úterý 8. března 2016

Plán Vzestupu


Originál publikoval Cobra 7.3.2016

Nastal čas uvolnit informace o velké části Plánu Vzestupu pro tuto planetu.

Časové okno pro Vzestup se na této planetě otevřelo 25. května 1975, dosáhlo bodu obratu 11. srpna 1999 a uzavře se 7. července 2025. Vždy bylo plánem Sil Světla tuto primární anomálii temnoty vyčistit a Událost spustit v rámci tohoto časového okna a v tomto se plán nikdy nezměnil.

Toto časové okno má svůj vědecký základ v tom, že se Slunce při (zimním) slunovratu nachází v časovém období let 1975-2021 v zákrytu s Galaktickým Rovníkem a toto zarovnání je v letech 1980-2016 perfektní:

http://alignment2012.com/whatisga.htm

http://www.soulsofdistortion.nl/download/Crucifying%20the%20Earth%20on%20the%20Galactic%20Cross.pdf

Zarovnání Slunce při (zimním) slunovratu s Galaktickým rovníkem se objevuje během 26.000 letého cyklu precese dvakrát. Ve skutečnosti cyklus precese perfektně sleduje puls Galaktického Srdce, které vysílá každých 26.000 let Galaktickou Supervlnu do spirálních ramen Galaxie. Takže se každý zákryt Slunce při (zimním) slunovratu a Galaktického Rovníku objevuje právě v době Galaktické Supervlny, buďto té velké, ke které dochází každých 26.000 let anebo té uprostřed cyklu, která přichází 13.000 let poté velké vlně:

https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do+superwaves+periodically+jerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA#v=onepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false

Naštěstí pro nás, tato Galaktická Vlna, kterou očekáváme, vlnou uprostřed cyklu, a bude významně jemnější, než ta poslední, která způsobila Gothenburgské otočení pólů, definitivní Pleistocenní hromadné vymření druhů před 13.000 lety a následně zatopení Atlantidy.

Přesto bude dostatečně silná na to, a by oprášila veškerou temnotu z našeho Slunečního Systému, obrousila temnotu pryč z povrchu planety a spustila Událost.

Ústřední bod této kosmické transformace byl stanoven již před 26.000 lety a byl umístěn kolem data (pevného, křížového, plného) zatmění Slunce 11. srpna 1999.

http://udalosti.astronomy.cz/backup/slunce99.htm

Tento ústřední bod je pozoruhodně blízko přesnému datu zákrytu Slunce při slunovratu s Galaktickým Rovníkem. Astronom Jean Meeus vypočítal, že k tomuto zákruty dojde v květnu 1998. Smelyakov toto datum zpřesnil na 7. května 1998:

http://2012wiki.com/index.php?title=Galactic_Alignment

Plejáďané mi řekli, že tím přesným datem je 17. květen 1998. Toto je dnem, kdy byl osud této planety rozhodnut a kdy Síly Světla s jistotou věděli, že Vzestup bude úspěšný.

Po otevření okna pro Vzestup v roce 1975 začalo proudit směrem k povrchové populaci mnoho Světla z vyšších dimenzí a to spustilo proces masového probouzení pravého New Age hnutí v 80-tých letech. Ale Vzestoupené bytosti si nebyli vědomi plného rozsahu moci primární anomálie a nemohly zastavit operace temných sil pohybujících se ve stínu. Temné síly infiltrovaly hnutí New Age, infiltrovaly vesmírný program Solar Warden a ve finále počátkem roku 1996 obsadily celou planetu a náš Solární systém.

Mezi roky 1996 a 1998 byly Síly Světla v šoku a a musely se přeskupit, a Plán Vzestupu musel být vylepšen. Plejádská flotila začala vstupovat v roce 1998 znovu do našeho Solárnímu systému a 17. května 1998 přijala z „vyšších zdrojů“ části nového Plánu Vzestupu. Asthtarovo velitelství započalo znovu vstupovat do našeho Solárního systému počátkem roku 1999 a evakuovalo v srpnu 1999 většinu lidstva ze Země na Plejády. /Poznámka překladatele - i v originále je v tomto odstavci mírná nekonzistence dat./

Před rokem 1999 se pozemské lidstvo skládalo z asi 70 miliard duší na etherické a na astrální planině a okolo 6 miliard inkarnovaných lidí.

Většina z těch 70 miliard neinkarnovaných lidských duší byla masově evakuována 14 srpna 1999 na mateřské lodě Ashtarova Velitelství a pak transportována na určitou planetu na pokraji souhvězdí plejád, kde začali dostávat tolik potřebné léčení.

Těmi jedinými dušemi, které zůstaly na etherické pláni a na astrální pláni byly ty duše, které byly přímými rukojmími nefyzických Archonů, a duše se silnou vazbou na fyzickou rovninu, které se rozhodly zůstat a pomoci fyzickým lidem jako duchovní průvodci.

V letech 1998 až 2016 Síly Světla obdržely Plán Vzestupu striktně utajený, aby zabránily temným silám v jeho narušení. Mnoho lidí zabývajících se channelingem a intuicí se snažilo Plán Vzestupu načíst, ale neobdrželo žádný signál.

Já jsem nyní dostal svolení k tomu, abych povrchové populaci jednu část tohoto Plánu Vzestupu odhalil.

