sobota 26. prosince 2015

Ukončení smluvního systému - Untwine

Originál publikoval Untwine 11. prosince 2015

Jedním z hlavních nástrojů vězeňského systému na Zemi je manipulace lidí, aby dali na základě své svobodné vůle souhlas k vlastnímu zotročení. Je to jasně vidět na manipulaci hromadných sdělovacích prostředků. Ovšem existuje ještě hlubší a důležitější úroveň, a to jsou všechny smlouvy, které lidé podepsali v průběhu mnoha tisíc let života ve vězeňském systému na Zemi.

Když zemřeme, nedojde k automatickému vzestoupení, naše témata se žádným zázrakem nerozpustí, ani se nespojíme s naším duchem/duší a neopustíme pozemské vězení. Místo toho se přesuneme do hustoty, která je nad námi. Hustoty jsou stavem hmoty; nejhustší je pevná hmota, pak tekutina, pak plyn a následně plazma, éter, astrál, atd., jak to vidíme na grafu níže:


Na tomto grafu vidíte 7 hlavních úrovní, každá je rozdělena na 7 podúrovní. Fyzický svět představují pouze 3 podúrovně, úplně dole na grafu: hustá, tekutá a plynná.  Tečkovaná čára nad plynnou je úroveň plazmy. 4 podúrovně nad plazmou je éterická rovina.  7 podúrovní nad éterickou je astrální úroveň.

Je důležité chápat, že i když jsme inkarnováni ve fyzickém těle, máme ještě plazmické, éterické a astrální tělo (a také těla na všech dalších vyšších úrovních), která jsou spojena s fyzickým tělem. Mezi úrovněmi stále probíhá komunikace: něco se děje na úrovni tekutin, to může ovlivnit hustou úroveň a totéž platí u plazmy a éterické a astrální roviny.

Závoj, elektromagnetický plot obklopující planetu Zemi, existuje současně na fyzické, plazmické, éterické, astrální a nižní mentální úrovni. Brání tomu, aby se velká většina lidí dostala na Zemi a ze Země. Duše/Duch sám není chycen, ale jeho inkarnace ano.

Tečkovaná čára uprostřed mentální roviny představuje konec světa založeného na 3 dimenzích:
Všechny úrovně nad tím jsou čistou tekoucí Láskou a Světlem, kde nemůže existovat žádná disharmonie, temnota, ani anomálie, pouze čistá Láska a Světlo.

Když zemřeme, naše vědomí je vyňato z fyzického světa (husté, tekuté a plynné skupenství) a přejde výš do úrovně éterické a astrální. Co se stane pak, závisí na volbě, okolnostech a uvědomění lidí.

Film Nosso Lar vychází ze skutečného příběhu, který byl sdělen médiu Chico Xavierovi, který byl v Brazílii slavný tím, že pomáhal lidem komunikovat s jejich drahými zemřelými a říkal o podrobnostech z jejich soukromého života, které by nemohl znát, kdyby nebyl médiem. V tomto filmu sledujeme příběh lékaře, který zemřel a ocitne se na éterické a astrální úrovni. Po smrti se probere v úplně temném, zpustošeném a strašném světě, kde lidé nemají žádné zdroje a neustále přehrávají negativní vzorce chování.
Je to plazmická a éterická úroveň ve stavu, jak vypadá vězení na planetě Zemi,

Hledá a nenachází tam žádné milosrdenství, až se nakonec octne na konci svého lana a prosí Boha o pomoc. Pomoc přijde a je zachráněn lidmi obklopeným světelnou aurou.


Vezmou ho do nádherného města:Cobra o takových městech mluvil:

"Na vyšších astrálních úrovních existují oblasti Světla, kam mohou lidé odejít poté, co zemřou, pokud mají dostatečnou vibrační frekvenci. Mají tam nádhernou krajinu, budovy, prostředí. Ale stále jsou připoutání ke karanténě Země a dříve či později se musí vrátit a reinkarnovat, protože je stále ovládají Archoni“.

Ve filmu ten systém kontroly jasně vidíme. Město je obehnáno zdí:


A lidé nemohou ven a jsou od toho velmi zrazováni, a pokud to udělají, vrátí se zraněni. Celá struktura a hierarchie města nutí lidi se reinkarnovat,  je to vlastně jediná možnost, která se jim nabízí. Nikde není ani zmínka o tom, že by mohli odejít na jinou planetu, anebo že by mohli zůstat na astrální rovině. Lidé, kteří se snaží najít jinou možnost, jsou zesměšňováni a je jim předhazováno, že nejsou duchovní a že se nechtějí podvolit božskému plánu.
Také tuto situaci popsal Cobra:

"Také světelní průvodci jsou na éterické úrovni manipulováni Archony a oni v zásadě chtějí činit dobro, ale mají vymyté mozky, stejně jako duchovní učitelé na fyzické úrovni, je to docela podobné."

Také je to podobné tomu, co vidíme ve zdravotnictví na fyzické úrovni. Mnozí členové nemocničního personálu mají dobré úmysly, ale mají vymyté mozky a denně lidi tráví.

V těchto astrálních městech je lidem říkáno, že aby si vyřešili své osobní záležitosti a duchovně pokročili, musí se reinkarnovat a vypracovat si specifický plán reinkarnace, aby tyto problémy vyřešili. Ten plán je smlouvou, kde se uvádí, že souhlasí s tím, že při opětovném narození všechno zapomenou a že souhlasí s tím, že v budoucím životě budou trpět. Je to založeno na falešném učení o karmě, což jsem vysvětlil již v předchozím článku:

"Hodně programování bylo vytvořeno archony, aby bylo omluveno zlo. Např. karmické zákony, které např. říkají, že když rozbiji příteli talíř, pak mi vesmír někoho pošle, aby rozbil můj talíř, abych se poučil o následku mých činů. |To znamená, že vesmír pak pošle někoho, aby rozbil talíř tomu, kdo rozbil můj talíř, atd. Je to zcela vymyšlené a nemá to nic společného s opravdovým vesmírným zákonem, jednoduše proto, že kdyby mělo, nikdy by se nic nevyřešilo a utrpení by navěky eskalovalo. Skutečným vesmírným zákonem je odpuštění a milosrdenství a toto učili učitelé, kteří měli opravdové propojení. Vůle Zdroje je, že když někdo ublíží, mělo by se mu dostat odpovídající léčení, aby mohl opět získat své pravé já.  Mělo by dojít k jistému energetickému vyrovnání mezi dotčenými lidmi, např. kdo rozbil talíř, může majiteli koupit jiný talíř, anebo ho spravit anebo udělat nějakou službu, aby to majiteli energeticky kompenzoval. Anebo by vlastník talíře mohl jednoduše odpustit a nekonečná hojnost Zdroje by to nějak automaticky vyrovnala. Ne že by něco ztratil ten, co rozbil talíř, ale že by oba dostali něco, co potřebují. Zdroje a hojnost jsou nekonečné."

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html 

Je mnoho dalších dohod, které lidé ve vězení Země podepsali. Poprvé to bylo v pozdním období Atlantidy, kdy bylo mnoho lidí (nikoliv hvězdných semínek) obelháno temnými silami a bylo jim slíbeno bohatství a moc výměnou za implantování a podepsání dohody s nimi. Pak, když byly konflikty na planetě tak velké, že se síly Světla stáhly, temní zřídili vězení Zemi s hranicí kolem planety a to každému zabránilo, aby sem přišel či mohl odejít. Každý uvnitř Závoje byl přinucen podepsat smlouvy s temnými, že přijímá utrpení, že přijímá podmínky temných sil, že nedostane pomoc od sil Světla, atd.

Pak bylo v dnešním moderním životě uzavřeno mnoho kontraktů s Kabalou. Hlavní je rodný list, což je vlastně list vlastnictví vlády, kde je konstatováno, že vláda má právo na rodné jméno a že tedy vlastní vše, co je na toto jméno registrováno. To je důvod, proč nikde na světě nemohou lidé získat rodný list, vždy je to jen kopie výpisu.

Podstata všech těch dohod je energetická, získáním něčího podpisu získají temné síly energii, aby manifestovaly, co chtějí.

Řešení, zrušení těchto smluv je také energetické. Jsme suverénní bytosti Světla, inkarnací Zdroje. Moc Zdroje je největší sílou stvoření a to nás chce mít svobodné. Nejsme vázáni žádnými šílenými smlouvami, které jsou odpojeny od Zdroje. Když projevíme svobodnou vůli k tomu, abychom ty smlouvy odvolali, můžeme se od nich osvobodit. Nedostane nás to okamžitě z vězení Země, protože tu není plně respektována svobodná vůle, ale zvýší to příliv Světla do našeho energetického pole a pomůže nám to se do značné míry chránit.
Na minulé konferenci se s námi Cobra podělil o to, jak zrušit smlouvy, a já to tady uvedu. Doporučil nám, abychom si ten text napsali, plně se na to zaměřili a nahlas prohlásili, čtouc z papíru:

"Ve jménu Já jsem, který Jsem, ve jménu přítomnosti Božské Duše Já Jsem, ve jménu všech 
Vzestoupených Bytostí Světla, ve jménu Galaktické Konfederace, ve jménu Galaktického centra, prohlašuji a nařizuji, aby byly zrušeny a zneplatněny všechny moje minulé, přítomné a budoucí smlouvy a dohody, které byly učiněny mezi jakoukoliv částí mé bytosti a temnými silami. Všechny tyto smlouvy a dohody a všechny jejich důsledky jsou tímto zcela vymazány z mé reality. Teď jsem svobodný, a také je vymazána veškerá karma celé mé bytosti.
Jsem suverénní bytost světla, od teď až na věky. 

Ať se tak stane a tak to je. Ve světle. 

….XY (zde napište své jméno)"

Každému velmi doporučuji, aby to udělal,  způsobí nám to na osobní úrovni velmi silný pozitivní posun, a čím víc lidí to udělá, tím méně paliva budou mít temné síly na to, aby udržovaly vězení Zemi, a tím rychleji přijde Událost a plné osvobození všech.

Světlo zvítězí !Zdroj:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

PF2016

neděle 20. prosince 2015

Solární systém – aktualizace situace (prosinec 2015)Originál publikoval Cobra 20.12.2015

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Síly Světla započali s čištěním základen Chimery v Kuiperově Prstenci a začínají tak odstraňovat hlavní obrannou linii Chimery, která v minulosti bránila silám Světla v tom, aby převzali plnou kontrolu nad vnějším Solárním systémem. Ve vnější části našeho solárního systému budou tedy od tohoto okamžiku do počátku ledna příštího roku probíhat drastické změny. Není to náhoda, že z astronomického hlediska se jedná o období velkého pokroku:

http://thespiritscience.net/2015/11/29/rare-astrology-all-planets-are-moving-direct-from-december-25th-to-january-6th/

Lidé, kteří si stěžují ohledně mého posledního příspěvku by měli vědět, že nejsem Bůh že do vnější části solárního systému necestuji každý den a z těchto důvodů byla informace o Kuiperově prstenci nová i pro mě. Ale v každém případě se nejedná o žádné velké zpomalení a operace sil Světla pokračují fajn. Také bych vám doporučil, abyste pasivně nečekali na Událost, abyste svůj život od Události neodvíjeli, ale abyste aktivně pracovali na planetárním osvobození.  Pro osvěžení paměti – zde je co se dá dělat v okamžiku Události:

http://prepareforchange.net/the-event/a-plan-to-maintain-safety-during-the-event/

Abyste se připravili duchovně, můžete získat lepší porozumění o etherické, astrální a mentální rovině a naučit se, jak se osvobodit od Matrixu z následujícího skvělého článku:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

Naše Týdenní meditace za Událost je důležitým nástrojem zhmotňování, který má urychlit proces osvobození planety a proto i já v plné míře podporuji tuto výzvu k jednotě:

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/open-letter-to-david-wilcock-corey.html

Proces Odhalení skrze hlavní veřejná média se zrychluje. Lidé začínají otevřeně hovořit o budoucích koloniích a budoucí odštěpenecké civilizaci na Marsu:

http://europe.newsweek.com/mars-colonies-rich-people-404681?rm=eu

http://www.bbc.com/future/story/20151215-why-mars-should-be-independent-from-earth?

A o těžbě v pásu asteroidů:

http://www.explainingthefuture.com/resources_from_space.html

V alternativních médiích zvolna prosakuje pravda o biochipech. Tento článek odhaluje zapojení firmy Siemens do produkce biochipů:

http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/

Na tomto místě je potřeba porozumět tomu, že biochipy byly masivně vyvíjeny za druhé světové války v koncentračních táborech a že byly mezi většinu lidské populace distribuovány pomocí vakcín přes WHO (Světovou Zdravotnickou Organizaci) od konce čtyřicátých let dvacátého století. Jeden technologický u těchto biochipů proběh v letech 1979 až 1984 a další proběhl v letech 1996-1999. Účelem těchto biochipů bylo sledování obecné populace, ovládání mysli a zabraňování v kontaktu s pozitivními ET. Všechny tyto biochipy byly zcela odstraněny z povrchové populace Hnutím Odporu za použití pokročilých technologií pro jejich odstraňování na dálku.

Vyšla velmi zajímavá kniha o tajných vesmírných programech. Mohu z první polovinou knihy souhlasit prakticky na 100%:

http://exopolitics.org/new-book-reveals-what-you-need-to-know-about-the-secret-space-programs/

Jestliže k tomu cítíte vedení, tak stále máte možnost podpořit tento projekt Satelitu pro Odhalení, a pomoci nám všem postoupit další krok směrem k Odhalení:

https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit-satellite#/story

Vítězství  Světla!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/12/solar-system-situation-update.html


neděle 13. prosince 2015

Solární systém/planetární situace – aktualizace

Publikováno Cobrou 13.12.2015

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Hlavním problémem zůstávají implanty členů Kabaly, napojené přes Tunely Seta na Yaldabaoth plasmový sběrný vír, který se rozpíná přes náš solární systém, které jsou napojené na plasmatické strangeletové a topletové bomby. Implanty pracovníků světla a bojovníků světla jsou napojeny na implanty členů Kabaly pomocí Tunelů Seta a to brání jejich duchovnímu růstu, ale současně urychluje čištění implantů členů Kabaly a rozpouštění chobotnice Yaldabaoth s jejím plasmatickým sběrným vírem.

Mnoho lidí si je vědomo základen Chimery na měsíci a na asteroidech uvnitř našeho solárního systému. Tady je potřeba si uvědomit, že existuje pouze několik set měsíců a několik milionů asteroidů, které jsou vhodné na zřízení fyzických základen a pouze na zlomku z nich jsou základny Chimery.

Kuiperův pás na druhou stranu obsahuje miliardy možných těles, které jsou vhodné na takové základny a ve skutečnosti většina fyzických základen Chimery je umístěna do Kuiperova pásu a vytváří tak zvaný Kuiperův Prstenec, vnější linii obrany, která chrání Chimerou ovládaná teritoria uvnitř našeho solárního systému proti osvobozujícím silám Galaktické Konfederace a Ashtarova Velení.
  
Kuiperův pás se nachází hlavně v ekliptické rovině hned za oběžnou drahou Neptunu. Výše můžete vidět obrázky oficiálně objevených objektů Kuiperova pásu z nadhledu. Žlutá tečka představuje Slunce, čtyři červené tečky představují plynné planety naší sluneční soustavy a ty bílé a modré tečky představují objekty Kuiperova pásu:
Jestliže pak přiložíme mapu základen Chimery (Kuiperův  Prstenec) na náš obrázek Kuiperova pásu, dostaneme tuto animaci:


  
Operace na odstranění Kuipeerova Prstence základen Chimery velmi brzo začne. Napíši o tom report, jakmile to strategicky bude možné. Nenechte se odradit počtem těchto základen, plán na jejich odstranění má velmi dobrý základ a efektivně se s tím vypořádáme.

Je zajímavé, že NASA právě zveřejnila svůj první záběr objektu Kuiperova pásu  ze sondy:


V poslední době došlo k mnoha znamením na nebi, znamením, která oslavovala návrat Světla, díky Andromedánským lodím, zveřejněno Amerikan Kabuki:


Nádherné oblouky nad Calgary:  
Na povrchu planety je Východní Aliance o další krok blíže k finančnímu Resetu, tak jak byl čínský Rembini  zahrnut do měnového koše SDR:

  
Finsko je první zemí na planetě, která vážně uvažuje o zavedení základního ničím nepodmíněného příjmu pro každého občana:


Východní Aliance také spustí společnou Rusko-Čínskou novinovou agenturu, aby prolomila Khazarskou kontrolu nad západními médii:Čínské zdroje hlásí, že ačkoliv Východní Aliance postupuje velmi úspěšně na globální a federální úrovni, na lokální úrovni se stále nachází masivní množství Jezuitsko- Rothchildské infiltrace a mnoho chamtivosti a korupce.
  
Aechonské/Jezuitské“Khazarské síly vkládají své veškeré úsilí do svého stroje na chaos, tím, že potlačují volnou energii, tak, aby jejich ekonomika založená na ropě dále běžela, ničí země (Sýrie), tak aby jim mohli ukradnou ropné zdroje, potlačují vortex Bohyně, aby zabránili duchovnímu probuzení (opět Syrie), a brání masám se probudit tím, že zdržují Odhalení (Disclosure).

Nechápou, že tento jejich stroj se řídí zákony semi-iterativních nerovnic a proto bude s matematickou jistotou rozpuštěna.

Naše meditace za Událost dne 21. Listopadu byla velkým úspěchem a mnoho dalších lidí se přidává k naší Týdenní meditaci za událost každou neděli. Zkušenost ukazuje, že meditace mění svět:


Naše týdenní meditace za událost má nyní svoji webovou stránku:
  
  
V mnoha jazycích bylo vytvořeno krásné video:

===

CZ/SK – používáme předchozí video s ET, naší audioverzi od Tomáše, postup je identický… odkazy naleznete zde:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/meditace-za-udaslost.html

===German:


Greek:


Hungarian:


Japanese:


Translations into other languages are needed. Please send your translations to parlagisas777@gmail.com and they will be made into Youtube videos and posted here.

Victory of the Light!

Zdroj:úterý 8. prosince 2015

Cintamani - aktualizace


Originál publikoval Cobra dne 8.12.2015

Od té doby, co jsem uvolnil informace o kamenu Cintamani se mnoho kousků tohoto posvátného kamene našlo cestu do rukou odhodlaných pracovníků světla a bojovníků světla, a poslouží jako přenašeč energií prolomení komprese v okamžiku Události.

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/06/cintamani.html

Vybrané kameny Cintamani byly umístěny na mnoho desítek těch nejdůležitějších klíčových míst vortexů planetární mřížky, aby stabilizovaly proces transformace směrem k Události. Tato energetická síť kamenů Cintamani je po celé planetě téměř dokončena.

Staré Tibetské proroctví říká, že nadejde čas, kdy vystoupí Král Světa se svojí armádou, ze své podzemní říše, aby porazil síly temnoty a uspíšil příchod zlatého věku. Tento čas nyní nastal. Cintamani kámen v tomto procesu bude hrát klíčovou roli:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm

Cintamani kámen je vyjádřením čistého Světla a je vnějším projevem čistoty naší Duše:

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm

Nedávno jsme umístili trochu kamene Cintamani na StratoProbe4, stratosférickou sondu, kterou jsme spolu s mým týmem vypustili. StratoProbe 4 dosáhla maximální výšky okolo 15 ti mil (24 km):Na své cestě k vrcholu dráhy vyfotila menší flotilu mimozemských lodí, které tuto misi podporovaly:Byl jsem instruován, abych připravil další dávku Cintamani kamenů. Většina z nich, včetně několika kusů, které byly na palubě StratoProbe4 jsou nyní k dispozici odhodlaným pracovníkům světla a bojovníkům světla. Můžete si je koupit zde (prosím odrolujte do spodní části této stránky):

http://tachyonis.org/Products.html

Dohromady s naším týmem hledám osobu, která v blízké době plánuje cestu do Antarktidy. Potřebujeme jednoho dobrovolníka pro misi spojenou s kamenem Cintamani na tomto vzdáleném kontinentu. Jestliže vy jste takovou osobou, kontaktujte prosím cobraresistance@gmail.com

Vítězství světla!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/12/cintamani-update.html


čtvrtek 3. prosince 2015

Týdenní meditace za Událost (za urychlení osvobození planety)


Originál publikoval Cobra dne 8.12.2015

Od té doby, co jsem uvolnil informace o kamenu Cintamani se mnoho kousků tohoto posvátného kamene našlo cestu do rukou odhodlaných pracovníků světla a bojovníků světla, a poslouží jako přenašeč energií prolomení komprese v okamžiku Události.

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/06/cintamani.html

Vybrané kameny Cintamani byly umístěny na mnoho desítek těch nejdůležitějších klíčových míst vortexů planetární mřížky, aby stabilizovaly proces transformace směrem k Události. Tato energetická síť kamenů Cintamani je po celé planetě téměř dokončena.

Staré Tibetské proroctví říká, že nadejde čas, kdy vystoupí Král Světa se svojí armádou, ze své podzemní říše, aby porazil síly temnoty a uspíšil příchod zlatého věku. Tento čas nyní nastal. Cintamani kámen v tomto procesu bude hrát klíčovou roli:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm

Cintamani kámen je vyjádřením čistého Světla a je vnějším projevem čistoty naší Duše:

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm

Nedávno jsme umístili trochu kamene Cintamani na StratoProbe4, stratosférickou sondu, kterou jsme spolu s mým týmem vypustili. StratoProbe 4 dosáhla maximální výšky okolo 15 ti mil (24 km):Na své cestě k vrcholu dráhy vyfotila menší flotilu mimozemských lodí, které tuto misi podporovaly:Byl jsem instruován, abych připravil další dávku Cintamani kamenů. Většina z nich, včetně několika kusů, které byly na palubě StratoProbe4 jsou nyní k dispozici odhodlaným pracovníkům světla a bojovníkům světla. Můžete si je koupit zde (prosím odrolujte do spodní části této stránky):

http://tachyonis.org/Products.html

Dohromady s naším týmem hledám osobu, která v blízké době plánuje cestu do Antarktidy. Potřebujeme jednoho dobrovolníka pro misi spojenou s kamenem Cintamani na tomto vzdáleném kontinentu. Jestliže vy jste takovou osobou, kontaktujte prosím cobraresistance@gmail.com

Vítězství světla!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/12/cintamani-update.html


pondělí 30. listopadu 2015

Report – Meditace za Událost (za urychlení osvobození planety) dne 21.11.Originál publikoval Cobra 30.11.2015

Naše Meditace za Událost (za urychlení osvobození planety) byla obrovským úspěchem a těsně jsme se přiblížili ke kritické mase. (Pozn.: 144 000 osob planetárně). Dragonské síly komunikovaly zpět, že byla hluboce stabilizována pozitivní časová linie a Hnutí Odporu komunikovalo, že byla odstraněna ohromná vrstva topletových a strangeletových bomb. Od meditace probíhá v zákulisí intenzivní vyjednávání ve věci plného Odhalení a za kompletní a bezpodmínečné kapitulace všech frakcí Kabaly, včetně Chimery.

===

V našem regionu CZ/SK se této meditace aktivně zúčastnilo v první termín kvalifikovaným odhadem cca. 500 meditujících, které následně doplnilo několik stovek dalších. Kritická masa pro náš region je cca. 300 osob a jednoznačně BYLA překročena.

Jen naše video má k dnešnímu dni přes 10.000 shlédnutí...

https://www.youtube.com/user/appro69/videos

Děkujeme - a pokračujeme...

===

Díky úspěchu této meditace, síly Světla požádaly, abychom naši dřívější nedělní Meditaci za osvobození vyměnili za Týdenní meditaci za Událost (za rychlejší osvobození planety) konanou vždy v neděli v 19:00 UT, tedy ve 20:00 SEČ.

===

Instrukce:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/meditace-za-udaslost.html

===

Není to náhoda, že během několika krátkých dní po meditaci vyšlo mnoho pozitivních zpráv.
Islámský Stát v Sýrii je téměř zničený:

Sestřelení ruského vojenského letadla Tureckem se vymstilo a nyní vyplouvá na povrch Turecké napojení na Islámský Stát:


Jezuité si jsou velmi odbře vědomi, že jejich plány na rozpoutání 3. Světové války nebudou mít úspěch a že projekt Islámského Státu je odsouzen k selhání. To je i důvodem, proč se kabalisté napojení na Jezuitu od té situace distancují, aby si zachránili vlastní kůži:

Síly Světla komunikovali, že používáním jména ISIS pro teroristickou organizaci, jí ve skutečnosti poskytujete energetickou podporu, protože se jedná o jméno, které se okultně rozhodli používat, aby se posílili. Jestliže namísto toho používáte jiný název (ISIL, Islámský Stát, Daesh), pak jejich pozici oslabujete.

Za účelem rozšíření povědomí o této záležitosti byla vytvořena petice, kterou můžete podepsat zde:

Běhěm několika krátkých dní po naší meditaci proběh.o několik zdánlivě nesouvisejících událostí, které nás přivedou mnohem blíže k rozpuštění Závoje a k Odhalení.
Zaprvé, byla vypuštěna kosmická loď Blue Origin, a také úspěšně přistála, jako opakovaně použitelný kosmický prostředek. To dramaticky sníží cenu letů do vesmíru:
Zadruhé, NASA objevila nepřímé důkazy o Tunelech Seta okolo Země:
Zatřetí, kanadský tým vyvinul projekt vypuštění družice financované pomocí crowdfundingu, která bude pátrat po cizích kosmických lodích:Lidé, kteří se na projektu budou podílet budou mít také přístup k těmto satelitním datům. Jedná se o historicky vůbec první veřejný satelit, který bude pátrat po mimozemské přítomnosti na oběžné dráze Země, a co je tedy nejdůležitější je to, že bude v rukou lidí a ne v rukou NASA. Představte si, jaké to bude mít možnost fotit přes veřejný satelit poté, co NASA vypne živý přenos z ISS:

Síly Světla požádaly, aby se lidé, kteří jsou k tomu ochotní a mají tu možnost, aby tento projekt satelitu podpořili přes níže uvedený odkaz:
Vítězství Světla!

pondělí 23. listopadu 2015

Pre-report k Meditaci za Událost a dva rozhovory s Cobrou


Publikováno Cobrou 23.11.2015

Naše meditace za událost byla ohromným úspěchem s velkým pozitivním vlivem na budoucí časové linie. Detailní zpráva bude vydána na tomto místě tak zhruba za týden, až shromáždím všechny informace.

Mezi tím si můžete přečíst spojený rozhovor Cobra/Red Dragon Ambassador vedený Robem Potterem zde:

Nebo se podívat na Youtube verzi:

A listopadový měsíční rozhovor s Cobrou vedený Robem Potterem je také zde, spolu s přepisem:

Nebo si pusťte Youtube verzi:

Otázky pro další rozhovor můžete poslat na adresu rob@thepromiserevealed.com a řada z nich bude zodpovězena v rozhovoru koncem příštího měsíce.

Další komentáře k uskutečněné meditaci naleznete na našem Facebooku zde:

pondělí 16. listopadu 2015

Krátký report k planetární situaci a aktualizace Meditace za Událost (za urychlení osvobození planety)


Originál publikoval Cobra 16.11.2105

Nedávný útok v Paříži, provedený pod „cizí vlajkou“ byl zorchestrován rodinami Černé Šlechty, které stojí v pozadí Jezuitů, a bylo to provedeno jako součást okultní války, za účelem rozrušení energetické sítě a za účelem vnesení většího množství strachu. Je dobře známo, že Paříž je jedním z důležitých vortexů energií Bohyně, a to zejména Bohyně Isis:

http://isiopolis.com/2014/11/09/isis-the-french-connection/

http://homepage.ntlworld.com/fusniak/talisman/articles/isisofparis.html

Tyto manipulace ale již nadále nefungují a lidé v Paříži se nedali zastrašit:Zadruhé, tyto útoky byly provedeny v pátek 13, jako okultní varování a výhružka pozitivním Templářům, kteří v zákulisí podporují Putina a Východní Alianci.

Pátek třináctého října 1307 byl den, kdy byla většina Templářů v Paříži a jinde po celé Francii pozavírána:

http://www.esotericrosslyn.org/templar/fall.htm

Za třetí, tyto útoky byly zinscenovány za účelem další polarizace evropské křesťanské populace ve směru náboženské nenávisti vůči muslimům. Jestliže všechny ostatní pokusy začít 3. světovou válku selhaly, tak temné síly doufají, že tuto válku rozpoutají tím, že náboženská nenávist mezi křesťany a muslimy dosáhne kritické meze. To je součástí dávného plánu Kabaly, ke kterému poskytl vodítko již Nostradamus. Na tomto místě je důležité si uvědomit, že Islám je za běžných okolností mírumilovné náboženství a že radikální militantní islamismus se zrodil teprve v 18. Století jako Wahhabismus – společný výtvor Britů a Saudů:

http://www.conspiracyschool.com/wahhabisPozitivnější je, že se již od počátku ruské vojenské operace do Sýrie vrátil 1 milion uprchlíků:

http://sputniknews.com/middleeast/20151111/1029922126/russia-syria-refugees.html

Německo zahájilo proces zákazu rozemílání kuřat za živa, příšernou praktiku nevýslovné krutosti ke zvířatům:

http://www.ewao.com/a/germany-becomes-the-first-nation-to-ban-chick-shredding/

https://en.wikipedia.org/wiki/Chick_culling

A vesnice v Indii přišla na unikátní způsob jak podpořit rovnost žen:

http://www.onegreenplanet.org/environment/village-in-india-plants-plants-trees-every-time-a-little-girl-is-born/

Aktualizace Meditace za Událost

Rychle se blíží čas naší globální Meditace za Událost:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/p/meditace-za-udaslost.html

Jestliže máte pocit, že proces planetárního osvobození trvá moc dlouho, tak tady máte možnost to celé urychlit:

Pro tuto událost byla vytvořena tato událost na Facebooku:

Český odkaz:

https://www.facebook.com/events/453726874837581/

Anglický odkaz:

https://www.facebook.com/events/1523593674628244/

Na podporu naší meditace také můžete podepsat petici:

http://www.thepetitionsite.com/896/743/541/the-event-meditation-planetary-liberation-victory-of-the-light/

V moha jazycích bylo vytvořeno video na Youtube.

Czech:

https://www.youtube.com/watch?v=cF74uIN72I8&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=2

English:

https://www.youtube.com/watch?v=fVCttRkxgWg&index=1&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ

German:

https://www.youtube.com/watch?v=dVYSGH0U35E&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=4

French:

https://www.youtube.com/watch?v=pLMwjI1WAEg&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=3

Italian:

https://www.youtube.com/watch?v=HdowESJfdS8&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=6

Portuguese:

https://www.youtube.com/watch?v=OlxO_yZu8wY&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=8

Hungarian:

https://www.youtube.com/watch?v=7W5koTmmNIE&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=5

Turkish:

https://www.youtube.com/watch?v=WUuqWv_T1k0&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=9

Chinese (Traditional):

https://www.youtube.com/watch?v=GIA-s2JfcWc&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=10

Japanese:

https://www.youtube.com/watch?v=f9PgmIbVhlk&list=PLVOwQLKLBlsNHf_JfKHwPhdS9AXwwsfKQ&index=7

Translations into other languages are needed as soon as possible. Please send your translations to parlagisas777@gmail.com and they will be made into Youtube videos and posted here.

Vítězství světla!

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/11/short-planetary-situation-report-and.htmlstředa 11. listopadu 2015

PROSÍME ROZESLAT! MEDITACE ZA UDÁLOST (za urychlení osvobození planety) – každou neděli ve 20:00 SEČ

 ČESKOSLOVENSKÉ VIDEO

ČESKÉ VIDEO

SLOVENSKÉ VIDEO

Ahoj, krásní lidé :) 
Opět jsem vytvořil audio nahrávku - vedenou meditaci - pro podpoření rychlejší manifestace odtajnění mimozemských vlivů na Zemi a projevení se Události. Na okraj připomenu, že časově je to naplánováno na sobotu 21. 11. ve 21:12. Mým záměrem tentokrát bylo nebrat to příliš popisně, aby nad tím naše levé hemisféry moc nedumaly:)) "náhodou" celkový čas vyšel na 11:11 .. 
Tomáš Jankó

Originál Cobra publikoval 11. listopadu 2015

Opět nastal čas na akci! A je na čase vzít osud našeho světa do vlastních rukou! Všichni souhlasíme s tím, že proces planetárního osvobození trvá příliš dlouho. Zde je naše šance tento proces kolektivně urychlit. Z tohoto důvodu se sejdeme v malých a velkých skupinách, jako jednotlivci, anebo jako páry dne 21. listopadu. / OPAKOVANÍ KAŽDOU NEDĚLI VE 20:00 SEČ. / Toho dne jeden důležitý cyklus končí a nový začíná. Je to bod zvratu, kde můžeme uplatnit svoji kolektivní sílu zhmotňování a použít ji jako základnu pro spuštění změn, na které čekáme. Toho dne se setká mnoho lidí, aby přivolalo přítomnost a zásah pozitivních mimozemských bratrů a sester z hvězd a bytostí Světla, které žijí pod povrchem Země, a ti nám pomohou v procesu osvobození naší planety od tyranie sil temnoty, takže poprvé v historii budeme mít šanci tvořit si vlastní osud, jako svobodní obyvatelé planety Země. Naše hromadná snaha v ten den se stane spouštěčem, který pomůže aktivovat Plán tak, aby mohl dosáhnout svého naplnění. Naše aktivace se v ten den stane naší deklarací Vítězství Světla. Tuto zprávu prosím rozešlete po celém světě! Prosím, umístěte ji také na své weby a blogy. Jestliže znáte nějaké alternativní médium, můžete jim ji poslat. Můžete pro svoji lokální skupinu vytvořit skupinu na Facebooku. Pro tuto akci potřebujeme také jednu centrální FB skupinu. Můžete na toto téma vytvořit video a dát ho na Youtube.

Vědecké studie potvrdily pozitivní efekt masových meditací na lidskou společnost, takže každý z vás, kdo se k této meditaci připojí, skutečně může pomoci s tím, aby Událost nastala dříve:

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-prove-group-meditation-can-lower-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

Tato meditace proběhne v sobotu, 21. listopadu, OPAKOVANÍ KAŽDOU NEDĚLI VE 20:00 SEČ. / v 21:12 večer středoevropského času (CET). ) This equals 10:12 pm EET in Cairo, 8:12 pm GMT in London, 3:12 pm EST in New York, 2:12 pm CST in Chicago, 1:12 pm MST in Denver and 12:12 pm PST in Los Angeles, and 4:12 am CST on Sunday, November 22nd in Taipei. Čas meditace pro vaši časovou zónu si můžete přepočítat na tomto odkaze:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Event+Meditation&iso=20151121T211221&p1=168

Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku, která vás přivede do stavu uvolněného vědomí.

2. Vyjádřete svůj záměr tuto meditaci použít jako nástroj pro urychlení procesu Odtajnění (Disclosure) a Události (Event).

3. Vizualizujte si, jak z vaší čakry hvězdy duše (20 centimetrů nad vaší hlavou) tryská paprsek světla do čaker hvězdy duše každého, kdo se této meditace účastní.4. A nyní si vizualizujte, jak se spojený kolektivní paprsek Světla rozšiřuje do energetické sítě Země a jak se spojuje s čakrou hvězdy duše každé vědomé bytosti na povrchu této planety, pod povrchem této planety a kdekoliv v našem solárním systému. Vizualizujte si, jak se všechny bytosti zapojené do situace na planetě Zemi harmonizují za účelem projevení se Odtajnění a Události v co nejkratším časovém rámci, a pozitivním způsobem. Vizualizujte si, jak jsou všechny plasmatické strangeletové a topletové bomby zneškodněny. Vizualizujte si, jak jsou všechny další exotické zbraňové systémy odhaleny a poté bez úsilí odstraněny. Vizualizujte si plné Odtajnění obrovského množství informací o přítomnosti mimozemšťanů a o tajných vesmírných programech v masmédiích. Vizualizujte si, jak nastala Událost a jak došlo ke konečnému osvobození planety Země.Poznámka překladatele: nejedná se o korunní čakru, ale o čakru hvězdy duše, "Soul Star", viz. prostřední obrázek.

Inspiraci ohledně Události naleznete v tomto článku:

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

Aktualizace k této Meditaci pro Událost najdete na našem blogu.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2015/11/make-this-viral-event-meditation-2015.html


sobota 31. října 2015

Report: Meditace pro Evropu, a 2 nové rozhovory s CobrouAutor: COBRA

Meditace pro Evropu měla částečný úspěch. Ačkoliv se mnozí zúčastnili, byli jsme daleko od dosažení kritické masy.

Je pravda, že ruská intervence v Sýrii spustila vlnu uprchlíků vracejících se do zpět Sýrie, jak bylo reportováno v iránských zprávách jen několik hodin po meditaci:

http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13940802000381

Na druhou stranu, zdaleka nepanuje mezi pracovníky Světla s bojovníky Světla dostatečné vědomí ohledně vážnosti této uprchlické situace. Celá ta situace je směsicí skutečné humanitární krize, kdy masy lidí prchají před válkou, a současně pokusem Kabaly destabilizovat Evropu a zažehnout III. světovou válku tím, že bude zažehnuta náboženská nenávist mezi křesťany a muslimy. Přibližně tři čtvrtiny uprchlíků jsou lidé, kteří prchají před válečnými hrůzami, a ti si zaslouží veškerou naši lásku a podporu. Ale bylo odhadnuto, že 4% migrantů vstupujících do Evropy jsou žoldáci Islámského státu, kteří jsou takto infiltrováni do Evropy. Také je odhadováno, že zbývajících 20% migrantů obdrželo velké sumy peněz, aby vstoupili do Evropy a tvářili se jako ekonomičtí migranti, ale ve skutečnosti slouží jako záloha pro žoldáky. Někteří podstoupili tréning a programování mysli ve vojenských kempech na blízkém východě a obdrželi logistickou podporu od CIA. Celá tato operace, která stojí miliardy dolarů, je financována Rothschildy a Saudy. Tento segment migrantů obdržel přístup k falešným nebo ukradeným syrským pasům, aby jejich infiltrace do Evropy byla snazší:

http://www.express.co.uk/news/world/604394/Alarm-Syria-sells-10000-passports-few-questions-asked

Většina předních Evropských politiků je si tohoto invazního plánu vědoma a podporuje jej ochotně nebo neochotně pod diktátem Kabaly. Agendou Kabaly je anexe částí Evropy ve prospěch Islámského státu do roku 2020 a myslí to vážně:

http://www.express.co.uk/news/uk/597254/ISIS-Map-Europe-Terror-Organisation-Andrew-Hosken-Caliphate-Abu-Musab-al-Zarqawi

Kabala plánuje to samé později zopakovat v USA, poté, co byla Evropa zabrána. V minulém týdnu byla mrňavá alpská země, Slovinsko, zaplavována přílivem 10.000 uprchlíků denně. Jestliže to porovnáme s USA, pak je to porovnatelné, jakoby 2 miliony denně vstupovalo do USA přes mexickou hranici skrze několik vstupních bodů v Kalifornii, Arizoně, Novém Mexiku a Texasu.

Ačkoliv díky ruské intervenci tyto plány Kabaly pro Evropu a USA NEBUDOU mít úspěch, je stále velmi důležité, aby pracovníci světla a bojovníci světla po celém světě podporovali mír v Evropě masovými meditacemi. Jedná se o nejzávažnější geopolitickou situaci na této planetě od konce II. světové války. Meditaci pro Evropu možná bude potřeba zopakovat, takže jestliže to bude situace vyžadovat, ohlásím to na svém blogu a požádám, aby více lidí v takovém kritickém okamžiku podpořilo Světlo. Také by bylo dobré, kdyby lidé, kteří k tomu cítí vedení, tuto meditaci prováděli denně. Kromě našich meditací je na povrchu této planety urgentně potřeba duchovní intervence sil Světla, ke které dojde hned, jakmile bude hrozba strangeletových bomb zredukována na zvládnutelnou úroveň.

A teď z té lepší strany. Možná si budete chtít přečíst tento rozhovor s Cobrou, vedený Prepare for Change:

http://prepareforchange.net/2015/10/18/cobra-the-disclosure-chronicles-the-creation-part-1-an-interview-by-prepare-for-change/

Anebo si poslechnout jeho Youtube verzi:

https://www.youtube.com/watch?v=8TNMvv6LDvY

Říjnový měsíční update rozhovor s Robem Potterem byl spolu s přepisem, který naleznete dole na stránce, zveřejněn zde:

http://thepromiserevealed.com/2015-oct-27-q-a-with-cobra/

Youtube verze je k dispozici zde:

https://www.youtube.com/watch?v=UcGB6H4lwRU&feature=youtu.be

Své otázky můžete posílat na adresu rob@thepromiserevealed.com a mnoho z nich bude zodpovězeno v příštím měsíčním rozhovoru.

Vítězství Světla!

Publikoval COBRA 30.10.2015

Zdroj: http://2012portal.blogspot.cz/2015/10/meditation-for-europe-report-and-two.htmlpátek 23. října 2015

URGENTNÍ! ČASOVĚ SENZITIVNÍ! Meditace pro Evropy dne 25. října 2015 – v neděli

Autor: COBRA

V Evropě došlo v poslední době k vývoji, který vyžaduje naši urgentní pozornost. Uprchlická krize v Evropě opět vyeskalovala:

http://www.businessinsider.com/winter-weather-will-make-eu-migrant-crisis-worse-2015-10

http://www.theguardian.com/world/2015/oct/21/slovenia-calls-in-army-refugee-crisis-borders-europe

http://www.express.co.uk/news/world/613809/European-migrant-crisis-refugees-set-fire-tents-Slovenia-selfies-travel-UK-Germany

Stabilní Evropa má zásadní význam pro geopolitickou stabilitu planety a je jedním z klíčových faktorů pro víceméně stabilní přechod směrem k Události.

Z toho důvodu jsme byli požádáni silami Světla, aby se co nejvíce lidí opět připojilo k naší meditaci pro Evropu. Tato zpráva je časově senzitivní a musí se virálně rozšířit! Potřebujeme dosáhnout velké množství lidí tak, aby bylo dosaženo kritické masy lidí, kteří to skutečně odmeditují. Nadešel pro nás čas se spojit v účelu tak, aby Světlo zvítězilo. Prosím umístěte tuto zprávu na své blogy a webové stránky. Jestliže jste v kontaktu s nějakými alternativními médii, pošlete jim to. Můžete to sdílet přes iPhone. Můžete vytvořit skupinu na Facebooku pro vaši lokální skupinu ve vaší části světa. Můžete na toto téma vytvořit video a dát ho na Youtube.

Vědecké studie potvrdili pozitivní účinky masových meditací na lidskou společnost, takže každý z vás, kdo se zúčastní této meditace může skutečně zachránit životy v Evropě a po celém světě:

http://thespiritscience.net/2015/06/18/studies-prove-group-meditation-can-lower-crime-suicide-deaths-in-surrounding-areas/

http://www.worldpeacegroup.org/washington_crime_study.html

Tuto meditaci budeme provádět v neděli 25. Října v 19:00 centrálního středoevropského času (CET – zimní čas).

This equals 8:00 pm EET in Cairo, 6:00 pm GMT in London, 2:00 pm EST in New York, 1:00 pm CST in Chicago, 1:00 pm MDT in Denver and 11:00 am PST in Los Angeles.

Časový přepočet si můžete ověřit zde:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Urgent!+Meditation+for+Europe&iso=20151025T19&p1=168

Odpočet běží zde:

http://www.timeanddate.com/countdown/generic?p0=168&iso=20151025T19&msg=Urgent!%20Meditation%20for%20Europe

Instrukce:

1. Použijte svoji vlastní techniku, která vás uvede do relaxovaného stavu vědomí

2. Vyslovte svůj záměr, aby nastal mír a vyléčení té situace v Evropě.

3. Vizualizujte si paprsek Světla, jak vychází z vaší ČAKRY HVĚZDY DUŠE (20 centimetrů nad hlavou) a tryská do čaker duše všech, co meditují.4. Vizualizujte si tento nyní již kolektivní paprsek Světla, jak se šíří do energetické sítě Země a jak dosahuje Evropy, spojuje se s ČAKRAMI HVĚZDY DUŠE všech, kterých se tato situace to týká, jak je to harmonizuje a inspiruje v nalezení mírového řešení. Vizualizujte si, jak všichni uprchlíci dostávají potraviny, vodu, místo na přespání, lékařskou pomoc a lidské zacházení. Vizualizujte si, jak se všichni uprchlíci a policejní síly, kteří mohou propuknout v násilí, jak se uklidňují a jak si volí mírové cesty. Vizualizujte si, jak jsou všichni členové temných sil, kteří se snaží infiltrovat do Evropy v přestrojení za uprchlíky rozpoznáni a zadrženi pořádkovými silami. Vizualizujte si, jak si Evropa udrží mír a stabilitu, kterou dosáhla v posledních 70-ti letech.

Je velmi důležité, aby si lidé, kterých se situace v Evropě týká, byli vědomi, že je budeme touto meditací podporovat, tak, aby tato energie Světla, kterou vyšleme, byla přijata, a byla schopna tuto situaci vyléčit. Proto bylo silami Světla požádáno, abyste informovali své kontakty v Evropě, že jim touto meditací pomůžeme prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Twitteru a dalších komunikačních prostředků. Také jsme byli požádání, aby lidé v Evropě tuto informaci rozeslali přes své sítě.

Pro tuto meditaci bylo vytvořeno video v mnoha jazycích. Data ve videu si nevšímejte, meditace je ta samá:

České video:

https://www.youtube.com/watch?v=XN7KQIQiFlc

Vedená meditace pro Evropu

Ahoj mí milí spolutvůrci,

vymezil jsem si chvilku času, konečně uposlechl ten tichý hlásek uvnitř a opět dal dohromady mp3 nahrávku, která se třeba někomu bude hodit. Tentokrát je to k meditaci pro podporu situace s uprchlíky. Tahle meditace probíhá každý večer v 7 našeho letního času. Má to 13 minut, tak pokud byste to chtěli používat, stahujte odsud:

http://tmp.jankosh.com/vedena-meditace-evropa-uprchlici.mp3

Tentokrát jsem použil binaurální tóny, takže nejlepšího efektu docílíte za použití sluchátek Emotikona wink

Toť vše... přeju nám všem lehkost ve tvoření

English:

https://www.youtube.com/watch?v=e8817_75lTE

https://www.youtube.com/watch?v=wXYiSd3vqJo

German:

https://www.youtube.com/watch?v=oWQ76GZ5LRc

Dutch:

https://www.youtube.com/watch?v=u3Y4G3SVljs

Danish:

https://www.youtube.com/watch?v=FDF47Z7BasM

Swedish:

https://www.youtube.com/watch?v=MqU-tzd9N9Q

Spanish:

https://www.youtube.com/watch?v=oNltpQ_hgEY

Portuguese:

https://www.youtube.com/watch?v=uy-dK-RhJsI

Italian:

https://www.youtube.com/watch?v=UoEe7CC83lk

French:

https://www.youtube.com/watch?v=ceUGx5W1JFk

https://www.youtube.com/watch?v=uTcLn-wXHJc

Romanian:

https://www.youtube.com/watch?v=2MOIoqU2omI

Hungarian:

https://www.youtube.com/watch?v=3pPneU-f3V0

Latvian:

https://www.youtube.com/watch?v=5Z78e5hJNHk

Russian:

https://www.youtube.com/watch?v=4s38D6eqVdQ

Polish:

https://www.youtube.com/watch?v=MQig_wH67rA

Bulgarian:

https://www.youtube.com/watch?v=LsbmD7faF48

Croatian:

https://www.youtube.com/watch?v=KAW19m642dQ

Slovenian:

https://www.youtube.com/watch?v=jTdqt0c6AS4

Turkish:

https://www.youtube.com/watch?v=fqa9MFPtJpI

Arabic:

https://www.youtube.com/watch?v=hy_voPWBmcY

Japanese:

https://www.youtube.com/watch?v=3WXP_QFMZSU

Chinese:

https://www.youtube.com/watch?v=JoqaNWU9whA

Jestliže si dále přejete pomoci s vyřešením situace v Sýrii, která je zdroje evropské uprchlické krize, tak to můžete provést pomocí velmi jednoduché techniky na konci té nedělní meditace. Tato technika posílí vortex Bohyně v Sýrii, ten, který se Archoni snaží potlačit. Prostě si vizualizujte tento kus starodávné Halafianské keramiky, jak rotuje po celém tom regionu Sýrie a Iráku, jak tam posiluje vortex bohyně a jak z toho regionu odvádí temnotu:

Tento kus Halafiánské keramiky, vyrobený před 7000 lety obsahuje kódy posvátné geometrie, které aktivují přítomnost bohyně a odstraňují temnotu ze všech směrů.

Další aktualizace k meditaci pro Evropu naleznete na našem blogu a v FB skupině. Viz. odkazy níže.
středa 21. října 2015

Interview s Cobrou z 21.10.2015 - Rob Potter

V uvítání Rob mluví o tom, že se v listopadu stěhuje na Havaj. Připojí se k televiznímu vysílání stanice AKAKU, bude tam mít svůj program s 3HD kamerami a zelenou obrazovkou. Jeho stránky již mají víc než 20 milionů návštěv. Upozorňuje na některé věci, které na svých stránkách zveřejnil. Poslední víkend v únoru pořádá na Havaji setkání s kontaktérem UFO Luis Maertensem, a se svým bratrem, který je letitým kontaktérem Plejáďanů, Tau Ceti, Venušanů,agarthské sítě, jakož i Velkého bílého bratrstva. Jeho bratr byl pozván do Chrámu čistoty v horách Illampu v Bolívii, kde strávil 3 dny a napsal o tom knihy. Popisuje v nich, jak se dostal do portálu Jupiteru na Ganymede, což je umělý měsíc Jupitera, a je to domov galaktických vesmírných průvodců. Na Havaji proběhne mj. sluneční aktivace u kráteru sopky Haleakala. V červenci pak bude pravidelná výroční letní konferenci v Shastě. Připravuje se překlad knih Luisa Maertensa ze španělštiny do angličtiny. Bude to velmi důležité, v jeho odhaleních se bude jednat o tzv. externalizaci vnitřních míst pobytu duchovního bratrstva. Doufá, že v důsledku vydání těchto knih a práce Luise, Cobry, Roba, Sheldana Nidela, Jamese Gililanda a dalších (kontaktérů), budou moct tito jmenovaní vystoupit a vytvořit místa pro setkání s Agarthany a kosmickými průvodci. Kosmičtí průvodci slíbili, že přijdou a budou dávat lekce - až nastane správný čas a lidstvo bude alespoň do určité míry připraveno. Luisova první kniha vlastně lidi energeticky a psychologicky na takové kontakty připraví. Rob bude rád za všechny dotazy, které pošlete. Většinu svého života působil jako léčitel, později přešel na trochu jinou pozici, ale je to příliš moc o práci na PC. Mj. prodává produkty Dr. Freda Bella, které vytvořili Plejáďané. Jedná se o pyramidy, krystaly, lasery, Teslovy cívky, výrobky z kamene čintamani. A nyní již slíbený rozhovor s Cobrou, kterého vítám.

COBRA – Děkuji. Je to velmi zajímavá doba.

Rob – Kdysi byly v tzv. Denících z Fénixu za pomoci Plejáďana Hattona, a kontaktérky Dharmy zveřejněny informace o chazarské mafii. Před mnoha lety zveřejnila pravdu ochazarské archonské invazi. Co to pro nás dneska znamená? Dostává se to již i do mainstreamu. Nyní již i některé televize mluví o tom, že ISIS vytvořily USA a Izrael. Co to znamená pro lidstvo?

COBRA – Nenazval bych to ISIS, ale spíše Islámským státem. Povědomí o pozadí té situace zde vždy bylo. Nyní pouze dosahuje kritické hranice, což znamená, že lidé na mocenských pozicích, kteří si toho nebyli vědomi, si toho začínají být vědomi a to dává víc podpory Východní alianci a jejím operacím.

v Rob – Někdo říká, a já to mám potvrzeno od jednoho příslušníka armády, že US letadlová loď opustila Záliv a že Obama tajně spolupracuje s Putinem. Co vy na to?

COBRA – Řekl bych to jinak. Pozitivní část ozbrojených sil USA je v kontaktu s nejvyšším vojenským velením Ruska a jak víte, pozitivní americká armáda byla vždy proti Kabale a proti tomu, co se dělo. Takže toto spojenectví není nové. Trvá to již delší dobu, ale není to veřejně známo, některé akce jsou však již viditelné a v budoucnu jich uvidíte víc.

Rob – … Nedávno jste říkal, že čínský juan byl přidán do měnového koše SDR To je velká změna a příprava na znovu nastartování (reset) světové měny při Události. Souhlasíte?

COBRA – Ano, vždy bylo v plánu, aby se to týkalo i juanu a i dalších měn, takže je to krok správným směrem. Někdo to pociťuje jako krok ke globalizované celosvětové vlády Kabaly,ale není to pravda. Je tam hodně propagandy založené na strachu. Ale ve skutečnosti jsou za tím světelné síly. Během let se do Východní aliance infiltrovali jezuité, ale ti již nejsou tak silní. Nebudou moct udělat nic, až dojde k Události.

Rob – To je dobrá zpráva. Zdá se, že panuje mnoho dezinformací ohledně toho, jak temné síly společně pracují. Teď dotaz k velkému zapomnění a archonské invazi. Zmiňoval jste, že se ti reptiliáni reinkarnují do lidských těl. Jsou si pak vědomi toho, kdo jsou? Anebo jsou jako normální lidé, ale fungují dle nepřátelské mimozemské agendy? …

COBRA – Na tuto planetu přišli ve vlnách, před mnoha tisíci lety. Poprvé přišli obvykle v reptiliánském těle. Zahrnovalo to pobyt ve “skákacích“ komorách v různých portálech podzemních základen na planetě a pak různé inkarnace, kdy se následně reinkarnují jako lidé.Stále jsou reptiliány, ale mnohokrát se inkarnovali jako lidé a samozřejmě, jako všichni, i oni zapomněli. Na vědomé úrovni nevědí, že jsou reptiliány. Jsou pouze používáni Archony jako loutky a tito reptiliáni jsou obvykle přitahování profesemi, kde je používáno násilí.Pracují jako žoldnéři, je to jejich přirozenost. Chtějí zabíjet, mučit, a mnozí jsou teď zapojeni do konfliktu v Sýrii jako žoldnéři.

Rob – to je zajímavé. A je také nějaká další skupina, která je přitahována k strukturám moci?

COBRA – Ano. Mnozí drakoniáni přišli před tisíciletími ve svých tělech prostřednictvím skákacích komor v podzemních základnách a v následujících inkarnacích si vzali lidská těla a dnes jsou Kabalou, Ilumináty. Jsou to drakoniáni, inkarnovaní v lidských tělech. A ti na vrcholu vědí, že jsou drakoniáni a jsou na to svým způsobem hrdí. Považují se za nadřazenou rasu. Je to jedno z tzv. tajemství, že to nejsou lidé. Myslím, že Hillary Clinton nedávno řekla, že vlastně není člověk.

Rob – Ano, někdo mi to poslal, údajně řekla, že byla vytvořena v garáži v Palo Alto - když se jí kdosi zeptal, proč se nepotí. Nemyslím, že to bylo v Palo Alto, možná v Camp Davidu v podzemní klonovací základně. …Takže ve chvíli Události bude těmto bytostem také dána šance přejít ke světlu?

COBRA – Ano, ano.

Rob – …ve Veterans Today se uvádí, že Gordon Duff věří, že Putin pracuje s Vysokými Světlými. Co já vím, jsou to negativní bytosti, pracující s vládou. Můžete to objasnit?

COBRA – Ok. Putin pracuje s Plejáďany, nebo bychom měli říct, že ho Plejáďané instruují. Vysocí Světlí je zastřešující termín, který je různě používán pro různé skupiny. Je tady hodně nejasností a zmatení. Ve skutečnosti Putin pracuje s Plejáďany a nikoliv s negativní rasou zvanou Vysocí Světlí. Ostatně, i tato skupina nedávno prošla dramatickou změnou. Nyní jsou také oddáni světlu.

Rob – Když někdo přejde ke světlu, je to vědomé rozhodnutí, anebo celková energetická transformace duše celé skupiny lidí?

COBRA – Když někdo pracuje pro světlo, je to jednak vědomé rozhodnutí, které se projevuje ve vědomých pozitivních akcích a také je to duchovní událost, duchovní transformace, duchovní realita. Je to kombinace obojího.

Rob – No, mám pocit, že si obyvatelé Země zaslouží také pauzu a trochu duchovní transformace. Někteří ti chlápci pracovali proti nám a byli to nepřátelé a najednou jsou v týmu hodných kluků? Proč nás tedy nejdříve neosvobodí? Oni dělali špatné věci a my jsme byli stále manipulováni. Máte k tomu co říct?

COBRA – Ano, bohužel, Země je poslední, která bude osvobozena, protože v tuto chvíli je to pevnost skupin Chimery a Archonů, a nejmocnějších zbývajících negativní sil. Takže lidé z povrchu planety budou osvobozeni jako poslední a jiné rasy, které nebyly přímo zapojeny do situace kolem Země, tuto milost již dostaly. Tady na Zemi je trochu nešťastná situace.

Rob – To je slabě řečeno. Někdo se dotazoval na novou hvězdu, která byla objevena, myslím že se jmenuje WTFOO1, což znamená, že se tam odehrávají nějaké anomálie a byla tam namalována nějaká obrovská struktura ve formě prstence kolem planety. Máte nějakou informaci, jaká to je planeta a zda je ten obrázek pravdivý?

COBRA – Ano, je to správné. Je mnoho podobných hvězd a kolem takových věcí bývalo mnoho cenzury a skutečnost, že bylo dovoleno zveřejnit takový objev je znamením, že světelné síly jsou teď silnější a že jsou nyní za postupnými i nečekanými odhaleními.Bude stále víc oznámení a jejich intenzita bude stále stoupat, až po skutečné odhalení a tato hvězda představuje docela pokročilou civilizaci, která vytvořila tzv. Dysonovu kouli. Je to konstrukce kolem hvězdy, která sbírá energii hvězdy a funguje jako interdimenzionální portál. Něco takového mohou dělat pouze velmi vyspělé civilizace. V naší galaxii to není jediná taková hvězda. Je jich mnoho, většina z nich byla objevena. Jak jsem řekl, to vše bylo potlačováno a cenzurováno. Nyní ty informace vycházejí na povrch, je to velký krok k vlastnímu odhalení.

Rob – Takže je to konstrukce kolem hvězdy, ne planety.

COBRA – Není to přírodní planeta. Je to jakási umělá mřížka, konstrukce kolem hvězdy.

Rob – Jak je to velké?

COBRA – Obrovské. Je tam mnoho menších objektů, tvořících větší objekty. Jedná se o minimálně statisíce mil v průměru, možná miliony mil.

Rob – V měřítku lidí, můžete říct, jak dlouho trvá takové kultuře, než vyvine něco takového za pomoci pokročilé technologie?

COBRA – Víte, když začne nějaká kultura chápat základní duchovní principy světla, tak dojde k dramatickému rozvoji takové kultury a zhotovit takovou konstrukci pro ni není nic mimořádného, protože rozumí zákonům tvoření. Rozumějí přírodním zákonům a následují světlo. Takže když je civilizace osvobozena od temnoty a od svých omezení, vyplývajících z primární anomálie, jsou možné obrovské věci a toto je jenom jeden příklad.

Rob – Nyní k dalším otázkám posluchačů. Mohl byste hovořit o posvátných číselných kódech v souvislosti s Událostí? Má Událost souvislost s posvátnou geometrií či matematikou?

COBRA – Posvátná geometrie je velmi spojena s průběhem kosmických cyklů. Takže ano, Událost je okamžik protnutí jistých kosmických cyklů. Když se objeví správná kombinace energií, což je spojeno s těmito kosmickými cykly, dojde k Události.

Rob – Ne všechno má souvislost s HAARPem či Kabalou, ale velká sucha v Kalifornii - je v tom nějaká manipulace ze strany vlády?

COBRA – Bohužel, ano.

Rob –Někdo žádá o vaše vyjádření v záležitosti Coreyho Gooda a toho, co řekl. Budeme s ním mít brzy rozhovor. Myslím, že říká pravdu, ale jedná se o to, že se tam hovoří o jedné skupině, která říká, že jsou Plejáďané, ale není to pravda a jenom se tak tváří. Nepatří k Agarthě? A vy osobně, byl jste na Plejádách?

COBRA – Měl jsem zkušenost s Plejáďany ve fyzické podobě a mohu říct, že jsou to 100% praví Plejáďané z plejádské hvězdokupy. Nepatří k odštěpené civilizaci podzemní agarthské sítě. Rozdíl poznáte na dvě míle.

Rob – Když jsem mluvil s Coreym Goodem, zmínil, že Valiant Thor pochází z vnitrozemské civilizace. Věřím, že Corey říká pravdu, tedy že říká to, co mu bylo řečeno a že pravdivě říká to, co ví o Tajném kosmickém programu. Souhlasíte, že v souvislosti se skupinami patřícími k tajnému vesmírnému programu je 5, či 6 z nich zastřešeno archony-drakoniány-reptiliány a že když někdo s některou z těchto skupin jednal, byly velmi opatrné a tajnůstkářské. Souhlasíte?

COBRA – Ano, do jisté míry. Většina skupin pracujících v Tajném kosmickém programu, o nichž jste se vy i Corey zmínil, vlastně pracuje pod ochranou sítě Iluminátů. Skupina, kterou Corey označil jako Spojené galaktické národy …něco, je to skupina nejotevřenější vůči kontaktům s Plejáďany, protože někteří diplomaté OSN byli v kontaktu s Plejáďany. Dle mých informací šlo o nejpozitivnější skupinu z Tajného kosmického programu. Tzv. korporátní program a vesmírný program Strážců slunce byly vlastně dvě strany téže mince a byly vytvořeny vojensko-průmyslovým komplexem s Nesvatou čtveřicí na vrcholu. Takže ty skupiny sloužily jako trojský kůň pro drakoniánskou invazi, k níž došlo v r. 1996. Připravily hluboké podzemní vojenské základny pro drakoniánskou invazi. Připravily infrastrukturu uvnitř pásu asteroidů pro drakoniánskou invazi. Připravily vojenské sklady na Charonu (mytologicky ZDE), což je satelit Pluta. Určité věci připravili na měsících Saturnu v devadesátých letech. Ale řekl bych, že kromě vrcholové velící struktury a iluminátské velící struktury, byli supervojáci a další personál v těch programech většinou pozitivní lidé. Mysleli si, že brání planetu. Nerozuměli celé agendě. Hlavním cílem vesmírných programů Strážce slunce a Korporátního vesmírného program v r. 1996 byla invaze Drakoniánů a Archonů. Vlastně, k oddělení programů Slunečního strážce a korporátního došlo po r. 1996. Předtím byly jedno a totéž.

Rob – Takže došlo k oddělení a Plejáďané a bytosti z vyšších dimenzí to zřejmě zpozorovaly a věděli, že mnoho Coreyho kolegů je drženo v temnotě a izolaci a dostali se k nim. Řekl byste, zda je Strážce slunce teď jiný a zda pracuje se silami světla?

COBRA – Bylo velmi těžké pro Plejáďany a další pozitivní rasy, zkontaktovat se lidmi v kosmických programech, protože ti všichni byli mimořádně monitorování, a střeženi.Takže nebylo mnoho kontaktů. Došlo k nějakým jednáním na nejvyšší úrovni, ale nebyly úspěšné. A pak, cca v r. 1999, když na Zemi přišlo Hnutí odporu, toto hnutí má hodně velkou sílu uvnitř sluneční soustavy, zejména v pásu asteroidů a začali s očistnou operací. Zneškodnili všechny iluminátské struktury v celé sluneční soustavě. V r. 2012 již byla většina hotova. Tzv. program Slunečního strážce, jak ho známe, nepřestal v r. 2012 existovat a na straně temna zůstaly pouze malé skupinky a části, spojené přímo se skupinou Chimera. Všechen ostatní personál a lidé z infrastruktury přešli k světelným silám a tajné kosmické programy se sladily a většinou teď pracují pro světlo. Je to pozitivní spojenectví.

Rob – To je dobře. Potvrzuje to, co řekl Corey. Jak říká, strávil 20 let v kosmu a nebyla žádná šance spojit se se Zemí. Vždy byli pod přísnou kontrolou. To bude pro svět velké sousto, které bude muset strávit, když se většinová populace na Zemi doví, co se dělo a o naší přirozené podstatě a světelném těle a technologiích a probíhající bitvě, která zde zuří již tak dlouho. Děkuji za tyto informace. Další otázka: Po události si budeme moct vybrat, kde chceme být? Někdo nebude chtít zde zůstat, bude chtít to vyššího světla a pod. Bude to možné, anebo budeme muset všichni projít normálním procesem Vzestupu a uvědomění se?

COBRA – Po události bude otevřeno mnoho možností, ale budou se otevírat postupně.Takže jednou bude možné opustit planetu a jít jinam a duchovní růst bude mnohem rychlejší, protože bude odstraněn závoj.

Rob – . . . Zmínil jste, že implantáty plazmického pole již teď nejsou tak silné. Ale jsou ještě aktivní. Můžete to objasnit? Vím, že je to stále spojeno se strangeletovými a topletovými bombamni. Nakolik ty implantáty ovlivňují a jak se to v poslední době změnilo?

COBRA – Byl zneškodněn pouze jeden aspekt implantátu. Ale jeho jádro.. již tam nejsou černé díry. Pouze tam teď rotují jednotlivé částečky, takže nejsou tak silné jak předtím. Ale stále je tu závoj, síť, technologie, plazma. Závoj musí zmizet předtím, než dojde k Události.

Rob – Hodně lidí se ptá na odstranění implantátů. Každý o tom mluví a prodává se to. Ale vždyť se to nedá odstranit. Musí to udělat vyspělá technologie, je to tak?

COBRA – Ano, správně. Některé techniky, které lidé používají, mohou být do jisté míry užitečné. Někdo dělá reklamu ohledně odstranění implantátů, ale v podstatě se jedná o léčení implantátů, anebo o zlepšení stavu.

Rob – Jak tomu rozumím, v komorách, které jsem vytvořil já a dr. Bell podle instrukcí Plejáďanů, a kde byly použity Teslovy cívky, krystaly, lasery a pyramida, jsme vytvořili jakousi nárazníkovou zónu, která snížila vliv implantátů natolik, že do budovy přišly jejich lodě a pracovaly s tím. Mnohokrát jsem zažil, že jsem byl vyjmut z mého těla v těchto systémech a díval jsem se na Zemi z výšky. Nikdy jsem neviděl jejich obličej, ale mnohokrát jsem s nimi mluvil. Já mám pocit, že ty systémy a pozitivní neutralizační technologie mohou zmenšit a vyrušit účinek těchto implantátů. Je to tak?

COBRA – Ano, ale předpokládám, že jste měl tyto zkušenosti před r. 1996 (ano). Protože ty implantáty nejsou stejné jako před rokem 1996. Byly výrazně vylepšeny. Je v nich víc pokročilé negativní technologie, proto to trvá tak dlouho. Nyní je to něco jiného, protože je to provázáno se strangeletovými bombami a plazmickými poli.

Rob – Slyšíme, co všechno se děje s těmi urychlovači. Není možné dostat se tam, a když se nikdo nedívá, něco tam hodit, aby to vybouchlo? (Rob se směje). Víme přece, že světelné síly mohou svými technologiemi odstavit atomové elektrárny. Udělali to v Arroyo Seco před mnoha lety. Nemohou to udělat také s urychlovačem CERN a poškodit ho, aby již nikdy nefungoval?

COBRA – Funguje jen do jisté míry, ale není nebezpečný. Ne tak, jak si lidé myslí.

Rob – Ok, to je dobré vědět. Teď k technologiím. Je tu dotaz: bude k dispozici nějaká mimozemská technologie nebo veřejné přistání mimozemšťanů před Událostí? To nás vede ke Keshemu. Jsem velmi vzrušený. Všichni se mně ptají. Doufám, že to opravdu bude fungovat. Musíme počkat a uvidíme…

COBRA – Slyšel jsem, že Keshe (Mehran Keshe – fyzik íránského původu, žijící v Evropě, nabízí volně, přístroje i plány na technologie využívající volnou energii -pozn. překl) něco vynalezl. Nemám informace, zda ten přístroj úspěšně dokončil. Budu přesvědčen, když dostaneme od lidí pozitivní reakce. Pokud se to stane, bude to bomba, bude to řetězová reakce pozitivity a světla. Pak můžeme p. Keshovi pomoct s distribucí a kapacitami. Ale dokud se to nestane, vyčkáme.

Rob – Ty přístroje již byly vyrobeny a lidé je již dostali. Stojí snad 800,- USD. Takže uvidíme. Další dotaz: jak se bytosti z jiných pozitivních planet baví? Jak se světelné síly rekreují?

COBRA – Chodí rádi do přírody, slaví, tvoří umělecká díla, poslouchají hudbu. V zásadě podobně jako tady.

Rob – Mnoho lidí se ptá, že by se chtěli stát členy Hnutí odporu. Velmi chtějí s nimi spolupracovat. Kdy si je Hnutí odporu všimne, a budou např. kontaktování v první vlně, nebo jak?

COBRA – Hnutí odporu teď nenavazuje kontakty s povrchovým obyvatelstvem. V čase události bude Hnutí některé lidi kontaktovat a dá jim instrukce, jak mohou pomoct. My nehledáme následovníky. My hledáme vůdce. Každý se musí ponořit do sebe a najít své vnitřní vedení, co dělat. Já tady nejsem proto, aby lidem říkal, co mají dělat. Já pouze předávám informace, abyste byli lépe informováni a pak se musíte vy rozhodnout co dělat. Lidé se mne pořád ptají, co mají dělat? Jak mohou pomoci? Já tady nejsem proto, abych vám říkal, jak máte pomoci. Vy musíte jít do svého nitra, najít svá nadání, své talenty. Nalézt inspiraci, nalézt svou vnitřní sílu a nalézt touhu něco dělat.

Rob – Ano, já také tak odpovídám. Někdo se ptá na kalich z vltavínu. (pozn.překl.: dle jinéhorozhovoru s Cobrou ( June 15, 2015 by Starship Earth: The Big Picture New

Cobra Interview with Untwine from June 7th ), patří mnozí pracovníci a bojovníci světla k mandale 144 000 bytostí z hvězd, které přišly na Zemi před mnoha inkarnacemi, aby pomohly osvobodit tuto planetu a pomoct posunu věků. Od otevření portálu IS:IS v prosinci 2014 proudí světlo z Galaktického centrálního slunce a je směrováno přes plošky kalichu z vltavínu - Svatého grálu, který funguje jako čočka, a posílá toto světlo těm 144 000 bytostem, aby urychlilo jejich probuzení). Jsou jeho plošky aktivovány?

COBRA – Ano.

Rob – Můžete to rozvést? Jaké to má účinky, když jsou ty plošky aktivní?

COBRA – Kalich z vltavínu působí jako energetická čočka z galaktického centrálního slunce a plošky, které jsou aktivní, vlastně přenášejí to světlo, tu energii k osobě - hvězdnému semínku, které má své poslání na povrchu planety. Takže ty aktivní ploškypomáhají příslušnému pracovníkovi či bojovníkovi světla, aby byl probuzen a vědom a aktivní ve svém poslání.

Rob – Kalich z vltavínu je něco jiného než kameny čintamáni? (ano). Řekl jste, že ta planeta v soustavě Síria byla zničena. Jak byla zničena, byla to invaze, nebo přírodní katastrofa? Co se stalo?

COBRA – Nebyla to invaze, ale experiment, který dopadl špatně. Sírius chtěl zhutnit planetu z éterické roviny na fyzickou. Chtěli vytvořit fyzickou planetu radosti, ale kvůli plazmické anomálii ten proces materializace nedopadl dobře a celý prstenec explodoval.

Rob – Byla ta planeta obydlená?

COBRA – Ne. Bylo to pouze masa hmoty. Vlastně to nebyl vědecký experiment. Bylo jejich přáním vytvořit fyzickou planetu radosti, ale ten projekt nebyl úspěšný.

Rob – Kdy se to stalo?

COBRA – Před několika miliony let. …

Rob – Jaký má význam keltský kříž?

COBRA – Je to velmi starý atlantský symbol, který představuje Matku zemi, Gaiu.

Rob – Další: Zdá se, že mezi námi žije mnoho reptiliánů, zejména v show byznysu. Jsou to hybridi anebo inkarnovaní reptiliáni?

COBRA – Většina reptiliánů není v show byznysu. Jak jsem řekl, jsou to žoldnéři. V show byznysu jsou většinou drakoniáni.

Rob – Co se s nimi stane při Události?

COBRA – Bude jím dána příležitost a možnost přejít ke světlu a kdo odmítne, zřejmě skončí v Galaktickém centrálním slunci (kde bude recyklován - pozn. překl.)

Rob – Jsou nějací Archoni, kteří se stali pozitivními a přešli ke světlu na své úrovni?

COBRA – Oh, ano.

Rob – Opravdu? Takže některé z nejtemnějších nejpodvratnějších negativních sil přešly ke světlu. Vrátily se ke světlu anebo jsou na mateřských lodích, kde se léčí?

COBRA – Když byli chyceni a přeneseni na mateřskou loď, a na příslušná místa, někteří si uvědomili svá chybná rozhodnutí z minulosti a nyní dělají vše pro to, aby to napravili.

Rob – Vidíte, lidičky, může dojít k napravení, i na nejvyšších stupních negativity. Když mají temné síly nějaký plán a chtějí, aby se to uskutečnilo přes drako, či reptiliánské členy na nižší úrovni, lidé se ptají, jak jsou takové plány koordinovány? Jak to funguje?

COBRA – Mistrovská skupina Chimera, která je malá, a mistrovská skupina Archonůkoordinují plány a zadávají dat do mistrovského počítače, který ukáže možná řešení. Jedná se o interakci mezi bytostmi a počítačovou sítí umělé inteligence, nazývanou Závoj. Ale tato počítačová síť a umělá inteligence vždy podléhá skutečným bytostem Archonů a Chimery. Oni rozhodnou a vlastní provedení těch rozhodnutí se děje prostřednictvím sofistikovaných počítačových programů, které vytvoří modely chování mas, trendy, a nejlepší řešení.

Rob – Díky. Chodí dotazy ohledně toho, kdo je kdo.. Jsou Archoni, jezuité, klub 300, královna, Kabala, Ilumináti, bankéři, repitiláni, drakoniáni, Chimera. Jak jsou tyto skupiny v tom potravinovém řetězci seřazeny?

COBRA – Archoni nejsou drakoniáni. Nejsou reptiliáni. Většinou jsou to negativní Andromedané. Andromeda je velká galaxie. Velmi malá část tamních civilizací šla na negativní stranu a ti jsou původci Archonů. Také skupina Chimera je v zásadě z galaxie Andromedy. Šli přes portál Orionu. Jsou zde někteří andromedo-orionští hybridi, ale drakoniáni byli těm lidem vždy podřízeni. Oni nejsou na vrcholu řetězce. Repitiliáni jsou ještě níž.

Rob – Tady se někdo ptá: je tady londýnské City, v USA jsou Rotschildové, pak je tu Izrael, a všichni nějak pracují. Ale není tu žádný velký vůdce. Dá se tedy říct, kdo koho řídí? …

COBRA – Řekl bych, že černá šlechta - Archoni, kontrolují jezuity a maltézské rytíře a Rothschildy. Pak mají odnože v Izraeli, tedy chazarskou síť v Izreali, USA, Británii, Turecku, Kataru a Saudské Arábii. A existují různé frakce, které různě mění spojenectví. Chimera a Archoni jsou na vrcholu, za scénou, a vše ovládají.

Rob – Byly již vůbec odstraněny nějaké strangeletové a topletové bomby?

COBRA – Ano, mnoho jich bylo odstraněno.

Rob – Wow. Když budou odstraněny všechny, nastartuje to okamžitě Událost?

COBRA – Ano.

Rob – Takže je to poslední tečka, kterou je třeba udělat a pak může dojít k Události?

COBRA – Podle mých informací je to poslední věc, kterou je třeba udělat.

Rob – Takže se již nemůže v mezidobí nic vynořit?

COBRA – To je vždy možné. Já nejsem Bůh, nevidím všechno, ale jak tomu rozumím, je to poslední věc.

Rob – Teď přejdu k zápiskům Billyho Meyera, kdy k němu promlouvá Semjase: “Musíš vědět, že ve vesmíru je mnoho ras, které jenom čekají na to, aby vás zničily. Ty bytosti jsou barbarské a kruté jako vy. Již zničily mnoho světů anebo unesly lidi do otroctví. Teď chtějí váš svět. My vás můžeme chránit, pouze pokud se budete držet ve své galaxii. Když z ní odejdete, musíte se připravit na to, co vás tam bude čekat. Budete muset být připraveni bojovat, jinak se připravte na smrt.” Jaký je váš názor? Je to samozřejmě velmi stará informace Billyho Meyera ze sedmdesátých let. Byla ta situace tehdy taková - bylo tam mnoho negativních ras?

COBRA – Tehdy ano, docela hodně různých ras, které nebyly ze světla.

Rob – Někteří lidé říkají islámskému náboženství satanské náboženství. Je to asi dezinformace založena na předsudcích. Ale archanděl Gabriel údajně diktoval Korán jedné osobě, která nebyla vzestoupeným mistrem, ale prorok Mohamed. Souhlasíte, že v té době to byla pozitivní zkušenost s takovým kontaktem?

COBRA – Ano.

Rob – Kdo je archanděl Michael?

COBRA – Je to jeden z archandělů. Je jich mnoho, jsou to andělé, kteří se dostali na vysokou úroveň duchovního vývoje a on byl galaktickým bojovníkem. On vytvořil ochrannou bariéru kolem negativních sil, aby zastavil kontaminaci galaxie.

Rob – Můžete něco říct o Logosu galaxie? Jak tomu rozumím, tak ten, kterého nazýváme Kristus, je vlastně ztělesněním Logosu galaxie…

COBRA – To nemohu potvrdit. Logos galaxie není bytostí, kterou někteří lidé nazývají Kristem. Existuje určitá úroveň vědomí, která je nazývána Kristovo vědomí, což je odraz kosmické lásky, která vzniká v galaktickém Logosu, ale samotný galaktický Logos není Kristus… V zásadě každá duše, která se narodila přes galaktické centrální slunce, je částečkou galaktického Logosu a nyní máme takových duší, inkarnovaných na planetě Zemi, miliony.

Rob – Můžete něco říct o Kristovi, kdo to byl a co znamenal a jaké měl poslání ?

COBRA – Přišel z hvězdného systému Síria a jeho úkolem bylo ukotvit energii bezpodmínečné lásky a energii božské milosti na povrch planety. On byl první, kdo zavedl koncepci bezpodmínečné lásky. Na povrchu planety to v tehdejších kulturách neznali. Byla to velmi důležitá energie, která se tehdy otevřela. A ta energie vlastně změní planetu.

Rob – Jaká je příčina hypersenzitivty EMF (elmgn. polí)?

COBRA – Přetížení, protože teď existuje mnoho elektromagnetického znečištění. Čím dál víc lidí se dostává na hranici přetížení. To není o přecitlivělosti. Je zde kolem prostě příliš mnoho znečištění…

Rob – Jsou nějaké zvláštní plány, kromě Události, na snížení napětí v severní Korei?

COBRA – Situace v Severní Korei není dobrá. Je to jedno z nejvíce narušených míst na planetě. Jsou připravovány jisté plány, ale nebudu o nich mluvit. Existuje jistá aliance, jsou zde jisté dračí síly, které na tom pracují. Ale je to tvrdý oříšek a nečekám, že se to změní ještě před událostí.

Rob – Existuje nějaká speciální technika, jak překonat závoj? Říkal jste, že to zamlžuje mysl a způsobuje nesoustředěnost a mnoho lidí to cítí zejména, když začnou pracovat na světelných projektech. Co byste navrhoval?

COBRA – Je dobré, aby strávili nějaký čas v přírodě, protože tam, kde nejsou soustředěni lidé, je závoj slabší. Závoj se koncentruje tam, kde je většina lidí. Takže ve větších městech je intenzivnější koncentrace technologií. Hodně pomůže pobyt v přírodě, takéenergie tekoucí vody. Pak jsou různé pokročilé technologie - fialový paprsek, který rozpouští negativní plazmu, a meditace, tj. vaše vlastní spojení s vyšším já a pak je afirmace/vzývánísvětla. [podívejte se na Robovy stránky –je tu výrobek Violety Wand - technologie fialového plamene, původně vyvinuta Teslou.]…

Rob – Jak vypadá hranice našeho vesmíru?

COBRA – Je to zakřivení časoprostorového kontinua.

Rob – A co je za naším vesmírem? Asi další vesmíry, ale je k nim možné cestovat, ano?

COBRA – Vesmíry jsou součástí multivesmíru a je snadné se s nimi spojit, protože sdílejí stejné časoprostorové sjednocené pole.

Rob – Jaká je pravda o babylonské věži?

COBRA – Jedná s o velmi starou legendu, popisující jisté události, které se udály v Atlantidě,o pádu Atlantidy, když byla Atlantida ztracena a rozdrobena, protože lidé z Atlantidy odešli, jak je známo, do 12 různých stran, aby byly zachovány znalosti a každý z dvanácti kněží kteří odešli do dvanácti stran, měl vlastní potomky a tak se jejich jazyk postupně měnil od původního atlantského.

Rob –… Když mluvíme o jazycích, co se stane v budoucnu s jazyky světa? Naučíme se univerzální sluneční jazyk anebo galaktický, anebo budeme telepatičtí?

COBRA – Obojí. Lidé začnou být po nějaké době telepatičtí. Naučí se nějaký univerzální jazyk a udrží si rodný, takže bude nějaké přechodné období, kdy to bude manifestováno vše.

Rob – Docházelo k vytváření hybridů s Šediváky a obecně s mimozemšťany. Co se stalo s těmi únosy? Co s tím udělalo Hnutí odporu? Co se děje a co je s těmi dětmi, které jsou z poloviny Šediváci?

COBRA – To je skoro pryč, dělo se to před mnoha desetiletími, ale teď to již není problém.

Rob – Co se stalo s těmi dětmi?

COBRA – Některé žijí na povrchu, některé byly zachráněny silami světla a přeneseny na jiné místo v galaxii, kde se mohou léčit.

Rob – Děkuji, Cobro. Připravujeme se na interview s Coreym Goodem, doufám, že k tomu dojde brzy. Do té doby - Světlo zvítězí.

COBRA – Děkuji a Světlo zvítězí.