pondělí 8. června 2015

CintamaniOriginál publikoval Cobra 8. června 2015

Cintamani je posvátný kámen, který pochází z hvězdného systému Sýria. Před miliony lety, během Galaktické supervlny, explodovala planeta obíhající Sirius A. Její fragmenty se rozprskly do všech směrů, a po dlouhé cestě meziplanetárním prostorem některé z nich dosáhli i Zemi.

V posledních 26 letech byly strážci kamenů Cintamani pozitivní Agarthané. V průběhu historie dali kousky kamene Cintamani některým jedincům, kteří měli maximální potenciál pro to, pozitivně ovlivnit lidskou historii. Král Šalamoun, Alexander Veliký a Akbar vlastnili kus kamene Cintamani.

Jeden kousek kamene Cintamani, dříve ve vlastnictví templářů, byl předán Edwardovi Bulwer-Lyttonovi, který odhalil existence Agarthy lidstvu ve své novele Přicházející rasa (The Coming Race):

https://www.gutenberg.org/files/1951/1951-h/1951-h.htm

Později byl ten samý kousek předán určité skupině Templářů poblíž Untersbergu a potom Vril děvčatům, (die Vrilerinnen), které chanelovaly technologické know-how pro první vesmírný program na povrchu této planet od pádu Atlantidy. Další kus byl předán Nicholasi Roerichovi, který se s ním pokusil dosáhnout světového míru. Jeho známá mírová vlajka je symbolem vztahujícím se k trojhvězdnému systému Sýria:

http://en.wikipedia.org/wiki/Banner_of_Peace

Síly temna, od inkvizice, přes Jezuity, po Hitlera se snažili uchopit kámen Cintamani do svých zvrácených rukou, ale neúspěšně.

Cintamani je posvátný kámen Hvězdného bratrstva, což je poslední zbytek mysteriózních škol z Atlantidy:

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html

Mnoho pracovníků světla a bojovníků světla patří do mandaly 144.000 hvězdných bytostí Světla, které přišly na planet Zemi před mnoha inkarnacemi, aby pomohly v osvobození této planety a s posunem věků.

Od otevření IS:IS portálu v prosinci 2014, Světlo proudí z Centrálního Galaktického Slunce, poháněno skrze fasety Moldavitového poháru Svatého Grálu, které slouží jako čočky, namířené na těchto 144.000 bytostí, aby spustili jejich probuzení.

Kámen Cintamani je dalším krokem v tomto energetickém procesu. Síly Světla mne se začátkem operace MOSS požádaly, abych rozšířil kousky kamene Cintamani mezi ty nejprobuzenější Pracovníky Světla a Bojovníky Světla.

Až nastane EVENT, pak bude galaktický puls proudit skrze kámen Cintamani. Každý držitel kamene Cintamani poslouží jako energetický vodič přenášející energie Průlomu do planetární mřížky. Jedna várka kamenů Cintamani byla prodána, ale další várku jsme rezervovali pro ty Pracovníky Světla a Bojovníky Světla, kteří strádají finančně, a ti kámen dostanou bezplatně. Potřebujeme jenom jednoho dobrovolníka, který zpracuje objednávky. Kameny zašleme, poté co budou Tachionizovány, přímo jemu. Lidé pak tohoto dobrovolníka budou kontaktovat přímo, uhradí poštovní náklady přímo jemu a pak tento dobrovolník rozešle kameny na jejich adresy. Osoba, která se cítí inspirována k tomu, aby posloužila jako takovýto dobrovolník, ať se mi ozve na adresu cobraresistance@gmail.com

Trošku kamenu Cintamani bylo umístěno na StratoProbe 3, aparát, který jsme s naším týmem vyslali na práh vesmíru. StratoProbe 3 dosáhl maximální výšky okolo 25 mil (40km) a fotografie, které byly v této výšce pořízeny jasně ukazují, že země je zakulacená.Doufám, že toto je dostatečným důkazem, pro většinu lidí, že Země není placatá, nebo že alespoň placatá nebyla 19. Května 2015, když byla tato fotografie pořízena.

Cintamani kameny jsou čistou energií Světla a jejich energie nemůže být zneužita. Pomáhají rozpouštět implanty a posilovat vnitřní vedení. Ale mějte na paměti, že jsou silnými posilovači a slouží jako zvětšovací sklo, aby vám ukázaly, co ve vás je, tak abyste to mohli přeměnit a více se připravit na svoji misi, tak, abyste mohli hrát svoji úlohu v planetárním osvobozovacím procesu.

Průlom je blízko!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/06/cintamani.html