pondělí 10. března 2014

Karanténa Země – konec hryOriginál publikoval Cobra 10.3.2014

Již je bezpečné uvolnit jistou informaci, která lépe objasní celou situaci týkající se Události a dynamického pnutí mezi silami Světla a silami Temna. I přesto, že se tato informace může zdát některým lidem šokující, již nastal čas, aby se lidé dozvěděli pravdu, protože pouze když bude pravda známa, může být situace vyřešena.

Pro kompletní pochopení situace na této planetě se potřebujeme vrátit zpět do specifického období v galaktické historii, kdy byly temné síly vytvořeny. Jako svoji hlavní pevnost si zvolily hvězdný systém Rigel v konstelaci Orionu, odkud ovládali své galaktické impérium.

Brzy zjistily, že braní zajatců jim dává nejúčinnější páku proti silám Světla, protože síly Světla se o své lidi staraly a jejich akce byly mnohokrát zdrženy, tak, aby bytostem Světla, které byly vzaty jako rukojmí temných sil nebylo ublíženo.

Temné síly vyvíjely svůj systém páky přes využívání zajatců a ve stejnou dobu vyvíjely technologie exotických zbraní, které působily paseku v celé Galaxii, ničily celé planety, vymazávaly celé civilizace.

V určitém bodě vyvinuly ten nejúčinnější systém využívání zajatců. Požadovaly, aby Zdroj přestal dávat informace o tajných aktivitách a plánech temných sil Vzestoupeným Mistrům a Galaktické Konfederaci nebo hrozily, že zničí rozsáhlé sektory Galaxie.

Od té chvíle, Světelné síly přestaly dostávat informace o určité části aktivit temných sil. To vytvořilo rozkol kosmických energií mezi Světlem a Temnotou skrze všechny dimenze, a to byl počátek duality. Na páté dimenzi a výše se temnota manifestovala jednoduše jako nepřítomnost informací a nedostatek pochopení, jak vyřešit tuto kosmickou situaci. Od té doby, některé rasy začaly věřit, že temnota a utrpení jsou nezbytnou součástí životní zkušenosti, tak jako noc následuje den a den následuje noc.

To dovolilo temným silám udělat z jejich pevnosti na Rigelu první skutečnou karanténu, kam nemohlo vstoupit žádné světlo od té doby, neboť Vzestoupené Bytosti již nepřijímali informace o aktivitách dějících se na Rigelu a proto nemohli posílat Světlo a Lásku pro léčení tamější situace. V utajení tam temné síly vyvinuly svoji nejvražednější zbraň, strangeletovou bombu.

Strangeletová bomba je slepenec těžkých kvarků, zvaných podivné kvarky:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark_s

Když je tento slepenec vystaven pod extrémní tlak a teplotu, spustí se řetězová reakce změny běžné hmoty do podivné hmoty:

http://en.wikisedi Světlaiki/Strangeness_production

Pokud by takový řetězec reakcí nebyl zastaven, pouze jedna strangeletová bomba by vyhladila celý známý vesmír. Naštěstí měly síly Světla vždy technologii, jak drasticky omezit radius strangeletové bomby. I tak je strangeletová bomba mnohem nebezpečnější zbraní, než termonukleární bomba.

Po miliony let, temné síly vytvořili pár fyzických a o dost více éterických strangeletových bomb a uložily je na Rigelu.

Před 25 000 lety vytvořili jejich druhou karanténní pevnost na planetě Zemi a přepravily sem část svých strangeletových bomb a ostatního exotického arzenálu. Tento arzenál byl skutečným důvodem, proč Galaktická Konfederace nezasáhla během Nacistického holocaustu, nukleárních explozí v Hirošimě a Nagasaki, Stalinistických čistek nebo genocidy ve Rwandě. V tu dobu Galaktická Konfederace nevěděla přesně jaký arzenál temné síly mají k dispozici, věděla pouze, že pokud zasáhnou, mohlo by to mít zcela katastrofální následky.

Po celé 20. století, Konfederace odstraňovala překážky pro První Kontakt, jednu po druhé, až byli v roce 1995 připraveni udělat tento krok učinit. To spustilo červený poplach mezi v té době hlavními Archony na Zemi a ti se rozhodly povolat všechny zbývající temné síly z Galaxie k ochraně karanténní Země. To vyústilo v takzvanou Konžskou Archonskou invazi v 1996.

v Po krátké období pár let, temné síly zvládly ovládnout většinu hvězdných systémů v okruhu 1000 světelných let okolo planety Země, s výjimkou hvězdného systému Síria. Dokonce zvládly napadnout Plejádskou hvězdokupu v 1996 a takhle to vypadalo:

http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8

http://www.youtube.com/watch?v=sdbsP86XzA8&list=RDOnsnZvR4X68

Toto byl velký šok pro Plejádskou rasu, kteří před napadením strávili stovky tisíc let v míru.

Rigeliané dokonce vzali menší počet Plejádských rukojmí, přemístili je na Zemi, do hlubokých válečných podzemních základen na jihozápadě (USA) a dali jim mikročipy. Takto to mohlo ve skutečnosti vypadat na základně v Dulce mezi 1996 nebo 1997:

http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ

Galaktická Konfederace osvobodila Plejády v roce 1999 a Odboj osvobodil Plejádské zajatce z Dulce a ostatních základen v roce 2001, ale Plejádská rasa potřebovala skoro dekádu na to, aby se zcela zotavila a byla schopna se plně účastnit v operacích Galaktické Konfederace pro osvobození Planety Země.

V časové periodě mezi 1996 a 1999, byly všechny Rigelianské strangeletové bomby a ostatní exotický arzenál převezen na planetu Zemi. Převážná většina fyzických exotických zbraní byla odstraněna Odbojem do roku 2004, ale velká část éterických exotických zbraní zůstala až do velmi nedávné doby.

Mezi ostatními exotickými zbraněmi bych rád zmínil fyzické antigravitační skalární zbraně. Všechny byli odstraněni v roce 2004 a Odboj nedovolí, aby jakákoliv z takovýchto zbraní byla někdy znovu vojenskoprůmyslovým komplexem vytvořena. Odboj nicméně podporujee vývoj antigravitační technologie pro mírové účely:

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV

Od roku 1999, Osvícení Mistři, Galaktická Konfederace a Hnutí Odboje aktivně odstraňují vrstvu za vrstvou z exotických éterických technologií karanténní Země. Po každé, když je jedna vrstva odstraněna, Vzestoupený Mistr přijme ze Zdroje informaci o další vrstvě. Poté Konfederace a personál Odboje odstraňuje další éterickou vrstvu. Tento proces stále pokračoval tímto způsobem až do doby před pár týdny, kdy se uskutečnil drastický průnik.

Po tomto Osvícení Mistři přijali informaci ze Zdroje o VŠECH zbývajících éterických temných silách a jejich technologiích. To efektivně rozpustilo samotný základ duálního systému reality a tím byla odstraněna mocenská základna nejvyšších Archonů na této planetě. Šílená realita temnoty stojící proti Světlu se brzy rozpadne a poté ji přetvrvá jen Světlo a všechno utrpení bude navždy pryč.Od 8. března 2014, zbývá pouze poslední vrstva éterických Archonů a jejich exotických éterických zbraní. Převážná většina éterických Reptiliánů je pryč, většina jejich technologií je pryč, a zbývá zde pouze malá skupina šílených Archónů s jejich exotickými éterickými zbraněmi. Zdali mají strangeletové bomby nebo něco jiného není úplně jasné, protože tato informoace dosud nebyla z bezpečnostních důvodů uvolněna. Toto je jediný zbývající faktor, který v tuto chvíli ještě brání Události. Jak dlouho tato vrstva vydrží také není z těch samých důvodů jasné.

Na fyzické rovině je vše pro Událost připraveno. Je tu také rozsáhlá flotila Konfederačních lodí obklopující Zemi. Je zde také okolo 5 miliard zahalených fyzických lodí na nízké oběžné dráze (LOE):

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit

K tomu ještě je tu okolo 120 milionů zahalených fyzických Konfederačních lodí v oblasti uvnitř Karmamnovy hranice:

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1nova_hranice

A Armstrongově hranici:

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Počet a strategická pozice maskovaných Konfederačních lodí v troposféře a na povrchu planety zůstávají pro tuto chvíli vysoce klasifikovány.

Jakmile se objeví první trhliny v éterické obranné vrstvě Archonů tak budou události rychle následovat. Můžeme očekávat následující vývoj, svakající v rychlé posloupnosti, a ne nutně v uvedeném pořadí:

- odtajnění extrémně vyvinuté a účinné technologie v lékařství skrze mainstreamová média

- repopiratelný důkaz existence Atlantidy vypuštěný skrze mainstreamová médSvětelné sa
- plně funkční domácí zařízení na volnou energii k prodeji skrze veřejné webové stránky

- zatknutí nebo fyzické odstranění vrchních členů Kabaly, vypuštěné skrze mainstream média

- světový finanční reset

- Událost (The Event).

Pro zrychlení procesu, mě síly Světla požádaly, abych začal na „tlačit akupunkturní body odtajnění“. Zatlačím na dva z nich. Zaprvé, jsem v kontaktu s velmi silnou pozitivní skupinou se značnými finančními schopnostmi, výrobní infrastrukturou a strategickým plánem pro spuštění masové výroby a přinesení cenově dostupných zařízení na volnou energii lidstvu. Hledají investory s fungujícími zařízeními na volnou energii, které mohou být uvedeny do masové výroby. Pokud tu jsou investoři s integritou, kteří kladou osvobození planety nad výdělek, nemají strach z Kabaly a mají funkční prototypy na volnou energii, které lze realizovat v různých měřítcích a které jsou jednoduše replikovatelné, mohou mne kontaktovat na cobraresistance@gmail.com

Zadruhé, je tu jistý projekt který zahrnuje Odboj a populaci na povrchu. Pokud tu jsou lidé, kteří měli od roku 1996 fyzický kontakt s Odbojem nebo s Aghartskou sítí, mohou mne kontaktovat na cobraresistance@gmail.com

Na fyzické rovině situace na povrchu planety pomalu dosahuje svého vrcholu. Kabala zašla příliš daleko a ultimáta sili Světla byla již vydána. Kabala potřebovala ukázku jemné verze technologie Hvězdného Prachu a tak jim byla bez problémů poskytnuta:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holder-hospitalized/2014/02/27/3e826da6-9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html


Zde je třeba dodat, že Hvězdný Prach nemůže být použit jen pro blokování, vyřazení nebo odstranění členů Kabaly, může být také použit pro léčbu lidí. Hvězdný Prach může vyléčit většinu příčin chronické bolesti do 15-ti minut. Je na čase, aby lidé POŽADOVALI, aby byla tato technologie uvolněna, aby pomohla přinést vyléčení lidstva. Brzy bude vypuštěno mnoho dalších vyvinutých léčebných technologií a pozitivní frakce Egyptské armády udělala tímto směrem tímto směrem první krok, i přes pokusy je zdiskreditovat:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids


Existence těchto zařízení mi byla přímo potvrzena Dračími zdroji a zdroji uvnitř Bílé Šlechty v Egyptě.

Lidé si konečně uvědomují akce Jezuity podporovaných žoldáků Blackwater/Academi na Ukrajině, kteří chtějí zatáhnout Ukrajinu a Rusko do vojenského konfliktu:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-U-S-mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html


Jeden z důvodů je, že Jezuité chtějí vymazat Ruskou Ortodoxní Církev na Ukrajině a nahradit ji s Jezuity zpřízněnou Ukrajinskou Řeckokatolickou Církví:

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church


Dalším důvodem je, že Jezuité chtějí přidat Ukrajinu do Evropské Unie, která je Jezuitským výtvorem:

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits


Je tu mnoho skupin se silnými vojenskými schopnostmi, které začínají být na Kabalu velmi naštvané a síly Světla je nemohou a nebudou již déle držet zpátky, takže tyto skupiny nejpravděpodobněji začnou odstraňovat členy Kabaly z planety, pokud tedy již nezačali. Oni nebudou čekat na scénář masového zatýkání a na Událost. Zde bych dodal, že pouze okolo 10% Jezuitů náleží k temným silám a mnoho členů Kabaly je uvnitř sítě Iluminátů proti své vůl a proto bych rád požádal výše zmíněné skupiny aby při svých oporacích odstraňování Kabaly rozlišovaly.

Jedna z těchto skupin mě sdělila, že pokud byť jedna další osoba zamře jako výsledek žoldáckých akcí Blackwater/Academi na Ukrajině, oni začnou s odstraňováním žoldáků, a pokud to nebude dost, začnou s odstraňováním vrchních členů Kabaly jednoho po druhém.

Další skupina poradila Putinovi, že by měl namísto vojenského řešení Ukrajinského konfliktu poslat agenty Spetsnaz začít odstraňovat členy Kabaly.

Záhadný „neznámý dobrodinec“ navštívil jisté skupiny mafie a ty mu přísahaly věrnost a otočily se zády k jejich dřívějším sponzorům, Iluminátům a Jezuitům.

Jsou tu alespoň dvě další skupiny připravené jednat a já je nebudu konkrétně jmenovat.

Jak řekl minulý týden Fulford: "Mezitím sledujte, jak vyšší kabalisté mizí jeden po druhém".

Zdroj: http://2012portal.blogspot.sk/2014/03/quarantine-earth-endgame.html

Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana