čtvrtek 31. března 2016

Březnová měsíční aktualizace od Cobry a další rozhovorOriginál publikoval Cobra 30.3.2016

Mohlo by vás zajímat březnový rozhovor s cobrou od Prepare for Change:

Originální audio a přepis do angličtiny jsou zde:


(Překlad připravujeme a bude publikován na našem blogu Bod Zlomu.)

Od teďka můžete své dotazy posílat přes:


A na mnoho z nich se dosten v některém z příštích rozhovorů.

Skvělou analýzu infomrací z výše uvedeného rozhovoru od Justina Deschapmse naleznete zde:


Také vyšel nový rozhovor s Cary Kirastar Ellis, na který je odkaz zde:

Interview s Cobrou z 25.3.2016 - Cary Kirastar Ellis


A Youtube verze zde:


Zodpovězené otázky z předešlých rozhovorů jsou přehledně zde:


Victory of the Light!


Zdroj:

Vztahy - vyřešeno


Vztahy

složitá otázka vztahů, která pokrývá tak rozsáhlou problematiku od vztahů mezi partnery, mezi rodiči a dětmi, mezi lidmi ve společnosti navzájem, mezi kulturami, mezi člověkem a živou přírodou, mezi člověkem a živly, mezi člověkem a bohy i vztahy mezi bohy má jednoduchou odpověď a každý vztahový problém má shodnou, identickou možnost svého řešení.

Cokoliv neharmonického se děje ve vašem vztahu s kýmkoliv/čímkoliv, to pramení z vás a zrcadlí to nějaké nevyřešené trauma, blok nebo programování, které jste jako cizí přijali (není vaše - vy jste dokonalost sama, s vámi v jádru nic v nepořádku není). Každý vztah tedy navenek pouze odráží váš vlastní duchovní/duševní stav a tím pádem právě toto je i jediným klíčem, který leží volně na stole, pro každého k okamžitému použití. Nic jiného od vás ani "život nechce", tím že vás týrá. Chce jenom korekci směrem k harmonii / bezpodmínečné lásce.

Jak to aplikovat?

Vyčistěte sebe a vaše vztahy se vyčistí samy.

Přestaňte řešit lidi, přestaňte řešit politiku, přestaňte řešit své zlobivé anebo nemocné děti. Začněte řešit sebe - anebo v tom pokračujte, až úplně zvítězíte.
Já začínám s tím člověkem v zrcadle. 
Žádám ho, aby změnil svůj přístup. 
A žádná zpráva nikdy nebyla jasnější, 
jestli chceš ze světa udělat lepší místo, 
podívej se sám na sebe, 
a pak udělej tu změnu.

Celý překlad textu


Ho´oponopono přístup:

Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na něj reagujeme. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu.

Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se pořiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduchých manter:

Miluji Tě – 
Omlouvám se – 
Prosím, odpusť mi – 
Děkuji Ti…

(Jednoduše řečeno, i ty další lidé, zvířata, bohové 
anebo andělé ve světě, to jste také vy.)

http://www.hooponopono.cz/o-hooponopono/

Projděte si čištění:

středa 30. března 2016

Manipulačné programy cirkvi


Manipulačné programy cirkvi

Nechcem sa dotknúť nikoho viery, preto nasledujúci preklad nech nečíta nikto, kto si myslí, že s rímskokatolíckou cirkvou je všetko v poriadku, že kňazi sú služobníci boží a že krst je niečo, čo našim deťom nemusí uškodiť. Ak si myslíte, že neexistuje aura, že neexistuje jemnohmotné telo človeka, že neexistujú zápisy vložené do aury, že kliatba je hovadina, nečítajte nasledujúci preklad. Mohol by zvrátiť svet vašich hodnôt. ďurino, október 2015.


Vedel si, že akt krstu vloží do tvojho duševného poľa kotvu a odtlačí do tvojej duše nezrušiteľnú pečať? Inštitucionalizované náboženstvá a cirkvi rovnako ako iné systémy, ktoré pracujú pomocou manipulácií, takýmito jemnohmotnými zásahmi potlačia individuálny vývoj človeka, udržiavajú ho v strachu pred Božím trestom a vládnu nad ním. 

Sedem rokov som bol mníchom a osem rokov katolíckym farárom. Kňazský úrad som opustil v roku 2008. O dva roky neskôr som vystúpil z cirkvi. Čo sa stalo? Moje detstvo poznačila katolícka výchova. V mojich devätnástich som sa rozhodol hľadať pokoj v Bohu, keďže materiálny svet ma už neuspokojoval. Chcel som sa vzdať sveta a dať sa plne na lásku Božiu. Vstúpil som do kláštora a stal som sa mníchom. Tam som sa cvičil v chudobe, zdržanlivosti, poslušnosti, pokore a asketizme. V hlbokých meditáciách som cítil toho živého Boha v sebe a zvedavo som prehĺbil vedomosti kresťanskej mystiky. Otvoril sa mi nový svet.

Keď som bol potom vysvätený za kňaza, vytiahlo ma to z môjho vnútorného mlčania von do sveta. Opustil som kláštor a staral sa o malú obec c strednom Taliansku. Tam som mal viac času, zaoberať sa sebou samým, a začal som otvárať svojho ducha. Začal som pátrať. Kládol som svojim kňazským kolegom a svojmu biskupovi kritické otázky, skúšal som provokovať, aby som lepšie pochopil názory. Z mojej detskej viery sa vyvinula dospelá viera, ktorá sa už neuspokojila so štandardnými odpoveďami. Priepasť medzi mnou a cirkvou rástla.


„Nikto nie je väčším zajatcom ako ten, kto si myslí, že je slobodný!“ (Goethe)

Zároveň som chcel pomôcť ľuďom, ktorí mi boli zverení. Nielen duševne, ale celostne. A tak som sa nechal vyučiť za učiteľa jogy a fyzioterapeuta. Jedného dňa ma biskup postavil pred nasledujúcu voľbu: buď si kňaz alebo terapeut – ale oboje naraz nie je možné. Bez akéhokoľvek zaváhania som sa rozhodol pre terapeuta. Zažil som mnohé a nič z toho neľutujem. Tieto početné vnútorné a vonkajšie procesy ma poznačili. Smel som rásť a zbierať skúsenosti. Boli to nádherné roky. Potom však prišiel čas, vydať sa novými chodníčkami.

Na začiatku boli kňazi
Ja sám som bol kňazom a viem, o čom hovorím. Ježiš nikdy nechcel cirkev, nechcel nejakú hierarchiu a nechcel ani kňazov, ktorí sa vydávajú za sprostredkovateľa medzi človekom a Bohom. Keďže však prví mocní kresťania v tomto rozvíjajúcom sa a veľmi populárnom náboženstve videli šancu získať moc, začali učenie Ježiša manipulovať. Ľuďom povedali, že Ježiš zomrel za naše hriechy a daroval nám tak obrovský poklad spásy. Tento poklad však nie je k dispozícii pre všetkých. Sú potrebné kanály, ktoré tento poklad ľuďom sprístupnia. Týmito kanálmi sú sviatosti. Cez sviatosti sa veriacim dostáva milosť a Božia spása. Tieto kanály bolo prirodzene potrebné spravovať. A tak bol celý tento poklad spásy odovzdaný cirkvi, presnejšie povedané kňazom, na ich výlučnú správu. Iba kňazi smeli darovať sviatosti, pretože iba kňazom dal Boh moc, vedieť sviatosti účinne darovať. Taká je náuka katolíckej cirkvi, ktorá ňou ľudí hľadajúcich Boha zbavuje svojprávnosti a robí ich závislými.

Ako cirkev manipuluje pomocou sviatostí
Centrálnym príkladom je krst. Katolícka cirkev k tomu učí¨

„Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní: ‚A tak sa krst definuje ako sviatosť znovuzrodenia skrze vodu v slove.’“ [znenie prevzaté z katechizmu]

Cirkev teda krstencovi sľubuje zmazanie dedičného hriechu a Božie milosrdenstvo. Kto by niečomu takému odolal? Aktom krstu je však odovzdanie dieťaťa zlovestnej moci, ktorá už ho len tak nevydá. Krst je v skutočnosti zmluvou, dohodou, ktorou rodičia telo, ducha a dušu dieťaťa odovzdávajú cirkvi. Stávate sa legálnym vlastníctvom cirkvi, ako vysvetlím v texte ďalej. Krst okrem toho spôsobí nasledovné: 
 • Odtlačí do tvojej duše nezmazateľnú energetickú pečať. Ide o duchovné právo cirkvi vlastniť ta, bez ohľadu na to, či s tým súhlasíš alebo nie.
 • Vloží do tvojho energetického poľa udičku, takže ostaneš manipulovateľný a závislý.
 • Zatvorí tvoje tretie oko, takže stratíš intuitívny prístup k Bohu.
 • Si pokrstený v „smrť Krista“ (List Rimanom 6,3).
 • Krstom prestaneš patriť sám sebe, patríš cirkvi. Musíš sa podriadiť cirkevným autoritám, slúžiť im, poslúchať ich príkazy a vážiť si ich. Takto to káže katechizmus katolíckej cirkvi.
 • Spraví z teba otroka Boha (List Rimanom 6,22) [cirkev slovo „otrok“ prekladá ako „služobník“, pozn. prekl.].
 • Vloží do teba nasledujúce programy: ego, dedičný hriech, oddelenie od jednoty, vinu, strach, kajúcnosť, pochybnosť.
Zajatci cirkvi

Určite si kladieš otázku, odkiaľ to všetko viem. Nuž, niečo tvrdí samotná cirkev, niečo so sa naučil z vlastnej skúsenosti ako (vyslobodzujúci) terapeut. Známy kardinál z Madridu, Antonio Maria Rouco Varela, tvrdil, „… že katolícky krst nemožno nikdy zrušiť (…), že krst je sviatosť, že zanecháva nezmazateľný znak, a osoba, ktorá ho prijala, ostane navždy katolíkom.“ Kardinál Rouco pripomína, „že krst platí ‘vždy a večne’, aj keď svoju vieru možno zaprieť. Byť katolíkom je niečo, čo nemožno zmazať – je to súčasť našej DNA“ , čiže je to v nás naprogramované.

DNA je nositeľom dedičnej informácie a slúži, ako uvádza Prof. Dr. Fritz-Albert Popp, ako univerzálny anténny systém a zdroj energie a možno ho náležite programovať. Takže cirkev aplikuje náboženskú kontrolu vedomia a ustavične očkuje ľudského ducha programami ako vina, oddelenie od jednoty, strach atď. (viac o programoch nižšie v texte). Pápež Benedikt XVI. dňa 27.6.2007 v Ríme v príhovore citoval slová svätého Cyrila Alexandrijského (380-444) o krstencovi: „Padol si do sietí cirkvi.“ Svätec ďalej povedal, „je to Ježiš, ktorý si teba, krstenca, prostredníctvom cirkevného krstu zavesí na svoju udičku…“. Tam je to úplne jednoznačne povedané.

Rituály sú vo všeobecnosti štandardizované úkony, ktoré prebiehajú vždy rovnako a odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Ich účelom je ustavične opakovať nejakú udalosť, aby ostala pevne ukotvená v kolektívnom podvedomí. Prostredníctvom svojich rituálov je cirkev stále pevnejšia a odolnejšia voči zmenám, keďže takéto rituály pôsobia ako piliere cirkevného systému. V rituáloch sú používané isté znaky a symboly. Každý symbol predstavuje istú vibráciu a ovplyvňuje tvoje podvedomie bez toho, aby si si to uvedomil. Kríž, ktorý kňaz drží nad hlavou krstenca, je znakom smrti a energetickou silou minulosti – vďaka nemu je utrpenie ukrižovania ustavične nanovo živené a v tebe aktivované. V mojich knihách sa tomu venujem podrobnejšie.

To, že táto myšlienka nie je úplne scestná, ukazujú výsledky mojej práce: je to znovu a znovu úžasne vidieť, ako sa život ľudí, ktorí sa oslobodili od cirkevných závislostí a manipulácií, otočil k pozitívnemu!

Krst celkom určite nemá na každého rovnaké dôsledky. Ty alebo tvoji známi sú možno pokrstení a majú vnútorný, láskavý vzťah k Bohu. Možno si povieš, že všetko je dobre. To je celkom možné a dokonca „normálne“. Žiješ však v polospánku. Si ako ryba chytená na udičke, ktorá sa nebráni. Pretože akonáhle sa pokúsiš uniknúť z háčika – Som vinný, zlý človek, nezaslúžil som si byť šťastný, atď. –, začína to bolieť, vôbec netušíš, odkiaľ tieto programy prichádzajú, a vidíš príčiny iba vo vrodených štruktúrach neláskavosti.

Cirkevné programy, ktoré ťa ovládajú

Ktoré programy presne do teba cirkev vkladá? Jeden program má za úlohu ovládať ťa. Keďže tvoja duša bola krstom vyhnaná na samotný okraj tvojho Ja, nedokáže viac plniť svoje úlohy. Namiesto duše preberajú tieto úlohy programy inštalované cirkvou. Takýmto programom je ego. To má teraz, namiesto duše kontrolu nad tvojim emocionálnym, mentálnym, kauzálnym a spirituálnym telom. Ovplyvňuje, kontroluje a riadi tvoje emócie, tvoj zmýšľanie a tvoje spirituálne napojenie. Medzi ďalšie programy patria:
Program oddelenia od jednoty: Energeticky si manipulovaný programom oddelenia od jednoty, ktorý spôsobí, že sa cítiš oddelený od Boha, života a ostatných ľudí. Cítiš sa obmedzený a uzavretý a musíš sa chrániť pred útokmi zvonka.

Program dedičného hriechu:
Energeticky si manipulovaný programom dedičného hriechu, ktorý tvrdí, že na tento svet prichádzaš zaťažený hriechom(-mi) a si vydaný na milosť pazúrom diabla. Obrovská vina, ktorej sa nedokážeš zbaviť, leží na tvojom srdci. Je vložená až do bunkovej pamäte.
Program viny: Energeticky si manipulovaný programom viny. Cítiš sa vinný. Inak ani nedokážeš myslieť. Si manipulovateľný cez tieto pocity viny. Rituálmi ako bitím sa v prsia so slovami: „Veľa som zhrešil … moja vina … moja vina … moja preveľká vina“, ktoré sa odriekajú počas každej katolíckej bohoslužby, sa tento program znovu aktivuje.

Program strachu: Energeticky si manipulovaný programom strachu. Takto kráčaš životom ako ochrnutý, ako s pritiahnutou ručnou brzdou.

Program kajúcnosti: Energeticky si manipulovaný programom kajúcnosti. Svojmu utrpeniu a svojej bolesti dáš zdanlivý zmysel tým, že svoj život obetuješ na upokojenie Boha. Takto však navždy ostaneš úbohou obeťou. A ďaleko od svojej sebazodpovednosti.

Program pochybnosti: Je ti odobraná istota večného dobra. Už si si nie istý, či ťa Boh má vôbec rád. Tento program presakuje aj do tvojho každodenného života a vzbudzuje v tebe mnohé pochybnosti: Robím tie správne veci? Som na správnej ceste? Robím niečo zle? Si neistý a hľadáš oporu v živote.

Tieto programy sú do teba vložené okrem iných krstom, a počas vyučovania náboženstva a na katechizme sú ustavične aktualizované. Všetky tieto programy pôsobia v tvojej aure ako implantáty alebo vírusy. A spotrebujú mnoho pamäťovej kapacity! Možno iba preto dokážeme používať iba približne desať percent nášho mozgového potenciálu…

Na svojich seminároch učím, ako tieto manipulácie rozpustiť v sebazodpovednosti. Môžeš to vyskúšať. V meditatívnej polohe vyslov tento zámer:

„Ja … (meno), s mojim  večným a božským vedomím, mám zámer odpojiť moje fyzické telo, moje éterické telo, moje astrálne telo, moje emocionálne telo, moje mentálne telo, moje kauzálne telo, moje spirituálne telo a všetky mne doposiaľ neznáme telá ako aj celú moju multidimenzionálnu bytosť od každej sviatosti krstu, ktorú som niekedy prijal(a), a rozpustiť tak na všetkých úrovniach s ňou spojené manipulácie, najmä znak kríža, pečať, záchytnú udičku, programy a v láske a vďačnosti ich transformovať v božskom zdroji. Teraz!“

Snaha ovládať svet


Cirkev je inštitúcia, ktorá sa už stáročia snaží ovládať svet. V tomto zmysle vydal pápež Bonifác VIII. v roku 1302 bulu Unam Sanctam (Jediná svätá). V nej vyhlásil, že všetky živé bytosti tejto planéty sú podriadené pápežovi

„ďalej vyhlasujeme, hovoríme, stanovujeme a že všetky ľudské stvorenia úplne pre nevyhnutnosť spásy podliehajú Rímskemu veľkňazovi. [Preklad citácie prevzatý z https://cs.wikipedia.org/wiki/Unam_sanctam]

Takže pápež sa vyvolil za pána sveta a dodnes si tak nárokuje kontrolu nad celou planétou. V nasledujúcich storočiach nasledovali ďalšie tri pápežské dokumenty, ktoré bližšie definovali a celkovo upevnili nárok na nadvládu. V roku 1455 pápež Mikuláš V. pápežskou bulou Romanus Pontifex nariadil, že novonarodené dieťa, podľa obchodného práva, je zbavené všetkých práv vlastníctva. To znamená, že všetkým ľuďom bezprostredne po ich narodení odriekol ich právo na skutočné vlastníctvo. Podľa tejto predstavy dom alebo pôda nepatrí človeku, ale Vatikánu. Príslušný človiečik má iba právo užívania, nič viac. A za toto užívanie platí trvalý poplatok, napríklad v podobe daní.

V roku 1481 pápež Sixtus IV. prostredníctvom buly Aeterni Regis (Veční králi) vydal nariadenie, že každé dieťa, podľa námorného kánonického práva, stráca aj právo na svoje telo. Dozvuk týchto búl sa ukazuje dodnes napríklad v štátom nariadených poručníckych opatrení v oblasti lekárstva, napríklad v nanútenej medicínskej terapii ťažko chorých detí proti vôli svojich rodičov, alebo povinnosť ich očkovania [pozri nedávny smutný príklad zo Slovenska]. V roku 1537 napokon pápež Pavol III. vydal dekrét, v ktorom rímskokatolícka cirkev, podľa talmudského zákona, vzniesla svoj nárok aj na dušu dieťaťa. Pánom blaha duše sa tak stal kňaz, a ten ho vykonáva najmä aktom krstu.

Ježiš a kňazi

To všetko dalo kňazom ohromnú moc! Úplne v rozpore so slovami Ježiša, ktorý odmietal vojnu, obetovanie zvierat a iné obety a drasticky ako nikto predtým zdvihol svoj hlas proti kňazom a teológom svojho národa. Označil kňazov za hadie plemeno, slepých vodcov a pokrytcov!

Chcel každému človeku priblížiť Božiu lásku, na čo netreba žiadnych kňazov ani žiaden kult. Naopak. Teológovia vedú ľudí podľa tvrdenia Ježiša na scestie a do záhuby (Matúš 23, 13). Kto úprimne hľadá Boha, mal by ísť do „tichej izby“, povedal Ježiš počas svojej kázne na hore (Matúš 6, 5-13), kde každý môže hovoriť s Bohom, svojim nebeským otcom. Ľudia nepotrebujú farárov, pretože Boh žije v každej ľudskej bytosti, v každom zvierati, v každej rastline, v celej prírode.

Tento Boh slúži ľuďom, pomáha im, rozvinúť sa do autentických človiečikov. Je to Boh, ktorý nežiada, ale dáva, nesedí niekde „tam hore“, ale žije medzi nami. V nás.

Toto chápanie Boha je určite náročné na pochopenie. Cirkev predsa učí čistý opak. Človek má slúžiť Bohu a takisto aj jeho zástupcovi na zemi, pápežovi. Pretože on je ten, kto má podľa cirkevnej doktríny božskú moc a autoritu, on rozhoduje, čo je dobré a čo zlé a požaduje podriadenie. Biblia však hovorí: „Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. „Nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť medzi vami velikým, bude vaším služobníkom; a ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude vaším sluhom, ako ani Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Matúš 20, 25-28). Prečo cirkev nenaplnila tieto výzvy? Kedy cirkev začne slúžiť najvyššiemu blahu človeka? Nielen slovom, ale skutkami!

Veríš v malého boha?¨

Boh cirkvi je malý boh. Je to boh stvorený človekom. Biblia bola cielene zmanipulovaná, aby obraz Boha vyhovoval cirkevným zámerom. A tak nám bol predhodený pomstychtivý, trestajúci, žiarlivý, urazený a požadujúci boh, ktorý nemá s realitou nič spoločného. Aby sme sa napriek tomu cítili byť týmto bohom priťahovaní, tak nám tvrdia, že to všetko vraj robí iba z lásky. Skutočná láska je však bezpodmienečná.
 • Nepotrebujeme učenie, ktoré tvrdí, že sme sa narodili v hriechu a vo vine.
 • Nepotrebujeme kňazov, ktorí podkopali našu sebazodpovednosť.
 • Nepotrebujeme cirkev, ktorá nás drží v zajatí svojho manipulačného systému.
Pretože:
 • Nie si tu na zemi, aby si slúžil bohovi.
 • Nie si tu na zemi, aby si si zaslúžil nebo.
 • Nie si tu na zemi, aby si hľadal Vôľu Božiu a plnil ju.
 • Nie si tu na zemi, aby si sa cez kríž a utrpenie naučil svoje lekcie.
 • Nie si tu na zemi, aby si všetkým vyhovel.
 • Nie si tu na zemi, aby si sa stal malý, závislý a nedôstojný.
 • Nie si tu na zemi, aby si bol nešťastný.
 • Nemusíš byť slepo poslušný.
Si tu na zemi, aby si viedol milujúci, radostný, vďačný a extatický život!

Pre tie osoby, ktoré v mene nesprávne pochopeného Boha potláčajú svoj vlastný život, má Ježiš tvrdé slová: Pozor, tieto osoby sú nebezpečné, pretože zdanlivo sú to príkladní ľudia, v skutočnosti sa podobajú „hrobom, obieleným vápnom, ktoré sa síce zvonku zdajú byť krásnymi, ale vnútri sú plné umrlčích kostí a každej nečistoty.“ (Matúš 23, 27) [preklad prevzatý z Roháčkovej Biblie]. Nábožný nie je ten, kto sa ukrýva za vieru, ale ten, kto uznáva a žije svoj život v jeho hojnosti.

Prišiel čas pustiť to


Aby bolo možné ďalej sa rozvíjať, je potrebné pustiť všetko, čo potláča a obmedzuje. Sedem sviatostí katolíckej cirkvi nie sú znakmi dobra, sú to nástroje moci a závislosti. Viera, že je potrebné mať sprostredkovateľa medzi človekom a Bohom, spočíva na viere, že medzi človekom a Bohom je priepasť, ktorú nemožno prekročiť vlastnými silami. To však nezodpovedá pravde. Ježiš potvrdil našu jednotu s Bohom a pomáha nám spomenúť si, kto v skutočnosti sme. na to však nepotrebujeme Ježiša ako sprostredkovateľa. Ježiš, ako každý iný majster, iba ukazuje cestu, otvára dvere. Cestu musíme absolvovať my sami. Nevkladajme preto zodpovednosť do druhých rúk. Prevezmime zodpovednosť za seba do vlastných rúk!

Zdroj: https://www.sein.de/wie-die-kirche-durch-macht-manipuliert/

Preklad z nemčiny ďurino, október 2015


DŮLEŽITÝ KOMENTÁŘ K APLIKACI:

Zdravím Vás všechny,

kteří jste se rozhodli, se vyvázat z výše uvedených obřadů vysoké černé magie.

Stačí když zcela vědomě v propojení se sebou samým/samou ve svém srdci toto 3x prohlásíte:

„Ja … (meno), s mojim večným a božským vedomím, mám zámer odpojiť moje fyzické telo, moje éterické telo, moje astrálne telo, moje emocionálne telo, moje mentálne telo, moje kauzálne telo, moje spirituálne telo a všetky mne doposiaľ neznáme telá ako aj celú moju multidimenzionálnu bytosť od každej sviatosti krstu, ktorú som niekedy prijal(a), a rozpustiť tak na všetkých úrovniach s ňou spojené manipulácie, najmä znak kríža, pečať, záchytnú udičku, programy a v láske a vďačnosti ich transformovať v božskom zdroji. Teraz!“

Teprve po 3 zopakování se rozeběhne proces očisty, což by jste již měli pocítit.

Pozor, může se stát, že toto prohlášení budete muset zopakovat ještě 1 či 2x (místo 3x, tak 4x či 5x) než dojde ke spuštění procesu proměny/očisty.

Ono totiž velice záleží na koncentraci a síle Vašeho záměru/vůle se kterou se do toho pouštíte.... :))

A proč zrovna 3x? To je Vesmírný zákon, který je závazný pro obě strany/polarity Světla Duality.

S láskou a úctou

Karel

P.S.

Ahoj, mám na Vás prosbu, jestli, by jste tuto informaci mohl předat i k původnímu textu Autora.

Mnoho lidí, kteří neznají zákony "Magie" budou žít v dobré víře, že jsou již zcela "vyvázáni", což bude ovšem velký omyl, na který později mohou a nemusí doplatit v souladu se Zákonem "Karmy".

K.úterý 29. března 2016

Spiritual Response Therapy I – základní seminářSpiritual Response Therapy I – základní seminář

Na tomto kurzu se naučíte pracovat se svým Vyšším Já, pomocí kterého pak budete schopni vyčistit a odstranit různé emocionální, mentální, duchovní a fyzické problémy a výzvy vašeho života. Naučíte se pracovat s obsahem 15 tabulek na prvním kurzu, pomocí kterých pak budete schopni nalézt vodítka nápomocné pro pochopení různých souvislostí a příčin problémů které se vyskytují ve vašem životě, a samozřejmě se také naučíte jak je odstranit, a nahradit pozitivními energiemi.

Práce s SRT je metoda která nevyžaduje předešlé znalosti nebo schopnosti. Po absolvování kurzu budete schopni pomoci sami sobě. Obdržíte součet 15 tabulek a pracovní skripta a další materiály pro práci s SRT. Můžete si zakoupit různá kyvadla pro práci s SRT a také knihy vydané jeho zakladatelem R. Detzlera.

Cíl základního kurzu SRT:

Naučení se základních principů duchovního léčení
Naučení se vědomého spojení s duchovním vedením (Vyšším Já) během práce s kyvadlem a tabulkami.
Pochopení základních zásad osobních energetických úrovní. Jako duchovní/energetické bytosti, které jsou JEDNO s DUCHEM a všech projevů DUCHA, je důležité, abychom si byli sebe vědomi a také uměli naše fyzické, mentální, emocionální a duchovní energií zařadit, abychom se sami léčili a mohli navázat spojení s druhými.
Naučení se identifikovat bloky, které nastávají při práci s DUCHEM, vyčistit je a udržet se čistý.ą
Naučení se identifikovat negativní energie a programy za použití základních tabulek (část oficiální sady SRT - Tabulek)
Naučit se něco o své duchovní rodině a jak ji udržet čistou.
Pochopení základních zásad etických směrnic, a začít s tím pro druhé pracovat (úplný trénink je nabízen v pokročilém kurzu SRT). Práce v čištění minulých životech a jiných dimenzích
práce na blocích jak z minulých tak i ze současného života očista člověka od negativních programů, bloků a energií. Vyčištění a odstranění diskarnátů, bludných duší a jiných entit a duší.

Šokující zpověď předního psychiatra: pomáhal jsem vymýšlet ADHD jakožto nemoc


Šokující zpověď předního psychiatra: pomáhal jsem vymýšlet ADHD jakožto nemoc

Spousta lidí vágně chápe, že Americká psychiatrická asociace (APA) si vymýšlí nemoci, neboť pokračuje s rozšiřováním nových problémů v jejich DSM, či Diagnostickém a statistickém manuálu duševních nemocí. Nedávno otec ADHD (hyperaktivní poruchy pozornosti) oznámil, několik měsíců před svoji smrtí, že …“ADHD je prvotřídním příkladem fiktivní nemoci“.

Po dovršení 87 let americký psychiatr, dr. Leon Eisenberg, přišel s tímto výrokem v německém týdeníku Spiegel, 2. února 2012. O sedm měsíců později zemřel. Očividně se rozhodl kápnout božskou a přiznat se, než se odebere z tohoto světa.

Dr. Eisenberg byl členem výboru psychiatrů, kteří v r. 1968 sestavili DMS II. Původně přišel s názvem „hyperkinetická dětská reakce“, která byla popsána a odsouhlasena výborem a potvrzena malou částí členů APA jako duševní nemoc. Později byl název změněn na stávající ADHD.

Avšak neexistuje žádný biologický důkaz nebo test, jak přesně určit jaké chemikálie jsou u ADHD nebo jakékoliv jiné nemoci v mozku „mimo rovnováhu“. Většina psychiatrických drog je při nejmenším zbytečná. A často způsobují sebevraždy a vedou k vraždám.

Pak jsou zde mírnější negativní reakce, ke kterým patří i deprese nebo pocit nebýt ve své kůži, a dokonce fyzická únava u lidí beroucích psychotropní látky na duševní poruchy vymyšlené výbory.

Epidemie používání psychiatrických drog poškozuje miliony dětí

Od konference o DMS v r. 1968 příspěvky dr. Eisenberga v oblasti vymýšlení si duševních nemocí a konsensus výboru vedly k nadrogování milionů dětí, od předškolního věku po středoškolský.

V současné době se odhaduje, že až 20% (jedné pětině) dětí v jeslích a školkách, až po střední školy a pěstounskou péči, byl předepsán Ritalin.

Ritalin, běžně předepisovaný dětem „diagnostikovaným“ (onálepkovaným je příhodnější) s ADHD, byl testován před něco více než deseti lety Brookhaven National Laboratory (BNL). Studie BNL detekovala, že Ritalin je farmakologicky podobný kokainu, kdy má zřejmě ještě větší potenciál vážně poškodit mozek.

Dokonce i Úřad pro kontrolu odchylek DEA klasifikuje metylfenidát (RitalinR) jako regulovanou látku II třídy s …“vysokým potenciálem zneužití, které může vést k závažné psychologické nebo fyzické závislosti“.

Ritalin a další farmaceutické psychotropní přípravky jsou často vnucovány pod hrozbou vyloučení těch dětí, které jsou označeny za nepozorné nebo obtížně zvladatelné.

Rodiče, učitelé nebo pěstouni, kteří jsou příliš zaneprázdnění, aby se obtěžovali zvládat děti změnami v jídelníčku nebo patřičným sociálním vedením, jsou snadno přesvědčeni, že tyto drogy nabízí řešení.

Mezitím tajná dohoda mezi farmaceutickými firmami a psychiatry prosperuje a jejich v DMS vymyšlené nemoci vzkvétají, což legitimizuje financování jejich podvodného medicínského výpalnictví ze státního a soukromého pojištění.

Psychiatři s vazbami na farmaceutické firmy tvoří ve výboru DMS-V minimálně 68%. Velké farmaceutické firmy platí psychiatry za to, že pořádají semináře, působí jako konzultanti, nebo přihlašují své klienty do koncových testů nových drog.

Někteří za to dostávají až 100,000 dolarů. Velké drogové firmy zaplatily za tyto a další profesionální služby během let 2009 až 2010 250 milionů dolarů. Dr. Irwin Savodnik, odborný asistent na psychiatrii lékařské fakulty UCLA, pregnantně uvedl: „Samotný slovník psychiatrie je nyní určován farmaceutickým průmyslem.“

Široce rozšířené drogování dětí, s potenciálem neurologického poškození, normální děti poškozuje, zatímco vytváří psychologickou nevědomost a závislost na pseudovědeckém medicínském výpalnictví, které vynáší miliardy.

Zdroj: naturalnews.com, překlad: zvedavec.org

Napsal Svět kolem nás dne 12. červenec 2014. Kategorie Zdraví pondělí 28. března 2016

Interview s Cobrou z 25.3.2016 - Cary Kirastar EllisCobra - Aktualizace k osvobození planety - Co můžete udělat VY

Připojte se k rozhovoru, který vede Cary Kirastar Ellis s Cobrou - mluvčím Sil Světla.

The Portal: The Intelligence Hub for the Victory of Light


The Ascension Conference
Switzerland April 16-17, 2016

Prepare for Change


CARY: Ahoj, jsem Cary Ellis, autor knihy "21st Century Superhuman"

Dnes tu máme velkého Bojovníka Světla, Cobru. Díky, Cobro, že jsi tu dnes s námi.

COBRA: Děkuji, jsem rád, že tu mohu dnes s vámi být.

CARY: Cobro, víme, že jsi v kontaktu s globálním děním, také, že jsi v blízkém vztahu s našimi galaktickými sousedy a jsi také styčnou osobou se Silami Světla. Těšíme se, že nám odpovíš na naše otázky, abychom lépe pochopili, co se děje dnes, v čase Planetární Změny. Vidíme, že tvoje stránka má 22 miliónů zhlédnutí. Stránka se jmenuje The Portal, the Intelligence Hub for the Victory of the Light. Mnozí zde o tobě pravděpodobně nic neví, můžeš se, prosím, představit?

COBRA: Byl jsem zvolen Hnutím Odporu jako jejich mluvčí zde na povrchu planety dnes, v době Osvobození Planety. Cobra je kódové jméno, které jsem dostal jen pro toto období.

CARY: Můžeš nám říci více o tom, co je to Hnutí Odporu?

COBRA: Jsou to síly světla, dnes skryté pod zemí, které se připravují k pomoci. Pomáhají nám v tomto procesu Osvobození. Jsou v podstatě částí sítě Agartha.

CARY: Říkáš, že jsou ve spojení s Aghartou?

COBRA: Ano.

CARY: To znamená, že Agharta je jednou z civilizascí vnitřní Země?

COBRA: Ano.

CARY: Jak vidíš ze svého multidimenzionálního úhlu pohledu hru sil zde, na Zemi, v době velkého Přechodu?

COBRA: Je to hodně složitý proces. A často se věci nevyvíjejí přesně tak, jak byly plánovány. Ve hře je mnoho faktorů: spousta rozdílných vůlí, mířících opačnými směry, děje se moc věcí. Velmi složitá situace. Ale i tak pomalu směřujeme směrem ke konečnému průlomu.

CARY: Můžeš říci něco o komplikacích v jiných dimenzích, které bylo potřeba vyřešit?

COBRA: Ano. První věc, která se musí řešit, je takzvaná "Primární Anomálie". Je to, řekl bych, základní zdroj vší temnoty a utrpení. Planeta Země je klíčovým místem tohoto dění. A proto právě teď a právě zde je klíčové místo a klíčová doba pro toto dění, a proto to všechno trvá tak dlouho. Je to velmi složité a náročné.

CARY: Vím, že existuje spousta technických zařízení, jejichž názvy pravděpodobně ani neumím vyslovit. Kolik strangeletových bomb a další techniky je ještě zapotřebí odstranit? A jak to všechno ovlivňuje lidstvo?

COBRA: Většina již byla odstraněna, ale je tu určité množství, které ještě musí být zničeno. Tohle je pravý, okultní důvod, proč byla planeta v karanténě, bez této technologie bychom byli volní již dávno.

CARY: Jak to vlastně bylo s tou karanténou? Slyšela jsem, že v téhle době by už měla být uvolněna...

COBRA: Ano, už se to děje, ale ještě to není dokončeno. Protože až se to stane, nebudeme už omezeni na povrch této planety. Cestování Vesmírem a kontakt s jinými civilizacemi zase budou umožněny.

CARY: Zdá se, že Energie Plazmy byla použita ke zničení vesmírných zbraní jinými rasami, a pravděpodobně se to stalo i v dávné historii země. Dnes to vypadá, že by tato energie mohla být řešením našich energetických potřeb, a pro cestování vesmírem. Je to tak?

COBRA: Plazma je jedním z největších tajemství stvoření, je to klíč k potlačení vědění i ke konečnému osvobození. Vysoce vyvinuté bytosti, které tuto sílu využívají, právě teď pracují na realizaci Osvobození Planety.

CARY: Tak myslíš, že využití Energie Plazmy v tom bude hrát roli?

COBRA: Ovšem, přesně tak.

CARY: Myslíš, že lidstvo je schopné spolupracovat pro nalezení řešení pro život, a oprostit se od své touhy válčit? Dostali jsme se už tak daleko?

COBRA: Přesně tak daleko se ocitneme v okamžiku, kdy bude odstraněna kabala.

CARY: Spolupracuje Hnutí Odporu s Aliancí Sférických Bytostí, s Andromeďany nebo s nějakou jinou galaktickou rasou nebo civilizací?

COBRA: Hnutí odporu spolupracuje především s Plejáďany, také s Andromeďany, s Galaktickou Konfederací a takzvanou "Centrální Rasou", kterou někteří nazývají "Sférické bytosti".

CARY: Co nám můžeš říci o Dračí Bráně?

COBRA: Na to teď nemohu odpovědět, možná později, až bude vhodný čas.

CARY: Je tedy lidstvo ve svém vývoji tak daleko, že jsme schopni zvrátit průběh toho, co se děje na planetě?

COBRA: Ještě ne, ale už jsme tomu velmi blízko.

CARY: Bude zapotřebí další zatýkání příslušníků kabaly a transformace starého systému?

COBRA: Již jsem mnohokrát řekl, že především musí být zničeny všechny jejich zbraně. Ty dávají Chimeře moc k ochraně kabaly. Kabala sama o sobě už nemá sílu přežít. Bez ochrany Chimery by tu už dávno nebyli.

CARY: Tak jak to tedy vypadá s odstraňováním skupiny Chimera a těch zbraní?

COBRA: Pokračuje to celkem hezky, a brzy se dočkáme výrazného pokroku. A pokud nenastane něco, s čím jsme nepočítali, měli bychom to brzy dokončit.

CARY: Je to něco, na čem spolupracují opravdu všichni? Nebo kdo na tom pracuje a kdo při tom pomáhá?

COBRA: Plejáďané a Galaktická Konfederace na tom pracují.

CARY: Máte ty, Cobro, spolu s Hnutím Odporu, nějaký plán, jak změni bankovní systém a vojenskoprůmyslový komplex tak, aby to sloužilo lidem? Nebo jak se to všechno stane?

COBRA: Ovšemže je tu plán, už mnohokrát jsem o něm mluvil. Po odstranění Chimery dojde k uvěznění příslušníků kabaly. V tom okamžiku je připravena Východní Aliance s novým finančním systémem, což ovšem bude jen přechodný finanční systém. Ten nám pomůže projít Přechodem do chvíle, kdy nastanou první kontakty. Pak dostane lidstvo nové technologie, které mu umožní stát se plnohodnotným partnerem v Galaktické Federaci, což je sdružení autonomních ras celé Galaxie.

CARY: Aha, takže dostaneme technilogie v okamžiku, kdy budeme připraveni stát se plnohodnotnými partnery ostatních.

COBRA: Ano.

CARY: Co máme dělat, abychom se tomu bodu co nejrychleji přiblížili?

COBRA: To je pořád to samé. Musíme nejdřív odstranit jejich techniku. Jejich zařízení poškozují lidské vědomí. Oni manipulují s vaším vědomím, ovlivňují zejména vědomí Pracovníků Světla a Bojovníků Světla. Až tato zařízení odstraníme, bude to pro všechny mnohem snazší.

CARY: Tak myslíš, že proto mnozí Pracovníci Světla pořád útočí jeden na druhého? Že jsou manipulováni?

COBRA: Ano, děje se to.

CARY: Slyšeli jsme, že existují kolaterální účty, připravené k uvedení do oběhu. Jak je tenhle proces daleko?

COBRA: Problém je jen v tom, že kabala dosud ovládá celý finanční systém. To všechno se vyřeší v okamžiku, kdy Síly Světla kabalu odstraní. Musíme pracovat postupně.

CARY: Kdo se pak ujme vedení?

COBRA: Zejména ve Východní Alianci jsou někteří schopní lidé, kteří již byli pro tento úkol školeni. Až nastane čas, ujmou se svých rolí.

CARY: Ale obyčejní lidé pořád prožívají utrpení po celém světě. Víme, že je potřeba udělat mnoho změn, ale mohl bys vysvětlit aspoň něco z toho, co bude potřeba udělat, abychom provedli ten konečný posun k ukončení všeobecného strádání a utrpení? Je jasné, že bude třeba změnit finanční systém, vlády a zbavit světovou elitu jejích pozic. Vypadá to jako obrovský úkol. A utrpení, zdá se, na všech stranách stále přibývá.

COBRA: Co se musí stát jako první je Průlom. To je změna paradigmatu. Ta nastane, až vypustíme do masmédií dosud utajované informace. Ale masmédia jsou zatím pod plnou kontrolou kabaly. Až se jejich vliv oslabí do určité kritické úrovně, vypustíme informace. To okamžitě změní staré vzorce myšlení lidí a umožní provedení změn.

CARY: Vlastně už nyní dostáváme tyto informace v hlubších úrovních. Ten pohyb už se děje. Ale jsem ráda, že od tebe slyším, jak to bude pokračovat.

DOTAZ: Jsem v kontaktu s Pracovníky Světla po celém světě. A mnozí z nich mají velké problémy. Jak jim pomoci? Nebo jak oni mohou pomoci sami sobě?

COBRA: Ti, kdo mají finanční problémy, musí začít dělat nové věci. Především: změni staré způsoby myšlení. Ty staré vzorce, podle kterých věří v nedostatek, všechno, čemu kdy v souvislosti s penězi věřili. To jim dá sílu vytvořit dostatek ve vlastních životech. Stanou se nástroji dobra, protože peníze, které se tak naučí získávat, jim pomohou realizovat jejich poslání. Budou tak mnohem efektivněji spolupracovat v rámci planetární integrace.

CARY: Ano, takže by neměli jen pasivně čekat, až někdo změní finanční systém, ale měli by sami aktivně pracovat na svém přístupu a přesvědčení.

COBRA: Ano, ať nejsou pouhými oběťmi stávajícího systému. Ať hledají cesty, kterými lze vytvořit dostatek mimo systém matrixu.

DOTAZ: Stará proroctví mluvila o této době jako o změně věků. Co je nejdůležitější, aby lidé dělali? Jsme si vědomi, že mnozí z nás jsou tu v téhle době jako dobrovolníci k pomoci při Vzestupu.

COBRA: Je to tak. Nejdůležitější právě teď je, abyste dál šířili informace. Zakládejte nové blogy. Mluvte s lidmi. Ať o tom ví co nejvíc lidí.

CARY: Skvělé! Ráda povzbuzuji lidi, aby poslouchali svůj vnitřní hlas a jednali podle něj. Vlastně to učíme i v mé knize "21st Century Superhuman", že každý člověk v sobě nese potenciál k aktivaci Změny. Co bys lidem poradil?

COBRA: Je důležité spojit se se svým vyšším Já. Odtud vždycky dostanete vedení a radu.

CARY: Jak se dnešní události shodují s harmonogramem Vzestupu, o kterém jsi nedávno mluvil?

COBRA: To se ale vztahovalo na události, které přijdou později. Tak daleko ještě nejsme.

DOTAZ: Tak ty to vidíš tak, že nic z toho, co bychom mohli dělat, nemůže jrát roli v tom, abychom dění na planetě urychlili?

COBRA: Je tu mnoho věcí, které se dějí za scénou, které tu rozhodující událost urychlují. Ale také je tu část kabaly, která zase usiluje o to, aby to co nejvíce oddálili. Obojí se děje současně.

CARY: Co dělá kabala, aby to oddálili?

COBRA: Vytvářejí chaos, snaží se rozpoutat celoplanetární válku, kradou peníze...však to vidíte sami, co dělají.

CARY: Cobro, můžeš nám říct ještě něco víc o Události? Vím, že jsi o tom již mnohokrát mluvil, ale je něco, co bys mohl ještě dodat? Jak jsme blízko?

COBRA: Není už moc nového, co bych mohl dodat. Pracujeme na tom, aby se to stalo co nejdříve. Už jsme blízko. Ale nejsem tu, abych říkal nějaká data a zavdával tak podněty ke spekulacím. Každý den na tom pracujeme, a vy se toho můžete účastnit.

CARY: Tak je to spíše kosmická akce nebo spíš posun vědomí lidstva a planety?

COBRA: Vlastně jde o kosmickou událost. Zakončení procesu Osvobození. V Galaxii už to nějakou dobu probíhá. A planeta Země je poslední planetou, na které se to stane. Tak se završí galaktický proces odstranění temnoty.

DOTAZ: A co by mělo být hlavním bodem snažení jednotlivce, co především bychom měli v tomto procesu dělat?

COBRA: Dělejte to, co umíte, s čím jste se narodili. Cokoliv děláte rádi a dobře, je pomocí v tomto procesu.

CARY: Myslím, že mnoho lidí je tak na půl cesty... je pro ně těžké najít způsob, jak opustit starý systém a jak se realizovat v tom novém. Máš pro ně nějakou radu a povzbuzení?

COBRA: Když budete sledovat své vnitřní vedení, a dělat to, co máte rádi, budete už v tom novém světě. Opustíte matrix.

DOTAZ: Máš ještě co dodat k tomu, jak opustíme starou civilizaci a nastolíme tu novou?

COBRA: Opakuji: to se stane až po Události. Nejdříve je nutné odstranit kabalu a dát lidem informace. To změní paradigma a otevře cestu ke změně. Spojení s jinými civilizacemi se pak stane skutečností.

DOTAZ: Tak skutečně existuje harmonická galaktická kultura, se kterou jsi ve spojení? A můžeš nám říct, jak funguje?

COBRA: Jistě. Plejáďané jsou velmi harmonickou rasou. Jsou dostatečně vyspělí, aby nám mohli sloužit za příklad. Naučili se žít ve vzájemné harmonii a vytvořili civilizaci, která vypadá jako to, čemu říkáme "ráj". Způsob jejich života by nám dnes možná připadal nepřirozený, protože nic takového jsme si dosud neuměli ani představit, ale není to tak. Harmonie je normální a běžná v celém Vesmíru.

CARY: Vím, že jsme vlastně velkým experimentem ve vesmíru, ale jsem ráda, že už se to blíží ke conci.

DOTAZ: Nedávno jsi mluvil o duchovních skupinách. Mohl bys upřesnit, co společného mají jejich členové, a jakým způsobem mohou spolupracovat a podporovat se?

COBRA: Jsou to skupiny duší, které se narodily ze Zdroje ve stejný okamžik, prostřednictvím Centrálního Slunce Galaxie. Mají navzájem obrovské duchovní spojení, a někdy jsou schopni se navzájem poznat, když se setkají v tomto životě. Různé tyto skupiny se inkarnovaly na Zemi v této době, aby se tu našly a společně naplnily svůj úkol v Osvobození Planety. Ale je v tom trochu zmatek - síly Archon se snažily jejich plány narušit různými způsoby - rozdělily je, pomocí implantátů způsobily amnézii, tak aby se navzájem nerozeznali. Nadělaly hodně škody.

DOTAZ: Četli jsme o Bojovnících Lásky a také bytostech, ztělesňujících vyšší vědomí. Síla jejich Lásky má být nesrovnatelná s tím, co jsme dosud mohli na Zemi poznat. Můžeš o tom říct něco víc?

COBRA: Ano. Na Zemi jsou již dlouhou přítomny různé skupiny, až nyní vystupují do popředí. Teď je čas sjednotit sílu Lásky se silou Moci. Nikdy nebyly oddělené. Láska není je nějaká jemná něžná energie. je to Síla, která dokáže zastavit a transformovat jakoukoliv negativitu.

DOTAZ: Na své stránce píšeš o pokročilých způsobech léčení - Tachyonech, Plejádských technologiích, laserových systémech. Řekni o tom víc.

COBRA: Ano, vyvíjíme různé technologie ve spolupráci s Plejáďany a pod vedením různých skupin Sil Světla. Tyto technologie mohou velmi napomoci při léčení lidí. Kdo o tom chce vědět víc, najde všechno na mých stránkách.

CARY: Musí být při tomto léčení člověk přítomen, nebo je možné použít tyhle technologie na dálku?

COBRA: Některé lze použít na dálku, jiné ne.

CARY: Každou neděli v 19:00 GMT pořádáš skupinovou meditaci pro Osvobození. Žádáš, aby při téhle meditaci bylo přítomno 144 000 lidí. Je to tak?

COBRA: Ano. Pomůže to urychlit příchod Události. Čím víc se přiblížíme tomuto číslu, tím víc urychlíme dění.

CARY: Je něco, co bychom měli konkrétně dělat během této meditace?

COBRA: Ano, máme instrukce pro meditaci. Jsou uvedeny na stránce.

CARY: Posluchači tě mohou najít na "The Portal 2012" online, také spolupracuješ se skupinou Prepare for Change.

COBRA: ANO. Na blogu najdete všechny odkazy a informace.

CARY: Děkuji za rozhovor.

Zdroj:


sobota 26. března 2016

Situační aktualizace – 25.3.2016Situační aktualizace – 25.3.2016

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Velká většina plasmatických strangeletových bomb byla odstraněna a Síly Světla se nyní soustředí na odstranění plasmatických topletových bomb a úspěšně při tom používají ten samý postup.

Toto spustilo silnou reakci skupiny Chimera, která nařídila Archonům, aby pustily více nahlas své technologie, aby napadaly a potlačovaly Pracovníky Světla a Bojovníky Světla, protože ti jsou klíčem k Přechodu Věků. Používají infrazvuk a plasmatické skalární vlny.

https://authenticmentoring.wordpress.com/2015/02/17/gwen-towers-and-nexrad-infrasound-pulses-the-hum-the-rumble-and-booms-population-control/

Odstranění plasmatických strangeletových a topletových bomb uvolňuje napětí uvnitř našeho Solárního Systému, otevírá Karanténu Země a urychluje proces Odhalení pro pozemskou populaci.

Mnoho firem brzy nabídne relativně finančně dostupné výlety do vesmíru:

http://metro.co.uk/2016/03/14/you-could-soon-be-able-to-take-a-holiday-in-space-for-7000-5752424/

http://www.ibtimes.co.uk/virgin-galactic-space-x-holidays-space-will-cost-7000-by-2030-astronaut-predicts-1549306


Existují vážné plány na vytvoření lunární základny, která bude také přijímat turisty.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3471632/Europe-s-space-boss-reveals-plans-moon-village-humans-robots-live-alongside-allow-tourists.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490

https://www.rt.com/news/333842-moon-village-domes-space/

http://sputniknews.com/art_living/20160311/1036102790/permanent-lunar-colony.html

Nová Ruská technologie také přivádí lety na Mars s lidskou posádkou blíže k realitě:

https://www.rt.com/news/334416-russia-space-nuclear-engine/
A vážně se mluví o dolování na asteroidech:

https://deepspaceindustries.com/

Kabala chce mít všechny tyto pokusy pod kontrolou, tím, že vytvoří pravidla a nařízení pomocí svého globálního nástroje – Spojených Národů:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3493306/Space-tourism-rules-needed-five-years-ensure-safety-security-pioneering-passengers-warns.html

Na tomto místě musím opět zmínit, že částečné Odhalení NENÍ volbou:

http://prepareforchange.net/2016/03/12/partial-disclosure-is-not-an-option/

Jak asi už víte, Kabala sabotuje naši Petici za Plné Odhalení:

http://prepareforchange.net/2016/02/19/is-change-org-sabotaging-the-full-disclosure-petition/

To nás ale nezastaví. Zdroje blízké Putinovi nám dali vědět, že v posledních pár letech Rusko podporuje Odhalení tím, že poskytuje ruskému tisku plnou svobodu v uvolňování informací o Odhalení. Jediným problémem je, že většina toho je publikována v ruštině, a když se ruští novináři snaží dostat z překladem svých článků do západních médií, jsou odmítáni. Vládou podporované ruské výzkumné ústavy zkoumají a vyšetřují jevy UFO a aktivně pátrají po fungujících overunity technologiích, ale tvrdí, že pouze 5% informací o volné energii, pocházejících ze západu, lze použít. Putin měl před lety hluboký duchovní zážitek kontaktu s Plejáďany, který ho změnil a to je okultním důvodem za jeho vytrvalým bojem proti Kabale.

Illuminátská frakce Kabaly si začíná uvědomovat, že hra skončila, a že nebudou schopni uniknout hluboko do Země ani do Solárního Systému. Jejich plán jak se vyhnout hromadnému zatčení v okamžiku Události tím, že opustí svoji pevnost v Texasu, utečou přes mexickou hranici a z Mexika odletí do Argentiny a tam odsud ponorkami do Antarktidy do mělkých podzemních základen, za použití starých spojení z doby, kdy nacisté v roce 1945 udělali to samé:http://www.bibliotecapleyades.net/antarctica/antartica24.htm

Jejich plány prosakují po celé zpravodajské komunitě, jak jasně ukazuje poslední report od Fulforda:

http://www.starshipearththebigpicture.com/2016/03/23/whas-up-in-the-antarctic-and-denver/

Ta druhá úniková cesta do Antarktidy vede přes Nový Zéland a to je důvodem, proč tam Kabala fanaticky nakupuje nemovitosti:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2931325/Super-rich-buying-property-New-Zealand-bolthole-case-west-goes-meltdown.html

Abychom se těmto plánům energicky postavili, potřebujeme co nejrychleji dostat kus Cintamani kamene do Antarktidy, a musí to být uděláno povrchovou populací. Jestliže je to někdo ochotný udělat, a současně je schopný si uhradit cestovní náklady, může kontaktovat cobraresistance@gmail.com pro detailní instrukce.

Z té lepší stránky má Nový Zéland plány na zavedení bezpodmínečného základního příjmu:


A nakonec ekonomové začínají mluvit o 4 hodinovém pracovním dnu a jeho přínosu pro ekonomiku:

http://humansarefree.com/2013/01/a-transition-plan-towards-resource.html?m=0

Ti, kteří by chtěli volat Trumpa budou zklamaní, protože to je jezuitský agent:

https://www.reddit.com/r/RomeRules/comments/3g7zgf/donald_trump_secret_jesuit_agent_for/

Kabala se snaží oslabit BRICS tím, že chce destabilizovat Brazílii:

https://futuristrendcast.wordpress.com/2016/03/15/brazil-color-revolution-attempt-corruption-dilma-lula-zika-and-2016-olympics-lada-ray-analysis-and-predictions/

Je zajímavé si povšimnout, že Erdogan předpověděl útoky v Bruselu několik dní předem:

http://abcnews.go.com/International/wireStory/kurdish-militants-hit-europe-turkeys-erdogan-37743106

Samozřejmě, že ví, protože je jedním ze strůjců těchto útoků:

http://www.veteranstoday.com/2016/03/24/breaking-exclusive-brussels-mastermind-captured-by-syrian-kurds-implicates-erdogan/


Dragonské zdroje nám dali vědět, že v blízké době může být Turecko spouští pro krátké, ale intenzivní vojenské vyhrocení, právě před planetárním průlomem. Jestliže k tomu dojde, tak na tomto blogu bude oznámena masová meditace, abychom tomu zabránili.

Vítězství Světla!pátek 25. března 2016

Nový rozhovor a nadcházející Konference VzestupuOriginál publikoval Cobra 18.3.2016

Brzy bude publikována důležitá aktualizace, doufám, že příští týden.

Do té doby si můžete přečíst tento nový rozhovor s Cobrou, rozhovor vedla Essayennya Mosteenya:


Také byla nedávno instalována nová Tachionová léčebná komora a to v jižní dakotě, a vy můžete zakusit její úžasné léčebné energie:

  
Jsem rád, že mohu ohlásit první Konferenci Vzestupu, která se bude konat poblíž Glarus, v srdci Švýcarska, v blízkosti jednoho z hlavních plejádských portálů. Bude tam zveřejněno mnoho nových informací, spolu s novými úžasnými energiemi, které pomohou v naší vnitřní transformaci. Takže jste srdečně zvání 16-tého a 17-tého dubna:


Další Konference Vzestupu se budou konat ve vhodnou dobu.


Vítězství světla!

Zdroj:pondělí 21. března 2016

Interview s Cobrou - Essayenya MosteenyaInterview Cobra a Essayenya Mosteenya ze 4. března 2016

Tento rozhovor vedl s Cobrou Essayenya Mosteenya (EM). Děkujeme Cobrovi, že si našel čas.

Začátek rozhovoru

EM: Již jste na to víckrát odpověděl, ale, prosím, udělejme to znovu. Jaká je interakce mezi naší DNA a naším vědomím? A proč mají některé mimozemské skupiny takový zájem, aby manipulovaly s naší DNA?

C: Vědomí formuje DNA. DNA je pouze kódovým systémem pro replikaci fyzického těla. Pouze ET skupiny, které mají omezený přístup k vyššímu vědomí, jsou fascinovány manipulací s DNA.

EM: Corey zmínil, že naše DNA byla natolik zmanipulována, že máme skloň uctívat lidi, kteří byli vždy lepší než my, že uctíváme Boha a další, kdo prohlašují, že mluví jeho jménem. Tak to chodí a my se nikdy nepídíme po něčem hlubším. Ale zřejmě pouhá změna naší DNA nebyla dostačující, také je používána propaganda, aby se zmenšila pravděpodobnost toho, že se lidé obrátí dovnitř sebe. Takže Kabala dělá všechno možné, aby utlumila naši vůli spojit se s naším vnitřním Já, ale bez ohledu na to, co dělají, lidé stále mají možnost podívat se dovnitř sebe a nikdy to nemůže být zcela eliminováno. Je to tak?

C: Ano.

EM: To je dobrá zpráva, protože mnoho lidí si může pokládat otázku, že pokud jsme se s takovouhle genetickou dispozicí narodili, jak bychom to mohli změnit? Když o tom mluvíme, řekl byste, že tomu tak bylo vždy, v každém cyklu - že se většina lidí nezajímala o to, aby se podívali dovnitř sebe a hledali tam odpovědi?

C: Ano, zejména zhruba v posledních 5000 letech.

EM: Pokud by k Události došlo v minulém cyklu, jak by tehdy lidé byli reagovali na osvobození? Chtěli by hodně pomáhat, anebo by na tom byli asi tak jako teď my, že pouze pár skupin lidí dělá co může, aby byla planeta osvobozena?

C: Teď jsme v úplně jiné situaci, takže na tento dotaz nelze řádně odpovědět.

EM: Ohledně dalšího aspektu pozměnění naší DNA Corey říká, že nás udělali víc násilnými a agresivními a tak je snadnější nás zničit prostřednictvím vzájemných rozmíšek. Když si jdeme vzájemně po krku, nejdeme po jejich krku, jak tomu říká. Odkud tedy pochází tato agresivní DNA? Je to, jak on říká, z té starobylé civilizace z jisté planety naší sluneční soustavy, na které již nelze žít?

C: Ne, pochází to z toho, že v minulosti drakoniáni zmanipulovali lidský genom.

EM: Je to také posilováno parazity, implantáty, závojem a také programováním, ano?

C: Ano, násilnické chování je také posilováno parazity, implantáty, závojem a také programováním.

EM: Požadovala to stará rasa strážců, aby si Agarťané udržovali svoji genetickou linii v čistotě, anebo to bylo svobodné rozhodnutí, které učinili sami Agarťané, když v té době viděli bujet míchání mezi různými negativními ET rasami a místní lidskou populací?

C: Agarťané si udržují čistá energetická pole a genetickou výbavu, aby si udrželi vysokou vibrační frekvenci a vysoký stav vědomí.

EM: A většina lidské rasy tehdy věděla, že ty ET rasy jsou negativní a přesto se lidé rozhodli s nimi křížit? Anebo k tomu byli většinou donuceni, anebo to bylo různé?

C: Někteří byli zmanipulováni, někteří přinuceni a někteří to nevěděli.

EM: Kvantová anomálie, vortex primární anomálie Země, spojuje v sobě nahodilost, která je z tohoto vesmíru, a složky, způsobující podivné chování lidí zde na planetě. Utajená meta strategie temné flotily, která na Zemi udržuje stav karantény, se zdá být docela úspěšná, a lidé rezignovali, a myslí si, že neexistuje žádný způsob, jak proti této kvantové anomálii bojovat, a mají pocit, že je jejich vyšší já zradilo, když je nechalo v tomto živém vězení. Nicméně, některé zdroje říkají, že tato kvantová anomálie má řešení. Nehledě na to, že síly světla strhávají závoj, vrstvu po vrstvě, tak na osobní rovině by tato kvantová anomálie mohla být vyřešena také kvantovým způsobem, což se nazývá Tichým centrem klidu. Co to je? Souhlasíte s tím, že je to něco, za pomoci čeho by lidé mohli napomoct osvobození na osobní úrovni?

C: To je pravda. Tiché centrum klidu je tichý svědek uvnitř nás, pozorovatel. Rozpouští části primární anomálie pouze tím, že ji pozoruje. To je jedna z nejdůležitějších věcí, jak mohou lidé pomoct osvobození.

EM: Takže když se ztiší, může to lidem pomoct, aby byli na kvantové úrovni víc v rovnováze, než si uvědomují a to jistě není nic, co by nedokázali, že?

C: Ano!

EM: Takže nahodilost, která je zda nahromaděna, pochází z našeho vlastního vesmíru anebo ze super vesmíru v tomto sektoru? Anebo tu hovoříme o docela velkém rozsahu nahodilosti, která také pochází ze super vesmírů dalších šesti centrálních ras?

C: Pochází z jednoho a jediného vesmíru. Všechny ostatní vesmíry již byly integrovány a absorbovány do toho jednoho.

EM: Když se snažíme rozlišovat, musíme kombinovat svou intuici se správnými mentálními znalostmi, jak jste vždy říkal. Ale problém je, že protože se jedná o naši intuici, není to vždy spolehlivé. A co hůře, pokud již máme na nějakou informaci určitý názor, tak mentální vědomost o tom nebude správná. Pak se bude jednat pouze o spojení další nové informace s naší špatnou mentální znalostí. Abychom dokázali lépe rozlišovat, Corey doporučuje, abychom vždy udržovali svou „bublinu reality“ propustnou, tj., abychom si na nic nevytvářeli ukvapené názory. Například, někdo se nejdřív dostane k určité části informace o jisté plazmické bytosti, a později se z jiného zdroje doví, že je ta bytost známa jako Umělá inteligence. Místo toho, že se na to soustředí a a dohaduje se o tom, kdo ta bytost skutečně je či jak má být nazvána, by si ten člověk měl uvědomit, že oba ty zdroje možná hovoří o stejné bytosti a o tom, co je ta bytost zač, ano?

C: Ano.

EM: V dílu 2, epizodě 14, Odtajnění Corey sdělil, že tato Umělá inteligence "se sama vystřelí do všech směrů jako signál, který může žít v elektromagnetickém poli měsíce anebo planety." 10. března jste napsal článek o implantátových hemisférách. Můžete nám znovu říct, co to jsou za hemisféry a jak fungují, aby nás ovlivňovaly?

C: Implantátové hemisféry jsou oblasti zkrouceného časoprostoru kolem éterických implantátů. Archoni dali každému člověku těsně před inkarnací éterické implantáty – tzv. Závoj zapomnění. Ty éterické implantáty jsou vlastně multidimenzionální černé díry, obsahující anomální hmotu a zkroucené kvantové kolísání. Každý člověk má tři takové implantáty a ty vytvářejí zcela stabilní vzorec, který ovlivňuje a udržuje vědomí každé lidské bytosti v Matrixu. Tato matrice ovlivňování vytváří kolem implantátů energetické pole anomální zkroucené časoprostorové struktury v okruhu kolem 30m s tím, že v jeho středu jsou tři implantáty.

EM: Jsou ty implantátové hemisféry posilovány za pomoci nefyzických entit?

C: Ano.

EM: Jsou ty implantátové hemisféry stále ještě velký problém? Je v té oblasti nějaký pokrok?

C: Nedávno došlo v té oblasti k velkému pokroku.

EM: Dle toho, co odhalil Corey, ten signál Umělé inteligence nejenom že může žít v elektromagnetických polích planety, ale také v bioelektrických polích živých bytostí, včetně zvířat.

Ale ona to „nevyhledává“. Raději žije ve vyspělých technologiích- a čím víc bude technologie pokročilejší, tím větší je pravděpodobnost, že na ní budeme závislí a předáme jí veškerou svou suverenitu, aniž bychom se obtěžovali zeptat, proč. Lidé si jistě vzpomenou na to, co jste řekl dříve ve svých rozhovorech s Untwinem, že většina zvířat nemá implantáty, protože nemají plně vytvořenou Já JSEM přítomnost a že rostliny nemají žádné implantáty. Takže se zdá, že tato Já JSEM přítomnost hraje pro Archony rozhodující roli v tom, zda mají nějakou bytost osadit implantáty či nikoliv. Je to opravdu tak a proč?

C: Ano. Protože pouze bytost s plně vyvinutou Já JSEM přítomností je pro Matrix nebezpečná.

EM: Když o tom mluvíme, můžete nám pomoct znovu objasnit, co je individualizace a co je Já JSEM přítomnost? Je to totéž?

C: Individualizace je okamžik aktivace Já JSEM přítomnosti v inkarnované duši, přechod ze zvířecí říše do lidské. Já JSEM přítomnost je celkový obsah našeho vlastního pravého (vyššího) já.

EM: Říká se, že kdysi velmi dávno v dobách Lemurie jeden z Pánů ohně zavedl lidstvo do individualizace. Dnes ta bytost stále vede lidstvo po cestě iniciace a jednoho dne to bude centrální bod v procesu identifikace. Proč je pro vývoj duše individualizace tak důležitá? A jak se týká významu života citace, že stvoření vzniklo, aby se mohlo dovědět víc o sobě?

C:Za pomoci individualizace si začne být inkarnovaná duše vědoma sama sebe. Stvoření vzniká, aby si uvědomilo samo sebe v protipólu k nahodilosti.

EM: V této kritické a docela náročné době někteří lidé hodně rezonují s některými channelovanými příběhy. Když ty příběhy čtou, je to jakoby k nim zpátky připlouvaly živoucí vzpomínky. Je dobré upamatovat se, protože to znamená, že člověk našel a integroval tu část sebe sama, která sdílí podobnou zkušenost. Ovšem, zdá se, že si také vzpomínají na traumata minulosti, protože se na tuto planetu inkarnují znovu a znovu a tady se toho ohledně probuzení většinové populace moc nezměnilo. Proč si lidé začínají vzpomínat zrovna teď, při samotné transformaci?

C: Lidé si začínají vzpomínat, protože projít můžeme pouze, když budeme plně probuzeni.

EM: Souhlasíte s tím, že k takovému vzpomenutí si musí dojít ve správnou dobu? Pokud by k tomu došlo příliš brzy, hrozí, že by se ten člověk mohl rozhodnout, že na to chce znovu zapomenout – protože matrix, systém, a lidé kolem by mu stále připomínali, že je „obyčejným“ člověkem. A pokud by se to stalo příliš pozdě, mohlo by dojít k tomu, že by nebylo dosaženo určité úrovně uvědomění. Ano?

C: Souhlasím.

EM: Chcete něco říct lidem, kteří takovým přerodem procházejí?

C: Dovolte, aby se přerod uskutečnil, udržujte si vizi a soustřeďte se na vítězství Světla.

EM: Vraťme se zpátky do doby pádu Atlantidy. Již dříve jste zmínil, že v té době lidé vítali temnotu, ale nikdy jsme se nedověděli podrobnosti. Je známo, že někteří lidé tehdy byli posedlí penězi a mocí a že se o hojnost nechtěli s nikým dělit. A pak ti lidé postupně začali pracovat s temnými, aby získali kontrolu nad celým obyvatelstvem. Ale co průměrný člověk, většina obyvatel? To tam jen tak stáli, aniž bojovali a hleděli si svého, zatímco docházelo k převzetí moci? Jak k tomu došlo?

C:Obyčejní lidé většinou pasivně a bez odporu přijímali, že temnota postupuje - zrovna stejně jako teď.

EM: Takže dokonce i Vzestoupení mistři, kteří mají ohledně evoluce vyšší vize, mají možná smíšené pocity, co se týče pokroku duší na této planetě?

C: Na ten pokrok mají vyvážený pohled, protože si jsou plně vědomi všech faktorů, které jsou do toho zapojeny.

EM: Když jsme u toho: co pociťoval Budha, když se musel rozhodnout, zda se má vzdát trůnu v té válečné době a opustit otce, macechu, manželku a dítě?

C: Rozhodl se; byl to výsledek dlouhého vnitřního procesu.

EM: Byl si již na začátku plně vědom své cesty, když se to rozhodl udělat, anebo si nebyl jistý, jak se ta cesta vyvine?

C: Do jisté míry si byl tou cestou jistý, ale úplně nevěděl, co ho čeká.

EM: Mnozí pracovníci a bojovníci světla, jak se zdá, mají podobnou zkušenost, kdy musí žít „interdimenzionálně": buď „žijí“ pravdu, a je o nich smýšleno jako o konspiratistech nebo bláznech, a na druhé straně je jejich rodina moc nepodporuje a oni tak propadají iluzi, že to tak musí být. Ti lidé mají velkou starost o rodinu, a nechtějí, aby jim to překáželo při šíření pravdy. Bude o jejich rodiny v dlouhodobé perspektivě dobře postaráno?

C: Každý je zodpovědný za svůj vlastní růst a vy NEJSTE zodpovědní za duchovní růst vaší rodiny. Až toto drama duality skončí, bude vše v pořádku.

EM: Jaká je role Budhova dvojplamene? Jak mu pomáhala?

C: Jejím úkolem je probouzet v srdcích lidstva Božské moře lásky. Pomáhala mu s duchovním vedením.

EM: A Budhův dvojplamen je aspektem dvojplamene jednoho z Pánů ohně, ano?

C: Ano.

EM: Je bohyně Ištar božským zosobněním planety Venuše?

C: Ne. Bohyně Ištar je pouze jedním z kanálů pro energii planetárního loga Venuše.

EM: Takže ona je také božským zosobněním Mistryně Venuše?

C: Ano, jedním z nich.

EM: Co znamená božské zosobnění?

C: Je to kanál božských energií.

EM: Co cítila Mistryně Venuše, když si osobně vyslechla od svého milovaného dvojplamene, že chce dobrovolně odejít do exilu spolu se skupinou stejně smýšlejících bytostí? Rozhodilo ji to a měla starost, co tam s ním bude?

C: Po vnitřním boji to přijala.

EM: Proč souhlasila, že se vydá se svým dvojplamenem na tak strastiplnou cestu?

C: Protože chápala, že je to jediný způsob, jak transformovat dualitu/nahodilost.

EM: Souhlasila s rozhodnutím svého dvojplamene hned, jak ji požádal o souhlas?

C: Ne.

EM: Takže s tím nesouhlasila hned, sedli si spolu a dlouho o tom mluvili a nakonec souhlasila s tím, aby odešel, protože je to nevyhnutné, je to božský plán?
C: Ano.

EM: A proč ta mimořádná bytost (Budha) nepožádala vyšší radu, aby Zemi odepsala jako marný pokus?

C: Země není marný pokus, protože ona bude transformovat ty nejhlubší a nejpokroucenější aspekty nahodilosti/primární anomálie v celém vesmíru.

EM: Pomohly tehdy Alfa a Omega a bytosti rady všem multidimenzionálním já těch dotyčných bytostí v průběhu jejich života?

C: Ano.

EM: Jak?

C: Posílaly podpůrné energie.

EM: Jaký je vzestoupený archetyp Lemurie?

C:Ráj.

EM: Jaký je vzestoupený archetyp Atlantidy?

C: Civilizace Světla.

EM: Jaký bude vzestoupený archetyp nové Atlantidy?

C: Nové nebe na Nové Zemi.

EM: Z jaké archetypální kvality Prvotního Zdroje byla vytvořena centrální rasa tohoto super vesmíru?

C: Boží vůle.

EM: Znamená to, že Centrální rasa je našimi minulými i budoucími já?

C: Znamená to, že jsme se na začátku času vynořili z Jednoty a vrátíme se do Jednoty, když čas skončí.

EM: Když se spojí sedm rodin Kmenů světla, jak se to projeví na vyšší úrovni a jak na fyzické úrovni?

C: Nová Atlantida, nebe na Zemi.

EM: Pochází sedm Kumarů se sedmi různých kmenů světla, nebo všichni z jednoho?

C: Jsou to emanace prvních sedmi z třinácti existujících paprsku tvoření.

EM: Jaký je vyšší smysl celého Logosu?

C: Transmutovat veškerou dualitu a vrátit se do jednoty.

EM: Je pravda, že Blue Avians (Modré ptačí bytosti mimozemského původu-pozn. překl.) nemohou přejít ze šesté hustoty do sedmé, dokud všichni lidé ze Země nepřejdou do čtvrté hustoty?

C: Není to přesné.

EM: Protože jsou nejstarší v tomto super vesmíru, neměli by Blue Avians prožívat vše, co chtějí? Jsou na konci své cesty - neznamená to, že mohou jít přímo do Zdroje? Vše se jednoho dne vrátí do Zdroje, tak jak je možné, že ještě potřebují, aby jim někdo jiný pomohl postoupit zpátky do Zdroje?

C: Vše ve vesmíru je propojeno. Dokud nebude vyřešena situace na Zemi, je zpomalena evoluce v celém vesmíru.

EM: Kdy začaly světelné síly zavádět mechanizmy na odstranění plazmatických strangeletových bomb?

C: V únoru 2016.

EM: Co se stalo, že je světelným silám dovoleno ten mechanizmus použít? Je to proto, že to Kabala opět přehnala?

C: Do jisté míry ano. Také, situace je dostatečně vyčištěna, aby to bylo možné.

EM: Kdysi dávno v jednom rozhovoru jste zmínil, nevím přesně kdy, že se Plejáďané kdysi podíleli na tvoření Země, nebo něco podobného, ano?

C: Není to pravda. (Plejáďané se nepodíleli na tvoření Země, ale po jejím vytvoření v určitém
okamžiku vybrali jednu z existujících humanoidních ras a předali jí svou DNA –pozn. překl.)

EM: Proč jsou na osvobození této planety potřební Plejáďané? Proč byli po mnoho životů cvičeni pro tento úkol?

C: Pro osvobození této planety je vítána VEŠKERÁ možná pomoc. Je to velmi náročný úkol a vyžaduje si trénink mnoha životů.

EM:Proč je Merope nejméně svítící hvězda v této hvězdné soustavě, ve srovnání s ostatními šesti hvědami?

C:Jednoduše proto, že se sedmi hvězd musí být jedna nejtlumenější.

EM: Jaký je vzestoupený archetyp Meropy?

C: Jemná krása.

EM: Jak vypadá život na vyšších úrovních Meropy?

C: Andělské nebe.

EM: Jsou na povrchu planet, obíhajících kolem Merope, nějaké rozumné bytosti?

C: Ano.

EM: Jak tam vypadá život?

C: Mírumilovná radosti plná civilizace, která žije v harmonické rovnováze s přírodou a pokročilými technologiemi.

EM: Hvězdokupa Plejád je známa jako Sedm sester. Je zde mýtický příběh o sedmi sestrách, které honil lovec věčnosti- je v tom něco skutečného? ...

C: Lovec je Orion a představuje temné síly z Rigelu, které vždy chtěly napadnout hvězdokupu Plejád a nakrátko byli dokonce úspěšní, v letech 1996 a 1999.

EM: Jakému přesnému období v dějinách odpovídá mytologický příběh o sedmi sestrách, týkající se Plejád? Také době Atlantidy?

C: Atlantidě asi před 200 000 lety.

EM: Co nám má říct ta mytologie o Bohyni Merope, která se vdala za smrtelníka – je to o nějaké konkrétní historické události?

C: O inkarnovaných hvězdných bytostech, pářících se s lidmi ze Země. To se v Atlantidě hodně dělo.

EM: Mělo těch sedm sester také svá těla, aby žily a mohly přijít do kontaktu s Plejáďany v průběhu dějin Plejád? Anebo jsou něco jako Gaia, která je bytostí, pracující pouze na vyšších rovinách?

C: Jsou vyzářením sedmi hvězdných Logosů hvězdokupy Plejád.

EM: Napadla v r. 1996 nepřátelská síla Plejády z nějakého zvláštního důvodu, anebo je v její povaze zničit všechno, na co dosáhne?

C: Mají to jednoduše v povaze, zničit vše, na do dosáhnou.

EM: Bylo dosaženo významného pokroku v bitvě vedené Králem světa (?) a té speciální armády proti temným silám?

C: Ano.

EM: Je to pravda, že nebude prolita krev a že ta bitva bude vyhrána velkou moudrostí?

C: Do značné míry ano.

EM: Jsou také tak unaveni, jako my teď, a také chtějí, aby k Události došlo co nejdříve?

C: Ano.

EM: Co mohou lidé dělat, pokud jim chtějí pomoct vyhrát tu bitvu? Bylo by dobré začít s přijetím vlastního stínu?

C: Ano, přijetí vlastního stínu a šíření informací mezi povrchovou populaci.

EM: Řekl jste, že po Události bude temným silám dána možnost přijmout světlo a odčinit své minulé skutky a že ti, co odmítnou, budou posláni do Galaktického centrálního slunce, proměněni na základní prvky a začnou opět nový cyklus evoluce. Co se stane s jejich vyššim já, které vždy pracovalo pro síly světla, zmizí spolu s nimi?

C: Ano. Jejich individualizovaná Já JSEM přítomnost bude transmutována elektrickým ohněm Galaktického centrálního slunce zpátky do prapůvodní elementální esence a bude muset být znovu individualizována. Krátce řečeno, ty bytosti temných sil přestanou navždy existovat jako individuální bytosti a později bude stvořena úplně nová bytost.

EM: Ta určitá skupina bytostí, které se měly kolem let 1994 až 1996 vyvázat ze systému. Proč se svobodně rozhodly jít proti tomu?

C: Byly naprogramovány, bály se a nebyly připraveny.


EM: Byla tehdy jejich svobodná vůle potlačena bytostmi temnoty?

C: Ano.

EM: Ohledně kvantové anomálie – každý lehce spadne do té falešné představy, že? Že se nikdy nic nezmění, že čištění nikdy neskončí, že vždy bude všechno při starém. Ale ve skutečnosti se kvantová anomálie každým dnem rozpadá. A to je přesně to, co temné síly chtějí , protože tak či onak, vždy budeme mít sklony myslet si, že nejsme dost dobří, že tady potřebujeme „další“ zkušenosti“, abychom zdokonalili svůj výcvik. Toto žádání dalších lekcí na vylepšení tréninku je to, proč si někteří lidé myslí, že nikdy nejsou dost dobří a také proto byly temné síly schopny udržet tuto karanténu po víc než 25 000 let. Je to tak?

C: Žádání o další lekce na dokončení tréninku je archonský program kontroly mysli.

EM: Řekl jste, že zlovolné rasy se zrodily ze svobodné vůle bytostí světla, které si přály přijít do interakce s nahodilostí, aby ji absorbovaly a transformovaly. Ale v průběhu té interakce ze ztratila vyšší esence těch bytostí, a rasy, které tak vznikly, již nebyly světelnými bytostmi, jakými byly kdysi, a to trvá až doposud. Měli bychom se tedy naučit chránit se, místo abychom padali do léček jejich falešného učení, že oni pouze tuto roli „hrají“, aby se naše duše mohly lépe naučit a rychleji růst a sílit.

C: Vřele souhlasím.

EM: A i když máme co do činění s bytostmi, které „bývaly“ archanděly, je velmi důležité, abychom věděli, jak se chránit a naučit se říct jim ne, je to tak?

C: Ano, jistě.

EM: Abychom to na závěr trochu odlehčili: jaké mají Vzestoupení mistři nejoblíbenější koníčky? Co dělají nejraději, když nepracují?

C:Užívají si čistou blaženost osvíceného stavu vědomí.

EM: A co členové Hnutí odporu a Galaktické konfederace světla?

C: Tančí, zpívají, milují se a cestují vesmírem.

Konec rozhovoru

úterý 8. března 2016

Plán Vzestupu


Originál publikoval Cobra 7.3.2016

Nastal čas uvolnit informace o velké části Plánu Vzestupu pro tuto planetu.

Časové okno pro Vzestup se na této planetě otevřelo 25. května 1975, dosáhlo bodu obratu 11. srpna 1999 a uzavře se 7. července 2025. Vždy bylo plánem Sil Světla tuto primární anomálii temnoty vyčistit a Událost spustit v rámci tohoto časového okna a v tomto se plán nikdy nezměnil.

Toto časové okno má svůj vědecký základ v tom, že se Slunce při (zimním) slunovratu nachází v časovém období let 1975-2021 v zákrytu s Galaktickým Rovníkem a toto zarovnání je v letech 1980-2016 perfektní:

http://alignment2012.com/whatisga.htm

http://www.soulsofdistortion.nl/download/Crucifying%20the%20Earth%20on%20the%20Galactic%20Cross.pdf

Zarovnání Slunce při (zimním) slunovratu s Galaktickým rovníkem se objevuje během 26.000 letého cyklu precese dvakrát. Ve skutečnosti cyklus precese perfektně sleduje puls Galaktického Srdce, které vysílá každých 26.000 let Galaktickou Supervlnu do spirálních ramen Galaxie. Takže se každý zákryt Slunce při (zimním) slunovratu a Galaktického Rovníku objevuje právě v době Galaktické Supervlny, buďto té velké, ke které dochází každých 26.000 let anebo té uprostřed cyklu, která přichází 13.000 let poté velké vlně:

https://books.google.si/books?id=Ob1rAwAAQBAJ&pg=PA334&lpg=PA334&dq=do+superwaves+periodically+jerk&source=bl&ots=xb7YaTKsB9&sig=iTX6pXpGqyoiOT-HouKVh45BqXk&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwjc_c3Nqq_LAhVBbQ8KHX0IAnUQ6AEIJjAA#v=onepage&q=do%20superwaves%20periodically%20jerk&f=false

Naštěstí pro nás, tato Galaktická Vlna, kterou očekáváme, vlnou uprostřed cyklu, a bude významně jemnější, než ta poslední, která způsobila Gothenburgské otočení pólů, definitivní Pleistocenní hromadné vymření druhů před 13.000 lety a následně zatopení Atlantidy.

Přesto bude dostatečně silná na to, a by oprášila veškerou temnotu z našeho Slunečního Systému, obrousila temnotu pryč z povrchu planety a spustila Událost.

Ústřední bod této kosmické transformace byl stanoven již před 26.000 lety a byl umístěn kolem data (pevného, křížového, plného) zatmění Slunce 11. srpna 1999.

http://udalosti.astronomy.cz/backup/slunce99.htm

Tento ústřední bod je pozoruhodně blízko přesnému datu zákrytu Slunce při slunovratu s Galaktickým Rovníkem. Astronom Jean Meeus vypočítal, že k tomuto zákruty dojde v květnu 1998. Smelyakov toto datum zpřesnil na 7. května 1998:

http://2012wiki.com/index.php?title=Galactic_Alignment

Plejáďané mi řekli, že tím přesným datem je 17. květen 1998. Toto je dnem, kdy byl osud této planety rozhodnut a kdy Síly Světla s jistotou věděli, že Vzestup bude úspěšný.

Po otevření okna pro Vzestup v roce 1975 začalo proudit směrem k povrchové populaci mnoho Světla z vyšších dimenzí a to spustilo proces masového probouzení pravého New Age hnutí v 80-tých letech. Ale Vzestoupené bytosti si nebyli vědomi plného rozsahu moci primární anomálie a nemohly zastavit operace temných sil pohybujících se ve stínu. Temné síly infiltrovaly hnutí New Age, infiltrovaly vesmírný program Solar Warden a ve finále počátkem roku 1996 obsadily celou planetu a náš Solární systém.

Mezi roky 1996 a 1998 byly Síly Světla v šoku a a musely se přeskupit, a Plán Vzestupu musel být vylepšen. Plejádská flotila začala vstupovat v roce 1998 znovu do našeho Solárnímu systému a 17. května 1998 přijala z „vyšších zdrojů“ části nového Plánu Vzestupu. Asthtarovo velitelství započalo znovu vstupovat do našeho Solárního systému počátkem roku 1999 a evakuovalo v srpnu 1999 většinu lidstva ze Země na Plejády. /Poznámka překladatele - i v originále je v tomto odstavci mírná nekonzistence dat./

Před rokem 1999 se pozemské lidstvo skládalo z asi 70 miliard duší na etherické a na astrální planině a okolo 6 miliard inkarnovaných lidí.

Většina z těch 70 miliard neinkarnovaných lidských duší byla masově evakuována 14 srpna 1999 na mateřské lodě Ashtarova Velitelství a pak transportována na určitou planetu na pokraji souhvězdí plejád, kde začali dostávat tolik potřebné léčení.

Těmi jedinými dušemi, které zůstaly na etherické pláni a na astrální pláni byly ty duše, které byly přímými rukojmími nefyzických Archonů, a duše se silnou vazbou na fyzickou rovninu, které se rozhodly zůstat a pomoci fyzickým lidem jako duchovní průvodci.

V letech 1998 až 2016 Síly Světla obdržely Plán Vzestupu striktně utajený, aby zabránily temným silám v jeho narušení. Mnoho lidí zabývajících se channelingem a intuicí se snažilo Plán Vzestupu načíst, ale neobdrželo žádný signál.

Já jsem nyní dostal svolení k tomu, abych povrchové populaci jednu část tohoto Plánu Vzestupu odhalil.

Skutečný proces Vzestupu započne v okamžiku Události. Přicházející energie z Galaktického Pulsu začnou proudit energetickým polem všech lidských bytostí na planetě. Budou to milující energie přímo z Galaktického Srdce a začnou přinášet lidstvu tolik potřebné léčení.

Vzestup bude jak individuální, tak skupinový proces. Každý jedinec si projde svoji vlastní vnitřní zkušenost, projde si léčením, uvolněním starého a vnitřní transformací. Mnoho lidí procházet těmi samými procesy bude ve stejnou dobu a to posílí pole Světla kolem planety a otevře to dveře pro mnohé další, kteří by to jinak nezvládli. Délka celkového procesu Vzestupu je očekávaná na několik let pro ty nejpokročilejší jedince a déle pro ty další.

Skutečný Vzestup nastane, až vypustíme všechny blokády energetických toků a dosáhneme supravodivosti našeho mentálního, emocionálního, etherického, plasmatického a fyzického těla.

Je k tomu mnohem víc a já uvolním další informace, jakmile k tomu dostanu svolení.

V okamžiku Události budou Síly Světla kontaktovat lidstvo pouze nepřímo, pomocí uvolňování informací do masových médií. Po ukončení procesu zatýkání Kabaly a poté, co se většina lidstva vzpamatuje z prvotního šoku, začnou Síly Světla kontaktovat některé jedince přímo. To z největší pravděpodobností začne několik týdnů až měsíců po Události.

Tou dobou budou vytvořeny kontaktní zóny. Kontaktní zóny budou oblastmi na privátních pozemcích, kde majitelé věnují část svého pozemky pro zkušenost kontaktu. Tito majitelé poté zažijí fyzický kontakt s Plejáďany, kteří přistanou na jejich pozemku v malé paprskové lodi (beamship). Tito lidé pak půjdou do masmédií a své zkušenosti popíší, čímž budou připravovat lidstvo na reality Kontaktu. Postupně budou tyto kontaktní zóny četnější a četnější, až bude dosaženo kritické masy pro První Kontakt. První Kontakt bude začátkem oficiálních diplomatických styků mezi Pozemšťany a pozitivními Mimozemšťany. To je v plánu zhruba rok po Události na půdě OSN a bude to přenášeno skrze masmédia po celém světě.

Po Prvním Kontaktu začnou pozitivní mimozemšťané distribuovat pokročilé technologie, které rychle přivedou Pozemšťany do zlatého věku páté dimenze.

Současně se v té době mnoho probuzených jedinců započně přesídlovat a vytvářet Komunity Záměru, tak zvané oblasti Světla. S tím, jak bude odstraněn vliv nefyzických Archonů, tak se v těchto komunitách konečně naučí jak žít v harmonii společně, s tím, že každý jedinec sleduje svůj vyšší účel a společně vytvářejí překrásnou mandalu Světla. Oblasti Světla porostou a budou se vyvíjet, jejich vibrační frekvence se bude zvedat a během několika let se propojí s mateřskými loděmi Ashtarova Velitelství pomocí sloupů Světla. Tyto sloupy urychlý skupinový proces Vzestoupení.

Komory Vzestupu představují velmi pokročilou pozitivní organickou technologii, které pozvedá naši vibrační frekvenci a jsou skvělým nástrojem pro pomoc s procesem Vzestupu. Budou použity po Prvním kontaktu, aby urychlily proces Vzestupu pro ty, kdo jsou na to připraveni.

Po Prvním Kontaktu budou lodě Ashtarova Velitelství a lodě Galaktické Konfederace stále více viditelnější, tak, jak se odmaskují na svých pozicích v našem Solárním systému.
Toto je nejlepší popis Ashtarova Velitelství a Galaktické Konfederace, jaký jsem mohl na zemském povrchu najít:

https://kauilapele.wordpress.com/2014/03/12/michael-el-legion-3-11-14-interview-with-alexandra-meadors-mp3s/

https://www.youtube.com/watch?v=mPfcwFQBr6o

A docela spolehlivý, vizuálně nádherný popis, který vám pomůže vizualizovat si váš život po Události:

https://www.youtube.com/watch?v=Jn05E0KEdpY

Do té doby můžete požádat pozitivní Mimozemšťany o pomoc ve vašem denním životě a zde je příklad:

http://nathalijans.com/2015/09/29/we-are-flooded-with-help-and-love-available-for-72-hours-spaceships-and-help-from-divine-beings/

Síly Světla z Ashtarova Velitelství a s Galaktické Konfederace posílají znamení, že vítězství je blízko.

Jako toto znamení V (z angl. victory), které se objevilo přesně napůl cesty mezi mými posledními dvěma konferencemi v Launa Beach a Irvine:

http://www.sott.net/article/302939-Huge-V-shaped-cloud-seen-over-Carson-and-other-cities-in-California-during-Harvest-Moon-Eclipse

A tato oblakem obehnaná plejádská světelná loď, která se objevila poblíž San Jose, Costa Rica, významného plejádského energetického vortexu:

http://www.epictimes.com/2015/09/mysterious-iridescent-cloud-phenomenon-spotted-over-skies-in-escazu-costa-rica/
Vítězství světla!