pondělí 6. července 2015

Interview s Cobrou ze 7.6.2015 - Untwine

Děkuji Cobrovi, že si našel čas na úžasné a kvalitní odpovědi.

Untwine: Co je Šambala?
Cobra: Šambala je název podzemního království Světla, kde světelné síly ukotvovaly a uzemňovaly světlo po dobu posledních 25 000 let, od doby co byly vyhnány z povrchu planety, když byla na planetu Zemi uvalena před 25 000 lety karanténa.

U:  Ok. Týká se to také měst na éterické a astrální úrovni, nad povrchem?
C: Samozřejmě, všechna podzemní města Světla mají svůj éterický a astrální protějšek a některá ta města se nacházejí také nad povrchem Země, vysoko ve stratosféře.

U: Můžete hovořit o příbězích o králi světa, k čemu se vztahují?
C: Král světa je stará moudrá bytost Světla, která  řídí evoluci na této planetě po mnoho milionů let. Je to vlastně vzestoupená bytost, takže odešla za iluzi prostoru a času, odešla za dimenzi prostoru a času a je to vlastně osvícená bytost.

U: Takže je teď stále na planetě?
C: V této chvíli se na planetě nenachází, ale teď je na planetu zaměřeno jeho vědomí.

U: Můžete hovořit o energetickém centru v dolní části zad, kde jsou tvořeny naše kmenové buňky? O co se jedná?
C: Toto energetické centrum je jedním z klíčů, jak odemknout záhady DNA. Chtěl bych říct, že je přikládáno příliš mnoho pozornosti samotné DNA, ale důležitější je, že existuje matrice ve vyšších dimenzích, zejména v éterickém těle, která se následně manifestuje jako fyzická DNA a toto energetické centrum reguluje tok energie, která se toho týká.

U: Dříve jste řekl, že Mléčná dráha a galaxie Andromedy jsou protikladné polarity a že centrální slunce naší Mléčné dráhy je obrovská bohyně. Znamená to, že centrální slunce Andromedy je obrovský bůh?
C:Takhle bych to nezjednodušoval. Protichůdné polarity v těch dimenzích nejsou stejné jako muži a ženy, jsou to spíše jakoby magnetické polarity, plus a mínus.

U: Takže to nemá nic s mužskými a ženskými energiemi?
C: Na té úrovni se ženské a mužské energie projevují trochu jinak, takže abychom nazývali centrální slunce bohem a jiné centrální slunce bohyní je omezující interpretace.

U: Takže tam je mužské a ženské plně integrováno?
C: Je těžké popsat lidskými slovy, co se odehrává na těch úrovních, ale nejbližší popis je, že se jedná o různé polarity, jako plus a mínus, jako magnetické a elektrické pole, ale stejně je to velmi hrubá interpretace.

U: Došlo někdy v předchozích verzích vesmíru k podobné anomálii, jak to teď máme my, s temnotou?
C: Ano, byly různé verze této anomálie, ale ty se před tímto kosmickým cyklem nemanifestovaly naplno.

U: Takže  teď, když je naplno manifestována, bude i plně vyřešena?
C: Ano.

U: Jsou planety bytostmi, které prošly evolučním procesem, jako zvířecí lidé, a pak vzestoupily a dále se vyvíjely, až se staly planetami?
C:  Ani ne, většina vysoce vyvinutých bytostí nikdy neprošla vývojem zvířete, nejnižší rovina, jakou dosáhly, je zkušenost  lidská.  Existují dva hlavní proudy evoluce: jeden přichází přímo ze hmoty a postupuje od říše minerálů, rostlin, zvířat a lidí k duchu, a druhý proud evoluce vychází z ducha.  Postupuje směrem dolů k lidské zkušenosti a pak stoupá zpátky, směrem nahoru. Takže se ty dva proudy vzájemně doplňují.

U: Jaká je další fáze vývoje, po vzestupu?
C: Vzestup je začátkem cesty domů, zpátky k Jednotě. Je to kontinuální proces, končící  splynutím s Absolutnem.

U: Jsou ve vesmíru všechny druhy bytostí se zvířecími hlavami?
C: Většina takových bytostí byla výsledkem genetických experimentů na okupovaných planetách.

U: I například bytosti se lví hlavou?
C: Ne všechny, ale většina.

U: Jsou také humanoidní bytosti, vypadající jako stromy nebo rostliny?
C: Takové věci se zkoušely také v Atlantidě,  ale nebyly moc úspěšné. Vyskytuje se to  vzácně  a v osvobozeném vesmíru se to nepodporuje.

U: Jaký je původní význam bafometa, bytosti s kozí hlavou?
C: Řekl bych, že je to manipulace velmi starého archetypu ze strany kabaly. Jedná se o  archetypy kozoroha, velmi starých bohů a bohyň, které byly spojeny do tohoto symbolu, který byl zneužit okultisty kabaly, zejména v posledních několika staletích.

U: Kdo původně ten symbol vytvořil?
C: Není to symbol, který byl vytvořen. Je to spojení různých starých symbolů a to udělala kabala, aby zneužila energie, které za těmi symboly jsou.

U: Může být ten symbol také použit pro světlo?
C: Může, ale je s ním spojeno příliš mnoho negativní energie. Takže je dobré tu energii očistit.Ale jsou jiné symboly, které můžeme použít a které jsou mnohem neutrálnější a nejsou natolik naplněny nějakým významem.

U: Kdo je Kálí ?
C: Je to stará bohyně, bytost Světla a jejím úkolem je proměna zastaralých forem a uvolnění zastaralých vzorců.

U: Jaká je situace víl po dobu karantény na Zemi?
C: Hlavně po invazi archonů v r. 1996, neměly víly a všechny ostatní elementární bytosti dobré časy, protože éterická atmosféra byla hodně otrávena radioaktivitou, také byla rozhozena harmonie kvůli nízkofrekvenčním skalárovým zařízením a bytosti měly těžký život. Proto si vyhledávaly místa s nejmenším znečištěním, a v městských oblastech  je bylo těžké najít.

U: V době karantény na Zemi  existovali jednorožci?
C: Ano, ale málo, lze je těžko najít.

U: Hlavně v éterických a astrálních úrovních?
C: Ano.

U: Jaký je rozdíl mezi lineárním časem a spirálním časem?
C: Jedná se hlavně o vnímání proudu/toku času. Tok času je fyzická realita, a to, jak ji vnímáme, je otázka úrovně vědomí. Lineární čas je čas,  který vnímáme přes filtr mysli,  tím, že používáme kalendář. Spirální čas je čas, který je spojen s přírodními cykly a když jsme spojeni s přírodními cykly, můžeme vidět a vnímat a zažít, jak se ty cykly přeměňují do spirály vývoje.

U:  Takže to je jeden ze způsobů jak temné síly manipulují s časem - tedy že zesilují lineární čas?
C: Ano, do jisté míry, ale to není hlavní cíl jejich snažení.

U: Jakými způsoby ještě manipulují s časem?
C: Nemanipulují natolik, jak se mnoho lidí obává, protože to není lehké.  Hodně se mluví o cestování v čase, ale většinou to nevychází z reality. Je velmi těžké získat cokoliv z budoucnosti. Abyste toho mohli docílit, musíte mít správný stav vědomí. Takže Kabala nebyla schopna spojit se s časovými liniemi budoucnosti, přestože to lidé říkají, ale nepovedlo se to.

U: Před pár lety jste zmínil, že pracujete na projektu s časovými liniemi, můžete říct o tom něco víc?
C: Moc toho neřeknu, ale ano, existují projekty, kde pracujeme s časovými liniemi, léčíme minulé časové linie a otevíráme budoucí časové linie, ale je ještě brzy, abych o tom mluvil podrobněji.

U: Takže, bytosti Světla mohou cestovat v čase?
C: Ne tak, jak to lidé chápou. Není to tak jednoduché, jak si lidé myslí.

U: Můžete říct něco o události Světla fénixa, co se tam stalo?
C: Bylo to jedno z mnoha pozorování mimozemských plavidel, bylo mnoho dalších pozorování. Došlo k natržení matrixu a tehdy mohly světelné síly a jiné civilizace trochu projevit  svoji přítomnost.

U: Je život na úrovních nacházejících se nad mentální úrovní také založen na formě a na posvátné geometrii?
C: Ne, je založen na plynulých vzorcích lásky a světla.

U: Může astrální a mentální tělo umřít, stejně jako je tomu u fyzického těla?
C: Ano, jistě.

U: Ok, takže když na těch úrovních zemřete, vaše vědomí jde k těm vyšším úrovním?
C: Ano, pak vaše vědomí jde na vyšší mentální rovinu a pokud jste dostatečně vyspělý, strávíte tam nějakou dobu a ve většině případů se na tuto planetu znovu inkarnujete.

U: Je pravda, že naše myšlenky a emoce se mohou stát samostatnými bytostmi?
C: Existují elementální bytosti, které tvoří bloky našich emocionálních stavů. Takže například, když pociťujete vztek, ten vztek je určitá vibrační frekvence, která je tvořena určitými elementálními bytostmi, které jsou samostatnými životními formami.
U: Modrá a červená barva jsou často používány, aby symbolicky vyjádřily mužský a ženský princip a spojením těch dvou barev dostaneme fialovou.  Je to také barva korunní čakry, kde se prolínají mužské a ženské energie kundalíní. Proto je fialová tak silná?
C: Nemá to souvislost s fialovým plamenem, fialový plamen je barva transmutace a když ho používáme, vlastně invokujeme přítomnost určitého archanděla, Zadkiela, a ta energie archanděla proměňuje všechny zastaralé formy a také část primární anomálie.

U: Když jste napsal název Isis ve formě IS:IS, můžete vysvětlit, proč?
C: Ne.

U :Kdo je za zatýkáním archonů?
C: Ten proces se týká mnoha různých skupin světelných sil, a pokud mluvíme o těch, co jsou na povrchu planety, tak je to hnutí odporu.

U :A co éterická rovina?
C: Na éterické úrovni jsou  jiné, řekl bych, galaktické síly, které provádějí ty operace, ale řekl bych, že archonů již moc nezbylo. Ti, co na planetě zbyli, jsou většinou infiltrováni k jezuitům a do dalších organizací a většina jich na planetě zůstane až do události a tehdy budou zatčeni.

U: A co Chimera, kdo je zatkne?
C: Bude to stejné, ti ve fyzické podobě budou zatčeni a odstraněni z planety Hnutím odporu a ti, co jsou na éterické a plazmické úrovni, budou odstraněni galaktickými sílami.

U: Kdo vytvořil kalich z vltavínu Řádu hvězdy?
C: Byl vytvořen galaktickou konfederací dle instrukcí centrální civilizace před miliony let.

U: Jaký je význam libyjského tektitu?
C: Jeho účelem je transmutovat temnotu Orionu uvnitř, takže je to velmi silný léčivý kámen pro ty, kdo ve svých minulých inkarnacích měli co do činění s energií Orionu. Je schopen transformovat ty energie zevnitř jejich energetických polí.

U: Jak byl na Síriu vytvořen kámen čintamáni a co jej sem přineslo?
C: V hvězdném systému Síria byla planeta modré barvy, která explodovala a části té planety cestovaly do všech stran a malá část se dostala na planetu Zemi a části sem spadly před mnoha miliony let. Tehdy je z planety sesbíraly světelné síly. Byly drženy v síti Agarthy a část jich byla předána lidstvu, zejména teď, aby pomohly Události.

U: Archandělé, kteří se před 8 miliony let ponořili do nahodilosti nepředvídané události a odpojili se, a začali šílet, jak to začalo, co bylo jejich první akcí?
C: Stalo se to velmi rychle, protože oni vlastně vytvořili přístroje, které je podrobily velmi silným elektromagnetickým polím a to narušilo časoprostorové kontinuum kolem nich a když se to stalo, bylo to pro ty bytosti obrovské trauma. Trauma bylo tak ohromné, že ty bytosti ztratily spojení se svou duší, bylo to velmi rychlé. Nikdo to nebyl schopen předpovědět, ani tomu zabránit.

U: Takže začali útočit na druhé, ano?
C: Přesně tak.

U: Jaký byl život na začátku karantény, bylo to jako doba kamenná?
C: Většina na povrchu byla ve fázi doby kamenné. Byl to jakoby mix komunit doby kamenné a ostrůvků vysoce vyspělé atlantské civilizace a oni spolu příliš nekomunikovali.
U: Jak dlouho přetrvávala ta vysoce vyspělá civilizace?
C: Dalších 12 až 13 000 let, až do konečného potopení Atlantidy.

U: Máte nějaké doporučení, jak zdravým způsobem uvolnit negativní emoce a myšlenky?
C: Lze použít mnoho technik, zejména je můžete najít v duchovních kruzích, jak uvolnit přetlaky emoční a mentální. Další velmi zdravá věc je element vody a samotná příroda toho může hodně absorbovat. Další možnost je zdravá komunikace, která někdy může pomoct rozpustit emoce. V zásadě všechny ty emoce a myšlenky pocházejí z implantátů. Když se implantáty začnou rozpouštět, bude mnohem snadnější zbavit se emocí a myšlenek a  přetransformovat je.

U: Vybuchla již někde ve vesmíru strangeletová/(asi částicová)  bomba ?
C: Kontrolovaným způsobem, pod dohledem světelných sil.

U: Takže to udělali, aby to mohli zkoumat?
 C: Aby mohli vynalézt technologie, jak je absorbovat a transmutovat, bylo to v laboratorních podmínkách, pod kontrolou.

U: U slavností pálení panáků vidím hodně posvátné geometrie – ve způsobech, jak vytvoří to místo.Jaký to má účel a také ty rituály, které dělají, když zapálí figurínu člověka?
C: Je to zajímavý mix světla a tmy.  Jsou přítomny silné prvky obou, jak v samotné organizaci festivalu a také v osobní přítomnosti. Pokud se k tomu přikročí správným způsobem, má ta akce velký potenciál pro světlo. Další věc je, že povrchová populace pro něco takového zatím není připravena.
U: Můžete vyjmenovat nejdůležitější vortexy Bohyně na Zemi?
C: Číslo jedna je v Sýrii. Pak jsou silné na Krétě, v Řecku, Egyptě, Irsku, Ukrajině, Karibiku. Jsou na mnoha místech světa. V Austrálii, na Tahiti, jsou všude.

U: A co hlavní božské vortexy?
C: Hlavní vortey Boha, mužské, jsou v mnoha případech posvátné hory: jako hora Shasta, Fudži,Kajlás. Další jsou Stonehenge, pyramidy, některé jsou v hlavních městech planety.

U: Dříve jste řekl, že od doby zahájení karantény nepřišla téměř žádná nová duše, takže je to pravda ohledně příběhu o indigových a krystalových dětech?
C: Velmi, velmi málo z toho jsou pravdivé příběhy, většinou jsou to  fikce hnutí new age.

U: Jak to, že byl Sírius tak silný, že to byl jediný hvězdný systém v okruhu 1000 světelných let, který nebyl v r. 1996 napaden?
C: Hvězdný systém Síria je velmi silný portál přímo do galaktického Centrálního Slunce a světelné síly se rozhodly, že naakumulují svou energii, aby tento portál ochránily. Aby usnadnily tok proudu, který zasáhl planetu Zemi, protože hvězdný systém Síria je velmi blízko Země a mít tak silnou prezenci galaktické centrální energie. Tak blízko Země bylo nejsilnější možnou ochranou této sluneční soustavy a zejména Země, od r. 1996 doposud.

U: Je negativní energie na této planetě jedna z příčin, proč nefungují dobře zařízení na volnou energii?
C: Mnoho zařízení funguje velmi dobře, ale ty co fungují velmi dobře, jsou obvykle ukradeny Kabalou, nebo  tam provedou sabotáž.

U: Takže negativní energie na této planetě s tím nemá nic společného.
C: Ne. Existují velmi jednoduché fyzické zákony, které fungují bez ohledu na míru primární anomálie, která je tady. A ta zařízení fungují velmi dobře, ale samozřejmě, Kabale se to nelíbí a vezme je nebo potlačí, nebo je zničí.

U: Jakou roli mají tajné katarské lóže, které přetrvaly do dnešní doby?
C: Skupina katarů je vnější výraz pro vnitřní bratrstvo hvězdy. Je mnoho světelných bytostí, které se inkarnovaly do různých katarských skupin, aby udržovaly světlo proti jezuitským invazím po celé planetě.

U: Zůstaly některé evropské odbojové skupiny po druhé světové válce funkční?
C: Většina těch skupin byla rozpuštěna,  ale některé v omezené podobě zůstaly a držely se v utajení a některé se v posledních letech znovu sešly a spojily se s různými pozitivními skupinami, s templářskými skupinami, které pracují pro osvobození planety.

U: Může se jedna duše inkarnovat do více těl?
C: V jednu chvíli můžete být jenom v jednom těle – před vzestupem. Samozřejmě, můžete opustit jedno tělo a vstoupit do druhého a pak to znovu změnit. Ale v určitou chvíli můžete být pouze v jednom těle.

U: Jaký mají světelné síly plán ohledně toho, pokud by části populace začaly být po události agresivní?
C: Pokud se to stane po události, samozřejmě hnutí odporu, spolu s pozitivní armádou a místními pořádkovými silami budou schopny situaci zklidnit. To není velký problém.

U: Jaký je původ soch na Velikonočním ostrově?
C: Ty sochy jsou pozůstatky  staré rasy obrů, která obývala ostrov před mnoha tisíci lety.

U: Co se děje s těmi schůzkami mimo náš svět, na kterých se zúčastnil Corey Good?
C: Mé zdroje nemohou potvrdit, že ty schůzky má. Mohu potvrdit, že byl zapojen do tajného vesmírného programu a má některé velmi dobré informace, ale mé zdroje nemají informaci o těch mimozemských setkáních.

U: Proč se kruhy v obilí objevují pouze v některých zemích, zejména v Anglii? 
C: Protože jsou tam otevřeny portály k tomu, aby se kruhy objevily. V Anglii jsou silné plejádské portály a plejádské lodě do těch portálů vstoupí, udělají kruhy a pak zmizí.

U: Kdo původně vytvořil sfingu?
C: Pozitivní egyptská škola mystérií před asi 16 000 lety.

U: Kdyby se lidé, kteří každý týden dělají meditaci na osvobození planety, fyzicky shromáždili na jednom místě, byla by pak kritická hranice nižší?
C: Na samotném místě nezáleží, ale jde o to, aby lidé fyzicky meditaci dělali. Kritické množství je dáno a zatím ho nebylo dosaženo.

U: Je Dou Mu vzestoupena ?
C: Dou Mu není vzestoupena, ale pochází z osvobozeného vesmíru, takže je dostatečně čistá, nemá žádné osobní bloky ani anomálie, takže je zcela propojena se Zdrojem.

U: Proč potřebuje laserovou technologii, aby si udržovala otevřené třetí oko - je to kvůli anomálii na této planetě?
C: Kvůli anomálii na planetě a protože je velký rozdíl ve frekvencích mezi povrchem planety a tím místem, odkud pochází. Je to, jakoby jste se chtěli potopit na dno oceánu – musíte mít něco, abyste přežili.

U: Je schopna vidět na Zemi na dálku vše?
C: Může vidět na dálku mnoho věcí, ale ne všechno, protože i pro ni jsou některé věci zapovězeny. Země je velmi divná planeta. Mnoho tajností.

Konec přepisu


Pro všechny poutníky na Cestě Lásky do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info.
Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.