pátek 12. října 2012

Hlavní plánOriginál publikoval Cobra 12. října 2012

Zkušenost zejména v posledních pár měsících ukazuje, že lidská povaha je velmi citlivá na Archonský fyzický a nefyzický vliv.

Archoni uspěli v rozštěpení hnutí osvobození. Povrchové pozitivní skupiny byli infiltrovány a narušeny, ty jenž zůstali čistí byli zesměšňování a napadáni. Jakékoli vaše nápady ohledně toho, jak zmenšit rozštěpení pozitivních skupin a dosažení více jednoty mezi nimi před Událostí bude velmi vítano.

Také, tu bylo mnoho údajně pozitivních jedinců a skupin bojujících o kontrolu nad kolaterálními účty. Ukázalo se, že chamtivost zvítězila nad motivací přinést tyto peníze zpět lidstvu.

Přijal jsem informaci z velmi důvěryhodného zdroje, že Keenan není poručníkem nad kolaterálními účty. Identita skutečného poručníka musí zůstat pro tuto chvíli utajena, tak aby mohl pracovat pro dobro lidstva bez přerušení. Je tu pár pozitivních skupin pracujících pro stejný cíl vrácení fondů zpět lidstvu, ale informaci o nich nenajdete nikde na internetu. Oni nic neoznámí. Pokud budou úspěšní, věci se prostě začnou dít.

Všechny výše zmíněné faktory byly zdrojem zpoždění, které mnohé frustrovalo. Proto byl původní plán rozšířen a bude tu představen.

První část Hlavního plánu se týká průlomu Světla na nefyzických pláních. Síly Světla použily pokročilou vortexovou technologii pro čištění nefyzických plání. Všechny tyto vortexy tvoří síť Světla, která se stává silnější a silnější den za dnem. V jistém bodě bude dosaženo kritického množství Světla a to vyústí v masivní příval sil Světla na mentálních, astrálních a éterických nefyzických pláních uvnitř úzké vrstvy, která obklopuje povrch planety Země a stále teď obsahuje pár Archonů a mnoho jejich reptiliánských nohsledů s jejich negativními technologiemi. Tento průlom odstraní všechnu zbývající temnotu z nefyzických plání.

Toto je zásadní krok a musí se stát před Událostí. Jinak by Archoni a jejich reptiliánští nohsledi začali tlačit na psychologicky slabá místa lidstva a to by mohlo jednoduše vést k rozšíření válek a násilí. Lidské masy jsou velmi otevřené k vracení se k násilí pod stresem kombinovaným s Archonským fyzickým a nefyzickým vlivem, jak zkušenost s Nacistickým Německem a genocidou ve Rwandě jasně ukázala. Pod Archonským vlivem jsou lidé také rychlí k obviňování a útočení a to by mohlo jednoduše vést k honům na čarodějnice a davy, lynčující ty lidi, kteří jim nejsou po chuti. Kdokoli by mohl být napaden a označen jako »spolupracovník Kabaly« nebo nějak podobně. Takovým věcem je potřeba předejít a proto se Událost NESTANE před tím, než bude o nefyzické pláně postaráno.

Druhá část Hlavního plánu se týká fyzické části Události samotné. Od té doby, co je většina povrchových pozitivních skupin teď rozštěpena, nebudou se účastnit Události jako skupiny. Plejáďané a Hnutí Odporu jako dvě hlavní nepovrchové pozitivní skupiny uskuteční to, co se nazývá Management Hlavního Plánu Pomocí Volné Skupiny. Nejdříve přijde impulz ze Zdroje, že je správný čas pro začátek Události. Plejáďané a ostatní pozitivní mimozemské rasy mají dokončený přehled o každé lidské bytosti, jejich myšlenky a motivace a tak jednoduše rozhodnou, kdo může být součástí počáteční proměnlivé fyzické skupiny, která spustí Událost. Oni odešlou informaci do Hnutí Odporu.

Povrchoví operativci Hnutí Odporu poté kontaktují klíčové osoby této proměnlivé povrchové skupiny. Některé z těchto klíčových osob jsou v pozicích uvnitř Ruska, Číny a Americké armády. Tyto klíčové osoby budou kontaktovány osobně nebo přes telefon a bude jim nabídnuta prostá volba. Budou pozvání, být součástí operací Události. Oni buď přijmou nebo odmítnou podle rozhodnutí jejich svobodné vůle. Bude jim dáno pár minut na rozhodnutí. Pokud přijmou, dostanou další instrukce, koho kontaktovat a co dělat. Pokud odmítnou, nebudou již kontaktováni. Tyto osoby, které budou poté kontaktováni přímo klíčovou skupinou udělají jejich vlastní rozhodnutí a tak se proměnlivá skupina vrhne do akce. Tento celý proces bude velmi rychlý a bude pro Kabalu překvapením. Nebude tu nejpravděpodobněji žádné předcházející „Zelená Kontrolka“ oznámení skrze internet, protože by byl moment překvapení ztracen.

Jak operace Události budou postupovat, Plejáďané a ostatní mimozemské rasy budou mít kompletní přehled nad silami a slabinami každé lidské bytosti, která bude součástí operací. Podle tohoto budou dávat konstantní aktualizace informací v reálném čase Hnutí Odporu o tom, jak měnit role a pozice lidí v proměnlivé skupině. Lidé dělající zásadní chyby budou muset skupinu opustit a ztratí přístup k informacím operací a ostatní lidé budou přijati. Tak bude tato proměnlivá skupina chráněna od infiltrace Kabaly a také od negativních aspektů lidské povahy. Operativci Hnutí Odporu nebudou přímo zahrnuti v operacích samotných, ale budou pouze asistovat s informacemi a instrukcemi. Tato celá operace potřebuje být řízena bytostmi, moudřejšími než většina povrchového lidstva, aby byla úspěšná.

Po Události, lidské masy obdrží psychologickou pomoc a spirituální léčení, aby byli dezinfikováni od Archónského viru. Archónský virus byl udržován mezi lidskými masami předáváním traumatické myšlenkové kontroly z generace na generaci. Až bude toto odstraněno, lidské bytosti budou objevovat, že násilí je ošklivé, NEŘEŠÍ nic a není ze své podstaty součástí lidské povahy.

Jeden z klíčových faktorů, které udržovaly kontrolu temných sil bylo, že byli lidé naučeni nepodporovat jeden druhého. Jedna z prvních lekcí, kterou se lidstvo potřebuje naučit je lekce podpory. Lidé začnou využívat svoji svobodnou vůli a zvolí si lásku. Oni obdrží obří podporu od sil Světla, proto, aby se naučily jak milovat jeden druhého. Žádná pomsta proti Kabale nebude tolerována. Každý člen bývalé Kabaly bude mít právo na řádný soud a ti, ochotní se přiznat a spolupracovat mohou být schopni se včlenit do společnosti. Událost není o pomstě, je to o zastavení VŠEHO násilí na této planetě, odstraněním Kabaly od moci.

Protože všechny lidské faktory vyvolaly zpoždění, pouze první část Plánu 2012 (Událost) může nastat v roce 2012. Zbytek plánu (Restrukturalizace a První Kontakt) se stanou později.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.de/2012/10/the-masterplan-experience-especially-in.html

Překlad: Martin


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

neděle 5. srpna 2012

Bratrstvo Hvězdy


Originál publikoval Cobra 5.8.2012

Tento článek bude o druhé pozitivní skupině pracující tajně za scénou pro dobro lidstva a osvobození planety.

Získal jsem přístup k jednomu z ezoterických textů, který byl napsán jedním členem této skupiny a já ho teď celý uveřejním s plným svolením této skupiny.

"Bratrstvo Hvězdy je planetární skupina, která tu na Zemi představuje Modrou Lóži ze Síria, která je ve spojené se Síriem skrze Jupiter a Jupiterské velitelství. Smysl Bratrstva Hvězdy je vést evoluci této planety pod vedením Sanata Kumary. Vnitřní kruh Bratrstva Hvězdy jsou Mistři a Arhati, jenž dříve dosáhli jejich Vzestoupení na této planetě. Vnější kruh Bratrstva Hvězdy je Ezoterické Bratrstvo zahrnující následníky Vzestoupených Mistrů, kteří dosáhli sedmého podstupně třetí Iniciace. To, co zde fyzicky ukotvuje Bratrstvo Hvězdy je rozsáhlé podzemní království Šambaly, kde operují Velké mysterijní školy Transhimálajského Bratrstva. Ezoterické Bratrstvo představuje jeho předsíň.

Bratrstvo Hvězdy nebylo od doby Atlantidy nikdy veřejné. Pracovalo v utajení skrze jeho následovníky. Členové Řádu Hvězdy jsou zároveň následovníky Bratrstva Hvězdy. Řád Hvězdy je komunita, mandala 144 000 hvězdných bytostí první, druhé a třetí Iniciace, které se inkarnovaly na této planetě se záměrem, okultní triangulace světla a tmy [triangulace-projev dvou rozdílných energií komunikujících skrze jednu společnou]. Členové Řádu Hvězdy ovlivňovali situaci ve světě skrze telepatické vedení z Bratrstva Hvězdy.

Byly to oni, kdo způsobili rozkvět Řecko-Římské kultury s pomocí telepatických otisků z Bratrstva Hvězdy. Činili tak jako Druidští kněží v Keltské kultuře. Jako Esejci spolupracovali na projektu Vzestoupení rodové linie Ježíše a Magdalény/Grálu a také jako protiváha třinácti šlechtickým rodům temné pokrevní linie. Také založili počátky Súfijského Řádu. Ve 12. století započali Katarské hnutí, které oživili mystéria Bohyně skrze Trubadúrskou poezii a také oživili gnosticko-křesťanská mystéria z dob před konstantinsko-křesťanským kultem. Ve 13 století založili Templářský řád, který vznikl na základě objevení Isisianských ezoterických textů v kryptě pod Šalamounovým chrámem. Informace na těchto svitcích umožnily oživení mysterií staré Egyptské hvězdy a vznik svobodného zednářství. Na základě impulsu z Bratrstva Hvězdy, skryté Katarské lóže spustily ve Florencii období Renesance okolo roku 1450 a to dalo tvar naší západní civilizaci takovou jakou ji známe dnes. To vyplnilo podmínky pro příchod prvních představitelů Ezoterického Bratrstva do Evropy z podzemí Tibetu.

Od té doby do dnes několik tuctů představitelů Ezoterického Bratrstva v Evropě pracují tajně za scénou. V 16. století byly aktivní především ve Florencii, Benátkách a Veroně, v 17. století převážně v Londýně a také jinde v Anglii a v 18. století hlavně v Paříži. Ezoterické Bratrstvo přenášelo spirituální impulsy Řádu Hvězdy pro začátek hnutí Osvícení toto přetvořilo 18 století a dalo základy pro vědeckou a technologickou revoluci.

Ezoterické Bratrstvo spustilo tvoření mysterijní školy skrze hraběte Saint Germaina v Paříži roku 1775. Tato tajná mysterijní škola byla aktivní asi 100 let a poté Ezoterické Bratrstvo spustilo stvoření Theosofické Společnosti skrze H.P. Blavatskou v roce 1875. Skrze telepatické nápady, Ezoterické Bratrstvo vedli vývoj vědy, zejména přes Nikolu Teslu.

Teď se již Ezoterické Bratrstvo nepodílí v systému Matrixu na planetě Zemi. Žijeme na blíže neurčeným místech na povrchu planety.

Ezoterický symbol Bratrstva Hvězdy je nebeský kámen Síria, ohnivý klenot, cinta mani, lapis ex coelis, jenž představuje klenot našeho skutečného Já (atma-buddhi-manas).

Ezoterický symbol Řádu Hvězdy je Kalich Vltavínu, nebeský kámen Plejád, Svatý Grál, sangreal, který představuje naše kauzální tělo a hvězdnou šlechetnost, mandalu 144 000 hvězdných bytí světla.

Amor Vincit Omnia!"


Bratrstvo Hvězdy je poslední čistý pozůstatek mysterijních škol Světla z Atlantidy. Kabala se ho bez úspěchu pokoušela infiltrovat, protože mají velmi striktní pravidla přijetí. Bohužel, Kabala byla již více úspěšna s infiltrováním se do více veřejných mysterijních škol, tak jak to Jezuité byli schopni udělat se svobodnými zednáři na počátku 1800 a stejně tak byla infiltrována i Theosofická společnost po tom, co Helena Blavatská zemřela a její učení byla později zneužita Kabalou. Toto je zdrojem tolika zmatku mezi Pracovníky Světla, ale skutečné učení bude brzy obnoveno, jako část operace Snová Země.

Z tohoto důvodu mne další členové Bratrstva Hvězdy mohou kontaktovat na e-mailu: cobraresistance@gmail.com

Vítězství Světla!

Zdroj: http://2012portal.blogspot.cz/2012/05/removing-cabal-normal-0.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. OchranaProsíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pondělí 18. června 2012

ZávojOriginál publikoval Cobra 18. června 2012

Tak jak vstupujeme do období, kdy bude rozhodnut osud této planety a lidé potřebují být informovaní, aby si mohli zvolit lepší cesty, nastal pro mě čas, abych zveřejnil informaci o Archonech.

Před 26 000 lety, Archoni prohlásili tuto planetu za svůj majetek a všechny bytosti žijící na ní za své zajatce a otroky. Prohlásili tuto planetu za zónu karantény a každé vesmírné vozidlo vstupující nebo opouštějící planetu potřebovalo speciální povolení od Archonů. Toto je důvodem pro takzvané "nezasahování" o kterém tolik slyšíme. Lidská rasa byla po celá tato milénia Archóny držena jako rukojmí, a poté, co byla lidská rasa udržována v nekonečné smyčce systému reinkarnací, znovu a znovu na to samé místo, nastalo zapomění a přišla letargie. Čas amnézie je téměř u konce. Po 21. červnu tohoto roku, záchranné operace koordinované pozitivními mimozemskými rasami zesílí na intenzitě.

V minulosti byl jedninou cestou jak z této karantény utéct proces vzestoupení, během kterého člověk musel uvolnit všechny závazky a připojení (attachments) na všech fyzických, éterických, astrálních a mentálních realitách, kde Archoni mohou působit. Jakmile ale bude rozpuštěn karanténa, lidstvu se otevře alternativní cesta ke svobodě cestovat do jiných solárních systémů.

Archoni svoji kontrolu udržovali díky speciální technologii, která je nazvána Závoj. Je to elektromagnetický frekvenční plot na nižší astrální a především na éterické pláni, s dosahem maximálně 13,4 kilometrů směrem nahoru a směrem dolů od povrchnu naší planety Tento plot do značné míry zabraňuje Světlu vstupovat do karanténní Země. Závoj je ovládán nefyzickými Archony. Tato technologie by mohla být nejlépe popsána jako éterický HAARP. Zkresluje strukturu časoprostoru na kvantové úrovni a tak vytváří velké potíže pohonným systémům UFO pozitivních mimozemských sil. V minulosti, to značně zbrzdilo postup pozitivních mimozemských sil vůči této planetě.

Stranou od držení pozitivních mimozemšťanů na uzdě, má Závoj funkci programování / přeprogramování lidské populace a její udržování v reinkarnačním / recyklačním procesu. Teď vyjmenuji několik z hlavních astrálních / éterických programů pro inkarnované lidi aktuálně v provozu:

1) Snižování vědomí a světelného těla / deaktivace merkaby. Tento program je udržován pomocí rezonanční technologie éterické stojící vlny.

2) Blokování svobodné vůle a pozitivní iniciativy. Tento program je udržován pomocí éterické infrazvukové technologie. Část tohoto zvuku je vysílán vůči fyzické rovině a někteří lidé ho mohou slyšet jako velmi nízko frekvenční šum. To bylo zdrojem záhadných zvuků, které lidé slyšeli na počátku roku 2012 a ne ničení hluboko podzemních armádních základen, jak některé zdroje chybně hlásili. Infrazvuk blokuje určitá centra ve fyzickém mozku a to blokuje pozitivní iniciativu. Tento infrazvuk je také zdrojem neobvyklé unavenosti, kterou mnozí lidé zažívají bez zjevného důvodu.

3) Snižování inteligence. To je prováděno vyvoláváním silných magnetických polí do éterického mozku a do membrány mezi fyzickým a éterickým mozkem a to narušuje proces myšlení. Tento program má za následek zamlženou mysl, zapomnětlivost a nedostatek soustředění.

4) Navozování disharmonie ve vztazích. Toto je prováděno manipulací s čakrami éterického těla a vytvářením disharmonických frekvencí v aurické membráně pomocí éterického infrazvuku. Tento program má za následek umělé oddělení mezi láskou a sexualitou, zavření srdce, hyperaktivitu mysli a nerovnováhu mezi ženskými a mužskými principy.

5) Navozování chudoby. To se děje projektováním hologramů / obrazů chudoby do éterického mozku.

6) Rozdělení menšin. Tento program operuje zaměřováním se na rozdílné menšiny specifickými protikladnými éterickými holografickými obrazy a poté mezi nimi vytváří rozdělení.

7) Stravovací vzory / obezita. Tento program je vyvoláván projekcí obrazů určité stravy, které vytváří obezitu, do éterického mozku.

8) Vševidoucí oko. Tento špehovací program pracuje z éterické pláně a monitoruje všechny aktivity fyzických bytostí a poté je hlásí nefyzickým Archonům.

9) Implantáty. Jsou to éterické / astrální krystaly, které byly vloženy do aury každé lidské bytosti těsně před inkarnací, jelikož tato osoba potřebuje sestoupit z mentálních / vyšších astrálních plání skrze nižší astrální / éterické vůči fyzické pláni za účelem inkarnování se. Tyto implantáty odstraňují paměť předchozích inkarnací a jsou hlavním důvodem, proč si většinou nepamatujeme minulé životy, ani Archonské entity řídící planetu. Implantáty jsou něco, co můžeme poeticky nazvat "rouška zapomnění".

A byly tu i fyzické implantáty. Fyzické implantáty byly velmi populární v Atlantidě ale jejich používání bylo přerušeno poté, co došlo k pádu Atlantidy. Byl tu pokus o opětovné zavedení fyzických implantátů po 2. Světové Válce s fyzickými biočipy, které byly vloženy do většiny lidských bytostí skrze vakcinační programy. To je hlavním důvodem proč a WHO (Světová Zdravotnická Organizace) učinila očkování povinným. Fyzické biočipy zesilovaly ostatní programování, ale byly již z lidské populace úspěšně zcela odstraněny zruba před dvěma lety, za pomoci speciální technologie, která může být použita na dálku, a která byla vyvinuta Hnutím Odporu. Proto obavy ohledně plánovaného NWO a omikročipování lidské populace již nejsou v tuto chvíli reálné, protože populace již omikročipována byla a ty samé biočipy byli též odstraněny, aniž by si toho kdokoli skutečně povšiml.

Archoni Závoj reaktivovali a posílili na počátku roku 1996 poté, co na počátku 90-tých let nastalo masové probuzení, které udělalo ze zásahu pozitivních mimozemských ras na tuto planetu reálnou možnost. Ttéto reaktivace bylo dosaženo zhruba 200 nukleárními explozemi na nižších astrálních a éterických pláních. Tyto nefyzické nukleární exploze vytvořily trhlinu v časoprostorové struktuře, která otevřela temné červí díry, skrze které mnoho reptiliánských entit napadlo planetu Zemi z vnějšího vesmíru a zamořilo její astrální a éterické pláně. Následně byl Závoj znovu reaktivován v prosinci 2004 po masovém probuzení se ohledně přítomnosti Bohyně, které nastalo po prvním přechodu Venuše v červnu 2004 a po některých úspěšných operacích Plejádské flotily ve směru osvobození této planety. Nyní, po druhém přechodu Venuše v červnu 2012 se probuzení děje znovu. Tentokrát Závoj nemůže již nemůže být posílen, protože už neexistují žádné zbylé negativní fyzické nebo ani mimozemské síly ve vnějším vesmíru, které by mohly naši planetu napadnout. A tak jsme velmi blízko k finálnímu vítězství.

Úspěch našich hromadných meditací byl takový, že okolo 70% Závoje na astrální pláni a okolo 35% Závoje na éterické pláni bylo již odstraněno. Proto je velmi důležité, abychom pokračovali s našimi hromadnými meditacemi do chvíle, než bude tato práce kompletně hotová a Závoj bude kompletně odstraněn. To je naplánovánona sedmiměsíční období, které začalo 20./21. května při Restartu Planetární Sítě a končí 21. prosince 2012.

Fyzičtí Archoni a zbytek fyzické Kabaly smí být a může být odstraněn dlouho před tím, než bude Závoj kompletně pryč.

Fyzičtí a nefyzičtí Archoni mají plán s kódovým označení Doom33 (Záhuba33), aby masovému zatýkání zabránili. Podle toho plánu, ve chvíli, kdy by začalo masové zatýkání, nefyzičtí Archóni by dali signál skrze okultní rituály vrchním Archónům uvnitř SMOM (Rytíři Malty) a mezi Zednáři 33. stupně. Tito lidé by poté vydali rozkazy skrze své prostředníky uvnitř armády a kontaktovaly by vládní agentury, aby nartropili tolik ničení a spouště kolik jen dokážou. To odpovídá proroctví o Armagedonu, o Konci věků, které je fyzickými Archóny velmi vyznáváno. Udělali by cokoliv, aby uviděli tyto proroctví vyplněné. Ale není třeba těchto plánů bát, protože síly Světla mají detailní plány pro zabránění většině těchto událostí.

Jezuitští fyzičtí Archoni mají stále pod kontrolou sebeprogramovatelný počítačový program umělé inteligence ovládající finanční systém, program o kterém mluví Benjamin Fulford. Hnutí Odporu při Resetu Planetární Sítě 20/21. května vložilo do tohoto programu počítačový virus, a může teď finanční systém resetovat, když to bude pro operace Sil Světla nezbytné.

Jezuitští fyzičtí Archoni ztratili hodně moci nad širokou populací v březnové revoluci roku 1848/1849. Většina z nich se přesunula do nižších astrálních a éterických plání. Ti, kteří zůstali na fyzické pláni stále lidstvo ovládají. Nepřímo skrze Rothschildy. Rothschildové nepracují nezávisle, ale poslouchají rozkazy od svých Jezuitských Archonských pánů.

Slunovrat roku 2012 je bod zvratu, kdy bude spousta věcí ohledně Archonů a planetární situace rozhodnuta. „Sheliak timewave novelty graf'“ ukazuje drastický pokles entropie do 21. června, což odkazujena tento bod zvratu:Zdroj: http://2012portal.blogspot.ch/2012/06/normal-0-microsoftinternetexplorer4_18.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

středa 2. května 2012

Odstranění Kabaly


Originál publikoval Cobra 2.5.2012

Fáze 1: Zatýkání

Kabala napáchala ve společnosti takovou škodu, že musí být okamžitě zastavena. Směr zatýkání Kabaly je jediným směrem, kterým je možné jít. Existují někteří New Age jedinci, kteří jsou proti tomuto postupu, a říkají, že násilí plodí jen násilí. Ti musí pochopit, že toto není produkování dalšího násilí, ale že se jedná o ochranu nevinných lidí před sociopaty Kabaly. Každý den prodlení znamená, že umře 25.000 lidí hladem, který je důsledkem činů Kabaly. Proto bude tato akce podniknuta hned, jakmile bude vše připraveno a odstraní Kabalu ze společnosti.

Fáze 2: Obvinění

Po Události budou členové Kabaly odvezeni do věznic, kde budou v naprosté izolaci od okolního světa a kde budou odděleni od sebe.

Následovat bude proces obvinění a při kterém bude žalobcem lidstvo, jako celek. Bude to masová katarze a dramatické léčení pro lidstvo, které uvidí, jak se tito kriminálníci konečně budou zpovídat ze svých zločinů. Lidstvo jako celek rozhodne, co se s těmito jedinci stane tak, aby bylo dosaženo rovnováhy.

Některým z nich bude zajištěna amnestie. To se týká zejména těch, kteří se mezi Illumináty narodili a v zásadě neměli jinou možnost, než jít s programem nebo riskovat své zabití. Je tam mnoho dobrých duší, které se touží dostat ven. Pár z nich už to udělalo a nyní bojují na straně Světla. Mnozí další zběhnou těsně před tím, než zatýkání začne. Mnozí z těch mladších generací iluminátů s jejich programem nesouhlasí a někteří v tajnosti pomáhali silám Světla v porážce Kabaly. Po Události bude těmto lidem poskytnuta psychologická pomoc a budou schopni se začlenit do společnosti.

Pro mnoho členů Kabaly nebude amnestie možná. Budou muset napravit své dřívější činy. A ti, kteří nebudou schopni, nebo nebudou ochotni tak učinit, budou z této planety přemístěni pryč.

Toto bude muset proběhnout v mezích zákona, během procesu, který povede lidstvo jakou celek. Nebudou dovoleny žádné privátní hony na čarodějnice, protože by to ostatní připravilo o katarzi a proces znovunastolení rovnováhy. Nebude to provedeno s cílem odplaty, ale z důvodu obnovení rovnováhy. Odplata je past, a nic neřeší. Jenom si připomeňte, co se stalo při Francouzské Revoluci. Po události nebudou soukromé násilné činy proti členům bývalé Kabaly tolerovány, a bude na ně pohlíženo jako na zločiny podle běžného práva.

Fáze 3: Integrace do společnosti nebo rozpuštění v Centrálním Slunci.

Ti, kteří vyrovnali následky svých minulých činů, započnou proces integrace do společnosti. V nové společnosti jim nebude dovoleno zastávat žádnou veřejnou funkci. Takto se časem ukáže, zda by byli schopni takovou funkci vykonávat bez toho, aby škodili ostatním.

Většina členů kabaly jsou sociopaté – jinými slovy nejsou schopni pozitivních emocí, které nás dělají lidmi. Zde si můžete přečíst docela dobrý souhrn toho, co to sociopaté jsou, a jak se chovají:

http://www.mcafee.cc/Bin/sb.html

Ti členové Kabaly, kteří budou odstraněni z planety, předstoupí před galaktický soud a budou souzeni podle Galaktického Kodexu, Článek III.

http://bod-zlomu.blogspot.cz/2015/10/galakticky-kodexplaneta-zeme-je.html

Někteří z nich budou schopni přijmout Světlo a vyrovnat následky svých minulých činů. Nejdříve budou odvedeni do komor simulujících virtuální realitu, aby porozuměli tomu, jak se cítily jejich oběti a pak učiní všechno možné, aby tu situaci napravili. Poté budou integrováni do galaktické společnosti.

Další z nich nebudou schopni nebo ochotni Světlo akceptovat a následky svých činů nenapraví. Ti jsou nenapravitelní a budou odesláni do Galaktického Centrálního Slunce na restrukturalizaci.

Jejich osobnost a esence duše bude tímto elektrickým ohněm rozložena na úplně základní elementární esenci. Elektrický oheň Centrálního Slunce rozloží jejich kauzální tělo (vozidlo duše). Poté bude rozpuštěna individualizovaná jiskra duše, spolu se všemi vzpomínkami a individuálními rysy. Ta bude navrácena do Zdroje a bude muset začít nový cyklus evoluce od počátku.

Tento proces bude dokončen před prvním kontaktem. Po prvním kontaktu s Galaktickou Konfederací na Zemi již nikde v celém vesmíru nebude temnota existovat.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2012/05/removing-cabal-normal-0.html


Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

čtvrtek 19. dubna 2012

Načasování Události - Drakeův názor

Originál publikoval Cobra 9. dubna 2012

Načasování Události - Drakeův názor

V příštích 30 až 45 dnech. A nemůže to být zastaveno.

Poslechněte si interview zhruba od 99 do 102 minuty:

http://www.blogtalkradio.com/freedomizerradio/2012/04/08/freedom-reigns

Přeložil: MartinProsíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

neděle 8. dubna 2012

Prolomení komprese


Originál publikoval Cobra 8. dubna 2012

Co je Cobra?

COBRA je kódové označení pro compression breakthrough (tlakový průlom).

Povrch planety Země je stlačený v sendviči. Síly Světla Galaktické Konfederace postupují z nebe dolů, směrem k povrchu planety. Síly Světla Hnutí Odporu postupují z podzemí nahoru, směrem k povrchu planety.

Povrch je tedy vystaven tlaku Světla a temné síly Kabaly se nemají kde schovat. Nemůžou utéct skrze červí díry, hvězdné brány nebo teleportačními komorami do vesmíru. Nemůžou použít kosmické lodě ani žádný oficiální ani tajný vesmírný program. Nemůžou vyhloubit díry a bunkry hluboko v podzemí a schovat se tam. Nemůžou se skrýt už dokonce ani na nižší astrální pláni.

Postupující proces tlaku znamená, že Světlo odhalí vše, jež je skryto, kolektivně i individuálně. Když se Světlo seshora a Světlo zezdola setkají přímo na povrchu planety, to je moment tlakového průniku. Tento jev je nazván Událost. Událost zahrnuje, ale neomezuje se na masové zatčení Kabaly. Spíše je to multidimenzionální spouštějící událost, která započne proces vstupování do dlouho očekávané Zlaté Doby. S odstraněnou temnotou, bude lidstvo schopno spoluvytvářet svoji vlastní budoucnost.

Kdo je Cobra?

Cobra je krycí jméno pro pisatele tohoto blogu. Cobrova identita musí pro teď zůstat zahalena z různých důvodů. Cobra není spojen s armádou nebo Drake(m), ačkoli on/ona vnímá Drake(a) jako nejdůvěryhodnějšího posla pro Plán. Cobra může nebo nemusí být součástí Hnutí Odporu.

To co je důležité je poselství a ne posel. Lidská si mysl obvykle spojuje získanou zprávu s vnímanými charakteristikami posla a to obvykle má tendenci zamlžovat její objektivnost.

Společně s příspěvky z Hnutí Odporu a některými dalšími pokročilými zdroji, může Cobra příležitostně zveřejnit v tomto blogu jisté údaje z Benjamin(ova), David(ova), Drake(ova) nebo jakéhokoli jiného důvěryhodného informátora. My všichni jsme v tomto boji pro vítězství Světla společně!

Překlad: MartinProsíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pátek 6. dubna 2012

Hnutí Odporu
Originál publikoval Cobra 6.4.2012

Původ

V roce 1975, jistý agent tajných služeb s kódovým označením Michael utíkal před Illumináty, kteří ho pronásledovali, aby si zachránil život. Kolem sebe si uspořádal skupinu dvanácti operativců, aby jej ochránili. Zatímco byli na útěku a skrývali se, objevili pod městem New York spleť tunelů ještě hlouběji, pod systémem metra. Vstoupili do těchto tunelů, zmizeli z povrchu a dole se zorganizovali. Tak byla zrozena Organizace, jejíž hlavní řídící středisko se nacházelo pod systémem NY metra. Pomocí rozsáhlé sítě, kterou měl Michael stále na povrchu kontaktovali mnoho operativců, kteří bojovali proti Illuminátům a mnoho z nich sešlo do podzemí k Organizaci.

Jejich hlavním cílem bylo svrhnout vládu Illuminátů, a dát pokročilé technologie lidstvu. Osobní počítače, tak jak je dneska známe, byly vyvinuty s pomocí Organizace, a já osobně jsem viděl místnost plnou řad počítačů, tak jak byly vyvíjeny, v jejich hlavním velitelském centru, tehdy, v roce 1977. Tato Organizace měla kontakt s pozitivní civilizací Agharty, která existovala po milenia v jeskynních podzemních komplexech. Již tehdy měli kontakt s pozitivními Andromedany, v roce 1977, pokud ne dříve, protože jsem viděl v jejich hangáru i elegantní stříbrnou Andromedánskou loď, ve tvaru doutníku.

V raných devadesátých letech 20. století svůj vliv použili na to, aby Internet vyexpandoval z vojenského ARPANETu do veřejné domény.

Illumináti a mimoplanetární temné síly v roce 1996 spustily offenzivu, která měla Organizaci zničit a v podzemí probíhaly zuřivé bitvy v podzemních tunelech, a v jeskynních komplexem, které Organizaci téměř zničily a které také vyplenily Aghartu.

V této poslední hodině spatřil světlo světa plán, jak tomu čelit. V prosinci 1999 Plejáďané kontaktovaly Hnutí Odporu na Planetě X a podnítili masivní povstání proti Illuminátům tam. Illumináti byli během třech týdnů poraženi a museli uniknout na své základny na Marsu a na Měsíci. Tou dobou mnoho bojovníků za svobodu z Hnutí Odporu vstoupilo do systému podzemních tunelů na Zemi a připojilo se k Organizaci v jejím boji. Tyto dvě síly se spojily a splynuly v jednu, která se nyní nazývá Hnutí Odporu.

Jejich spojené síly zvrátily sled událostí, a od té doby jsou temné síly na ústupu. V letech 2000 a 2001 ztratili Illumináti své základny na Marsu a na Měsíci a na dalších místech solárního systému. V tom samém časovém rámci byly vyčištěny ze solárního systému s pomocí Plejáďanů a dalších sil Galaktické Konfederace všechny zbývající reptiliánské, drakonianské a reticulianské síly. To hodilo temné síly do panického módu a ti zinscenovali 9-11, aby si zachovali svoji poslední pevnost, planetu Zemi.

Planeta X

Planeta X je planeta na okraji našo Solárního Systému. Její povrch není vhodný pro fyzický život, ale v podzemí je obrovský systém tunelů a základen, který byl do roku 1999 pod kontrolou Illuminátů a od té doby je v rukou sil Světla.

V roce 2002 mi Plejáďané poskytnuli přesná data o charakteristice a orbitálních parametrech této planety. Má kamenitý vnitřek a na povrchu je zmrazený methanový led, který jí dodává modrý nádech. Její průměr je 9400 mil a její hmotnost je 0.76 hmotnosti Země. Delší poloměr její eliptické oběžné dráhy má 70 AU a sklon její dráhy je 40 stupňů (inklinace).

Představte si mé potěšení a překvapení, když jsem nalezl článek od japonského astronoma Patryka Lykawka, který v roce 2008 tvrdil, že „hypotetická“ planeta X by se měla skládat z kamení a ledu, její poloměr by měl být mezi 6200 a 9300 mil a její hmotnost mezi 0.3 a 0.7 hmotnosti Země. Delší poloměr její eliptické dráhy měl být mezi 100 a 170 AU a inklinace do 40 stupňů:

http://allesoversterrenkunde.nl/artikelen/755-The-mystery-of-Planet-X.html

Tím hlavním důvodem, proč astronomové oficiálně ještě tuto planetu neobjevili je to, že jim bylo Kabalou „řečeno“, aby o tom pomlčeli. Také nové planety se hledají převážně poblíž ekliptiky, ale to s ohledem na sklon dráhy planety X není, kde by ji měli objevit. Protože se jedná o solidně velký objekt, byla by poměrně snadno vidět i ve větším amatérském dalekohledu, kdybyste věděli, kam se podívat. A oh, mimochodem, NENÍ to Nibiru a NE, nesrazí se ze Zemí.


UDÁLOST

9-11 nedopadnul tak, jak si Kabala představovala. Namísto toho to posloužilo jako spouštěč, který pomohl mnoha lidem si uvědomit, jak je to ve skutečnosti s propagandou v masmédiích.

Toto nové vědomí usnadnilo Hnutí Odporu vylepšení plánu na svrhnutí Illuminátů na planetě Zemi.

Do roku 2003 se jim povedlo vyčistit všechny hlubinné podzemní vojenské základny a v provozu zůstaly jenom jejich nejpovrchovější části.

Od té doby Hnutí Odporu infiltrovalo okolo 300 svých operativců dovnitř do sítě Illuminátů, ponejvíce do vrcholových pozic v armádě a v tajných službách. Tito operativci jsou neidentifikovatelní a Illumináti nemají ponětí, kdo to je, nebo kde je.

V lednu a začátkem února tohoto roku 2012, Hnutí Odporu zabralo většinu zlata, do té doby v držení Illuminátů. Takže pokud se ptáte, kde je všechno to zlato Yamashity, tak nyní znáte odpověď. Není v Mariánském příkopě, není ve Fort Knox, nenachází se ve sklepeních privátních vil a zámečků Rothschildů, není ani v trezorech pod letištěm Kloten, není v USB sejfech v Zurichu, ani není rozptýleno v sejfech malých bank pod Jezuitskou kontrolou. Je v podzemních komnatách Hnutí Odporu, a po Události bude navráceno lidstvu a bude sloužit jako rezerva pro novou měnu, což bude znamenat hojnost pro všechny.

Myšlenka přijít s plánem jak svrhnout illluminátskou síť tu byla již od zformování Organizace v roce 1975. V roce 1977 jsem hovořil s člověkem, který s tím plánem přišel. Ten dokument, který Drake viděl kolem roku 1979 byl pravděpodobně nějakou ranou verzí tohoto plánu. Tou ranou představou bylo, že to převezme armáda a pod vedením Organizace a později pod vedením Hnutí Odporu svrhne Illumináty.

Díky probuzení, které nastalo po 9.11 byl tento plán revidován. Takže teďka nikdo nezabírá planetu. Hnutí Odporu podpoří armádu, zejména informacemi o Illuminátech, a dodá jí nějakou logistickou radu, ale povětšinou bude stát v pozadí. Armáda podrží civilní autority (Federální Maršály v US a Interpol ve světě), ti podrží lokální policejní a soudní složky v zatýkání členů kabaly.

Hnutí Odporu má zkušenost se svrhnutím Kabaly a s osvobozováním planet, neboť to provedli na planetě X v roce 1999. Mají fyzický (ne telepatický) kontakt s Plejáďany, a s dalšími pozitivními ET rasami v rámci Konfederace, kteří jim denně poskytují informace o každém členu Kabaly, o tom kde se nachází, co dělá a i o tom, co si myslí.

Tito Illumináti se nyní nemají kde schovat.

Žádná lidská autorita nerozhodne o tom, kdy se toto stane. Poslední slovo ohledně toho, kdy se Událost stane, přijde přímo ze Zdroje. Jedná se o Událost kosmického významu. Tato poslední planeta, která je ještě v područí temných sil bude osvobozena, a to vyšle vlny Světla po celé Galaxii.

Přesně před Událostí Zdroj vyšle puls Světla, skrze Galaktickou Konfederaci a Plajáďany vydají pokyn Hnutí Odporu, aby použilo svých 300 operativců na povrchu planety k tomu, aby kontaktovali své klíčové lidi v armádě a u policie a soudů. Pak operace začne.

Poté, co bude tato operace úspěšně dokončena, tak se mohou najít lidé, kteří budou chtít mít prospěch z nastalé situace tím, že si budou chtít udělat vlastní vlády, že budou chtít rabovat fondy… To, že bude postaráno o Kabalu, neznamená, že navždy skončí lidská chamtivost a touha po moci. Jsou prostě součástí charakteru určitého procenta neosvícené lidské populace. Buďte si jistí, že Hnutí Odporu ví, kteří lidé to jsou, jejich činy jsou monitorovány, a nebude jim dovoleno, aby situaci zneužili.

Dokud nebude na planetě dosaženo určitého stupně vědomí, bude Hnutí Odporu pracovat v zákulisí pro dobro lidstva. V určitém okamžiku, pravděpodobně ne moc dlouho před prvním kontaktem s pozitivními mimozemšťany, vystoupí Hnutí Odporu na veřejnost.

Vytvořili fond 120 trilionů (120 000 000 000 000) dolarů, který bude předán lidstvu spolu s dalšími balíčky prosperity. Mají ve vlastnictví velmi pokročilé technologie, většinou mimozemského původu. Poskytnou určitou základní pomoc s implementací 6000 vynálezů, které byly vynalezeny génii po celém světě, aby hned byly potlačeny Kabalou. Poté představí některé své vlastní technologie, které jsou ještě pokročilejší.

Tento blog byl vytvořen podle instrukcí od Hnutí Odporu za účelem poskytnutí instrukcí povrchové populaci ve věci vývoje v roce 2012. Mnozí operativci Hnutí Odporu na povrchu tento blog čtou, neboť obsahuje určité kódované, jim určené, komunikace. Internet je nejlepším prostředkem, jak jim je poskytnout pokud jde o ne úplně nejcitlivější info, které může být bezpečně přenášeno tímto veřejným kanálem. V budoucnosti se může Hnutí Odporu rozhodnout komunikovat něco široké veřejnosti a v tom případě se tento blog potom stane oficiálním komunikačním kanálem Hnutí Odporu na této planetě.

Zdroj: http://2012portal.blogspot.ca/2012/04/resistance-movement-normal-0.html
Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

středa 4. dubna 2012

BOŽÍ ZÁBLESK 4:4

Originál publikoval Cobra 4. dubna 2012

Dnes, 4. dubna 2012 v přesný moment, kdy se Merkur napřímo obrátil, vyšel boží záblesk přímo ze Zdroje a sestoupil do fyzické hmoty planety Země. To vyléčilo značnou část kvantové anomálie, která měla tuto planetu ve svém sevření již od brzkých Atlantských dob. Pole kvantového kolísání je teď méně chaotické a více harmonické.

Před touto události vypadaly rozličnosti Calabi-Yau takto:


A teď vypadají takto:


Toto otevírání zajímavé možnosti. Skrze 11 dimenzionální hvězdné brány rozličností Calabi-Yau má Galaktická Konfederace více přímý přístup vůči fyzické hmotě planety Země. Takže se bude mnohem častěji dít, že »se rakety neodpálí« a že »zbraně nevystřelí«. Je tu boží ruka, která se ujišťuje, že války brzy skončí a lidstvo bude osvobozeno.

Také, základní mód hvězdné brány / dimenzionální posunový překlad se mění z Konverze Antarion na Konverzi An. Konverze Antarion je definována jako nelineární fázová tažná inverze / konverzní dimenzionální překladový systém, zatímco Konverze An je lineání fázový přímo průtokový dimenzionální překladový systém. Jednoduše to znamená, že naše spojení se Zdrojem bude mnohem lehčí a naše dveře Vzestoupení jsou otevřené jako nikdy předtím.

Přeložil Martin


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

Galaktický Kodex


Originál publikoval Cobra 4. dubna 2012

Planeta Země je poslední planetou ve vesmíru pod okupací Sil Temnoty - posledním reliktem galaktických válek, které zuřily napříč naší galaxií po miliony let. Jak byla galaxie postupně osvobozována od Sil Temnoty, Síly Světla se vyvíjely z vojenské síly (vytvořené kvůli urgentní ochraně základních svobod vnímajících bytostí) směrem k harmonické, galaktické a kosmické společnosti. Jak se bytosti Galaktické Konfederace vyvíjely duchovně a vyladily se a sjednotily s Vzestoupenými Mistry, objevily vnitřní kodex, který upravuje všechny vztahy mezi bytostmi světla a jejich vazby k Silám Temnoty a k okupovaným planetám. Tento kodex je nazván Galaktický Kodex a reprezentuje základnu pro veškeré akce Konfederace v této a v jiných galaxiích. Tento kodex není rigidní sadou externích zákonů, ale systematizovaným kódem vnitřní etiky všech duší Světla, kterou přijímají všechny bytosti Světla, protože je odrazem jejich vnitřní pravdy. Zde popisujeme Galaktický Kodex ve formě, která je srozumitelná průměrně probuzené bytosti lidské společnosti.

Anglické video: https://www.youtube.com/watch?v=VcJHpZxdKPE&feature=youtu.be

Článek I: Zákon Boží Přízně

Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na pozitivní životní zkušenost

K vysvětlení Sekce I je potřeba pochopit, že utrpení a bolest nemají žádnou hodnotu v osvícené Galaktické společnosti osvobozené od vlivu Sil Temnoty a dalších aspektů kosmické anomálie. Cenit si bolesti, utrpení a obětí jakožto součástí růstu, byla součást programování od Sil Temna v zájmu snazšího zotročení populace okupované planety.

Bezpodmínečné právo na pozitivní život každé vnímající bytosti v osvobozeném vesmíru je garantováno v důsledku vnitřního napojení každé živé bytosti na Zdroj. Je též posíleno mocí Mistrů Vzestoupených nad hmotu, kterým jejich vzestup umožňuje asistovat všem žijícím bytostem v úsilí směrem ke Zdroji a poskytovat vše potřebné pro život. Život nebyl stvořen, aby to byla tvrdá práce, ale spíš cesta radosti a kreativity. Rozdílné podsekce Sekce I se vztahují na veškerý život v osvobozeném vesmíru a na vztahy mezi bytostmi Světla tak, aby nikdy nedocházelo ke konfliktům.

Pojďme si vysvětlit podsekce:

Článek I. Odstavec 1: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na fyzickou a duchovní hojnost

Tato podsekce garantuje pozitivní životní zkušenost každé bytosti v osvobozeném vesmíru. Vzestoupení Mistři poskytují všem veškeré potřeby pro život a pro materiální a duchovní bohatství a krásu používáním své moci, kterou mají nad vykoupenou hmotou osvobozeného vesmíru.

Článek I. Odstavec 2: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na Vzestup

Tento odstavec vysvětluje, jak Vzestoupení Mistři používají své pokročilé chápání spirituální technologie Vzestupu a použitím Elektrického Ohně vykoupení asistují všem bytostem, které si zvolí Vzestup svoji svobodnou vůlí.

Článek I. Ostavec 3: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na spojení s ostatními bytostmi v poměru se svou pozicí v Mandale Duševní Rodiny

Tento odstavec je nástrojem pro úpravu všech vztahů uvnitř Duševní Rodiny. Zaručuje sloučení bytostí opačné polarity (párových duší, spřízněných duší) a sladění všech dalších bytostí bez ohledu na jejich vývoj a vnější okolnosti.

Článek I. Odstavec 4: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na veškeré informace

Tento odstavec zaručuje, že všechny bytosti obdrží veškeré části informací, které potřebují pro pochopení své role ve vesmíru, vyšší perspektivy evoluce a všechny další části, které potřebují pro svá rozhodnutí, růst a blahobyt. Všechna tato data poskytují Vzestoupení Mistři a další bytost, které dohlížejí na evoluci rozdílných ras a civilizací.

Článek I. Odstavec 5: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo na svobodu

Tato podsekce zajišťuje, že každá bytost má neomezený potenciál pro růst a životní zkušenost. Vzhledem k tomu, že všechny bytosti osvobozeného vesmíru vytvářejí jen pozitivní zkušenosti, jejich svoboda nikdy není v rozporu se svobodou ostatních bytostí.

Článek II: Zákon Rozdělení Konfliktních Stran

Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo být oddělená a ochráněná od negativních činů jiných vnímajících bytostí Tato sekce upravuje podmínky v těch částech vesmíru, které byly právě osvobozeny od vlivu Sil Temnoty, ale které zatím nebyly přijaty do Konfederace. Síly Světla vždy rozdělí strany konfliktu, aby je ochránily před vzájemným násilím. Síly Světla jsou poté vyjednávačem, dokud není konflikt vyřešen. Tato sekce je často užívána k ukončení válek a dalších ozbrojených konfliktů.

Článek III: Zákon Rovnováhy

Každá vnímající bytost, která se rozhodla žít a jednat proti principům Galaktického Kodexu a odmítá je, nebo není schopná je teď přijmout a vybalancovat následky svých minulých činů, bude eskortována k Centrálnímu Slunci, restrukturalizována na základní živelnou esenci a začne zčerstva svůj nový cyklus evoluce Tato sekce upravuje vztahy mezi Silami Světla a Silami Temnoty. Při porážce je bytostem náležícím Silám Temnoty dána možnost přijmout Galaktický Kodex, udělat co nejvíc mohou, aby odčinili své chyby a následně žít pozitivně. Pokud přijmou, je jim odpuštěno a připojí se ke Konfederaci. Pokud nejsou schopní nebo ochotní přijmout, jsou eskortováni k Centrálnímu Slunci, jejich osobnost a duševní esence jsou restrukturalizovány Elektrickým Ohněm a jejich Boží Jiskra začne nový cyklus evoluce.

Článek IV: Zákon Zásahu

Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo zasáhnout ve všech situacích kde je Galaktický Kodex porušován, bez ohledu na lokální zákony Tato sekce popisuje politiku Sil Světla ve vztahu k okupovaným planetám. Konfederace si vyhrazuje právo zasáhnout ve všech oblastech, civilizacích, planetách a solárních systémech, kde je Galaktický Kodex porušován. Má právo tak učinit bez ohledu na pozici lokální civilizace v daném zásahu. Vždy má právo užít všech mírumilovných prostředků vzdělávání a regulace. Pokud je porušená většina principů Galaktického Kodexu, má právo užít vojenských sil. Zvláštním případem jsou planety pod přímou okupací Sil Temna. Síly temna obvykle berou lokální populaci jako rukojmí, aby zmařily postup Sil Světla. Na Zemi vyhrožují nukleární válkou, pokud by Síly Světla zasáhly. To je hlavním důvodem, proč Síly Světla zatím neosvobodily tuto planetu (a ne nesmysly typu nezasáhneme-protože-respektujeme-svobodnou-vůli, nebo budeme-prostě-sledovat-jak-utrpení-pokračuje). Tak jako v každé situaci s rukojmími i toto vyžaduje spoustu zkušeného vyjednávání a taktického přístupu. Tato situace je postupně v řešení a planeta Země bude osvobozena v průběhu našich životů.

Článek IV. Odstavec 1: Každá vnímající bytost má neodcizitelné a bezpodmínečné právo v případě potřeby povolat Galaktickou Konfederaci a ta má právo asistovat, bez ohledu na lokální zákony

Tento odstavec poskytuje základnu pro zásah a asistenci všem rukojmím Sil Temnoty. Síly Světla dělají vždy to nejlepší, co mohou, aby asistovaly a vylepšily životní podmínky všech vnímajících bytostí, i na Zemi. Situace na Zemi prostě naznačuje, o kolik více síly má Temnota nad Světlem na této planetě. To se naštěstí brzy změní.

Článek IV. Odstavec 2: Galaktická Konfederace má neodcizitelné a bezpodmínečné právo implementovat Galaktický Kodex a v případě nutnosti dobýt vojenskou silou oblasti porušující Galaktický Kodex

Tento odstavec poskytuje základnu pro osvobození okupovaných planet použitím vojenské síly. Vojenské síly Konfederace odstraní zastupitele Sil Temna a osvobodí rukojmí. Poté ostatní síly Konfederace působí jako průvodci procesem přijetí planety do Konfederace tím, že lokální populaci poskytnou instrukce. Někteří lidé možná cítí, že Konfederace nemá právo zasáhnout a že lidstvo má právo vyřešit své problémy samo. Toto zkrátka není pravda. Mnoho válek napříč celou planetou a neustálé porušování základních lidských práv ukázalo, že lidstvo není schopné vyřešit svou vlastní situaci. Takže je mnohem lepší, když obdrží moudré strážce jako průvodce. Konfederace také nahradí momentální mistry loutek (Síly Temna), které lidstvo přizvalo před dlouhou dobou v Atlantidě. Poté se Galaktický Kodex konečně stane univerzálním etickým kódem napříč vesmírem a temnota přestane existovat.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.cz/2012/04/galactic-codex-normal-0.html

Základní články k tématu:

1. Hnutí Odporu
2. Galaktický Kodex
3. Pád Archonů
4. Odstranění Kabaly
5. Závoj
6. Hlavní plán
7. Bratrstvo Hvězdy
8. Étherická archonská síť
9. Pád Chimery
10. Aktualizace - plasmatická a planetární situace
11. Karanténa Země – konec hry
12. Aktualizace situace v našem solárním systému
13. Ochrana
Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

pondělí 2. dubna 2012

Japonská vláda formálně souhlasí se založením fondu 1000 trilionů jenů

Originál publikoval Cobra 2. dubna 2012

Japonská vláda formálně souhlasí se založením fondu 1000 trilionů jenů ale obává se o geopolitické důsledky

od Benjamina Fulforda, 4-3-12

Bulletin tohoto týdne se o den opozdil kvůli citlivým pokračujícím jednání zahrnující Japonsko, Čínu, Rusku a Americké vlády mezi ostatními. Jednání stále pokračují zatímco píšu a je tu toho moc, co ještě nemůžeme ohlásit. Ačkoli, můžeme potvrdit, že Japonská vláda v zásadě souhlasila se založením fondu 1000 trilionů jenů (12 trilionů dolarů) pro ukončení chudoby, zastavení ničení životního prostředí a pro vypuštění dříve zakázaných technologií odpovědným způsobem. Teď je problém, jak vyřešit masivní geopolitické následky, které tento fond vytvoří.

V tom, co může být souvisejícím vývojem, se zdá, že v Číně byla změna režimu protože Xi Xinping, muž široce předpokládající být dalším prezidentem Číny se neobjevil na oficiálním čínském zpravodajském webu Xinhua od 31. března, zatímco jeho bývalý rival Li Keqiang dostává plnou pozornost. Toto je pouze jedna z mnoha znamení rozsáhlých změn v planetární vládě.

V Americe, Pentagon začal obyvatele žádat, aby si udělaly zásoby jídla na 72 hodin pro možné přerušení související s hrozícím nahrazením Amerického dolaru s dolarem nového Pokladu, podle zdrojů CIA v Kalifornii. Tento pohyb se očekává, že bude doprovázen rozsáhlou čistící operací zamířenou na vypuštění korupce z Wall Street a Washingtonu D.C. pro navrácení Americe její dřívější morální a ekonomické velikosti.

Kterýkoli dolar nového pokladu bude mít zpočátku mnohem nižší mezinárodní nákupní sílu než Americký dolar, který se teď používá. Tímto budou Američané kupovat produkty made in USA a to udělá Americký vývoz opět konkurenční. Takže je dobrá chvíle na to jít ven a koupit si Čínské zboží ve Wal-Martu před tím, než se náhle stane mnohem dražším. Také, dejte na radu Pentagonu a udělejte si zásobu jídla pro překonání přechodového stádia. Dalším znamením, že se blíží něco velkého je, že zdroj Evropské CIA požádal Společnost Bílého Draka o jména a adresy členů následujících organizací: výbor 300, skupina Bilderberg, Rada pro zahraniční věci, Římský Klub, Trilaterální Komise a Evropská Komise. Tyto byly předány. Tady, je mimochodem odkaz na to, co se zdá být hodnověrným seznamem současných členů Výboru 300.

http://www.pseudoreality.org/committeeof300.html

Zpráva členům této skupiny: “prosím, nepleťte se nám do cesty.”

Každopádně ten nejkonkrétnější a detailnější informace pro tohoto pisatele přichází z Japonska, kde vláda oficiálně říká, že pro technické administrační důvody, zabere nastavit fond 1000 trilionů jenů pár týdnů. Tyto důvody včetně vyplácení mezd, důchodů, daňových příjmů a ostatních administrativních záležitostí. Ačkoliv, nejsou tu teď žádní zabijáci dostupní [pro(?)] Kissingery, Nakasony, Bushe, Rockefellery, Rothschildy, starý světový řád Koizumi, takže jejich odstranění od moci v Japonsku je dáno.

Velká otázka pro vyřešení teď je, jak nastavit mechanismy pro zvládnutí vyplácení 1000 trilionů jenů do světových zemí. Jediná věc, vyřešená najisto v tomto problému je, že to už nesmí být déle tajný, centralizovaný systém držený v soukromých rukách. Je tu také v zásadě souhlas, že Japonská vláda rozdá 500 trilionů jenů, zatímco nová mezinárodní ekonomická plánující agentura rozdá dalších 500 trilionů.

Tato agentura, předběžně pojmenovaná LIFE [Život] (Dlouhotrvající Investice pro Každého) bude financovat restrukturalizaci Evropské a Americké ekonomiky stejně jako podporovat rozsáhlé vývojové projekty ve zbytku světa. Ačkoli, před tím než to může být spuštěno, malý plánující personál začne proces výběru světového talentu pro běh společnosti. Přesně když se toto stane je předmět pokračujících vyjednávání ale doufejme, že první použitelné peníze budou doručeny hned na začátku tohoto měsíce.

Národy BRICS si pro jejich část nastaví jejich vlastní, nezávislý fond, jak bylo prohlášeno na summitu BRICS minulý týden. Tento fond bude spuštěn Čínou, Ruskem, Indií, Brazílií a Jižní Afrikou a pravděpodobně použije košík měn dominující měnou Renminbi a Rublem. Tato skupina bude pracovat v úzkém tandemu s národy G20, podle jejich prohlášení:

http://mea.gov.in/mystart.php?id=190019162

Vrátíme se do Číny, podívejte se, kdo se objevuje na zpravodajské stránce Xinhua ukazující, že Premiér Wen Jiabao, Prezident Hu Jintao a Le Keqiang jsou dominující. Text řeči Le Keqianga

http://news.xinhuanet.com/english/china/2012-04/03/c_131504700_2.htm

ve fóru Boao ho odhaluje jako mírného censtristu a tím pravděpodobně kompromisního kandidáta mezi mocným pozadím frakcí. Také z různých zdrojů víme, že šéf Bo Xilai skupiny Chongqing byl podpořen Henry Kissingerem a starým světovým řádem kabal, který zastupuje. Bez pochyb mu byla přislíbena pozice diktátora Číny a světa, výměnou za jeho spolupráci. Připomínka Kissingerovi a výboru 300: svět nechce diktátora.

Až si prach sedne, svět bude mít harmonické kolektivní vedení.

Překlad: Martin


HROMADNÉ ZATÝKÁNÍ

Originál publikoval Cobra 2. dubna 2012

Boží Zásah (Boží Vesmír od Davida Wilcocka)

HROMADNÉ ZATÝKÁNÍ

Zdá se, že brzy uvidíme hromadné zatýkání mnoha klíčových konspirátorů v Kabale Pentagonem.

To vytvoří nebývalé úklid vedoucích pracovníků, zákonodárců a soudních mocí Americké vlády, stejně tak jako velké korporace, finanční průmysl, komplex armády a hlavních médií -- který je rozsáhle ovládaný hrstí korporací.
Několik vnitřních zdrojů, každý z těch, jenž byli "prověřeni" pro jejich věrohodnost a důvěryhodnost, právě potvrdily, že hromadné zatýkání tisíců klíčových konspirátorů v této rozsáhlé kabale mají nastat. Vysoce utajená, vysoce koordinovaná operace -- pracující pro dobro lidstva -- se má dát do pohybu.

"Ti dobří" z Pentagonu jsou teď v plné politické a logistické kooperaci se značnou aliancí 134 národů -- na dovedení pachatelů spravedlnosti a osvobodit naši planetu. Tato aliance má v úmyslu vypustit volnou energii a mnoho jiných technologií, které nám byly ukradeny.

Zabezpečení okolo této obrovské operace bylo rozsáhlé. Dokonce i ti, kdo tím budou postiženi -- a zatknuti -- nemají představu o ohromném rozsahu toho, co se má odtajnit před očima veřejnosti.

My teď víme, že plán na hromadné zatýkání byl velmi aktivní ve svých činnostech posledních alespoň 33 let. Pět palců tlustý instruktážní dokument byl představen našemu novému kontaktu v 1979, který nastínil celý plán.

KAŽDÉ ÚSILÍ BUDE UDĚLÁNO PRO UKLIDNĚNÍ A OCHRANU VEŘEJNOSTI

Lidé, kteří toto hodlají udělat si jsou dobře vědomi každé obavy kterou máte -- jako informovaného čtenáře materiálů a webových stránek pravdy.

Stanné právo NEBUDE prohlášeno, až toto nastane.

Armáda NEPŘEVEZME kontrolu nad vládou.

Nevinní občané NEBUDOU zatknuti nebo postiženi žádným způsobem.

Jakékoliv jednotky, které se pokusí vykonat nezákonné rozkazy tímto způsobem jménem "padouchů" budou převýšeni počtem a zabráněni.

Každé úsilí bude uděláno pro zaměření se na odstranění problému -- a okamžité navrácení moci lidem řádným způsobem.

Nové volby budou potřebovat být organizované, s ohledem na to, že mnozí, pokud ne většina politiků ve Spojených Státech by mohla být zjištěna jako vinná -- ať už přímo nebo skrze chybu, které se dopustily.

Teď již víme, že 90 procent Americké armády si je tohoto plánu v nějaké formě vědomo -- a alespoň 60 z nich se na tom podílí. Mnohem více federálních maršálů, policie, armády aktivní, nebo ve výslužbě a civilistů vypomůže, jakmile si uvědomí, co se děje. Mnoho, mnoho vrchních generálů opustilo aktivní službu, od prvního Bushe, protože si uvědomily, co se děje -- ale oni jistě neodešly do důchodu.

Vše se teď blíží ke konci -- velmi rychle. Boží zásah -- ne fantazie, ale velmi skutečný a velmi hmatatelná asistence -- se ujišťuje, že se náš pohyb ke skutečné svobodě a míru uskuteční... s absolutně minimálním množstvím škody, jak je možné.

Hlavní zasvěceni právě potvrdily, že všichni v Pentagonu si jsou teď v nějaké formě vědomi, že se Boží Zákrok děje -- bez ohledu na jaké straně jsou. Většina z nich neví, kdo je za to zodpovědný. Dokonce "padouši" teď říkají, že by to mohly být "Andělé nebo Mimozemšťané", co tyhle věci dělají. Nikdo na Zemi nemá technologii, která by zvládla ty věci, které právě vidí -- bez ohledu na to, jak utajená by tato technologie mohla být.

Velmi málo lidí se odvážilo zlomit hodnosti a odhalit, co se děje, protože tyto informace jsou brány jako velmi vysoce klasifikované.

Naši dávní bratři a sestry, na první pohled ztracení ve stránkách historie, poskytly kritickou podporu -- teď včetně přímých, úžasných vojenských zásahů -- aby pomohly udělat tuto nebývalou operaci dosažitelnou... a zajistily její úspěch.

Proto, je teď bezpečné říct, že se vše děje přesně podle plánu.

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1035-divineintervention1

V nedávném rozhovoru s Davidem Wilcockem, zasvěcenec ‘Drake’ uvedl, že zevrubný plán pro zatčení všech zkorumpovaných globalistů, banksterů a politické špičky v 72 hodinové periodě zahrnuje uzavření Amerických hranic a satelitní komunikace pro zabránění převodů peněz mimo zemi. Drake přidal, že přechodový plán je již v pohybu pro přeměnu Amerického dolaru na ten, který není založen na nařízené měně.

Drake zmínil, že ostatní státy a nezúčastněné národy již vystoupily z finanční kontroly G5 a G20 v novém finančním systému, který byl realizován v pondělí.

Pro financování této změny v měne, Drake prohrásil, že tu jsou staré fondy držené vlasteneckými entitami, které mají dostatek peněz a hodnotných aktiv pro zaplacení našeho národního dluhu 4 krát, a přidal, " Toto nejsou kolaterální účty, toto jsou soukromé účetnictví. Konečný výsledek bude konec zdanění, uvolnění potlačovaných technologií a prosperity pro všechny.

Plynulost zboží a služeb by měla zůstat nedotčena, a také tu může být pár krátkých přerušení služeb. Mohl by být dobrý nápad, mít menší zásobu základních potřeb, jako je voda, konzervované jídlo, toaletní papír a tak podobně...

V nedávných alternativních médiích jsme ukázaly počet článků na přehršel rezignací banksterů v posledních pár měsících. Podle Drakea, mnoho z těchto lidí shromáždilo své rodiny a velké množství peněz a odešly do zámoří. Drake přidal, že tito lidé budou dopadeni, bez ohledu na to, kde na planetě budou.

Drake prohlásil že "tu bude 72 hodinnový přerušení provozu. Nikdo nebude moct letět nebo použít žádnou satelitní technologii pro zabránění podvodníkům opustit Spojené Státy a od elektronických krádeží peněz. Zatímco vypnutí satelitů může ovlivnit telefonní službu, spojení na internetu nebo dokonce použití automobilů, toto bude uděláno jako preventivní opatření pro zajištění, že elita neukradne žádné peníze do zahraničních účtů.

Drake prohlásil, že bude v televizi vysílán specifický školící program pro vzdělání a pře-vzdělání lidí do naší nové společnosti, a přidal, že tu budou krajské, státní a národní pozice vytvořené vzhledem k množství lidí vyhnaných z kanceláří, jelikož tito politici budou dočasně nahrazeni s prozatímními úředníky jmenovanými pro dočasný základ.

V tomto bodě právě teď, je nejasné, kdo bude jmenován do jakýkoliv specifických pozic společně s těmi, kdo s lidmi, dělajícími tyto rozhodnutí.

Rozvětvení této události povede ostatní státy následovat příkladu v globální revoluci.

http://kauilapele.wordpress.com/2012/03/29/3-28-12-david-wilcock-interview-of-drake-an-insider-specifically-asked-by-the-pentagon-good-guys-to-come-forward/

Bylo nám řečeno, že lidé staré měny ještě před Revolucionářskou Válkou byly v kontaktu s naší armádou a že nějakých 80-90% armády souhlasilo s ideologií nalezenou v našich zakládajících dokumentech. Tak jak se finančníci obávají, oni nikdy nepřinesou peníze, které byly pro tuto zemi zamýšleny, těchto mnoho let, dokud nebude Washington vyčištěn, protože pokud by je přinést nechali, zmizely by černou dírou krádeže, skoro okamžitě.

Americká Armáda naznačila finančníkům, že jsou ochotni nás podpořit a že máme jejich uznání a podporu. Toto dává Armádě - pravděpodobně poprvé - moc být užita jako záloha pro federální Maršály, kteří vezmou do vazby všechny podvodníky a “lidí zábavy-a-hry” na Wall Street a jím podobné. Toto bude obrovské čištění.

Reorganizace částí vlády samotné by měla být uzavřena v 120 dnech. Tato perioda 120 dní začne formálním oznámením z tiskové místnosti Bílého Domu. Toto dá každému reportérovi jasný záběr na vysílání přechodného období. Po období zhruba 120 dní se budou konat volné volby. Pouze papírové lístky; se stroji může být manipulováno; papírové lístky na toto mnohem obtížnější.

Jisté velké mediální skupiny souhlasily s pokrytím těchto událostí a asistencí v období odtajnění. Tyto zatčení budou vysílána v televizi a plně s vámi sdílena, jelikož se to dluží lidem ve světě, aby byly svědkem každého okamžiku a rozhodnutí, které bude představovat naše uvolnění z kontroly těchto lidí, kteří tak dlouho pracovaly na vykořisťování a ovládání lidstva. Zprávy z těchto hromadných zatčení přijdou náhle a přijdou tvrdě, a mnozí, kdo jsou nepřipraveni s pochopením proč, se mohou cítit šokováni a zmateni, když uvidí tolik lidí vzato do vazby.

Tyto zatčení budou znamenat odstranění posledních překáže, které dovolí uskutečnění nových systému hojnosti, které jsou připraveny osvobodit lidstvo ze současné ekonomické a falešně stanovených podmínek chudoby a dluhu. Uvolnění zadržovaných technologií a ostatních potlačených elementů budou následovat pro asistenci tohoto přechodu.

Je tu mnoho mužů a žen oddaných této věci, kteří roky pracovaly pilně v utajení pro to, aby nás přivedly k tomuto okamžiku, kteří jsou dychtivý představit lidstvu nový systém, který přerozdělí bohatství všem a uvolní lidstvo z fádního života, které znalo.

https://jhaines6.wordpress.com/2012/03/30/david-wilcocks-audio-interview-with-drake-is-related-to-the-recent-video-that-occasioned-so-much-discussion-on-my-blog/

Překlad: Martin

Skvělé! Spojení Venuše a Plejád dnes večer

Originál publikoval Cobra 2. dubna 2012

Tohle neprošvihněte! Dneska večer si sežeňte dalekohled a namiřte ho na nejzářivější "hvězdu" na západě. Tenhle zázrak na nebesích je úžasný!


Překlad: Martin


Plán 2012 Osvobození Planety Země


Originál publikoval Cobra 2. dubna 2012

Fáze 1: Událost (3-7 dní)

Masové zatýkání Iluminátů

 • čištění v armádě
 • 1 den rozšíření informací virální cestou a hlavními médii
 • 1 den zatýkání
 • pozastavení provozu ve světě do 3 dnů
 • 5-6 den usvědčovací procesy

Fáze 2: Restrukturalizace (3-6 měsíců)

Představení nového finančního systému podloženého drahými kovy a komoditami

 • Rozpuštěny FED, peníze podložené zlatem vytištěné Americkou státní finanční správo
 • Souhrn měn (6 nebo více) základ světového finančního systému
 • Odpuštění světového dluhu
 • Bankovní dluhy odpuštěny (kreditní karty, dluhy, hypotéky)
 • Banky budou muset získat nové licence, žádná lichva
 • Rozdělení a znárodnění mezinárodních společností

Počátek přerozdělení světového bohatství

 • Vypuštěny fondy pro prosperitu
 • Podpořeny projekty pro humanitární pomoc a pomoc životnímu prostředí
 • Vypuštěny technologie pro volnou energii a pokročilá medicína
 • Odhalení angažovanosti vlád s UFO
 • Mezinárodní tribunální trestní soud pro Ilumináty
 • Zneplatnění statutárních (pozn.-vládních) zákonů, návrat k běžnému (pozn.-veřejnému) právu
 • Prozatímní národní vláda a poté volby
 • Spojené Národy restrukturalizovány jako hlavní prozatímní vláda
 • Uvolnění válečných stran, válečné složky odvolány natrvalo z aktivní služky a restrukturalizovány do mírových složek, vyřazení nukleárních zbraní

Fáze 3: První Kontakt (1-3 měsíce)

 • Kontakt s vybranými jednotlivci
 • Doplnění informací pro lidstvo, včetně historie o níž nám nebylo řečen : Atlantida, Lemurie
 • Světové televizní vysílání skrze televize a internet
 • Objevování a zvyšování počtu hvězdných lodí, sdružujících se v masivních sestavách deseti tisíců hvězdných lodí jako poslední důkaz, že existují mimo nás i jiné civilizace
 • Dvoutýdenní doba pro rozjímání
 • První kontakt: osobní kontakt ve Spojených Národech - Elektrická vlna do Světelného těla Země - Galaktická/Kosmická synchronizace / Přizpůsobení na Tachyony

Po Prvním Kontaktu:

 • Spolupráce s Galaktickou Federací a Vzestoupenými Mistry
 • Začátek výměny technologií a učebních technik
 • Počátek odstraňování znečištění a obnova ekosystému
 • Začátek tréninku pro plné vědomí (Komory pro Vzestoupení)
 • Setkání a opětné sjednocení s Konfederační Flotilou a Vnitřní ZemíPřeklad: Martin


Urgentní - zatýkání okamžitě

Originál publikoval Cobra 2. dubna 2012

Svoboda Vládne - Hromadné Zatýkání Kabaly

Originál publikoval Cobra 2. dubna 2012

Jsme v Době velkých změn. Americká měna byla ukořistěna v roce 1913. Americká vláda byla převzata v roce 1933. Toto vysvětluje, proč dělání peticí proti vládám nemělo žádný významný vliv. Tyto korporace, které se maskují jako naše právoplatná vláda málem zničily Ameriku. Nejvýše postavení lidé v našich vládách - včetně naší armády - toto ví. Čekali na správný čas - aby *pomohly* vrátit Americe její právoplatnou vládu.

Ve velmi blízké budoucnosti, můžeme očekávat velkou, konstruktivní změnu v našem bankovnictví a měnových systémech. Můžeme očekávat že uvidíme družstva federálních maršálů - podpořeni naší aktivní armádou - v hlavních sedadlech moci. Tyto armádní složky nejsou součástí vojenského převratu. Jsou podpořeni civilisty, aby znovunastolily naší právoplatnou vládu.

Můžeme očekávat, že uvidíme změny v našich běžných životech. Tyto přechody byly naplánovány tak, aby minimalizovaly změny v zásadních oblastech, službách a v naší ekonomii - minimalizovaly strádání. Toto bude doprovázeno oznámeními v hlavních médiích. To co nechceme je - aby lidé panikařily.
Toto je součást celosvětové operace, kdy neangažované národy - ty které nejsou součástí G20 - obnoví stabilní, spolehlivé měny.

V budoucnu nás čeká více takových oznámení a časem skrze hlavní média přijdou takové informace, které byly vybrány pro pozvolné probuzení lidí a redukování paniky.

Přeložil: Martin


neděle 1. dubna 2012

Návrat Bohyně: Venuše-Plejády se protínají na začátku Dubna

Originál publikoval Cobra 1. dubna 2012

Toto bude první kontakt Plejádské Kosmické Bohyně s (naší) Osobní energií Bohyně a kolektivní ženství lidstva konečně začne dosahovat hvězd. Tato událost hraje významnou roli v Mayských proroctvích pro rok 2012.

V prvních dnech Dubna bude možno vidět Venuši procházet Plejádami na večerním nebi po západu slunce.

Překlad: Martin