Skutečný proces Vzestupu započne v okamžiku Události. Přicházející energie z Galaktického Pulsu začnou proudit energetickým polem všech lidských bytostí na planetě. Budou to milující energie přímo z Galaktického Srdce a začnou přinášet lidstvu tolik potřebné léčení.

Vzestup bude jak individuální, tak skupinový proces. Každý jedinec si projde svoji vlastní vnitřní zkušenost, projde si léčením, uvolněním starého a vnitřní transformací. Mnoho lidí procházet těmi samými procesy bude ve stejnou dobu a to posílí pole Světla kolem planety a otevře to dveře pro mnohé další, kteří by to jinak nezvládli. Délka celkového procesu Vzestupu je očekávaná na několik let pro ty nejpokročilejší jedince a déle pro ty další.

Skutečný Vzestup nastane, až vypustíme všechny blokády energetických toků a dosáhneme supravodivosti našeho mentálního, emocionálního, etherického, plasmatického a fyzického těla.

Je k tomu mnohem víc a já uvolním další informace, jakmile k tomu dostanu svolení.

V okamžiku Události budou Síly Světla kontaktovat lidstvo pouze nepřímo, pomocí uvolňování informací do masových médií. Po ukončení procesu zatýkání Kabaly a poté, co se většina lidstva vzpamatuje z prvotního šoku, začnou Síly Světla kontaktovat některé jedince přímo. To z největší pravděpodobností začne několik týdnů až měsíců po Události.

Tou dobou budou vytvořeny kontaktní zóny. Kontaktní zóny budou oblastmi na privátních pozemcích, kde majitelé věnují část svého pozemky pro zkušenost kontaktu. Tito majitelé poté zažijí fyzický kontakt s Plejáďany, kteří přistanou na jejich pozemku v malé paprskové lodi (beamship). Tito lidé pak půjdou do masmédií a své zkušenosti popíší, čímž budou připravovat lidstvo na reality Kontaktu. Postupně budou tyto kontaktní zóny četnější a četnější, až bude dosaženo kritické masy pro První Kontakt. První Kontakt bude začátkem oficiálních diplomatických styků mezi Pozemšťany a pozitivními Mimozemšťany. To je v plánu zhruba rok po Události na půdě OSN a bude to přenášeno skrze masmédia po celém světě.

Po Prvním Kontaktu začnou pozitivní mimozemšťané distribuovat pokročilé technologie, které rychle přivedou Pozemšťany do zlatého věku páté dimenze.

Současně se v té době mnoho probuzených jedinců započně přesídlovat a vytvářet Komunity Záměru, tak zvané oblasti Světla. S tím, jak bude odstraněn vliv nefyzických Archonů, tak se v těchto komunitách konečně naučí jak žít v harmonii společně, s tím, že každý jedinec sleduje svůj vyšší účel a společně vytvářejí překrásnou mandalu Světla. Oblasti Světla porostou a budou se vyvíjet, jejich vibrační frekvence se bude zvedat a během několika let se propojí s mateřskými loděmi Ashtarova Velitelství pomocí sloupů Světla. Tyto sloupy urychlý skupinový proces Vzestoupení.

Komory Vzestupu představují velmi pokročilou pozitivní organickou technologii, které pozvedá naši vibrační frekvenci a jsou skvělým nástrojem pro pomoc s procesem Vzestupu. Budou použity po Prvním kontaktu, aby urychlily proces Vzestupu pro ty, kdo jsou na to připraveni.

Po Prvním Kontaktu budou lodě Ashtarova Velitelství a lodě Galaktické Konfederace stále více viditelnější, tak, jak se odmaskují na svých pozicích v našem Solárním systému.
Toto je nejlepší popis Ashtarova Velitelství a Galaktické Konfederace, jaký jsem mohl na zemském povrchu najít:

https://kauilapele.wordpress.com/2014/03/12/michael-el-legion-3-11-14-interview-with-alexandra-meadors-mp3s/

https://www.youtube.com/watch?v=mPfcwFQBr6o

A docela spolehlivý, vizuálně nádherný popis, který vám pomůže vizualizovat si váš život po Události:

https://www.youtube.com/watch?v=Jn05E0KEdpY

Do té doby můžete požádat pozitivní Mimozemšťany o pomoc ve vašem denním životě a zde je příklad:

http://nathalijans.com/2015/09/29/we-are-flooded-with-help-and-love-available-for-72-hours-spaceships-and-help-from-divine-beings/

Síly Světla z Ashtarova Velitelství a s Galaktické Konfederace posílají znamení, že vítězství je blízko.

Jako toto znamení V (z angl. victory), které se objevilo přesně napůl cesty mezi mými posledními dvěma konferencemi v Launa Beach a Irvine:

http://www.sott.net/article/302939-Huge-V-shaped-cloud-seen-over-Carson-and-other-cities-in-California-during-Harvest-Moon-Eclipse

A tato oblakem obehnaná plejádská světelná loď, která se objevila poblíž San Jose, Costa Rica, významného plejádského energetického vortexu:

http://www.epictimes.com/2015/09/mysterious-iridescent-cloud-phenomenon-spotted-over-skies-in-escazu-costa-rica/
Vítězství světla!

Zdroj:


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: