úterý 7. ledna 2014

Interview s Cobrou ze 7.1.2014 - Alexandra Meadors

Alexandra: Dobré odpoledne všem. Dnes je 7. ledna  2014.  Jmenuji se Alexandra Meadors z  www.galacticconnection.com a mám zde pravidelného hosta  Cobru, abychom vstoupili do Nového roku  2014 s nějakou opravdu dobrou informací. Máme dnes toho hodně k probrání. Nejdříve bych chtěla zrekapitulovat rok 2013. Byl to úžasný rok. Říká se mu Rok hada, kdy se opravdu zbavujeme staré kůže. Začali jsme vojenskou intervencí v Mali, s meteorem který v únoru vybuchl v Rusku. V březnu zemřel  Hugo Chavez. Všichni víme o tom, že Snowden v červnu zveřejnil tuny tajných materiálů. V červenci došlo k převratu v Egyptě, který byl dle Cobry velmi úspěšný. Napětí v Gibraltaru v srpnu. A jde to dál a dál. Teroristický útok v nákupním středisku v Nairobi v září,  v říjnu byla pozastavena činnost  vlády USA,  v listopadu katastrofa s tajfunem na Filipínách,   současně  dohoda  s Iránem o nukleárních tématech, což bylo úžasné a potom zřejmě falešný pohřeb Mandely v prosinci.  S ohledem na to co zde bylo řečeno, bych  chtěla od Tebe, Cobro, vědět, jak vnímáš rozdíl  mezi rokem 2013 a tím,  co myslíš že přijde v r. 2014,  tento rok nazývají Rokem Zeleného Koně.

Cobra : Vlastně ti,  kdo jsou citliví na vnímání energií již mohou cítit změnu,  která se udála přesně 1. ledna. Chtěl bych říct,  že tento rok  bude znám tím,  že v něm bude méně vlivu Archonů a je to doba možného průlomu,  na který čekáme.
Alexandra: Dobře, to je dobrý způsob jak ho nastartovat.  Chtěla jsem se vrátit k velmi zajímavému interview s Alfredem. Udělal jsi pár komentářů, na které jsem se Tě chtěla zeptat.  V jednom z nich  jsi mluvil o tom, že většina následků invaze do Konga byla odstraněna. Můžeš vysvětlit pozemské posádce, jak to je.  Jak můžeme vidět dopady toho.
Cobra:  Vlastně, bez invaze do Konga by byla tato planeta osvobozena již dávno. Důvodem invaze do Konga bylo co nejvíce oddálit osvobození. Většina těchto následků již teď byla odstraněna. Některé tyto kritické prvky stále představují nebezpečí a když toto bude vyřešeno, uděláme velký krok vpřed k Události.
Alexandra: Ano, a to jsem se tě chtěla zeptat – jsou nějaké nové zprávy o okupaci v Kongu? Je něco co nám můžeš říct, co není tak tajné?
Cobra :  Zatím ne. Nyní ne. Jsou  zde jisté citlivé aspekty a až to bude bezpečné, řeknu to, ale ne dříve. 
Alexandra:  O.K.  Také jsi zmiňoval, že Rotschildové  se spojili s jezuity,  aby se infiltrovali do nového finančního systém a přivlastnili si ho. Můžeš nám říct nějaké příklady,  co dělá druhá strana aby zmařila tyto aktivity? Na to mne lidé ptají a píšou – co nám můžeš říct, kdy se to odhalí na vědomé 3D úrovni? 
Cobra: Víš, problém je, že většina těch aktivit se odehrává v zákulisí. V hlavních médiích o tom není ani zmínka a téměř nic o tom není ani v alternativních médiích. (OK) Někdy o některých těchto událostech píše Fulford,  ale on je jediný.  
Alexandra: OK. Řekl jsi, že katolická církev byla založena v r. 325 Konstantinem Velkým,  který byl hlavním Archonem.   Myslela jsem si, že oni (Archoni) byli vlastně nehmotnými bytostmi  a ne fyzickými.  Není to tak?
Cobra: Jsou fyzickými i nehmotnými bytostmi. Většina z nich musela opustit fyzickou rovinu v polovině 19. století. Došlo k velké operaci světelných sil,  která se navenek projevila jako Březnová revoluce v Evropě. Bylo to koncentrováno Evropě. V té době Archoni v Evropě byli.  V důsledku toho musela většina Archonů opustit fyzickou úroveň. Těch pár kteří zůstali,  jsou dobře  ukryti a nejsou to veřejné osoby.
Alexandra: Děkuji za toto vysvětlení. Vždy jsem v tom tápala.  Řekl jsi, že v současné době  se do plánů sil světla infiltrují jezuité, jak si přesně řekl. To se v rámci hnutí odporu často stává. V jaké chvíli se tato infiltrace stane minulosti? Bude zastavena, když dojde k Události? Aby se to znovu nestalo.
Cobra:  Abych to vyjasnil, agenti jezuitů se nemohou do hnutí odporu infiltrovat přímo, ale mohou se infiltrovat mezi síly světla na povrchu, protože ty nejsou vždy vědomé. Teď to zrovna  vrcholí. Také je hodně jezuitských agenti v CIA, která je zapojena do dezinformačních kampaní na alternativních blozích a webových stránkách. Když nastane Událost, všichni tito agenti budou  odstraněni z mocenských pozic. Nebudou mít již na nic vliv.
Alexandra:  OK.  Dobře. Také jsi řekl,  že když banky po ukončení Události znovu otevřou, že „ty banky které  přežijí, přijmou nový finanční systém.“ Ptám se  na ty „banky které přežijí“.  Co ovlivní to, že přežijí?
Cobra: Banky se silným napojením na FED zkrachují, protože FED a rodiny které za ním jsou a jezuité, kteří jsou za těmi rodinami, a za FEDem, budou odstraněni z mocenských pozic. FED je  zodpovědný - FED vlastně  zapříčinil v posledních 100 letech na planetě mnoho bídy. Budou to muset nějak vyrovnat. V tomto procesu většina těchto bank s propojením na FED bude muset zkrachovat.
Alexandra:  Výborně.  Dobře. Také jsi zmínil první oficiální kontakt – budou spatřeny první bytosti  a budou kontakty zejména mezi Plejáďany a těmi, kdo jsou tomu otevřeni, poté tito půjdou do masmédií a řeknou své příběhy. Moje otázka zní: dovědí se o osobním kontaktu předtím, než k němu dojde, anebo to bude náhlé? Jak se dovědí,  že došlo ke kontaktu? Bude to vědomé, podvědomé, telepatické nebo jak?
Cobra: Bude to postupný proces. Ti lidé, kdo se dobrovolně přihlásí k prvnímu kontaktu, budou pro něj vybráni ještě předtím než k němu dojde. Hovořím o zážitcích jednotlivců.  Tito jednotlivci zažijí  opravdové fyzické přistání těchto lodí a fyzickou interakci s těmi bytostmi. Pozdrav a výměny milující energie. V první fázi to je vše.  Někteří z těch jednotlivců dostanou od Plejáďanů  dárek- což bude fyzický důkaz jejich existence a jejich pokročilých technologií. Ti lidé, kteří budou zkontaktováni,  půjdou do masmédií a sdělí svoje zážitky a předloží důkazy.
Alexandra:  To bude velmi vzrušující, Cobro. To mne překvapilo. OSN byla projektem sil světla, ale zmocnila se jí  Kabala. Když bude Kabala odstraněna,  OSN bude restrukturována tak, že jí to umožní být opravdovým reprezentantem lidstva. Můj dotaz zní: dostalo se teď světlo do OSN a pokud ne,  proč OSN nezruší?  
Cobra:  V OSN jsou někteří zástupci světelných sil a nějaký čas tam byli a vědomě pracovali v zájmu prvního kontaktu. Je to kontinuální proces, trvající teď již několik desetiletí.
Alexandra:  OK. Vlastně by to dalo mnohem více práce, pokud by měli být  zrušeni. 
Cobra:  Není třeba rušit OSN, je pouze třeba ji rekonstruovat. Odstranit Kabalu.  Nepotřebujeme vše zničit, pouze to potřebujeme změnit tak,  aby to vyhovovalo lidstvu a nesloužilo Kabale. To je hlavní co musíme udělat.
Alexandra:  To je dobré. Není nutné abychom dočista očistili ten pojem  a začali úplně od začátku.
Cobra : Ne, to není nutné. Většina resetu bude spirituální povahy a bude se odehrávat v dlouhodobé perspektivě. Fyzická infrastruktura bude měněna postupně, protože lidé potřebují čas, aby se přizpůsobili změnám.
Alexandra:   OK. OK. Zmínil jsi, že síly světla přebírají postupně vliv na masmédia - to je velmi důležitá součást,  jak pomoci planetě přejít přes Událost a také jak velmi účinně utvářet lidské vědomí. Bylo zveřejněno interview s Danem Ratherem, nevím přesně kdy, ale bylo to velmi dobře načasované. To mne úplně omráčilo, protože to uhodilo,  takříkajíc,  hřebík na hlavičku, když mluvil o obavách a strachu reportérů a o tom, jak jdou proti korporaci. To naznačuje,  že se již světlo infiltrovalo do masmédií (ano, ano). Super.  To je dobré. To jsou věci,  které pozemská posádka ráda slyší. Aby viděla nějaké aktuální důkazy. Také jsi mluvil o Hvězdném bratrství. Mohl by jsi říct více, proč si je tolik vážíš. Hovořil jsi o nich velmi uctivě jako o velmi pozitivní části sil světla.   
Cobra: Je to jednoduše proto, že dosáhli velmi vysoký stupeň duchovního vývoje. Do značné míry překonali dualitu vědomí. Jsou neúplatní. 
Alexandra:   Ach, to je úžasné. Kde jsou? Nemusíš mi to přesně říct.  Jsou v nějaké určité části světa? Anebo tvoří síť? 
Cobra:  Ne –  na mnoha místech planety.
Alexandra:  OK, to jsem si myslela. Také jsi zmiňoval, že síly světla neprovádějí invazi, ony potřebují pozvání. Oni byli pozváni. Spousta pozemské posádky se diví: Proč nám nebyl zpřístupněn vědomý kontakt, když bylo pozvání učiněno? Je to proto, že bychom byli v nebezpečí? Proč? 
Cobra:  OK.  Bylo by to pro některé lidi nebezpečné. Kabala má stále dost síly, aby vážně škodila. Je třeba tuto její moc více zmenšit,  aby to nebylo pro lidstvo tak nebezpečné.
Alexandra:  OK. Takže,  kontakt je, v principu,  dalším potenciálním prvkem ohrožení?
Cobra: Řekl bych, že v současnosti jakýkoliv dokonalý důkaz, jakýkoliv dokonalý kontakt by pro kontaktovanou osobu a její blízké představoval nebezpečí.  To je dnes hlavním důvodem.  Jsou i jiné důvody, ale toto je hlavní.
Alexandra: To mnoha lidem  věci vyjasnilo. Zmínil jsi karanténu a  jak to vypadalo před 25 000 lety.  Je zde nejasnost. Není mi jasné, co se dělo před více než 400 000 lety.  Myslela jsem,  že jsme byli tehdy v určité karanténě.  V tom čase  jsme nebyli pod kontrolou Drakoniánů anebo Orionského impéria.  
Cobra:  Totální kontrola začala před 25 000 lety, neboli  před jedním kosmickým cyklem. Mezi silami světla a tmy existuje dynamická rovnováha. Na povrchu planety byly přítomné obě síly. Když jsi si vybrala světlo, nechtěla jsi mít nic společného s temnými silami. Nebyla to karanténa. Nyní je. 
Alexandra: Co bys řekl těm,  kdo říkají, že mají pocit jakoby to již několikrát dělali (buď konkrétnější). Říkají,  že si pamatují, že již předtím vystoupili a snažili se osvobodit  lidstvo.  
Cobra : Ano, byly pokusy již dříve, naposledy před 2000 lety, a tyto pokusy ztroskotaly.  
Alexandra:  OK.  Kolik  jich selhalo v posledních  25000 letech?
Cobra :  Bylo jich jen několik a žádný nebyl úspěšný. Nyní jsme v bodě,  kdy jsme na to připraveni.
Alexandra:  OK.  To dává víc smyslu. Existuje vůbec něco,  co by to nyní mohlo zastavit?
Cobra :  Ne,  Ne.  Samozřejmě, může dojít k prodlevám, jak jste to již zažili. Bylo to plánováno na rok 2000, pak to bylo plánováno na rok 2012. Nyní máme 2014. Prodlevy jsou možné. Nic to nemůže zastavit. Žádná síla ve vesmíru to nemůže zastavit.  
Alexandra: Také jsi mluvil o Hvězdné bráně, časovém okně,  které se otevřelo na období let 1975 – 2025. Řekl jsi: transformace musí být dokonalá. Můžeš objasnit, co znamená „transformace“?
Cobra: Celá transformace, očištění a vyléčení lidstva se musí odehrát do konce roku 2025.
Alexandra:   Wow, takže máme 11 let.  Uf.  OK.  Také jsi zmínil, že když bude dosaženo kritického počtu  v masových meditacích, nakonec docílíme toho, že k Události dojde. Máš pocit,  že nyní jsme v meditacích úspěšní, co do dosažení kritického počtu?
Cobra: Pokaždé když dosáhneme kritický počet v aktivaci, uděláme kvantový skok a uděláme velký krok vpřed (úžasné). I když nedosáhneme kritického počtu, bude to trvat trochu déle. Můžeme zkrátit čas tím, že se zúčastníme portálů a aktivací. A zejména by bylo úžasné, kdyby dělalo týdenní osvobozovací meditace více lidí.  Nedělá to tolik lidí.  Nejsme vůbec u kritického množství.  
Alexandra:  Slyšeli jste to, lidičky. Meditace jsou pravidelné a jsou na Cobrových stránkách. .  OK, poslouchám.(ano, nejpravděpodobněji budete kontaktováni). Dobře. Mluvil jsi o záblesku energie, která 25. května  1975 zahájila očistný proces. Způsobila, že jsme si my, na povrchu, začali uvědomovat existenci Kabaly. Že ano? (ano) Co si myslíš, co jsme si my na povrchu začali uvědomovat v roce 2013? Co je to nejvýznamnější,  pokud jde o zvýšení vědomí na planetě?
Cobra:  První jsou Snowdenova odhalení, která způsobila, že si masy lidstva začaly více uvědomovat, že něco, kromě finančního systému, není v pořádku. Začínají si více uvědomovat, že je masy pozorují. To je velmi dobrá věc. (výborná) Druhá věc která se stala, je odstranění Muslimského bratrstva z Egypta. 
Alexandra:  To bylo ohromné, to bylo výborné.  Cítíš to všechno, co se děje v Sýrii a v Iránu? Tolik změn na Blízkém východě. Bylo to již tolikrát nastartováno,  a také světelné frakce  již mnohokrát zasahovaly. Je to pravda, že když kluci a holky na bitevním poli střílejí, někdy jim nefungují pušky. Když se vrátí na základnu, opět fungují.  Když vyjdou na bitevní pole, přestanou fungovat. Je to tak?
Cobra:  Jsou některé náznaky, že se to děje.
Alexandra:  Není to vše naplno, ale děje se to v „kapsách“. Má to  přinést mezi vojáky uvědomění?
Cobra: Má to přinést uvědomění a zastavit šílené zabíjení, jak to jen nejvíc jde.
Alexandra:  Ano, tak to je. Také jsi mi říkal o nukleárních výbuších a jak to světelné síly  zneutralizovaly.  Dostala jsem otázky od lidí, kteří se ptají „ proč tyto atomové bomby vybuchují na východním pobřeží USA?“ Můžeš to vysvětlit?
Cobra:  Nemluvil jsem o nukleárních testech anebo o odkloněných atomových výbuších. Mluvil jsem, že nebudou žádné lidské oběti  atomových výbuchů. Stále se na planetě odehrávají vojenské testy nukleárních zařízení. Není jich mnoho, ale stále se dějí. 
Alexandra:    OK, je to opravdu jasné. Lidé říkají „mysleli jsme, že to bylo ukončeno, že je to uzavřené“. Zřejmě něco  přišlo z Ruska – něco,  co se znovu týká japonské nukleární katastrofy.
Cobra:  Jsou to plané výhrůžky a tyto věci se nestanou. 
Alexandra:  Lidé říkají, že některé věci o kterých mluvíš jsou v přímém rozporu s některými věcmi co říká Ben Fulford – zejména o Vatikánu. On říká:“oni tam opravdu úplně mění věci“. Že se stávají více uvědomělými ohledně lidí, atd. a ty říkáš, že je to jezuitská taktika,  že se chtějí dělat hezkými a všechny ošálit,  aby mohli realizovat nějakou záležitost s falešnými mimozemšťany. Co se nyní opravdu děje s Vatikánem a novým papežem?
Cobra:  Již jsem ti řekl, že on je jezuitským papežem, prosazujícím jezuitskou politiku. Neříkám, že ve Vatikánu nejsou dobří lidé. Co se momentálně děje je, že se jezuité pokoušejí ovládnout finanční systém a protlačit svoji agendu a přežít událost.  Jsou mistry v manipulaci. Zřejmě jim Fulford do jisté míry věří. On má velmi dobré zpravodajské zdroje, ale není schopen říct, které jsou dobré a které ne.  
Alexandra:  A to je dneska klíčové, že -   umět rozlišovat.  
Cobra: Ano. Má některé velmi dobré zdroje. 
Alexandra:  To má. Prosím vysvětli mi – to mi jen tak napadlo. V Arkansasu je město zvané BB a úředníci pověřeni ochranou přírody říkají, že o půlnoci přesně na Silvestra, když přecházel do Nového roku,  více než 18 milionů mrtvých kosů spadlo na oblast o rozloze jedné míle. Očividně se to stalo již 4 roky po sobě,  na tom samém místě - půlnoc před Novým rokem. Jaké máš podezření? O čem to je?
Cobra: Musel bych si to celé prověřit než ti odpovím (ok) Pošli mi důvěryhodný link k této události.   
Alexandra:  To udělám. Jen aby všichni věděli – lidé se ptají: pošleš Cobrovi  tyto otázky v předstihu? V žádném případě. Cobra je stejně zodpoví. Nikdy nic nedávám Cobrovi předem.  Objevila se zajímavá informace. Jeden chlápek se začal dívat na údaje o čase na Zemi. Říká, že všechny planetární orbitální údaje jsou posunuty o  13,5 dne. Prokazuje to vědecky,  prostřednictvím softwaru který dává dohromady. Převzal údaje z NASA a všiml si, že to nehraje – nefungovalo to jak si myslel, že bude.  Začalo to ukazovat, že rozdíl je jenom 5 dnů. Za období 6 měsíců se to pohnulo z 5,5 dne na 13,5 dne odchylky.  Vycházelo mu, že globální vědomí a planetární frekvence se zrychlují a že vibrace se zrychlují. Co si myslíš?
Cobra:  Je to jenom spekulace. Kdyby se to opravdu dělo, všimli bychom si toho. Je jednoduché jak si to všimnout- stejně jako fáze měsíce. Pokud by byl takový rozdíl v čase, lidé by si toho všimli. 
Alexandra:   Ano,  OK. Ve Fulfordově materiálu je pár drobností,  které si potřebuji prověřit, stejně jako jiné. Zmínil odpuštění dluhů,  které je pro státy zásadní,  aby mohlo začít  období rekonstrukce. On řekl, že Kabala souhlasila. Souhlasíš?
Cobra: Proběhla nějaká jednání a jisté sekce Kabaly teoreticky souhlasily s odpuštěním dluhů. Byla to vyjednávací taktika a jak vidíte, odpuštění dluhů se zatím nekoná.
Alexandra:  OK.  Nevěříš tomu. 
Cobra: Ne, je to jednací taktika. Nevěřil bych tomu, dokud neuvidím že se to děje. Z informací které mám vyplývá, že odpuštění dluhů se stane jako součást finančního resetování, vyvolána a vnucena silami světla na povrchu planety (lidstvo).
Alexandra:   OK.  Wow.  Něco opravdu Kabalou otřáslo. On také zmínil cosi o intergalaktickém obchodu který bude následovat.
Cobra:  Nejdříve se tato planeta musí stát právoplatným členem Galaktické konfederace. Všude v galaxii bude docházet ke kulturní výměně a výměně hodnot. Bude to přirozený proces.
Alexandra:   OK.  Ty jsi pravděpodobně také četl tu část o Nové Republice, pokud si vzpomínáš na poslední článek který zveřejnil (Fulford).  Byly podepsány dohody o jejím vzniku a opravdovosti, když velcí kluci dostanou na kolena (irácký) dinár.  Museli podepsat příkaz k mlčení a přísahat oddanost nové Republice Spojených států.  Většinou se jprý ednalo o lidi, neopěvované hrdiny  z US ozbrojených sil a agentur. Souhlasíš s tím?
Cobra:  Nesouhlasil bych beze zbytku. Jsou jisté zdroje,  které vypouštějí o celém procesu dezinformace.
Alexandra:  OK.  On zmínil, že nová měna bude opřena o kovy. Je to to samé, jako že se vrátí zlato.
Cobra: Nejenom zlato, ale drahé kovy, včetně ostatních jako stříbro, platina, palladium, spolu se zlatem.
Alexandra:  OK.  Úžasné.  Děkuji ti. Také konstatuje, že Kabala dospěla k dohodě – která umožní aby nastala R.V. (revaluace), celosvětový reset a všechny změny, včetně balíčků prosperity. Ano, přicházejí s tím a je umožněno,  aby se  po dobu 2 měsíců  všechno hnulo kupředu. Co si myslíš o tomto konstatování.
Cobra:  Způsob, jak je celá myšlenka prezentována, se nezakládá na realitě. Revaluace není klíčová, reset ano. (to dává smysl). Způsob, jak jsou věci prezentovány, nevychází z reality. 
Alexandra: Příliš jsou tam zdůrazňovány  R.V. a dinár (irácký – pozn. překl.). Opravdu se jedná o akci CIA? 
Cobra Ano. 
Alexandra: Dokonce i teď?  (ano )  wow,  to je hodně zlé.  
Cobra : Je to taktika  odvádění pozornosti – lidé do toho vkládají hodně energie.
Alexandra:  Ano, to je pravda. Také jsem v tom byla. Opravdu vám to zpomalí život. Čekáte až vám přijde balíček. Čekáte, že vám přijdou peníze.
Cobra: Řeknu to takhle: žádné balíčky nepřijdou. To není moudrý nápad.  Nespoléhejte se na to.
Alexandra:  To mohu potvrdit. Během devadesátých let, kdy běžely programy prosperity s Kadovskym a Vlysem, jsme viděli bezpočet lidí,  kteří  ztratili domov, zdraví, auta a zaměstnání, protože tím  byli úplně posedlí a čekali, že jim přijdou ty balíčky.
Cobra:  Ano, jsem si toho vědom.  Všechny programy „prosperity“, které jsou spojeny s Kabalou, stále běží. Budou to dělat až do poslední chvíle, aby si udrželi kontrolu nad finančním systémem až do resetování  počítačového programu řídícího finanční systém.  Pokud se nestane něco nečekaného, což je možné, ale nepravděpodobné. Nespoléhal bych na to. 
AlexandraV tomto jsi konzistentní. Výborně. Zmínil jsi několik různých čínských královských rodin,  které jsou do toho zapojeny. Některé jsou světlé a jiné ne až tak světlé. Fulford řekl, že od Američanů nakupují dináry jakožto součást  R.V.,  což je způsob,  jak oživit naši ekonomiku. Souhlasíš s tím?
Cobra:  Spíše bych řekl, že Číňané nakupují tolik zlata, kolik lze, protože vědí, co přichází.
Alexandra: A to je všechno, není v tom nic jiného?
Cobra:  Myslím ,že je to všechno. To stačí.
Alexandra: Spousta lidí hovoří o Spojených státech v roce 1871, a o zákonu,  kdy se Spojené státy staly korporací. Mnoho lidí se stále odvolává na to, že se  musíme vrátit k ústavě. Hovořili jsme o  příchodu nového politického systému, který je „pro lidi, od lidí a  spolu s lidmi“. Ať souhlasíš anebo ne, nepotřebujeme se v zásadě spíše vrátit k prohlášení nezávislosti typu republiky než k ústavě?
Cobra: Jsou propojeny. Jde o postupný proces. Lidé potřebují projít všemi fázemi. 
Alexandra:  Hmmmm.  V zásadě byla ale ústava omezena, protože mohou mít plenární schůzi, kde to mohou přehlasovat a pak se to neuskuteční. Teď´je velký humbuk kolem FEDu, který má údajně vypršenou zakládací listinu.  O vánoční pauze byl schválen zákon o FEDu. Je pravda, že 23. prosince 2013 byl FED zrušen?
CobraPrakticky ne. I když platnost zakládací listiny vypršela, lze ji lehce obnovit a přesně to se  stalo. 
Alexandra:  Chci, aby si byli toho lidé vědomi. Spadá to pod ústavní legislativu. Je to tak? (ano) . Je to korporátní dohoda. Není to pro naše dobro, ani v nejlepším zájmu lidí. Také zmínil, že lidé rezignují na své funkce v úřadech a nepochybně budou stíháni, kvůli machinacím  a manipulacím při získávání dinárů v poměru 32 : k USD. Údajně dochází k  zatýkání a probíhá  kvůli tomu trestní stíhání. Je to pravda?   
Cobra: Ano, je to pravda.  
Alexandra:  Ano, ach, dobře. Je to něco, co bude zveřejněno ve zprávách?
Cobra:  Bylo to ve zprávách - v alternativních médiích.  
Alexandra:  Spíše hovořím o lidech, kteří jsou stíháni a kteří rezignují na své pozice.  Bude to pro nás zřetelné ? 
Cobra:  Dochází k některým zatčením na úrovni středního managementu. Zatím to nejsou velké ryby. 
Alexandra:   OK  On  (Ben Fulford) také řekl, že se jednalo o velkou přepadovou  akci. Také s tím souhlasíš? (Na co se odvolává?)   Odvolává se na to, že byli v zásadě znepokojeni.  Mnozí držitelé křesel v Kongresu a velká zvířata dovolili IQD holdingům výhodně a tajně vydělávat – za předpokladu různé výše očekávané výměny  -  která byla výrazně nižší než sazba, o které se šeptalo a která byla 32 - těm samým lidem bylo umožněno vyměnit si švédské koruny na kurzovní doklady zajištěných fondů. Současně jim byla povolena  10% GFR sazba. Povolili jim to obratem za slib, že tato hotovost nebude použita na obstarání  dalších  iráckých dinárů. Máme aktuální informace, že to porušili.  Říká se, že tisíce jich to porušilo. Na toto je dostali,  aby rezignovali a budou stíháni.

Cobra: Řeknu to takhle. Když vyjde najevo celá pravda o iráckém dináru - celá historie, která je obrovská, bude to pro mnoho lidí šok.  (Uf) Řekl bych že se je třeba od toho držet stranou.  Takhle se věci nedělají.
Alexandra:   OK. Souhlasíš s tím, že naši mimozemští bratři a sestry odklonili mnoho příchozích asteroidů a komet, aby zabránili škodám na Zemi?
Cobra: Ano, souhlasím.
Alexandra:   Dobře. OK. Můžeš potvrdit, že vedení FEDu již má nedostatek  finančních prostředků a od 28. prosince  nemůže vyplácet důchody bývalým  americkým vojákům.
Cobra  Peníze byly odkloněny pro Kabalu – aby přežili a udrželi matrix v chodu, potřebují víc peněz.  
Alexandra:  OK.  Je to opravdu tak, anebo dostanou penzi dodatečně anebo je to propaganda, aby se lidé báli a panikařili.
Cobra:  Je možné, že se situace dostane zpět do normálu. Na celý finanční sektor je vyvíjen zvýšený tlak a roste v něm  napětí. Toto je postranní efekt tohoto tlaku.
Alexandra: Doufám, že to pro veterány dobře dopadne. Papež František přišel s tím,  že se dohodli, že začnou do kardinálských, biskupských a kněžských funkcí jmenovat ženy.   A)  myslíš že je to pravda  B )  je to další taktika jak si zajistit příznivou reakci  veřejnosti vůči Vatikánu?
Cobra: Vatikán o této možnosti uvažoval již dlouho. Uvidíme co se stane. To ale nemění jejich základní strategii. Strategii jezuitů, kterou jsem již mnohokrát vysvětloval.
Alexandra:  Jsi obeznámen s případem Jamala - al Jamala?   Palestinského ministra zahraničí? (ani ne). Zkoušel doma otevřít trezor - stalo se to  minulý měsíc a vyletěl do vzduchu i  s trezorem. Vzhledem k tomu, že byl velvyslancem -  když si o něm neslyšel tak asi nevíš, co to mělo znamenat.  Jen jsem byla zvědavá jestli jsi něco nezaslechl.
Toto je zajímavé - koluje informace, že byla do vesmíru vyslána  raketa s plutoniem,  která směrovala k Saturnu. Souhlasíš s tím?
Cobra:  Šlo o součást tajného vesmírného programu. Byly provedeny nějaké pokusy. A také byla poslána raketa k Jupiteru. Tyto věci již nejsou povoleny.
Alexandra:  Dobře. Proč k Saturnu.  Je to proto, že je to planeta zodpovědnosti a úkolů a lekcí a že nás na emoční úrovni ovlivňuje? Proč by to Kabala dělala?
Cobra:  Jednu dobu ten experiment provedli se všemi hlavními planetami solárního systému, nejenom se Saturnem.
Alexandra:  Takže jsme byli jenom pokusní králíci, aby se vidělo jak na to budeme reagovat?
Cobra: Lidstvo to nebude tolerovat. Chtěli lépe porozumět tomu, jak se za určitých okolností chová hmota.  
Alexandra:  Zajímavé.  Říká se, že mnoho cizích ras,  které byly podřízeny Reptiliánům,  jenom hrají své hry - že chtějí získat informace a pracovat se světelnými frakcemi proto, aby se zbavili Reptiliánů  a oni sami mohli postoupit na vyšší příčku hierarchie.
Cobra: Ne – to není záležitost hierarchie. Jedná se o vědomou vesmírnou spolupráci. Poté, co Zeta Reticuli prošli emocionální léčbou, začali aktivně spolupracovat a začali konfederaci pomáhat.
Alexandra:  To je dobrá zpráva. Mnohokrát jsi říkal, že nedovolí, aby byli unášeni lidé. Je to tak správně?
Cobra: Již se to neděje.
Alexandra:  Proč to lidé stále cítí  a prožívají únosy ?
Cobra:  Po únoru loňského roku se jedná o pár ojedinělých případů. Určitým způsobem se jednalo o zbytky té technologie. Od února loňského roku jsem neslyšel o žádných případech.
Alexandra:  OK.  Od února 2013.
Cobra:   Února 2013.  (ano)
Alexandra:   Něco ti přečtu: “ …ohledně vyšší bytosti, zapojené do hmotných záležitostí, jako je například pád z vyššího stupně vývoje - v tomto smyslu je Darwinova teorie vývoje člověka, vývoje z opic,  v protikladu s novou myšlenkou,  že ve skutečnosti lidstvo pozvedlo opici na vyšší bytost, že evoluce přišla seshora, když do hmoty vstoupily vyšší síly, hrály si s hmotou a jejich zásluhou se hmota stala součástí  utváření vyšších bytostí.“  Není to tak, že tvořením ve hmotě se vyvíjelo vyšší vědomí, anebo jinak řečeno, že vědomí vstoupilo do energie hmoty a dalo této formě život? Co myslíš? 
Cobra:  S většinou řečeného souhlasím.  
Alexandra: Myslím, že to bylo velmi hluboké a  zajímavé. Také se říká, že bylo zveřejněno  jenom 1% Snowdenovych matriálů. Proč?
Cobra: Z mnoha důvodů. Jeden z důvodů je obrovské množství údajů. Množství údajů, které musí být zpracovány ručně. Většina údajů není zajímavá. Druhá část je citlivá a ještě nebyla zveřejněna. Nebojte se, přijdou ještě další. Bez obav.
Alexandra:  OK. Jenom se mi líbí co jsi řekl. Z Ruska přišlo varování – varují své rodiny v USA, že do Atlantiku se zřítí velký asteroid s ničivými následky.  Můžeš o tom  hovořit? Je to pravda?
Cobra:  Ne. Došlo ke zřícení asteroidu do oceánu, do Atlantiku. Byl to malý objekt. Nebylo to nebezpečné.
Alexandra:  Máme určité obavy z dopadu ISONu.
Cobra:  To vůbec nic není. Tato kometa se úplně a dočista rozpadla v nicotu. Již neexistuje. Vůbec.
Alexandra:  Žádné zřícení. (ne).  Co si myslíš o tom quan-o-rito viru – údajně byl ukraden z národních laboratoří v Galvestonu. Teď se šíří fámy  o lidech, kteří záhadně onemocněli a zemřeli. Jsem zvědavá co si o tom myslíš.
Cobra:  To se děje v posledních desetiletích pořád. Viry jsou kradeny. S viry se hodně experimentuje. Vytvářejí se nemoci. Stále a stále to pokračuje. Nevzejde z toho ale nic opravdu nebezpečného. Bude tomu zabráněno. 
Alexandra: Také jsem chtěla hovořit o chemtrailsech,  že je jich překvapivě méně než v minulosti. Měli jsme i 4-5 dnů bez chemtrailsů. To mi minule napadlo a chtěla jsem vědět, co si myslíš. V jižní Kalifornii je část, údolí, které je neuvěřitelně zamořeno smogem.  Hory tam tvoří podkovu - smog stoupá od oceánu a je v nich zachycen.  To se děje po většinu roku. Musela jsem tam odcestovat a  poprvé   jsem viděla,  že to bylo odváto pryč. Uvědomila jsem si, že nejenom, že byly vyčištěny chemtrailsy, ale i celé nebe - od smogu, nežádoucích kovů, atd., které jsou běžně v ovzduší. Je to tak?
Cobra: Ano, přesně to se děje.
Alexandra:  Úplně jsem zalapala po dechu když jsem to viděla. Nejenom že nás zbavují  chemtrailsů, ale i čistí vzduch. Jen jsem chtěla, aby lidé jinak přemýšleli o chemtrailsech.
Alexandra:  OK. Také se říká, že na Blízkém východě nefungují atomové zbraně. Vůbec nefungují. Souhlasíš?
Cobra:  Nefungují za určitých okolností. Existuje způsob, jak mohou světelné síly zablokovat nukleární zbraně, aby nemohly lidem škodit.
Alexandra: Také jsi, Cobro, hovořil a schůzce bývalých a současných afrických prezidentů- je to zajímavé, když si spočítáme, jaké sumy byly investovány v Africe v průběhu roku 2013. Je to ještě  více horká půda než Blízký východ.  Děje se tam toho více než na Blízkém východě? 
Cobra: Ne, to bych neřekl. Je to jenom jedno ze strategicky důležitých míst pro světelné síly a pro Kabalu.
Alexandra:  Také se říká, že od půlnoci se stanou všechny  americké dolary neplatné. Říkají  abychom nepanikařili atd. atd. Všude se o tom mluví. Jak to cítíš? Bylo tam dost, no,  ne přímo paniky, ale když lidé slyšeli že Čína vykupuje všechno zlato a že již nepoužívá dolar pro žádný typ obchodu … Jak si momentálně s našimi dolary stojíme? Snad zase jenom vytiskli  nové stodolarovky. 
Cobra: Není v zájmu světelných sil devalvovat dolar. Existuje iluminátský plán devalvovat dolar, ale v tom nebudou  úspěšní.
Alexandra:  Protože vesmír je založen na zvuku a my nejsme zralí pro  ty zbraně které máme, tj. nukleární apod.  a to že jsme ve druhé světové válce shodili bombu, která negativně  ovlivnila tolik civilizací a ras. Je pro ně tak důležité pomáhat nám v tomto procesu nakolik je pro nás důležité přežití?
Cobra: Chtějí pomáhat lidstvu  protože lidstvo milují. Chtějí, aby byli lidé jako jedna velká šťastná rodina. Oni toho stavu dosáhli a chtějí to sdílet i s námi ostatními. To je celé.  
Alexandra:  Nemá to nic společného s jejich přežitím.
Cobra :  Ne, mají všechno. Nic od nás nepotřebují. 
Alexandra:  V několika článcích jsem se dočetla, že je to proto, že základním prvkem vesmíru je zvuk a ten, který vydáváme my,  negativně vplývá na jiné solární systémy a galaxie. Je to tak?
Cobra: To není možné. Kolem Země je taková tachyonová membrána,  která nedovolí, aby se za tuto bariéru dostala jakákoliv škodlivá energie včetně zvuku. Takže lidstvo ani Kabala nemohou za touto bariérou nic ovlivnit. 
Alexandra:  Wow . To je pro mne moc důležité. Cobro, to je fantastické. Jako vždy, děkuji ti za všechny informace. Vždy lidem říkám - že důvodem proč do toho vkládám tolik práce - věřte mi,  zabere to spoustu času shromáždit pro Cobru všechny dotazy.  Jak vidíte, Cobra je seriozní chlapík,  rád se dá do práce. Že, Cobro?
Cobra: Ano – chci, aby tato planeta byla co nejdříve osvobozena. To je momentálně pro mě nejdůležitější. 
Alexandra: Určitě. Děkuji ti a přeji všem šťastný Nový rok. Pamatujte, že na nás záleží, jak vidíme a vnímáme naši realitu. Udržujte pozitivní myšlení a záměry s vědomím, že tvoříme nádherný svět. Pokud máte dotazy k odstraňování implantátů, přejděte, prosím, na začátek mého každodenního blogu. To je vše. Díky že jste poslouchali www.galacticconnection.com. Přeji všem krásný zbytek týdne. Díky, Cobro.
Cobra : Díky všem že poslouchali a  - světlo zvítězí!
Alexandra:  Ano, světlo zvítězí. Jo. Ahoj