pondělí 9. února 2015

Aktualizace situace v našem solárním systémuOriginál publikoval Cobra 9. února 2015

Fáze Průniku znamená, že síly Světla se již déle nezaměřují pouze na vzdorování Chimeře a Kabale, ale místo toho nabírají na síle pro finální průnik. Během fáze průniku se bude Závoj pomalu rozpouštět a karanténa se bude pomalu zvedat. Probíhají operace pro přípravu Odtajnění (Disclosure) skrze úniky do hlavních média díky vysoce postaveným zdrojům v Indii a v Rusku. Očekáváme, že se tyto úniky objeví, jakmile Chimera ztratí svoji moc nad nad armádami výše uvedených zemí.

Náš Solární Systém byl ovládán Orion/Andromédským impériem Chimery a jejich Drako/Reptiliánských přívrženců posledních 26 000 let, což uvrhlo planetu Zemi do karantény a odizolovalo od jiných pozitivních mimozemských ras.

Síly Světla byly donuceny podepsat dohodu o nezasahování, která udává, že přímo nezasáhnou na povrch planety Země a naopak Chimera také přímo nezasáhne na povrch planety. Ačkoliv byla tato tato smlouva pro vývoj lidstva v posledních 26 000 letech velmi škodlivá, tak také zabránila od tomu, aby bylo lidstvo přímo Chimerou a jejich Drako/Reptiliánskými přívrženci sklizeno (harvested). To je důvodem, proč agenti Hnutí Odporu nekontaktují lidské bytosti na povrchu planety. Tato smlouva je také důvodem, proč Reptiliáné masivně a veřejně nepožíraly lidi k snídani v našich městech na povrchu, po roce 1996, kdy byla jejich přítomnost pod povrchem planety obří, s přítomnými 500 milióny jedinců. Tato dohoda je také důvod, proč v mnoha případech nebyly strangeletové bomby detonovány. Hned, jak tato dohoda Chimerou zmizí, síly Světla zasáhnou na povrch této planety přímo.

Nepřímé pokusy pro proniknutí karanténou začaly v 19. století, kdy Plejáďané inspirovali tajnou společnost NYMZA (Letecký Klub Sonora) pro postavení vzducholodí:

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Dellschau

Tesla měl spojení s NYMZO a pokoušel se postavit vesmírnou loď pro cestu na Mars. Jeho pokus se nezdařil a poté, co JP Morgan přestal Teslu financovat.

Marconi byl studentem Tesly a potom, co viděl, jak Kabala naložila s Teslou se on a pár dalších lidí (včetně slavného alchymisty Fulcanelliho) přemístili do Jižní Ameriky, kde si v roce 1937 postavili tajné podzemní město v Andách:

http://www.bibliotecapleyades.net/tesla/esp_tesla_35.htm

Tesla, Marconi a Fulcanelli jsou všichni členové Bratrstva Hvězdy.

Druhý Plejáďanský pokus pro proniknutí karanténou začal na začátku 20. století s tajnými společnostmi Thule a Vril v Německu. Ale brzy převzaly německý vesmírný program, který vyvrcholil v postavení tajné Německo Nacistické Měsíční základny během 2. světové války nepřátelské rasy. A jak se stejné navzájem přitahuje, tak byla Nacistická Měsíční základna krátce po konci války převzata Reptiliány a všechen její personál byl vyhlazen.

Přímější pokus o pro proniknutí karanténou se uskutečnil 20. února 1954, kdy se Prezident Eisenhower setkal s představiteli Plejáďanů a Aštarova Velení na Edwardsově letecké základně:

http://exopolitics.org/Study-Paper-8.htm

Pod tlakem Negativní Armády, byl Eisenhower donucen dohodu s pozitivními mimozemšťany odmítnout a později místo toho podepsat smlouvu s negativními Zeta a Drako rasami.

Plejáďané si však zvládli vyjednat od Negativní Armády povolení pro postavení avé tajné základny pod ostrovy Bora Bora ve Francouzské Polynésii, a to pod podmínkou, že její existence zůstane povrchové populaci utajena.

Na Edwardsově letecké základně byl setkání přítomný , biskup z LA, James Francis MacIntyre, a ten průběh jednání hlásil Jezuitům. Fotografie a záznamy Plejádských lodí, pořízené na tomto setkání jsou ve Vatikánské knihovně. Jezuité byli také pravidelně informováni Negativní Armádou o všech technologiích,  které armáda přijala od Zetů a Drakoniánů. V roce 1956 započal tajný Jezuitský vesmírný program postavení základen na Měsíci a na Marsu.  Program nebyl nijak úspěšný, a ironicky, jeho kódové označení bylo Marconi.


Skutečný tajný vesmírný program nastartoval počátkem 60. let, kdy skupina Chimera vydala povolení negativním armádám v USA, Evropským členům NATO, Sovětskému Svazu a Číně pro postavení společných tajných základen na Měsíci a Marsu v jistých omezených zónách. Také, byla podepsána tajná dohoda mezi Kabalou a Drako/Reptiliánským/Zetským komplexem, který  Kabale poskytl technickou podporu pro stavbu lunárních základen a základen na Marsu,  zatímco tyto negativní vesmírné rasy dostaly povolení postavit společně s Negativní Armádou podzemní základny na Zemi.

Společná Americko/Sovětská základna na Marsu byla tedy postaveno v roce 1964 a poté v příštích několika dekádách rozšířena, tak jak  byly do programu přidány další základny na Měsíci a na Marsu. Hlavní lunární základna byla postaveny na odvrácené straně Měsíce a její kódové označení bylo LOC (Vedení Lunárních Operací).

Celý tajný vesmírný program byl pojmenován Solar Warden (Solární Strážce) a vrchní supervojáci byli do programu přijati s tím, že jim byl vymyt mozek představou, že brání Zemi před negativními mimozemšťany. Někteří diplomaté Spojených Národů o existenci  vesmírného programu Solar Warden věděli a naivně věřili, že se jedná o světový program pro ochranu Země proti mimozemské hrozbě. Ve skutečnosti bylo účelem tohoto tajného vesmírného programu vybudovat společnou Drako/lidskou infrastrukturu rozprostřednou po našem Solárním Systému jako přípravu pro Archonskou invazi, ke které došlo v roce 1996:

https://authenticmentoring.wordpress.com/2014/08/04/how-many-whistle-blowers-does-it-take-to-expose-the-secret-space-program/

Z lidské strany, byl program řízen bezbožnou čtyřkou (Bush starší, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld a Dick Cheney). Bezbožná čtyřka jsou ve skutečnosti Drakoniáni, kteří vstoupili do lidských inkarnací před 26 000 lety a jedná se o čtyři nejviditelnější Drako/lidké hybridy.Dick Cheney byl vůdce Mars Corporation a tvrdil, že je vlastníkem globálního planetárního dluhu, který Země dluží Mars Corporation a také odtržené civilizaci, která dojila Zemskou pracovní sílu skrze Rothschildovský centrální bankovní systém:

http://newsinsideout.com/2015/02/disclosuregate-former-congress-members-bribed-cheneys-secret-mars-program/

Síly Světla vesmírný program Solar Warden mnoha způsoby infiltrovaly. Eisenhower, zatlačený Kabalou do rohu a donucený ke spolupráci s negativními mimozemšťany, vytvořil uvnitř programu Solar Warden jisté tajné buňky, které pracovaly pro Světlo.

A také, Organizace (předchůdce Hnutí Odporu) měla své tajné týmy infiltrované v programu Solar Warden. Organizace také spolupracovala s pozitivními Andromeďany, kteří si byli situace v tomto našem Solárním Systému dobře vědomi.

Síly Světla postavily svoji vlastní Lunární základnu uvnitř kráteru Tycho a já jsem tuto základnu navštívil v roce 1983. Byla to obří kopulovitá struktura s pěkným bazénem uvnitř, odkud jsem mohl sledovat Zemi. O mnoho let později jsem měl neskutečný okamžik, když jsem byl v podobném bazénu na Zemi, obklopený skleněnou kopulí a sledoval jsem stoupající Měsíc. Tenkrát to byl pro můj mozek šok a zmatení, vidět stoupat Měsíc skrze strukturu skleněné kopule, tam kde bych měl místo toho vidět Zemi!

Po Archonské invazi v roce 1996 byl náš Solární Systém plný Drakoniánskými a Reptiliánskými entitami. Jejich hlavní vojenská základna byla na Charonu (Měsíc Pluta) s mnoha pevnostmi v hlavním asteroidovém pásu. V tomto období, bylo mnoho klíčových osob vzato do podzemních armádních základen a pomocí traumatu bylo přeprogramováno proti Galaktické Konfederaci a proti Aštarovu Velení.

Během masivní ofenzívy osvobození v letech 1999 až 2004, síly Světla - Hnutí Odporu, Plejáďané, Siriané, Andromédská Flotila a Aštarovo Velitelství vyčistilo z našeho Solárního Systému převážnou většinu Drako/Reptiliánské přítomnosti.Po roce 2004, zbývající Drako/Reptiliánské síly úzce spolupracovaly s bezbožnou čtyřkou na ubránění planety Země od osvobozeneckých flotil Galaktických Sil Světla a manipulovaly supervojáky Solárního Strážce proti Světlu. Mezi roky 2004 a 2012 síly Světla vyčistily tento Solární Systém od vší Drako/Reptiliánské přítomnosti s výjimkou těch, kteří pracovali přímo se skupinou Chimera. V tomto časovém období byl Solar Warden operoval převážně z techto dvou míst.

Sublunární operace a operace na Zemské oběžné dráze pomocí sublunárních plavidel X-22A, SR-33A a TR3-B byly řízeny z Petersonovi letecké základny v Coloradu, která také byla hlavním vedením NORADu (radarová síť pro detekci UFO) a Velitelství vzdušných a vesmírných sil:

http://www.aliendave.com/Article_US_SpaceBase_UTAH.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Air_Force_Base

Operace dále v Solárního Systému byly řízeny z podzemní základny Kings Peak v Utahu, kam byla přesunuta většina personálu a infrastruktury z Oblasti 51 a S4, když se tyto dvě lokace příliš vešly ve známost.

V roce 2012, síly Světla program Solar Warden uzavřely a od té doby je Kabala uzemněna na povrchu planety a těžce teď spoléhá na (prázdné) sliby Chimery, že je dostane z planety a uchrání od hromadného zatýkání. Cítí se teď uvízlí a začínají se obávat:

http://www.zerohedge.com/news/2015-01-31/what-do-they-know-why-are-so-many-super-wealthy-preparing-bug-out-locations?page=2

Od začátku minulého roku se síly Světla vypořádávají s Chimerou přímo.  Od konce ledna tohoto roku, tak jak byly vyčištěny fyzické strangeletové a topletové bomby, začaly operace na vyčištění našeho Solárního Systému od posledních zbytků temnoty. Tato operace má kódové označení MOSS (Multidimenzionální Operace Solárního Systém). Tato operace stále probíhá. V posledních pár dnech došlo k důležitým průlomům. Po úspěšném dokončení MOSS a v době okolo Události nastane Odtajnění a První Kontakt a toto bude konec karanténního statusu pro planetu Zemi.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.de/2015/02/solar-system-situation-update.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana