sobota 26. prosince 2015

Ukončení smluvního systému - Untwine

Originál publikoval Untwine 11. prosince 2015

Jedním z hlavních nástrojů vězeňského systému na Zemi je manipulace lidí, aby dali na základě své svobodné vůle souhlas k vlastnímu zotročení. Je to jasně vidět na manipulaci hromadných sdělovacích prostředků. Ovšem existuje ještě hlubší a důležitější úroveň, a to jsou všechny smlouvy, které lidé podepsali v průběhu mnoha tisíc let života ve vězeňském systému na Zemi.

Když zemřeme, nedojde k automatickému vzestoupení, naše témata se žádným zázrakem nerozpustí, ani se nespojíme s naším duchem/duší a neopustíme pozemské vězení. Místo toho se přesuneme do hustoty, která je nad námi. Hustoty jsou stavem hmoty; nejhustší je pevná hmota, pak tekutina, pak plyn a následně plazma, éter, astrál, atd., jak to vidíme na grafu níže:


Na tomto grafu vidíte 7 hlavních úrovní, každá je rozdělena na 7 podúrovní. Fyzický svět představují pouze 3 podúrovně, úplně dole na grafu: hustá, tekutá a plynná.  Tečkovaná čára nad plynnou je úroveň plazmy. 4 podúrovně nad plazmou je éterická rovina.  7 podúrovní nad éterickou je astrální úroveň.

Je důležité chápat, že i když jsme inkarnováni ve fyzickém těle, máme ještě plazmické, éterické a astrální tělo (a také těla na všech dalších vyšších úrovních), která jsou spojena s fyzickým tělem. Mezi úrovněmi stále probíhá komunikace: něco se děje na úrovni tekutin, to může ovlivnit hustou úroveň a totéž platí u plazmy a éterické a astrální roviny.

Závoj, elektromagnetický plot obklopující planetu Zemi, existuje současně na fyzické, plazmické, éterické, astrální a nižní mentální úrovni. Brání tomu, aby se velká většina lidí dostala na Zemi a ze Země. Duše/Duch sám není chycen, ale jeho inkarnace ano.

Tečkovaná čára uprostřed mentální roviny představuje konec světa založeného na 3 dimenzích:
Všechny úrovně nad tím jsou čistou tekoucí Láskou a Světlem, kde nemůže existovat žádná disharmonie, temnota, ani anomálie, pouze čistá Láska a Světlo.

Když zemřeme, naše vědomí je vyňato z fyzického světa (husté, tekuté a plynné skupenství) a přejde výš do úrovně éterické a astrální. Co se stane pak, závisí na volbě, okolnostech a uvědomění lidí.

Film Nosso Lar vychází ze skutečného příběhu, který byl sdělen médiu Chico Xavierovi, který byl v Brazílii slavný tím, že pomáhal lidem komunikovat s jejich drahými zemřelými a říkal o podrobnostech z jejich soukromého života, které by nemohl znát, kdyby nebyl médiem. V tomto filmu sledujeme příběh lékaře, který zemřel a ocitne se na éterické a astrální úrovni. Po smrti se probere v úplně temném, zpustošeném a strašném světě, kde lidé nemají žádné zdroje a neustále přehrávají negativní vzorce chování.
Je to plazmická a éterická úroveň ve stavu, jak vypadá vězení na planetě Zemi,

Hledá a nenachází tam žádné milosrdenství, až se nakonec octne na konci svého lana a prosí Boha o pomoc. Pomoc přijde a je zachráněn lidmi obklopeným světelnou aurou.


Vezmou ho do nádherného města:Cobra o takových městech mluvil:

"Na vyšších astrálních úrovních existují oblasti Světla, kam mohou lidé odejít poté, co zemřou, pokud mají dostatečnou vibrační frekvenci. Mají tam nádhernou krajinu, budovy, prostředí. Ale stále jsou připoutání ke karanténě Země a dříve či později se musí vrátit a reinkarnovat, protože je stále ovládají Archoni“.

Ve filmu ten systém kontroly jasně vidíme. Město je obehnáno zdí:


A lidé nemohou ven a jsou od toho velmi zrazováni, a pokud to udělají, vrátí se zraněni. Celá struktura a hierarchie města nutí lidi se reinkarnovat,  je to vlastně jediná možnost, která se jim nabízí. Nikde není ani zmínka o tom, že by mohli odejít na jinou planetu, anebo že by mohli zůstat na astrální rovině. Lidé, kteří se snaží najít jinou možnost, jsou zesměšňováni a je jim předhazováno, že nejsou duchovní a že se nechtějí podvolit božskému plánu.
Také tuto situaci popsal Cobra:

"Také světelní průvodci jsou na éterické úrovni manipulováni Archony a oni v zásadě chtějí činit dobro, ale mají vymyté mozky, stejně jako duchovní učitelé na fyzické úrovni, je to docela podobné."

Také je to podobné tomu, co vidíme ve zdravotnictví na fyzické úrovni. Mnozí členové nemocničního personálu mají dobré úmysly, ale mají vymyté mozky a denně lidi tráví.

V těchto astrálních městech je lidem říkáno, že aby si vyřešili své osobní záležitosti a duchovně pokročili, musí se reinkarnovat a vypracovat si specifický plán reinkarnace, aby tyto problémy vyřešili. Ten plán je smlouvou, kde se uvádí, že souhlasí s tím, že při opětovném narození všechno zapomenou a že souhlasí s tím, že v budoucím životě budou trpět. Je to založeno na falešném učení o karmě, což jsem vysvětlil již v předchozím článku:

"Hodně programování bylo vytvořeno archony, aby bylo omluveno zlo. Např. karmické zákony, které např. říkají, že když rozbiji příteli talíř, pak mi vesmír někoho pošle, aby rozbil můj talíř, abych se poučil o následku mých činů. |To znamená, že vesmír pak pošle někoho, aby rozbil talíř tomu, kdo rozbil můj talíř, atd. Je to zcela vymyšlené a nemá to nic společného s opravdovým vesmírným zákonem, jednoduše proto, že kdyby mělo, nikdy by se nic nevyřešilo a utrpení by navěky eskalovalo. Skutečným vesmírným zákonem je odpuštění a milosrdenství a toto učili učitelé, kteří měli opravdové propojení. Vůle Zdroje je, že když někdo ublíží, mělo by se mu dostat odpovídající léčení, aby mohl opět získat své pravé já.  Mělo by dojít k jistému energetickému vyrovnání mezi dotčenými lidmi, např. kdo rozbil talíř, může majiteli koupit jiný talíř, anebo ho spravit anebo udělat nějakou službu, aby to majiteli energeticky kompenzoval. Anebo by vlastník talíře mohl jednoduše odpustit a nekonečná hojnost Zdroje by to nějak automaticky vyrovnala. Ne že by něco ztratil ten, co rozbil talíř, ale že by oba dostali něco, co potřebují. Zdroje a hojnost jsou nekonečné."

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html 

Je mnoho dalších dohod, které lidé ve vězení Země podepsali. Poprvé to bylo v pozdním období Atlantidy, kdy bylo mnoho lidí (nikoliv hvězdných semínek) obelháno temnými silami a bylo jim slíbeno bohatství a moc výměnou za implantování a podepsání dohody s nimi. Pak, když byly konflikty na planetě tak velké, že se síly Světla stáhly, temní zřídili vězení Zemi s hranicí kolem planety a to každému zabránilo, aby sem přišel či mohl odejít. Každý uvnitř Závoje byl přinucen podepsat smlouvy s temnými, že přijímá utrpení, že přijímá podmínky temných sil, že nedostane pomoc od sil Světla, atd.

Pak bylo v dnešním moderním životě uzavřeno mnoho kontraktů s Kabalou. Hlavní je rodný list, což je vlastně list vlastnictví vlády, kde je konstatováno, že vláda má právo na rodné jméno a že tedy vlastní vše, co je na toto jméno registrováno. To je důvod, proč nikde na světě nemohou lidé získat rodný list, vždy je to jen kopie výpisu.

Podstata všech těch dohod je energetická, získáním něčího podpisu získají temné síly energii, aby manifestovaly, co chtějí.

Řešení, zrušení těchto smluv je také energetické. Jsme suverénní bytosti Světla, inkarnací Zdroje. Moc Zdroje je největší sílou stvoření a to nás chce mít svobodné. Nejsme vázáni žádnými šílenými smlouvami, které jsou odpojeny od Zdroje. Když projevíme svobodnou vůli k tomu, abychom ty smlouvy odvolali, můžeme se od nich osvobodit. Nedostane nás to okamžitě z vězení Země, protože tu není plně respektována svobodná vůle, ale zvýší to příliv Světla do našeho energetického pole a pomůže nám to se do značné míry chránit.
Na minulé konferenci se s námi Cobra podělil o to, jak zrušit smlouvy, a já to tady uvedu. Doporučil nám, abychom si ten text napsali, plně se na to zaměřili a nahlas prohlásili, čtouc z papíru:

"Ve jménu Já jsem, který Jsem, ve jménu přítomnosti Božské Duše Já Jsem, ve jménu všech 
Vzestoupených Bytostí Světla, ve jménu Galaktické Konfederace, ve jménu Galaktického centra, prohlašuji a nařizuji, aby byly zrušeny a zneplatněny všechny moje minulé, přítomné a budoucí smlouvy a dohody, které byly učiněny mezi jakoukoliv částí mé bytosti a temnými silami. Všechny tyto smlouvy a dohody a všechny jejich důsledky jsou tímto zcela vymazány z mé reality. Teď jsem svobodný, a také je vymazána veškerá karma celé mé bytosti.
Jsem suverénní bytost světla, od teď až na věky. 

Ať se tak stane a tak to je. Ve světle. 

….XY (zde napište své jméno)"

Každému velmi doporučuji, aby to udělal,  způsobí nám to na osobní úrovni velmi silný pozitivní posun, a čím víc lidí to udělá, tím méně paliva budou mít temné síly na to, aby udržovaly vězení Zemi, a tím rychleji přijde Událost a plné osvobození všech.

Světlo zvítězí !Zdroj:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

PF2016

neděle 20. prosince 2015

Solární systém – aktualizace situace (prosinec 2015)Originál publikoval Cobra 20.12.2015

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Síly Světla započali s čištěním základen Chimery v Kuiperově Prstenci a začínají tak odstraňovat hlavní obrannou linii Chimery, která v minulosti bránila silám Světla v tom, aby převzali plnou kontrolu nad vnějším Solárním systémem. Ve vnější části našeho solárního systému budou tedy od tohoto okamžiku do počátku ledna příštího roku probíhat drastické změny. Není to náhoda, že z astronomického hlediska se jedná o období velkého pokroku:

http://thespiritscience.net/2015/11/29/rare-astrology-all-planets-are-moving-direct-from-december-25th-to-january-6th/

Lidé, kteří si stěžují ohledně mého posledního příspěvku by měli vědět, že nejsem Bůh že do vnější části solárního systému necestuji každý den a z těchto důvodů byla informace o Kuiperově prstenci nová i pro mě. Ale v každém případě se nejedná o žádné velké zpomalení a operace sil Světla pokračují fajn. Také bych vám doporučil, abyste pasivně nečekali na Událost, abyste svůj život od Události neodvíjeli, ale abyste aktivně pracovali na planetárním osvobození.  Pro osvěžení paměti – zde je co se dá dělat v okamžiku Události:

http://prepareforchange.net/the-event/a-plan-to-maintain-safety-during-the-event/

Abyste se připravili duchovně, můžete získat lepší porozumění o etherické, astrální a mentální rovině a naučit se, jak se osvobodit od Matrixu z následujícího skvělého článku:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

Naše Týdenní meditace za Událost je důležitým nástrojem zhmotňování, který má urychlit proces osvobození planety a proto i já v plné míře podporuji tuto výzvu k jednotě:

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/open-letter-to-david-wilcock-corey.html

Proces Odhalení skrze hlavní veřejná média se zrychluje. Lidé začínají otevřeně hovořit o budoucích koloniích a budoucí odštěpenecké civilizaci na Marsu:

http://europe.newsweek.com/mars-colonies-rich-people-404681?rm=eu

http://www.bbc.com/future/story/20151215-why-mars-should-be-independent-from-earth?

A o těžbě v pásu asteroidů:

http://www.explainingthefuture.com/resources_from_space.html

V alternativních médiích zvolna prosakuje pravda o biochipech. Tento článek odhaluje zapojení firmy Siemens do produkce biochipů:

http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/

Na tomto místě je potřeba porozumět tomu, že biochipy byly masivně vyvíjeny za druhé světové války v koncentračních táborech a že byly mezi většinu lidské populace distribuovány pomocí vakcín přes WHO (Světovou Zdravotnickou Organizaci) od konce čtyřicátých let dvacátého století. Jeden technologický u těchto biochipů proběh v letech 1979 až 1984 a další proběhl v letech 1996-1999. Účelem těchto biochipů bylo sledování obecné populace, ovládání mysli a zabraňování v kontaktu s pozitivními ET. Všechny tyto biochipy byly zcela odstraněny z povrchové populace Hnutím Odporu za použití pokročilých technologií pro jejich odstraňování na dálku.

Vyšla velmi zajímavá kniha o tajných vesmírných programech. Mohu z první polovinou knihy souhlasit prakticky na 100%:

http://exopolitics.org/new-book-reveals-what-you-need-to-know-about-the-secret-space-programs/

Jestliže k tomu cítíte vedení, tak stále máte možnost podpořit tento projekt Satelitu pro Odhalení, a pomoci nám všem postoupit další krok směrem k Odhalení:

https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit-satellite#/story

Vítězství  Světla!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/12/solar-system-situation-update.html


neděle 13. prosince 2015

Solární systém/planetární situace – aktualizace

Publikováno Cobrou 13.12.2015

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Hlavním problémem zůstávají implanty členů Kabaly, napojené přes Tunely Seta na Yaldabaoth plasmový sběrný vír, který se rozpíná přes náš solární systém, které jsou napojené na plasmatické strangeletové a topletové bomby. Implanty pracovníků světla a bojovníků světla jsou napojeny na implanty členů Kabaly pomocí Tunelů Seta a to brání jejich duchovnímu růstu, ale současně urychluje čištění implantů členů Kabaly a rozpouštění chobotnice Yaldabaoth s jejím plasmatickým sběrným vírem.

Mnoho lidí si je vědomo základen Chimery na měsíci a na asteroidech uvnitř našeho solárního systému. Tady je potřeba si uvědomit, že existuje pouze několik set měsíců a několik milionů asteroidů, které jsou vhodné na zřízení fyzických základen a pouze na zlomku z nich jsou základny Chimery.

Kuiperův pás na druhou stranu obsahuje miliardy možných těles, které jsou vhodné na takové základny a ve skutečnosti většina fyzických základen Chimery je umístěna do Kuiperova pásu a vytváří tak zvaný Kuiperův Prstenec, vnější linii obrany, která chrání Chimerou ovládaná teritoria uvnitř našeho solárního systému proti osvobozujícím silám Galaktické Konfederace a Ashtarova Velení.
  
Kuiperův pás se nachází hlavně v ekliptické rovině hned za oběžnou drahou Neptunu. Výše můžete vidět obrázky oficiálně objevených objektů Kuiperova pásu z nadhledu. Žlutá tečka představuje Slunce, čtyři červené tečky představují plynné planety naší sluneční soustavy a ty bílé a modré tečky představují objekty Kuiperova pásu:
Jestliže pak přiložíme mapu základen Chimery (Kuiperův  Prstenec) na náš obrázek Kuiperova pásu, dostaneme tuto animaci:


  
Operace na odstranění Kuipeerova Prstence základen Chimery velmi brzo začne. Napíši o tom report, jakmile to strategicky bude možné. Nenechte se odradit počtem těchto základen, plán na jejich odstranění má velmi dobrý základ a efektivně se s tím vypořádáme.

Je zajímavé, že NASA právě zveřejnila svůj první záběr objektu Kuiperova pásu  ze sondy:


V poslední době došlo k mnoha znamením na nebi, znamením, která oslavovala návrat Světla, díky Andromedánským lodím, zveřejněno Amerikan Kabuki:


Nádherné oblouky nad Calgary:  
Na povrchu planety je Východní Aliance o další krok blíže k finančnímu Resetu, tak jak byl čínský Rembini  zahrnut do měnového koše SDR:

  
Finsko je první zemí na planetě, která vážně uvažuje o zavedení základního ničím nepodmíněného příjmu pro každého občana:


Východní Aliance také spustí společnou Rusko-Čínskou novinovou agenturu, aby prolomila Khazarskou kontrolu nad západními médii:Čínské zdroje hlásí, že ačkoliv Východní Aliance postupuje velmi úspěšně na globální a federální úrovni, na lokální úrovni se stále nachází masivní množství Jezuitsko- Rothchildské infiltrace a mnoho chamtivosti a korupce.
  
Aechonské/Jezuitské“Khazarské síly vkládají své veškeré úsilí do svého stroje na chaos, tím, že potlačují volnou energii, tak, aby jejich ekonomika založená na ropě dále běžela, ničí země (Sýrie), tak aby jim mohli ukradnou ropné zdroje, potlačují vortex Bohyně, aby zabránili duchovnímu probuzení (opět Syrie), a brání masám se probudit tím, že zdržují Odhalení (Disclosure).

Nechápou, že tento jejich stroj se řídí zákony semi-iterativních nerovnic a proto bude s matematickou jistotou rozpuštěna.

Naše meditace za Událost dne 21. Listopadu byla velkým úspěchem a mnoho dalších lidí se přidává k naší Týdenní meditaci za událost každou neděli. Zkušenost ukazuje, že meditace mění svět:


Naše týdenní meditace za událost má nyní svoji webovou stránku:
  
  
V mnoha jazycích bylo vytvořeno krásné video:

===

CZ/SK – používáme předchozí video s ET, naší audioverzi od Tomáše, postup je identický… odkazy naleznete zde:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/meditace-za-udaslost.html

===German:


Greek:


Hungarian:


Japanese:


Translations into other languages are needed. Please send your translations to parlagisas777@gmail.com and they will be made into Youtube videos and posted here.

Victory of the Light!

Zdroj:úterý 8. prosince 2015

Cintamani - aktualizace


Originál publikoval Cobra dne 8.12.2015

Od té doby, co jsem uvolnil informace o kamenu Cintamani se mnoho kousků tohoto posvátného kamene našlo cestu do rukou odhodlaných pracovníků světla a bojovníků světla, a poslouží jako přenašeč energií prolomení komprese v okamžiku Události.

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/06/cintamani.html

Vybrané kameny Cintamani byly umístěny na mnoho desítek těch nejdůležitějších klíčových míst vortexů planetární mřížky, aby stabilizovaly proces transformace směrem k Události. Tato energetická síť kamenů Cintamani je po celé planetě téměř dokončena.

Staré Tibetské proroctví říká, že nadejde čas, kdy vystoupí Král Světa se svojí armádou, ze své podzemní říše, aby porazil síly temnoty a uspíšil příchod zlatého věku. Tento čas nyní nastal. Cintamani kámen v tomto procesu bude hrát klíčovou roli:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm

Cintamani kámen je vyjádřením čistého Světla a je vnějším projevem čistoty naší Duše:

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm

Nedávno jsme umístili trochu kamene Cintamani na StratoProbe4, stratosférickou sondu, kterou jsme spolu s mým týmem vypustili. StratoProbe 4 dosáhla maximální výšky okolo 15 ti mil (24 km):Na své cestě k vrcholu dráhy vyfotila menší flotilu mimozemských lodí, které tuto misi podporovaly:Byl jsem instruován, abych připravil další dávku Cintamani kamenů. Většina z nich, včetně několika kusů, které byly na palubě StratoProbe4 jsou nyní k dispozici odhodlaným pracovníkům světla a bojovníkům světla. Můžete si je koupit zde (prosím odrolujte do spodní části této stránky):

http://tachyonis.org/Products.html

Dohromady s naším týmem hledám osobu, která v blízké době plánuje cestu do Antarktidy. Potřebujeme jednoho dobrovolníka pro misi spojenou s kamenem Cintamani na tomto vzdáleném kontinentu. Jestliže vy jste takovou osobou, kontaktujte prosím cobraresistance@gmail.com

Vítězství světla!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/12/cintamani-update.html


čtvrtek 3. prosince 2015

Týdenní meditace za Událost (za urychlení osvobození planety)


Originál publikoval Cobra dne 8.12.2015

Od té doby, co jsem uvolnil informace o kamenu Cintamani se mnoho kousků tohoto posvátného kamene našlo cestu do rukou odhodlaných pracovníků světla a bojovníků světla, a poslouží jako přenašeč energií prolomení komprese v okamžiku Události.

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/06/cintamani.html

Vybrané kameny Cintamani byly umístěny na mnoho desítek těch nejdůležitějších klíčových míst vortexů planetární mřížky, aby stabilizovaly proces transformace směrem k Události. Tato energetická síť kamenů Cintamani je po celé planetě téměř dokončena.

Staré Tibetské proroctví říká, že nadejde čas, kdy vystoupí Král Světa se svojí armádou, ze své podzemní říše, aby porazil síly temnoty a uspíšil příchod zlatého věku. Tento čas nyní nastal. Cintamani kámen v tomto procesu bude hrát klíčovou roli:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm

Cintamani kámen je vyjádřením čistého Světla a je vnějším projevem čistoty naší Duše:

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm

Nedávno jsme umístili trochu kamene Cintamani na StratoProbe4, stratosférickou sondu, kterou jsme spolu s mým týmem vypustili. StratoProbe 4 dosáhla maximální výšky okolo 15 ti mil (24 km):Na své cestě k vrcholu dráhy vyfotila menší flotilu mimozemských lodí, které tuto misi podporovaly:Byl jsem instruován, abych připravil další dávku Cintamani kamenů. Většina z nich, včetně několika kusů, které byly na palubě StratoProbe4 jsou nyní k dispozici odhodlaným pracovníkům světla a bojovníkům světla. Můžete si je koupit zde (prosím odrolujte do spodní části této stránky):

http://tachyonis.org/Products.html

Dohromady s naším týmem hledám osobu, která v blízké době plánuje cestu do Antarktidy. Potřebujeme jednoho dobrovolníka pro misi spojenou s kamenem Cintamani na tomto vzdáleném kontinentu. Jestliže vy jste takovou osobou, kontaktujte prosím cobraresistance@gmail.com

Vítězství světla!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/12/cintamani-update.html