sobota 16. ledna 2016

Situační miniaktualizace - Corey/GoodETxSG


Originál publikoval Corey/GoodETxSG 14.1.2016

Už je více než na čase, abych si udělal čas na update ohledně pozadí jednání s Aliancemi a o sobě, poté, co jsem se na několik měsíců moc neukazoval. V té době jsem měl poslední dobou mnoho setkání a také menších brífingů.

===

Soukromé události vynechány z předkladu. Corey měl velmi obtížné období v rodině i zdravotně a přestěhoval se.

===

Měl jsem 3 meetingy, na kterých byly přítomny „Odštěpenecké podzemní civilizace“. Při jednom takovém setkání jsme se potkali na základně v Kuiperově Pásu, kde měli představitelé těchto odštěpeneckých skupin konečně možnost potkat se se „Strážci“. Moje dřívější podzemní hostitelka „Kaaree“ tam byla též přítomna.

Představitelé byli zejména z její bezprostřední skupiny. Setkání bylo velmi surrealistické, protože jakmile byli představitelé eskortováni Lt. Col. Gonzalesem a mnou, objevil se „Trianglová Hlava“ z Aliance bytostí z koulí. Všichni přítomní jsme ale očekávali Raw-Tear-Eira.

Lt. Col. Gonzales byl na jedné straně delegace a já stál naproti němu na druhé straně. Delegaci jsem měl po pravici a bytost s Trianglovou hlavou po levici. Gonzáles a já jsme tam po celou dobu setkání stáli a vyměňovali si udivené pohledy, zatímco si „Strážci“ a představitelé odštěpenecké civilizace mlčky spolu komunikovali. Stáli tam tiše a bez pohybu, kromě malého povívání rukama a nohama, ze strany „Strážce“.

Jakmile výměna informací skončila, členové odštěpenecké civilizace byly viditelně otřeseni a současně je přemáhalo vzrušení. Cítil sjem z nich tu samou emoci, kterou jsem sám pociťoval, po „splynutí myslí“, které jsem měl s Kaaree, kdy jsem s ní sdílel své zkušenosti a informace z puberty. Na odchodu jsem měl možnost s Kaaree krátce promluvit. Působila trochu zmateně a řekla jenom pár slov cestou přes chodbu.

Zeptal jsem se jí, jak to šlo a ona odpověděla, že její skupina a některé z negativněji orientovaných skupin, které tvořily tuto radu starých odštěpeneckých skupin „nebyly správnými pastýři“ této planetární koule. Hrozně spěchala na meeting, kde se sešly zbývající staré odštěpenecké skupiny. Později mi Lt. Col. Gonzales řekl, že to byl poslední společný meeting těchto sedmi skupin. Nedlouho po tomto historickém setkání několik starých odštěpeneckých skupin ukončilo svoji účast  v této radě.

Kaaree jsem potkal znovu nedlouho poté, co jsem obdržel výše uvedenou informaci. Jasně se vyjádřila, že některé ze starých odštěpeneckých skupin se rozhodly pro pomalý přístup s odhalováním své pravé identity těm, se kterými jsou na povrchu v kontaktu. Ty, které navštěvují, navštíví s lodí, a s těmi, s kterými jsou ve spojení na dálku se spojí ethericky. Začínají s testovací skupinou a uvidí, jaké na tuto zprávu budou reakce.

Kaaree také jasně řekla, že některé ze skupin se vrátily ke svým dřívějším aktivitám a vystupňovaly podvádění, které mají nastaveno s některými z nás na povrchu. Mnoho lidí se začalo ptát po jejich pravém původu. A to proběhlo exponencionálně, tak jak dotazy přicházely ethericky. Některé ze skupin to braly jako pozitivní znamení a jiné jako bezpečnostní hrozbu.

Setkání Alinace SSP (SSP = secret space program), kterých jsem se zůčastnil byly zejména mezi skupinami pozemské aliance a taknou pozemskou vládou a jejími syndikáty. Viděl jsem jak bylo předloženo nejméně 6 různých plánů v rozmezí od NWO 2.0, s trošičkou odhalení až po plány na otevřený vojenský konflikt mezi těmito skupinami.

S tím, že ty nejvíce negativní skupiny vyhrožují odpálení jednoho až tří supervulkánů na mořském dně. Jestli se dobře pamatuji, tak jeden je v Atlantickém oceánu a dva jsou v Tichém oceánu a jsou na obou polokoulích.  Většina těchto syndikátů tajné pozemské vlády ale přichází s nekrvavým finančním převratem a omezeným, ale přesto se pomalu odvíjejícím, harmonogramem odhalení.
  
Kontrolovaná demolice západních ekonomik je pouze jednou z válečných front, v tom, čemu historie bude říkat „jiný druh utajené světové války“. Tato „světová válka“ (která probíhá mezi syndikáty tajné světové vlády a různými spojeneckými pozemskými skupinami je bojována prostřednictvím proxy armád, masivních hacků a elektronických útoků a útoků na finanční/vládní/korporátní entity, které tvoří opozici.

SSP Aliance a Aliance bytostí z koulí se vyjádřily jasně v tom smyslu, že my, jako kolektivní vědomí, si volíme cestu nebo budoucí časovou linii. Nacházíme se na kritické křižovatce, kde by naší budoucností mohlo být něco jako NWO 2.0 s trochou odpuštění dluhů, trochou volné měny a nový babylonský otrocký systém založený na magii peněz NEBO můžeme mít plné Odhalení, během této doby sociální přeměny.

Z tohoto důvodu vyzýváme všechny, aby se spojili  a zapojili se, jak jenom mohou. Musíme se přestat soustředit na rozdílnosti a musíme se soustředit na společný cíl… Plnou pravdu! Jestliže tak neučiníme, pak dáváme „tichý souhlas“ k rozhovorům mezi Aliancí a těmito syndikáty a jejich výsledku.

Znamení jsou přítomná všude kolem nás. Můžeme si povšimnout energetických změn, které mají vliv na lidské chování. Vidíme částečné odhalení formou kapka za kapkou, jak se roluje přes média. Vidíme, jak se šíří kruhy utajené války, která probíhá. Vidíme používání proxy armád extremistů, jak formují globální směrnice.

Setkání a aktualizace, které mě vedly k tomuto článku, jsou právě dokumentovány. Článek „Vnitřní Země“, až bude dokončen, bude závěrem, ne částí 2. S touto skupinou proběhla setkání a další jsou naplánovaná.

Nejpravděpodobněji začnu s informacemi ohledně jednání a bitev probíhajících mezi různými frakcemi Pozemské Aliance a Syndikáty tajné pozemské vlády a pak dokončím ten dlouhý článek se závěrem ohledně setkání ve vnitřní zemi.

Děkuji vám za podporu v těžkých časech.

Corey Goode

Zdroj:


Související článek:


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: