středa 2. května 2012

Odstranění Kabaly


Originál publikoval Cobra 2.5.2012

Fáze 1: Zatýkání

Kabala napáchala ve společnosti takovou škodu, že musí být okamžitě zastavena. Směr zatýkání Kabaly je jediným směrem, kterým je možné jít. Existují někteří New Age jedinci, kteří jsou proti tomuto postupu, a říkají, že násilí plodí jen násilí. Ti musí pochopit, že toto není produkování dalšího násilí, ale že se jedná o ochranu nevinných lidí před sociopaty Kabaly. Každý den prodlení znamená, že umře 25.000 lidí hladem, který je důsledkem činů Kabaly. Proto bude tato akce podniknuta hned, jakmile bude vše připraveno a odstraní Kabalu ze společnosti.

Fáze 2: Obvinění

Po Události budou členové Kabaly odvezeni do věznic, kde budou v naprosté izolaci od okolního světa a kde budou odděleni od sebe.

Následovat bude proces obvinění a při kterém bude žalobcem lidstvo, jako celek. Bude to masová katarze a dramatické léčení pro lidstvo, které uvidí, jak se tito kriminálníci konečně budou zpovídat ze svých zločinů. Lidstvo jako celek rozhodne, co se s těmito jedinci stane tak, aby bylo dosaženo rovnováhy.

Některým z nich bude zajištěna amnestie. To se týká zejména těch, kteří se mezi Illumináty narodili a v zásadě neměli jinou možnost, než jít s programem nebo riskovat své zabití. Je tam mnoho dobrých duší, které se touží dostat ven. Pár z nich už to udělalo a nyní bojují na straně Světla. Mnozí další zběhnou těsně před tím, než zatýkání začne. Mnozí z těch mladších generací iluminátů s jejich programem nesouhlasí a někteří v tajnosti pomáhali silám Světla v porážce Kabaly. Po Události bude těmto lidem poskytnuta psychologická pomoc a budou schopni se začlenit do společnosti.

Pro mnoho členů Kabaly nebude amnestie možná. Budou muset napravit své dřívější činy. A ti, kteří nebudou schopni, nebo nebudou ochotni tak učinit, budou z této planety přemístěni pryč.

Toto bude muset proběhnout v mezích zákona, během procesu, který povede lidstvo jakou celek. Nebudou dovoleny žádné privátní hony na čarodějnice, protože by to ostatní připravilo o katarzi a proces znovunastolení rovnováhy. Nebude to provedeno s cílem odplaty, ale z důvodu obnovení rovnováhy. Odplata je past, a nic neřeší. Jenom si připomeňte, co se stalo při Francouzské Revoluci. Po události nebudou soukromé násilné činy proti členům bývalé Kabaly tolerovány, a bude na ně pohlíženo jako na zločiny podle běžného práva.

Fáze 3: Integrace do společnosti nebo rozpuštění v Centrálním Slunci.

Ti, kteří vyrovnali následky svých minulých činů, započnou proces integrace do společnosti. V nové společnosti jim nebude dovoleno zastávat žádnou veřejnou funkci. Takto se časem ukáže, zda by byli schopni takovou funkci vykonávat bez toho, aby škodili ostatním.

Většina členů kabaly jsou sociopaté – jinými slovy nejsou schopni pozitivních emocí, které nás dělají lidmi. Zde si můžete přečíst docela dobrý souhrn toho, co to sociopaté jsou, a jak se chovají:

http://www.mcafee.cc/Bin/sb.html

Ti členové Kabaly, kteří budou odstraněni z planety, předstoupí před galaktický soud a budou souzeni podle Galaktického Kodexu, Článek III.

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/10/galakticky-kodexplaneta-zeme-je.html

Někteří z nich budou schopni přijmout Světlo a vyrovnat následky svých minulých činů. Nejdříve budou odvedeni do komor simulujících virtuální realitu, aby porozuměli tomu, jak se cítily jejich oběti a pak učiní všechno možné, aby tu situaci napravili. Poté budou integrováni do galaktické společnosti.

Další z nich nebudou schopni nebo ochotni Světlo akceptovat a následky svých činů nenapraví. Ti jsou nenapravitelní a budou odesláni do Galaktického Centrálního Slunce na restrukturalizaci.

Jejich osobnost a esence duše bude tímto elektrickým ohněm rozložena na úplně základní elementární esenci. Elektrický oheň Centrálního Slunce rozloží jejich kauzální tělo (vozidlo duše). Poté bude rozpuštěna individualizovaná jiskra duše, spolu se všemi vzpomínkami a individuálními rysy. Ta bude navrácena do Zdroje a bude muset začít nový cyklus evoluce od počátku.

Tento proces bude dokončen před prvním kontaktem. Po prvním kontaktu s Galaktickou Konfederací na Zemi již nikde v celém vesmíru nebude temnota existovat.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2012/05/removing-cabal-normal-0.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana