neděle 25. prosince 2016

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA OD ALEXANDRY MEADORS – 8.12.2016Originál publikovala Alexandra Meadors 8.12.2016

Již nějakou dobu jsem seděla na mnoha informacích a nyní jsem byla povolána, abych publikovala následující zprávu:

8. prosince 2016 v 8.18.46 pm v úterý v noci PDT času DOŠLO K VELKÉ UDÁLOSTI!

Poslední pilíř Matrixu se z burácením zhroutil. Všechny opony spadnuly a všechno, co jsme znali jako tuto realitu již neexistuje. Tento Okamžik bude mít zpožděný efekt a projev a všichni zaznamenáme ještě větší urychlení odcházení toho, co dříve tvořilo Matrix, Systémy Matrixu, programování a jeho komponenty.

Jak již bylo dříve řečeno, všechny systémy ovládání byly odvořeny. Byla použita VELMI specifická sekvence odtvoření a ta je nyní ukončena!!!!!!!!!

Nyní bude následovat velký počet podivných a náhlých zpráv v novinách vztahujících se k tomu, že nějaká skupina lidí byla neočekávaně zabita nebo zemřela. Nenechte se tím rozhodit. Není to práce Temnoty, ale je to tím, že si tyto bytosti zvolily jinou cestu a jinou cílovou destinaci. Po chvíli bude zřejmé, že se jedná o plány odchodu jako přes kopírák.

Vyplave na povrch stále více a více informací, které nás budou nutit k uvolnění všech pout a vazeb k ČEMUKOLIV, čemu jsme věřili a měli to za pravdu. To je z toho důvodu, že někdy to, čemu jsme věřili nepochází z našich srdcí, ale z programů, z opakujících se vzorců a ze zkušeností z jiných životů, kam to zapadalo a kde to dávalo smysl, ale dnes již to bude stále vyčnívat ven jako nepatřičné. Nové informace s námi zatřesou až do našeho jádra a donutí nás podívat se na všechno novou optikou, za předpoklad, že se k tomuto úkolu postavíme čelem, jestliže přijmeme svoji účast v tom, a uvědomíme si, jak jsme žili svázání, uprostřed pokroucení a nesmyslů kvantového připoutání na planetě i mimo planetu.

Spolu s tímto uvolněním, může celá Osvícená Komunita zažívat určité nepohodlí v rámci uvolňování toho, co cítíte, že máte nebo chcete udělat, abyste se "spojili" se svým Vyšším Já a dále. Mnoho z nás si již povšimli, že Vědění nahradilo potřebu sedět po dlouhé hodiny v meditacích anebo sedět určitým způsobem anebo používat mudry anebo zpěvy atd. Všechny tyto nástroje hráli důležitou roli, když jsme žili v Matrixu, ale nyní, když se Matrix rozpadá, jsou tyto nástroje již odtvořovány, takže vše, s čím jsme se stali také bude dotčeno. Je to naše volba uvolnit staré a udělat tak místo novému.

Nyní nastal čas vnímat tento rozklad s velkou radostí, rozpoznáním, že představuje ohlášení Nového Světa rozvijícího se jak uvnitř nás, tak i vně nás.

Veřejní činitelé a světoví vůdci, kteří sloužili Temným agendám již obdrželi osobní výzvu, aby odešli a uvolnili místo novým výjimečným bytostem z vyšších dimenzí.

Pouze dobrovolníci třetí vlny budou odcházet. Jejich těla budou použita bytostmi vyšších dimenzí, aby do nich vstoupili (do jejich f\zdických těl) se záměrem přinést a přemostit novou realitu do našeho vědomí.

Ti, kteří nevzestupují s planetou zažijí ale něco jiného, než je obsahem této zprávy.

Od počátku našeho stvoření bylo Nejvyšším Stvořitelem provedeno mnoho změn, a bylo vloženo mnoho dalších pojistek, aby k pokroucení již nikdy nemohlo dojít. Nyní tedy skutečně nastal čas pro oslavu, stejně tak jako pro pokračování cesty dovnitř sebe. Mnoho z nás zažívá v přípravě na náš Nový Domov těžké očisty. To je způsobeno uvolňováním úpně všech součástí Matrixu, všech systémů Matrixu, všeho programování a jeho komponent, které je připoutáno k 3D a 4D programům uvnitř našich fyzických těl. Vše přímo napojené na naše DNA struktury a nervové systémy bude vyžadovat restrukturalizaci, rekonfiguraci, asimilaci a uvolnění, tak jak naše těla pokračují v návratu do zbrusu nové krystalické struktury, která nikdy předtím nebyla zažívána!!!

Byla vytvořena zbrusu nová předloha, tak poproste o zásah Vyšší Moci pro pomoc s uvolňováním starých matric, systémů víry, programování, bolesti, vzpomínek, napětí, ovládacích prvků a všeho dalšího. NEZAPOMEŇTE PROHLÁSIT NÁSLEDUJÍCÍ:

"JÁ SI VOLÍM, PŘIJMOUT A OBDRŽET VEŠKERÉ LÉČENÍ, KTERÉ JE MI NYNÍ POSKYTOVÁNO, ZPŮSOBEM, KTERÝ JE PRO MĚ NEJLEPŠÍ. DĚKUJI VÁM ZA TO!"
Řekněte to nahlas a s upřímným záměrem.

Tím KLÍČEM je, že musíte TUTO PRÁCI PŘIJMOUT VĚDOMĚ, a být si toho vědomi, abyste tuto volbu odevzdání se aktuálnímu procesu provedli. Tato část pro vás nebude udělána. MUSÍTE TUTO VOLBU PROVÉST SVÝM ZÁMĚREM.

Jak velký dar jsme to obdrželi! Nyní si musíme tu práci a léčení, které pro nás byly připraveny ještě vědomě ZVOLIT.

Lidi, mějte krásné prázdniny! Cítím takové vzrušení, že to neumím skrývat...

S lásko z mého srdce pro ta vaše,

Alexandra a Galactic Connection Team

(Poznámka editora GC: Rozšiřte tento materiál do všech stran. Naše obvyklé kanály šíření na webu se zdají být poněkud zablokované. Galactic Connection byla mezi 200 stránkami zmíněnými na seznamu Propornot’s The List citovaném Washington Poste v rámci konstrukce s "ruskou propagandou" a "falešnými zprávami". Mnoho dalších stránek z tohoto seznamu hlásilo v posledních dnech podobné problémy.)
pátek 23. prosince 2016

čtvrtek 22. prosince 2016

Finální přepnutí identity je v plném proudu

by GEORGI STANKOV posted on DECEMBER 22, 2016

"Přesně v den portálu 21. prosince 2016 vám přináším dobré zprávy: Finální přepnutí identity je v plném proudu a dnes jsme udělali obrovský skok ve Vzestupu. Ušetřím vás podrobností, abych nepokazil překvapení. Ale tentokrát je to opravdové a nebudou další odklady. To nicméně platí pouze pro ty bojovníky světla první a poslední hodiny, kteří již vzestoupili před mnoha lety a již se stali multidimenzionálními osobnostmi. Jim bylo dneska dáno konečné povolení se přeměnit a splynout v příštích dnech se zdrojem. Jejich konečný vzestup je již běží.

To, kdy dojde k této konečné přeměně je úplně irelevantní v kontextu procesu Vzestupu, který již běží na maximální obrátky. Radost ve vyšších sférách je nepopsatelná. Náš zdroj, který je stvořitelem nekonečných galaxií a vesmírů zaostřil své modré světlo Vzestupu na tuto malinkou planetu, tak, jak jí přivádí zpět je Všemu-Co-Je společně s jejími nejlepší a nejzářivějšími bojovníky. Toto není moje interpretace, co je co nám řekli Agharťané, když za námi včera přišli."

Plný text v originále: http://www.stankovuniversallaw.com/2016/12/the-final-id-shift-is-in-full-sway-the-return-of-the-agarthans/
pondělí 19. prosince 2016

AKTIVAČNÍ MEDITACE O ZIMNÍM SLUNOVRATU

DOPIS Z PFC

Děkujeme za vaši pomoc při nadcházející meditaci k zimnímu Slunovratu! Ano, opět nadešel čas na akci!

Při letošním nadcházejícím Slunovratu se společně setkáme, abychom aktivovali světelnou mřížku naší planety - abychom ukotvili energie Vzestupu a spolu s tím stabilizovali vědomí lidstva do takové míry, že povrchová populace bude připravena na Událost.

Tuto meditaci budeme provádět kolektivně v okamžiku zimního slunovratu, což je v 11:44 zimního času (Praha). Pro jiná časová pásma si klikněte na přepočet zde: Click Here for Your Local Time.

Česky namluvené video k meditaci je zde: 
INSTRUKCE:

1. Použijte svoji vlastní techniku pro navození uvolněného stavu vědomí.

2. Vyslovte svůj záměr pro to, aby tato meditace byla použita jako nástroj pro spuštění Události.

3. Vizualizujte si sloup jasného bílého zářivého světla, jak přichází ze Zdroje, skrze Galaktické Centrální Slunce, a pak skrze vaši čakru Hvězdy Duše a do vašeho těla, a jak se spojuje se středem Země, tak jak 3x zazpíváte mantru OM. Nyní si vizualizujte druhý sloup jasného zářivého bílého světla, jak vystupuje ze středu Země, skrze vaše tělo a vzhůru k nebesům, ke všem bytostem Světla v našem Solárním Systému a v naší Galaxii. Nyní sedíte ve dvou pilířích Světla, a světlo proudí současně jak nahoru, tak dolů. Udržujte tyto pilíře světla aktivní po dobu několika minut.

4. Propojte se s čakrami Hvězdy Duše všech pracovníků světla na planetě - a zavolejte na vyšší já všech 144.000 členů Řádu Hvězdy, aby se aktivovali a probudili pro svoji specifickou misi - poslání.

5. Propojte se s čakrami Hvězdy Duše všech bytostí světla v našem solárním systému a galaxii, včetně Agharťanů, Ashtarova velitelství, a Galaktické Konfederace, kteří nám všichni posílají tolik Světla, tolik vedení a tolik energetické podpory.

6. Podívejte se, jak tento kolektivní proud Světla expanduje do Světelné Mřížky Země, jak se ukotvuje v Srdci Země, a jak se spojuje s věčným Světlem vyzařujícím z jádra Země. Podívejte se, jak se toto Světlo rozšiřuje podél energetické mřížky na povrchu Země, a pak se podívejte, jak pokračuje v rozšiřování se do celého našeho Solárního Systému.

7. Vizualizujte si, jak toto světlo rozpouští všechny negativní emoce a chování, jak přináší spravedlnost, pravdivost, a láskyplné vztahy mezi všemi lidmi, kteří žijí na povrchu Země.

8. Vizualizujte si Bohyni Do Mou, jak sestupuje skrze pilíř světla a jak přináší lidstvu mír.

9. Vizualizujte si Plné Odhalení a plné vypuštění informací o mimozemské přítomnosti na Zemi skrze masmédia. Vizualizujte si vytvoření nového spravedlivého finančního systému pro každého. Vizualizujte si první kontakt s přátelskými mimozemskými rasami. Vizualizujte si, jak každá lidská bytost má opět kontakt se svojí duchovní rodinou a se svými průvodci.

Vítězství Světla!

Čakra Hvězdy Duše = Soul Star Chakra

čtvrtek 15. prosince 2016

Navigujeme se do naší optimální časové reality? Corey a Wilcock


Navigujeme se do naší optimální časové reality?


OPTIMÁLNÍ ČASOVÁ REALITA

Představte si budoucnost, ve které došlo k plnému odhalení a ke kompletnímu odstranění veškerých struktur kontroly v našem solárním systému. Velmi rychle přicházíme do styku s neuvěřitelnými novými technologiemi, které mění naše životy téměř nepředstavitelnými způsoby - a setkáváme se se spoustou našich nových přátel z naší větší galaktické rodiny.
V našem posledním updatu jsem se zmiňoval o nutnosti/potřebě, aby si naše skupinové vědomí zvolilo tuto „Optimální časovou realitu“. Takováto pravděpodobná budoucnost je pro lidstvo nesporně nejlepším případem možného vývoje/scénáře.
Právě teď se každý z nás rozhoduje, zda spolu budeme utvářet tuto překrásnou budoucnost, nebo kterýkoliv z bezpočtu jiných scénářů, které by mohly trvat mnohem déle a také by zdaleka nebyly tak triumfální.
Podle Tear-Eira můžeme této „Optimální časové reality“ stále ještě dosáhnout, pokud budeme pokračovat v probouzení se vůči korupci a lžím, kterými jsme byli po celé naše životy krmeni.

SETKÁNÍ S RAW-TEAR-EIR

Nedlouho poté, co jsem publikoval tuto aktualizaci/update, mne vyzvedla modrá sféra.
Když začalo bledě modré světlo orbu pronikat mými víčky, ležel jsem jako obvykle v posteli. Okamžitě jsem vylezl z postele a naznačil, že jsem připraven, aby mě modrý orb odvezl do zamýšlené destinace. Tuto návštěvu jsem neočekával, ale po nedávném shluku jednání, která se udála, jsem se naučil být připravený.
Nepřekvapilo mne, že jsem se opět nalezl v modré sféře. Byl tam  Raw-Tear-Eir, aby mne svým obvyklým způsobem přivítal a Gonzales stál o kousek dál.
Využil jsem příležitosti podívat se nad sebe na kosmickou scenérii, která, jak jsem to pozoroval, se každou chvíli měnila. Všiml jsem si, že další modré sféry, které byly dost blízko u mne, abych je viděl, vypadaly nyní trochu více průsvitné.
Jak jsem se podíval blíže, všiml jsem si na nich zčeření/vlnění, k jakému dochází na vodě. Vypadalo to také, že k tomuto vlnícímu efektu/zčeření dochází v pulsech, jako kdyby jimi dul silný solární vítr.

NOVÝ PŘÍLET KOVÝCH SFÉR

Jakmile můj pohled přivykl kosmické scenérii okolo mne, všiml jsem si množství kovově vypadajících sfér, které se dosti daleko vynořovaly z temnoty. Řekl bych, že byly extrémně veliké, ale neměl jsem k dispozici jiný objekt, se kterým bych to mohl porovnat. Jednalo se o devět takovýchto sfér, pokud jsem mohl rozeznat. Sféry vypadaly veliké jako můj nehet na palci u úplně natažené paže. To mě vedlo k odhadu, že by mohly být veliké asi jako Měsíc planety Země.

VÍCE DETAILŮ O 300.000

Tear-Eir najednou připlachtil na tři metry ode mne a začal hovořit o „300.000 lidech připravených na vzestup“, o kterých jsem se zmiňoval dříve. Naznačil, že předání této informace vyvolalo mnoho úzkosti u těch, co ji dostali. Tito lidé začali volat po upřesnění, takže mi Tear-Eir naznačil, že chce, abych tentokrát tuto informaci předal mnohem jasněji/srozumitelněji.   
Číslo 300.000 mi bylo poskytnuto poté, co jsem projevil zájem o počet lidí, kteří jsou připraveni na energetické změny (vzestup). Také jsem se ptal, jakého procenta „služby ostatním (SO)“ jsem já a lidé okolo mne na naší cestě právě dosáhli.
Odpovědi, které jsem dostal, mne více než šokovaly a znepokojily. Nejen, že jsem nebyl v těch 300.000, ale i procento mé SO bylo mnohem nižší, než jsem odhadoval. Věřím, že to pravděpodobně platí pro většinu z nás na této planetě právě teď.
Tear-Eir mi pak sdělil, že ve chvíli, kdy jsem projevil zájem o toto téma, byl počet lidí připravených na vzestup méně než 300.000. Dále mi bylo sděleno, že toto číslo se neustále mění každým okamžikem, stejně jako naše časová realita.
Pak jsem opět vyjádřil znepokojení a zmatenost nad tím, jak je toto číslo malé. Zeptal jsem se, „A co miliony dětí na této planetě?“ Myslel jsem, že nevinné děti na celém světě musí určitě spadat pod jakýsi „věk zodpovědnosti“.
Raw-Tear-Eir mi pak sdělil, že část z poskytnutého čísla skutečně zahrnuje děti. Nicméně mnoho dalších dětí se také bude přesouvat do vyšších hustot, jakmile projdeme posunem, ačkoliv nejsou v uvedeném čísle 300.000 započítány.
Miliony dětí a dospělých jsou mimozemské duše nebo „Poutníci“ a jejich počet nebyl v těch 300.000 zahrnut z důvodů, které teď vysvětlím. 

PERSPEKTIVA ZÁKONA JEDNOTY

Zákon jednoty je hlavním „odhaleným učením“, které Bytosti sfér podpořili jakožto pravdivé a pro nás v tuto dobu užitečné.
Nyní se ukazuje, že Blue Aviani jsou ty samé bytosti, které kontaktovali dávné Egypťany jako „Ra“, entity s ptačí hlavou. Jako Ra opět promlouvali v sérii Zákona jednoty z roku 1981-83.
William Henry objevil u starověkých Egypťanů vyobrazení Ra jako modré ptačí humanoidy, na což se můžete podívat v Odhaleném vesmíru, Série 5, Epizoda 3, „ Blue Aviani & Sféry v dávném umění“. Když mé kontakty začaly, byla nám všem tato souvislost neznámá a bylo pro nás všechny obrovským překvapením, když nám William Henry tyto údaje/data přiblížil.
Když jsem konečně já sám začal číst Zákon jednoty, začali ke mně bytosti mluvit velmi podobně znějícím jazykem, což ještě více odhalilo jejich identitu, jakožto zdroje tohoto matriálu. V praxi to znamená, že studium série Zákona jednoty nám může poskytnout daleko větší vhledy do filosofie a postupů/praktik bytostí sfér.

POUTNÍCI NEJSOU V ČÍSLE 300.000 ZAHRNUTI

V roce 1981 v Sezení 12 se počet Poutníků blížil 65 milionům. V Sezení 63 bylo opět řečeno, že počet Poutníků na zemi „převyšuje 60 milionů“.
Touto dobou jsou tato čísla podstatně vyšší – možná až 300 milionů a více. S populací čítající 7 miliard by to znamenalo, že více jak jeden z každých 23 lidí na planetě je mimozemská duše.
Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře těchto aktualizací a cítíte, že s vámi hluboce rezonují, je zde velká možnost, že jste také Poutník.
Z pohledu Zákona jednoty přišly tyto duše ze značně pokročilejších úrovní, než jsou základní požadavky na absolutorium ze třetí do čtvrté hustoty života.
Z toho samého důvodu se velká většina Poutníků vrátí do jejich „rodné hustoty“, až projdeme „kvantovým skokem“ zmiňovaným v Zákoně jednoty.
Proto se číslo 300.000 vztahuje pouze k vybrané skupině v rámci větší většiny lidí na Zemi, kteří v tomto bodě své cesty nikdy nežili ve vibracích vyšších, než je třetí hustota.
Úsilí Poutníků se zaměřuje na pomoc inspirovat lid třetí hustoty, aby se stali vědomými, milujícími a odpouštějícími lidmi.

NEBEZPEČÍ BÝT „VĚDOMĚ NEMILUJÍCÍ“

Jediným skutečným nebezpečím, kterému Poutníci čelí, je, že se stanou v jednom nebo více životech natolik „vědomě nemilujícími“, že je pak zapotřebí mnoho-inkarnačního „odlehčování/zmenšení karmy“.
V jistých zřídkavých případech jim to může způsobit, že zmeškají naše brzy-nastavší absolutorium a budou muset opakovat další 3D cyklus. Zákon jednoty toto vysvětluje na různých místech, jako např. Sezení 16, otázka 61 uvedené níže.
Častěji se tato karmická vyrovnávání objeví jako záležitosti charakteru/povahy/osobnosti nebo zdravotní problémy. Práce na těchto záležitostech nás v ideálním případě přivede zpět do milující pozice. Otázky 27 -30 ze Sezení 12 v Zákoně jednoty tuto záležitost docela pěkně ozřejmují:
12.27 Tazatel: Kolik [Poutníků] je nyní inkarnováno na Zemi [1981]?
Ra: Já jsem Ra. Číslo je jen přibližné v důsledku masivního přílivu těch, co se v současné době rodí kvůli intenzivní potřebě prosvětlit/zvednout planetární vibraci, a tak napomoci ke sklizni (vzestupu). Číslo se blíží 65 milionům.
12.28 Tazatel: Pochází většina z nich ze čtvrté hustoty? Z jaké hustoty pocházejí?
Ra: Já jsem Ra. Jen málo z nich je ze čtvrté hustoty. Největší počet Poutníků, jak je nazýváš, je ze šesté hustoty. Touha sloužit musí být zkreslena směrem ke značné čistotě mysli a toho, co ty můžeš nazvat neuvážeností nebo statečností, v závislosti na tvém zkreslení komplexního úsudku.
Výzvou/nebezpečím pro Poutníky je, že zapomenou na svou misi/poslání, stanou se karmicky zapletenými, a tak/tím smeteni do víru, ze kterého se vtělí/inkarnují na podporu ničení/destrukce.
12.29 Tazatel: Co by mohla jedna z těchto entit udělat, aby se stala karmicky zapletenou? Mohl bys mi uvést nějaký příklad?
Ra: Já jsem Ra. Entita, která jedná vědomě nemilujícím/nelaskavým způsobem při jednání/akci s jinými bytostmi, se může stát karmicky zapletenou.
12.30 Tazatel: [i] přemýšlel. Má některý z těchto Poutníků fyzické neduhy na Zemi v těchto situacích?
Ra: Já jsem Ra. Kvůli extrémní rozdílnosti mezi vibračními zkresleními třetí hustoty a těch z hustějších hustot, chceš-li, mají Poutníci zpravidla nějakou formu hendikepu, obtíží nebo pocitů odcizenosti, které jsou těžké/náročné.
Nejčastější z těchto obtíží/těžkostí je odcizenost, což je reakce na planetární vibraci poruchami osobnosti/osobnostními poruchami, jak bys to nazval, a neduhy/onemocnění komplexu těla naznačují obtíže v přizpůsobení (se) planetárním vibracím, jako třeba alergie, jak bys je nazval.
16.61 Tazatel: A pokud by byl Poutník úspěšně porušen, řekněme, skupinou Orionu, co by se tomuto Poutníkovi stalo při sklizni?
Ra: Já jsem Ra. Pokud entita Poutníka vykazovala při akci/jednání negativní orientaci k druhým já, byla by, jak bylo předtím řečeno, uchycena do planetárních vibrací a po sklizni by pravděpodobně opět opakovala hlavní cyklus třetí hustoty jako planetární entita.
Biblický pojem Sklizeň, třeba jako v Matoušově evangeliu, je základním pojmem používaným v Zákoně jednoty pro to, co my obvykle nazýváme vzestupem.
V původní Bibli se uvádí popis, jak v současné době budou „špatní odděleni od spravedlivých“, podobně jako zahradník vytrhává plevel – odtud pojem Sklizeň.
Stále zde zůstává nějaká míra tajemství ohledně toho, co se přesně uděje a jak - z čehož něco bylo objasněno v kontaktech, které jsem obdržel v rámci této aktualizace/updatu.
ODLEHČOVÁNÍ KARMY NEMUSÍ TRVAT DLOUHO
V Sezení 34 také slyšíme, že není potřeba nahlížet na karmu jako na obrovskou, strachuplnou věc. Je možno jí absolvovat/projít velmi rychle, jak uvidíme.
V Sezení 65 je Země přirovnávána k obchodu s potravinami, kde nádoby v regálech představují různé volby, které děláme.
Tato analogie byla použita proto, aby poukázala na to, že může dojít k odlehčení (rozpuštění) karmy i na planetární úrovni, což jak se zdá, je to, co nyní nazýváme Optimální časovou realitou.
34.5. Tazatel: Pokud si entita vyvine to, co se v inkarnaci nazývá karma, je zde pak naprogramování, že se někdy stane něco takového, že projde katalyzátorem (pozn. překl. spouštěcí událost), který jí umožní dostat se do bodu odpuštění, a tím odlehčit karmu?
Ra: Já jsem Ra. Toto je, obecně, správně. Nicméně, obě, já a jakékoliv zapletené druhé já, mohou kdykoliv zlepšit/zmírnit tyto vzorce skrze proces pochopení, přijetí a odpuštění. To platí pro každý bod v inkarnačním vzoru.
Takže ten, kdo uvedl akci do pohybu, může odpustit sám sobě a už nikdy neudělat tamtu chybu. To také zabrzdí a zastaví to, co nazýváš karmou.
65.12 Ačkoliv máte mnoho, mnoho věcí, které působí strádání/utrpení, čímž nabízejí hledání a příležitost sloužit [na Zemi v současné době], vždycky je v tamtom obchodě jedna nádoba míru, lásky, světla a radosti. Tento vortex/vír může být velmi malý, ale otočit se k tomu zády, je zapomenout nekonečnost možností přítomného okamžiku.
Mohla by se tvoje planeta v jednom pěkném, silném okamžiku inspirace zaměřit (polarizovat) na harmonii? Ano, můj příteli. Není to pravděpodobné; ale je to vždy možné.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENESANCE VĚDOMÍ

Raw-Tear-Eir mi sdělil, že spousta dnešních dětí jsou Poutníci a jsou tady proto, aby nám pomohly v těchto časech změny. To pro mne byla velká úleva.
Mimo to Tear-Eir řekl, že mnoho z dospělých jsou také Poutníci - ze skupin duší, které byly původně mimo tuto planetu a z jiných hustot- kteří sem přišli s obdobnými misemi/posláními. Tito lidé jsou tady také, aby přispívali do kolektivního vědomí a asistovali v přechodu na vyšší vibrace. Lidstvo bylo tak neuvěřitelně ovlivněno/podmíněno negativními silami, že má tendenci se držet reality třetí hustoty. Tyto duše jsou tady, aby nám pomohly nechat odejít/opustit staré paradigma/model.
Bylo mi řečeno, že specifickou misí Poutníků je přinést milující/láskyplnou vibraci, stejně jako být přítomni během obrovského posunu vědomí a pomoci nás vést do nové reality.
Pokud je pravda, co mi vyslanec Micca říkal o jeho kultuře, tak jakmile projdeme tímto posunem, budeme se dívat na „renesanci /obnovu vědomí“, která vyšle/vystřelí lidstvo do nové éry, kde se o dnešních časech budeme zmiňovat jako o „Době temna“.

DOSAŽENÍ SOCIÁLNÍ PAMĚTI

Negativní skupiny jako Draco jsou schopni hrát si s planetou jako Země, pouze dokud nedosáhneme této nové úrovně vědomí, kterou Zákon jednoty nazývá „sociální/společenská paměť“.
Internet nás již řádně připravil na naši cestu k tomu, aby měli „entity ve společnosti k dispozici veškeré pochopení (vědění)/zkreslení“, což je to, čeho potřebujeme dosáhnout.
Se „skupinovou pamětí“ dostupnou všem je nemožné udržovat tajemství. Žádné lži, balamucení a podvádění nemohou existovat. Poučíme se z naší minulosti a postaráme se o to, že neopakujeme negativní aspekty. Máme plnou transparentnost ve všech aspektech vlády a společnosti.
V sérii Zákona jednoty jsou Draco zmiňováni jako skupina „Orionu“ nebo „Křižáci“ – a Draco mají hlavní baštu v Orionu.

11.16 Tazatel: Co křižáci dělají?

Ra: Já jsem Ra. Křižáci táhnou ve svých válečných vozech, aby si podrobili planetární sociální komplexy mysl/tělo/duch předtím, než dosáhnou stadia dosažení sociální paměti.
11.17 Tazatel: V jakém stadiu dosáhne planeta sociální paměti?

Ra: Já jsem Ra. Komplex mysl/tělo/duch se stane komplexem sociální paměti, až jeho celá skupina entit je jedné/jednotné orientace a usilování. 
Skupina paměti ztracená v individualitách/jedincích v kořenech stromu mysli se pak stane známou sociálnímu komplexu, a tím se vytvoří komplex sociální paměti.
Výhodami tohoto komplexu je relativní nedostatek zkreslení v porozumění sociálnímu bytí a relativní nedostatek zkreslení ve sledování/uskutečňování směru usilování, protože veškerá vědění/zkreslení jsou entitám společnosti k dispozici.

MANDELŮV EFEKT

Také mi byly ukázány vizualizace slučování časových realit, většině známých jako „Mandelův efekt“. V tomto sloučení realit/sloučené realitě, bylo mnoho významných historických událostí, které by se nám již staly, z naší reality „vystřiženo/vypuštěno“.
Viděl jsem vizi něčeho, co vypadalo jako stěna z krystalových tyčí, které se pomalu otáčely. Jak tyto krystaly rotovaly, docházelo k prizmatickému efektu, kde jsem viděl události, jak se okamžitě měnily. Mimo to, lidé v této nové realitě by neměli žádné vzpomínky na tu předchozí. David upozornil na to, že toto se pěkně odráží v Iziáši 65:17, kde stojí, „Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.“
Tato citace také naznačuje, že jakmile dosáhneme „sociální paměti“, změní se naše vědomí tak dramaticky, že bude téměř nemožné si představit, jak to bude vypadat. Uvažoval jsem, jestli se jednoho dne, po jednom z těchto sloučení, najednou objevíme v realitě, kde už došlo k odhalení a porážce stávajících kontrolních struktur na naší planetě a kde si už nikdo na naši současnou realitu, ve které je toho před námi tolik skrýváno, nepamatuje.
Bytosti odpověděli kladně. Řekli, že tento fenomén je hlavním komponentem posunu, kterým právě teď pocházíme. Citát z Izaiáše dále dokládá, že k něčemu takovému může ve skutečnosti dojít i podle bible/z biblického hlediska.
Tear-Eir mi sdělil, že spolu-tvůrčí vědomí lidstva bylo hlavní příčinou toho, co nazýváme „Mandelův efekt“.

UČENÍ O KOLEKTIVNÍM VĚDOMÍ

Raw-Tear-Eir pak uvedl, že ti z nás, co pracují na optimální časové realitě, se potřebují více zaměřit/soustředit na to, aby naše masové vědomí ovlivňovali pozitivně, namísto toho, aby pěstovali náš současný systém víry nebo očekávali jeho potvrzení. (pozn. překl.: začít myslet „pozitivně“ a představovat si, jak by to mělo vypadat, jak to chci a že to jde a je to možné, namísto toho, aby se člověk zaměřoval na to, jak to nemá vypadat, jak to nechce a že to nejde.)
Mně osobně bylo řečeno, že se potřebuji méně soustředit na nepozemské a tajné kosmické programy a více se zaměřit na vzdělávání a posilování/zplnomocňování lidí ohledně skutečné podstaty kolektivního spolu-tvůrčího vědomí, do kterého my všichni přispíváme.
Sdělil jsem Raw-Tear-Eir, že nejsem žádným odborník na vědomí a nejsem ani kvalifikovaný k vyučování o vědomí a spiritualitě. Odpověď byla podobná té, kterou jsem dostal už v minulosti.
Raw-Tear-Eir uvedl, že v blízké budoucnosti, budou do mého vnitřního kruhu přivedeni jedinci s tímto typem vzdělání. Od té doby jsem se začal propojovat s přesně takovým druhem lidí.
Pak jsme se zabrali do hluboké diskuse o spirituálních a emocionálních stavech jedinců, kteří jsou momentálně v mém vnitřním kruhu a také o změnách, které potřebuji se sebou provést. To je vždy pokořující zkušenost.
Některé z těchto informací úzce odrážely to, co mi v posledních měsících sdělila Ka-Aree. Obvykle, když se propojujeme ohledně těchto témat, tak to znamená, že konverzace je téměř u konce.

SFÉRY „ BUDOU V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI NÁPOMOCNÉ“

Byl jsem stále zvědavý ohledně těch kovových sfér, které jsem viděl, když jsem poprvé přijel. Po několika našich nedávných, kvapně ukončených, setkání, jsem si chtěl být jistý, že se budu moci zeptat na to, co jsem viděl. Jako obvykle jsem ani nemusel položit otázku. Tear-Eir mi sdělil, že „do systému právě přijíždějí další členové Konfederace, aby byli v blízké budoucnosti nápomocní“. Při posledním natáčení pro Gaiu, kde o tom David se mnou diskutoval, spekuloval, že tyto sféry by mohly být použity na pomoc přesunout jisté skupiny lidí do jiných světů.
To je naznačeno v Sezení 10, otázka 6 Zákona jednoty.
10.6 Když dojde ke změně cyklu, ti, kteří musí opakovat, pak najdou planetární sféru vhodnou pro toto opakování.
V předchozích sezeních je také velmi rozsáhlá diskuse o tom, jak lidé, kteří se vyvíjeli na Marsu a na „explodované planetě“ Maldek byli „Ochránci“ přesunuti na Zemi.
Způsob přesunu nebyl nikdy vysvětlen, ale zdá se pravděpodobné, že tyto gigantické sféry mají dostatečnou velikost a kapacitu, aby v případě potřeby ubytovaly a přepravily miliony lidí. David se v jeho nové knize The Ascension Mysteries podělil, spolu s důkazy, o několik svědectví informátorů, že zemský Měsíc byl dávným prostředkem tohoto druhu.
Opět mne vyzvedla modrá sféra a vrátila mne do ložnice. Vlezl jsem zpátky do postele a několik hodin civěl do stropu a zpracovával tento zážitek/zkušenost. Bez ohledu na to, kolikrát jsem se už ocitl v modré sféře, procházím následně tou samou integrací a zpracováváním zkušeností.

SETKÁNÍ S VYHOŠTĚNÝM

Během několika příštích týdnů jsem obdržel od Ka-Aree několik sdělení, většinou skrze to, co jsme zmiňovali jako „konstrukt“. 
To je oblast, která se jeví být celá bílá a ve které vše, co vidím, jsme my dva, jak spolu rozmlouváme.
Poté, co jsem se podělil o setkání, které jsem měl během dovolené na Long Beach, došlo k nepatrné změně v otevřenosti, s jakou se mnou komunikovala a jak se na mě dívala. Již dříve mne varovala, že by mne mohla kontaktovat skupina známá jako „Vyhoštění“.
Ka-Aree popsala, jak po tisíciletí, byly z každé z civilizací vnitřní země vykazovány skupiny, protože se vměšovali do lidských záležitostí způsobem, který nebyl obvyklý nebo pro tyto skupiny považovaný za přijatelný.
Tito bývalí obyvatelé vnitřní země se stali „Vyhoštěnými“ a nyní žijí na povrchu mezi námi. Vmísili se, jak nejvíc mohli, usilují o získání mocenských pozic v lidských civilizacích a žijí v enklávách po celém světě.
Mé setkání s jedním z těchto Vyhoštěných proběhlo poslední týden v červenci v našem hotelovém pokoji, zatímco má rodina spala.
Když jsem o této události hovořil s Ka-Aree, znepokojilo ji to a zdálo se, jako by mne pozorovala mnohem důkladněji, než obvykle.

ČISTÍCÍ CEREMONIÁL

Pak jsem byl náhle třetí týden v září přepravený do toho samého klenutého chrámového komplexu, kde jsem se s ní poprvé setkal.
Znovu jsem prošel ztrapňujícím očistným obřadem, kde jsem musel sundat všechny moje šaty a obléci si bílé roucho, které mi nabídli. Nedostal jsem žádnou soukromou místnost a očekávalo se, že se svléknu přesně tam, kde jsme stáli.
Pak mě přivedli do místnosti, která obsahovala pouze podstavec podobný posteli nebo desce. Vypadalo to, jako by byl vymodelovaný z toho samého materiálu jako kamenné zdi a podlaha.
K mému překvapení mi Ka-Aree oznámila, že když se se mnou v hotelovém pokoji na Long Beach „spojila“ žena z Vyhoštěných, tak jsem chytil entitní připojení/přichycenou entitu (pozn. překl. prostě se na něj něco nalíplo). Prohlásila, že se chystá tato připojení vyčistit a pak mě požádala, abych se položil na desku postele.  
Pak přešla ke stěně a vytáhla velký falicky vypadající válcovitý krystal. Připomnělo mi to chvíli, kdy během mé první návštěvy připravovala Isidin elixír.
Třela dlaní o krystal, a to začalo dělat zvuk, podobně jako když třete okraj sklenice, abyste tak vyloudili tóny. Čím blíž to ke mně přinesla, tím byl zvuk vycházející z krystalu intenzivnější.

UVOLNĚNÍ PŘIPOJENÍ

Začala pomalu kývat krystalem přes celé moje tělo od hlavy až k palci a pak se zaměřila na mé slabiny a oblast hrudi. Zvuk vycházející z krystalu se stupňovitě zvyšoval a zvyšoval.
Najednou jsem uviděl, jak mě skrz mou hruď, hlavu a rozkrok připojení opouští. Přesně jako posledně, když jsem se zbavoval „přichycené entity“, jsem viděl tucty temně vypadajících siluet, většinou hlavy a ramen, které prchaly přímo nahoru a pryč ode mne.
Už předtím jsem prošel odstraňováním připojených entit a byl jsem překvapený, že jsem byl opět „infikován“. Také jsem byl trochu perplex z toho, proč je Ka-Aree neodstranila při některém z našich předchozích setkání.
Když jsem se na to ptal, prohlásila, že předtím nebyla připojení ještě ukotvena do jednoho z mých energetických vírů/vortexů. Požádal jsem ji, aby mi to vysvětlila.
Prohlásila, že entity potřebovaly být před touto procedurou ukotveny, protože ansharská technologie (klan Ka-Aree) musela stimulovat energetické víry/vortexy, zatímco frekvence krystalu vyháněla entity ven z mého těla. To uzavřelo portál, který by entita mohla použít k pokusu se na mne opětovně připojit.
Dalším oslnivě bílým zábleskem jsem byl odeslán zpět do mé postele. Byl jsem velmi znepokojený a rozrušený, že jsem musel projít tímto procesem a vědět, že jsem byl úmyslně infikován Vyhoštěnými jako způsob, jak získat informace o Ansahrech.

FINANČNÍ A GEOPOLITICKÉ AKTUALIZACE

Během následujících několika týdnů mě vyzvedli na řadu setkání na Modré sféře s Raw-Tear-Eir, Gonzalesem, and Miccou. V té době jsem byl tak neuvěřitelně zaměstnán, že jsem nebyl schopen tato setkání zdokumentovat a při pohledu zpátky, se všechna smíchala dohromady.
Tento náhlý nárůst setkání a také jejich naléhavý obsah byl znakem toho, že události mohou brzy vyeskalovat do bodu, kde budou viditelné celému světu.
Z toho, co jsem slyšel o nedávných vyjednáváních mezi pozemní aliancí a těmi tajnými pozemskými syndikáty, to znělo, jako že se toho docela dost začínalo dít na finanční a geopolitické frontě.
Události tohoto druhu se začaly už dít od doby, kdy jsem poprvé psal tento článek předtím, než byl plně upravený a publikovaný. Můžeme očekávat daleko více změn a překvapení, než co už teď vidíme.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVŠTĚVA MODRÉHO ORBU V SEDONĚ

K jednomu z těchto setkání došlo, když jsem byl na pětidenním školení o přípravě surové veganské stravy (raw vegan food) v Sedoně, Arizoně. Má žena a já jsme pobývali ve velmi hezkém hotelu se snídaní, který nám zajistil náš přítel.
Modrý orb přiletěl do místnosti tak, jak to normálně dělá. Pak mě odnesl do modré sféry, kde jsem uviděl Raw-Tear-Eir a dvě další postavy stojící po každé „jeho“ straně.
K tomu, aby mě vyzvedli, když cestuji, dochází velmi zřídka. Když jsem byl v Mt. Shasta, tak jsem tak nějak očekával komunikaci od skupin z vnitřní země, ale k ničemu na tomto výletě nedošlo. 
Vzhlédl jsem na kosmickou scenérii, kterou jsem popsal už dříve. Modré sféry vypadaly dokonce ještě průsvitnější než posledně a zčeření/vlnění na povrchu nejbližších sfér bylo mnohem divočejší.
Stále jsem viděl elektrickou koronu okolo Slunce a to, co mi připomínalo blesky statické elektřiny přepadávající přes povrch sfér. V dálce jsem si všiml těch samých devíti kovových sfér a nezdálo se, že by se od doby, co jsem je viděl naposledy, pohnuly.

JEDINCI JSOU MANIPULOVÁNI, ABY PŘEKROUCOVALI ZPRÁVU

Potom jsem shlédl dolů, abych se podíval na Tear-Eir, vyslance Micca a Gonzalese, kteří stáli přímo přede mnou. Tear-Eir byl o několik stop blíž než ostatní a obvyklým způsobem mě pozdravil. Když začala komunikace, byl jsem trochu překvapený jejím tématem.
Normálně jsou rozhovory buď osobního charakteru, nebo o informacích podobných těm, co jsem zveřejnil v předchozích aktualizacích. Tentokrát byl rozhovor o nárůstu určitých jedinců, kteří vnáší požadavky ohledně původu a akcích Blue Avians.
Nespatřoval jsem v tomto tématu takovou významnost, ačkoliv jsem si na internetu nárůstu tohoto typu informací povšiml.
Tear-Eir mi sdělil, že jistí jedinci byli zmanipulováni, aby spláchli/rozředili poselství Blue Avians.
Tito lidé z velké části nekonají ve zlém úmyslu a ani nevidí nic špatného na tom, co dělají. Jednoduše cítí, že ostatní žijí v mýtickém životě fantazie a nevidí problém v tom, dělat to samé.
Někteří z těchto jedinců se jednoduše pokoušejí napasovat nové informace přicházející od Blue Avians do jejich starého paradigmatu nebo systémů víry.
Bylo mi řečeno, že se potřebuji k této záležitosti postavit co nejláskyplnějším způsobem, jak je to jen možné.

MASIVNÍ DISKREDITAČNÍ KAMPAŇ NA CESTĚ

Dokud jsem se párkrát nesetkal s Gonzalesem, nebyl mi plně zřejmý význam, proč je nutno podniknou tyto kroky.
Poté jsem prohlédl skutečný rozsah nadcházející kampaně pokoušející se zdiskreditovat kohokoliv zapojeného v odhalování informací o Tajných kosmických programech. 
Následující den jsem zveřejnil malý článek o tomto tématu, který si získal značnou pozornost těch, co tyto informace sledují. Jak jsem si všiml, Tear-Eir ukončil náš rozhovor poté, co k nám Gonzales popošel o několik kroků blíž.
Gonzales mně pozdravil s obrovským úsměvem a jednoduchým potřesením ruky. Musím připustit, že si na tohoto nového Gonzalese stále zvykám. Když se setkáme, tak část mne napůl očekává, že mne pozdraví starý Gonzales.

OPRAVDOVÁ PŘEMÍRA ÚDAJNÝCH INFORMÁTORŮ S NEPŘESNÝMI INFORMACEMI

Na Gonzalesově obličeji se najednou objevil velmi vážný výraz a prohlásil, že má několik věcí, které se mnou musí probrat.
Také prohlásil, že operace na spláchnutí/rozředění informací, které jsme odhalili, je v plném proudu, stejně jako snaha zdiskreditovat mě osobně zaplavením internetu falešnými informátory z tajných kosmických programů.
Už několikrát jsme byli osloveni ohledně lidí zvenku, kteří nyní tvrdí, že mají tuto úroveň vnitřních znalostí (znalost insiderů).
Dosud však žádný z nich ani zdaleka neprošel i tím nejzákladnějším testem důvěryhodnosti, než jsou určitá klasická jména jako Pete Peterson, Bob Dean, William Tompkins and Sgt. Clifford Stone.

CABAL CHCE „ZESUPERVOJÁKOVAT“ TÉMA TAJNÝCH KOSMICKÝCH PROGRAMŮ (SSP)

Způsob, jak se vypořádat s údajnými informátory/insidery s prokazatelně nepravdivými informacemi, bylo vyhýbat se jakýmkoliv zmínkám o nich, jak nejvíc to šlo.
Gonzales pak prohlásil, že toto se už předtím stalo, a cílem této skupiny bylo „zesupervojákovat“ téma SPP. (Pozn. překl.: udělat s tématem tajných kosmických programů to samé, co s tématem „supervojáků, a to znevěrohodnit.)
To, o čem mluvil, mi bylo důvěrně známo, jelikož jsem viděl, co se dálo poté, co množství zakusitelů supervojákovství (pozn. překl.: vojáků, co prošli výcvikem a zkušenostmi supervojáka), začala tyto informace odhalovat veřejnosti.  
Brzy poté, co tito lidé vystoupili, začalo mnoho ostatních prohlašovat, že oni také byli supervojáci - a začali formovat skupiny, kde mohli své „historky“ sdílet.
Jejich cílem není pouze utajované informace, které přicházejí z rostoucího počtu legitimních supervojáků, spláchnout/rozmělnit, ale zdiskreditovat toto téma vytvářením bizarních prohlášení a chováním, které by způsobilo, že se výzkumníci/badatelé celého tohoto tématu vzdají.
Lidé, kteří jsou manipulováni k tomu, aby se na této operaci podíleli, si většinou ani nejsou vědomi toho, že jsou tímto způsobem využíváni.
Gonzales prohlásil, že tohoto, bych měl v tématu tajných kosmických programů očekávat víc a víc, a že bych se měl pokusit zmírnit škody, jak jen to půjde.
Když jsme ukončili rozmluvu o tématu falešných vynašečů/informátorů z tajných kosmických programů, hovořili jsme trochu o rozsahu a cílech skupin, které se pokoušejí zdiskreditovat informátory o tajných kosmických programech.

CABAL A ALIANCE DISKUTUJÍ O „ČÁSTEČNÉM ODHALENÍ“

V diskusi jsme se přesunuli k tomu, co se dělo při vyjednáváních mezi pozemskou aliancí a různými syndikáty, které tvoří to, co mnoho z nás nyní nazývá Cabal.
Gonzales mi pak podal souhrn toho, co se nedávno událo na jednáních Cabal. Vypadá to, že u těchto skupin došlo k nějakému pokroku ohledně přechodu na novou ekonomiku.
Tyto skupiny se také nedávno dohodly, že pokročí s „částečným odhalením“, které by provedly během 50 až 100 let.
Ještě se ale nedohodly, jak to částečné odhalení provést, ale začaly informovat členy z nižších úrovní tajných kosmických programů (Military Intelligence/DIA/NSA programs), že nám v blízké budoucnosti budou pravděpodobně prozrazeni.

TEĎ JE NAZÝVÁME „MIC SSPs“

Namísto pojmu „tajné kosmické programy nižší úrovně“ používáme nyní pro popis těchto skupiny pojem MIC, jako Military-Industrial Complex (Vojensko-průmyslový komplex), abychom tyto tajné kosmické programy přesně vymezili.
Ačkoliv jsou tyto skupiny umístěné především na zemi a byly odděleny od jakýchkoliv znalostí o tajných kosmických programech, které jsem zažil já, nejsou „nižší“ v jiném smyslu, než v úrovni utajení, ke které je jim dovolen přístup. 
Krytí a oddělení je tak efektivní, že je téměř nemožné jim vysvětlit, že existují jiné, mnohem pokročilejší tajné kosmické programy. Podobá se to znesvěcení hluboce střeženého náboženského přesvědčení. 
Z toho samého důvodu jsme se rozhodli se ani nepokoušet přít s lidmi, kteří věří, že MIC SSPs jsou všechno, co máme.
Jednoduše zveřejňujeme informace, které jsou výsledkem mých osobních zkušeností a které David křížově ověřil s několika dalšími informátory, z nichž většina ještě veřejně nevystoupila.
Někteří opravdoví informátoři, kteří vystoupili, sdíleli pouze velmi malé množství toho, co v této chvíli skutečně vědí.

BUDE ODHALENA RASA LIDSKY VYPADAJÍCÍCH BYTOSTÍ

Gonzales prohlásil, že všechny strany se dohodly na „postupném/průběžném zveřejňování“.
Tyto skupiny se rozhodly, že by s velmi velkou pravděpodobností došlo k veřejnému povstání, pokud by lidstvu tyto informace nezveřejnily ve stravitelných dávkách /po soustech.
Dále se tyto skupiny rozhodly, že dojde k omezenému/limitovanému odhalení ET (mimozemšťanů), které by zahrnovalo lidem podobné rasy bytostí, které po nějakou dobu úzce spolupracovaly s různými národy světa.

PROZRAZENÍ VOJENSKÉHO PRŮMYSLOVÉHO KOMPLEXU TAJNÝCH KOSMICKÝCH PROGRAMŮ

Tato skupina se rozhodla, že před představením jakéhokoliv ET (mimozemšťana), nejdříve zveřejní jeden z MIC SSP’s. Ve skutečnosti bylo vedení jednoho z těchto tajných programů informováno, že budou prozrazeni.
Program, který tyto skupiny plánují zveřejnit, je jeden z těch, které jsou kontrolovány vzdušnými silami, DIA a NSA.
Sestává se z počtu satelitů s posádkou, jakož i bez posádky. To bude zahrnovat přinejmenším dvě kosmické stanice s posádkou, které jsou pouze o 50 až 100 let pokročilejší, než je ISS (Mezinárodní kosmická stanice).

MASIVNÍ DISKREDITAČNÍ KAMPAŇ SE POKUSÍ ZLIKVIDOVAT VEŠKERÁ JINÁ VYPRÁVĚNÍ (HISTORKY)

Aby toto částečné odhalující vyprávění bylo úspěšné, dohodly se tyto skupiny, že všechna jiná vyprávění musí být důrazně potlačena/rozdrcena.
Musí zdiskreditovat ty, kteří sdílí své zkušenosti a znalosti o širších aktivitách, které probíhají v naší sluneční soustavě.
Pokud by se pokusili o částečné odhalující vyprávění před touto diskreditační kampaní, měli by před sebou povstávající lidi, kteří se ptají „A co obchod s otroky? A co negativní nepozemšťani, o kterých bylo hlášeno, že kontrolovali naši planetu?“
Tato skupina zamýšlí zdiskreditovat SSP informátory do takové míry, že se během plánovaného odhalujícího vyprávění nikdo ani neopováží přijít oficiálně se svými materiály.
Gaia vykonala obrovskou službu vyprodukováním více než 70-ti půlhodinových epizod o mém svědectví v programu Odhalený vesmír (Cosmic Disclosure) a vy je sami můžete všechny vidět na blueavians.com jenom za 99 centů za první měsíc, bez žádných poplatků za zrušení nebo skrytých tax.

VŠECHNY SKUPINY SI UŠPINILY RUCE

Jak Cabal, tak i skupiny Aliance – přinejmenším ty usazené na zemi – tvrdí, že částečné odhalující vyprávění je jediná zodpovědná cesta, kterou se dá jít. Skutečným důvodem je, že si všechny tyto skupiny ušpinily ruce, když udržovaly toto kosmické tajemství.
Proč by najednou chtěly dělat zodpovědnou věc po bezpočtu let potlačování pravdy?
Skutečný důvod, proč chtějí natahovat zveřejnění po delší dobu je, že spáchaly zločiny proti lidskosti. 
Byly ukázány konkrétní usvědčující informace, které by ovlivnily každého zúčastněného v alianci. V tom spočíval největší podvod Cabal při pokusu zablokovat zveřejnění úplného souboru dat (data dump).
Dlouhotrvající odhalení pravdy umožní mnoha zúčastněným jedincům zemřít předtím, než by byly jejich zločiny plně odhaleny. Vyhnuli by se tak jakékoliv možnosti stíhání za to, co udělali.

VYJEDNÁVÁNÍ O AMNESTII

Tyto dvě skupiny také uvízly ve vyjednávání o amnestii. Syndikátní skupiny (Cabal) chtějí stejnou amnestii, kterou hodlali nabídnout účastníkům z nižších úrovní těchto projektů.
Požadují, že buď zde bude plná milost pro všechny zúčastněné, nebo by neměla být žádná milost pro nikoho z nich.
Tyto syndikáty vědí, že nemají žádnou šanci udělat to, co udělali Nacisti při Norimberských procesech po II. Světové válce.
Což bylo to, že nechali nižší vojenské důstojníky stanout před soudním tribunálem v Haagu a prohlásit „Já jsem pouze plnil příkazy“, zatímco architekti/strůjci těchto zločinů unikli do západní a jižní Ameriky. 
Pro událost takového rozsahu, ke které dochází, není žádný precedens. Je obtížné si byť jen představit, jak naše společnost odpoví, když dojde k souběžnému zveřejnění/odhalení tak mnoha zločinů. Bez ohledu na dohody, které se pokoušejí udělat za zavřenými dveřmi, budou se demokratické principy pravděpodobně stále uplatňovat. Nakonec rozhodne veřejnost, co bude cítit jako přijatelnou odezvu/reakci.
Tento typ demokratického procesu nemůže být zinscenován nebo předvídán dopředu. Naším cílem by však měl být řádný a poklidný přechod k lepšímu, spravedlivějšímu světu a nikoliv masová spravedlnost pouličních hlídek/domobrany.
Mnoho z těchto lidí bude pravděpodobně potřeba držet v bezpečných oblastech bez ohledu na to, jak rozhodne veřejnost, protože mnoho soukromých jedinců je bude chtít sejmout/oddělat.

TRUMP JE PODPOROVÁN ALIANCÍ

Gonzales a já jsme hovořili o několika dalších tématech, která si teď potřebuji nechat pro sebe. Mohu uvést, že potvrdil, že Donald Trump je vskutku podporován aliancí.
Trump zcela jistě nevstupuje do této bitvy zbavený své vlastní bagáže (pozn. překl.: Taky má máslo na hlavě.) Řekl a udělal celou řadu věcí, které lidi znepokojují.
Nicméně nezastupuje skupinu, které aktivně usiluje o vyvraždění miliard lidí rozpoutáním III. Světové války co nejdříve.
(obr. Trumpa)
Bylo docela udivující vidět rozdíl mezi tím, co Trump doopravdy říkal a tím, jak kontrolovaná mainstreamová media interpretovala realitu.
To vytvořilo spousty zmatení a frustrace v lidech, kteří právě teď začínají vidět, jak rigidní „systém“ opravdu je.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVRATNÝ POKLES PODPORY

Nedávno uniklý dokument skrze „Anonymous“, který údajně pochází z Clinton Foundation (Nadace Clintonových), odhaluje závratný propad v podpoře Hillary během měsíce října. Tento trend se nepochybně velmi zrychlil od chvíle, kdy ředitel FBI, James Comey, právě před Halloweenem opětovně otevřel vyšetřování Hillary ohledně nových emailů. Uniklý dokument představuje různá potenciální řešení propadu podpory, a to včetně masivního odvedení pozornosti pomocí fingované mimozemské invaze. Opět zde neexistuje žádný precedens jakéhokoliv druhu pro volební podvody tohoto typu. Je to vysoce bizarní situace bez ohledu na to, jak se na ni díváte, která způsobuje extrémní napětí po celém světě.
Je téměř nemožné, že by Tump mohl vyhrát tyto volby s tím, jak je nyní systém nastaven, i když získá více než 85% hlasů od široké veřejnosti (Pozn. překl: Tento článek vyšel 3.11.2016, tedy ještě před výsledky voleb, které zatím oficiálně vyhrál Trump. V současné době však dochází k pokusům tento výsledek zvrátit ve prospěch Hillary.)  
Cabal se téměř jistě pokusí odevzdat volby Hillary skrze rigidní hlasování bez ohledu na to, jaké zločiny budou odhaleny. Je velmi pravděpodobné, že výsledkem pak budou sociální nepokoje.
To by mohlo zahrnovat akce ze strany armády USA, jak budeme dále probírat.
Uniklý dokument z Clinton Foundation analyzoval trendy v hlasování a zjistil, že pouze lidé s nulovým/žádným přístupem k alternativním internetovým médiím skočili na lži, kterými je krmil mainstream a zůstali příznivci Hillary.
Trumpovo statečné odhalování těchto zločinů v debatách, následované oznámením FBI, dotlačilo pravdu i do mainstreamu – takže ji teď nikdo nemůže popírat.
To vedlo k překvapivému veřejnému prohlášení o tajné dohodě mezi Ruskem a FBI – což je něco, co jsme nyní po několik let odhalovali jako klíčový aspekt Aliance.

ARMÁDA USA NEBUDE TOLEROVAT UKRADENÍ VOLEB

Gonzales prohlásil, že nedávno došlo k posunu krátce poté, co se jistý představitel armády USA vyslovil, že by nestrpěli ukradení voleb a jakékoliv násilnosti, které by zabránily výměně moci.
Armádní vlastenečtí „pozorovatelé“ sledovali různé federální agenturní skupiny, které po celém státě pomalu připravovaly zařízení FEMA. (Pozn. překl.: Federal Emergency Management Agency (zkráceně FEMA, česky doslova federální agentura pro zvládání krize) https://cs.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency)
Jak pravděpodobně víte, těmito zařízeními FEMA jsou myšleny militarizované oblasti, ve kterých jsou zadržovány velké skupiny lidí – i když je to proti jejich vůli
Někteří členové armády se do těchto skupin i infiltrovali, poněvadž je poplašily různé scénáře, na které se připravovaly.

NEKALÉ KOMPLOTY

Jedním z těchto komplotů měl být nukleární nebo EMP false flag útok na USA v období voleb, aby došlo k jejich odložení. Tímto odvedením pozornosti by si vládnoucí skupiny mohly koupit drahocenný čas. (Pozn. překl.: false flag = operace pod falešnou vlajkou https://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_pod_fale%C5%A1nou_vlajkou.)
Scénář false-flag UFO invaze v uniklých dokumentech z Clinton Foundation (pokud jsou pravé) je jen dalším z mnoha takových nápadů/plánů, které jsou okolo přetřásány.
Také jsou zde plány na vyvolání občanských protestů a rasových nepokojů v ulicích právě před, během a po volbách, v závislosti na výsledku. Tyto volby jsou tak sporné, že vítězství jakéhokoliv kandidáta by mohlo vést k tomu, že v mnoha lokalitách k těmto událostem dojde.
Bylo odhaleno i množství dalších komplotů. To společně konečně způsobilo, že významné procento armády se rozhodlo otevřeně postavit proti Cabal.
Tuto informaci jsem dostal a zachytil v tomto dokumentu, včetně věty výše dříve, než došlo k oznámení od FBI. Vytištěné kopie jsem předal několika jedincům v Gaia a epizody s tímto obsahem jsme natáčeli v průběhu týdne s 16. říjnem.

ČÍSLA JSOU ŠOKUJÍCÍ

Došlo zde k výhrůžkám, že vládní skupiny nedovolí, aby se Trump stal prezidentem, „i kdyby ho musely probodnout v den jeho inaugurace“.
V poslední době řada lidí v armádě uvedla ve známost, že pokud budou volby nebo poklidný přechod narušovány, mohlo by dojít k intervenci ze strany armády.
Dostal jsem seznam těch, kteří by při převratu povstali a těch, kteří by vládnoucí skupiny/ establishment bránili.
Čísla byla trochu šokující. Bylo zjevně, že pokud by došlo k převratu, neobešlo by se to bez krveprolití.

OTÁZKY S MICCOU

Poté, co jsme ukončili náš rozhovor, potřásl mi Gonzales ještě jednou rukou a pak ustoupil tam, kde stál, než jsme spolu začali mluvit,
Během rozhovoru s Gonzalesem jsem se díval na Micca. Na tváři a v celém jeho vystupování byl tak láskyplný, poklidný výraz, že jsem si nemohl pomoci a musel na něj zírat.
Micca postoupil dopředu, chytil mě za ruku a potřásl mi jí úplně stejně, jako to udělal Gonzales. Vypadal potěšeně, že se nějakým způsobem účastní naší kultury. Vrátil jsem mu jeho nakažlivý úsměv a pozdravil ho v lásce a světle jednoho nekonečného stvořitele.
(obr. Micca)
V ocenění mého pozdravu se rozzářil ještě víc. Pak se do mě zavěsil a vedl mě na procházku.
Vycítil, že je mi trochu nepříjemné, když je do mě zavěšený. Vysunul paži a dal si jí podél těla, zatímco pokračoval v chůzi.
Zeptal se mě, jestli jsem zvládnul zpracovat všechno, co mi sdělil při našem posledním setkání.
Řekl jsem mu, že jsem skutečně strávil spoustu času zpracováváním jeho předchozích uvolněných/vypuštěných informací a že mám řadu otázek. Usmál se na mě a řekl „na otázky je spousta času“. Vycítil jsem, že se chce soustředit na to, kvůli čemu se mnou chtěl mluvit.

OSLOVUJÍ/KONTAKTUJÍ NÁS VE SNU

Micca uvedl, že jeho lidé začínají oslovovat/kontaktovat lidstvo. Řekl, že nás oslovují/kontaktují ve snech, aby jisté jedince připravili na kontakt 1:1 s jeho lidmi poté, co se vymaníme ze současného systému kontroly na naší planetě.
Doufají, že těmto jedincům poskytnou trénink v tom, jak porazit Draco a také jak pomoci zbytku obyvatel se všemi děsivými informace, které budou odhaleny/zveřejněny.
Pokračoval trochu detailněji o tom, proč se jeho lidé zprvu přibližují k lidstvu skrze sny, stejně jako mi poskytl trochu více informací z historie toho, co se stalo na jeho planetě.
To bylo to, na co byla zaměřena většina z mých otázek na Micca. Přecházel rychle z tématu na téma, jako kdyby byl v nějaké časové tísni. Přišlo mi to trochu zvláštní, jelikož v minulosti má setkání ve sféře trvala ve většině případů docela dlouho.
Jak jsme s Miccou chodili kolem dokola a mluvili, všiml jsem si, že utlumuje naši konverzaci a vede nás zpět k Tear-Eir a Gonzalesovi.
Očekával jsem další rozhovor a příležitost se zeptat na pár otázek. Pak, bez jakéhokoliv varování, se za nimi objevil modrý orb a přistál přímo před mým hrudníkem.
Než obalil celé mé tělo, zůstal několik okamžiků nehybně stát a pak mě fofrem odvezl zpět, kde mě v Sedoně nabral.

SETKÁNÍ S MIC TAJNÝM KOSMICKÝM PROGRAMEM

Nešlo mi na rozum, proč toto setkání vypadalo tak uspěchaně. Pak jsem si sedl k počítači a začal pracovat na aktualizaci o falešných informátorech SSP. Potom jsem si lehl na postel a zamyšleně zíral na strop.
Několik dní poté, co jsme se s manželkou vrátily domů do Dallasu, došlo k mému druhému setkání se skupinou MIC SSP, která mě posledně sebrala a vyslýchala.
Okolo třetí hodiny ráno jsem se probudil a zjistil, že jdu uličkou vedle mého domu.
Automaticky jsem kráčel k parkovišti u sportovního stadionu, které je přímo před mým domem. Všiml jsem kosmického plavidla, které využilo parkoviště jako přistávací plochu. Před plavidlem stáli dva letci a čekali na mne.
Byl to ten samý typ plavidla, které mně sebralo posledně. Mělo stejnou velikost a tvar jako plavidlo pro kyvadlovou přepravu, kterým jsme s Gonzalesem letěli na inspekci Marsu.
Vypadalo velmi podobně jako stealth a nemělo křídla, ale mělo něco, co vypadalo jako ocasní část u konvenčního letadla.
Nastoupil jsem úzkou a strmou rampou se schody v zadní části plavidla.
Přivedli mě do té samé místnosti se sklápěcími postelemi a sedadly na stěně. Když mě usadili na tu samou židli jako posledně, cítil jsem, jak mi silně bije srdce. Zapnuly mi pásy na hrudi a vyšli beze slova ven z místnosti.
Potom jsem uslyšel známý zvuk nabíjení kondenzátorů a turbín, jak jsme se odlepovali od země.

 „VYSMÍVANÝ A ZESMĚŠŇOVANÝ“

Asi o 10 minut později se dva letci vrátili do místnosti a začali uspořádávat předměty na malém ocelovém vozíku. To, jak si jistě umíte představit, ve mně vyvolalo pocit ještě větší paniky.
Jak se soustředil na to, co dělali, vešel do místnosti další člověk. Oba letci se postavili do pozoru.
Všichni tři muži měli na sobě uniformy letectva bez jakýchkoliv nášivek, podle kterých by se dalo identifikovat, co jsou zač. Poslední člověk, který vstoupil do místnosti, měl bílé vlasy, bílou kozí bradku a velmi vážný výraz v obličeji.
Sedl si na židli vedle mne, zatímco mi zbývající dva letci opět odebírali vzorky vlasů a krve. Poté co je uložili, jim řekl, aby odešli z místnosti.
Muž, který tomu všemu zjevně velel, mě oslovoval křestním jménem. Začal mi pokládat náhodné otázky o LOC a statusu Aliance SSP.
Připadalo mi to jako nějaký zastaralý druh testu na detektoru lži. „Víš,“ řekl, „že ve zpravodajských kruzích se ti smějí a zesměšňují tě.“ 
Pokračoval v říkání podobných věcí a velmi bedlivě při tom sledoval můj výraz v obličeji a očích. To také vypadalo jako nějaký druh psychologického testu nebo testu na detektoru lži.

NEMOHL INFORMACE AKCEPTOVAT

Zeptal jsem se ho, jak mám říkat já jemu a on se na mě podíval, jako bych byl idiot. Řekl, „Prostě mě oslovuj pane.“
Zeptal jsem se ho, proč mě zase sebrali a proč je tak skeptický poté, co mě posledně oblbli tak, že jsem prozradil tři členy SSP aliance.
Prohlásil, že je tady, aby zopakoval celý proces sběru důkazů a potom dodržel postup jejich zpracování. Řekl, že to vyloučí možnost, že by předchozí tým udělal chybu nebo zmanipuloval výsledky.
Pokračoval, že nemohl přijmout, že jsem říkal pravdu. Informace, které jsem poskytl, byly tak daleko za hranicí jeho brífinků (informací). Uvedl, že je možné, že SSP Aliance byla sotva pár lidí z jeho vlastního programu, ze kterých se stali darebáci. 
Jeden z lidí, které jsem předtím identifikoval, byl skutečně v jednom z programů, které řídil. Neměl jsem ani ponětí, co mu na to odpovědět, když tam tak seděl a tiše/klidně se na mě díval, jako kdyby mi zíral až na dno duše.

OBRÁZKY NA „IPADU“

Dva letci se vrátili do místnosti s tím samým „Ipadem“, který na mě použili posledně. Dali ho přede mne a chystali se listovat několika fotografiemi, když jsem zavřel oči, jak nejpevněji jsem mohl.
Slyšel jsem jednoho z letců, jak jde kolem a potom vysoký zvuk motorového typu. Začal jsem se cítit ospalý a klesla mi hlava.
Pak jsem zjistil, že mám opět otevřené oči. Druhý letec, který držel tablet, mi ho dal na klín a začal listovat fotografiemi. Ve skupince fotek byli ti samí tři jedinci, které jsem identifikoval už předtím a opět je reakce mých očí prozradila.
Vzhledem k problémům, které se vyskytly poté, co mě minule sebrali, jsem byl dost nervózní. Přemítal jsem, proč SSP Aliance dovoluje, aby se toto dálo.
Když byli hotovi, vypnuli zařízení, které ovlivňovalo stav mého vědomí.
(obr. Vyslýchání Coreyho)

 „RADĚJI BYCH ŠEL DOMŮ“

Když jsem vzhlédl, velitel už v místnosti nebyl. Nevšiml jsem si, že by odešel a přemýšlel jsem, co dalšího se stalo, co si nepamatuju.
Oba letci mi řekli, abych šel dveřmi s nimi. Prošli jsme něčím, co vypadalo jako skladiště vybavené nákladovými sítěmi na stěnách a na stropě, potom zpět k rampě a dolů na parkoviště.
Způsob, jak se se mnou zacházelo, mne rozhodně štěstím nenaplňoval. Rozhodl jsem se držet hlavu vztyčenou a nasadit sebevědomý výraz. Dlouho to nevydrželo. Jak jsem scházel po příkré rampě dolů, podlomilo se mi koleno, a to způsobilo, že jsem málem spadnul z 2,5m dolů na beton.
Letec za mnou mě chytil za loket, abych nespadl. Přitom jsem si ještě víc zkroutil koleno a natáhl sval na zádech.
To oba letce velmi znepokojilo a diskutovali o tom, jestli mě mají vzít zpět do plavidla nebo mi pomoci dostat se domu. Dělali si starosti, aby nebyli pokáráni za to, že jsem se zranil v jejich péči ve chvíli, kdy na to dohlížel vysoce postavený nařízený.
Řekl jsem, „Pokud mám právo se k tomu vyjádřit, tak bych dal přednost tomu jít domů“. Podívali se na sebe, pak zpátky nahoru na rampu a přikývli, aby mi naznačili, že mi po zbytek cesty hodlají asistovat.
Oba letci mi pomohli dostat se zpět k domu a na můj dvorek. Chystali se mi pomoci i po celou cestu do domu, když jsem si začal dělat starosti o bezpečí mé rodiny.
Řekl jsem jim, že se dobelhám ke gauči a zůstanu tam po zbytek noci a že mohou jít. Otočili se a odběhli mi z dohledu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETKÁNÍ S ODTRŽENOU MAYSKOU CIVILIZACÍ

Ještě než jsem se mohl uložit pohodlně na gauč, přisvištěl do místnosti modrý orb takovou rychlostí, že byl skoro jako šmouha.
Dokonce jsem ani neměl možnost vstát a naznačit, že jsem připravený k přepravě, když se sféra snesla přede mne a bez zpomalení mne nabrala. Pochopitelně, že mě toto rychlé vyzvednutí úplně zaskočilo.
Potom jsem zjistil, že stojím před Gonzalesem a čtyřmi členy mayské odtržené civilizace uvnitř jejich gigantické kamenné mateřské lodi ve tvaru válce. Tyto lodě jsou několik mil dlouhé a vypadají, jako by byly nějak vyřezány laserem z vnitřku hory a umístěny do vesmíru.
Nebyla zde žádná okna až na malý počet něčeho, co vypadalo jako otevřené prostory pro menší plavidla, aby mohla létat dovnitř a ven. Nebyla zde žádná označení a paluba nejevila žádné znaky techniky, kterou bychom znali.
Mohla to být dokonce tatáž (loď), kterou jsem navštívil už předtím, protože mi místnost připadala velice povědomá.

 „VŠECHNO SE STALO PODLE PLÁNU“

Gonzales se mne zeptal, jestli jsem v pořádku. Podle výrazu mé tváře bylo zřejmé, že trpím docela dost velkou bolestí. Jeden z Mayů natáhl ruku a mávnul třemi prsty nad hladkým kamenným blokem, který se vznášel poblíž.
Bolest okamžitě ustala a já jsem byl schopen se více zaměřit na stávající situaci. Zeptal jsem se Gonzalese, proč nepřišli a nenaložili mne před příletem toho druhého plavidla.
Neodpověděl mi. Namísto toho zvednul černou kamennou kouli ve velikosti tenisového míčku. Pozvednul kámen, který měl teď v dlani, k mému čelu a začal s ním kolem dokola pohybovat, jako by něco skenoval.
Zatímco tímto zařízením skenoval mé čelo, setřásl starostlivý pohled, který mu přelétl přes obličej a odpověděl na mou otázku. „Všechno se stalo podle plánu.“
Zeptal jsem se ho, o jakém plánu to mluví a proč jsem do něj nebyl já zasvěcen. Řekl mi, že nemůže jít detailů a prosil mě, abych mu důvěřoval o trochu déle. Brzy mě do toho zasvětí, ať už se tento plán týkal jakékoliv agendy.
Je možné, že můj výslech byl prostředkem k tomu, aby se do skupin MIC SSP dostaly cenné informace, které jim pomohou pochopit, že skutečně existují další tajné kosmické programy.
Bělovlasý velitel vypadal tak bezradně, pokud šlo o má tvrzení, že chtěl mít absolutně jisté důkazy – a dohlížel na celý proces.

DALŠÍ POSTRANNÍ EFEKTY

Gonzales se mne zeptal, jestli jsem se v posledních měsících cítil divně nebo měl problémy s pamětí.
Přemýšlel jsem, jestli tato otázka je odpovědí na sken a ten starostlivý výraz na jeho obličeji. Řekl jsem, „Ano, vlastně jsem měl víceré potíže vyvolat si jisté zkušenosti/prožitky … Proč?“
Podíval se na mne, vynutil úsměv a řekl, „Překvapuje mě, že si při tom neustálém vymazávání paměti pamatuješ jména svých dětí.“
Řekl, že po tolikerém vymazání se jisté množství ztráty paměti očekává a také po to, co jsem byl vystaven extrémně silným magnetickým polím vyzařovaným z „torzního pohonu“ na výzkumných plavidlech, kam jsem byl přiřazen.
Také prohlásil, že mnoho z těch, co sloužili na palubách těchto lodí, skončilo s neurologickými problémy a dokonce předčasně propuknutou demencí. Potřásl jsem hlavou a řekl, „Skvělé, takže další postranní efekty z těchto projektů.„
Jeho předchozí komentář ohledně nepamatování si jmen mých dětí mě najednou zasáhl na osobní úrovni. Pomyšlení, že bych zapomněl na svou rodinu, mi málem přivodilo paniku. Soudě dle výrazu na Gonzalesově obličeji poznal, že jsem byl z naší konverzace otřesen.

VYBOJUJTE SI CESTU Z VĚZENÍ

Gonzales pak změnil téma a začal mluvit o nedávných tajných vojenských a zpravodajských aktivitách, které sledovali. Jedna sledovaná skupina plánovala false flag nukleární útok proti USA.
To by bylo použito jako záminka pro zahájení třetí světové války, jakožto způsobu pro oddálení skonu Cabal, která se pokouší tyto útoky uskutečnit.
Ptal jsem se, jestli se tomu hodlá předejít. Podíval se na mě a odmlčel se, než řekl, „Já už dále nejsem v pozici, abych jednal, ale předáváme tyto zprávy zpět SSP Alianci.
Je velmi pravděpodobné, že jakýkoliv a všechny pokusy vytvořit jaderné útoky budou zastaveny, jako byly důsledně po celou dobu od chvíle, kdy nám v případě Hirošimi a Nagasaki měly ukázat hloubku škod, které tyto události/akce způsobí.
Tisíce potenciálních komplotů už byly úspěšně neutralizovány a je ohromující slyšet, jak moc se Cabal pokouší je uskutečnit.

ZÁVĚREČNÁ VYJEDNÁVÁNÍ BY MĚLA ZANEDLOUHO VÉST K POKROKU

Gonzales také zmínil, že bychom měli začít vidět, jak země Aliance povolávají své obyvatele z ciziny zpět domů a další řinčení zbraní mezi Západem a Východem. Podle Gonzalese by to všechno byl uměle vytvořený konflikt.
Prohlásil, že toto jsou zoufalé činy některých ze zločinných syndikátů Cabal na poslední chvíli, kterými se snaží prodloužit nebo zničit vyjednávání s pozemskou aliancí.
Zdá se, řekl, že závěrečná vyjednávání jsou blízko k dohodě mezi Aliancí a těmito syndikáty. Pokud je to pravda, pak bychom v krátké době měli vidět nějaké známky pokroku.
Jak se to vše vyvíjí, měli bychom vidět více známek toho, že establishment/vládnoucí elity ztrácí kontrolu a že jejich zločiny jsou odhalovány aktivy Aliance.
Opět, tato stať byla napsána předtím, než Comey oznámil opětovné otevření kriminálního vyšetřování emailů Clintonové. Co se stane dál, může každý hádat, ale my máme dobré informace a přesvědčivá vodítka.

PŘIPRAVUJE SE OZNÁMENÍ NEKONVENČNÍCH PLAVIDEL

Gonzales mi také připomněl to, co mi již předtím řekl o MIC SSP, a sice že mají být odhaleny. Řekl, že bychom měli mít „oči na šťopkách“ kvůli nekonvenčním plavidlům na obloze.
Tato plavidla se chystají plout nad zalidněnými oblastmi ve snaze odhalit svou existenci, hodně podobně jako nám byla představena stíhačka stealth a bombardér.
Měli bychom vidět nárůst hlášení o plavidlech deltového a oválného tvaru, stejně jako o bílých orbech, což jsou elektrické korony obklopující tato plavidla, když vykonávají určité provozní fáze.
Toto bude stále více a více k vidění. To vše povede k oznámení o tajném kosmickém programu, který má na orbitě vesmírné stanice, které jsou obsluhovány plavidly, která lidé vidí na obloze.
Řekl jsem mu, že na toto téma vyvěsím příspěvek, aby lidé měli „oči na šťopkách“, jak navrhoval. 

NEZAPOMNĚL JSI NA NĚCO?

Pak řekl bez varování, „Dobře, pojďme tě vrátit domů,“ a začal se ubírat směrem k Mayům, kteří zůstávali úplně potichu.
Řekl jsem, „Počkej chvíli. Nezapomněl jsi na něco?“ Podíval se na mě a já ukázal na mé koleno.
Většinou váhy jsem už stál na jedné noze. Bolest byla dosud pryč, ale mé koleno bylo stále slabé a sval na mých zádech jsem cítil napjatý.
Řekl, „Promiň, ale s tím ti nemůžeme pomoci. Během pár dní by se to mělo spravit.“
Trochu zmateně jsem svraštěl čelo a chystal se protestovat, když se objevil modrý orb. Tentokrát se zastavil před mou hrudí a čekal, až naznačím, že jsem připraven.
Gonzales už ode mne odcházel pryč, tak jsem naznačil, že jsem připraven jít domů.
Přistál jsem zpět v obývacím pokoji vedle gauče a cítil jsem, jak se mi okamžitě vrátila bolest do kolene a zad.
Vyčerpaný jsem šel spát a za pár následujících dní, právě jak Gonzales řekl, jsem na tom byl o mnoho líp. 

VELMI ZAJÍMAVÁ DOBA

To, co nyní vidíme ve volbách, nemá v historii obdoby/precedent. Bez ohledu na výsledek to způsobuje, že se lidé probouzí mnohem rychleji.
Ještě nikdy nebyla představa/myšlenka úctyhodného establishmentu více vysmívaná a přehlížená.
Pokud by byla Hilary schopná ukrást volby, mohla by být dočasně schopna získat „tvrdou sílu“ povolných armádních složek, ale téměř okamžitě by ztratila „jemnou sílu“ souhlasu lidí.
A navíc se tyto události jeví být katalyzátorem vojenských aspektů Aliance, aby konečně byla připravena jednat.
Je možné, že dojde k nějakým přerušením, takže nyní je pravý čas si udělat zásoby základního jídla a vody, pokud jste to ještě neudělali.

AUTORIZOVÁNÍ OPTIMÁLNÍ ČASOVÉ REALITY

V širším smyslu, to, do jaké míry jsme schopni zůstat klidní, ve svém středu a pozitivně naladěni při tom, jak tyto změny pokračují, je míra, jakou pomáháme autorizovat optimální časovou realitu.
Bytosti sfér často říkali, že stará zranění a bolestivé stránky se budou opět vynořovat, jak budeme těmito změnami procházet.
Buď můžeme na těchto blocích/překážkách pracovat a dostat se tak na vyšší úroveň lásky a přijetí sebe a druhých, anebo můžeme dovolit starým vzorcům znovu vzplanout a zajistit, že následkem bude další karma.
Tyto kroky neovlivní pouze naše osobní životy, ale i časovou linii Země jako celku v tomto procesu.
Z toho samého důvodu, nic nemůže být důležitější než kultivovat láskyplný, odpouštějící a poklidný postoj, jak tím procházíme, bez ohledu na svody/pokušení být vzteklý, reaktivní, naštvaný a vystrašený.
Děkujeme vám za pokračující podporu této práce. Nikdo z nás na tom nezbohatne a my nasazujeme krk v boji za lepší budoucnost pro každého.