neděle 5. srpna 2012

Bratrstvo Hvězdy


Originál publikoval Cobra 5.8.2012

Tento článek bude o druhé pozitivní skupině pracující tajně za scénou pro dobro lidstva a osvobození planety.

Získal jsem přístup k jednomu z ezoterických textů, který byl napsán jedním členem této skupiny a já ho teď celý uveřejním s plným svolením této skupiny.

"Bratrstvo Hvězdy je planetární skupina, která tu na Zemi představuje Modrou Lóži ze Síria, která je ve spojené se Síriem skrze Jupiter a Jupiterské velitelství. Smysl Bratrstva Hvězdy je vést evoluci této planety pod vedením Sanata Kumary. Vnitřní kruh Bratrstva Hvězdy jsou Mistři a Arhati, jenž dříve dosáhli jejich Vzestoupení na této planetě. Vnější kruh Bratrstva Hvězdy je Ezoterické Bratrstvo zahrnující následníky Vzestoupených Mistrů, kteří dosáhli sedmého podstupně třetí Iniciace. To, co zde fyzicky ukotvuje Bratrstvo Hvězdy je rozsáhlé podzemní království Šambaly, kde operují Velké mysterijní školy Transhimálajského Bratrstva. Ezoterické Bratrstvo představuje jeho předsíň.

Bratrstvo Hvězdy nebylo od doby Atlantidy nikdy veřejné. Pracovalo v utajení skrze jeho následovníky. Členové Řádu Hvězdy jsou zároveň následovníky Bratrstva Hvězdy. Řád Hvězdy je komunita, mandala 144 000 hvězdných bytostí první, druhé a třetí Iniciace, které se inkarnovaly na této planetě se záměrem, okultní triangulace světla a tmy [triangulace-projev dvou rozdílných energií komunikujících skrze jednu společnou]. Členové Řádu Hvězdy ovlivňovali situaci ve světě skrze telepatické vedení z Bratrstva Hvězdy.

Byly to oni, kdo způsobili rozkvět Řecko-Římské kultury s pomocí telepatických otisků z Bratrstva Hvězdy. Činili tak jako Druidští kněží v Keltské kultuře. Jako Esejci spolupracovali na projektu Vzestoupení rodové linie Ježíše a Magdalény/Grálu a také jako protiváha třinácti šlechtickým rodům temné pokrevní linie. Také založili počátky Súfijského Řádu. Ve 12. století započali Katarské hnutí, které oživili mystéria Bohyně skrze Trubadúrskou poezii a také oživili gnosticko-křesťanská mystéria z dob před konstantinsko-křesťanským kultem. Ve 13 století založili Templářský řád, který vznikl na základě objevení Isisianských ezoterických textů v kryptě pod Šalamounovým chrámem. Informace na těchto svitcích umožnily oživení mysterií staré Egyptské hvězdy a vznik svobodného zednářství. Na základě impulsu z Bratrstva Hvězdy, skryté Katarské lóže spustily ve Florencii období Renesance okolo roku 1450 a to dalo tvar naší západní civilizaci takovou jakou ji známe dnes. To vyplnilo podmínky pro příchod prvních představitelů Ezoterického Bratrstva do Evropy z podzemí Tibetu.

Od té doby do dnes několik tuctů představitelů Ezoterického Bratrstva v Evropě pracují tajně za scénou. V 16. století byly aktivní především ve Florencii, Benátkách a Veroně, v 17. století převážně v Londýně a také jinde v Anglii a v 18. století hlavně v Paříži. Ezoterické Bratrstvo přenášelo spirituální impulsy Řádu Hvězdy pro začátek hnutí Osvícení toto přetvořilo 18 století a dalo základy pro vědeckou a technologickou revoluci.

Ezoterické Bratrstvo spustilo tvoření mysterijní školy skrze hraběte Saint Germaina v Paříži roku 1775. Tato tajná mysterijní škola byla aktivní asi 100 let a poté Ezoterické Bratrstvo spustilo stvoření Theosofické Společnosti skrze H.P. Blavatskou v roce 1875. Skrze telepatické nápady, Ezoterické Bratrstvo vedli vývoj vědy, zejména přes Nikolu Teslu.

Teď se již Ezoterické Bratrstvo nepodílí v systému Matrixu na planetě Zemi. Žijeme na blíže neurčeným místech na povrchu planety.

Ezoterický symbol Bratrstva Hvězdy je nebeský kámen Síria, ohnivý klenot, cinta mani, lapis ex coelis, jenž představuje klenot našeho skutečného Já (atma-buddhi-manas).

Ezoterický symbol Řádu Hvězdy je Kalich Vltavínu, nebeský kámen Plejád, Svatý Grál, sangreal, který představuje naše kauzální tělo a hvězdnou šlechetnost, mandalu 144 000 hvězdných bytí světla.

Amor Vincit Omnia!"


Bratrstvo Hvězdy je poslední čistý pozůstatek mysterijních škol Světla z Atlantidy. Kabala se ho bez úspěchu pokoušela infiltrovat, protože mají velmi striktní pravidla přijetí. Bohužel, Kabala byla již více úspěšna s infiltrováním se do více veřejných mysterijních škol, tak jak to Jezuité byli schopni udělat se svobodnými zednáři na počátku 1800 a stejně tak byla infiltrována i Theosofická společnost po tom, co Helena Blavatská zemřela a její učení byla později zneužita Kabalou. Toto je zdrojem tolika zmatku mezi Pracovníky Světla, ale skutečné učení bude brzy obnoveno, jako část operace Snová Země.

Z tohoto důvodu mne další členové Bratrstva Hvězdy mohou kontaktovat na e-mailu: cobraresistance@gmail.com

Vítězství Světla!

Zdroj: http://2012portal.blogspot.cz/2012/05/removing-cabal-normal-0.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana