sobota 30. ledna 2016

Posvátný význam celistvé ženské sexuální přirozenosti"Lynn – Nyní k otázkám týkajícím se našich dějin. Dotkneme se i hlubších témat, o duchu a duši.Můžete říct něco víc o mužské a ženské energii? Jaké jsou tam rozdíly a jak to, že máme v sobě obě. 

COBRA – Mužské a ženské energie jsou v tomto vesmíru přítomny od jeho stvoření. Mužská je elektrická a ženská je magnetická a mezi nimi je vždy interakce. Všechna manifestovaná hmota ve vesmíru je výsledkem dynamické interakce mezi ženskou a mužskou energií a tyto dvě polarity máme i uvnitř sebe, a když je přivedeme do dokonalé rovnováhy, je to velmi důležitý aspekt našeho vzestupu. Kabala na této planetě uměle potlačila ženský princip, ženský aspekt, protože věděli, že když to udělají, bude mnohem lehčí ovládat lidstvo a nyní přichází ze středu galaxie velmi silná ženská energie, aby to vyrovnala. A tato nová rovnováha mezi ženskými a mužskými energiemi je velmi důležitý aspekt procesu, v němž se nacházíme. 

Lynn – Děkuji. Můžete říct něco k Sesterstvo růže (SOTR –Sisterhood of the rose)? Kde vzniklo a kdo byli členové? 

COBRA - V zásadě vzniklo z centrálních paprsků, centrální civilizace. Je to první vysoce duchovně vyspělá civilizace, která se vyvinula v centrální oblasti této galaxie a byly jisté bytosti, patřící k této centrální civilizaci, které toto chápání šířily a šířily světlo Bohyně po galaxii a jedna z těchto bytostí přišla na planetu Zemi v Atlantidě a v atlantské době vytvořila Sesterství růže. V Atlantidě existovalo mnoho chrámů Bohyně a jejich účelem bylo ukotvit přítomnost Bohyně na planetě a poté, co Kabala chrámy zničila, byla tato rovnováha narušena a tato nová nerovnováha měla vlastně za následek zničení Atlantidy. A poté byly skupiny Sesterství v mnoha zemích. Jejich školy mysterií se snažily udržovat nejvyšší možnou rovnováhu. Nyní přišel čas, abychom obnovili tuto ženskou přítomnost a vytvořili nové skupiny Sesterství růže, protože je to velmi důležité pro dobu události. Takže bych chtěl požádal, co nejvíc lidí, aby na planetě takové skupiny vytvořili, aby se pravidelně scházeli na fyzické rovině a aby zakotvovali energii Bohyně na planetě jak nejvíce to jde."

POSVÁTNÝ VÝZNAM CELISTVÉ ŽENSKÉ SEXUÁLNÍ PŘIROZENOSTI

Moudré ženy - ty, které kráčely mnohokrát po této zemi a shromáždily tajemství, pravdy, léčení – moudré ženy nesou hluboké sexuální probouzející kódy,které jsou hluboce pohřbeny v jejich tělech.

Ženy,které si zvolily přinést Světlo Moudrosti své Duše v tomto životě,vytvoří specifický život a zkušenost vztahu,který je navržen k osvícení těchto pradávných sexuálních kódů.

Toto je druh ženské sexuality, který není dobře zaznamenán v naší patriarchální společnosti.Ženy byly zavedeny tak daleko od svého pravého sexuálního vědomí,moudrosti a síly, že se dnes nacházíme ve světě,který morálně soudí,poukazuje a kontroluje ženy v tom,jak nakládají se svou sexuální energií.

Existuje mnoho hluboce zakořeněných přesvědčení a informací o ženské sexualitě – všechny podmínečné,morální a vysoce souzené – že se nakonec většina žen naučí prožívat své vlastní sexuální vědomí skrze těsné,omezené čočky patriarchálně-dominujícího pohledu, který jim jasně a jednoznačně říká od velmi útlého věku co je a co není přijatelné.

Moudré Ženy, Probuzené Ženy, Opravdové Ženy – vaše sexualita je všemocná, tvořivá, hluboce léčivá,nesmírně posvátná a zářivá síla ve vás. Svět ani neví, jak hluboké, záhadné a transformující jsou vaše síly sexuálního probuzení a léčení. Tyto síly byly celé věky uzamčeny – drženy v bezpečí a chráněny v Srdci Bohyně – až do teď.

Mnoho z vás jste zažily a vytvořily časové úseky v tomto životě,kde jste vystoupily ze sexuálního spojení – v některých případech na mnoho let.Toto je vědomý krok vedený vaším Vyšším Já a pod dohledem mnoha Posvátných Ženských Průvodců. Toto není v žádném případě morální souzení vaší sexuální přirozenosti. Nejste “očišťovány“ z morálního hlediska kvůli své sexuální energii nebo “pošpiněnému“ tělu. Je to zcela naopak.

Mohly jste být vedeny vystoupit na nějaký čas z intimity,aby vaše hluboké,vnitřní dobro – váš Sexuální Kalich – mohl být naplněn a vyživen.To také znázorňuje dobu během které vaše konkrétní sexuální orgány přijímají extrémně vysoké frekvence Světla.Tyto světelné vlny prochází velmi hluboce skrze vaše nejposvátnější tkáně, nalaďujíce vás znovu na vaše sexuální síly léčení a extatického spojení.

Během tohoto období abstinence sexuální intimity dochází k určitému čištění. Je nezbytné,aby byly staré energie odstraněny z vašeho těla a buněk. Toto opět není komentář sexuální aktivity vaší minulosti,ale touha Velké Bohyně dát vám sexuální “vědomý“ prostor vstoupit opět do své plné síly.

V aréně sexuální intimity jste ohromně a nekonečně silné.Vaše sexuální energie dělají mnohem více než uspokojují nebo přinášejí povrchní fyzickou rozkoš.Pravděpodobně jste vždy hluboko ve svém srdci a krásném ženském těle věděli,že nesete sexuální impulzy,které ještě nejsou rozpoznány společností,ve které žijete.

Bohyně vám nyní říká,že se dějí změny v tom,jak používáte svou sexuální energii. Přitahujete partnery,kteří jsou spirituálně připravení na cestu ženského sexuálního tvořivého vyjádření,které se nyní rozvíjí.Neudělejte chybu,toto je velmi hluboká cesta do sfér posvátného sexuálního spojení,které má velký dopad na oba jedince.

Vaše kundalini je bez pochyby součástí tohoto procesu. Jste mnohem více než tato stočená spirála živoucí božské jiskry, která odpočívá na dně vaší páteře.Vy, jako Celistvá Žena jste osvícenou Světelnou Silou na vyprahlé zemi dychtící po spojení s ní.

Vaše sexuální přirozenost je divoká, neobsažitelná, bezmezná, všemocná, hypnozující, šílená, intenzivní a nesmí být déle přičítána umírajícímu, starému a obnošenému patriarchálnímu strachu ŽENY.

Toto je co se nyní děje. Dostanete na toto téma více informací,protože formují jádro toho,kdo jste a co jste nyní vedeni přinést prostřednictvím oživení Vědomí Bohyně na Zemi.

Nikdy, nikdy když tyto energie vystoupí a žijí ve vás je nepotlačujte. Mnoho mužů je ještě nedokáže ustát, ale někteří se objevují s ochotou se v tomto vašem smyslném světě přeměnit. Více jich bude ve svém probuzení následovat.

Svět se probudí,vyléčí a přetransformuje z nedotčeného povstání a vyjádření ženského sexuálního ducha.

Autor: Sophie Bashford
www.sophiebashford.com 

www.SlunecnaBrana.eu

http://slunecnabrana.blogspot.cz/2016/01/posvatny-vyznam-celistve-zenske.html?view=magazine

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.slunecnabrana.eu a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.

Související odkazy:

Revokace V - posvátné ženství


pátek 29. ledna 2016

MEDITACE - NÁVRAT HOJNOSTI PRO LIDSTVO - 29.1.2016 V 18:00

v sobotu 13.2.2015 v 21:33 SEČ opakovačka
Ahoj!

Lidstvo trpělo mnoha způsoby a příliš dlouho, nadešel pro nás čas hojnosti a čas, abychom si vzali zpět to, co pro nás Zdroj zamýšlel.

Obdrželi jsme vnuknutí, abychom meditovali tento pátek, 29. ledna 2016, abychom vrátili hojnost celému lidstvu. Jestliže se k tomu cítíte povolaní, připojte se prosím k nám v 18:00 SEČ (CET) a pomozte nastolit hojnost pro všechny.

Začněte meditaci tím, že povoláte Bohyni Dou Mou a St. Germaina a tím, že vyjádříte svůj záměr, aby byla hojnost lidstvu navrácena.

Vizualizujte si Fialový plamen a napusťte to oko na vrcholu pyramidy (na dolarové bankovce) fialovým světlem. Představte si, jak se celému lidstvu opět všemi způsoby dostává hojnosti.

Pro tuto meditaci byla zřízena tato FB stránka:

https://www.facebook.com/events/972839169467198/

POZOR - více o tématu hojnosti, si určitě přečtěte zde:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/01/cisteni-hojnosti-untwine.html

Mnoho lásky a prosperity,

Prepare for Change
čtvrtek 28. ledna 2016

Planeta XOriginál publikoval Cobra ve středu 27. ledna 2016

V hlavních médiích byla poslední dobou věnována pozornost potencionálnímu objevu planety X, nebo planety Nibiru, jak jí teď říkají:

http://www.sciencemag.org/news/2016/01/feature-astronomers-say-neptune-sized-planet-lurks-unseen-solar-system

https://en.wikipedia.org/wiki/Planet_Nine

Ačkoliv se ještě nejedná o oficiální objev planety X, jedná se o krok správným směrem. Je to součást probíhajícího procesu měkkého Odhalení. Kabala potlačovala své vědomosti ohledně planety X po celé dekády. Možná vás zaujme, že Maui High Perforamnce Computing Center (MHPCC) zachycuje všechna data shromážděná všemi hlavními astronomickými obzervatořemi po celém světě a maže z nich veškerá data, která by mohla vést k objevení  Planety X:

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Force_Maui_Optical_and_Supercomputing_observatory

Před osmi roky publikoval japonský vědec Patryk Lykawka vědeckou práci, ve které předpověděl existenci hypotetické planety, která je velmi blízko reálné Planetě X, z hlediska charakteristik její oběžné dráhy:

http://allesoversterrenkunde.nl/!/!/actueel/artikelen/_detail/gli/the-mystery-of-planet-x/

http://arxiv.org/abs/0712.2198

http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0712/0712.2198.pdf

Jeho práce samozřejmě nezískala ohlas v mezinárodním tisku, tak jako to aktuální ohlášení Mikea Browna, protože bylo příliš blízko k pravdě.

Pro osvěžení paměti, zde jsou charakteristiky skutečné Planety X, jak jsem je obdržel od Plejáďanů:

Poloměr: 7,500 km
Hmotnost: 0,76 hmotnosti Země
Hlavní poloosa: 70 AU
Inklinace: 40 stupňů
Ekcentricita: 0,25

Planeta X má kamenité jádro, kůru složenou z vodního ledu a tenkou povrchovou vrstvu ze zmrzlého metanu. Jestliže by se k Planetě X blížila sonda, pak by našla modrostříbrný povrch s velkými hladkými oblastmi, které jsou protkané pruhy geologicky dynamického povrchu se známkami kryovulkamnismu. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kryovulkanismus). Jestliže by se sonda přiblížila tak, aby rozlišení její kamery dosáhlo 10 metrů na pixel, pak by objevila zvláštní kvádrovité, vysoce reflexní útvary na části povrchu. To jsou skleněné stropy podpovrchových základen Hnutí Odporu a Galaktické Konfederační Flotily.

A za závěr – Planeta X NENÍ Nibiru.úterý 26. ledna 2016

Rodina Duše

Vaše Rodina Duše, to jsou ti, kteří jsou naladěni na vaši frekvenci. Cítíte s nimi silné napojení, které přesahuje pokrevní vztahy nebo rasy. Jste propojeni energií a vibrací. Pomocí kvantové komunikace intuitivně odpovídají na vaše tiché volání a objeví se a přinášejí bezpodmínečnou lásku a podporu, v ten pravý čas. Sdílíte nevyslovitelnou úroveň porozumění... prostě vás chápou a chápou to čím jste. Buďte za takové lidi vděční... jsou vaší připomínkou z Vesmíru, že na té nejhlubší úrovni existence jsme všichni Jedním.


- Kianu Starrpondělí 18. ledna 2016

Syndrom uvařené žáby v kontextu dnešních dní


Žabí syndrom je jev, který vypozorovali nejspíše američtí vědci, a lze ho popsat asi takto: Když vezmete žábu a hodíte ji do vařící vody, vyskočí z ní ven. Ale když ji hodíte do studené vody a budete teplotu pomalu zvyšovat, žába nevyskočí, jako by si říkala „je sice teplo, ale ještě to jde...” — a nakonec se uvaří.

Co z toho vyplývá? Zaprvé to, že mezi vědci jsou divní sadisté, kteří vaří živé žáby, navíc ne proto, aby si pochutnali na stehýnkách, ale proto, aby mohli pozorovat, jak se nebozí obojživelníci trápí.

Zadruhé to, že většina lidí se někdy, v nějaké situaci, v nějakém kontextu, zachová jak žába. Tedy že jsou v situaci, kdy si říkají „ještě to jde, ještě není nejhůř...”, posouvají hranici snesitelného, časem se původní představy o „nejhůř” stanou realitou všedního dne a ve chvíli, kdy si dotyčný uvědomí, že už je fakt zle, tak bývá pozdě.

Chcete příklad? Mezilidské vztahy. Řekněme, že muž chodí jednou týdně do hospody a žena si říká: „To jde, může být i hůř”. Pomalu, postupem času, tráví muž v hospodě víc a víc času a žena si stále říká „může být hůř”. Pak začne být muž víc ožralý než střízlivý, pak padne první facka, pak první kopanec a za pár let žena náhle v nějaké jasné chvíli zjistí, že vlastně žije s ožralým individuem, které ji každý den mlátí, a diví se sama sobě, že se s ním nerozvedla. Přitom někoho takového by si před lety rozhodně nevzala.

A další příklad: Pokud chce vedení firmy snížit platy, zkrátit dovolenou, zrušit školku a propustit pár lidí, musí to udělat hezky jedno po druhém, nejlépe každý krok vždy ve chvíli, kdy se na ten předchozí už pozapomene. Kdyby něco takového vyhlásilo ze dne na den, tak naštve všechny a naráz, navíc bude mít na krku stávku, odbory a kdesi cosi. Ale přijdou-li tyto nepříjemnosti třeba v rozmezí jednoho roku, tak si je málokdo sesumíruje dohromady, málokoho vyburcují k akci...

Když vláda potřebuje zvednout daně, zvedá je po kouskách, po různých částech — tu zvedne spotřební daň u toho, tu u tamtoho, tady vzroste DPH, támhle se zvýši sociální a zdravotní, tuhle se zavede minimální daň... A je to hezky rozložené do několika let, lidé brblají, ale smíří se s tím. I když se to v několikaletém cyklu opakuje. Zkrátka — šrouby je třeba utahovat pomalu.

Největší nebezpečí žabího syndromu spočívá v tom, že skoro nikdo nepozná, že se to děje jemu. Že jen málokdo dokáže říct: „Tak, teď jsem v roli žáby a voda se ohřívá, je třeba vyskočit!”

Až si příště řeknete: „No co, ještě není nejhůř...”, zkuste se zamyslet, jestli náhodou nejednáte jako žába, jestli vás někdo nevaří, a v kolika hrncích současně vlastně sedíte...
neděle 17. ledna 2016

Čistění Hojnosti - UntwineOriginál publikoval Untwine 23. prosince 2015

Lakshmi, archetyp bohyně hojnosti. Autor díla – Ananda Vdovic

Hojnost není pouze fyzická. Všechno ve stvoření se nejdříve objeví na nejvyšších planinách existence (nejvyšší hmotné roviny), a pak prosakuje nižšími rovinami, až dosáhne mentální, astrální (emocionální), éterickou a nakonec fyzickou říši.

A zde je klíč: opravdová Hojnost je Bezpodmínečná.

Je to přirozené, dané vyjádření Zdroje. Všechny formy nedostatku jsou anomáliemi, uměle vytvořenými, které nejsou nezbytné pro naši evoluci ani pro naše vědomí. Nedostatek je ve skutečnosti synonymem pro bolest a utrpení.

Je důležité porozumět tomu, že nemusíte dělat nic, abyste si zasloužili dobrotu, o kterou usilujete. Nemusíte si ji vykoupit dobrými skutky. Zdroj nepotřebuje vaše karmické platidlo. Karma je lží vytvořenou temnými silami, aby ospravedlnila jejich šílenost, a aby se jim lidé snadněji zotročovali. Ve všech oblastech života existují neomezené zdroje. Můžete se uvolnit, a být si jistí, že obdržíte veškerou pozitivitu, o kterou máte zájem, je to vaše posvátné právo.
  
Většina lidí na této planetě ve skutečnosti nese tolik smůly a bolesti, že si většinu toho již ani vědomě nevšímají. Zvyknou si na to, že nejsou zahrnuti Hojností fyzické krásy stvoření, která dosahuje k jejich smyslům, zvyknou si na to, že nejsou ponořeni do pozitivních emocí a lásky generované tím, že jsou součástí rodiny duše, která se vzájemně doplňuje, a zvyknou si na to, že nerozumí záhadám světa a vesmíru, kterého jsou součástí. Takhle to nebylo zamýšleno a takhle by to již nemělo být. Bohyně je přítomná hluboko ve stvoření a chce nás mít opět skutečně naplněné.
  
Zde je několik otázek, které si můžete položit, abyste se de-programovali:

Jak moc se vyvíjíte a jak moc prozkoumáváte život, zatímco bojujete o Hojnost ve fyzické rovině? Jestliže byste dnes měli vše, co materiálně potřebujete, co byste dělali? Vyrazili byste na průzkum této planety, galaxie, vesmíru a všeho toho bohatství stvoření?
  
Jak moc se vyvíjíte a prozkoumáváte život, zatímco bojujete s emocionální hojností? Jestliže byste dnes byli osvobozeni od temných technologií, které vám narušují emoce, jestliže byste byli plně deprogramovaní, a ve spojení se svým dvojplamenem duše, svými souputníky duše a svojí rodinou duše, co byste dělali? Prozkoumávali byste ohromné možnosti výměny lásky?

Jak moc se vyvíjíte a prozkoumáváte, zatímco bojujete s mentální hojností? Jestliže byste dnes byli osvobozeni od temných technologií, které narušují váš proces myšlení, jestliže byste byli plně deprogramováni, a měli plný přístup k porozumění záhadám tohoto vesmíru a jestliže byste měli plný přístup k celému tvořivému toku myšlenek přicházejících z ducha, prozkoumali byste to?

Pociťujete vhledy do toho, čím má život být?

  
Jestliže někdo není ještě připravený zvládat obrovské bohatsví, ať již fyzické, emocionální nebo mentální, tak je to prostě protože je naprogramovaný, a prvním, co se stane je, že vesmír poskytne všechno potřebné pro de-programování, aby člověk byl schopen hojnosti dosáhnout. Tento vesmír vždy nabídne bezpodmínečně to, co je potřeba.

Jakákoliv chyba může být vyléčena bez prodlevy a bez dalších podmínek, krom jediné a tou je dovolit vyléčení. Hojnost se vztahuje na všechno, včetně odpuštění.

Vězeňský systém na této planetě se může postavit do cesty toku Hojnosti z vesmíru, ale my toto omezení můžeme ve svých životech významným způsobem snížit tím, že se de-programujeme.

Celosvětový finanční systém a oběživo jsou napuštěny černou magií se záměrem, aby bylo zabráněno použití peněz k pozitivním věcem, a aby tekly k negativním projektům. Nevzdávejte se tomu. My můžeme ty symboly na bankovkách a mincích a v celém finančím systému použít pro Světlo, a transmutovat energii peněz tak, aby byly použity na pozitivní projekty pomáhající osvobození této planety

Zde je nástroj, který předal Cobra na minulé konferenci:

Kdykoliv obdržíte nové peníze, jednoduše si vyvolejte fialový plamen a přítomnost Satint Germaina, abyste ty peníze očistily, a tím plamenem bankovky mince i virtuální měny naplnili.


Sežeňte si alespoň jednu stříbrnou nebo měděnou nebo zlatou minci, toto cvičení na ní proveďte a ponechte si ji u sebe jako ukotvení pro pozitivní tok Hojnosti.

Drahé kovy jsou podobné jako krystaly v tom smyslu, že jsou schopni velmi mocným způsobem nést vědomí.

Tyto mince z drahých kovů mohou být také investovány v prvních dnech po události, kdy všechny banky budou zavřené a kreditky nepůjdou. Pak obchody nebudou třeba přijímat nekryté peníze (fake money), ale mohou přijímat drahé kovy.

Tady mám další typ. Nesoustřeďte se příliš mnoho přímo na peníze samotné, ale spíše se soustřeďte na to, co s nimi chcete dělat. Soustřeďte se na cíl, a prostředky pak budou proudit snadněji. Najděte svůj účel, každý den se ptejte, jaká je ta nejpřínosnější cesta, pro využití vaší energie, a pak se pro to silně rozhodněte. Práce pro prospěšný projekt zvyšuje tok Světla, které pomůže tomu, aby hojnost proudila. Védická učení vysvětlují, že Lakshmi dvojčetem duše je Vishnu, který je Božským archetypem pro Posvátnou Vůli. To je velmi důležitá moudrost: Posvátnou Vůlí není nic, co neobsahuje hojnost, a Hojností není nic, co neobsahuje posvátnou Vůli. My všichni můžeme být nástroji obou těchto aspektů.

Také je důležité na vše nahlížet z pozitivního pohledu víry v možnosti, a také je velmi mocné se přímo spojit s energiemi Saint Germaina a Lakshmi.

Zde je úžasná a mocná matra Lakshmi: https://youtu.be/xFEy8U-8SQg

Zdroj:


sobota 16. ledna 2016

Dr. Maria Montessori rodičůmDr. Maria Montessori vytvořila krátká připomenutí pro rodiče. Jsou jednoduchá, ale když se nad každým z nich zamyslíte, objevíte moudrost mnohadílných knih, v několika slovech. Budete-li číst alespoň jednou za rok tento krátký seznam, mohou se vaše vztahy s dětmi dostat na kvalitativně novou úroveň, a vaše dítě třeba vyroste v rozvinutou a harmonickou osobnost.

Děti učí to, co je obklopuje.

Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.

Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.

Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.

Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlnosti.

Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.

Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.

Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.

Pokud je dítěti často dáváno za pravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.

Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.

Budete-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.

Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se v tomto světě lásku.

Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno, nebo ne.

Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro špatné nezbylo místo.

Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.

Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.

Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá, a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.

Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.

Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých.
Situační miniaktualizace - Corey/GoodETxSG


Originál publikoval Corey/GoodETxSG 14.1.2016

Už je více než na čase, abych si udělal čas na update ohledně pozadí jednání s Aliancemi a o sobě, poté, co jsem se na několik měsíců moc neukazoval. V té době jsem měl poslední dobou mnoho setkání a také menších brífingů.

===

Soukromé události vynechány z předkladu. Corey měl velmi obtížné období v rodině i zdravotně a přestěhoval se.

===

Měl jsem 3 meetingy, na kterých byly přítomny „Odštěpenecké podzemní civilizace“. Při jednom takovém setkání jsme se potkali na základně v Kuiperově Pásu, kde měli představitelé těchto odštěpeneckých skupin konečně možnost potkat se se „Strážci“. Moje dřívější podzemní hostitelka „Kaaree“ tam byla též přítomna.

Představitelé byli zejména z její bezprostřední skupiny. Setkání bylo velmi surrealistické, protože jakmile byli představitelé eskortováni Lt. Col. Gonzalesem a mnou, objevil se „Trianglová Hlava“ z Aliance bytostí z koulí. Všichni přítomní jsme ale očekávali Raw-Tear-Eira.

Lt. Col. Gonzales byl na jedné straně delegace a já stál naproti němu na druhé straně. Delegaci jsem měl po pravici a bytost s Trianglovou hlavou po levici. Gonzáles a já jsme tam po celou dobu setkání stáli a vyměňovali si udivené pohledy, zatímco si „Strážci“ a představitelé odštěpenecké civilizace mlčky spolu komunikovali. Stáli tam tiše a bez pohybu, kromě malého povívání rukama a nohama, ze strany „Strážce“.

Jakmile výměna informací skončila, členové odštěpenecké civilizace byly viditelně otřeseni a současně je přemáhalo vzrušení. Cítil sjem z nich tu samou emoci, kterou jsem sám pociťoval, po „splynutí myslí“, které jsem měl s Kaaree, kdy jsem s ní sdílel své zkušenosti a informace z puberty. Na odchodu jsem měl možnost s Kaaree krátce promluvit. Působila trochu zmateně a řekla jenom pár slov cestou přes chodbu.

Zeptal jsem se jí, jak to šlo a ona odpověděla, že její skupina a některé z negativněji orientovaných skupin, které tvořily tuto radu starých odštěpeneckých skupin „nebyly správnými pastýři“ této planetární koule. Hrozně spěchala na meeting, kde se sešly zbývající staré odštěpenecké skupiny. Později mi Lt. Col. Gonzales řekl, že to byl poslední společný meeting těchto sedmi skupin. Nedlouho po tomto historickém setkání několik starých odštěpeneckých skupin ukončilo svoji účast  v této radě.

Kaaree jsem potkal znovu nedlouho poté, co jsem obdržel výše uvedenou informaci. Jasně se vyjádřila, že některé ze starých odštěpeneckých skupin se rozhodly pro pomalý přístup s odhalováním své pravé identity těm, se kterými jsou na povrchu v kontaktu. Ty, které navštěvují, navštíví s lodí, a s těmi, s kterými jsou ve spojení na dálku se spojí ethericky. Začínají s testovací skupinou a uvidí, jaké na tuto zprávu budou reakce.

Kaaree také jasně řekla, že některé ze skupin se vrátily ke svým dřívějším aktivitám a vystupňovaly podvádění, které mají nastaveno s některými z nás na povrchu. Mnoho lidí se začalo ptát po jejich pravém původu. A to proběhlo exponencionálně, tak jak dotazy přicházely ethericky. Některé ze skupin to braly jako pozitivní znamení a jiné jako bezpečnostní hrozbu.

Setkání Alinace SSP (SSP = secret space program), kterých jsem se zůčastnil byly zejména mezi skupinami pozemské aliance a taknou pozemskou vládou a jejími syndikáty. Viděl jsem jak bylo předloženo nejméně 6 různých plánů v rozmezí od NWO 2.0, s trošičkou odhalení až po plány na otevřený vojenský konflikt mezi těmito skupinami.

S tím, že ty nejvíce negativní skupiny vyhrožují odpálení jednoho až tří supervulkánů na mořském dně. Jestli se dobře pamatuji, tak jeden je v Atlantickém oceánu a dva jsou v Tichém oceánu a jsou na obou polokoulích.  Většina těchto syndikátů tajné pozemské vlády ale přichází s nekrvavým finančním převratem a omezeným, ale přesto se pomalu odvíjejícím, harmonogramem odhalení.
  
Kontrolovaná demolice západních ekonomik je pouze jednou z válečných front, v tom, čemu historie bude říkat „jiný druh utajené světové války“. Tato „světová válka“ (která probíhá mezi syndikáty tajné světové vlády a různými spojeneckými pozemskými skupinami je bojována prostřednictvím proxy armád, masivních hacků a elektronických útoků a útoků na finanční/vládní/korporátní entity, které tvoří opozici.

SSP Aliance a Aliance bytostí z koulí se vyjádřily jasně v tom smyslu, že my, jako kolektivní vědomí, si volíme cestu nebo budoucí časovou linii. Nacházíme se na kritické křižovatce, kde by naší budoucností mohlo být něco jako NWO 2.0 s trochou odpuštění dluhů, trochou volné měny a nový babylonský otrocký systém založený na magii peněz NEBO můžeme mít plné Odhalení, během této doby sociální přeměny.

Z tohoto důvodu vyzýváme všechny, aby se spojili  a zapojili se, jak jenom mohou. Musíme se přestat soustředit na rozdílnosti a musíme se soustředit na společný cíl… Plnou pravdu! Jestliže tak neučiníme, pak dáváme „tichý souhlas“ k rozhovorům mezi Aliancí a těmito syndikáty a jejich výsledku.

Znamení jsou přítomná všude kolem nás. Můžeme si povšimnout energetických změn, které mají vliv na lidské chování. Vidíme částečné odhalení formou kapka za kapkou, jak se roluje přes média. Vidíme, jak se šíří kruhy utajené války, která probíhá. Vidíme používání proxy armád extremistů, jak formují globální směrnice.

Setkání a aktualizace, které mě vedly k tomuto článku, jsou právě dokumentovány. Článek „Vnitřní Země“, až bude dokončen, bude závěrem, ne částí 2. S touto skupinou proběhla setkání a další jsou naplánovaná.

Nejpravděpodobněji začnu s informacemi ohledně jednání a bitev probíhajících mezi různými frakcemi Pozemské Aliance a Syndikáty tajné pozemské vlády a pak dokončím ten dlouhý článek se závěrem ohledně setkání ve vnitřní zemi.

Děkuji vám za podporu v těžkých časech.

Corey Goode

Zdroj:


Související článek:


pondělí 11. ledna 2016

Krátká aktualizace situace (10. leden 2016)Originál publikoval Cobra 10. ledna 2016

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Je v tom velký pokrok, ale nemohu o tom v tuto chvíli nic moc napsat. Čekám na správné podmínky pro uvolnění velmi velkého množství informace, která rozšíří obzory povrchové populace v mnoha směrech.

Někteří členové Kabaly se snaží překroutit Odhalení, v naději, že budou vypadat jako součást pozitivní frakce, aby se se v době Události vyhnuli zatčení:


Některá média se snaží toto částečné Odhalení překroutit ještě více a udělat z něj vtip:


Ale bez ohledu na to, pravda je taková, že atentát na JFK a jeho souvislost s Odhalení se dostává do hlavních hlavního proudu zpráv:


Dragonské síly komunikovaly, že současná patová situace v Oregonu je operací pod falešnou vlajkou, která byla vytvořena Kabalou, aby otestovala reakci milicí na určité podmínky. Tato situace se nebude eskalovat, protože velká většina Kabaly si nepřeje občanskou válku, protože ví, že občanská válka by urychlila proces vedoucí k Události a tím k jejich celkové porážce. Namísto toho chtějí mít stav řízeného chaosu a napětí, který jim umožňuje udržet si kontrolu a oddálit nevyhnutelné jak dlouho jen to je možné.

Následující studie ukazuje, že v rozvrstvené společnosti s význačnou nerovností, elity nemohou přežít kolaps společnosti o mnoho déle, než běžní lidé, bez ohledu na jejich vysoce nadřazené materiální a finanční zdroje:

  
V zákulisí probíhají velmi rozsáhlé přípravy na finanční Reset. Veterans Today upozorňuje na spojeneckou skupinu pozitivní armády / Templářů / Dragonů, která připravuje Reset.


AIIB – Asijská infranstrukturální rozvojová banka je bankovní institucí, přes kterou bude Reset spuštěn a ta bude připravena zhruba do dvou týdnů:Očekáváme, že druhý pilíř nového finančního systému, Šanghajská zlatá burza, spustí obchodování se zlatem založené na Chuanu (Rembini) v dubnu.


Rusko a Čína začnou denominovat své futures kontrakty pro ropu v Rublech a v Chuanech, a již ne v US dolarech.


Takže to je opravdový konec Petrodolaru.

Možná, že právě nadešel čas, abyste se připravili na hojnost:


A s hrdostí dále přinášeli Světlo jako pracovníci Světla a jako bojovníci Světla:

http://sacredearthliberation.org/www.sacredearthliberation.org/BLOG.html

Koncept „falešného světla“ byl zaveden Archony, aby ještě více popletli probouzející se část povrchové populace a aby propagovali nedůvěru ke Světlu za účelem ještě většího oslabení povrchové populace. Ve skutečnosti, Světlo je Světlo a temnota je temnota, je to jednoduché. A jestliže jste ve styku se svým vnitřním průvodcem, tak si nikdy nemůžete splést Světlo s temnotou nebo temnotu se Světlem.
Vítězství Světla
pondělí 4. ledna 2016

Aktualizace situace (3. leden 2016)CO SE TÝČE KOSMICKÉ LODI ZEMĚ, 
TAK JE U VESLA ŠPATNÁ POSÁDKA 
A NASTAL ČAS NA VZPOURU

Originál publikoval Cobra 3. ledna 2016

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Kuiperův prstenec, síť fyzických základen Chimery ve vnější části našeho solárního systému, byl téměř zcela odstraněn. Poslední pozůstatky Chimeriánské flotily jsou na úprku, rozptýlené po solárním systému a schovávají se na místech plasmatických uzlů s tou nejvyšší koncentrací plasmatických strangeletových a topletových bomb, s tím, že tyto bomby používají jako svůj štít.

Zatímco fyzická síť Chimery v solární systému se rychle rozpadá, sběrný plasmatický vortex spolu s jeho strangeletovými a topletovými bombami zůstává alespoň v tuto chvíli mnohem větší výzvou.

Tak jak se moc Chimery snižuje, nastane větší výměna informací mezi top lidmi z různých pozitivních frakcí již beze strachu, že by byla tato komunikace Chimerou zachycena a beze strachu z odplaty Chimery, jestliže top lidé z různých pozitivních rfakcí mluví příliš otevřeně. Z tohoto důvodu Hnutí Odporu brzy uvolní podstatné informace Východní síti Agharty a různým frakcím tajných vesmírným programů a něco z těchto informací následně prosákne k povrchové pozemské populaci. Většina SSP frakcí (Secret Space Program) byla podrobena důkladnému programování mysli proti Plejáďanům a proti pozitivním ET rasám a Hnutí Odporu jim brzy předá solidní důkaz o Plejádské dobročinnosti.

Hnutí Odporu jim také poskytne technologické know-how jak odstraňovat nanity a další podobné technologie, které jsou mylně pokládány za AI (umělou inteligenci). Jak někdo brilantně komentoval na mém blogu: „Cobra mluvil o robotech a nanitech (miniaturních robotech), které vyvinula Chimera aby ovládala reptiliány a lidi. Tito roboti a  naniti mohou být tak technicky vyspělí a mohou zpracovávat informace tak rychle, že to vytváří dojem, že mají rozum a jsou živé. Ale skutečně to jsou jenom stroječky a je snadné je prostě vypnout.“

Základním ochranným faktorem proti těmto technologiím je rovnováha mezi emocemi a myslí. Tyto technologie mohou manipulovat pouze mysl, která má potlačené emoce a která nemůže zvládnout silné emocionální proudy.

Na povrchu planety panuje pokrok.Další a další iniciativy po celém světě začínají nastavovat správné podmínky pro reset finančního systému:

http://www.maxkeiser.com/2015/12/reinventing-banking-from-russia-to-iceland-to-ecuador/


A zrovna Švýcarsko může být tou správnou zemí, jak tento proces uspíšit:

https://www.rt.com/op-edge/327191-switzerland-money-banks-ban-referendum/

Jestliže měl někdo pochybnosti o existenci pozitivní frakce v rámci Pentagonu, zde je důkaz:

https://www.rt.com/usa/326748-us-syria-intelligence-hersh/

http://www.lrb.co.uk/v38/n01/seymour-m-hersh/military-to-military

A někteří členové Kabaly už byli zatčeni:

http://www.ashtarcommandcrew.net/forum/topics/it-seems-that-cabalists-are-finally-going-to-pay-for-their-crimes

Nemusí to být ti nejvyšší členové Kabaly, ale nedávná studie University of Tokyo ukazuje, že potlačení níže postavených uzlů rozvrací celou síť:

http://www.u-tokyo.ac.jp/en/utokyo-research/editors-choice/the-importance-of-non-hub-elements/


Jednoduše řečeno, i zatčení pár průměrných členů Kabaly má významný vliv na oslabení moci celé jejich sítě a uspíší její pád.

Vítězství světla!

PS. Asi do patnácti minut poté, co jsem publikoval tento článek, byla vytvořena Youtube audioverze, která je k dispozici zde:

https://www.youtube.com/watch?v=pNQFR0thRZI&feature=youtu.beneděle 3. ledna 2016

Ruský mystik a jogín Porfirius Ivanov přináší 11 rad, jak vylepšit vlastní energetikuTento muž žil až do svých 35 let normálním, obyčejným životem. Pak ale přišel na to, že takto se přece žít nedá, a vydal se do světa, přesněji řečeno – do přírody. Postupně se začal otužovat, zpočátku se ve studené vodě pouze myl, a to 2x denně, ale když si na to zvykl, začal si tělo pravidelně polévat studenou vodou z kbelíků a koupat se v přírodních vodních zdrojích. Na základě pravidelného otužování začal chodit v zimě bez teplého oblečení, pouze v šortkách.

Také se rozhodl otestovat svou vůli a trpělivost – alespoň jeden den v týdnu zůstal zcela o hladu. I hladovění po čase rozšířil a praktikoval je i po dobu tří až čtyř dnů v týdnu.Všechny procedury vykonával zcela uvědoměle. Miloval pohyb, rád běhal a plaval; ovšem hodně času také trávil přemýšlením a rozjímáním a k tomuto účelu si vedl i deník. V běžném životě to byl prostý, ale srdečný a otevřený člověk, možná trošku naivní. Takovýmto životem žil po několik let a není divu, že získal velmi silnou energetiku. Pokusy o změření jeho energetiky zvláštními přístroji ukázaly, že Porfiriův energetický systém převyšoval energetiku obyčejného člověka více jak 500x! Porfirius se také naučil léčit rukama: jednou rukou se dotýkal hlavy nemocného, druhou mu položil na nohy a předával mu mocný energetický proud. Aniž by si to Porfirius sám uvědomoval, naučil se být v kontaktu s vesmírnými a zemskými energiemi a využívat je.

Získal vědomosti, jak pročistit tělo a stimulovat je, aby produkovalo co nejvíce energie a efektivně ji využívalo. Sestavil jednoduchou, ale užitečnou metodu na vytvoření silné energetiky organizmu a jeho celkové očisty. Samozřejmě i ona má své nedostatky, zejména to, že nepočítá s individuálními vlastnostmi praktikujícího, ale pokud si každý člověk procedury přizpůsobí tak, aby mu vyhovovaly, může je bez problémů provádět.

Ivanovovy rady:

Rada první - 2x denně se koupej ve studené vodě, aby ses cítil dobře. Koupej se, kde můžeš – v jezeře, v říčce nebo v koupelně, ale v koupelně se sprchuj nebo polévej nejprve teplou vodou, poté studenou. Jaký ozdravný efekt má na organizmus polévání se studenou vodou nebo střídání studené a teplé sprchy? Celkový elektrický náboj organizmu se dostane do normálu.

Nutno připomenout, že organizmu velmi škodí oděvy ze syntetických materiálů, obuv s umělou podešví (zejména domácí) a linoleum na podlaze. Všechny tyto věci narušují přirozený elektrický náboj organizmu: horní část se nabije kladně a dolní část záporně (proto v zimě člověk občas dostane ránu, když se dotkne kovového předmětu). V důsledku toho se naruší celková cirkulace energie energetickými kanály a některé orgány přestanou být dostatečně zásobovány energií, což znamená, že se sníží jejich funkční schopnosti. Při změně celkového elektrického náboje organizmu se zákonitě změní i pH vnitřního prostředí. Právě to určuje, jak budou probíhat nejdůležitější životní procesy, například aktivita fermentů. Narušení má za následek vážné zdravotní problémy, zejména vznik takzvaně neléčitelných a vleklých chronických nemocí. Při změně celkového náboje organizmu se také naruší kapilární krevní oběh, který zčásti funguje na principu, že elektricky nabité červené krvinky se navzájem odpuzují a mohou se těmito kapiláry pohybovat.

Srdce je pumpou velkých cév, ale na malé kapiláry nemá vliv, protože v nich se pohyb uskutečňuje na základě vzájemného odpuzování červených krvinek. Jak se člověk může vyvarovat změn elektrického náboje svého těla? Nutno dodat, že je to zcela proveditelné: ráno a večer si oplachujte nohy od kolen po chodidla teplou či studenou vodou; tento postup pomáhá organizmus zbavit přebytečného náboje. Ještě lepší je sprchovat anebo polévat vodou celé tělo.

Otužování studenou vodou (studenou vodou rozumějte vodu teploty dosahující maximálně 12 °C) aktivuje proces biosyntézy na buněčné úrovni a zlepšuje bioenergetiku. Takto zmiňovaný fenomén vysvětluje věda. Každá buňka má svůj genetický fond, jehož aktivita určuje, jak bude růst a jak bude probíhat její životní činnost. Organizmus je velkým souborem buněk, jejichž vlastnosti se na úrovni organizmu sčítají a násobí.

V důsledku toho může probíhat obnova a regenerace. Celkový životní projev jedince se skládá z mnoha vlastností jednotlivých buněk. Genetický aparát buňky se však opotřebovává, buď časem přirozenou cestou, nebo v důsledku nemoci. To má za následek, že organizmus se už nemůže obnovovat tak rychle jako v mládí, a pomalu stárne. Může člověk samostatně ovlivňovat vlastní genetické ústrojí a jeho působení na buněčné úrovni? Ano, a není to ani tak těžké, pokud víme, že hodnota elektrického náboje buněčné membrány (buněčného obalu) ovlivňuje aktivitu genetického fondu (pokud se nachází uvnitř buňky). Čím vyšší je elektrický potenciál buněčné membrány, tím lépe a efektivněji genetický aparát uvnitř buňky funguje. Na této aktivaci se podílí speciální aminokyseliny a fermenty, které jsou zodpovědné za biosyntetické procesy probíhající v jednotlivých buňkách i v organizmu jako celku. Naskýtá se jiná otázka: jakým způsobem se dá zvýšit potenciál membrán? Ukazuje se, že je to celkem snadné – stačí polévání chladnou vodou nebo střídavá sprcha.

Tělo člověka je obklopené a prodchnuté plazmou. Ta proniká organizmem a rozprostírá se i kolem něj, jako skořápka chrání vejce. Člověka můžeme přirovnat k jakémusi „plazmatickému vejci“ s vlastním magnetickým polem, jehož osa koliduje s elektrickou osou srdce. Co je to vlastně ona plazma, o níž tu hovoříme? Je to směs částic nabitých elektřinou, pro které platí, že absolutní hodnota náboje záporně nabitých částic (elektrony) se rovná absolutní hodnotě pozitivního náboje. Celkově jako systém je proto plazma neutrální a dobře vodivá.

Pokud se v ní hustota (hutnost) částic zvýší, plazma bude vypadat jako souvislá jednorodá hmota připomínající tekutinu; avšak velmi neobyčejnou, jež je vynikajícím vodičem elektrického proudu. Silně ji ovlivňuje také vnější magnetické pole, navíc i ona sama vlastní své magnetické pole a velmi dobře rozvádí teplo. Jak plazmu ovlivňuje teplo? Pokud je v různých částech plazmy rozdílná teplota, objeví se v ní tepelné proudy směřující z oblasti s vyšší teplotou do oblasti s nižší teplotou. Přitom vzniká konvekční pohyb částic. Ovšem pohyb elektrických nábojů je elektrickým proudem. Z toho vyplývá, že v plazmě se v důsledku odlišných teplot v jejích různých částech vytváří elektrický proud, jemuž se říká termoelektrický proud, a právě on nabíjí buněčné membrány a jejich prostřednictvím aktivuje genetické ústrojí. A jaký vliv má magnetické pole na plazmu? V objemu plazmy se magnetické neboli indukční linie nacházejí na určitých vzdálenostech jedna od druhé. Pokud se přitom plazma rozšiřuje, vzdálenosti mezi indukčními liniemi se zvětšují a magnetické pole se celkově oslabí. A pokud se stlačuje a komprimuje, indukční linie houstnou a magnetické pole se zesiluje. Stlačování a rozšiřování plazmy se „zamrzlým“ magnetickým polem vyvolává různorodé efekty. Je-li plazma stlačována, magnetický proud je sice stabilní, ale indukce narůstá přímo úměrně stlačování a vzniká velmi silné magnetické pole, které dobíjí buněčné membrány a skrze něž se aktivuje genetický aparát.

Budete-li se polévat studenou vodou od hlavy k patě, zároveň ovlivňujete plazmu vlastního těla, a to jak teplotně (prudce ji ochlazujete), tak magneticky (plazma se v důsledku ochlazení stlačuje a silové magnetické meridiány se zužují). Tento jev v těle vytváří elektrický proud, jenž nabíjí membrány buněk; skrze ně se dále aktivuje i genetický fond. Aktivace spočívá ve větší odolnosti buněk před poškozením patogenními mikroorganizmy, v lepším plnění jejich funkcí i v rychlejší obnově a regeneraci. Vědci všech zemí se snaží vynalézt metodu, jak urychlit proces biosyntézy.

A přitom se to dá udělat jednoduše, přirozeně a efektivně s pomocí polévání studenou vodou nebo střídavým sprchováním studenou a teplou vodou ráno a navečer, jež pomáhají obnovit strukturu organizmu na úrovni tekutin. Voda v organizmu člověka se trochu odlišuje od vody, jak ji známe z obyčejného života. Přestože se skládá ze stejných prvků, dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku (H2O), není stejnorodá, homogenní. Rozdíl tkví v tom, že atomy organické vody jsou mezi sebou spojeny jiným způsobem. Atom vodíků má dva „vodíkové můstky“ – dvě chemické vazby. Jsou velmi aktivní a atom se díky nim může spojovat s nepřeberným množstvím dalších prvků. Vodíkové vazby v molekule mohou být činné ve stejném směru, ale také v různých směrech.

Jinými slovy, atomy vodíku v molekule vody rotují kolem vazeb s atomy kyslíku synchronně a asynchronně. V přírodní vodě se ve čtvrtině molekul protony vodíku otáčejí synchronně, tedy na jednu stranu. Nyní jsme se přiblížili k nejdůležitější otázce, která se týká přímo fenoménu života.Víte, čím se živý tvor liší od neživého? Tím, že u živých tvorů prvky rotují jedním směrem, a sice nalevo, kdežto v neživé hmotě nic takového neexistuje a prvky rotují chaoticky.

Protože lidský organizmus z velké většiny sestává z vody, právě v molekulách vody se projevuje naše živost a vitalita – atomy vodíku se otáčejí synchronizovány stejným směrem. A čím je jejich otáčivý pohyb stabilnější a zřetelnější, tím je organizmus celkově zdravější a odolnější. A naopak, je-li tento pohyb narušený a zdeformovaný, člověk je slabý, strádající a nemocný. Paramolekuly vody zabezpečují životní aktivitu buněk. Nemocné buňky mají procentuálně méně synchronně rotujících molekul, přičemž tento podíl je závislý na stupni onemocnění.

Aby se mohly obnovit, nezbytně potřebují synchronní molekuly a horečnatě je spotřebovávají. V důsledku toho se celková rovnováha mezi chaoticky a rovnoměrně se otáčejícími molekulami vody v organizmu naruší ve prospěch těch prvních, což má za následek oslabení všech životních funkcí. Základní úkol uzdravení spočívá v tom, abychom obnovili správnou rotaci mikročástic prvků v buňkách, tedy abychom proměnili vodu ve svém těle z chaotického stavu do rovnoměrného. Nyní si povíme, jak toho můžeme dosáhnout. Molekula vody představuje elektrický a magnetický dvojpól. Impulzivní magnetické pole působí na chaotické molekuly vody tak, že nutí vodíkové vazby, aby rotovaly stejným směrem. Při tomto procesu vodíkové vazby částečně pohlcují impulz magnetického pole. Jeden proton vodíku v molekule vody změní směr pohybu na opačný a zároveň přechází na vyšší energetickou úroveň (to je spojeno s vylučováním tepla).

Voda změní stav a namísto chaotické se stává rovnoměrnou a strukturovanou (během tohoto procesu se vždy vylučuje teplo). Impulzivní magnetické pole se dá v organizmu vytvořit při polévání chladnou vodou nebo střídavém sprchování – jde o prudké ochlazení plazmy a stahování magnetických meridiánů. Pod vlivem magnetického pole, které vzniklo po studeném nebo střídavém polévání či sprchování, se mění poměr přírodní vody (25 % molekul synchronických, 75 % chaotických) i vody obsažené v organizmu.

Až tento vliv ustane, můžeme pozorovat obnovení předchozí rovnováhy – deset až dvanáct hodin poté. Jinými slovy, pokud se polijeme studenou vodou ráno, rovnoměrná struktura kapalin organizmu zůstane zachována po celý den, a pokud tak učiníme večer, struktura vydrží stabilní po celou noc. V tom tkví zázrak každodenního obnovování organizmu s pomocí studené vody. Prostá procedura polévání sama sebe od hlavy až k patě studenou vodou z kbelíku anebo střídavá sprcha (vždy lijeme teplou vodu asi po dobu 30 až 45 vteřin, pak na sebe pustíme na tři až pět vteřin studenou vodu a celý cyklus opakujeme několikrát) po ránu a nejlépe i navečer napomáhá procesu biosyntézy a bioenergetickým procesům v organizmu. Kromě toho uvádí do souladu struktury organizmu na tekuté úrovni a uspořádává je. Po horké koupeli je třeba opláchnout se studenou vodou. Neboť horká voda otevírá póry na kůži a uvolňuje celý organizmus, což umožňuje, že do organizmu vniká patogenní energie chladu nebo jiná škodlivá energie. Krátkodobý vliv studené vody organizmus ponouká, aby se stlačoval a komprimoval uzavřel póry a vytvořil si „energetické brnění“.

V takovém případě se cítíte plní energie, jste bodří, svěží a chránění.

Rada druhá
- Před koupelí anebo po ní (a pokud se koupeš v přírodě, pak souběžně s ní) vyjdi ven a choď bosýma nohama po zemi, v zimě na sněhu, a to alespoň jednu až dvě minuty. Dýchej ústy, nadechni se několikrát za sebou a v duchu popros vyšší síly o zdraví pro sebe i pro druhé. Bude-li se člověk řídit touto radou, skutečně pozná, nakolik je vlastně spjat s přírodou. Ivanov byl přesvědčen, že správné nádechy jsou velmi důležité. Doporučoval, aby člověk nasával vzduch jakoby z výšky a snažil se procítit jeho tlak. Správný nádech upevňuje energetické struktury v organizmu a přitom „vytlačuje“ nemoci ven. Při polévání celého těla voda vytlačené nemoci, respektive jejich energetický a informační základ, vsakuje a smývá je do země, kde budou pohlceny. Tak se organizmus zbaví patogenních energií, způsobujících nemoci, a bude pro něj snadnější se zcela uzdravit. Jak si vysvětlit větu: V duchu popros vyšší síly o zdraví pro sebe i pro druhé? Všechno v okolí člověka včetně ostatních lidí představuje specifické projevy prostoru, který je sám o sobě obrovským živým tvorem.

A když do něj vysíláte myšlenky na zdraví, vlastně přejete blaho a celistvost především jemu, tomuto obrovskému věčnému organizmu. Takové duchovní zásilky vám umožní přímo s ním komunikovat a působit na něj, a on vám odpovídá a reaguje na vaše dotazy. Čím je vaše prosba upřímnější, tím rozsáhlejší odpovědi se dočkáte. Na úrovni práce s vlastním vědomím jde o vytvoření odpovídající nálady k uzdravení.

Rada třetí - Neužívej alkohol ani nekuř! Alkoholizmus, kouření nebo nadměrné holdování jídlu či sexu – to všechno jsou druhy závislosti, a člověk, jenž jimi trpí, se neustále snaží jen o to, jak je uspokojit. Posuďte sami: člověk, který neustále pije, časem shoří od lihu, kuřák se otráví nikotinem a vypěstuje si plicní onemocnění, přejídání všelijakými delikatesami vede k zanesení organizmu odpadem, k tloustnutí, rozmnožování patogenních organizmů a samozřejmě vzniku všelijakých nemocí; a nekontrolované uspokojování sexuálních fantazií z člověka udělá sexuálního maniaka. Budete-li se řídit touto radou, můžete pracovat na odstranění nejničivějších rysů svého charakteru.

Rada čtvrtá - Alespoň jeden den v týdnu musíš vydržet bez jídla; nejlepší je období od pátku mezi 18.00 až 20.00 hodinou až do nedělního poledne. Je to pro tvůj klid. Jestliže je to pro tebe těžké, zkus to vydržet alespoň den. V neděli v poledne si vyjdi ven do přírody, nejlépe bosky, zhluboka dýchej a mysli na to, o čem jsem hovořil výše – na zdraví. Tento den je svátkem těla. Až se navrátíš, můžeš sníst vše, co tvůj žaludek ráčí. Tady je správně řečeno – je to pro tvůj klid. Co nejvíc znepokojuje lidské vědomí? Vášně, záliby, slabosti, zvyky a potřeby. Když člověk zabředne do svých hloupých vášní nebo zlozvyků, stane se na nich závislý, ať už to je cokoli, alkohol, cigarety, jídlo nebo sex.

Zlozvyky mu nedávají pokoje: kuřák se zajímá jen o to, jak by si koupil cigarety a kde by si zakouřil, alkoholik se stará o to, že se potřebuje napít, proutník vyhledává sexuální partnery, s nimiž by se mohl oddávat sexuálním hrátkám a cizoložit, a o většině lidí platí, že nechtějí zůstat dlouhodobě bez jídla, vynechávat obědy či večeře, neboť jim jídlo nabízí jisté potěšení. Takoví lidé věnují celý svůj život tomu, aby vyhověli svým vášním, a tak ztrácejí sami sebe. Čím důkladněji se člověk věnuje svým vášním a zlozvykům, tím víc se stává jejich otrokem a nechává se jimi ničit. Tato dvě přikázání pomohou překonat špatnosti uvnitř sebe sama a získat klid a pokoj, který přináší zdraví.

A proč je doporučováno dávat přednost víkendovým dnům? Protože to zesiluje mravní působení na člověka. Ve volných dnech se lidé procházejí poté, co se hodně najedli. Vy tak v podstatě kráčíte proti zavedeným společenským zvyklostem, váš charakter se ještě víc zakaluje a formuje se vaše silná vůle. Proč musíme vydržet hladovět alespoň dvacet čtyři hodin? Absence jídla či hladovění znamená dobrovolné odmítnutí přijímání potravy a vody po určitý časový úsek proto, abychom pomohli životním silám organizmu obnovit harmonické biologické procesy narušené v důsledku nemoci, celkového oslabení organizmu a podobně. Co může člověku přinést hladovění, tedy když vydrží nějakou dobu bez příjmu jídla? Zaprvé jeho vědomí bude disciplinované a ukázněné a pročistí se od nevhodných myšlenek, jež se na vzniku nemocí rovněž podílejí, a celkově je bude možné snadněji řídit. Člověk nejvíc trpí kvůli věcem, které nedokáže ovlivňovat a kontrolovat – sem patří jeho přání a procesy probíhající ve vědomí. Ty ho leckdy ponoukají k činům, které odporují zdravému životnímu stylu. Z tohoto hlediska je hladovění skvělým prostředkem k vylepšení vlastního charakteru a možnému vymýcení všech špatných a nežádoucích zvyků a vlastností. Zadruhé hladovění aktivuje centrální nervový systém na principu stresu z nedostatku živin a vody (a to organizmus nutí, aby pracoval lépe a probudil se ze stavu polodřímoty a přesycenosti, v němž obyčejně přetrvává).

Zažívací trakt je uvolněnýa může odpočívat, a krev i mezibuněčná tekutina se pročistí od odpadů, toxinů a produktů rozkladu. Zatřetí hladovění aktivuje imunitu neboli ochranné síly organizmu. Ocitne-li se organizmus v extrémních podmínkách, umí produkovat vodu uvnitř sebe sama z nepotřebných komponentů a také ji odebírá od patogenních mikroorganizmů. To vede k silnějšímu ozdravnému efektu než půst o vodě. Po několika takových ozdravných kúrách se celý organizmus člověka obnoví, zbaví všeho škodlivého a patogenního a také vnímá život jinak, jako lepší a svěží místo.

Rada pátá - Miluj přírodu kolem sebe. Neplivej, nic neodhazuj a chovej se správně. Zvykni si na to, že i tento zvyk je součástí tvého zdraví.

Člověk by se měl svými myšlenkami včlenit do prostoru, z něhož vzešel. Dosáhneme toho pouze s myšlenkami a city upnutými k lásce; pak teprve můžeme splynout s prostorem. Pokud to člověk chápe, snaží se přírodě neubližovat, a to žádným způsobem – ani odfrkáváním, ani pliváním. Mimochodem polykání vlastních slin působí preventivně před nemocemi jako svérázná homeopatická vakcinace.

Rada šestá - Všechny lidi, které potkáš, slušně pozdrav, zejména ty starší. Chceš-li k sobě přivolat zdraví, chovej se mile a se všemi se zdrav. Čím více myšlenek o zdraví kolem sebe člověk generuje, tím spíše a ve větším množství se k němu budou navracet a uzdravovat ho. Slovo zdravit se znamená přenášet myšlenky o zdraví a přát někomu zdraví. Abyste se s lidmi mohli zdravit nahlas, je třeba na sobě nejprve trochu zapracovat, například překonat stud, dodat si odvahy a nebát se případného odsuzování či pomluv. Tato rada sama o sobě vědomí člověka mění a dělá je čistší, otevřenější a naivnější. Čím méně strojenosti a intrik vědomí člověka obsahuje, tím je člověk zdravější a tím více se stává součástí Království nebeského.

Rada sedmá - Pomáhej ostatním, jak můžeš, v první řadě nemocným, chudým i těm, kterým bylo ublíženo nebo již se nacházejí v zoufalé situaci. Dělej to s radostí a z celého srdce! Nechť celá tvá duše zareaguje na neštěstí ostatních. Uvidíš, že v člověku, jemuž jsi pomohl, nalezneš nového přítele – a navíc pomůžeš celému světu! Naše vědomí je jakoby zakonzervované, ztvrdlé jako starý chléb a uzavřené, a proto jen s obtížemi reagujeme na potřeby jiných lidí. Je nám zatěžko lidem s radostí a z čistého srdce pomáhat.

Budeme-li se řídit touto radou, přemůžeme některé své špatné charakterové vlastnosti a vytvoříme si správný vztah s prostorem. Koneckonců každý člověk je výtvorem božím (ovšem jeho božská podstata je často maskována těmi charakterovými rysy, podle kterých soudíme jiné lidi), a proto bychom měli každému pomáhat s radostí. Vždyť tak velebíme to, co je v něm božské. Tak upevňujeme své spojení s prostorem, a můžeme z něj tudíž čerpat životní síly. On nám za to na oplátku sešle šťastné shody okolností a příznivý osud.

Rada osmá - Snaž se v sobě přemoci lakotu, lenost, samolibost, mamonářství, strach, pokrytectví, nadutost a pýchu.

Důvěřuj lidem a miluj je. Nikdy o nich nesuď nespravedlivě a neber si příliš k srdci, když oni sami hovoří o jiných špatně či je pomlouvají. Lakota, lenost, samolibost, strach, faleš, pýcha, nevraživost – to všechno je duševní odpad, jímž je zaneseno naše vědomí a který nám brání v tom, abychom žili svobodně a uvolněně. Ve vědomí člověka neustále probíhají myšlenkové procesy, které ovšem podporují výše jmenované negativní vlastnosti. Co z toho plyne? Zaprvé duševní odpad z nás vysává síly a životní energii, tudíž jsme více náchylní k nemocem a slabí a také se může celkově zkrátit délka našeho života. Jsou to svého druhu otrokáři lidského vědomí. Zadruhé tyto vlastnosti velmi silně ovlivňují náš osud. Jen se nad tím zamyslete: člověk, jehož vědomí je zasaženo a zaneseno myšlenkovým odpadem, se cítí nešťastný, nedůvěřuje ostatním a dopředu čeká, že bude někým podveden. Napětí ve vědomí také způsobuje vnitřní konflikt a agresivní chování. Je třeba mít neustále na paměti, že člověk je božím projevem, zahaleným a spoutaným jeho vlastními charakterovými rysy.

Proto je nutné, abychom se snažili pohlížet na člověka skrze jeho charakterové rysy a viděli v něm jeho božskou podstatu. Pouze v takovém případě je možné lidi milovat a důvěřovat jim a zároveň vnímat božskou spravedlnost. Ta je k nám vysílána skrze jiné lidi za účelem, abychom se morálně a duchovně zdokonalovali, očišťovali své vědomí od hloupých rysů a vlastností a odpracovali své karmické dluhy a povinnosti. Toto přikázání člověku pomůže navázat těsné spojení s prostorem a čerpat jeho sílu. Nespravedlnost, odsuzování, nekorektní soudy, to vše člověka naopak od životodárné síly prostoru izoluje.

Rada devátá - Nemysli na nemoci, neduhy a smrt, v tom tkví tvé vítězství! Člověk je zdravý, anebo nemocný podle toho, jakými myšlenkami se zabývá. To ony určují jeho zdravotní stav a také to, zda bude šťastný, anebo nešťastný. Budeme-li přemýšlet o nemocech, neduzích nebo smrti, bude nám ubývat životní síla, ale nejen to; špatné myšlenky nás ničí, rozkládají zevnitř a negativně ovlivňují průběh veškerých životních procesů. Je třeba od nich co nejdříve upustit, stejně jako se zbavujeme nebezpečných a jedovatých prvků – prostě je vyhodit z mysli ven. To však není vůbec jednoduché, ba naopak, je to velmi složitá a důkladná práce, při níž musí být charakter očištěn od veškerého „odpadu“.

Člověk si musí uvědomit život jako celek, své předurčení i životní cíle. Teprve až všechno toto učiní, pozná velkou vnitřní sílu a pravou svobodu.

Rada desátá - Neodděluj myšlenky od činu. Něco sis přečetl – dobře, ale hlavně konej! Přijímané informace by vždy měly být užitečné. Ale hlavně by se měly realizovat jako konkrétní činy, aby člověk nezůstal jen „u slov“. Lidstvo uvízlo ve spleti informací všeho druhu, které jsou většinou k ničemu, ba dokonce škodí. Patří sem například všelijaké bulvární pomluvy, papírování a byrokracie, jež vědomí moderního člověka jen zanášejí a ubírají člověku jeho životní sílu. Tento proces dokáže člověka pořádně oslabit. Informace o ozdravení, které byly vstřebány, ale nikoli zrealizovány, jsou k ničemu, zbytečné vědomosti. Mají význam jedině tehdy, pokud se promění ve skutečné činy: polévání vodou, správné dýchání, procházky v přírodě, blahorodné myšlenky o zdraví či uvědomělé hladovění, neboť jen v takových případech přináší skutečné zlepšování zdraví.

Rada jedenáctá - Předávej své zkušenosti dále, vždy pomáhej ostatním, nikdy nechval sám sebe, nepovyšuj se nad ostatní a zůstaň skromný. Skromnost je velmi významná ctnost, zatímco vychloubání a namyšlenost jsou hloupé vlastnosti, které kazí charakter člověka. Toto přikázání je o tom, že se musíme špatných vlastností zbavit. Často se totiž stane, že člověk, sotva se trochu uzdraví, pookřeje a uvede svůj život do normálu, ihned začne na okolní svět shlížet poněkud spatra. Zprvu neškodné povýšené nazírání však může přerůst ve skutečnou pýchu a namyšlenost nebo egoizmus. Je důležité, aby se každý věnoval sobě, své práci a za všech okolností zůstával sám sebou. Vyvarujte se toho, abyste si vypěstovali nové hloupé návyky, když jste se s obtížemi zbavovali těch starých – to by vás přivedlo k dalším nemocem a přineslo další nepřízeň osudu.

Zdroj: sluncebrno.comInterview s Cobrou ze dne 15.12.2015 - Rob PotterRob Potter a Cobra na rádiu Victory of the Light

Rob –  Jsme zde opět s našim vyslancem světla,  Cobrou. Děkuji, že jste přišel do rádiového vysílání Vítězství světla. Vítáme Cobru.
COBRA –  Děkuji za pozvání. Je mi potěšením být v těchto rozhovorech.

Rob – Ano, a je to docela rušné. Po posledním interview byla Paříž a teď máme zinscenovanou střelbu v San Bernardinu a zdá se, že to mělo kýžený účinek. Došlo k různým útokům na muslimy a podobně. Můžete říct něco k tomu, jak mohou lidé překonat tento typ negativity a co můžeme udělat, abychom tu situaci vyléčili?
COBRA – Je důležité pochopit, že tyto zinscenované útoky mají jednoduchý účel: aby byli lidé zapojeni do té situace. Všude máte obrázky a v mysli vám běží myšlenkové formy ohledně toho a soustředíte se na to. Je to velmi efektivní, když jsou použity hromadné sdělovací prostředky. Zabijí pár lidí anebo zinscenují zabití pár lidí a ty obrázky a ta zpráva jdou do massmédií a to velmi efektivně sníží vibrace lidí a velmi efektivně to lidi odvede od konstruktivních činností. Jediným lékem proti tomu je vypustit to z vědomí. Pouze to nechat projít a propustit to. Je mnoho důležitějších věcí, které se dějí a které mají mnohem větší vliv na planetární situaci a místo soustředění se na tyto zinscenované útoky je mnohem důležitější zaměřit se na cíl - na osvobození planety a na to, jak můžete tomuto procesu napomoct.

Rob – Děkuji. V důsledku těchto útoků v Paříži a v San Bernardinu Kabala velmi efektivně prosazuje prostřednictvím určitých agentur, včetně Kongresu (podobně jako po 11. září 2001) sérii nových zákonů, omezujících pohyb a zamítání víz a samozřejmě, vytvářejí všechny tyto typy negativity jakoby v rámci zákonnosti, aby na fyzické úrovni pevněji zatáhli smyčku Nového světového řádu. Můžete rozptýlit obavy lidí nějakou zprávou od Odboje, že žádný z těchto plánů… totiž zdá se, že teď chtějí docela dost omezit pohyb lidí směrem ze země a do země. Můžete to nějak komentovat?
COBRA – OK.  Neřekl bych, že nic z toho nebude úspěšné, ale řeknu, že většina jejich plánů nebude úspěšná. Víte, stále se snaží omezit pohyb, podněcovat války, dělají, co mohou, aby zavedli Nový světový řád, ale já tady mohu říct, že v zásadě jejich plán ohledně Nového světového řádu - měli v plánu ukončit ten proces v r. 2000.  A je zřejmé, že se to nestalo. Plánovali, že v r. 2000 budou mít totalitní světovou vládu. Nyní, o 15 let později, stále nebyli úspěšní a je to z jediného důvodu: je to existence světelných sil, tj. nás, tj. Hnutí odporu, tj. různých typů vesmírných bratrů a sester a mnoha dalších pozitivních bytostí, které denně jejich plány maří. Takže bych řekl, že 80 - 90 % jejich plánů nebude nikdy uskutečněno, protože jsou a budou pozastaveny. Některé plány budou do jisté míry úspěšné, ale nikdy ne úplně. Takže bez ohledu na to, jaké jsou jejich plány, většinou nebudou úspěšné. Samozřejmě, do doby, než bude planeta osvobozena, nemůžeme nic zaručit, ani nemůžeme říct, že budou zastaveny všechny jejich plány. Ale většina ano. Moc bych se nezaměřoval na to, co se stane, anebo co se chystají udělat, ale soustředil bych se na to, jak mohu urychlit proces osvobození a zajistit naše vítězství.

Rob – Moc děkuji. Mnoha lidem jsem doporučil, aby jednoduše vypnuli televizi. Od mnoha lidí mi přišlo mnoho vyděšených dotazů a informací založených na strachu. Doporučuji, vypněte televizory. Pobývejte víc v přírodě a pokuste se spojit se svým vnitřním já. Teď skočíme jinam. Půjdeme rovnou k dotazům. Mnoho lidí chce vědět, jak mohou vnímat svá energetická těla, astrální, éterickou, anebo plazmickou úroveň, když jsou stále ve svém těle. Můžete doporučit některou metodu?  Já doporučuji pyramidy, krystaly, lasery. Také kameny Čintamáni mají dobrý vliv. Máte nějaké doporučení?
COBRA – Ty otázky jsou o tom, že si lidé chtějí uvědomit další aspekty své bytosti, další části své bytosti z vyšších dimenzí. Vlastně si to všichni stále uvědomují. Když máte nějaké emoce, cítíte své astrální tělo. Když myslíte, cítíte své mentální tělo. Když cítíte, jak vašim tělem proudí nějaké energie, když jste unaveni nebo hyperaktivní anebo se jakkoliv cítíte z hlediska energie, cítíte své éterické tělo. Takže lidé ty věci již cítí. Nejsou si toho vědomi, ale, co je důležitější, je být si vědom původu toho všeho, a tím je naše duše, naše vyšší já, Já Jsem přítomnost.  Jste si toho vědomi tím, že pouze jste - je to stav bytí. Jste, to je Já Jsem, nebo Vy jste - vaše duše. Takže nedám žádnou zvláštní radu, jak se s tím dostat do kontaktu, protože je o tom mnoho knih. Každý člověk má svou vlastní cestu, aby toho cíle dosáhl. Řeknu: následujte svou vnitřní inspiraci, svou nejhlubší vizi a dostanete se tam.

Rob – Doporučoval bych meditace, modlitbu, promlouvat k svému mocnému Já Jsem a poslouchat jeho odpovědi. Zde je další otázka ke Keshovi. Údajně předpověděl nějaká zemětřesení…Můžete to komentovat?
COBRA – Situace se za několik posledních let nezměnila. Příležitostně bude docházet k zemětřesením, protože energetická mřížka Země musí uvolnit určité napětí. Samozřejmě, světelné síly mohou většinu otřesů absorbovat, ale ne všechny, protože Země je živoucí bytost, je to energetická bytost a musí snášet všechen stres Kabaly a lidstva. Navíc, skupina Chimera a narůstající plazmatický vortex a to všechno je pro energetické tělo planety velký stres. A přestože je zde velká pomoc, určitý tlak se musí uvolnit prostřednictvím zemětřesení. Většina z nich se děje tak, aby způsobily co nejméně obětí a škod.

Rob – ..Budeme my, jako lidé, schopni toho, aby se nám vrátila všechna chybějící vlákna DNA, a budeme schopni používat na 100% svůj mozek a spojit se s naším Božským já? Jasně je zde plán. Stane se nám to, samozřejmě, s ohledem na věk, v tomto životě anebo to bude postupná změna, probíhající v každém individuálně a u někoho k tomu nedojde?
COBRA – Událost to zahájí. Jistě, vyžádá si to čas, případ od případu. Každý projde svým vlastním procesem, ale ten proces začne Událostí. Tehdy dojde k obrovskému vylepšení - ke kvantovému skoku.  Budou další. Událost je okamžikem, kdy bude na planetě přítomno kritické množství vědomí. Když vy, jako rasa, jako kolektiv, použijete svých schopností na aktivaci spící části vašeho mozku a spící části vaší DNA. A pak to již nebude problém. Dojde jednoduše k velmi urychlené evoluci. Problémem je doba před událostí, kdy je každý uměle potlačován. Kabala a Chimera stále potlačují kolektivní vývoj lidstva. To je příčina, proč se tolik lidí cítí v této situaci nešťastně.

Rob –Ano, je to velký tlak na duši pro ty, co jsou propojeni a vidí, co se tady děje. Další dotaz je k Oshovi. Odhalil mnoho programů a přesvědčení. Fred Bell říká, že to byl jakýsi učitel a přitahoval tzv. stoupence 6. paprsku - tj. lidi, kteří se obracejí kvůli svému osvobození na někoho jiného. .. Jaké bylo jeho poslání? Myslím, že tam bylo hodně politiky.
COBRA – Byla to duše, která přišla ze systému Síria. Jeho posláním bylo probudit západní společnosti do reality emočního procesu a čištění emocionálního těla. Do jisté míry pomáhal osvobodit sexuální energii a spojit ji s energií srdce a měl velmi důležité poslání v tom, že přinesl západní společnosti praktické nástroje, jak naložit s emocemi. To byla klíčová část jeho poslání. Samozřejmě, byly zde další aspekty, a Kabala ho pronásledovala. Pokusili se ho otrávit a vlastně ho zabila Kabala.

Rob – .. …Tady se někdo ptá. Posledně jste mluvil o potravinovém řetězci a Archonech a drakoniánech a dalších skupinách. A co Anunnaki? Na to bylo několik dotazů, a na jejich vliv. Oni se údajně starají o červené draky. Jsou ještě na planetě? Jsou to Archoni? Kdo jsou? Jaká je jejich historie?
COBRA – Nikdy jsem žádného nepotkal, takže tuto otázku nemohu odpovědět.

Rob – Ale z vašich zdrojů byste mohl vědět, zda na planetě žijí nějací z původních  Anunnaků, archonů, drakoniánů?
COBRA – Mé zdroje takové jméno nezmiňují. Takové jméno neuznávají. Znají určité rasy a jisté rasy pod různými názvy, ale neznají toto jméno. (Zde došlo zřejmě k nedorozumění ohledně terminologie. Rob uvádí název, který pochází od Sumeřanů a převzal ho a zpopularizoval Sitchin –pozn. překl.).

Rob –  Ok. Dr. Frank mi řekl, že ty záznamy vycházely z ještě starších a byly zmanipulovány.  Rozumím tomu tak, že některé z nich byly bytosti, které přicházely do styku s lidmi a umístily se zde do mocenských pozic. Jistě jste slyšel příběh od Zacharii Sitchina, kdy oni prohlašují, že nás stvořili a používali nás jako otroky.
COBRA – Ano, samozřejmě, ale mé zdroje říkají, že všechny tyto příběhy jsou vymyšlené a že je tu mnoho dezinformací.

Rob – To souhlasí s informacemi Dr. Franka Strangese, že tu byly mimozemské vlivy a ty že se pokoušejí udělat z těch bytostí cosi jako naše pány a bohy.
Další dotaz. Někdo se ptá, mluví o tom i Ben Fulford - Co jsou to Hyksosové, potomci Abrahamova náboženství a jaký je jejich vliv v dějinách? Jsou ještě tady?
COBRA – Ano, je to část jedné větve Chazarů, lépe řečeno předků Chazarů.  Můžeme jít dále do historie, protože ta oblast již tu byla zmiňována v souvislosti s vortexem v Čečensku. Střed té oblasti je domovem jedné větve biblického člověka. Ta samá oblast byla používána jako portál v průběhu různých archonských invazí, aby dostali na planetu Zemi reptiliánské hybridy v humanoidních tělech a to jsou ti, které nazýváme Chazary.

Rob – Věříte, že je jeden Stvořitel, nebo vícero bohů?
COBRA – Věřím, že existuje absolutní Zdroj, ale ten Zdroj není v monoteistických náboženstvích správně popisován. Monoteistická náboženství zneužívají to, že absolutno je vzdálené, aby mohla ovládat lidi. Protože Archoni jsou velmi obratní v tom, aby využili duchovní pravdy a obrátili je v nástroj kontroly.

Rob –  Souhlasím, že to bylo zneužito monoteistickými náboženstvími, ale věřím, že se jedná o všemohoucí zdroj Stvořitele, k němuž můžete mít osobní vztah, ovšem,  cokoliv řeknete nebo si myslíte, to vlastně omezuje.
COBRA – To je pravda, ale já jenom říkám, že monoteistická náboženství byla vytvořena ne proto, aby člověka propojila s absolutnem, ale proto, aby bylo kontrolováno propojení lidí s absolutnem.

Rob – Dle mých informací od Galaktického bílého bratrstva k jistým inkarnacím tady došlo proto, aby přinesly pravdu a světlo, jak tomu bylo v Egyptě a střední Americe; tzn. aby obnovily čisté pochopení vztahu k jednomu živoucímu Bohu. Co si myslíte o Mojžíšovi?
COBRA – Mojžíš byl kněz, který byl zasvěcen v egyptských školách mysterií.

Rob – OK. Kdo ho tam zasvětil?  Byly to pozitivní světelné bytosti, nebo negativní bytosti?
COBRA – Ano, pozitivní.

Rob – Jak byl zneužit a co udělal?
COBRA – Zneužit byl později, když určitým způsobem pozměnil některá učení mysterijních škol. On to ani neměl v úmyslu. Cílem Archonů v pozadí bylo, jak jsem řekl již dříve, dosadit sebe jako prostředníky mezi člověka a jejich vlastní duchovní zkušenost.

Rob – Jaký měl kontakt na hoře, když se vrátil s tabulkami? Byl to pozitivní nebo negativní kontakt?
COBRA – Pozitivní.

Rob – Byl to velmi silný kontakt. Myslím, že jeho mise byla hodně úspěšná. Jak se zdá, byl tu lidský prvek a lidé ta přikázání nepřijali. Jsem zvědav, co řeknete o tom, jak bylo jeho učení po jeho smrti zneužito.
COBRA – Měl velmi silný duchovní zážitek, a byl vycvičen jako kněz, a Archonům se povedlo vložit části jejich učení do jeho učení. Totéž se v té době stalo u většiny proroků.

Rob – Ano, učení byla vždy pozměněna. Prorok má jedinečnou duchovní zkušenost se světelnými bytostmi. …. Můžete hovořit o konceptu monoteizmu a jednom živoucím Bohu ..Já to vidím jako osobní vztah k všemohoucímu Stvořiteli. Jak se na to díváte?
COBRA – Absolutno není Stvořitel. Vesmír byl stvořen na základě interakce absolutna a nahodilosti. To za prvé. A většina náboženství dělá to, že zjednodušují pochopení toho, jak funguje vesmír a byl do toho vložen jistý prvek, takže to funguje jako prostředník k ovládání  lidí. Cílem většiny náboženství nebylo přivést lidi blíž k absolutnu, ale je od něj vzdálit. A všichni, kdo nesouhlasili s touto zvláštní verzí pravdy, byli odmítáni a pronásledováni.

Rob – S tím do jisté míry souhlasím. Kdo stvořil nahodilost? Přece něco nevznikne z ničeho. Mluvíte o absolutnu. Jak bylo stvořeno stvoření a co byla dle vás prvotní příčina toho?
COBRA – Žádná prvotní příčina neexistuje. Absolutno nebylo stvořeno, ono vždy bylo, je a bude. Nahodilost nevznikla účelově. Byl to výtrysk okrajové funkce, anomálie a ty dvě věci jsou logicky v protikladu. Jsou to dvě silné, ale protichůdné síly a napětí mezi nimi vytvořilo kosmos.

Rob – Ano, absolutno vždy bylo, je a bude. Je to zřejmě záměna pojmů. Já bych toto označil jako Stvořitele. …Věříte, že jednotlivec může mít individuální vztah se Vším co je, bylo a bude?
COBRA – Jistě, samozřejmě.

Rob – Myslíte, že záměrem zasvěcenců a proroků, pracujících se sílami světla a duchovní obroda planety ohledně pravdy, jak funguje vesmír, nás přivedou zpátky k pravdě? Vy jste řekl, že se toho zmocnili Archoni, ano?
COBRA – Ano.

Rob – Jaké bylo poslání Ješui a Krista a jaké je jejich poselství? Jistě, to vše bylo také ukradeno, ale myslíte, že Kristus byl božskou bytostí z vyšších úrovní řízení materiálního a nemateriálního světa multidimenzionálních bytostí, které toto stvoření řídí? Jak bychom jim měli říkat? Nakolik bylo jeho poslání úspěšné?
COBRA – Byl první, kdo přinesl velmi důležité poselství, a sice poselství o nepodmíněné lásce a to je klíčové poselství pro zajištění osvobození planety. Na jednu stranu byl velice úspěšný, protože mnoho lidí v té době začalo chápat význam soucitu, nepodmíněné lásky, čistého a nepodmíněného světla a začali chápat, nebo alespoň někteří, důležitost vnitřního dítěte. Ale Archonům se povedlo potlačit mnoho částí jeho poselství a povedlo se jim zbytek jeho poselství překroutit, takže bych řekl, že drtivá většina lidí, kteří hovoří o Něm, tomu poselství nerozumí. Takže na jednu stranu bylo jeho poselství úspěšné a na druhé straně ten úspěch nedopadl tak, jak byl plánován. Naděje světelných sil byly mnohem větší.

Rob –  Jistě. Jsou lidé a také já věříme, že má určitou roli v budoucnosti Země v tom, že věci budou vyjasněny a někdo říká a cítí, že má určitý vliv na to, co se odehrává. Podle velitele  Valiant Thora, on (Kristus) těsně spolupracuje se slunečními radami a když coby Vzestoupený Mistr, prohlásí,  že se něco stane, tak se všechny síly světelné konfederace postarají, aby se to stalo a že on je velkou autoritou, co se týče obrody planety. Souhlasíte s tím?
COBRA – Ne docela. Řekl bych, že každá bytost má jistý vliv na to, co se má stát, včetně jeho a každého jiného.

Rob – Je on jako vzestoupený mistr, ve vyšším postavení a má větší slovo než, řekněme, některé bytosti v portálu Ganymede, anebo jim je podřízen?
COBRA – Nikdo není výš nebo níž. My všichni jsme vyzařováním Jednoho.

Rob – OK. Ve filmech o Avatarovi  se říká, že Naviové byli zobrazováni se zašpičatělými prsty. Někdo tomu říká egyptská noha. Můžete o tom něco říct? Je to mimozemský úkaz, nebo vzácná lidská odchylka?
COBRA – Prakticky obojí.  V Atlantidě s tím byly nějaké pokusy, a také šlo o vzácnou lidskou mutaci.

Rob – Co bude se vzděláváním po Události?
COBRA – Bude konečně pro děti zajímavé, protože bude říkána pravda. Důvodem, proč jsou děti ve škole otrávené je, že se neříká pravda, krmí je lží. Pravda o dějinách lidstva, o skutečné vědě, volné energii, kontaktech s mimozemskými civilizacemi, a realitě v pozadí politiky učiní věci mnohem zajímavějšími. Lidé budou motivováni a také vyšší intelektuální a duchovní schopnosti ten proces usnadní.

Rob – Jaké byly ve dvacátých a třicátých letech min. století interakce Chimery s lidskou populací? Zmínil jste Carla Howhoppera od Germánů.  Můžete to trochu rozvést? Kontaktovali ho z Vnitřní Země? Co se tam stalo?
COBRA – Skupina Chimera velmi zřídka kontaktuje lidi z povrchu. Nekontaktovali ho přímo. Poslali jisté vyslance z negativní dračí odnože z Tibetu a on byl v kontaktu s touto frakcí.

Rob – Hm. Slyšel jsem, že existuje temná tibetská skupina, která má svou malou odnož následovníků. Mnoho lidí se ptá, co se stane po Události ohledně zaměstnání. Můžete uklidnit lidi, co pracují např. v atomových elektrárnách a chemickém průmyslu? Jak bude o ně postaráno po Události a jak přejdou do nových zaměstnání?
COBRA – Lidé se na to ptají, aby měli jistotu, protože by pak neměli peníze, apod. Lidé musí pochopit, že po Události bude omezena celá ekonomika planety. Když budou zrušeny vaše pracovní pozice, vzniknou nové a ty vám přinesou větší prosperitu. Strach, který chce, aby věci zůstaly, jak jsou, blokuje vývoj a vývoj musí proběhnout, i když budou trochu otřesy a nějaké změny, které mohou být chvíli nepříjemné. Výsledek bude pro všechny mnohem lepší. Například, když teď někdo pracuje v atomové elektrárně a dojde k Události, možná bude pár měsíců bez práce, ale pak bude pracovat na jiných projektech, kde bude moct využít své zkušenosti, s vyšším platem, menším stresem a bude mnohem produktivnější.

Rob –  Lidé se také ptají na závoj. Jakého je původu? Je to zcela lidská technologie a satelity? Nazval jste to sítí plazmických  skalárových polí.  Je to mimo planetu a pracuje to ve spojení s technologiemi na Zemi, jako jsou mobily?
COBRA –  Základ je velmi starý, technologie skalárových vln je zde nejméně 25 000 let.  Tedy, síť byla dokončena a je plně funkční 25 000 let. V minulém století bylo k závoji  přidáno mnoho dalších dodatků s ohledem na rozvoj vojensko-průmyslového komplexu. Ten k síti přidal vlastní technologie jako je HAARP, různé Gwen věže, mobily, mikročipy - vrstva za vrstvou, infračervené skalární zařízení, radarová zařízení - vrstva za vrstvou, satelity. Součástí sítě je mnoho sledovacích satelitů, atd. atd.

Rob – Další dotaz. Jaký je význam Larimaru.  Myslím, že byl nalezen v Kostarice. Říká se, že je to atlantský kámen. Víte něco o tomto modrém kameni?
COBRA – Ano, pochází z Dominikánské republiky. Dá se najít jenom na jednom místě. Má vibrační frekvenci Atlantidy, protože ta oblast byla docela důležitým chrámovým komplexem v Atlantidě a v tom kameni je zakódována duchovní energie toho chrámového komplexu.

Rob – Co je empatická bytost?
COBRA – Empatický člověk vnímá pocity druhých lidí a je v jistém smyslu pocitový jasnovidec. Vnímá pocity líp než jiní a může číst úmysly druhých lidí. Někdy jsou používáni v tajných vojenských programech, aby odhalili lži anebo nějaké manipulace. Ale ani oni nejsou na 100% spolehliví. Někdy ale mohou zjistit věci, které jinak nejsou zjistitelné.

Rob – Řekl jste, že všechna náboženství byla nějak zmanipulována. Teď je zde ta muslimská záležitost. Jsou zde dotazy, jaký je mystický symbolizmus hranatého kamene? (v Mekce - pozn. překl.) Z čeho ten kámen je? Jaký má význam? Co je Mekka? Jaký je smysl poutí, chození kolem toho kamene? Jaké je astrologické načasování ramadánu anebo pouti Hadždž které se týká kamene? Tedy, co je kámen v Mekce a co se kolem něj děje?
COBRA – Jistě. Ta oblast byla původně velmi důležitý vortex Bohyně, ještě před islámem. Bylo to jedno z center vzývání předislámské bohyně, spíše několika předislámských bohyní. Archoni to místo použili, aby tam potlačili vortex Bohyně. Použili čtyřhranný kámen na potlačení vortexu a ten kámen byl připraven za použití okultních magických rituálů, aby zotročil lidi ve třetí dimenzi. Když při pouti lidé v kruhu obcházejí ten kámen, tak se ten kámen nabíjí lidskou energií a udržuje lidi v ještě větším otroctví. Každý rok se provádí při pouti Hadždž mnoho rituálů z éterické i plazmické úrovně. Lidé jsou eticky programováni prostřednictvím tohoto programovacího centra. Stejné se děje ve Vatikánu. Vatikán dělá přesně ten samý proces, jsou používány přesně ty samé technologie.

Rob – Děkuji. Takže ten ceremoniální postup a magie světelných sil, které by mohly být použity pozitivně, jsou používány na kontrolu mysli.  …Další: Dojde při Události k okamžitému odhalení pravdy o našem původu, o našich rodinách duše a dalším, anebo se to bude dít postupně?
COBRA – Již jsem na to odpověděl. Bude to postupný proces, a v čase Události dojde ke kvantovému skoku.

Rob – Patří Habsburkové k temné Kabale?
COBRA – Vždy je třeba chápat, že když někdo patří k jisté rodině, neznamená to automaticky, že je to špatný člověk, ale že rodina jako celek je součástí kabaly, tedy kabalistické struktury evropské šlechty.

Rob – Je zde jedna osoba, která patří k té rodině a ona nemá ráda, když se po její nemovitosti pohybují reptiliáni, ale oni to dělají.
Další dotaz: jaký vliv má na mentální a tělesné zdraví pojídání masa? Proč nás to negativně ovlivňuje? Pokud jde o fyzické tělo, jsou to zřejmě hormony a zlé zacházení se zvířaty, ale jsou zde i další vlivy?
COBRA – Je jich mnoho. Když je zvíře zabíjeno, vibrace strachu jsou uloženy do buněčné paměti toho zvířete a lidé to přijmou do svého těla. Další věcí je, že pojídání masa snižuje vibrační frekvence těla. Někdo potřebuje trochu masa k tomu, aby si cítil dobře, ale většině lidí by bylo líp, kdyby maso nejedli.

Rob – Někdo chce mít jasno ohledně Duté, obydlené Země. Někdo říká, že je to portál, že je to velká díra, a někdo, že je to menší díra. Kde je hlavní jeskyně Duté Země a jak se jmenuje - možná Amenti, kde žijí velmi vysoké bytosti, jiné než ty z agarthské sítě? A co včelín Země? Je to nějaké centrální místo anebo lidé žijí ve větší oblasti?
COBRA – Nesouhlasím s Dutou Zemí ani s dírami na pólech, ale souhlasím se Zemí ve formě včelínu. Je tam mnoho jeskyní, mnoho velkých systémů tunelů, podzemních řek, obrovských prostor, ale nic jako centrální slunce ani žádné otvory na pólech, a Země není plochá.

Rob – Je tam nějaká světelná civilizace, která tam již dlouho žije, spíše v prostředku, nebo ne?
COBRA – Podmínky k životu na fyzické úrovni, které jsou spíše uprostřed planety, jednoduše nepodporují život, protože čím hlouběji jdete, tím víc stoupá teplota. Cca 16 km pod povrchem je velmi horko a je nepraktické budovat něco hlouběji než 16 km, nebo méně.  A někde není zemská kůra tak tlustá. Tam dole to nepodporuje budování struktur. Takže bych řekl, že většina podzemních komplexů je velmi blízko povrchu. Maximálně do několika km pod povrchem.

Rob – Tady je dotaz k chlápkovi jménem Stewart Swerdlow, ten je z Montauku a údajně má DNA nějakých pozitivních mimozemšťanů  a ten mj. řekl, že jeho otec pro něj intervenoval a řekl, že se jeho syn nestane vrahem, protože byl v tom programu.  George Bush měl s ním kontakt a řekl, že na druhé straně Kuiperova pásu jsou nějaké skupiny, které pomáhají lidem porazit seskupení, která jsou zde na Zemi a která nejsou lidem nakloněna. Pomáhají a mají svou vlastní agendu a chtějí řídit Zemi. Souhlasil byste s tím, že je to možné, nebo ne, anebo tomu všemu šéfují síly světla?
COBRA – Kdysi velmi dávno tomu tak bylo, ale dnes to již není pravda.  Celá ta struktura doznala v posledních desetiletích obrovské změny.

Rob – Poslední otázka, možná dvě. Někdo chtěl vědět, zde je pravda, že Turecko kupuje ropu od Islámského státu?
COBRA – Jistě, je to pravda. Myslím, že je to očividné.

Rob – Byly nějaké volební manipulace,  když byl zvolen Erdogan nebo tak něco?
COBRA – Ano, jistě. To je také zřejmé.

Rob – Proběhla zpráva, že v Thajsku meditoval milion studentů v koordinované celosvětové akci budhistů a budhistických kněží. Proč nespustili Událost, ke které je zapotřebí 144 000 lidí?
COBRA – Protože nemeditovali ohledně Události. Pouze meditovali, aby způsobili pozitivní odezvu planety, a to se povedlo.

Rob – OK.  Ano, to je v souladu s informacemi od Plejáďanů a chápu to tak, že to, na co myslíte a co prožíváte s emoční intenzitou, se časem může stát vaší realitou. Jistě, jste v interakci s dalšími realitami, ale meditace na Událost je velmi specifická a je důležité, aby lidé, když ji dělají, udržovali tu specifickou myšlenku, že je odstraňována Kabala. Souhlasíte?
COBRA – Souhlasím s tím, že lidé musí udržovat tu specifickou myšlenku, že se Událost manifestuje a vizualizují si to a prociťují to a jistě, odstranění Kabaly je jedním z aspektů.

Rob – Ve vašem posledním vyjádření o Kuiperově pásu jste řekl, abychom si s tím nedělali starosti. Samozřejmě, je to něco, s čím asi nikdo z nás nemůže nic dělat. Je to mimo naše chápání a znalosti. My nejsme ve vnějším vesmíru. Máte nějaké informace…jsou v těchto věcech angažovány i nějaké pozitivní prvky tajných vesmírných programů?  Nevzaly to již pod křídla pozitivní světelné síly?
COBRA – V Kuiperově pásu jsou základny Chimery a, samozřejmě, i spousta světelných sil, které patří k pozitivním kosmickým programům.

Rob – Dobře. Takže fungují pozitivní prvky tajných kosmických programů.
COBRA – Neříkal bych jim tajné kosmické programy, protože většina z nich se netýká této planety. ...Řekl bych to tak, že to nejsou pozemské programy zaměřené na ničení civilizací.

Rob – Jsou to zasvěcenci, nebo tací, jako ten chlápek, co odmítl pracovat v programu Kabaly?
COBRA – Odnože Hnutí odporu zůstávající na planetě X, plejádská flotila, andromedská flotila, síriánská flotila a další části Konfederace a některé další přírůstky z celé galaxie.

Rob – Děkuji. Úplně poslední otázka. Zmínil jste, že existují nějaké alternativní plány.  Zdá se, že se zvyšuje počet pozorování mimozemských objektů. Stupňuje se to. Je to součástí toho, že proces odhalení byl Kabale vzat tím, že se stále zvyšuje počet pozorování na celém světě?
COBRA – Ano, jistě.

Rob – A jsou předpoklady, že negativní Kabala vytvoří své vlastní pozorování, aby tak informace byly zneužity jako dezinformace?
COBRA – Asi hovoříte o projektu Modrá záře. To se nestane.

Rob – OK. Děkuji. Jsem rád, že jste vysvětlil některé věci o Stvořiteli.  Mám různé informace ohledně Velkého bílého bratrstva a o jistých aspektech pokusů proroků a kontaktérů přinést jisté informace o tom, jak vlastně funguje vesmír, a souhlasím, že byly překrouceny. Ale zdá se, že v jistou chvíli zasáhly světelné síly za pomoci jistých inkarnací, aby dosáhly jistých pozitivních změn. Souhlasíte?
COBRA – Ano.

Rob – Děkuji, Cobro,  že jste opět přišel. Bůh vám žehnej a světlo zvítězí.
COBRA – Děkuji. Světlo zvítězí. Konec.

Zdroj: http://thepromiserevealed.com/q-a-with-cobra-december-15-2015/