sobota 20. června 2015

Interview s Cobrou z 20.6.2015 - Rob Potter

Rob – Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dalšího mimořádného interview s Cobrou...... Děkujeme všem, kdo mi poslali mnoho dopisů a podpořili mne v mé práci. Z pokusu o předchozí interview existuje záznam MP3, ale jsou tam nějaké technické problémy, takže se občas zeptám znovu na něco, co Cobra zodpověděl již minule. Viz Cobra http://2012portal.blogspot.com... A nyní zde vítám Cobru.COBRA – Děkuji za pozvání.

Rob – Cobro, je mi líto, že ta věc z minulého týdne se zdržela. Začali jsme mluvit o Corey Goode a mimozemšťanech a o rozdílech a o tom, že se lidé vzájemně napadají. Teď je důležité, aby se pracovníci světla spojovali a soustředili a udržovali ve stavu trpělivosti, souhlasíte?COBRA – Určitě. Nemá smysl na sebe útočit. Zejména teď je doba, kdy je nutné spojit síly a vzájemně se podpořit, protože máme stejný cíl a tím je osvobození planety.

Rob – Děkuji. ... COBRA – Obecně bych rád řekl, že pokud máme k něčemu protichůdné informace, pouze to znamená, že nemáme celkový obraz a nějaká část informace chybí. Z mnoha důvodů. Někdy je určitá informace vypuštěna příliš brzy, někdy jsou z bezpečnostních důvodů určité informace zatajeny, další důvod je, že určité informace zatím nejsou přítomny na povrchu planety a jak se přibližujeme k Události, bude jich vypuštěno mnohem víc a obraz bude jasnější.

Rob – Děkuji. Pojďme k otázkám: mnoho lidí se zajímá o kameny Čintamani. Jaké jsou jejich účinky? COBRA – Ovlivňují plazmickou rovinu a implantáty. Mohou využít jistou technologii světelných sil a přenášet určité energie přímo z centra galaxie do kamene Čintamáni. Kameny slouží jako čočky pro tuto energii, která pak rozpouští plazmu. Ten kámen má jedinečný energetický podpis, protože pochází ze systému Síria a před mnoha cykly a miliony let, když vybuchla planeta v systému Síria, byl nabit její energií. Každý kámen Čintamáni má v sobě tyto energetické částice. Je to jeden z klíčů k vysvobození planety. Samozřejmě, každý máte uvnitř sebe jeden z nejsilnějších krystalů - ve svém vyšším já. Když použijete kámen Čintamani, zesílíte a urychlíte procesy v sobě a pro planetu.

Rob – Jsem překvapen, jak jsou malé a chápu že jejich účinek není závislý od velikosti. COBRA – Úlomky toho kamene jsou na různých místech Země. Většinou ty kameny byly ve vlastnictví pozitivní agarthské sítě po tisíce let. Úlomky kamene byly převezeny na různá místa planety, včetně jezera Titicaca. Mnoho jich je v podzemních lokalitách. Na povrchu jich moc není, ale nyní se již malý počet dostává k pracovníkům a bojovníkům světla, aby vytvořili planetární síť světla.

Rob- Jak mají lidé tyto kameny používat? Jsou docela malé. Je nutné je chránit před cizími lidmi aby se neoslabila jejich účinnost? COBRA – Doporučoval bych pouze fyzický kontakt s těmi kameny během meditace a to vytvoří tok energie, který vám může pomoct propojit se s vašim vyšším já a proměnit plazmické pole kolem vás. Ty kameny si udržují svou čistotu bez ohledu na jiné lidi.

Rob – OK. Díky. Někdo se ptá ohledně těch třech dnů temnoty, o kterých se již roky hovoří - můžete to vysvětlit? COBRA – Ok. Je to součást staré kolektivní paměti z dob Atlantidy, ale tentokrát to bude jiné. Nebudou tři dny temnoty. V prvních galaktických supervlnách, které se odehrály před mnoha a mnoha tisíci lety, byly dny temnoty, protože byly v ovzduší úlomky a odpad v důsledku slunečního koronárního výboje. Ale tentokrát je to jiné z mnoha důvodů, a když dojde k Události a po ní, když projdeme velkým kosmickým přechodem, bude přítomno mnoho silných světelných sil, které celou situaci změní.

Rob – Ok. Další otázka: můžete něco říct o starých indiánských mohylách na americkém středozápadě? COBRA – Některé jsou pohřební mohyly, některé byly vytvořeny za účelem pozitivních rituálů a bohužel, některé pro obětování při negativních rituálech. Je to různé.

Rob – . . . dochází k velkým slunečním bouřím a aktivitám. Lidé jsou zneklidněni. Nevím, zda to ovlivňuje plazmické skalárové pole a mění éterická pole lidí. COBRA – Není to jednoznačné. U slunečních bouří: část jich je pouze výbojem čisté plazmy, který čistí anomálie plazmy a na druhé straně je zde čištění negativní plazmy kolem Slunce. Takže ty sluneční bouře jsou spouštěny zvýšenou aktivitou galaktického centrálního slunce, protože všechno potřebuje být očištěno. Můžete na ně pohlížet jako na součást globálního a kosmického očistného procesu.

Rob – Výborně. Někdo se ptá na 12 vláken DNA - proč máme dvě. Kdy to bylo změněno? COBRA – 12 vláken DNA nejsou fyzickou DNA; je to éterická DNA. Všichni mluví o aktivaci DNA. Nemluví o fyzické DNA, ale mluví o éterické matrici. Když se zarovnáte s éterickou matricí, dříve či později bude následovat fyzické tělo. Na fyzické úrovni máme dvě vlákna DNA, jak vám to může potvrdit každý vědec, když DNA analyzuje.

Rob – Tady je zajímavá otázka . . .mnoho lidí se nyní ptá na archonskou síť. Jedna známá osoba řekla, že jsme nuceni do reinkarnace neb je to trik Kabaly a tak...je to velmi složité. Mluvili jsme o tom již dříve, ale lidé se dožadují vyjasnění. Říká se, že jsme do reinkarnace byli vlákáni. Máme nějakou šanci přijít na Zemi a pak odejít, nebo se musíme vracet dokud nedosáhneme určité frekvence, ale jsme doslova chyceni v kruhu, odkud není úniku, kromě vzestoupení? COBRA – Nejdříve to byla naše svobodná vůle, že vstoupíme do této sekce galaxie, která byla považována za velmi nebezpečnou, takže jsme vědomě vzali na sebe riziko, že do této oblasti vstoupíme, abychom pomohli tu oblast osvobodit a ten sektor se týkal i planety Země. Poté, co jsme do této oblasti vstoupili, dostali jsme implantát. Od té doby jsme chyceni ve smyčce reinkarnace.Takže to nejde, jenom se rozhodnout a opustit tuto oblast. To není možné. Je to velmi, velmi vzácné, aby někdo mohl opustit karanténu planety Země.

Rob – zrovna jsem dělal interview s velvyslancem Červeného draka. Můžeme hovořit o paní Du Mu? Je v Číně. Je jasné, že všude na světě jsou určité bašty světla. Můžete hovořit o stařešinech v Číně a údajném císaři, jak ho nazývají, anebo o dědovi dračí společnosti? Velvyslanec, s nímž jsem hovořil, mi řekl, že je mimozemsko-lidským hybridem a údajně mu bylo řečeno, že pochází od Anunnakiů. Má to co dělat s Šediváky, s Drakoniány? Co víte o císaři? COBRA – Nebudu hovořit o dračím císaři. Pouze řeknu, že jsou různé frakce draků, dokonce máme modré draky, červené draky, pozitivní, negativní, máme smíšené skupiny. Je tu všechno, ne pouze v Číně, ale také v Japonsku, Koreji, Malajsii,, na Filipínách, obecně v jihovýchodní Asii. Když se více soustředíte na pozitivní stránku, je zde mnoho linií s velkou duchovní moudrostí, mnozí stařešinové jsou mnoho set let staří. Někteří jsou v přímém či nepřímém spojení s pozitivní agarthskou sítí. A to jsou ti, kteří pomáhají při stabilizaci procesu přechodu. Takže, pokud se ptáte na draky, musíte upřesnit, o jaké skupině hovoříte.

Rob – Někdo chce vědět, zda draci opravdu existují? Odkud pocházejí? Kdy žili na zemi? Co se s nimi stalo? COBRA – Dračí entity byly skutečné. Žily zde před mnoha miliony let a byly součástí zvířecí evoluce. Někteří se vyvinuli až mimo zvířecí evoluci a mnozí z nich byli součástí drakoniánského archetypu. Máme pozitivní drakoniánský archetyp a také negativní. Oba byly na planetě přítomny. Je to dosti složité.

Rob – Vydechovali někteří oheň? COBRA – Nevydechovali oheň, fyzický oheň, ale éterický oheň - ten ano.

Rob – Jsou u drakoniánských typů i pozitivní reptiliáni? Mají velmi špatnou pověst, jako Šediváci a podobně. Jsou také pozitivní? COBRA – Ano, není jich mnoho, ale jsou.

Rob – Někdo se ptá na Krišnu, indického boha. Přijde na Zemi po Události? Kde je teď? Hlídá Zemi? Můžete pohovořit o inkarnaci Avatarů v indické historii? COBRA – Krišna je stejná entita, která je na západě známá jako Kristus. Jistě, vrátí se. Přijde spolu s dalšími nanebevstoupenými mistry, po prvním kontaktu.

Rob – V Japonsku mají památeční obřady za mrtvé, kde lidé truchlí a v některých kulturách lidé smrt oslavují, jako např. Irové. Mají takové zpěvy význam? Vím, že v Tibetu je v paláci Potala místnost, kde se stále již po tisíc let zpívá a nikdy to nekončí. V určitém ročním období se provádí rituál na odvádění duší po smrti. Má nějaký význam zpívání manter anebo různé obřady lidí, kteří pomáhají svým milovaným přejít na druhou stranu? COBRA – Ano, samozřejmě. Pomáhají těm duším dostat se do světla.

Rob – Další dotaz. Když po Události budou zpřístupněny mnohem pokročilejší technologie, někdo se ptá, zda má smysl studovat teď moderní vědu? Nebude to na překážku pro pochopení nových vědeckých systémů po Události? COBRA – Ne. Vědomosti nejsou na překážku. Když dostanete lepší vzdělání, jednoduše ho vyměníte za staré. Klidně teď studujte ty obory.

Rob – Můžete něco říct k některým oborům... víme, že dějiny budou úplně přepsány, ale některé zákony základní vědy, fyziky, chemie, biologie? Co se tam změní? COBRA – Ok. Ve fyzicesamozřejmě přestane platit druhý termodynamický zákon, protože ten hovoří o uzavřených systémech. V přírodě nemáme uzavřené systémy, protože na kvantové úrovní existuje vždy komunikace kvantových částic. Nikdy nelze izolovat částici od okolí, protože na kvantové úrovni vždy komunikuje s ostatním vesmírem . Uzavřený systém neexistuje. Máme teorii relativity a máme kvantovou mechaniku, a ty nejdou dohromady, protože mnoho částí chybí a protože fyzika neuznává existencí éteru. Neuznává existenci vyšších dimenzí a stále neumí vysvětlit gravitaci. Takže je mnoho věcí, které jsou nekompletní anebo úmyslně změněny Kabalou. Chemie je docela v pořádku. K té nemám moc co dodat, ale biologieje něco jiného. Je tu samozřejmě Darwinova teorie evoluce, která je závadná. Pak je tu genetika, která je na cca 60% špatně, protože nebere v potaz vyšší dimenze, éterické úrovně, což jsou vlastně matrice pro přenos genetické informace. A když přejdeme na pole medicíny, ta je velmi separatistická. Je oddělená. Nedívá se na celý systém. Takže je mnoho věcí, které potřebují poopravit a mnoho přístupů, které potřebují být upgradovány.

Rob – Další dotaz: podělíte se s námi o pravdivou a okultní historii globálních záručních účtů, a zejména o jejich původu a budoucím použití? COBRA – Můžeme jít hluboko do minulosti, kdy mnoho dynastií, mnoho královských dynastií v různých částech světa shromažďovalo bohatství pozitivním způsobem a také nepozitivním způsobem. A tyto královské dynastie, některé z nich byly spojeny se silami světla a některé se zlými hochy. Procesem kulturní výměny a obchodu se tyto dynastie znaly a vytvořily, pomalu vybudovaly planetární síť. Začalo to v 18. století, ale dokončena byla ve 20. století. Pak se ty různé královské dynastie planety rozhodly spojovat mezi sebou sňatky . Chtěly vytvořit globální finanční systém – někteří měli agendu vyrovnaného a férového rozdělení bohatství a někteří měli agendu kontroly bohatství a planety. Zlí hoši získali navrch, jak vidíme v moderním finančním systému. Základní ideou bylo vytvořit globální finanční systém. To může být dobrá věc, když je v rukou světelných sil a velmi špatná věc, pokud není v rukách světelných sil, jak to můžete denně vidět kolem sebe.

Vzájemným křížením vzniklo cosi, co se jmenuje M1. Je to osoba, která má genetické prvky, geny všech hlavních pokrevních linií na planetě. První M1 se narodil v r. 1920 a období mezi, řekněme, lety 1920 a 1940, těch dvacet let, to byla doba, která určila, co se stane v okultním finančním systému. To bylo po vytvoření Federální Rezervy (FED) jak víte, ale za oponou byla vytvořena světová finanční infrastruktura.

Banka pro mezinárodní vyrovnání je jedním příkladem a za kulisami probíhala jednání s Draky, mezi západními reptiliánskými krevními liniemi a ostatními liniemi. Ve skutečnosti se stalo, že reptiliánské a kabalistické krevní linie převzaly institut M1 a tak M1 ovládly. M1 je jako prezident. Je to postava podobně jako prezident USA, který nemá žádnou reálnou moc, ale je veřejnou osobou reprezentující určitou ideu. M1 vlastně neovládá záruční účty, je to pouze symbolická postava, špička, která je kontrolována jinými silami.

Institut M1 bude zrušen v době finančního restartování. Záruční účty již nebudou pod kontrolou žádné královské dynastie, žádné frakce. Nebudou v rukách Draků. Nebudou v rukách žádné skupiny na planetě. Budou uvolněny pro lidstvo a jediný způsob, jak se to může stát, je pod vedením pozitivních sil, které nejsou zapojeny do systému na povrchu planety. To znamená Hnutí odporu. To znamená pozitivní mimozemské rasy, lze jich jmenovat mnoho, ale pouze lidé nebo bytosti, které jsou zcela v souladu se svým vyšším duchovním Já Jsem, se o to mohou postarat a mohou řídit proces péče o záruční účty.

Rob – Slyšel jsem to od velvyslance. Potvrdil mi, co jste rovna řekl. Naznačil, že jsou i jiné účty. Řekl, že slavný hrabě St. Germain byl vlastně z dynastie, která je spojena s bohatstvím Marca Pola a zlatem a to je údajně v rakousko-uherské pevnosti. Víte o tom něco?

COBRA – Ano, hrabě St. Germain měl bankovní účet. Nebylo to Rakousko Uhersko. Bylo to rakouské císařství, habsburské císařství. Bankovní účet byl v té oblasti a ano, část zlata pocházela od Marca Pola a dalších rodin bílé šlechty z Florencie a dalších měst severní Itálie. Jak víte, hrabě St. Germain byl mnohokrát vypovězen a mnohokrát navštívil v Itálii různá místa. Vlastně byl vzděláván rodinou Medicejských. Lidé mají nad čím přemýšlet. Existuje hluboké spojení mezi rodinami italské bílé šlechty a hrabětem St. Germainem a on obdržel část bohatství od nich, aby ho uložil na bankovní účet. A ano, účet byl v oblasti rakousko habsburského císařství.

Rob – Další otázka: znáte pravý důvod, proč všichni strážci světových záručních účtů... - proč všichni ti vlastníci účtů z různých národů světa byli požádáni rodinou Červeného draka, prostřednictvím velvyslance, s nímž jsem dneska mluvil, aby přesunuli své účty do Číny, zejména když většina zlata není uskladněna v Číně, ale většinou v jihoasijských zemích. COBRA – Opět je tu několik věcí. Existují opravdoví strážci a pak jsou takzvaní strážci. Mnoho lidí prohlašuje, že jsou strážci. Někteří opravdu jsou, někteří ne. Nemají bohatství. Mají jisté kódy, jisté bílé knihy, červené knihy, modré knihy, a černé knihy s jistými přístupovými kódy k účtům. Neznamená to, že jsou ještě na těch účtech peníze nebo zlato, protože většinu z toho ukradla Kabala. Pokud jde o zlato, zlato není tam, kde by ho lidé hledali. Zlato bylo přemístěno. A další věc je, že to nebude vráceno Číně.

Rob – Bratr Edoardo se ptá: někteří strážci světových záručních účtů mají čisté úmysly a chtějí světu pomoci. Sledují náš blog a poslouchají naše interview. Momentálně jim finanční systém nedovoluje uvolnit ty peníze pro lidstvo. Můžete jim nějak poradit?...

COBRA – Musí se vzájemně spojit, protože jsou izolováni. Kabala některé klíčové lidi izolovala na různých místech, aby se nemohli spojit s ostatními a některé ty izolace jsou fyzického rázu a některé psychologického. To zaprvé. Zadruhé musí pracovat na svých vnitřních překážkách. Musí pracovat na vnitřních příčinách, proč to nebylo dokončeno. A pak - je to jak mandala - věci zapadnou na své místo, když je vše připraveno. Když dosáhnou stavu vnitřní připravenosti, bude se manifestovat vnější připravenost.

S některými těmi lidmi jsem se setkal a zkoumal jejich pozadí. Je tam mnoho dobrých lidí, ale musí pokračovat, dokud nedosáhnou určité úrovně, kdy se mohou stát čistými nositeli světla tak, aby mohli být součástí té mandaly. A pak, když to perfektně klapne, je to jak kód, který odemkne zámek a on se otevře. Takže každý z těch strážců má jednu část kódu, jednu část odpovědi, a když se vše spojí, doje k průlomu. Každý z těch strážců je potenciální osobou, která ten průlom způsobí. Je to jako když Kabala umístila kolem těch kont určité štíty, na mnoho způsobů, aby světelným silám zabránila se k těm kontům dostat. Když dojde ke správné kombinaci faktorů a okolností, dojde k průlomu. Potřebujeme pouze jeden průlom, jedno malé vítězství v této oblasti a pak to bude řetězová reakce, kterou nepůjde zastavit.

Rob – … máme tu další otázky od různých lidí z celého světa. Proč jsou baskický, finský a maďarský jazyk nepodobné ostatním evropským jazykům a sobě navzájem? Jak a kdy vznikly?

COBRA – V podstatě baskičtina pochází od staré evropské civilizace, která žila v Evropě před první archonskou invazí. První archonská invaze přišla z chazarské oblasti před cca 5 000 - 6 000 lety a většina evropských jazyků pochází z této invaze. Ani finština a maďarština nejsou spojeny s těmi, kteří vtrhli do Evropy. Proto se od ostatních jazyků liší.

Rob – Někdo má přítele s degenerativní nemocí, který ztratil paměť. Bude možné ji znovu získat po Události? Je na to technologie? COBRA – Ano.

Rob – Pokoušíte se osvobodit lidskou rasu od Kabaly, západní verze Nového světového řádu a nyní se zdá, že aliance BRICS zakládá další Nový světový řád východního typu. Tazatel chce vědět, jak rozpoznáme rozdíl mezi novými a starými šéfy? COBRA – Žádní noví šéfové nebudou. Nová infrastruktura, která je teď vytvářena, nebude favorizovat Čínu nebo Rusko nebo východní země. Bude sloužit jako nástroj k porážce Kabaly a to je velký rozdíl. Rozdíl poznáte, až když ho zažijete, dřív ne.

Rob – Určitě. Můžete mluvit o ministru zahraničí Johnu Kerrym? Viděl jsem jeho fotku se zafačovanou rukou. Údajně si ruku zlomil při automobilové nehodě. Někdo říká, že vlastně došlo k přestřelce. Nevím, jak se to podařilo ututlat. Byl to pokus o vraždu? Byli to hodní hoši nebo zlí hoši?COBRA – Ano, byl to pokus o vraždu.

Rob – Byly to síly odporu v rámci pozemské pozitivní armády, anebo jiná skupina? COBRA – Vlastně z druhé strany, od zlých hochů, protože Kerry se pokoušel odpojit od Kabaly.

Rob – Fakt? On je přece hodně podporoval. A co udělá teď? Bylo mu vyhrožováno? COBRA – Bude se držet v pozadí, protože dostal od Kabaly varování, aby nic nepodnikal.

Rob – Bude dělat jenom co mu řeknou. (Ano,přesně tak). Na jakém je stupni kabalistického potravinového řetězce? Ví o tajném vesmírném programu a podobně?COBRA – Řekl bych, že patří ke střednímu managementu. Má určité informace, ale není jich moc. Ale informace o tajném vesmírném programu může mít z druhé ruky.

Rob – Další zajímavá otázka. Lidé se ptají na situaci v Polsku. Prezidentské volby v Polsku ukazují, že lidé mohou změnit své smýšlení. Probouzející se společnost v Polsku ukazuje, že dává podporu novým strukturám jako jsou Komorowski a Duda. Znamená to, že jsou to pro volby pozitivní změny? Jak to vypadá pro Poláky v budoucnu? COBRA – V Polsku je velký vliv jezuitů a tyto volby jsou potenciálem pro začátek změn. Příští měsíce ukážou, nakolik se vliv jezuitů zmenšil.

Rob – Takže uvidíme- máte to tam v Polsku jako my všude jinde - počkejme a uvidíme. Naposledy jsme spolu mluvili před 40 dny, takže jsme trochu ve skluzu. Papež se tehdy setkal s Putinem. Co bylo cílem? Jak to mezi nimi vypadá? COBRA – Na tom setkání se děly věci za oponou. V zásadě dostali jezuité od Aliance BRICS varování.

Rob – To je pro nás velká novinka a doufám že Aliance BRICS jsou hodní hoši, jak si to mnoho z nás přeje. Rusko a hodní hoši z Číny jsou těsně napojeni na alianci BRICS, je to tak? COBRA – Ano, přesně.

Rob – Na další otázce mi velmi záleží. Chci se zeptat zda Hnutí odporu bude kontaktovat v čase Události skupiny, podporující Událost? Kdy a jak? COBRA – Hnutí odporu bude určité lidi kontaktovat přímo - mailem či telefonem. Některé na začátku Události, další pár dnů po Události a dostanou určité instrukce.

Rob – Co se stane poté, co budou ze sluneční soustavy odstraněny poslední zbývající implantovací stanice? Bude éterická implantovací síť stále fungovat anebo jak? COBRA – Také existují implantovací stanice na planetě a dokonce pod povrchem planety, takže sluneční soustava není jediným místem. V zásadě, hlavní implantovací stanice nejsou na fyzické, ale na plazmické úrovni. Takže, když bude osvobozena sluneční soustava, není to ještě konec. ...

Rob – Někdo mluvil o Alexu Johnesovi a Benu Fulfordovi. Oni říkají, že se má stát něco velkého. Prosakuje to sem dolu. ...Můžete mluvit o některých konkrétních pozitivních plánech světelných sil v blízké budoucnosti? Někdo hovoří o září. Můj kontakt naznačil, že v září dojde k nějakým změnám, ale nebylo to specifikováno. Můžete hovořit o něčem pozitivním v blízké budoucnosti?

COBRA – Neuvedu žádné podrobnosti, protože věci, které se dějí, nelze předpovědět. Čím víc se blížíme ke konečnému momentu průlomu, tím víc se věci stávají nepředvídatelnými. Je více zmatku, každá situace je velmi křehká a v této chvíli není možné dělat žádné předpovědi. Září bude velmi zajímavá doba. Jenom to mohu říct, nic konkrétního.

Rob – Nedávno jsem měl interview s Alexem Collierem a hovořili jsme o časových liniích a mnoha dalších věcech. Zmínil urychlovač CERN. Dle informací které má od mimozemšťanů, se (Kabala) chystají použít Cern, aby propojili různé časové linie do negativních časových linií Nového světového řádu. Myslel si, že to není možné. Souzníte s tím, co řekl Alex, že se temné síly pokoušejí do jisté míry použít Cern k podpoření nějakých časových linií, aby se tyto uskutečnily a prolnuly? COBRA – Tak bych to neřekl. Řekl bych, že se pokouší otevřít negativní portály, plazmické portály. Chtějí vytvořit více strangeletů. Chtějí vytvořit víc anomálií. Chtějí si udržet jejich stávající anomálii. Proto používají urychlovač. Ten urychlovač je mnohem méně nebezpečný, než je ten druhý, na Long Islandu, protože urychlovač na Long Islandu vyrobil stabilní strangeletové částice již loni. A ty částice se dostaly do středu Země, kde se shromažďují. Díkybohu, světelné síly s tím mohou mnoho udělat, ale stejně by bylo dobré, aby se pracovníci a bojovníci světla na to více soustředili a začali v rámci meditací léčit situaci na Long Islandu. To by hodně pomohlo.

Rob – Zajímavá otázka: Co se stalo s Marií Orsic a dalšími dívkami, spojenými s Vrilem, po druhé světové válce? Pro vás, kdo neznáte nacisty: nacisté převzali společnost Thule. Byla to skupina duchovních děvčat, která byla duchovně propojena a fungovala jako média a byla v kontaktu s pozitivními mimozemskými skupinami. Jejich informace byly podvodem získány pro technologie nacistů a pak nacisté navázali své vlastní kontakty s Šediváky a Reptiliány. Co se stalo s těmi nevinnými duchovními ženami, které se pokusily dostat na Zemi pokročilé technologie?

COBRA – Byly převezeny do USA, kde byly opět využívány Kabalou a jejich duchovní nadání bylo zneužíváno ještě nějakou dobu po druhé světové válce.

Rob – Byly někdy v Jižní Americe? Dostaly se do USA odtamtud, anebo přišly přímo z Německa? COBRA – Neznám přesnou trasu, jakou šly, ale šly z Německa do USA .

Rob – A Kabala je zneužila ještě po nějakou dobu. Žijí ještě? COBRA – Ne, již ne.

Rob- Momentálně nemám nic speciálního. Pokud chcete něco říct vy...

COBRA – Opakuji. Nenapadejte se. Soustřeďte se na světlo. Udržujte světlo. Udržujte záměr. Pracujte, protože potřebujeme udělat konečný průlom.

Rob - Děkujeme a těšíme se na setkání příští měsíc Světlo zvítězí, bratře.

COBRA – Děkuji, že jste poslouchali a světlo zvítězí.

Zdroj: http://thepromiserevealed.com/2015-june-24-q-a-with-cobra/

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Mirka K. pro www.transformace.info. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem za předpokladu, že nic nebude vynecháno nebo změněno a budou uvedena všechna práva a odkazy na webové stránky včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy. Děkujeme za zařazení této poznámky.


pátek 19. června 2015

ImplantyOriginál publikoval Cobra 19. června 2015

Jestliže se pořád ještě někdo ptá, proč se EVENT ještě nestal, tak zde je opět odpověď: Nádoba primární pozemská kvantová anomálie, nebo jinými slovy pozemský sběrný vír primární anomálie, udržovaný sítí plasmatických implantů a podporovaný mechanismem odplaty v podobě strangelet a toplet bomb je metastrategií Chimery, na které stojí dodržování statutu karantény Země, což stále brání UDÁLOSTI (Event), ODTAJNĚNÍ (Disclosure) a PRVNÍMU KONTAKTU (First Contact). Části struktury tohoto plasmatického sběrného víru byly nedávno detekovány i hlavním vědeckým proudem:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3107166/Giant-plasma-tubes-SPACE-Huge-structures-spotted-circling-Earth-filled-charged-particles-sun.html

Aktivita tohoto plasmatického sběrného víru se zesiluje každý měsíc kolem úplňku, kdy se otevírá plasmatická brána Země-Měsíc:

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/17apr_magnetotail/

Když se tato plasmatická brána Země-Měsíc otevře, zvyšuje se jak přítomnost světla, tak čištění temnoty.

Plasmatické implanty byly vloženy do povrchové pozemské populace před 26.000 lety. A pokaždé, těsně před další inkarnací jedince, byl jedinec přeimplantován znovu. Tímto způsobem byla pozemská povrchová populace po celých 26.000 let udržována v amnésii.

Tyto implanty byly udržovány pomocí implatních stanic pod zemským povrchem a rozmístěných po našem solárním systému, a také byly posilovány čerstvou anomální plasmou z meziplanetárního a mezihvězdného prostoru.

Implant je plasmatickou černou dírou s přibližným průměrem o velikosti srovnatelné s rozměrem elektronu (0.00000000000000001 metru). Rotuje v silném magnetickém poli, což má na tuto plasmu antigravitační vliv.

Tato síť implantů v plasmatických energetických tělech pozemské povrchové lidské populace leží na samém dně kolektivního podvědomí a tvoří základ planetárního sběrného víru plasmatické anomálie. Implanty v čelním mozkovém laloku omezují rozhodovací proces a udržují takovou osobu oddělenou od Zdroje. Implanty v mezimozku (reptilian brain) udržují jedince zamčeného ve strachu o přežití, a tak náchylného k tomu, stát se otrokem systému centrálního bankovnictví. Implanty nad pupkem oddělují Nebe od Země a muže od ženy, oddělují emoce od rozumu a lásku od sexuality. Roztříšťují osobnost a blokují tok životní hadí síly (kundalini life force). Potlačují emoce, což snižuje vibrační frekvenci lidí od potěšení do bolesti, pak dále do vzteku, a dolů do smutku, ještě níže do strachu, pak do apatie a nakonec do bezvědomí. To je také důvodem, proč mnoho lidí nic necítí.Světlo vyzařované z Centrálního galaktického Slunce tyto implanty rozpouští. Kameny Cintamani slouží jako zaostřující čočky pro toto Světlo a usnadňují tak proces rozpuštění plasmy.

Vy můžete tento proces odstraňování implantů urychlit touto velmi efektivní meditací:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2016/08/technika-cisteni-symbolem-8-zbavte-se.html

V tomto meditačním cvičení postavíte sami sebe do jedné části číslice osm, a své implanty do té druhé části číslice osum, podle výše uvedeného odkazu.

A zde je další zajímavý protokol pro čištění implantů:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html

Koncept karmy a potrestání, a systém odměn, a koncept planety země jako školy, to vše bylo vymyšleno Archony, s cílem zabránit lidem v tom, aby odhalili pravdu o implatním ovládacím systému Archonů/Chimery.

Je pravda, že každý je zodpovědný za své činy a že se můžeme poučit z vlastních chyb, ale dovozovat, že tím, že čelíme našim současným životním podmínkám, že si „odpykáváme“ karmu za naše dřívější negativní činy, to je velmi nenápadná a hluboká forma manipulace a velmi pohodlná výmluva pro Kabalu s ohledem na její činy, když předstírají, že nám jen „udílejí životní lekci ve škole života“.

Primární anomálie je kořenem všeho utrpení, a všechny negativní činy všech vnímajících bytostí jsou řetězovou reakcí generačního traumatu, pocházejícího z původního pádů z milosti, z původního střetu s primární anomálií před mnoha milénii a z původní zkušenosti procesu implantace ve vzdálené minulosti.Tohle všechno bude vyřešeno díky energetické intervenci z Centrálního Galaktického Slunce.

Průlom je blízko!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/06/implants.htmlpondělí 8. června 2015

CintamaniOriginál publikoval Cobra 8. června 2015

Cintamani je posvátný kámen, který pochází z hvězdného systému Sýria. Před miliony lety, během Galaktické supervlny, explodovala planeta obíhající Sirius A. Její fragmenty se rozprskly do všech směrů, a po dlouhé cestě meziplanetárním prostorem některé z nich dosáhli i Zemi.

V posledních 26 letech byly strážci kamenů Cintamani pozitivní Agarthané. V průběhu historie dali kousky kamene Cintamani některým jedincům, kteří měli maximální potenciál pro to, pozitivně ovlivnit lidskou historii. Král Šalamoun, Alexander Veliký a Akbar vlastnili kus kamene Cintamani.

Jeden kousek kamene Cintamani, dříve ve vlastnictví templářů, byl předán Edwardovi Bulwer-Lyttonovi, který odhalil existence Agarthy lidstvu ve své novele Přicházející rasa (The Coming Race):

https://www.gutenberg.org/files/1951/1951-h/1951-h.htm

Později byl ten samý kousek předán určité skupině Templářů poblíž Untersbergu a potom Vril děvčatům, (die Vrilerinnen), které chanelovaly technologické know-how pro první vesmírný program na povrchu této planet od pádu Atlantidy. Další kus byl předán Nicholasi Roerichovi, který se s ním pokusil dosáhnout světového míru. Jeho známá mírová vlajka je symbolem vztahujícím se k trojhvězdnému systému Sýria:

http://en.wikipedia.org/wiki/Banner_of_Peace

Síly temna, od inkvizice, přes Jezuity, po Hitlera se snažili uchopit kámen Cintamani do svých zvrácených rukou, ale neúspěšně.

Cintamani je posvátný kámen Hvězdného bratrstva, což je poslední zbytek mysteriózních škol z Atlantidy:

http://2012portal.blogspot.com/2012/09/brotherhood-of-star-this-blog-post-will.html

Mnoho pracovníků světla a bojovníků světla patří do mandaly 144.000 hvězdných bytostí Světla, které přišly na planet Zemi před mnoha inkarnacemi, aby pomohly v osvobození této planety a s posunem věků.

Od otevření IS:IS portálu v prosinci 2014, Světlo proudí z Centrálního Galaktického Slunce, poháněno skrze fasety Moldavitového poháru Svatého Grálu, které slouží jako čočky, namířené na těchto 144.000 bytostí, aby spustili jejich probuzení.

Kámen Cintamani je dalším krokem v tomto energetickém procesu. Síly Světla mne se začátkem operace MOSS požádaly, abych rozšířil kousky kamene Cintamani mezi ty nejprobuzenější Pracovníky Světla a Bojovníky Světla.

Až nastane EVENT, pak bude galaktický puls proudit skrze kámen Cintamani. Každý držitel kamene Cintamani poslouží jako energetický vodič přenášející energie Průlomu do planetární mřížky. Jedna várka kamenů Cintamani byla prodána, ale další várku jsme rezervovali pro ty Pracovníky Světla a Bojovníky Světla, kteří strádají finančně, a ti kámen dostanou bezplatně. Potřebujeme jenom jednoho dobrovolníka, který zpracuje objednávky. Kameny zašleme, poté co budou Tachionizovány, přímo jemu. Lidé pak tohoto dobrovolníka budou kontaktovat přímo, uhradí poštovní náklady přímo jemu a pak tento dobrovolník rozešle kameny na jejich adresy. Osoba, která se cítí inspirována k tomu, aby posloužila jako takovýto dobrovolník, ať se mi ozve na adresu cobraresistance@gmail.com

Trošku kamenu Cintamani bylo umístěno na StratoProbe 3, aparát, který jsme s naším týmem vyslali na práh vesmíru. StratoProbe 3 dosáhl maximální výšky okolo 25 mil (40km) a fotografie, které byly v této výšce pořízeny jasně ukazují, že země je zakulacená.Doufám, že toto je dostatečným důkazem, pro většinu lidí, že Země není placatá, nebo že alespoň placatá nebyla 19. Května 2015, když byla tato fotografie pořízena.

Cintamani kameny jsou čistou energií Světla a jejich energie nemůže být zneužita. Pomáhají rozpouštět implanty a posilovat vnitřní vedení. Ale mějte na paměti, že jsou silnými posilovači a slouží jako zvětšovací sklo, aby vám ukázaly, co ve vás je, tak abyste to mohli přeměnit a více se připravit na svoji misi, tak, abyste mohli hrát svoji úlohu v planetárním osvobozovacím procesu.

Průlom je blízko!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/06/cintamani.html
úterý 2. června 2015

Osvoboďte kolonie! Report a krátká aktualizace planetární situaceOriginál publikoval Cobra 2. června 2015

Aktivace Osvoboďte kolonie! byla velkým úspěchem. Požadované kritické množství povrchové populace pro tuto aktivaci bylo nižší, protože jsme měli co do činění s mimoplanetární situací a toto množství bylo snadno dosaženo. Ta nejkritičtější část operací Průlomu pro náš sluneční systém probíhala od 28. května do 2. června a nyní je hotová.

Převážná část základen a implantních stanic Chimery, včetně implantních stanic na Lapetusu, Enceladusu a Mimasi byla odstraněna. Všechna rukojmí z těchto kolonií byla osvobozena. Jediné základny a implantní stanicemi Chimery, které zůstávají v našem solárním systému se většinou nacházejí na vybraných asteroidech (mnoho z nich jsou NEO – Near Earth Objects), a to jsou ty, které přímo ovládají planetu Zemi a její populaci. S těmi si poradíme v pozdější fázi MOSS. Hlavní negativní plasmový meridian v našem solárním systému (tunel Setha Saturn-Země) byl rozprášen. Nedávné odstranění implantních stanic v L4 a L5 Lagrangeových bodech Země / Měsíc je velkým vítězstvím. Návrhy vystavět z těchto Lagrandových bodech vesmírné kolonie jsou dekády staré:

http://www.nss.org/settlement/MikeCombs/SCTHF.html

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mechanics/lagpt.html

Tento návrh byl zamítnut většinou vesmírných program a jejich frakcí, neboť tyto kolonie by byly příliš veliké a tak zjistitelné ze Země. Nicméně Chimera měla malé, ale silné implantní stanice rozestavěné v různých Lagrangeových bodech, po dobu posledních 26.000 let.

Librační centrum (librační bod), Lagrangeův bod:

href="http://cs.wikipedia.org/wiki/Libra%C4%8Dn%C3%AD_centrum">http://cs.wikipedia.org/wiki/Libra%C4%8Dn%C3%AD_centrumInformace o L1 a L3 implantních stanicích je stále klasifikována.

Hustota sběrného víru plasmy, která pochází ze Země a rozpíná se do solárního systému byla velmi snížena. Hustota této primární anomálie plasmatického sběrného víru je mimo heliopausu prakticky zanedbatelná a již nepřesahuje do mezihvězdného prostoru.

Nový nádherný kruh v obilí se zakódovanou zprávou o úspěšném dokončení operací se objevil v den aktivace v Dorsetu v Anglii:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/free-colonies-crop-circle-may30th.html

V procesu měkkého odkrytí (disclosure) je lidstvo pomalu připravováno na realitu vesmírných kolonií, zejména na Marsu:

http://www.nasa.gov/feature/nasas-exploration-plans-include-living-off-the-land/

http://www.examiner.com/article/the-house-passes-the-space-act-covering-commercial-space-mining

http://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/space-colonization/food-leisure-social-life/

Tak, jak síly Světla postupují skrze náš solární systém, tak se Aliance na povrchu připravuje na Event. Přípravy v pozadí na Restart finančního systému vrcholí:

http://www.businessinsider.com/r-exclusive-chinas-international-payments-system-ready-could-launch-by-year-end---sources-2015-3#ixzz3ZfOX3Ieb

http://sputniknews.com/asia/20150520/1022369120.html

Naděje a obavy ohledně Restartu se dostávají do hlavních médií, zejména v Rusku:

http://english.pravda.ru/business/finance/15-05-2015/130611-china_gold_dollar-0/

http://rt.com/business/russian-lawmaker-dollar-ban-663/

Jak již bylo mnohokrát řečeno, Jezuité se (neúspěšně) snaží tento proces nabourat a převzít:

http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=18080

Ještě více znepokojující, než Islámský stát, stvořený Jezuitu, je snaha zničit Palmíru, starobylé římské město v Sýrii. Již tam zdemolovali sochy vztahující se k předislámské bohyni:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3101031/ISIS-destroys-famous-lion-god-statue-captured-Syrian-city-just-days-promising-locals-not-obliterate-Palmyra-s-ancient-monuments.html

Kromě ničení posvátných míst Bohyně, se tato organizace snaží zastřít fakt, že Izraelité byli arabský kmen, který žil na území dnešní Saudské Arábie a Yemenu a nikdy nevkročili do Palestiny, a tak ničí a potlačují archeologické důkazy:

http://www.oneworldofnations.com/2015/04/isil-helps-israel-conceal-historical.html

Zde je zajímavé si povšimnout, že Palmíra byla důležitým centrem a hlavní obchodní stezkou pro arabské kmeny a tak tam leží mnoho archeologických důkazů o skutečné historii Izraelitů.

Současná válka v Yemenu je Jezuitský pokus vymazat důkazy o skutečných Izraelitech. Jestliže tento příběh někdy vejde ve známost, rozmetá římskokatolickou církev na kusy.

A z lepšíhu soudku, nové technologie pro výstavbu domů, které zrevolucionalizují plánování infrastruktury a dramaticky sníží cenu bydlení, jsou uváděny do praxe:

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-17/chinese-firm-reveals-worlds-first-3d-printed-five-story-apartment-building

Průlom je blízko!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/05/free-colonies-update-and-videos.html