pondělí 22. dubna 2019

2019 mínus 2012 = 7


NÁVRAT KE KOŘENŮM PROJEKTU

WORKSHOP BUDAPEST JARO 2019 - ČÁST III


Rodina duše- Cobrův workshop,  
16. – 17. března 2019, Budapešť, MaďarskoTento blogpost obsahuje 2. část ze 4 částí poznámek, které vznikly během Cobrova workshopu o rodinách duše v Budapešti ve dnech 16. a 17. března 2019. Tyto poznámky vznikly společným úsilím Hanneke van Ginkel, Michela van de Ven a Jacqueline van Rijswijk.

Poznamenáváme, že tyto poznámky jsou napsány tak, jak Cobra mluvil. Není to doslovný záznam, ale popisujeme to, co řekl. Je to naše interpretace.

Poznámky zkontroloval a schválil Cobra 4. dubna 2019. Poznámky byly upraveny dle jeho požadavků.  


NOVÉ VZTAHY 

Perspektiva/ Pohled duše
Vzájemně propojený hologram dvojduší či duchovních dvojčat, duchovních partnerů a rodin duše je světelné vlákno v celém vesmíru, které propojuje všechny civilizace  ve všech galaxiích do jedné. Do této kosmické světelné mřížky patří všechny planety. Část Božího plánu pro Zemi je manifestovat tuto mandalu rodin duše z Ostrovů světla na povrch planety. Nejvíc probuzeni lidé se nyní začínají napojovat na tuto kosmickou světelnou mřížku tím, že aktivují své světelné tělo, což je nyní jeden z našich nejdůležitějších úkolů. Tento proces řídí Kosmická centrální rasa.
Aktivace našeho světelného těla se bude odehrávat na našem workshopu, který bude trvat dva dny a Cobra teď tento proces v krátkosti vysvětlí. Když do vašeho těla vstoupí vaše duše a aktivuje vaše energetická pole a tím zcela integruje všechna vaše těla, v té chvíli se aktivuje vaše světelné tělo. To zahájí vzestup a vy pak dokážete překročit prostror a čas. Vaše světelné tělo se stane vaší kosmickou lodí.
Do té doby musíte v sobě ukotvovat čím dál tím víc světla, aby bylo vaše tělo pro tuto událost prostoupeno světlem. Všechno toto narůstající světlo ve vašem těle vytvoří kolem vás a ve vás torzní energetický vortex. Torzní vortex vytvoří světelné pole, napojené na zemskou energetickou mřížku a na Zdroj. Je to vaše kundaliní, vaše životní síla.
Když odstraníte a deaktivujete programy Matrixu, nastartuje se vaše kundalíni. Tato energie životní síly bude stoupat po vaší páteři a začne aktivovat vaše světelné tělo. Pak Matrix narušíte: stanete se katalyzátorem evoluce. Budete vnímat své spojení s lidmi zcela jinak a budete se s nimi spojovat z perspektivy duše. Každou svou akci uvidíte z pohledu vyššího smyslu a z vyšší perspektivy. Je to součást plánu osvobození Země. Jakmile vstoupíte na tuto cestu, dostane se vám vnitřního vedení ohledně toho, co dělat a kam jít. To se bude časem zvyšovat a bude to vaše světelné tělo čím dál víc aktivovat.
Pravda a integrita

Hlavní zásadou pro tento proces a během toho procesu je být sám sebou. Ale Matrix vás programuje k tomu, abyste nosili masku a ukrývali se, ukrývali své emoce, pocity, všechno. Zbavte se té masky! Odstraňte ji ze svého energetického pole, odstraňte ji ze svých činů, myšlenek a emocí. Masky vytvářejí konflikty, protože zadržují vaši pravdu a ukrývají vaše Pravé Já. Neskrývejte svoji pravdu. Buďte sami sebou v každém aspektu vaší bytosti. To je to hlavní rys, na základě kterého jednají rodiny duše. Říkejte svoji pravdu těm, kdo jsou na to připraveni. Buďte vždy čestní. Pokud v nějaké chvíli nemůžete být úplně čestní, řekněte: “Momentálně to nemohu říct“. Nepoužívejte lži, nedovolte, aby se manifestovaly, protože budete přitahovat další lží a více lží. Objeví se vám různé reakce ze strany Matrixu. Přijdou k vám nové vztahy,  které budou mez masky. Je to jediný způsob, jak se naladit na svůj Vyšší záměr.
Jak budete objevovat sami sebe a budete se stávat sami sebou, zjistíte, že jste jiní, než jste si mysleli. Bytí je vaší prioritou č.1.
Vaše realita a vaše okolí se vám přizpůsobí a také vašemu vyššímu účelu.
Lidé, kteří nejsou pozitivní a vše, co není v souladu s vaším vyšším účelem, se od vás odpoutá. Budete přitahovat lidi se stejnou vibrací.
Do své reality začnete manifestovat čím víc to, co chcete. Je to váš osobní proces manifestace.
Od meditace 21. ledna 2019 již temné síly nemohou zcela ovlivňovat a blokovat náš proces manifestace. Je teď snadnější manifestovat to, co chceme.

Láska a sexualita
Oddělení polarit

Existuje několik vrstev programování. První vrstva je odtržení od sebe sama s cílem oddělit nás od Zdroje. Je to provedeno prostřednictvím dvou implantátů na vrcholu  hlavy.
Druhá vrstva odděluje mužské a ženské energie. Bylo to provedeno v dobách Atlantidy a bylo toho dosaženo za pomoci elektromagnetických polí, éterických krystalových implantátů a vytvořením odlišných psychologických realit pro muže a ženy. Vzájemně se pochopit je obtížné. Tento implantát je umístěn tři prsty nad pupkem a blokuje tok sexuální energie mezi 2. a 4. čakrou. Ženy mají program A a muži program B.
Program A: Srdce je dobře, sex je špatně. 
Ženám je umožněno, aby stále pociťovaly všechny emoce. Není jim umožněno, aby cítily svoji sexuální energii. Jejich sexuální energie byla potlačena po tisíce let.  Bylo a někde ještě stále je pro ženy nebezpečné cítit či vyjadřovat svoji sexuální energii.  Pokud to dělaly, byly či jsou znásilněny, zabity, a pod.

Program B: srdce je špatně, sex je dobře. 
Mužům není dovoleno cítit emoce či plakat. Dávat to najevo bylo pro ně velmi nebezpečné a v takovém případě se dostali, či někdy ještě stále dostávají do potíží a problémů. Nicméně, mohou mít tolik sexu, kolik chtějí.
Nakonec vznikly dva zcela odlišné druhy se dvěmi zcela oddělenými realitami. Měnit se to začalo v šedesátých letech. První fáze feminizmu byla pozitivní; ta přinesla ženám jistý stupeň finanční svobody. Jenom ženy, které se takto osvobodily, mohou osvobodit svoji sexuální energii. Je to proto, že současné systémy (t.j. systém centrálních bank, burz, vlád, atd.), mohou fungovat pouze na základě potlačování sexuální energie, kdy je vytvářena nerovnováha mezi mužskou sexuální energií a je narušováno přirozené splývání ženské a mužské  energie do jednoho torzního pole. Muži buď bojují, nebo obchodují. To v bankovních strukturách vytvořilo negativní koloběh. Ženská sexuální svoboda tyto systémy boří. Když bude ženská sexuální energie osvobozena, brzy poté bude následovat osvobození finančního systému.
Klíčem pro vyřešení toho negativního cyklu je sjednotit oba pohledy: ženský a mužský. Cílem pro ženy je cítit jejich sexuální energii a spojit ji s energií srdce. Cílem pro muže je cítit jejich energii srdce a spojit ji s jejich sexuální energií. Když bude odstraněn tento blok v proudění sexuální energie, mužská a ženská energie se spojí. Zatím to moc lidí nezažilo. Je to nádherné a Plejáďané to velmi dobře znají. Spojení rodin duše může fungovat až poté, co budou ostraněny tyto bloky. Plejádané teď tuto energii zavádějí nejprve do spojení rodin duše, další lidé budou napojení později.

Otázky a odpovědi

A: Uvolněná energie kundalíní se může znovu zablokovat, když to Matrixu dovolíte. A: Kabal není schopna vytvořit smysluplná spojení, protože je příliš traumatizována.
A: Když dovolíte vaší sexuální energii, aby se projevila, v urfčitou chvíli se transformuje.

Q: Jaký vztahje mezi pedofilií a sexuální energií?
A: Pedofilie znamená zneužívání dětí. Je to nejvíc narušená forma sexuální energie, protože velmi ubližuje vnitřnímu dítěti (tato sexuální energie se nějak musí projevit, ale kvůli velkým traumatům z dětství se nemůže projevit zdravým způsobem). 
Q: Když zemře fyzické tělo, jak zabráním tomu, abych se chytil do archonské pasti na duše?
A: Když jste na cestě Světla a jste a zůstanete naladěni na své Vyšší/Vnitřní Já, pasti na duše se vyhnete. Pak nebudete odchyceni a nebudete se reinkarnovat v rámci archonské agendy.
Q: Co to znamená, když pociťuji vnitřní hlas viny?
A: Pokud vina přetrvává, je to program. Poleví to, když si ho uvědomíte.

Q: Jaký je rozdíl mezi Vyšším Já a Oversoul?
A: Je to označení jedné a té samé věci.


Program na oddělení mužů a žen

V době Atlantidy existovaly zcela odlišné a protichůdné programy pro ženy a pro muže. Tyto aspekty se předávaly z generace na generaci.

-   Ženský aspekt:
Implantovaný program pro ženy dovoluje ženám, aby měly sexuální spojení jenom a pouze se svým duchovním dvojčetem, ale ne se svými duchovními sourozenci. To způsobuje, že ženy hledají dokonalého manžela, chtějí se vdát a zůstat naždy provdané. Ale nejsou si vědomy toho programu. Hromadné sdělovací prostředky toto naprogramování žen využívají.  Iluminátská rodina Disneyho, m.j., zavedla celou řadu programování veřejnosti již od raného věku prostřednicvím filmů. Účelem je, aby ženy hledaly své duchovní dvojče pomýleným způsobem. Jejich přístup je takový, že je třeba muže chytit, ovládat a držet v kleci. Nicméně, i když je muž dokonalý, vždy bude potřebovat svobodu (tj. mít možnost mít sex s víc než jednou ženou).Takto se Archonům povedlo vytvořit dokonalý systém kontroly: ženy ovládají své muže žárlivostí, majetnictvím a dalšími programy.
-   Mužský aspekt:
V mužském programování muži nedovedou cítit přítomnost svého duchovního dvojčete, ani aby o něm věděli. Mohou cítit různé druhy spojení a je jim umožněno mít všechny možné druhy bezvýznamných vztahů, ale nikoliv s duchovním dvojčetem. Výsledkem je dokonelé odpojení hluboko v jejich podvědomí.
Hlavní program je monogamie. Klíčem k osvobození se od tohoto programu jak pro muže, tak  i ženy, je snažit se spojit své srdce se svou sexuální energií a naopak. Je třeba, aby si muži byli víc vědomi spojení s duchovním dvojčetem a ženy si musí dovolit mít víc spojení. Mějte na paměti, že je rozdíl mít vzájemně oddaný vztah a mít exkluzivní vztah, výlučne jenom s jedním partnerem.  Ve spojení ve vzájemné oddanosti si dají partneři svobodu. Vědomě si zvolí, že nebudou mít jiná spojení. Necítí se jako majetek toho druhého. Cca 10% probuzené povrchové populace dosáhlo úrovně oddaného spojení.
Ve výlučném spojení ovládají ženy životní sílu mužů prostředictvím biologické výlučnosti. Tento nezdravý způsob spojení mezi mužem a ženou je jediná možnost, jak ovládat lidskou DNA a byl dovezen  na Atlantidu před 25 000 lety z hvězdného systému Orionu. Od té doby stále žijeme v tomto patriarchálním systému.  Když ovládáte společnost na úrovni DNA, máte dokonale ovládající systém zotročení lidí.

Pokračování 
Překlad:Mirkaneděle 21. dubna 2019

The GODDESS SPIRAL Meditations

Get this in high quality on the artist's website: http://medwyngoodallmusic.co.uk/produ... or on iTunes: https://geo.itunes.apple.com/us/album... “Dear Ones! Listening and meditating on The Goddess Spiral CD you are receiving Goddess Isis blessings through the Key of life, as a Breath of life given to you, and the Mother Earth, through the Goddess Spiral for you to remember who you are – Goddesses and Gods perfectly balanced in Divine Union of Love, together creating Victory of the Light!” – Isis With specially created music by Medwyn Goodall designed to transport the listener with high vibrational tones and frequencies. Track list: 01. Return of the Goddess 02. Golden Spiral 03. The Central Sun 04. Return of the Goddess (music) 05. Golden Spiral (music) 06. The Central Sun (music)

sobota 20. dubna 2019

Hear Me Now


"Hear Me Now"

Now [repeating in background]

[JDog:]
As I walk through the valley of the shadow of death,
I wear my crown of thorns and pull the knife out my chest.
I keep searching for something that I never seem to find.
But maybe I won't, because I left it all behind.

Now I'm stuck with this, and that'll never change.
Always a part of me, until the very last day.
Where to go from here? What road to travel on?
I spent my whole life choosing, and I always chose wrong.

Will I try to have the will to be alive?
Will I try 'cause I've never seen the light?
Blow it to the ground and it's now you see:
You spent your whole life taking the best of me

[Danny:]
Where'd you go? Where's your home?
How'd you end up all alone?
Can you hear me now?
There's no light, there's no sound.
Hard to breathe, when you're underground.
Can you hear me now? Hear me now

[Johnny 3 Tears:]
How long can I keep pretending to be?
That all the stars in the sky could mean something to me.
Heaven'll open up if I live on my knees.
A man of many words, but a man of few deeds.

Walking these streets, so absent of hope.
A pillow of concrete, a man with no home.
Lend him a hand, then we're walking the way.
Leave the virtue of pity, but we live with the shame.

So scared to dream in a world with no sunlight.
When you wake up, you know it's darker than last night.
Quickly we forget, sacrifice gone by.
Born to walk away, been walking my whole life.

[Danny:]
Where'd you go? Where's your home?
How'd you end up all alone?
Can you hear me now?
There's no light, there's no sound.
Hard to breathe, when you're underground.
Can you hear me now? Hear me now

Look into my eyes and I see.
What do I see? Nothing at all.
Nothing at all.
Take another look around me.
What do I see? Nothing at all.

Now [repeating in background]

Where'd you go? Where's your home?
How'd you end up all alone?
Can you hear me now?
There's no light, there's no sound.
Hard to breathe, when you're underground.
Can you hear me now? Hear me now.

Now [repeating in background]

Can you hear me? Hear me now.

pondělí 15. dubna 2019

WORKSHOP BUDAPEST JARO 2019 - ČÁST II

Pokračování 
Cobra - březnová konference v Budapešti 2. část

1) setrvání v Matrixu: 
- narodíte se,
- v 4 letech jdete do školky, v 7 letech do školy, ve 12letech na další stupeň vzdělávání, pak na střední školu, atd.
- pak jdete do zaměstnání, ve 27 letech se oženíte a máte děti, 
- nakonec jdete do důchodu a v 72 letech zemřete 

Máte dovolenou a volno o sobotách a když děti spí. Celý proces je přesně vytvořen tak, že víte, co máte dělat a říkat a jak se chovat. Většina lidí si zvolí tuto variantu, protože je jistým způsobem bezpečná a pohodlná. Je to pohodlné, ale ne moc zdravé. Budete nešťastní, v depresi a nemocní, uvnitř budete cítit prázdnotu a ptát se sami sebe: „Co tu dělám?“


2) Zlom:
Prolomíte naprogramování. Stručně řečeno, je to těžké. V dlouhodobé perspektivě se to velmi vyplatí. Nicméně, Matrix začne reagovat: zkusí všechno možné, aby vás zadržel a potlačil. Budete pod kontrolou manželky, dětí, nejlepších přátel, dokonce domácích mazlíčků ...ti všichni jsou naprogramováni, aby vás drželi pod kontrolou. Nicméně, pokaždé, když uděláte  něco jiného, co je mimo programování, o kousek se osvobodíte. Nejdřív cítíte bolest, ale když se přes to přenesete, rozšíříte svůj okruh působnosti o trochu víc. To vytváří možnosti a zvyšuje se propojení s vaším skutečným Já.

Takže: buď nasloucháme svým strachům a zařadíme zpátečku, anebo nad svými strachy zvítězíme a postoupíme vpřed. To je klíč ke změně!

Bude mezi námi skupinka průkopníků, kteří se osvobodí a půjdou touto cestou změny. Oni vytvoří Bubliny nebe.

Prostřednictvím Cobrova vstupních protokolů bylo Hnutí odporu jasné, že nikdo na povrchu na to není připraven. 
http://2012portal.blogspot.com/2018/05/entry-protocols.html

Některé ze vstupních protokolů budou použity, aby vás připravily na kulturní šok, k němuž dojde, když se setkáte s příslušníky mimozemských ras. Například Plejáďané jsou odlišný druh. Když některého z nich uvidíte, dostanete šok a lidé se mohou vylekat. Jasně to ukázala situace po zveřejnění vstupních protokolů. Ani ti, co si mysleli, že jsou připraveni, nejsou.
http://2012portal.blogspot.com/2018/05/entry-protocols-update.html

Číst blog je snadné, a možná sníte o lodi, jak přistane na vašich pozemcích. Ale když na vašem dvorku skutečně přistane loď, je to něco zcela jiného.  Natož interagovat s příslušníkem mimozemské rasy a jeho společností.

Na tomto workshopu je 350 lidí. Celým procesem projde jenom malé procento. U dalších to bude postupné přibližování se, krok za krokem. Oni budou ti, kdo během Události budou nakonec muset čelit tomu, co popírali. Budou se muset podívat na iluzi reality a na to, jak byli manipulování médii, finančními systémy, vším. Bude to náročné, ale také to bude to nejsnadnější. Další úroveň bude uvědomit si existenci jiného, mimozemského života a ten život jim bude ukázán, a budou muset přijmout, že je to skutečné a že to není něco fiktivního, o čem se píše v knihách a ukazuje ve filmech. Otřese to systémy přesvědčení. Třetí úroveň je pak zjištění, kolik je na planetě temnoty a co bylo skrýváno (například zneužívání dětí), co se stalo a jaký rozsah utrpení to způsobilo. Další úrovní po Událostí bude, že se lidé budou muset vypořádat se svojí sexuální energií. Manipulace sexuální energie je základem Matrixu a bude to pro povrchovou populaci to nejnáročnější, s čím se budou muset vypořádat.
Každý bude muset projít těmito úrovněmi. Proces již probíhá, vyvrcholí během Události a bude pokračovat po Události. Klíčem ke stabilizaci tohoto procesu je začít se scházet v Rodinách duše.

Fáze přechodu (víc bude o ní hovořeno druhý den tohoto workshopu) 

Projekt kamenů Cintamani byl představen před několika lety;  jedná se o umisťování kamenů na strategicky důležitá místa. Stabilizovalo to energie do té míry, že mohou být tvořeny rodiny duše. Spojování rodin duše je v této fázi důležité, protože to stabilizuje energii na této planetě do té míry, že Událost bude moct proběhnout tak hladce, jak to jen bude možné. Potřebujeme vytvořit na povrchu co nejvíc přítomnosti rodiny duše. Kroky, které potřebujeme udělat, jsou:


1.      Spojit se svým Vnitřním/Vyšším Já  
2.      Spojit se s Vnitřním/Vyšším Já druhých lidí za použití zásad spojování se se svým Vnitřním/Vyšším Já

V časovém rámci od r. 2012 do r. 2019 jsme v první fázi přechodu. Jedná se obtížný proces intenzivní očisty planety, který vyčistil mnoho temnoty, ale pro mnoho lidí toho bylo příliš a mělo to za následek mnoho útoků a konfliktů mezi samotnými pracovníky Světla. Takové konflikty, jako je útočení na druhého pracovníka Světla, nejsou napojeny na vaše Vnitřní Já a nezapadá to do konceptů rodiny duše. Rodiny duše jdou za takové problémy, ony konflikty nemají. 

Bratři a sestry duše 
Každý je vaším duchovním bratrem nebo sestrou. Je to základní princip spojení. Musíte tak jednat s každým a setkávat se s ním z pohledu propojení mezi dušemi a ne z pohledu spojení lidské bytosti s lidskou bytostí (se všemi nálepkami a falešnými osobnostními strukturami, které se s tím nesou). Jsme mnohem víc než lidé. Spojení od duše k duši je základním spojením všude ve vesmíru.
Na této planete vzájemně komunikujeme prostřednictvím programování Matrixu. Lidská mysl je takto organizována; označuje přizpůsobené vnímání. To je velmi neefektivní. Když používáte svou mysl podle programů společnosti, tedy Matrixu a analyzujete za pomoci myšlenkových vzorců, nepoužíváte své Vyšší Já. V takovém případě se nedostanete k podstatě, ztratíte se a nevidíte skutečné Já a duši toho druhého. Většina, řekněme 80% informací, které slyšíte o někom druhém, je nesprávných. Vaše vnímání, založené na těch nesprávných informacích, vede k mylným závěrům, soudům a ke konfliktům. Nicméně, pokud svou mysl použijete jako  nástroj k vyjádření vaší duše, vnímáte toho člověka takového, jaký je. Jděte pro takovou informaci dovnitř. Na úrovni Vyššího Já budete vnímat realitu druhého člověka mimo koncept mysli. Nejvyspělejší lidé,  kterých je na této planetě malé procento, teď takový kvantový skok dělá. 
Předtím, než byla tato planeta okupována, společnost byla primitivní, ale (nevědomky) propojena na úrovni duší. Nebyla rozvinutá, ale celá komunita byla jednou bytostí. Děti vychovával kmen, což je koncepce rodiny duše na archetypální úrovni.
Archoni zavedli za účelem naší kontroly biologický systém, tj. strukturu pokrevních rodin, aby ovládli naši DNA. Je to ve své podstatě uzavřený systém. Podle vesmírných zákonů v uzavřených systémech entropie vždy roste, což znamená, že narůstají i problémy. Biologický systém měl tedy za následek zvýšené psychologické problémy, které se přenášejí krví do rodinných struktur.
Abychom to vyřešili, musíme začít jednat mimo struktury pokrevních rodin. Vzhledem k tomu, že mnoho vztahů je vybudováno na Matrixu, je to první krok k průlomu. Potřebujeme se rozšířit mimo koncepci biologických rodin, ke koncepci rodiny duše a spojovat se a interagovat na úrovni duší. To znamená, že se spojujete s těmi, které poznáváte na úrovni duše a s nimiž to jiskří.
Neznamená to, že biologické rodiny přestanou existovat. Některé se změní, některé se rozšíří, atd., ale všechny budou povzbuzovány k tomu, aby se spojovaly na úrovni rodiny duše. Přinese to jiné vnímání reality. Změní to vztahy. Po Události dojde k mnoha změnám. Zejména se dramaticky změní vztahy a rodiny, založené na Matrixu. Dojde k určité filtraci: vše, co je pravdivé, tedy z Lásky a Světla, bude narůstat. Vše, co je nepravdivé, tedy strach a temnota, se bude zmenšovat a mizet. Hlavním vodítkem je tedy, že cokoliv se je z Lásky a  Světla, zůstane a co je ze strachu a temnoty, se rozpadne. Nakonec se rozpustí všechny iluze.
Otázky a odpovědi

Q: Proč potřebujeme Hnutí odporu? Nestačí pouze ‘existence’, tedy ‘bytí’?  
A: Odboj je proti temnotě potřebný, protože Země je do značné míry stále ukotvena v dualitě. Bez Hnutí odporu bychom byli všichni už dávno v koncentračních táborech.
Q: Řekl jste, že nejvyspělejší lidé udělají kvantový skok. Kdo to jsou?                       A: Všichni, co jsou tady. My jsme ti, co dělají ten průlom.

Q: Jak se mám spojit s traumatizovanými lidmi? 
A: Napojte se na ně z úrovně od duše k duši. To léčí.
Q: Kolik rodin duše je tady v této místnosti? 
A: Je zde mnoho propojených rodin duše, je to síť, univerzální vesmírná síť Světla.
Q: Existuje kontakt se společnostmi/společností z Vnitřní Země? 
A: Informace o operacích, týkajících se osvobození planety jsou tajné, takové informace by lidstvu neprospěly, protože pak lidé jenom sedí a nic nedělají. Lidé na povrchu planety mají teď instrukce, aby sami tvořili rodiny duše a sami se takto  organizovali.
Duchovní partneři  

Každý se v životě potká s členy rodiny duše, s duchovními sestrami a bratry. Jsou to ti, co mají podobnou cestu jako vy. Další úroveň propojení jsou duchovní partneři. Jsou to bytosti, s nimiž se se potkáváte, například ve vašich duchovních skupinách či ve vaší rodině duše. Duchovní partneři mají silnější propojení, jsou hluboce propojeni na úrovni duše. Obvykle jsou inkarnováni do opačného pohlaví. To, že jsou na  úrovni duše k sobě silně magneticky přitahováni má původ v šesti dimenzionálním zdroji a je to velmi silné.
Když se poprvé potkají duchovní partneři, dochází v podstatě ke dvěma typům reakce. Způsob, jak reagujete, je závislý na tom, nakolik jste na takový druh spojení připraveni. 
Reakce 1: jste si toho vědomi a cítíte silné spojení 

Setkají se a jsou k sobě silné přitahování a toto a energie spouští silný očistný proces. Duchovní partner spustí vaše programy a vše vyplave na povrch. Nicméně, spojení s duchovním partnerem generuje tu nejsilnější energii a léčení, jaké jsou na povrchu planety možné a pokud oba na sobě pracují a také na zpracování svých vnitřních stínů, ovlivní to a pomůže změnit situaci na planetě.
Archoni udělají cokoliv, aby partnerům duše zabránili spojit se. Zadržují jim maily, blokují auta, vytvářejí nehody a mohou jít dokonce tak daleko, že jednoho z duchovních partnerů zabijí.
Jsme stále ve válečné zóně, ale po 21. lednu je pro duchovní partnery bezpečné být spolu a tvořit novou realitu. Spojení duchovních partnerů spouští hlubokou transformaci na úrovni duše.
Reakce 2: strach a dynamika „ulov a uteč“ 

Potkají se a cítí se silné přitahováni a spojeni, ale je to nepříjemné, protože se toho spustilo mnoho. Naskočí kontrolní systém Matrixu: jeden utíká a druhý ho honí. 
Doporučení pro toho, co utíká: přestaňte utíkat. Jděte dovnitř sebe a podívejte se na své strachy a použijte fialový plamen, abyste strachy transformovali. Uvolněte se  a zjistěte, co se děje. Je to lekce. Jděte a setkejte se s duchovním partnerem a mluvte o tom.  Může to být děsivé, ale je to v pořádku.
Doporučení pro toho, co honí: přestaňte honit. Podívejte se dovnitř, co tam je a transformujte to. Pak začněte manifestovat svého duchovního partnera z perspektivy úrovně duše.

 Ley linie 188

Tato ley linie je také známá jako ley linie Bohyně. Je to vstupní bod energie Bohyně na planetu. Síly Světla tuto linii osvobozují od negativních událostí, odehrávajících se v její blízkosti. Místa na této linii, spojena s důležitými vortexy na planetě, jsou například: Damašek v Sýrii, Versailles, Stonehenge, Boston (maraton), New York (dvojčata, Sandy Hook) a Teotihuacan. Archoni na této linii neustále vytvářejí války.

V Sýrii je významný a silný energetický vortex. Tento vortex udržuje energii Bohyně mořské panny. Pochází z hvězdného systému Síria. Je to elegantní energie Boží milosti. Tato energie byla potlačována po 7 000 let prostřednictvím všech konfliktů, vytvářených na Blízkém východě.
Zemská energetická mřížka  

Ley linie jsou životně důležitou součástí zemské energetické mřížky. Energetická mřížka vás obklopuje a je s vámi po celou dobu. Každá živá bytost na této planetě je svým životem napojena na tuto energetickou mřížku. Vše, co se v rámci takového vztahu děje, má co dělat s touto energetickou mřížkou. Ona je tady, aby řídila a sytila vaši životní sílu (také zvanou kundalíni). Je to zdroj života a zdroj energetického pole vašeho světelného těla. Energetická mřížka je vyživována z Galaktického centrálního slunce, které je zdrojem Lásky a Světla v naší galaxii.
Ale existují všechny možné druhy umělé inteligence za tím účelem, aby vaši životní sílu využívaly a ovládaly. Například v r. 1991, během Války v Zálivu bylo sebráno mnoho negativní energie za pomoci obrovského uvolnění emočních traumat a tato negativní energie byla puštěna přes tyto ley linie.
Od  21. ledna vstupuje do zemské energetické mřížky vesmírná světelná síla. Každý je tím ovlivněn. Tento proud vesmírné energie bude stále silnější. Co je nepravdivé, odpadne a zůstane to, co je pravdivé.
Budeme muset propustit představy a systémy přesvědčení, které se nahromadily během mnoha inkarnací za tisíce let. Mnoho přesvědčení má náboženskou povahu.
Část vaší mysli je součástí Matrixu. Když v následujících letech uvidíte strach, transformujte ho, protože nízké vibrace, způsobené strachem, budou krmit energetickou mřížku. Matrix krmil ley linii Bohyně mořské panny strachem a negativní energií po tisíce let.
Je to zejména náboženské naprogramování, které bylo použito na vytvoření strachu a agrese, což mělo za následek války. Války vytvářejí silně negativní, nízké vibrace.
Kroky, jak vytvořit strach a agresi jsou:

1.      Potlačení ženské energie 
2.      Frustruje mužskou energii/ muže  
3.      Mužům jsou dány sliby, pokud půjdou bojovat   
4.      Jsou vytvořeny války, války začnou   
5.      Po válce jsou muži odměněni 

Transformace 

Když partneři duše zajdou za programování Matrixu, mohou vytvořit posvátné energetické rezonanční pole Nebe na Zemi na všech úrovních. Jejich spojení vytváří na planetě silný vortexový bod, který začne transformovat energetickou mřížku planety, což je jedno z mystérií Bohyně. Mystéria Bohyně jsou klíčem k transformaci duality.
Dvojduše, duchovní dvojčata 

Duchovní dvojčata mají mezi sebou ještě hlubší spojení. Nicméně kolem toho panuje mnoho nedorozumění. Duchovní partneři nejsouzdvojené duše. Existuje mnoho duchovních partnerů, ale máte jenom jedno duchovní dvojče.
Všichni začínáme jako jedna bytost a když sestupujeme na Zemi a přecházíme ze šesté do páté dimenze, rozdělíme se na dvě duše. Rozdělení je provedeno do dvou těl opačných polarit, jako ženská a mužská inkarnace.  Většina hlubokých propojení  na Zemi jsou duchovní partneři. Je mimořádně vzácné, aby se na povrchu této planety potkaly dvojduše. Takové spojení je příliš silné. Moc lidí by to nepřežilo. Znamenalo by to potkat a vidět sama sebe ve zdvojené podobě ve všem najednou: v nadějích, obavách, přáních, životě… 
Archoni si jsou vědomi síly a moci tohoto spojení a brání tomu. Místo toho prosazují fantazie o dvojduších, což je program Matrixu, na základě kterého máte věřit, že určitý člověk je vaším duchovním dvojčetem. Takový scénář podporují hollywoodské filmy. Tento program je většinou aktivován na ženské straně. Program je aktivován určitými aspekty muže. V takovém případě žena projektuje do toho muže všechny své touhy a je naprogramována si ho vzít, a poté začnou problémy. 

Meditace na spojení se se svou dvojduší  

Tato meditace zarovná vaše energetické pole s vaším vnitřním záměrem. Spojíte se s vyšší dimenzí a přitáhnete energii k sobě a to vám umožní, abyste pozorovali, cítili a slyšeli z úrovně duše. To zarovná všechny vaše vztahy do perspektivy a urovná je. Začnete se  propojovat se sebou i s druhými vyváženě. 
Dělejte tuto meditaci pravidelně, například jednou týdně, abyste podpořili svůj proces vzestupu. Po několika měsících se vaše spojení s vaším duchovním dvojčetem vykrystalizuje a vy budete schopni okamžitě rozpoznat jeho energii. Zpočátku se můžete setkat s programy Matrixu, ale ty zmizí, když se vykrystalizuje spojení s vaším skutečným duchovním dvojčetem.
https://connect2lifeeu.blogspot.com/2019/03/twin-soul-reconnection-meditation.html
  
Dělejte to pravidelně, pomáhá to vytvořit mandalu rodiny duše.
Otázky a odpovědi.

Q: Jak si mám představit svoje duchovní dvojče?  
A: Spojíte se na úrovni duše, přes srdeční čakru anebo třetí oko. Praktikujte to jednou týdně. Trvá to měsíc, než se vyčistí všechna pokřivení.
Q: Jaký je rozdíl mezi meditacemi, které děláme tady a budhistickými meditacemi?          A: Budhistické meditace mají proměnit prvotní anomálii. Naše meditace jsou zaměřeny na ukotvení Lásky a Světla na planetě tím, že vedeme božskou ženskou energii, která přichází ze samotného Zdroje, přes sebe na planetu.
Někdo se ptal na Untersberg. Cobra odpověděl, že Untersberg je spojen s grálem a že je to portál se specifickými energiemi, případně že je s takovým portálem spojen. Je to místo, kde v r. 1919 začal Tajný kosmický program. Po Události bude mít zvláštní funkci.
Další otázka byla položena ohledně mayského kalendáře a na to, jak je přesný. Cobra řekl, že kolem r. 600 př.n.l. mayská civilizace zmizela do sítě Agarthy a že  jejich kalendář jim dali Plejáďané. Někteří Mayové jsou stále v Agarthě, někteří jsou v hvězdokupě Plejád.  
Posted by Connect2life at 00:49 


Překlad: Mirka

sobota 13. dubna 2019

SANDRA - Johnny Wanna Live (1992)


SANDRA - Johnny Wanna Live I got something on my mind Makes me sad and makes me cry,oh no Johnny wanna live Just an ordinary day An animal will pass away,oh no Johnny wanna live Who's to say he got no rights? Even not a right to life? Don't know why it leaves you cold Don't how to make it show,oh no Johnny wanna live Johnny wanna live Got to give his skin away For coats they wear on summerdays, oh no Johnny wanna live Beauty aid and all the rest Come directly from a test,oh no Johnny wanna live Through his eyes I look inside his heart He can feel like me and you Can't defend himself cause he can't talk And this is why I talk to you Johnny isn't just a name He stands for every creature's pain,no no Johnny wanna live Johnny wanna live Go and try to look inside his heart You can find your own mistakes Try to hide them thinking he can't talk But he can read them in your face I got something on my mind Makes me sad and makes me cry,oh no Let him live! Tell me why it leaves you cold I swear I'm gonna make it show,oh no Johnny wanna live, yeah yeah Johnny wanna live... Oh, Johnny wanna live I have a live to J-Johnny, to J-Johnny! Give him a chance! You have the right to live, oh Johnny! Johnny wanna live...