pátek 6. dubna 2012

Hnutí Odporu
Originál publikoval Cobra 6.4.2012

Původ

V roce 1975, jistý agent tajných služeb s kódovým označením Michael utíkal před Illumináty, kteří ho pronásledovali, aby si zachránil život. Kolem sebe si uspořádal skupinu dvanácti operativců, aby jej ochránili. Zatímco byli na útěku a skrývali se, objevili pod městem New York spleť tunelů ještě hlouběji, pod systémem metra. Vstoupili do těchto tunelů, zmizeli z povrchu a dole se zorganizovali. Tak byla zrozena Organizace, jejíž hlavní řídící středisko se nacházelo pod systémem NY metra. Pomocí rozsáhlé sítě, kterou měl Michael stále na povrchu kontaktovali mnoho operativců, kteří bojovali proti Illuminátům a mnoho z nich sešlo do podzemí k Organizaci.

Jejich hlavním cílem bylo svrhnout vládu Illuminátů, a dát pokročilé technologie lidstvu. Osobní počítače, tak jak je dneska známe, byly vyvinuty s pomocí Organizace, a já osobně jsem viděl místnost plnou řad počítačů, tak jak byly vyvíjeny, v jejich hlavním velitelském centru, tehdy, v roce 1977. Tato Organizace měla kontakt s pozitivní civilizací Agharty, která existovala po milenia v jeskynních podzemních komplexech. Již tehdy měli kontakt s pozitivními Andromedany, v roce 1977, pokud ne dříve, protože jsem viděl v jejich hangáru i elegantní stříbrnou Andromedánskou loď, ve tvaru doutníku.

V raných devadesátých letech 20. století svůj vliv použili na to, aby Internet vyexpandoval z vojenského ARPANETu do veřejné domény.

Illumináti a mimoplanetární temné síly v roce 1996 spustily offenzivu, která měla Organizaci zničit a v podzemí probíhaly zuřivé bitvy v podzemních tunelech, a v jeskynních komplexem, které Organizaci téměř zničily a které také vyplenily Aghartu.

V této poslední hodině spatřil světlo světa plán, jak tomu čelit. V prosinci 1999 Plejáďané kontaktovaly Hnutí Odporu na Planetě X a podnítili masivní povstání proti Illuminátům tam. Illumináti byli během třech týdnů poraženi a museli uniknout na své základny na Marsu a na Měsíci. Tou dobou mnoho bojovníků za svobodu z Hnutí Odporu vstoupilo do systému podzemních tunelů na Zemi a připojilo se k Organizaci v jejím boji. Tyto dvě síly se spojily a splynuly v jednu, která se nyní nazývá Hnutí Odporu.

Jejich spojené síly zvrátily sled událostí, a od té doby jsou temné síly na ústupu. V letech 2000 a 2001 ztratili Illumináti své základny na Marsu a na Měsíci a na dalších místech solárního systému. V tom samém časovém rámci byly vyčištěny ze solárního systému s pomocí Plejáďanů a dalších sil Galaktické Konfederace všechny zbývající reptiliánské, drakonianské a reticulianské síly. To hodilo temné síly do panického módu a ti zinscenovali 9-11, aby si zachovali svoji poslední pevnost, planetu Zemi.

Planeta X

Planeta X je planeta na okraji našo Solárního Systému. Její povrch není vhodný pro fyzický život, ale v podzemí je obrovský systém tunelů a základen, který byl do roku 1999 pod kontrolou Illuminátů a od té doby je v rukou sil Světla.

V roce 2002 mi Plejáďané poskytnuli přesná data o charakteristice a orbitálních parametrech této planety. Má kamenitý vnitřek a na povrchu je zmrazený methanový led, který jí dodává modrý nádech. Její průměr je 9400 mil a její hmotnost je 0.76 hmotnosti Země. Delší poloměr její eliptické oběžné dráhy má 70 AU a sklon její dráhy je 40 stupňů (inklinace).

Představte si mé potěšení a překvapení, když jsem nalezl článek od japonského astronoma Patryka Lykawka, který v roce 2008 tvrdil, že „hypotetická“ planeta X by se měla skládat z kamení a ledu, její poloměr by měl být mezi 6200 a 9300 mil a její hmotnost mezi 0.3 a 0.7 hmotnosti Země. Delší poloměr její eliptické dráhy měl být mezi 100 a 170 AU a inklinace do 40 stupňů:

http://allesoversterrenkunde.nl/artikelen/755-The-mystery-of-Planet-X.html

Tím hlavním důvodem, proč astronomové oficiálně ještě tuto planetu neobjevili je to, že jim bylo Kabalou „řečeno“, aby o tom pomlčeli. Také nové planety se hledají převážně poblíž ekliptiky, ale to s ohledem na sklon dráhy planety X není, kde by ji měli objevit. Protože se jedná o solidně velký objekt, byla by poměrně snadno vidět i ve větším amatérském dalekohledu, kdybyste věděli, kam se podívat. A oh, mimochodem, NENÍ to Nibiru a NE, nesrazí se ze Zemí.


UDÁLOST

9-11 nedopadnul tak, jak si Kabala představovala. Namísto toho to posloužilo jako spouštěč, který pomohl mnoha lidem si uvědomit, jak je to ve skutečnosti s propagandou v masmédiích.

Toto nové vědomí usnadnilo Hnutí Odporu vylepšení plánu na svrhnutí Illuminátů na planetě Zemi.

Do roku 2003 se jim povedlo vyčistit všechny hlubinné podzemní vojenské základny a v provozu zůstaly jenom jejich nejpovrchovější části.

Od té doby Hnutí Odporu infiltrovalo okolo 300 svých operativců dovnitř do sítě Illuminátů, ponejvíce do vrcholových pozic v armádě a v tajných službách. Tito operativci jsou neidentifikovatelní a Illumináti nemají ponětí, kdo to je, nebo kde je.

V lednu a začátkem února tohoto roku 2012, Hnutí Odporu zabralo většinu zlata, do té doby v držení Illuminátů. Takže pokud se ptáte, kde je všechno to zlato Yamashity, tak nyní znáte odpověď. Není v Mariánském příkopě, není ve Fort Knox, nenachází se ve sklepeních privátních vil a zámečků Rothschildů, není ani v trezorech pod letištěm Kloten, není v USB sejfech v Zurichu, ani není rozptýleno v sejfech malých bank pod Jezuitskou kontrolou. Je v podzemních komnatách Hnutí Odporu, a po Události bude navráceno lidstvu a bude sloužit jako rezerva pro novou měnu, což bude znamenat hojnost pro všechny.

Myšlenka přijít s plánem jak svrhnout illluminátskou síť tu byla již od zformování Organizace v roce 1975. V roce 1977 jsem hovořil s člověkem, který s tím plánem přišel. Ten dokument, který Drake viděl kolem roku 1979 byl pravděpodobně nějakou ranou verzí tohoto plánu. Tou ranou představou bylo, že to převezme armáda a pod vedením Organizace a později pod vedením Hnutí Odporu svrhne Illumináty.

Díky probuzení, které nastalo po 9.11 byl tento plán revidován. Takže teďka nikdo nezabírá planetu. Hnutí Odporu podpoří armádu, zejména informacemi o Illuminátech, a dodá jí nějakou logistickou radu, ale povětšinou bude stát v pozadí. Armáda podrží civilní autority (Federální Maršály v US a Interpol ve světě), ti podrží lokální policejní a soudní složky v zatýkání členů kabaly.

Hnutí Odporu má zkušenost se svrhnutím Kabaly a s osvobozováním planet, neboť to provedli na planetě X v roce 1999. Mají fyzický (ne telepatický) kontakt s Plejáďany, a s dalšími pozitivními ET rasami v rámci Konfederace, kteří jim denně poskytují informace o každém členu Kabaly, o tom kde se nachází, co dělá a i o tom, co si myslí.

Tito Illumináti se nyní nemají kde schovat.

Žádná lidská autorita nerozhodne o tom, kdy se toto stane. Poslední slovo ohledně toho, kdy se Událost stane, přijde přímo ze Zdroje. Jedná se o Událost kosmického významu. Tato poslední planeta, která je ještě v područí temných sil bude osvobozena, a to vyšle vlny Světla po celé Galaxii.

Přesně před Událostí Zdroj vyšle puls Světla, skrze Galaktickou Konfederaci a Plajáďany vydají pokyn Hnutí Odporu, aby použilo svých 300 operativců na povrchu planety k tomu, aby kontaktovali své klíčové lidi v armádě a u policie a soudů. Pak operace začne.

Poté, co bude tato operace úspěšně dokončena, tak se mohou najít lidé, kteří budou chtít mít prospěch z nastalé situace tím, že si budou chtít udělat vlastní vlády, že budou chtít rabovat fondy… To, že bude postaráno o Kabalu, neznamená, že navždy skončí lidská chamtivost a touha po moci. Jsou prostě součástí charakteru určitého procenta neosvícené lidské populace. Buďte si jistí, že Hnutí Odporu ví, kteří lidé to jsou, jejich činy jsou monitorovány, a nebude jim dovoleno, aby situaci zneužili.

Dokud nebude na planetě dosaženo určitého stupně vědomí, bude Hnutí Odporu pracovat v zákulisí pro dobro lidstva. V určitém okamžiku, pravděpodobně ne moc dlouho před prvním kontaktem s pozitivními mimozemšťany, vystoupí Hnutí Odporu na veřejnost.

Vytvořili fond 120 trilionů (120 000 000 000 000) dolarů, který bude předán lidstvu spolu s dalšími balíčky prosperity. Mají ve vlastnictví velmi pokročilé technologie, většinou mimozemského původu. Poskytnou určitou základní pomoc s implementací 6000 vynálezů, které byly vynalezeny génii po celém světě, aby hned byly potlačeny Kabalou. Poté představí některé své vlastní technologie, které jsou ještě pokročilejší.

Tento blog byl vytvořen podle instrukcí od Hnutí Odporu za účelem poskytnutí instrukcí povrchové populaci ve věci vývoje v roce 2012. Mnozí operativci Hnutí Odporu na povrchu tento blog čtou, neboť obsahuje určité kódované, jim určené, komunikace. Internet je nejlepším prostředkem, jak jim je poskytnout pokud jde o ne úplně nejcitlivější info, které může být bezpečně přenášeno tímto veřejným kanálem. V budoucnosti se může Hnutí Odporu rozhodnout komunikovat něco široké veřejnosti a v tom případě se tento blog potom stane oficiálním komunikačním kanálem Hnutí Odporu na této planetě.

Zdroj: http://2012portal.blogspot.ca/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana