sobota 31. března 2012

O blogu Portal2012


Publikoval Cobra 31. března 2012

O tomto blogu (http://2012portal.blogspot.cz/)

Žijeme v neobyčejných časech. Toto je změna či zlom věků. Finanční systém se restrukturalizuje, matrix se rozpadne a zrodí se nová společnost. Naše realita se brzy změní a změny zasáhnout všechny. Tento svět čeká vstup do kompletně nové dimenze, nové reality, do konce lineárního pojetí času. Jste připravení? Tato cesta není jen uvítání pro připravenost... Je to kompletní příprava pro tyto neobyčejné časy. Zahrnuje to informace a vedení ohledně doby okolo roku 2012 a planetárního dimenzionálního posunu,  ještě nikdy předtím odhaleného na této planetě.

Překlad: Martin