pondělí 18. června 2012

ZávojOriginál publikoval Cobra 18. června 2012

Tak jak vstupujeme do období, kdy bude rozhodnut osud této planety a lidé potřebují být informovaní, aby si mohli zvolit lepší cesty, nastal pro mě čas, abych zveřejnil informaci o Archonech.

Před 26 000 lety, Archoni prohlásili tuto planetu za svůj majetek a všechny bytosti žijící na ní za své zajatce a otroky. Prohlásili tuto planetu za zónu karantény a každé vesmírné vozidlo vstupující nebo opouštějící planetu potřebovalo speciální povolení od Archonů. Toto je důvodem pro takzvané "nezasahování" o kterém tolik slyšíme. Lidská rasa byla po celá tato milénia Archóny držena jako rukojmí, a poté, co byla lidská rasa udržována v nekonečné smyčce systému reinkarnací, znovu a znovu na to samé místo, nastalo zapomění a přišla letargie. Čas amnézie je téměř u konce. Po 21. červnu tohoto roku, záchranné operace koordinované pozitivními mimozemskými rasami zesílí na intenzitě.

V minulosti byl jedninou cestou jak z této karantény utéct proces vzestoupení, během kterého člověk musel uvolnit všechny závazky a připojení (attachments) na všech fyzických, éterických, astrálních a mentálních realitách, kde Archoni mohou působit. Jakmile ale bude rozpuštěn karanténa, lidstvu se otevře alternativní cesta ke svobodě cestovat do jiných solárních systémů.

Archoni svoji kontrolu udržovali díky speciální technologii, která je nazvána Závoj. Je to elektromagnetický frekvenční plot na nižší astrální a především na éterické pláni, s dosahem maximálně 13,4 kilometrů směrem nahoru a směrem dolů od povrchnu naší planety Tento plot do značné míry zabraňuje Světlu vstupovat do karanténní Země. Závoj je ovládán nefyzickými Archony. Tato technologie by mohla být nejlépe popsána jako éterický HAARP. Zkresluje strukturu časoprostoru na kvantové úrovni a tak vytváří velké potíže pohonným systémům UFO pozitivních mimozemských sil. V minulosti, to značně zbrzdilo postup pozitivních mimozemských sil vůči této planetě.

Stranou od držení pozitivních mimozemšťanů na uzdě, má Závoj funkci programování / přeprogramování lidské populace a její udržování v reinkarnačním / recyklačním procesu. Teď vyjmenuji několik z hlavních astrálních / éterických programů pro inkarnované lidi aktuálně v provozu:

1) Snižování vědomí a světelného těla / deaktivace merkaby. Tento program je udržován pomocí rezonanční technologie éterické stojící vlny.

2) Blokování svobodné vůle a pozitivní iniciativy. Tento program je udržován pomocí éterické infrazvukové technologie. Část tohoto zvuku je vysílán vůči fyzické rovině a někteří lidé ho mohou slyšet jako velmi nízko frekvenční šum. To bylo zdrojem záhadných zvuků, které lidé slyšeli na počátku roku 2012 a ne ničení hluboko podzemních armádních základen, jak některé zdroje chybně hlásili. Infrazvuk blokuje určitá centra ve fyzickém mozku a to blokuje pozitivní iniciativu. Tento infrazvuk je také zdrojem neobvyklé unavenosti, kterou mnozí lidé zažívají bez zjevného důvodu.

3) Snižování inteligence. To je prováděno vyvoláváním silných magnetických polí do éterického mozku a do membrány mezi fyzickým a éterickým mozkem a to narušuje proces myšlení. Tento program má za následek zamlženou mysl, zapomnětlivost a nedostatek soustředění.

4) Navozování disharmonie ve vztazích. Toto je prováděno manipulací s čakrami éterického těla a vytvářením disharmonických frekvencí v aurické membráně pomocí éterického infrazvuku. Tento program má za následek umělé oddělení mezi láskou a sexualitou, zavření srdce, hyperaktivitu mysli a nerovnováhu mezi ženskými a mužskými principy.

5) Navozování chudoby. To se děje projektováním hologramů / obrazů chudoby do éterického mozku.

6) Rozdělení menšin. Tento program operuje zaměřováním se na rozdílné menšiny specifickými protikladnými éterickými holografickými obrazy a poté mezi nimi vytváří rozdělení.

7) Stravovací vzory / obezita. Tento program je vyvoláván projekcí obrazů určité stravy, které vytváří obezitu, do éterického mozku.

8) Vševidoucí oko. Tento špehovací program pracuje z éterické pláně a monitoruje všechny aktivity fyzických bytostí a poté je hlásí nefyzickým Archonům.

9) Implantáty. Jsou to éterické / astrální krystaly, které byly vloženy do aury každé lidské bytosti těsně před inkarnací, jelikož tato osoba potřebuje sestoupit z mentálních / vyšších astrálních plání skrze nižší astrální / éterické vůči fyzické pláni za účelem inkarnování se. Tyto implantáty odstraňují paměť předchozích inkarnací a jsou hlavním důvodem, proč si většinou nepamatujeme minulé životy, ani Archonské entity řídící planetu. Implantáty jsou něco, co můžeme poeticky nazvat "rouška zapomnění".

A byly tu i fyzické implantáty. Fyzické implantáty byly velmi populární v Atlantidě ale jejich používání bylo přerušeno poté, co došlo k pádu Atlantidy. Byl tu pokus o opětovné zavedení fyzických implantátů po 2. Světové Válce s fyzickými biočipy, které byly vloženy do většiny lidských bytostí skrze vakcinační programy. To je hlavním důvodem proč a WHO (Světová Zdravotnická Organizace) učinila očkování povinným. Fyzické biočipy zesilovaly ostatní programování, ale byly již z lidské populace úspěšně zcela odstraněny zruba před dvěma lety, za pomoci speciální technologie, která může být použita na dálku, a která byla vyvinuta Hnutím Odporu. Proto obavy ohledně plánovaného NWO a omikročipování lidské populace již nejsou v tuto chvíli reálné, protože populace již omikročipována byla a ty samé biočipy byli též odstraněny, aniž by si toho kdokoli skutečně povšiml.

Archoni Závoj reaktivovali a posílili na počátku roku 1996 poté, co na počátku 90-tých let nastalo masové probuzení, které udělalo ze zásahu pozitivních mimozemských ras na tuto planetu reálnou možnost. Ttéto reaktivace bylo dosaženo zhruba 200 nukleárními explozemi na nižších astrálních a éterických pláních. Tyto nefyzické nukleární exploze vytvořily trhlinu v časoprostorové struktuře, která otevřela temné červí díry, skrze které mnoho reptiliánských entit napadlo planetu Zemi z vnějšího vesmíru a zamořilo její astrální a éterické pláně. Následně byl Závoj znovu reaktivován v prosinci 2004 po masovém probuzení se ohledně přítomnosti Bohyně, které nastalo po prvním přechodu Venuše v červnu 2004 a po některých úspěšných operacích Plejádské flotily ve směru osvobození této planety. Nyní, po druhém přechodu Venuše v červnu 2012 se probuzení děje znovu. Tentokrát Závoj nemůže již nemůže být posílen, protože už neexistují žádné zbylé negativní fyzické nebo ani mimozemské síly ve vnějším vesmíru, které by mohly naši planetu napadnout. A tak jsme velmi blízko k finálnímu vítězství.

Úspěch našich hromadných meditací byl takový, že okolo 70% Závoje na astrální pláni a okolo 35% Závoje na éterické pláni bylo již odstraněno. Proto je velmi důležité, abychom pokračovali s našimi hromadnými meditacemi do chvíle, než bude tato práce kompletně hotová a Závoj bude kompletně odstraněn. To je naplánovánona sedmiměsíční období, které začalo 20./21. května při Restartu Planetární Sítě a končí 21. prosince 2012.

Fyzičtí Archoni a zbytek fyzické Kabaly smí být a může být odstraněn dlouho před tím, než bude Závoj kompletně pryč.

Fyzičtí a nefyzičtí Archoni mají plán s kódovým označení Doom33 (Záhuba33), aby masovému zatýkání zabránili. Podle toho plánu, ve chvíli, kdy by začalo masové zatýkání, nefyzičtí Archóni by dali signál skrze okultní rituály vrchním Archónům uvnitř SMOM (Rytíři Malty) a mezi Zednáři 33. stupně. Tito lidé by poté vydali rozkazy skrze své prostředníky uvnitř armády a kontaktovaly by vládní agentury, aby nartropili tolik ničení a spouště kolik jen dokážou. To odpovídá proroctví o Armagedonu, o Konci věků, které je fyzickými Archóny velmi vyznáváno. Udělali by cokoliv, aby uviděli tyto proroctví vyplněné. Ale není třeba těchto plánů bát, protože síly Světla mají detailní plány pro zabránění většině těchto událostí.

Jezuitští fyzičtí Archoni mají stále pod kontrolou sebeprogramovatelný počítačový program umělé inteligence ovládající finanční systém, program o kterém mluví Benjamin Fulford. Hnutí Odporu při Resetu Planetární Sítě 20/21. května vložilo do tohoto programu počítačový virus, a může teď finanční systém resetovat, když to bude pro operace Sil Světla nezbytné.

Jezuitští fyzičtí Archoni ztratili hodně moci nad širokou populací v březnové revoluci roku 1848/1849. Většina z nich se přesunula do nižších astrálních a éterických plání. Ti, kteří zůstali na fyzické pláni stále lidstvo ovládají. Nepřímo skrze Rothschildy. Rothschildové nepracují nezávisle, ale poslouchají rozkazy od svých Jezuitských Archonských pánů.

Slunovrat roku 2012 je bod zvratu, kdy bude spousta věcí ohledně Archonů a planetární situace rozhodnuta. „Sheliak timewave novelty graf'“ ukazuje drastický pokles entropie do 21. června, což odkazujena tento bod zvratu:Zdroj: http://2012portal.blogspot.ch/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana