pátek 8. května 2015

Pád Archonů


Originál publikoval Cobra 8. května 2012

Ohledně publikování těchto informací jsem měl nějaké pochybnosti, protože mohou být pro některé lidi šokující, ale dostal jsem nicméně instrukce tak učinit. Události posledních několika dní mě navíc přesvědčili, že nyní nastal ten správný čas pro uvolnění této informace.  Nepublikuji to, abych podněcoval strach, ale abych vás informoval. Jestliže si budeme situace vědomi, naše sjednocené vědomí bude schopno ji přeměnit a rozpustit. Níže uvedené tedy poskytuje celkem plný obrázek o situaci mezi silami Světla a Temnoty a o konečném vítězství Světla.

Před 25.000 lety vytvořili temné síly karanténu a jako rukojmí si vzali lidstvo. Vytvořili systém ovládání pomocí virtuální reality, takže nikdo nebyl schopen uniknout. Do pasti umístili bytosti Světla, které měli spojení se Zdrojem, jako zdroj pohonu, pro toto virtuální stvoření.

Tento systém virtuální reality je stále ještě do nějaké míry v provozu a obvykle je na něj odkazováno jako na Matrix. Na fyzikální úrovni je ovládání prováděno pomocí Orion-Babylonského otrockého finančního systému a skrze programování mysli pomocí masmédií. Na éterické, astrální a mentální planině je ovládání zajišťováno pomocí komor s elektromagneticky pokrouceným prostoročasem, podobných, jaké byly použity při Filadelfském Experimentu.  Tyto komory vytvářejí iluzi uzavřeného systému, který se zdá být věčným, a to je také důvodem, proč tak málo bytostí bylo schopno se z něho osvobodit, stát se osvícenými.

Matrix je provozován bytostmi, které se nazývají Archoni (z řeckého vládci).  Jsou to bytosti, které přišly z galaxie Andromeda a které si zvolily zažít temnotu. Odmítly se znovu propojit se Zdrojem. Počas milénií vytvořili Drakoniánskou a Reptiliánskou rasu skrze genetické inženýrství, aby je jako otrocké válečníky použili pro rozšiřování svého impéria.

Planeta Země je poslední planetou tohoto temného impéria k osvobození. Na planetě Zemi již zbývá pouze velmi málo Archonů.

Na étherických a astrálních rovinách se jim říká Páni Karmy. Jsou to oni, kdo do velké míry rozhoduje o životní pouti každého, kdo se inkarnuje. Vybírají naše rodiče, a do nějaké míry určují naše životní podmínky. Tento systém programování je známý jako karma. S pokročilou technologií ovlivňování vlny na astrální pláni manipulují astrální průběh planetárních energií a využívají je tak pro zlovolný astrologický vliv. Udržují zkreslenou časoprostorovou strukturu pomocí implantů, které si sami vytvářejí časoprostorovou anomálii černé díry, a tím matou lidskou mysl a emoce. Implanty jsou programovatelné krystaly, které byly vloženy do mentálních, astrálních a éterických těl každé lidské bytosti na Zemi za pomocí silných elektronických zařízení.

Na éterických a nižších astrálních planinách, jejich Drakoniánští administrátoři udržují technologii umělé inteligence, a ta drží Matrix na svém místě. Má to varovný systém, takže když probuzená bytost svým Světlem vytváří díru v Matrixu, Drakoniáni pošlou Reptiliáního otrockého válečníka, aby vyvinul tlak na psychologicky slabá místa probuzené bytosti, aby tím snížil její vibraci a tím tuto díru uzavřel.  Tito Reptiliánští otročtí válečníci také vyvíjejí neustálý tlak na mysl a emoce inkarnovaných lidských bytostí na Zemi, tak aby zabránili jejich spirituálnímu růstu a aby potlačili jejich boj za svobodu. A pokud ani toto nestačí, vyšlou také améby (elementární bytosti) a ty vyvinou dodatečný tlak. Všechny tyto negativní bytosti se obvykle skrývají v záhybech zkreslené časoprostorové struktury na astrálních a éterických pláních

Jejich síla je ve strachu a skrytých motivech. Tváří v tvář světlu, pravdě a odvaze ztrácí všechnu svoji sílu. Pokud si jsme vědomí tohoto všeho beze strachu, světlo našeho vědomí tyto záhyby v časoprostorové struktuře vyrovná a všechny tyto negativní bytosti budou odstraněny z astrálních a éterických plání planety Země:

http://www.ascensionhelp.com/blog/2012/01/31/never-call-them-archons/

Na fyzické pláni jsou Archoni inkarnovaní uvnitř Jezuitské organizace a spirituálně kontrolují jejich adminitrátory (Drakoniánské Ilumináty, kteří udržují finanční systém), jejich válečníci (Reptiliánské žoldáky, kteří chrání Ilumináty) a jejich otroky (lidstvo, které pro ně pracuje v práci od 9 do 17 hodin). Skrze jezuitské organizace a 33. stupeň Zednářů drží pohromadě Iluminátskou strukturu. Tato struktura se teď konečně rozpadá.

Invaze Archonů

V známé lidské historii existují tři hlavní invaze Archonů a jejich podmaněných ras, jako jsou Drakoniáni a Reptiliáni z vnějšího vesmíru na planetu Zemi. Všechny z nich se uskutečnily jak na fyzické rovině, tak na spirituálních planinách.

První je Kurganská invaze, která nastala okolo 3600 let před naším letopočnem. Temné bytosti vstoupily skrze Kavkazský dimenzionální portál.Jejím účelem bylo, zničit neolitické kultury uctívající mírumilovnou Bohyni, které vzkvétaly v neolitické Evropě. Chtěly zničit uctívání Bohyně, neboť ženská energie je naše přímé spojení ke Zdroji:

http://www.public.iastate.edu/~cfford/342Chalice.htm

Druhá je Chazarská invaze, která se stala okolo 393 našeho letopočtu. Temné bytosti použily ten samý Kavkazský dimenzionální portál:Účelem této invaze bylo zničit mysterijní školy, Křesťanské Gnostické Skupiny a přírodu uctívající pohanství a nahradit je Křesťanským Kultem programujícím mysl. Toto programování bylo posíleno vytvořením virtuální reality pekel na nižší astrální pláni, která byla poté použita Církví pro posílení její pozice.

Třetí je Konžská invaze, ke které došlo v roce 1996. Temné bytosti vnikly skrze válkou zničené Kongo, Rwandu a Ugandu. Hlavní důraz této invaze spočíval na éterické rovině a na nižší astrální rovině. Účelem této invaze bylo zničit hnutí New Age a hnutí Vzestoupení a posílit Matrix, který se již začínal v roce 1995 rozpadat v důsledku masového probouzení lidí na Zemi. Většina bytostí si není této invaze vědoma, protože jejich vzpomínky na Světlo, které bylo na Zemi přítomno před rokem 1996 byly vymazány v rámci intenzivní implantační kampaně lidstva v letech 1996 až 1999.

Vítězství Světla

Po aktivaci portálu 11:11:11 v listopadu minulý rok, se Matrix konečně rozpadá.

Okamžitě po tom, byly uvedeny do pohybu události (Keenanův soudní proces), které konečně vyústí v celkové osvobození. Tentokrát už nemůže dojít žádné invazi Archonů z vnějšího vesmíru, protože planeta Země je tou poslední, která má být osvobozena.

Očekává se, že rozhodující bitva nastane v době okolo přechodu Venuše přes portál 5. června. Už se nacházíme uvnitř časového období tohoto rozhodující bodu zvratu. I přesto, že je vítězství Světla zajištěno a všechny negativní časové osy již byly vymazány, potřebujeme být mimořádně bdělí.

Archoni na astrální pláni budou pokračovat ve vyvíjení tlaku na psychologicky slabá místa klíčových osob pozitivních sil na Zemi, aby je rozdělili a vytvořili mezi nimi konflikty. To slouží jejich záměru rozptýlení naší pozornosti do drobných hádek a odvedení pozornosti od našeho jasného záměru odstranění Kabaly. Tyto konflikty musíme opustit a musíme se okamžitě přeorientovat. Proud vědomí Osvobození je dost silný pro překonání Archonského vlivu, ale oni jsou stále dostatečně silní pro vytvoření zbytečných průtahů. Hromadné zatýkání Kabaly není pouze fyzická operace, potřebuje spirituální podporu, tak, aby až nastane, lidské masy nepanikařily.

V jistém bodě, energie Galaktického Centrálního Slunce spálí všechny překážky Matrixu na astrálních a éterických pláních a všechny negativní entity budou odstraněny. Budou nahrazeny anděly a spirituálními průvodci, jak krásně uvádí jedno proroctví:

SÍŤ MUSÍ SPADNOUT, KONČÍ TO, VSTUPUJE SVĚTLO

Posledním krokem je prostě rozpustit sít. To musí být provedeno a poté již události budou rychle následovat.

Ten Jediný vloží všechnu tuto energii pro zničení sítě samotné, a události pak přijdou téměř okamžitě.

Programy nebudou mít místo, kde se skrýt, žádné portály, žádné vybavení, nic. Budou vypnuty a nastane období jasného počasí.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.de/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana