úterý 23. prosince 2014

Interview s Cobrou z 23.12.2014 - Rob Potter

Rob – Přeji všem krásné Vánoce. Vítejte u dalšího rádiového vysílání Světlo zvítězí. Jmenuji se Rob Potter….Rád bych přivítal našeho hosta, Cobru.

Cobra – Díky za pozvání.

Rob – Nyní se ve světě děje mnoho úžasných věcí…. Lidé si kladou otázku, zda je snížení cen ropy následkem manipulace hodných hochů anebo zlých hochů anebo je to běžný obchod, a co můžeme očekávat.

Cobra – V zásadě jde o manipulaci Kabaly, protože chtějí ovlivnit Rusko. Chtějí dostat Ruska na kolena, ale nebude to fungovat

Rob – Dobře….lidé mnoho hovoří o možném pádu Bushova/Clintonova rodinného syndikátu, což jste zmiňoval, že by se mohlo uskutečnit asi ještě před Událostí.

Cobra – Jak jsem zmiňoval, je to nová možnost, která se objevila poté, co byl otevřen portál. Bylo velmi nepravděpodobné, že by k tomu došlo ještě před událostí, ale teď je přítomno tolik světla, že jedinou šancí pro jezuity a Rotschildy pokud chtějí přežít je, aby se zbavili iluminátské frakce a to se právě teď děje, jak to vidíte v mass médiích. Ano, je to možné.

Rob – Bylo velké haló kolem cenzury filmu Interview. Existují důkazy, že byly uvolněny miliony dolarů pro Paramount prostřednictvím George Sorose, kdy byl zájem vytvořit určitý konflikt; v zásadě se mělo jednat o vymývání mozků lidstva. Vliv Kabaly je velký, jsou přímo zapojeni v masmédiích, filmovém průmyslu.

Cobra – Ano, je to starý příběh. Massmédia jsou ovládána Kabalou od svého vzniku. …

Rob – chtěl jsem se zeptat na Egypt. Když jsme tam byli v r. 2012, bylo tam určité politické napětí ..jaký byl celkový názor obyvatel? Když jsme byli tam u Gizy, moc jsme toho necítili..jak to bylo letos aco se děje v Egyptě?

Cobra – Napětí polevilo, ale lidé jsou vznětliví, protožebojují o přežití, v tomto ohledu ohledně podmínek k životu se nic příliš nezměnilo.

Rob – Někdo zmínil, že egyptský prezident má tuším židovské kořeny a že je to člověk orientovaný na Kabalu. Můžete to komentovat?

Cobra – S tím bych nesouhlasil. Situace v Egyptě je mnohem lepší než v jiných zemích, protože Egypt se pokusil co nejvíc, jak to šlo oddělit od Kabaly.

Rob – OK. Můžete něco říct o otevření (portálu). Byli jste v Sakkaře a dělali jste aktivaci v tamní iniciační oblasti?

Cobra – Ne, měli jsme aktivaci na planině v Gize, ale v téže chvíli Hnutí odporu poslalo zvláštní skupinu do Sakkary.

Rob – Výborně, výborně. Také jste zmínil, že tam bylo celkem 144 členů hnutí odporu a Aghartané anebo byli tam i členové Galaktické federace?

Cobra – Hlavně to byla síť Hnutí odporu a Agharty.

Rob – Takže hlavně lidé, výsadek z Planety X, která velmi pracuje na osvobození, je to tak?

Cobra – Ano, a síť Ahghartanů, která zde byla ještě před vznikem Hnutí odporu, byla to kombinace těchto dvou skupin a dalších pozitivních skupin, které se předtím neangažovaly.

Rob – Můžete říct něco víc o aktivaci? Co jste dělali a kde?

Cobra – V zásadě byly instrukce dány na blogu, každý si je může přečíst. Samotná aktivace byla docela intenzivní záležitost. Vyžadovalo si to úplnou oddanost věci a dokonalé soustředění všech našich energií, protože to bylo obrovské. Mohutné. Energie byly velmi silné a také ta situace. Jsem rád, že jsme dosáhli fázi zlomu. Budu o tom hovořit příště. Jednoduše jenom nečekáme, že se něco stane. Není to tak, že jenom čelíme momentální situaci. Aktivně se připravujeme na změnu. Výsledek uvidíte za pár dnů. Dějí se věci, které se předtím neděly.

Rob – Ano, cítím, že energetické posuny byly velmi intenzivní. V komunitě pracovníků světla docházelo k mnoha rozbrojům. Lidí nepochopili, anebo přecenili očekávané věci. …Co doporučujete dělat, když vidíte tyto různé skupiny pracovníků světla kteří možná i pracovali společně a najednou se rozdělili.

Cobra – OK. V zásadě jsou lidé aktivováni archonskou sítí. 1. nenechte se zatáhnout do dramatu. 2. Odpouštějte, odpouštějte, odpouštějte. Nijak neposuzujte, není to produktivní. Je čas sjednotit naše síly a ne je rozdělit. Znovu bych řekl to, co již mnohokrát předtím, každému, kdo je zapojen do osvobozovacího procesu: neposuzujte se navzájem, spojte síly. To teď potřebujeme. Rob – Zmiňoval jste průlom v síti plazmy. Můžete se s námi podělit ohledně skalárního pole, které je také navázáno na program chemtrailsování? Cobra – Jeden z důvodu pro program chemtrailsů je vytvářet ve vzduchu médium, které by účinněji vedlo skalární vlny, aby byla udržena clona. Nyní proběhla jistá operace světelných sil, která účinně odstranila velkou část toho. Neovlivnilo to samotné chemtrailsy, ale ovlivnilo to plazmové vlny a bylo odstraněno mnoho plazmových generátorů. Rob – Velmi dobře, to jsem chtěl slyšet. Vyvolalo to snad víc nepřátelských aktivit ze strany éterických, astrálních parazitů? Asi k tomu došlo, protože se zdá, že lidmi cloumaly různé energie. Pozoroval jsem mnoho stresu, který vyplouval ve vztahových záležitostech mezi mnoha lidmi. Cobra– Ano, vlastně probíhají 2 věci. 1. reakce nefyzických bytostí a 2. je zde problém, že lidé mají přisedlé entity, protože mnoho lidí na této planet, kteří mají potenciál pro světlo, bylo v minulosti silně napadeno entitami a ty entity byly umístěny a tam udržovány právě skalární plazmovou sítí. Nyní, když je ta síť pomalu odstraňována, ty entity se stávají docela aktivními a narušují lidem život. Lidé, kteří byli předtím klidní, začínají náhle vyšilovat a to je proto, že tyto entity jsou právě teď aktivovány.

Rob – To dává smysl, že jdou k lidem, kteří šíří pravdu. (ano) Lidé se zajímají o nanotechnologii. Již jste to zmiňoval; ale je zde mnoho nových lidí…Budou tyto pokročilé technologie zneutralizovány, anebo odstraněny, anebo mají ještě nějaký účinek? Co se děje?

Cobra – Většina byla odstraněna a již to nepředstavuje velkou hrozbu.

Rob – Nějaké účinky stále jsou.

Cobra – Určité aspekty zůstávají, ale není třeba si kvůli tomu dělat starosti. Jsou vážnější věci.

Rob – Ano, obecně neřeším konkrétní zdravotní konzultace a podobně. Ale myslím, že toto může být energetická záležitost: je zde dáma, která spí jenom hodinu denně, nedostane se do fáze hlubokého spánku. Co se s tím dá dělat? Nechci diagnózu, ale pokud by se to týkalo více lidí, spíše co navrhujete.

Cobra – OK. Jedna možnost je příliš stresu. Pokud má někdo příliš mnoho stresu, nemůže se dostatečně uvolnit, aby usnul. Další možností je zasahování skalární sítě anebo nefyzické entity.Doporučuji jít do přírody a pokusit se strávit několik dnů v přírodě, spát tam, pryč z magnetického smogu.

Rob – To je skvělý nápad. To se mi líbí, protože tělo se opravdu nemůže dostat z vlivu elektroniky a to je zase nakopne a probudí. Další otázka- lidé chtějí vědět, kam jdeme, když spíme.

Cobra –Fyzické tělo zůstane ve své poloze, ale vy opustíte vaše éterické tělo a fyzické tělo a někdy také zkoumáte své okolí v astrálním těle, to záleží na úrovni vašeho vědomí a hloubce spaní. Zaměření vašeho vědomí se přesune z fyzického těla do vašich vyšších nefyzických těl a samozřejmě, když se vzbudíte, vrátíte se.

Rob – Takže vaše vědomí se vlastně může rozšířit mimo planetu, je zde více možností. A mnoho různých míst. Cobra – Je to možné, když je vaše vědomí dostatečně vysoké a vy jste schopni proniknout clonou a vyjít z programování.

Rob – OK. To je dobré. Další otázka je, kam jdeme, když zemřeme. Víme, že se fyzické tělo obrátí na prach a máme ještě ta další různá těla. Opustíme všechna ta těla a jdeme do určité úrovně pouze s duší? Můžete to trochu objasnit? Již jsme o tom mluvili, ale dostávám k tomu spoustu otázek. Jak ten proces vypadá?

Cobra – OK. Je to postupný proces. Když zemřeme, jdeme k určité hyperdimenzionální bráně a opustíme fyzické tělo s našim vědomím a jdeme branou, která je vlastně plazmickou rovinou. Když nezůstaneme trčet na plazmické úrovni, jdeme dále k éterické úrovni, kde pobudeme určitý čas a kde opustíme naši osobnost, systémy víry, vzorce a posuneme se k astrální rovině. Takže, když zemřeme, nejvíc času strávíme na astrální rovině a někteří lidé, kteří jsou dostatečně duchovně probuzeni, jdou dál k mentální úrovni a stráví určitý čas na vyšší mentální rovině, kde jsou v trvalém spojení se svou duší, se svou vnitřní vyšší přítomností. Dostanou impuls, aby se znovu reinkarnovali. Ten impuls může přijít z jejich vlastního vnitřního popudu, aby se inkarnovali anebo může pocházet ze clony, z archonské sítě.

Rob – A když sestoupí a následují tento impuls, je to z vyšší mentální roviny, musí učinit smlouvu anebo je to volba. Ostatně, co to je, ta smlouva? Přijdete dolů a jdete. Je tu určitá situace, chcete sbírat zkušenosti, jste zde na fyzické úrovni a jste chyceni v naší síti. Jdete do toho, víte, že dostanete ty implantáty. Vy souhlasíte. Probíhá to takto?

Cobra – Je to složité. Zaprvé máte záležitost týkající se vaší osobnosti, které nejsou dořešeny a které vás přitahují do fyzické úrovně. Máte určité nedořešené situace s určitými lidmi a chcete dolů, abyste tyto situace vyřešili. Také máte ještě vyšší poslání a pak máte manipulace archonů, různé tzv. duchovní průvodce, kteří vlastně nejsou duchovními průvodci. Navrhují vám něco, co může a nemusí být pro vaše nejvyšší dobro. Kombinace všech těchto faktorů spolu se skalární technologií určuje cestu vaší inkarnace.

Rob – Ano, takže zde máme impuls a na cokoliv se ve vašem životě soustředíte a co získáte, vás pak přitahuje, abyste to v určitých situacích vytvořili. Neříkáme tomu karma, ale zákon manifestace, který je zde, aby nalézal rovnováhu a pak máme archonskou síť, která se snaží všechno narušit a pak máme vyšší pozitivní vlivy. Když zde máte prostřednictvím inkarnačního procesu další vlivy, a snažíte se to vysvětlit tak, že jste bytost světla a že tím procházíte…Existuje zde zvláštní komunikace s dalšími duchovními bytostmi, které se vyskytují ve vaší inkarnací anebo jen tak poletujete nad zemí a jste přitahování k těhotné ženě a víte, že do toho jdete a vstoupíte dovnitř, tak mně zajímá, co říká smlouva o tom, kam jdu. Můžete trochu víc vysvětlit, kdy jdete do těla? Souhlasíte s tím vším, anebo jsou zde nějaké vlivy a když se vracíte, tak vás tyto okolnosti naženou do těla a hotovo?

Cobra – OK. Na určité úrovni s tím souhlasíte. Nějaké části vás to chtějí, ale většinou je rozhodnutí zmanipulováno Archony. Můžete dostat určitou volbu. Tyto možnosti mohou, ale nemusí být ve vašem nejvyšším zájmu. Kolem vás budou duchovní průvodci. Tito průvodci mohou být ze světla. Oni sami mohou být zmanipulováni. Možná, že tam činí něco dobrého. To záleží na situaci. Víte, smlouva, kterou podepíšete je vlastně cosi, co odráží vaše vnitřní nasměrování, takže když se rozhodnete do inkarnace nejít, nic vás nemůže k tomu nutit. Máte nějaké nedořešené záležitosti, samozřejmě, Archoni mohou na to hrát a nutit vás, abyste se inkarnovali, protože máte v dané oblasti nedořešené věci, anebo když máte vyšší poslání abyste se inkarnovali, můžete si vybrat na základě svobodné vůle, zda se chcete inkarnovat, ale i tady se Archoni budou snažit nadiktovat vám okolnosti vaší inkarnace, co nejvíc to půjde.

Rob – Ano, a po celou dobu vás budou otravovat. (ano) Díky. Další dotaz: někdo říká, že se snažil zrušit tyto dohody. Lidé o tom hovoří a někdo všechno vypsal a prohlásil své dohody za zrušené a neplatné a zažil pozitivní změny. Ale někteří mají pocit, že změny, o kterých prohlásili že je chtějí, nejsou respektovány. Můžete to vysvětlit, že když odvoláme smlouvu a prohlásíme to a napíšeme, jak to, že stále ještě vnímáme, že se některé věci z toho v našich životech a fyzických realitách dějí?

Cobra – Protože jsme měli mnoho inkarnací a v mnoha inkarnacích jsme podepsali mnoho smluv a některé jsou stále aktivní. Musíte úplně zrušit všechny a to není lehké. Nevzdávejte to. Pokračujte v čištění a budete se cítit stále méně a méně přitahováni k silám vlivu.

Rob – OK můžete obecně komentovat pokrok, jakého Hnutí odporu dosáhlo, aby se přiblížilo k Události? Zmínil jste, že zde došlo k nějakým změnám. Stále ještě musíme dosáhnout u obyvatel zemského povrchu kritickou hranici? Ale když byly odstraněny některé části sítě plazmového pole, je to natrvalo? Neobnoví je?

Cobra – Nemají dostatek prostředků na obnovení. Skalární síť musí být úplně odstraněna před Událostí, resp. je velmi doporučováno, aby byla odstraněna před událostí. Také skupina Chimera a její exotické technologie, různé bomby a tak, musí být kompletně vyčištěny a to se nutně musí stát před událostí.

Rob – Ano, síť plazmového skalárního pole, která byla odstraněna- stalo se to na fyzické úrovni anebo to udělalo Hnutí odporu na éterické úrovni, případně na nižší astrální, kam se lidský vojenský personál nemůže dostat?

Cobra: Bylo to na fyzické. Plazmové generátory jsou na fyzické úrovni a byly z fyzické úrovně odstraněny.

Rob – Wow, to je dobrá zpráva. Jsou zde také jiné technologie?

Cobra – Je kolem docela dost technologií. Řekl bych, že ty hlavní jsou různé exotické kvarkové bomby a síť skalárové plazmy.

Rob – A zůstaly také nějaké fyzické zbraně, anebo jsou možná ve vyšších dimenzích?

Cobra – Nebudu zacházet do detailů. Je to teď citlivé téma.

Rob – Jo. Máme hodně otázek, lidé chtějí znát aktuální situaci ve světě a dovědět se něco o aktivaci portálu. Byli jste uvnitř komor? Cobra – Nešli jsme do komor. Byli jsme na jiném místě na planině v Gize.

Rob – Můžete vysvětlit vztah mezi Dianou Luciferou, Ashtoreth a Isis v mytologii?

Cobra - Diana Lucifera je kódové jméno Venuše, vycházející Venuše, Jitřenky. Je to jedno ze jmen bohyně. Ashtoreth je jedno ze jmen Astary, která byla Bohyní pozdní fáze Atlantidy, která má různá jména. Isis je jedno z nich. Nemá to nic společného s Luciferem. Je to tak, že po vzniku křesťanského kultu Kabaly Archoni rozhodli, že všechny symboly Bohyně budou pošpiněny. Číslo 666 je vlastně symbolem bohyně. Pentagram je symbolem Bohyně. Kabala to všechno zneužila, protože chtěla zabránit tomu, aby lidé byli ve spojení s energií Bohyně.

Rob – Chtěl jsem se zeptat na staré Bohyně, mluvil jste o nich, že byly přítomny. To bylo v dobách, kdy byly na planetě různé rasy? V atlantských dobách se s lidstvem smíchaly různé mimozemské rasy, je to tak?

Cobra – Ano, je. Chtěl bych vysvětlit jednu věc. Nemluvíme o uctívání bohyň způsobem, jak se to snaží popsat náboženství. Mluvíme o vnitřním spojení s čistým a zdravým a nádherným ženským aspektem stvoření. Takže nemluvíme o starém systému kněží a kněžek a chrámech a kostelech. Mluvíme o vnitřním spojení, které se může manifestovat jako nádherné budovy, které mohou sloužit jako ukotvovací body planetární světelné mřížky na ukotvení této energie.

Rob – V dobách, kdy tu byly mezi námi různé mimozemské rasy různých tvarů, velikostí, barev a typů kůže a genetických typů, některé tyto bytosti byly vysoce duchovní povahy a vyzařovaly úžasnou přítomnost. Bylo běžné, že lidé se z přítomnosti těchto bytostí těšili. (ano). A to byli velcí duchovní učitelé. Nehledali uctívání osobnosti, ale kvalitou svého uvědomění a znalostí vyzařovaly klid a mír a zdá se, že na vnitřních úrovních pomáhali ostatním navázat přímé spojení se zdrojem, souhlasíte? (ano) Myslím, že zřejmě kněží v archonské síti použili tento historický vztah mezi mimozemšťany a pozemšťany a vzali záznamy o těchto historických postavách a zmanipulovali je, aby to bylo vnímáno tak, že se ty bytosti dožadovaly uctívání své osoby. To nebylo dobré a ti kněží zmanipulovali názory a sami se postavili na místo vykladačů slova Božího tím, že se prohlásili za prostředníky. Je to tak?

Cobra – Ano, to je správné.

Rob –Čína dělala nějaké výzkumy v dolní části orbitu Země a říkají, že v uplynulých letech byli na Měsíci. Existuje nějaká spolupráce ze strany čínské vlády s Galaktickou radou ?

Cobra – Je zde určitý druh pozitivní spolupráce, ale to je všude na planetě, skupina chiméra je v armádách všech zemí, včetně Číny. Proto v čínských masmédiích neslyšíte nic o pozitivní spolupráci.

Rob – Někdo říká, že zcela zřejmě existuje plán a vím, že je součástí destabilizačního procesu Nového světového řádu, umožnit příjezd velkému množství imigrantů do hlavních zemí světa a to vytváří mezi lidmi pnutí. Protože ti, kdo přijíždějí, jsou na podpoře a to vytváří stres a napětí. Mnoho místních lidí může být ovlivněno rasovými předsudky anebo sociálně ekonomickými obavami. Je to kontrolovaná operace? (ano). OK. Až nastane událost a porazíme Kabalu, tito lidé budou moct projevit svobodnou vůli aby odešli a dělali, co si přejí.

Cobra – Hmm, na jaké lidi se ptáte?

Rob –Na lidi z jiných zemí. Přišli zejména z ekonomických důvodů. Budou moct odjet domů. b – Ano, jistě. Situace bude úplně jiná než teď. Budou také zrušeny všechny ty umělé hranice a lidé začnou chápat.

Rob – K další otázce. Co je příčinou homosexuálního chování? Je to ovlivněno světlou či temnou energií?

Cobra – Většinou se jedná o sexuální energii zmanipulovanou Archony, protože když byla sexuální energie traumatizována anebo když se nemůže projevit ve zdravém vztahu muže a ženy, může být vyjádřena takto, ale není tomu tak vždy. Také je možné, že existuje duševní spojení mezi dvěma bytostmi téhož pohlaví, které může být vyjádřeno také sexuálním vztahem. Je tu kombinace mnoha faktorů.

Rob – A nemusí to být nutně temné či světlé, je to jak to je a nelze to soudit (ano, přesně tak). Někdo se ptal na smaragdové desky Thovta a smragdové desky Hermese. Je to to samé, že (ano).

Rob – Také hovoříte o Síni Amenti. Je to vlastně fyzické místo hluboko ve vnitřních jeskyních, je to tak? Jde o druh interdimenzionálního portálu? Cobra – Je to vlastně fyzické místo pod egyptskou pouští. Je to centrum fyzické iniciace, které zatím nebylo objeveno.

Rob – Můžete říc, jak asi hluboko jsou mimozemské pyramidy, které budou v budoucnu nalezeny pod planinou v Gize.

Cobra – Kolem 30-100 metrů.

Rob – Můžete zmínit jakou roli má papež František a co se děje ve Vatikánu. Je papež stále loutkou jezuitů a hraje na obě strany?

Cobra – Chce se prezentovat jako hodný kluk, protože jezuité mají v plánu zasahovat do procesu znovu nastavení a chtějí se prezentovat jako zachránci lidstva, aby událost přežili. Proto děla všechny ty laskavé činy. Kdyby byl čestný, katolická církev má pozemky v Jižní Americe v hodnotě trilionu dolarů, takže by katolická církev mohla okamžitě na této planetě ukončit chudobu. Kdyby byl tak úžasný, mohl by takovou změnu iniciovat.

Rob – Lidská populace roste. Odkud přicházejí duše anebo se ty nové duše generují? Jedná se o mladé duše, jak to že je stále více duším dovoleno sem přijít. Někde čekaly? Čekaly dlouho mezi inkarnacemi? Proč je zde tolik duší a odkud jsou?

Cobra – Na astrální rovině je mnoho duší, které čekají na vtělení. Populace roste z důvodu rozvoje civilizace na fyzické úrovni, což dovoluje přežití více lidem. Protože existuje nějaký impulz k tomu, aby se lidé v určitých dobách inkarnovali a oni tu chtějí být na fyzické úrovni, protože je to místo, kde dochází k největším dramatům. Lidé se inkarnují, protože je to pro ně správný čas, aby se inkarnovali anebo je to nějaký silný impuls. Ano, někteří lidé musí čekat dlouho, protože na fyzické rovině není mnoho možností inkarnovat se.

Rob – … Někdo chce vědět, jak důležitý je Libanon, ohledně čištění energií na Blízkém Východě. A staré římské město BAALBEK je portál, na kterém je třeba obzvláště pracovat.

Cobra – Ano, je to jeden z portálů. Potřebuje vyčistit. Má velký potenciál pro světlo. Děly se tam jisté věci, které nebyly dobré a potřebuje vyčistit.

Rob – Ten, kdo se na to ptal, by měl organizovat setkání vaší skupiny a jít tam a dělat nějaké pozitivní invokace, snad v neděli po světové meditaci. Vidíme, že se tam již nějak pracuje. Někdo je zvědavý na Templáře, Svobodné zednáře, kabalistické královské linie. Zdá se, že jejich bohyní je Isis.Jak to vypadá s Templáři? Mají Templáři i světlou skupinu a také skupinu, která je orientována na kabalu?

Cobra – Ano. Máme pozitivní tempářské frakce a negativní templářské frakce.Problém Iluminátů je, že mají moudré frakce promíchané s mnoha šílenostmi. Rozumějí některým věcem a zcela je míchají se svojí emoční a psychologickou nestabilitou. Je to velmi nebezpečná kombinace. Proto je situace na planetě taková, jaká je.

Rob – Ano, nový kodex rukopisů Nag Hammadi. Dr. Frank Strange zmínil, že nějaké věci zadržují. Jsou rukopisy přesné?

Cobra – Ano, Nag Hammadi-ho kodex je jedním z nejlepších fragmentů moudrosti z doby před invazí Archonů ve 4. století, kdy byla zničena většina škol mysterií.

Rob –Zmiňoval jste, že to, co je v Bibli, se vlastně nestalo a později to bude vyjasněno. Jsem zvědavý. Dr. Frank pozoroval nějaké historické mince na jedné z vesmírných lodí a viděl Krista a poslední večeři. Řekl, že tam sedělo pouze 5 učedníků, ale v apoštolském shromáždění u poslední večeře byly stovky žen. Můžete k tomu něco říct?

Cobra – Nepůjdu do detailů. Řekl bych, že většina událostí, popsaných v Bibli, se nestala tak, jak je v Bibli popisováno. Existovalo mnoho cenzury, zejména co se týká přítomnosti žen, což bylo ve věrouce velmi potlačováno.

Rob – Mohl byste říct o bytosti jménem Lucifer? Opravdu existovala? Je zde v karanténě? Jak to vypadá a jak jsou takové bytosti ve vztahu s nepřátelskými skupinami chimery?

Cobra – OK. Tato bytost byla zadržena světelnými silami před mnoha léty a přešla ke světlu a nyní pomáhá světelným silám.

Rob – Wow, to je zajímavé. Vlastně to koresponduje s tím, co řekl dr Bell. Dál. Lidé chtějí vědět, ohledně svých snů. Když mají sny, může být na ně zaútočeno? Někdo cítí příjemné věci. Ale někdo má velmi neklidné spaní. Jsou sny manipulovány? Jsou v nich uvolňovány staré dohody duše? Probíhá nějaké čištění? Co se děje během snu? Je s námi manipulováno? Jde o přirozený proces, do něhož nikdo nezasahuje- ani hodní ani špatní kluci?

Cobra – Dochází k manipulacím, protože Archoni na astrálních úrovních mají technologii na ovlivňování stavu snění. Ještě to není úplně vyčištěno, ale také tam probíhá proces čištění, takže jde o kombinaci obojího.

Rob – Jo. Viděl jsem mnoho fotek E.T. od Georgea Filera, a dalších lidí. Vidíme mnoho takových unikátních morfických lodí, které vypadají, že nemají fyzickou podobu, ale nějakou energetickou. Myslím, že to, co se děje - zvýšený počet takových pozorování, má lidi připravit na případné opravdové kosmické lodě ve fyzické podobě a na formální oznámení, že zde máme přátele a sousedy a že jsou tady, aby nám pomohli. Mnoho lidí si myslí, že to bude negativní převzetí a že bude řečeno, že jsou zde, aby nám pomohli. Takhle nějak. Myslím, že dochází k velkému posunu energií, jaké si nedovedeme představit. Souhlasíte s tím, že tyto lodě přicházejí do atmosféry a s jejich hyperdimenzionální technologií, manipulačními frekvencemi anebo holografickými zásahy na multidimenzionálních úrovních pomáhají čistit a stabilizovat populaci? Děje se to?

Cobra – Ano, to se děje také.

Rob – Mohl byste se s námi ohledně toho podělit, a o těch různých lodích? Určitě jsou zde? Ta světla se přesouvají a morfují do různých tvarů, můžete k tomu něco říct.

Cobra – No, kolem planety je mnoho lodí s různými posláními. Jejich úkolem je nejprve stabilizovat tektonické desky a za druhé, stabilizovat mřížku éterické energie. Za tímto účelem jsou zde již nějakou dobu. Jsou zde vlastně po celou dobu lidských dějin. Není to nic nového. Opravdu jsou zde, aby umožnili lidstvu transformovat se, aby přežilo. Bez jejich pomoci by již planeta byla mnohokrát zničena.

Rob – Tady je dobrá otázka. Minule jste říkal o Stonehenge a o tom, co to bylo a lidé chtějí podrobněji vědět něco o dynamice energie monumentu. S jakou hvězdou je zarovnán, zda cirkuluje energii do všech směrů po pláních, nebo zda sbírá a zaměřuje zemské energie a pak je vysílá po radiále? Existuje nějaká tabulka, která podrobněji popisuje energii Stonehenge, kterou byste doporučil? S jakou hvězdou nebo hvězdným systémem je spojeno?

Cobra – Stonehenge je vybudován na vortexovém bodě planetární mřížky a je hlavně propojen s hvězdným systémem Plejád. Je to portál spojení s Plejádami. Když tam půjdete a budete kráčet mezi kameny, budete silně cítit plejádskou energii. Je to jeden z nejsilnějších plejádských vortexových bodů na planetě.

Rob – Velmi zajímavé. Existuje nějaký mechanický návod anebo teorie o energetických vortexech, na co by se lidé mohli podívat, aby tomu rozuměli?

Cobra – Musel bych to zjistit, ale na internetu jsou o tom některé zajímavé věci.

Rob –Ano, každý o tom říká různé věci.

Cobra: To je pořád, také o lidech, kteří jedí maso, vlastně potřebujete určité množství masa. Nenuťte se přestat jíst maso, pokud to vaše tělo vyžaduje, ale existuje bod, v němž spontánně maso opustíte. Nebudete ho již potřebovat.

Rob – Ano, a lidičky, to bude pozitivní integrace. Nikdo nebude k ničemu nucen. Přijde to přirozeně, a ze změny vibrací a z uvědomění si určitých věcí a přijde to každému. Tady je jedna metafyzická otázka. Můžete říct něco víc o Něm? Jak se objevuje a kde se nachází?

Cobra – Neobjevuje se. Vždy byl a vždy bude. Není nikde umístěn. Je všude a zároveň nikde. Nelze ho zaměřit na souřadnicích.

Rob – Zcela souhlasím. Je všude a nikde. Je neoddělitelný a transcendentní. Ale, když má On schopnost tvořit vesmír, proč nemůže vyřešit problém Chimery?

Cobra: Je to proto, že problém Chimery vznikl nahodile, což není logické. Je to něco, co se nedá pochopit. Musí to vyřešit On, aby ochránil své vědomí před prožíváním této vzácné anomálie, a přes tuto zkušenost On začne chápat tuto anomálii a pohltí ji do sebe. Světlo samo absorbuje temnotu.

Rob – V jednom interview jste zmiňoval, že stvoření bude absorbováno zpátky do Jednoho…Proč? 

Cobra – Protože vše, co existuje, má v rámci evoluce jediný cíl- být pohlceno do Jednoho, a docílit nejvyšší možný stupeň vědomí. Prostor a čas a hmota jsou pouze projekce, které budou pohlceny zpět do zdroje.

Rob – …Pojďme k systému vzdělávání v době Události. Zhroutí se, anebo se změní?

Cobra –Bude postupně restrukturalizováno, kvůli logistice a posunu paradigmat, které bude docela drastické a bude si vyžadovat nějaký čas na přizpůsobení se. Bude docházet k určitému zmatku, protože lidé budou muset jít až za systém své víry. Mnoho starých systémů se zhroutí a lidé budou muset projít určitým psychologickým procesem, což se nestane přes noc.

Rob – Ano, a když budou tímto procesem procházet, budou zde nové formy učení se. Budeme muset odložit staré přijaté myšlenky…. Souhlasíte, že všeobecný posun paradigmat ve vzdělávání se změní od pouhého opakování faktů k takovému, že si budeme uvědomovat sebe a proces učení se a že duchovní chápání je určitá věda, je to tak?

Cobra – Ano, je to obecný trend, k němuž dojde.

Rob – Někdo řekl, proč bylo Polsko ve svých dějinách vždy v těžké situaci. 2 světová válka, napadení Německem, zrada Ruska, Anglie, a další situace. Má Polsko zásadní roli při překonání temných sil, protože si tak vysoce cení svobodu a nezávislost?

Cobra – Je to proto, že je Polsko v nešťastné geopolitické situaci, mezi Ruskem a Evropou. Je jako nárazníková zóna a tak absorbuje většinu konfliktů mezi těmito dvěma klíčovými oblastmi.

Rob – Co je Archa úmluvy? Cobra – byla to komora manifestace.

Rob – Komora manifestace, to je, že se tam objevovaly hmotné věci? Cobra – Některé rané verze tuto schopnost měly. Novější verze měly pouze schopnost vytvořit určitá elektromagnetická pole, která umožnila komunikaci s jinými dimenzemi, ale již se nejednalo o manifestaci věcí.

Rob – Kde je dnes Archa úmluvy, zmiňovaná v Bibli? (haha) Cobra - V rukou světelných sil.

Rob – Tady- ještě máme další otázky. Byla tady ta velká aféra s napadením firmy Sony hackery. Můžete o tom mluvit? A další - dá se uzavřít smlouva s ďáblem? Zda ďábel existuje, a pokud ne, komu upsaly své duše rockové hvězdy? Můžete něco říct o tom, jak byla napadena síť a Sony. Je to zřejmě snaha o falešnou událost. A zda Hnutí odporu něco udělalo. Byla Severní Korea vyřazena silami světla? Cobra – Ne, Hnutí odporu do toho nebylo zapojeno.

Rob – OK. Byl to tedy americký útok? Cobra – Ano.

Rob –Další dotaz: proč nepřichází z jiných hvězdných systémů žádná nová hvězdná semínka? Lidé, co jsou inkarnováni, jsou, až na malé výjimky, uvnitř inkarnačního procesu již 25 milionů let. Těžko se s tím smiřuje, že nás manipulovali po 25 milionů let. Proč jsme se nemohli osvobodit? Pokud někdo opravdu nechce být součástí tohoto procesu s inkarnační mřížkou, proč se sem rodíme? Tento proces opravdu není pod kontrolou administrativy. Pouze se to děje. Duše se nacházejí na duchovní úrovni a jsou přitahovány. Jak se z toho můžeme osvobodit?

Cobra: Není to lehké. Musí dojít k Události, aby byl zrušen stav karantény planety a pak se od toho osvobodíme. Jsme takto chyceni nejméně 25 milionů let.

Rob – OK. Lidé se zajímají o skandinávské královské rody. Jsou v tom také zapojeni, anebo jsou na světlé straně kabaly? b – Člověk od člověka se to různí, ale oni nejsou ti hlavní, kvůli kterým bychom si měli dělat starosti.

Rob – OK. V budhistických písmech jsou často zmiňovány příběhy o věčném ohni. Je to prý bolestivé, nepříjemné, ale potřebné. Prý si to trápení způsobuje mysl. Dá se dostat za toto utrpení, které vnímáme a které je vlastně iluzí naší vlastní mysli?

Cobra – Vždy, když kontaktujete svou duši, dostanete se za. Čím větší máte kontakt se svou duší, tím víc se dostanete za.

Rob – OK. Jak se nejlépe dostaneme do kontaktu s duší?

Cobra – Musíte být k sobě absolutně upřímní. Za druhé si musíte dovolit pociťovat své emoce a přijmout je. Za třetí je třeba oceňovat krásu. Za čtvrté meditace.

Rob – OK. Co se děje s prolomením tlaku. Je to zatím stejně vzdálené? Pokud ano, proč to nesestoupilo a neodstranilo je to z vnitřní země nebo něco.

Cobra – Vstoupili jsme do fáze průlomu, t.j. začal proces prolomení tlaku. Není to okamžitý proces. Není to okamžitá událost. Je to určitý proces, který byl zahájen aktivací portálu a který vyvrcholí událostí.

Rob – OK. Jak jste to popisoval, kolem Země je vrstva, jako u cibule, a to je pole průlomu tlaku. Zdá se, že je to v mnoha malých oblastech po celé planetě, malinké nano-viry světla, které sem pronikají a které budou úplně zářit. Je to tak? Je to jakoby přicházel z různých stran dým?

Cobra – Přesně to se děje.

Rob – OK. Co jsou to za konstrukce u Tungsten na Sibiři? Je to vlády?

Cobra – Ano, je tam docela dost konstrukcí, vojenských komplexů. Byla to oblast, kde bylo hodně aktivity v souvislosti s ruským nukleárním programem a některými tajnými vojenskými projekty.

Rob – Lze DNA manipulovat, a můžeme za pomoci slov zařídit silnější spojení mezi DNA a duší? Zpíváním manter- dá se docílit světelného spojení mezi duší a fyzickým tělem?

Cobra – Lidé jsou tak zaměření na DNA, že zapomínají na klíčový aspekt, kterým je vědomí. Nejdůležitější je stav vědomí. Cokoliv můžete udělat, abyste pozvedli své vědomí, a udrželi vyšší frekvenci vědomí, je cesta, kterou je třeba jít…

Rob – A DNA zareaguje, je to živý plamen (Přesně). Máme další otázky, k nimž se nedostaneme. Děkujeme za váš čas. Mohl byste říct nějaké informace, které jsou důležité a na které jsem se asi nezeptal, chcete se o něco s našimi posluchači podělit?

Cobra – Jak jsem řekl, vstoupili jsme do fáze průlomu a síly světla nám daly pokyn, abychom si začali vizualizovat náš život po Události. Na to se soustřeďte, a ne na to temné, co se na planetě objevuje. Ne na to, co se stalo, ale víc na to, co chceme vytvořit. Co chceme manifestovat. Co bychom chtěli na světě mít. Vizualizujte si to. Vizualizace urychluje manifestaci. Zvu každého, aby navštívil můj blog a přečetl si docela zajímavou zprávu.

Rob – Cobra, ještě jednou děkujeme.

Cobra – Díky všem a přeji vám hezké svátky a vítězství světla.

Rob – Prosím, můžete se podívat na www.prepareforchange.net a zúčastněte se pozitivní změny prostřednictvím nenásilných a mírových akcí na podporu pravdy.

Zdroj: http://thepromiserevealed.com/2014-dec-23-cobra-and-rob-potter-interview-2/

úterý 7. října 2014

Aktualizace plasmatické a planetární situaceOriginál publikoval Cobra 7. října 2014

Čištění skupiny Chimera pokračuje. Jejich základna na Long Island nemůže být tak snadno odstraněna, protože je provázána s plasmatickou skalární sítí, která tvoří páteř Závoje, a sahá při tom až do nadmořské výšky 13 840 metrů nad zemí. To je přesně ten bod, kde Chiméra a Archoni spojují své síly, aby uchránily jejich karanténní Zemi.

Pro to, abych skutečně vysvětlil, co se děje, se budeme muset potýkat s velmi hlubokými okultními znalostmi, které by pro některé lidi mohly být za hranicí science fiction.

Fyzici by plasmu popsali jako ionizovaný plyn, zatímco zkušený okultista by plasmu popsal jako skrytou rovinu (dimenzi) mezi plynným skupenstvím a čtvrtou éterickou plání:


Plasmatická pláň mezi fyzičnem a éterem je skrytým místem, kde Archoni ukryli většinu své temnoty a bylo to jejich největší tajemství. Plazmatická pláň byla stvořena jako výsledek torzních sil mezi fyzičnem a éterem, jako přímý důsledek kosmické anomálie, v době stvoření vesmíru a také se jí říká propast (Abyss). Může jí být dosaženo (nedoporučujeme!) skrze skryté portály, které mohou být nalezeny uvnitř sephira daath na kabalistickém stromu života:

http://hermetic.com/caduceus/qabalah/046_kab.html

Uvnitř plasmatických plání jsou kvantové singulární červí díry, v okultní terminologii nazývané jako Tunely Seta. Tyto červí díry obsahují strangeletové a topletové bomby a jsou svázány s fyzickým Černým Kamenem na Long Islandu. Tohle je hlavním důvodem, proč čištění plasmatické skalární sítě a Závoje trvá tak dlouho.

Světelné síly tuto situaci řeší a dosáhly již významného pokroky v odstranění plasmatických strangeletových bomb, zatímco plasmatické topletové bomby stále zůstávají výzvou.
Existuje ještě další pláň, podobná té plasmatické, ale na mnohem vyšší oktávě, mezi vyšší mentální (manasic) a buddhickou plání. Tato pláň se nazývá membránou buddhi-manas a odděluje sféry Jednoty od sfér duality. Tato membrána byla vytvořena jako výsledek torzních sil mezi mentální a buddhickou (intuitivní) plání jako přímý následek kosmické anomálie při stvoření vesmíru. Tato membrána je první věcí, která nás oddělila od Zdroje, když jsme již před dlouhou dobou, v dávné galaktické historii, sestupovali do Stvoření, jako jiskry vědomí. Také hustota této membrány bude po Události značně zredukována, když bude konečně vyčištěna kosmická anomálie temnoty.

Jak Chimera pomalu ztrácí svoji sílu, začínají prosakovat zajímavé informace:

http://www.openminds.tv/nsa-says-lost-non-redacted-ufo-files/29986

Nadějné nové technologie jsou představeny:

http://rt.com/news/188332-mox-nuclear-fuel-production/

http://inhabitat.com/the-worlds-first-saltwater-powered-electric-car-is-now-street-legal-in-germany/

Východní Aliance dělá významné pokroky na finanční frontě pro zlomení nadvlády petrodolarového systému:

http://finance.yahoo.com/news/china-start-direct-currency-trading-euro-110234836--finance.html
http://www.examiner.com/article/china-will-use-gold-and-gold-pricing-to-force-global-currency-reset

http://rt.com/business/191804-russia-ditch-dollar-2-years/

Jak už pravděpodobně víte, panika Eboly neměla takový účinek, v jaký Kabala doufala, a všechny jejich pokusy vytvořit globální válku se též rozpadají.

Islamistický Stát, tento jezuitský výtvor, dostává spoustu pozornosti od masových médií.  Jedním z důvodů Archonů a archonských jezuitských loutek, v jejich okultní válce proti lidem, je propojit v myslích mas jméno Bohyně Isis s temnými činy. Proto všem alternativním médiím navrhuji přestat používat pro Islámský Stát jméno ISIS, ale místo toho raději použít ISIL nebo Islámský Stát. Také můžete podepsat tuto petici:

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?z00m=21513247&redirectID=1467294665

Byl jsem kontaktován skupinou spisovatelů, kteří měli v letech 2009-2013 kontakt s Indonéskými a ostatními východními Asijskými Aghartskými sítěmi. Tato skupina navrhovala, aby lidé na Událost jen pasivně nečekali a poskytli spoustu nápadů, na to co by šlo udělat pro zlepšení našich životů:

http://thewhitebook2015.blogspot.tw/2014/08/the-white-book.html?m=1

https://medium.com/@Frodonomics2015/critical-mass-create-a-billion-jobs-now-dfc16d1aa50b

Objevil se další krásný nápad, po kterém by lidé mohli přehodnotit jejich situaci s bydlením:

http://www.lifebuzz.com/earthships/

Vítězství Světla je blízko!

Zdroj: http://2012portal.blogspot.ca/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochranapondělí 10. března 2014

Karanténa Země – konec hryOriginál publikoval Cobra 10.3.2014

Již je bezpečné uvolnit jistou informaci, která lépe objasní celou situaci týkající se Události a dynamického pnutí mezi silami Světla a silami Temna. I přesto, že se tato informace může zdát některým lidem šokující, již nastal čas, aby se lidé dozvěděli pravdu, protože pouze když bude pravda známa, může být situace vyřešena.

Pro kompletní pochopení situace na této planetě se potřebujeme vrátit zpět do specifického období v galaktické historii, kdy byly temné síly vytvořeny. Jako svoji hlavní pevnost si zvolily hvězdný systém Rigel v konstelaci Orionu, odkud ovládali své galaktické impérium.

Brzy zjistily, že braní zajatců jim dává nejúčinnější páku proti silám Světla, protože síly Světla se o své lidi staraly a jejich akce byly mnohokrát zdrženy, tak, aby bytostem Světla, které byly vzaty jako rukojmí temných sil nebylo ublíženo.

Temné síly vyvíjely svůj systém páky přes využívání zajatců a ve stejnou dobu vyvíjely technologie exotických zbraní, které působily paseku v celé Galaxii, ničily celé planety, vymazávaly celé civilizace.

V určitém bodě vyvinuly ten nejúčinnější systém využívání zajatců. Požadovaly, aby Zdroj přestal dávat informace o tajných aktivitách a plánech temných sil Vzestoupeným Mistrům a Galaktické Konfederaci nebo hrozily, že zničí rozsáhlé sektory Galaxie.

Od té chvíle, Světelné síly přestaly dostávat informace o určité části aktivit temných sil. To vytvořilo rozkol kosmických energií mezi Světlem a Temnotou skrze všechny dimenze, a to byl počátek duality. Na páté dimenzi a výše se temnota manifestovala jednoduše jako nepřítomnost informací a nedostatek pochopení, jak vyřešit tuto kosmickou situaci. Od té doby, některé rasy začaly věřit, že temnota a utrpení jsou nezbytnou součástí životní zkušenosti, tak jako noc následuje den a den následuje noc.

To dovolilo temným silám udělat z jejich pevnosti na Rigelu první skutečnou karanténu, kam nemohlo vstoupit žádné světlo od té doby, neboť Vzestoupené Bytosti již nepřijímali informace o aktivitách dějících se na Rigelu a proto nemohli posílat Světlo a Lásku pro léčení tamější situace. V utajení tam temné síly vyvinuly svoji nejvražednější zbraň, strangeletovou bombu.

Strangeletová bomba je slepenec těžkých kvarků, zvaných podivné kvarky:

http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_matter

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvark_s

Když je tento slepenec vystaven pod extrémní tlak a teplotu, spustí se řetězová reakce změny běžné hmoty do podivné hmoty:

http://en.wikisedi Světlaiki/Strangeness_production

Pokud by takový řetězec reakcí nebyl zastaven, pouze jedna strangeletová bomba by vyhladila celý známý vesmír. Naštěstí měly síly Světla vždy technologii, jak drasticky omezit radius strangeletové bomby. I tak je strangeletová bomba mnohem nebezpečnější zbraní, než termonukleární bomba.

Po miliony let, temné síly vytvořili pár fyzických a o dost více éterických strangeletových bomb a uložily je na Rigelu.

Před 25 000 lety vytvořili jejich druhou karanténní pevnost na planetě Zemi a přepravily sem část svých strangeletových bomb a ostatního exotického arzenálu. Tento arzenál byl skutečným důvodem, proč Galaktická Konfederace nezasáhla během Nacistického holocaustu, nukleárních explozí v Hirošimě a Nagasaki, Stalinistických čistek nebo genocidy ve Rwandě. V tu dobu Galaktická Konfederace nevěděla přesně jaký arzenál temné síly mají k dispozici, věděla pouze, že pokud zasáhnou, mohlo by to mít zcela katastrofální následky.

Po celé 20. století, Konfederace odstraňovala překážky pro První Kontakt, jednu po druhé, až byli v roce 1995 připraveni udělat tento krok učinit. To spustilo červený poplach mezi v té době hlavními Archony na Zemi a ti se rozhodly povolat všechny zbývající temné síly z Galaxie k ochraně karanténní Země. To vyústilo v takzvanou Konžskou Archonskou invazi v 1996.

v Po krátké období pár let, temné síly zvládly ovládnout většinu hvězdných systémů v okruhu 1000 světelných let okolo planety Země, s výjimkou hvězdného systému Síria. Dokonce zvládly napadnout Plejádskou hvězdokupu v 1996 a takhle to vypadalo:

http://www.youtube.com/watch?v=FGBhQbmPwH8

http://www.youtube.com/watch?v=sdbsP86XzA8&list=RDOnsnZvR4X68

Toto byl velký šok pro Plejádskou rasu, kteří před napadením strávili stovky tisíc let v míru.

Rigeliané dokonce vzali menší počet Plejádských rukojmí, přemístili je na Zemi, do hlubokých válečných podzemních základen na jihozápadě (USA) a dali jim mikročipy. Takto to mohlo ve skutečnosti vypadat na základně v Dulce mezi 1996 nebo 1997:

http://www.youtube.com/watch?v=gAjR4_CbPpQ

Galaktická Konfederace osvobodila Plejády v roce 1999 a Odboj osvobodil Plejádské zajatce z Dulce a ostatních základen v roce 2001, ale Plejádská rasa potřebovala skoro dekádu na to, aby se zcela zotavila a byla schopna se plně účastnit v operacích Galaktické Konfederace pro osvobození Planety Země.

V časové periodě mezi 1996 a 1999, byly všechny Rigelianské strangeletové bomby a ostatní exotický arzenál převezen na planetu Zemi. Převážná většina fyzických exotických zbraní byla odstraněna Odbojem do roku 2004, ale velká část éterických exotických zbraní zůstala až do velmi nedávné doby.

Mezi ostatními exotickými zbraněmi bych rád zmínil fyzické antigravitační skalární zbraně. Všechny byli odstraněni v roce 2004 a Odboj nedovolí, aby jakákoliv z takovýchto zbraní byla někdy znovu vojenskoprůmyslovým komplexem vytvořena. Odboj nicméně podporujee vývoj antigravitační technologie pro mírové účely:

http://m.disclose.tv/news/Boeing_Antigravity_propulsion_comes_out_of_the_closet/100519#DTV

Od roku 1999, Osvícení Mistři, Galaktická Konfederace a Hnutí Odboje aktivně odstraňují vrstvu za vrstvou z exotických éterických technologií karanténní Země. Po každé, když je jedna vrstva odstraněna, Vzestoupený Mistr přijme ze Zdroje informaci o další vrstvě. Poté Konfederace a personál Odboje odstraňuje další éterickou vrstvu. Tento proces stále pokračoval tímto způsobem až do doby před pár týdny, kdy se uskutečnil drastický průnik.

Po tomto Osvícení Mistři přijali informaci ze Zdroje o VŠECH zbývajících éterických temných silách a jejich technologiích. To efektivně rozpustilo samotný základ duálního systému reality a tím byla odstraněna mocenská základna nejvyšších Archonů na této planetě. Šílená realita temnoty stojící proti Světlu se brzy rozpadne a poté ji přetvrvá jen Světlo a všechno utrpení bude navždy pryč.Od 8. března 2014, zbývá pouze poslední vrstva éterických Archonů a jejich exotických éterických zbraní. Převážná většina éterických Reptiliánů je pryč, většina jejich technologií je pryč, a zbývá zde pouze malá skupina šílených Archónů s jejich exotickými éterickými zbraněmi. Zdali mají strangeletové bomby nebo něco jiného není úplně jasné, protože tato informoace dosud nebyla z bezpečnostních důvodů uvolněna. Toto je jediný zbývající faktor, který v tuto chvíli ještě brání Události. Jak dlouho tato vrstva vydrží také není z těch samých důvodů jasné.

Na fyzické rovině je vše pro Událost připraveno. Je tu také rozsáhlá flotila Konfederačních lodí obklopující Zemi. Je zde také okolo 5 miliard zahalených fyzických lodí na nízké oběžné dráze (LOE):

http://en.wikipedia.org/wiki/Low_Earth_orbit

K tomu ještě je tu okolo 120 milionů zahalených fyzických Konfederačních lodí v oblasti uvnitř Karmamnovy hranice:

http://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1nova_hranice

A Armstrongově hranici:

http://en.wikipedia.org/wiki/Armstrong_limit

Počet a strategická pozice maskovaných Konfederačních lodí v troposféře a na povrchu planety zůstávají pro tuto chvíli vysoce klasifikovány.

Jakmile se objeví první trhliny v éterické obranné vrstvě Archonů tak budou události rychle následovat. Můžeme očekávat následující vývoj, svakající v rychlé posloupnosti, a ne nutně v uvedeném pořadí:

- odtajnění extrémně vyvinuté a účinné technologie v lékařství skrze mainstreamová média

- repopiratelný důkaz existence Atlantidy vypuštěný skrze mainstreamová médSvětelné sa
- plně funkční domácí zařízení na volnou energii k prodeji skrze veřejné webové stránky

- zatknutí nebo fyzické odstranění vrchních členů Kabaly, vypuštěné skrze mainstream média

- světový finanční reset

- Událost (The Event).

Pro zrychlení procesu, mě síly Světla požádaly, abych začal na „tlačit akupunkturní body odtajnění“. Zatlačím na dva z nich. Zaprvé, jsem v kontaktu s velmi silnou pozitivní skupinou se značnými finančními schopnostmi, výrobní infrastrukturou a strategickým plánem pro spuštění masové výroby a přinesení cenově dostupných zařízení na volnou energii lidstvu. Hledají investory s fungujícími zařízeními na volnou energii, které mohou být uvedeny do masové výroby. Pokud tu jsou investoři s integritou, kteří kladou osvobození planety nad výdělek, nemají strach z Kabaly a mají funkční prototypy na volnou energii, které lze realizovat v různých měřítcích a které jsou jednoduše replikovatelné, mohou mne kontaktovat na cobraresistance@gmail.com

Zadruhé, je tu jistý projekt který zahrnuje Odboj a populaci na povrchu. Pokud tu jsou lidé, kteří měli od roku 1996 fyzický kontakt s Odbojem nebo s Aghartskou sítí, mohou mne kontaktovat na cobraresistance@gmail.com

Na fyzické rovině situace na povrchu planety pomalu dosahuje svého vrcholu. Kabala zašla příliš daleko a ultimáta sili Světla byla již vydána. Kabala potřebovala ukázku jemné verze technologie Hvězdného Prachu a tak jim byla bez problémů poskytnuta:

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/attorney-general-eric-h-holder-hospitalized/2014/02/27/3e826da6-9fce-11e3-9ba6-800d1192d08b_story.html


Zde je třeba dodat, že Hvězdný Prach nemůže být použit jen pro blokování, vyřazení nebo odstranění členů Kabaly, může být také použit pro léčbu lidí. Hvězdný Prach může vyléčit většinu příčin chronické bolesti do 15-ti minut. Je na čase, aby lidé POŽADOVALI, aby byla tato technologie uvolněna, aby pomohla přinést vyléčení lidstva. Brzy bude vypuštěno mnoho dalších vyvinutých léčebných technologií a pozitivní frakce Egyptské armády udělala tímto směrem tímto směrem první krok, i přes pokusy je zdiskreditovat:

http://www.theguardian.com/world/2014/feb/28/egypt-unveil-device-detects-cures-aids


Existence těchto zařízení mi byla přímo potvrzena Dračími zdroji a zdroji uvnitř Bílé Šlechty v Egyptě.

Lidé si konečně uvědomují akce Jezuity podporovaných žoldáků Blackwater/Academi na Ukrajině, kteří chtějí zatáhnout Ukrajinu a Rusko do vojenského konfliktu:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2576490/Are-Blackwater-active-Ukraine-Videos-spark-talk-U-S-mercenary-outfit-deployed-Donetsk.html


Jeden z důvodů je, že Jezuité chtějí vymazat Ruskou Ortodoxní Církev na Ukrajině a nahradit ji s Jezuity zpřízněnou Ukrajinskou Řeckokatolickou Církví:

http://henrymakow.com/2014/03/Israel-Shamir-Counter-Coup-in-Crimea%20.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Greek_Catholic_Church


Dalším důvodem je, že Jezuité chtějí přidat Ukrajinu do Evropské Unie, která je Jezuitským výtvorem:

http://www.djeppink.eu/en/blog/we-are-all-jesuits


Je tu mnoho skupin se silnými vojenskými schopnostmi, které začínají být na Kabalu velmi naštvané a síly Světla je nemohou a nebudou již déle držet zpátky, takže tyto skupiny nejpravděpodobněji začnou odstraňovat členy Kabaly z planety, pokud tedy již nezačali. Oni nebudou čekat na scénář masového zatýkání a na Událost. Zde bych dodal, že pouze okolo 10% Jezuitů náleží k temným silám a mnoho členů Kabaly je uvnitř sítě Iluminátů proti své vůl a proto bych rád požádal výše zmíněné skupiny aby při svých oporacích odstraňování Kabaly rozlišovaly.

Jedna z těchto skupin mě sdělila, že pokud byť jedna další osoba zamře jako výsledek žoldáckých akcí Blackwater/Academi na Ukrajině, oni začnou s odstraňováním žoldáků, a pokud to nebude dost, začnou s odstraňováním vrchních členů Kabaly jednoho po druhém.

Další skupina poradila Putinovi, že by měl namísto vojenského řešení Ukrajinského konfliktu poslat agenty Spetsnaz začít odstraňovat členy Kabaly.

Záhadný „neznámý dobrodinec“ navštívil jisté skupiny mafie a ty mu přísahaly věrnost a otočily se zády k jejich dřívějším sponzorům, Iluminátům a Jezuitům.

Jsou tu alespoň dvě další skupiny připravené jednat a já je nebudu konkrétně jmenovat.

Jak řekl minulý týden Fulford: "Mezitím sledujte, jak vyšší kabalisté mizí jeden po druhém".

Zdroj: http://2012portal.blogspot.sk/2014/03/quarantine-earth-endgame.html

Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochranaúterý 7. ledna 2014

Interview s Cobrou ze 7.1.2014 - Alexandra Meadors

Alexandra: Dobré odpoledne všem. Dnes je 7. ledna  2014.  Jmenuji se Alexandra Meadors z  www.galacticconnection.com a mám zde pravidelného hosta  Cobru, abychom vstoupili do Nového roku  2014 s nějakou opravdu dobrou informací. Máme dnes toho hodně k probrání. Nejdříve bych chtěla zrekapitulovat rok 2013. Byl to úžasný rok. Říká se mu Rok hada, kdy se opravdu zbavujeme staré kůže. Začali jsme vojenskou intervencí v Mali, s meteorem který v únoru vybuchl v Rusku. V březnu zemřel  Hugo Chavez. Všichni víme o tom, že Snowden v červnu zveřejnil tuny tajných materiálů. V červenci došlo k převratu v Egyptě, který byl dle Cobry velmi úspěšný. Napětí v Gibraltaru v srpnu. A jde to dál a dál. Teroristický útok v nákupním středisku v Nairobi v září,  v říjnu byla pozastavena činnost  vlády USA,  v listopadu katastrofa s tajfunem na Filipínách,   současně  dohoda  s Iránem o nukleárních tématech, což bylo úžasné a potom zřejmě falešný pohřeb Mandely v prosinci.  S ohledem na to co zde bylo řečeno, bych  chtěla od Tebe, Cobro, vědět, jak vnímáš rozdíl  mezi rokem 2013 a tím,  co myslíš že přijde v r. 2014,  tento rok nazývají Rokem Zeleného Koně.

Cobra : Vlastně ti,  kdo jsou citliví na vnímání energií již mohou cítit změnu,  která se udála přesně 1. ledna. Chtěl bych říct,  že tento rok  bude znám tím,  že v něm bude méně vlivu Archonů a je to doba možného průlomu,  na který čekáme.
Alexandra: Dobře, to je dobrý způsob jak ho nastartovat.  Chtěla jsem se vrátit k velmi zajímavému interview s Alfredem. Udělal jsi pár komentářů, na které jsem se Tě chtěla zeptat.  V jednom z nich  jsi mluvil o tom, že většina následků invaze do Konga byla odstraněna. Můžeš vysvětlit pozemské posádce, jak to je.  Jak můžeme vidět dopady toho.
Cobra:  Vlastně, bez invaze do Konga by byla tato planeta osvobozena již dávno. Důvodem invaze do Konga bylo co nejvíce oddálit osvobození. Většina těchto následků již teď byla odstraněna. Některé tyto kritické prvky stále představují nebezpečí a když toto bude vyřešeno, uděláme velký krok vpřed k Události.
Alexandra: Ano, a to jsem se tě chtěla zeptat – jsou nějaké nové zprávy o okupaci v Kongu? Je něco co nám můžeš říct, co není tak tajné?
Cobra :  Zatím ne. Nyní ne. Jsou  zde jisté citlivé aspekty a až to bude bezpečné, řeknu to, ale ne dříve. 
Alexandra:  O.K.  Také jsi zmiňoval, že Rotschildové  se spojili s jezuity,  aby se infiltrovali do nového finančního systém a přivlastnili si ho. Můžeš nám říct nějaké příklady,  co dělá druhá strana aby zmařila tyto aktivity? Na to mne lidé ptají a píšou – co nám můžeš říct, kdy se to odhalí na vědomé 3D úrovni? 
Cobra: Víš, problém je, že většina těch aktivit se odehrává v zákulisí. V hlavních médiích o tom není ani zmínka a téměř nic o tom není ani v alternativních médiích. (OK) Někdy o některých těchto událostech píše Fulford,  ale on je jediný.  
Alexandra: OK. Řekl jsi, že katolická církev byla založena v r. 325 Konstantinem Velkým,  který byl hlavním Archonem.   Myslela jsem si, že oni (Archoni) byli vlastně nehmotnými bytostmi  a ne fyzickými.  Není to tak?
Cobra: Jsou fyzickými i nehmotnými bytostmi. Většina z nich musela opustit fyzickou rovinu v polovině 19. století. Došlo k velké operaci světelných sil,  která se navenek projevila jako Březnová revoluce v Evropě. Bylo to koncentrováno Evropě. V té době Archoni v Evropě byli.  V důsledku toho musela většina Archonů opustit fyzickou úroveň. Těch pár kteří zůstali,  jsou dobře  ukryti a nejsou to veřejné osoby.
Alexandra: Děkuji za toto vysvětlení. Vždy jsem v tom tápala.  Řekl jsi, že v současné době  se do plánů sil světla infiltrují jezuité, jak si přesně řekl. To se v rámci hnutí odporu často stává. V jaké chvíli se tato infiltrace stane minulosti? Bude zastavena, když dojde k Události? Aby se to znovu nestalo.
Cobra:  Abych to vyjasnil, agenti jezuitů se nemohou do hnutí odporu infiltrovat přímo, ale mohou se infiltrovat mezi síly světla na povrchu, protože ty nejsou vždy vědomé. Teď to zrovna  vrcholí. Také je hodně jezuitských agenti v CIA, která je zapojena do dezinformačních kampaní na alternativních blozích a webových stránkách. Když nastane Událost, všichni tito agenti budou  odstraněni z mocenských pozic. Nebudou mít již na nic vliv.
Alexandra:  OK.  Dobře. Také jsi řekl,  že když banky po ukončení Události znovu otevřou, že „ty banky které  přežijí, přijmou nový finanční systém.“ Ptám se  na ty „banky které přežijí“.  Co ovlivní to, že přežijí?
Cobra: Banky se silným napojením na FED zkrachují, protože FED a rodiny které za ním jsou a jezuité, kteří jsou za těmi rodinami, a za FEDem, budou odstraněni z mocenských pozic. FED je  zodpovědný - FED vlastně  zapříčinil v posledních 100 letech na planetě mnoho bídy. Budou to muset nějak vyrovnat. V tomto procesu většina těchto bank s propojením na FED bude muset zkrachovat.
Alexandra:  Výborně.  Dobře. Také jsi zmínil první oficiální kontakt – budou spatřeny první bytosti  a budou kontakty zejména mezi Plejáďany a těmi, kdo jsou tomu otevřeni, poté tito půjdou do masmédií a řeknou své příběhy. Moje otázka zní: dovědí se o osobním kontaktu předtím, než k němu dojde, anebo to bude náhlé? Jak se dovědí,  že došlo ke kontaktu? Bude to vědomé, podvědomé, telepatické nebo jak?
Cobra: Bude to postupný proces. Ti lidé, kdo se dobrovolně přihlásí k prvnímu kontaktu, budou pro něj vybráni ještě předtím než k němu dojde. Hovořím o zážitcích jednotlivců.  Tito jednotlivci zažijí  opravdové fyzické přistání těchto lodí a fyzickou interakci s těmi bytostmi. Pozdrav a výměny milující energie. V první fázi to je vše.  Někteří z těch jednotlivců dostanou od Plejáďanů  dárek- což bude fyzický důkaz jejich existence a jejich pokročilých technologií. Ti lidé, kteří budou zkontaktováni,  půjdou do masmédií a sdělí svoje zážitky a předloží důkazy.
Alexandra:  To bude velmi vzrušující, Cobro. To mne překvapilo. OSN byla projektem sil světla, ale zmocnila se jí  Kabala. Když bude Kabala odstraněna,  OSN bude restrukturována tak, že jí to umožní být opravdovým reprezentantem lidstva. Můj dotaz zní: dostalo se teď světlo do OSN a pokud ne,  proč OSN nezruší?  
Cobra:  V OSN jsou někteří zástupci světelných sil a nějaký čas tam byli a vědomě pracovali v zájmu prvního kontaktu. Je to kontinuální proces, trvající teď již několik desetiletí.
Alexandra:  OK. Vlastně by to dalo mnohem více práce, pokud by měli být  zrušeni. 
Cobra:  Není třeba rušit OSN, je pouze třeba ji rekonstruovat. Odstranit Kabalu.  Nepotřebujeme vše zničit, pouze to potřebujeme změnit tak,  aby to vyhovovalo lidstvu a nesloužilo Kabale. To je hlavní co musíme udělat.
Alexandra:  To je dobré. Není nutné abychom dočista očistili ten pojem  a začali úplně od začátku.
Cobra : Ne, to není nutné. Většina resetu bude spirituální povahy a bude se odehrávat v dlouhodobé perspektivě. Fyzická infrastruktura bude měněna postupně, protože lidé potřebují čas, aby se přizpůsobili změnám.
Alexandra:   OK. OK. Zmínil jsi, že síly světla přebírají postupně vliv na masmédia - to je velmi důležitá součást,  jak pomoci planetě přejít přes Událost a také jak velmi účinně utvářet lidské vědomí. Bylo zveřejněno interview s Danem Ratherem, nevím přesně kdy, ale bylo to velmi dobře načasované. To mne úplně omráčilo, protože to uhodilo,  takříkajíc,  hřebík na hlavičku, když mluvil o obavách a strachu reportérů a o tom, jak jdou proti korporaci. To naznačuje,  že se již světlo infiltrovalo do masmédií (ano, ano). Super.  To je dobré. To jsou věci,  které pozemská posádka ráda slyší. Aby viděla nějaké aktuální důkazy. Také jsi mluvil o Hvězdném bratrství. Mohl by jsi říct více, proč si je tolik vážíš. Hovořil jsi o nich velmi uctivě jako o velmi pozitivní části sil světla.   
Cobra: Je to jednoduše proto, že dosáhli velmi vysoký stupeň duchovního vývoje. Do značné míry překonali dualitu vědomí. Jsou neúplatní. 
Alexandra:   Ach, to je úžasné. Kde jsou? Nemusíš mi to přesně říct.  Jsou v nějaké určité části světa? Anebo tvoří síť? 
Cobra:  Ne –  na mnoha místech planety.
Alexandra:  OK, to jsem si myslela. Také jsi zmiňoval, že síly světla neprovádějí invazi, ony potřebují pozvání. Oni byli pozváni. Spousta pozemské posádky se diví: Proč nám nebyl zpřístupněn vědomý kontakt, když bylo pozvání učiněno? Je to proto, že bychom byli v nebezpečí? Proč? 
Cobra:  OK.  Bylo by to pro některé lidi nebezpečné. Kabala má stále dost síly, aby vážně škodila. Je třeba tuto její moc více zmenšit,  aby to nebylo pro lidstvo tak nebezpečné.
Alexandra:  OK. Takže,  kontakt je, v principu,  dalším potenciálním prvkem ohrožení?
Cobra: Řekl bych, že v současnosti jakýkoliv dokonalý důkaz, jakýkoliv dokonalý kontakt by pro kontaktovanou osobu a její blízké představoval nebezpečí.  To je dnes hlavním důvodem.  Jsou i jiné důvody, ale toto je hlavní.
Alexandra: To mnoha lidem  věci vyjasnilo. Zmínil jsi karanténu a  jak to vypadalo před 25 000 lety.  Je zde nejasnost. Není mi jasné, co se dělo před více než 400 000 lety.  Myslela jsem,  že jsme byli tehdy v určité karanténě.  V tom čase  jsme nebyli pod kontrolou Drakoniánů anebo Orionského impéria.  
Cobra:  Totální kontrola začala před 25 000 lety, neboli  před jedním kosmickým cyklem. Mezi silami světla a tmy existuje dynamická rovnováha. Na povrchu planety byly přítomné obě síly. Když jsi si vybrala světlo, nechtěla jsi mít nic společného s temnými silami. Nebyla to karanténa. Nyní je. 
Alexandra: Co bys řekl těm,  kdo říkají, že mají pocit jakoby to již několikrát dělali (buď konkrétnější). Říkají,  že si pamatují, že již předtím vystoupili a snažili se osvobodit  lidstvo.  
Cobra : Ano, byly pokusy již dříve, naposledy před 2000 lety, a tyto pokusy ztroskotaly.  
Alexandra:  OK.  Kolik  jich selhalo v posledních  25000 letech?
Cobra :  Bylo jich jen několik a žádný nebyl úspěšný. Nyní jsme v bodě,  kdy jsme na to připraveni.
Alexandra:  OK.  To dává víc smyslu. Existuje vůbec něco,  co by to nyní mohlo zastavit?
Cobra :  Ne,  Ne.  Samozřejmě, může dojít k prodlevám, jak jste to již zažili. Bylo to plánováno na rok 2000, pak to bylo plánováno na rok 2012. Nyní máme 2014. Prodlevy jsou možné. Nic to nemůže zastavit. Žádná síla ve vesmíru to nemůže zastavit.  
Alexandra: Také jsi mluvil o Hvězdné bráně, časovém okně,  které se otevřelo na období let 1975 – 2025. Řekl jsi: transformace musí být dokonalá. Můžeš objasnit, co znamená „transformace“?
Cobra: Celá transformace, očištění a vyléčení lidstva se musí odehrát do konce roku 2025.
Alexandra:   Wow, takže máme 11 let.  Uf.  OK.  Také jsi zmínil, že když bude dosaženo kritického počtu  v masových meditacích, nakonec docílíme toho, že k Události dojde. Máš pocit,  že nyní jsme v meditacích úspěšní, co do dosažení kritického počtu?
Cobra: Pokaždé když dosáhneme kritický počet v aktivaci, uděláme kvantový skok a uděláme velký krok vpřed (úžasné). I když nedosáhneme kritického počtu, bude to trvat trochu déle. Můžeme zkrátit čas tím, že se zúčastníme portálů a aktivací. A zejména by bylo úžasné, kdyby dělalo týdenní osvobozovací meditace více lidí.  Nedělá to tolik lidí.  Nejsme vůbec u kritického množství.  
Alexandra:  Slyšeli jste to, lidičky. Meditace jsou pravidelné a jsou na Cobrových stránkách. .  OK, poslouchám.(ano, nejpravděpodobněji budete kontaktováni). Dobře. Mluvil jsi o záblesku energie, která 25. května  1975 zahájila očistný proces. Způsobila, že jsme si my, na povrchu, začali uvědomovat existenci Kabaly. Že ano? (ano) Co si myslíš, co jsme si my na povrchu začali uvědomovat v roce 2013? Co je to nejvýznamnější,  pokud jde o zvýšení vědomí na planetě?
Cobra:  První jsou Snowdenova odhalení, která způsobila, že si masy lidstva začaly více uvědomovat, že něco, kromě finančního systému, není v pořádku. Začínají si více uvědomovat, že je masy pozorují. To je velmi dobrá věc. (výborná) Druhá věc která se stala, je odstranění Muslimského bratrstva z Egypta. 
Alexandra:  To bylo ohromné, to bylo výborné.  Cítíš to všechno, co se děje v Sýrii a v Iránu? Tolik změn na Blízkém východě. Bylo to již tolikrát nastartováno,  a také světelné frakce  již mnohokrát zasahovaly. Je to pravda, že když kluci a holky na bitevním poli střílejí, někdy jim nefungují pušky. Když se vrátí na základnu, opět fungují.  Když vyjdou na bitevní pole, přestanou fungovat. Je to tak?
Cobra:  Jsou některé náznaky, že se to děje.
Alexandra:  Není to vše naplno, ale děje se to v „kapsách“. Má to  přinést mezi vojáky uvědomění?
Cobra: Má to přinést uvědomění a zastavit šílené zabíjení, jak to jen nejvíc jde.
Alexandra:  Ano, tak to je. Také jsi mi říkal o nukleárních výbuších a jak to světelné síly  zneutralizovaly.  Dostala jsem otázky od lidí, kteří se ptají „ proč tyto atomové bomby vybuchují na východním pobřeží USA?“ Můžeš to vysvětlit?
Cobra:  Nemluvil jsem o nukleárních testech anebo o odkloněných atomových výbuších. Mluvil jsem, že nebudou žádné lidské oběti  atomových výbuchů. Stále se na planetě odehrávají vojenské testy nukleárních zařízení. Není jich mnoho, ale stále se dějí. 
Alexandra:    OK, je to opravdu jasné. Lidé říkají „mysleli jsme, že to bylo ukončeno, že je to uzavřené“. Zřejmě něco  přišlo z Ruska – něco,  co se znovu týká japonské nukleární katastrofy.
Cobra:  Jsou to plané výhrůžky a tyto věci se nestanou. 
Alexandra:  Lidé říkají, že některé věci o kterých mluvíš jsou v přímém rozporu s některými věcmi co říká Ben Fulford – zejména o Vatikánu. On říká:“oni tam opravdu úplně mění věci“. Že se stávají více uvědomělými ohledně lidí, atd. a ty říkáš, že je to jezuitská taktika,  že se chtějí dělat hezkými a všechny ošálit,  aby mohli realizovat nějakou záležitost s falešnými mimozemšťany. Co se nyní opravdu děje s Vatikánem a novým papežem?
Cobra:  Již jsem ti řekl, že on je jezuitským papežem, prosazujícím jezuitskou politiku. Neříkám, že ve Vatikánu nejsou dobří lidé. Co se momentálně děje je, že se jezuité pokoušejí ovládnout finanční systém a protlačit svoji agendu a přežít událost.  Jsou mistry v manipulaci. Zřejmě jim Fulford do jisté míry věří. On má velmi dobré zpravodajské zdroje, ale není schopen říct, které jsou dobré a které ne.  
Alexandra:  A to je dneska klíčové, že -   umět rozlišovat.  
Cobra: Ano. Má některé velmi dobré zdroje. 
Alexandra:  To má. Prosím vysvětli mi – to mi jen tak napadlo. V Arkansasu je město zvané BB a úředníci pověřeni ochranou přírody říkají, že o půlnoci přesně na Silvestra, když přecházel do Nového roku,  více než 18 milionů mrtvých kosů spadlo na oblast o rozloze jedné míle. Očividně se to stalo již 4 roky po sobě,  na tom samém místě - půlnoc před Novým rokem. Jaké máš podezření? O čem to je?
Cobra: Musel bych si to celé prověřit než ti odpovím (ok) Pošli mi důvěryhodný link k této události.   
Alexandra:  To udělám. Jen aby všichni věděli – lidé se ptají: pošleš Cobrovi  tyto otázky v předstihu? V žádném případě. Cobra je stejně zodpoví. Nikdy nic nedávám Cobrovi předem.  Objevila se zajímavá informace. Jeden chlápek se začal dívat na údaje o čase na Zemi. Říká, že všechny planetární orbitální údaje jsou posunuty o  13,5 dne. Prokazuje to vědecky,  prostřednictvím softwaru který dává dohromady. Převzal údaje z NASA a všiml si, že to nehraje – nefungovalo to jak si myslel, že bude.  Začalo to ukazovat, že rozdíl je jenom 5 dnů. Za období 6 měsíců se to pohnulo z 5,5 dne na 13,5 dne odchylky.  Vycházelo mu, že globální vědomí a planetární frekvence se zrychlují a že vibrace se zrychlují. Co si myslíš?
Cobra:  Je to jenom spekulace. Kdyby se to opravdu dělo, všimli bychom si toho. Je jednoduché jak si to všimnout- stejně jako fáze měsíce. Pokud by byl takový rozdíl v čase, lidé by si toho všimli. 
Alexandra:   Ano,  OK. Ve Fulfordově materiálu je pár drobností,  které si potřebuji prověřit, stejně jako jiné. Zmínil odpuštění dluhů,  které je pro státy zásadní,  aby mohlo začít  období rekonstrukce. On řekl, že Kabala souhlasila. Souhlasíš?
Cobra: Proběhla nějaká jednání a jisté sekce Kabaly teoreticky souhlasily s odpuštěním dluhů. Byla to vyjednávací taktika a jak vidíte, odpuštění dluhů se zatím nekoná.
Alexandra:  OK.  Nevěříš tomu. 
Cobra: Ne, je to jednací taktika. Nevěřil bych tomu, dokud neuvidím že se to děje. Z informací které mám vyplývá, že odpuštění dluhů se stane jako součást finančního resetování, vyvolána a vnucena silami světla na povrchu planety (lidstvo).
Alexandra:   OK.  Wow.  Něco opravdu Kabalou otřáslo. On také zmínil cosi o intergalaktickém obchodu který bude následovat.
Cobra:  Nejdříve se tato planeta musí stát právoplatným členem Galaktické konfederace. Všude v galaxii bude docházet ke kulturní výměně a výměně hodnot. Bude to přirozený proces.
Alexandra:   OK.  Ty jsi pravděpodobně také četl tu část o Nové Republice, pokud si vzpomínáš na poslední článek který zveřejnil (Fulford).  Byly podepsány dohody o jejím vzniku a opravdovosti, když velcí kluci dostanou na kolena (irácký) dinár.  Museli podepsat příkaz k mlčení a přísahat oddanost nové Republice Spojených států.  Většinou se jprý ednalo o lidi, neopěvované hrdiny  z US ozbrojených sil a agentur. Souhlasíš s tím?
Cobra:  Nesouhlasil bych beze zbytku. Jsou jisté zdroje,  které vypouštějí o celém procesu dezinformace.
Alexandra:  OK.  On zmínil, že nová měna bude opřena o kovy. Je to to samé, jako že se vrátí zlato.
Cobra: Nejenom zlato, ale drahé kovy, včetně ostatních jako stříbro, platina, palladium, spolu se zlatem.
Alexandra:  OK.  Úžasné.  Děkuji ti. Také konstatuje, že Kabala dospěla k dohodě – která umožní aby nastala R.V. (revaluace), celosvětový reset a všechny změny, včetně balíčků prosperity. Ano, přicházejí s tím a je umožněno,  aby se  po dobu 2 měsíců  všechno hnulo kupředu. Co si myslíš o tomto konstatování.
Cobra:  Způsob, jak je celá myšlenka prezentována, se nezakládá na realitě. Revaluace není klíčová, reset ano. (to dává smysl). Způsob, jak jsou věci prezentovány, nevychází z reality. 
Alexandra: Příliš jsou tam zdůrazňovány  R.V. a dinár (irácký – pozn. překl.). Opravdu se jedná o akci CIA? 
Cobra Ano. 
Alexandra: Dokonce i teď?  (ano )  wow,  to je hodně zlé.  
Cobra : Je to taktika  odvádění pozornosti – lidé do toho vkládají hodně energie.
Alexandra:  Ano, to je pravda. Také jsem v tom byla. Opravdu vám to zpomalí život. Čekáte až vám přijde balíček. Čekáte, že vám přijdou peníze.
Cobra: Řeknu to takhle: žádné balíčky nepřijdou. To není moudrý nápad.  Nespoléhejte se na to.
Alexandra:  To mohu potvrdit. Během devadesátých let, kdy běžely programy prosperity s Kadovskym a Vlysem, jsme viděli bezpočet lidí,  kteří  ztratili domov, zdraví, auta a zaměstnání, protože tím  byli úplně posedlí a čekali, že jim přijdou ty balíčky.
Cobra:  Ano, jsem si toho vědom.  Všechny programy „prosperity“, které jsou spojeny s Kabalou, stále běží. Budou to dělat až do poslední chvíle, aby si udrželi kontrolu nad finančním systémem až do resetování  počítačového programu řídícího finanční systém.  Pokud se nestane něco nečekaného, což je možné, ale nepravděpodobné. Nespoléhal bych na to. 
AlexandraV tomto jsi konzistentní. Výborně. Zmínil jsi několik různých čínských královských rodin,  které jsou do toho zapojeny. Některé jsou světlé a jiné ne až tak světlé. Fulford řekl, že od Američanů nakupují dináry jakožto součást  R.V.,  což je způsob,  jak oživit naši ekonomiku. Souhlasíš s tím?
Cobra:  Spíše bych řekl, že Číňané nakupují tolik zlata, kolik lze, protože vědí, co přichází.
Alexandra: A to je všechno, není v tom nic jiného?
Cobra:  Myslím ,že je to všechno. To stačí.
Alexandra: Spousta lidí hovoří o Spojených státech v roce 1871, a o zákonu,  kdy se Spojené státy staly korporací. Mnoho lidí se stále odvolává na to, že se  musíme vrátit k ústavě. Hovořili jsme o  příchodu nového politického systému, který je „pro lidi, od lidí a  spolu s lidmi“. Ať souhlasíš anebo ne, nepotřebujeme se v zásadě spíše vrátit k prohlášení nezávislosti typu republiky než k ústavě?
Cobra: Jsou propojeny. Jde o postupný proces. Lidé potřebují projít všemi fázemi. 
Alexandra:  Hmmmm.  V zásadě byla ale ústava omezena, protože mohou mít plenární schůzi, kde to mohou přehlasovat a pak se to neuskuteční. Teď´je velký humbuk kolem FEDu, který má údajně vypršenou zakládací listinu.  O vánoční pauze byl schválen zákon o FEDu. Je pravda, že 23. prosince 2013 byl FED zrušen?
CobraPrakticky ne. I když platnost zakládací listiny vypršela, lze ji lehce obnovit a přesně to se  stalo. 
Alexandra:  Chci, aby si byli toho lidé vědomi. Spadá to pod ústavní legislativu. Je to tak? (ano) . Je to korporátní dohoda. Není to pro naše dobro, ani v nejlepším zájmu lidí. Také zmínil, že lidé rezignují na své funkce v úřadech a nepochybně budou stíháni, kvůli machinacím  a manipulacím při získávání dinárů v poměru 32 : k USD. Údajně dochází k  zatýkání a probíhá  kvůli tomu trestní stíhání. Je to pravda?   
Cobra: Ano, je to pravda.  
Alexandra:  Ano, ach, dobře. Je to něco, co bude zveřejněno ve zprávách?
Cobra:  Bylo to ve zprávách - v alternativních médiích.  
Alexandra:  Spíše hovořím o lidech, kteří jsou stíháni a kteří rezignují na své pozice.  Bude to pro nás zřetelné ? 
Cobra:  Dochází k některým zatčením na úrovni středního managementu. Zatím to nejsou velké ryby. 
Alexandra:   OK  On  (Ben Fulford) také řekl, že se jednalo o velkou přepadovou  akci. Také s tím souhlasíš? (Na co se odvolává?)   Odvolává se na to, že byli v zásadě znepokojeni.  Mnozí držitelé křesel v Kongresu a velká zvířata dovolili IQD holdingům výhodně a tajně vydělávat – za předpokladu různé výše očekávané výměny  -  která byla výrazně nižší než sazba, o které se šeptalo a která byla 32 - těm samým lidem bylo umožněno vyměnit si švédské koruny na kurzovní doklady zajištěných fondů. Současně jim byla povolena  10% GFR sazba. Povolili jim to obratem za slib, že tato hotovost nebude použita na obstarání  dalších  iráckých dinárů. Máme aktuální informace, že to porušili.  Říká se, že tisíce jich to porušilo. Na toto je dostali,  aby rezignovali a budou stíháni.

Cobra: Řeknu to takhle. Když vyjde najevo celá pravda o iráckém dináru - celá historie, která je obrovská, bude to pro mnoho lidí šok.  (Uf) Řekl bych že se je třeba od toho držet stranou.  Takhle se věci nedělají.
Alexandra:   OK. Souhlasíš s tím, že naši mimozemští bratři a sestry odklonili mnoho příchozích asteroidů a komet, aby zabránili škodám na Zemi?
Cobra: Ano, souhlasím.
Alexandra:   Dobře. OK. Můžeš potvrdit, že vedení FEDu již má nedostatek  finančních prostředků a od 28. prosince  nemůže vyplácet důchody bývalým  americkým vojákům.
Cobra  Peníze byly odkloněny pro Kabalu – aby přežili a udrželi matrix v chodu, potřebují víc peněz.  
Alexandra:  OK.  Je to opravdu tak, anebo dostanou penzi dodatečně anebo je to propaganda, aby se lidé báli a panikařili.
Cobra:  Je možné, že se situace dostane zpět do normálu. Na celý finanční sektor je vyvíjen zvýšený tlak a roste v něm  napětí. Toto je postranní efekt tohoto tlaku.
Alexandra: Doufám, že to pro veterány dobře dopadne. Papež František přišel s tím,  že se dohodli, že začnou do kardinálských, biskupských a kněžských funkcí jmenovat ženy.   A)  myslíš že je to pravda  B )  je to další taktika jak si zajistit příznivou reakci  veřejnosti vůči Vatikánu?
Cobra: Vatikán o této možnosti uvažoval již dlouho. Uvidíme co se stane. To ale nemění jejich základní strategii. Strategii jezuitů, kterou jsem již mnohokrát vysvětloval.
Alexandra:  Jsi obeznámen s případem Jamala - al Jamala?   Palestinského ministra zahraničí? (ani ne). Zkoušel doma otevřít trezor - stalo se to  minulý měsíc a vyletěl do vzduchu i  s trezorem. Vzhledem k tomu, že byl velvyslancem -  když si o něm neslyšel tak asi nevíš, co to mělo znamenat.  Jen jsem byla zvědavá jestli jsi něco nezaslechl.
Toto je zajímavé - koluje informace, že byla do vesmíru vyslána  raketa s plutoniem,  která směrovala k Saturnu. Souhlasíš s tím?
Cobra:  Šlo o součást tajného vesmírného programu. Byly provedeny nějaké pokusy. A také byla poslána raketa k Jupiteru. Tyto věci již nejsou povoleny.
Alexandra:  Dobře. Proč k Saturnu.  Je to proto, že je to planeta zodpovědnosti a úkolů a lekcí a že nás na emoční úrovni ovlivňuje? Proč by to Kabala dělala?
Cobra:  Jednu dobu ten experiment provedli se všemi hlavními planetami solárního systému, nejenom se Saturnem.
Alexandra:  Takže jsme byli jenom pokusní králíci, aby se vidělo jak na to budeme reagovat?
Cobra: Lidstvo to nebude tolerovat. Chtěli lépe porozumět tomu, jak se za určitých okolností chová hmota.  
Alexandra:  Zajímavé.  Říká se, že mnoho cizích ras,  které byly podřízeny Reptiliánům,  jenom hrají své hry - že chtějí získat informace a pracovat se světelnými frakcemi proto, aby se zbavili Reptiliánů  a oni sami mohli postoupit na vyšší příčku hierarchie.
Cobra: Ne – to není záležitost hierarchie. Jedná se o vědomou vesmírnou spolupráci. Poté, co Zeta Reticuli prošli emocionální léčbou, začali aktivně spolupracovat a začali konfederaci pomáhat.
Alexandra:  To je dobrá zpráva. Mnohokrát jsi říkal, že nedovolí, aby byli unášeni lidé. Je to tak správně?
Cobra: Již se to neděje.
Alexandra:  Proč to lidé stále cítí  a prožívají únosy ?
Cobra:  Po únoru loňského roku se jedná o pár ojedinělých případů. Určitým způsobem se jednalo o zbytky té technologie. Od února loňského roku jsem neslyšel o žádných případech.
Alexandra:  OK.  Od února 2013.
Cobra:   Února 2013.  (ano)
Alexandra:   Něco ti přečtu: “ …ohledně vyšší bytosti, zapojené do hmotných záležitostí, jako je například pád z vyššího stupně vývoje - v tomto smyslu je Darwinova teorie vývoje člověka, vývoje z opic,  v protikladu s novou myšlenkou,  že ve skutečnosti lidstvo pozvedlo opici na vyšší bytost, že evoluce přišla seshora, když do hmoty vstoupily vyšší síly, hrály si s hmotou a jejich zásluhou se hmota stala součástí  utváření vyšších bytostí.“  Není to tak, že tvořením ve hmotě se vyvíjelo vyšší vědomí, anebo jinak řečeno, že vědomí vstoupilo do energie hmoty a dalo této formě život? Co myslíš? 
Cobra:  S většinou řečeného souhlasím.  
Alexandra: Myslím, že to bylo velmi hluboké a  zajímavé. Také se říká, že bylo zveřejněno  jenom 1% Snowdenovych matriálů. Proč?
Cobra: Z mnoha důvodů. Jeden z důvodů je obrovské množství údajů. Množství údajů, které musí být zpracovány ručně. Většina údajů není zajímavá. Druhá část je citlivá a ještě nebyla zveřejněna. Nebojte se, přijdou ještě další. Bez obav.
Alexandra:  OK. Jenom se mi líbí co jsi řekl. Z Ruska přišlo varování – varují své rodiny v USA, že do Atlantiku se zřítí velký asteroid s ničivými následky.  Můžeš o tom  hovořit? Je to pravda?
Cobra:  Ne. Došlo ke zřícení asteroidu do oceánu, do Atlantiku. Byl to malý objekt. Nebylo to nebezpečné.
Alexandra:  Máme určité obavy z dopadu ISONu.
Cobra:  To vůbec nic není. Tato kometa se úplně a dočista rozpadla v nicotu. Již neexistuje. Vůbec.
Alexandra:  Žádné zřícení. (ne).  Co si myslíš o tom quan-o-rito viru – údajně byl ukraden z národních laboratoří v Galvestonu. Teď se šíří fámy  o lidech, kteří záhadně onemocněli a zemřeli. Jsem zvědavá co si o tom myslíš.
Cobra:  To se děje v posledních desetiletích pořád. Viry jsou kradeny. S viry se hodně experimentuje. Vytvářejí se nemoci. Stále a stále to pokračuje. Nevzejde z toho ale nic opravdu nebezpečného. Bude tomu zabráněno. 
Alexandra: Také jsem chtěla hovořit o chemtrailsech,  že je jich překvapivě méně než v minulosti. Měli jsme i 4-5 dnů bez chemtrailsů. To mi minule napadlo a chtěla jsem vědět, co si myslíš. V jižní Kalifornii je část, údolí, které je neuvěřitelně zamořeno smogem.  Hory tam tvoří podkovu - smog stoupá od oceánu a je v nich zachycen.  To se děje po většinu roku. Musela jsem tam odcestovat a  poprvé   jsem viděla,  že to bylo odváto pryč. Uvědomila jsem si, že nejenom, že byly vyčištěny chemtrailsy, ale i celé nebe - od smogu, nežádoucích kovů, atd., které jsou běžně v ovzduší. Je to tak?
Cobra: Ano, přesně to se děje.
Alexandra:  Úplně jsem zalapala po dechu když jsem to viděla. Nejenom že nás zbavují  chemtrailsů, ale i čistí vzduch. Jen jsem chtěla, aby lidé jinak přemýšleli o chemtrailsech.
Alexandra:  OK. Také se říká, že na Blízkém východě nefungují atomové zbraně. Vůbec nefungují. Souhlasíš?
Cobra:  Nefungují za určitých okolností. Existuje způsob, jak mohou světelné síly zablokovat nukleární zbraně, aby nemohly lidem škodit.
Alexandra: Také jsi, Cobro, hovořil a schůzce bývalých a současných afrických prezidentů- je to zajímavé, když si spočítáme, jaké sumy byly investovány v Africe v průběhu roku 2013. Je to ještě  více horká půda než Blízký východ.  Děje se tam toho více než na Blízkém východě? 
Cobra: Ne, to bych neřekl. Je to jenom jedno ze strategicky důležitých míst pro světelné síly a pro Kabalu.
Alexandra:  Také se říká, že od půlnoci se stanou všechny  americké dolary neplatné. Říkají  abychom nepanikařili atd. atd. Všude se o tom mluví. Jak to cítíš? Bylo tam dost, no,  ne přímo paniky, ale když lidé slyšeli že Čína vykupuje všechno zlato a že již nepoužívá dolar pro žádný typ obchodu … Jak si momentálně s našimi dolary stojíme? Snad zase jenom vytiskli  nové stodolarovky. 
Cobra: Není v zájmu světelných sil devalvovat dolar. Existuje iluminátský plán devalvovat dolar, ale v tom nebudou  úspěšní.
Alexandra:  Protože vesmír je založen na zvuku a my nejsme zralí pro  ty zbraně které máme, tj. nukleární apod.  a to že jsme ve druhé světové válce shodili bombu, která negativně  ovlivnila tolik civilizací a ras. Je pro ně tak důležité pomáhat nám v tomto procesu nakolik je pro nás důležité přežití?
Cobra: Chtějí pomáhat lidstvu  protože lidstvo milují. Chtějí, aby byli lidé jako jedna velká šťastná rodina. Oni toho stavu dosáhli a chtějí to sdílet i s námi ostatními. To je celé.  
Alexandra:  Nemá to nic společného s jejich přežitím.
Cobra :  Ne, mají všechno. Nic od nás nepotřebují. 
Alexandra:  V několika článcích jsem se dočetla, že je to proto, že základním prvkem vesmíru je zvuk a ten, který vydáváme my,  negativně vplývá na jiné solární systémy a galaxie. Je to tak?
Cobra: To není možné. Kolem Země je taková tachyonová membrána,  která nedovolí, aby se za tuto bariéru dostala jakákoliv škodlivá energie včetně zvuku. Takže lidstvo ani Kabala nemohou za touto bariérou nic ovlivnit. 
Alexandra:  Wow . To je pro mne moc důležité. Cobro, to je fantastické. Jako vždy, děkuji ti za všechny informace. Vždy lidem říkám - že důvodem proč do toho vkládám tolik práce - věřte mi,  zabere to spoustu času shromáždit pro Cobru všechny dotazy.  Jak vidíte, Cobra je seriozní chlapík,  rád se dá do práce. Že, Cobro?
Cobra: Ano – chci, aby tato planeta byla co nejdříve osvobozena. To je momentálně pro mě nejdůležitější. 
Alexandra: Určitě. Děkuji ti a přeji všem šťastný Nový rok. Pamatujte, že na nás záleží, jak vidíme a vnímáme naši realitu. Udržujte pozitivní myšlení a záměry s vědomím, že tvoříme nádherný svět. Pokud máte dotazy k odstraňování implantátů, přejděte, prosím, na začátek mého každodenního blogu. To je vše. Díky že jste poslouchali www.galacticconnection.com. Přeji všem krásný zbytek týdne. Díky, Cobro.
Cobra : Díky všem že poslouchali a  - světlo zvítězí!
Alexandra:  Ano, světlo zvítězí. Jo. Ahoj