pondělí 1. května 2017

Síla Ducha - seriál - díl 11 - Všeurčení


Studium původu, nekonečných možností
 a úplné rehabilitace Duchovní Bytosti 
VŠEURČENÍ


Jestliže jste si přečetli titul této kapitoly a mysleli si „konečně jsme se dostali k té části, která se věnuje tomu, jak si každého podřídit – samozřejmě, že také proti jejich vlastnímu sebeurčení – pod kontrolu abych je manipuloval“, tak jste přistáli na špatném místě. 

Jestliže byste byli bez náboje, na všech impulsech existence, pak byste zcela přesně věděli – koho byste chtěli ovládat proti jeho vůli – to je sama sebe! Protože s vědomím „impulsu 8“ víte, že jste každým a vším, tak už vás déle nenapadalo demonstrovat takové nemocné a asociální chování jako například Geoge W. Bush. Tento výrok ale musím nicméně uvést do správných proporcí, protože tento člověk – z jeho pohledu osobní pravdy a přesvědčení-má zcela pravdu a jedná „normálně“. Co to bylo, co, často říkal? „Bůh žehnej Americe“! Snad by tento bohabojný člověk měl jednou říci také „Bůh žehnej i Iráku“! 

Ale bůh je – jak jsem již popsal v dřívějších kapitolách – bohužel také Američan, jménem George W. Bush, který takovými prohlášeními vyjadřuje „lehce“ patriotický a proto omezený odstín boží lásky, která zjevně nemůže být všeobjímající, ale jenom upřednostňuje Američany. 

Ale od omezeného ducha nemůžete očekávat skutečně neomezené požehnání. Nyní najednou vím, co si přát k příštím vánocům jako dárek: Přeji si k příštím vánocům plně nesvázaného a neomezeného, George W Bushe. 

Fajn, také musím připustit, že by se to nestalo, pokud to nezvládneme my sami, protože jsem také slyšel někoho říkat pod fousy, že také Santa Klaus a dokonce Ježíš Jezulátko jsou mentálními konstrukcemi, které nemohou nic ovlivnit, pokud nikdo z nás nevklouzne do té role a nevytvoří jejich bytí a efektivnost. 

Americký zbrojní průmysl ale potřebuje samozřejmě přesně takové asociální, mrtvé, bytosti, které se v lidské podobě zdají velmi živými, ale představují přesně to, co se v dřívějších velmi populárních filmech vešlo ve známost jako „zombie“ – čímž byly myšleny „chodící mrtvoly“. 

Tento průmysl má dost peněz na to, aby studenou bezcitnou palici posadil do pozice moci, ze které se zcela jistě postará, že bude odpálena téměř každou sekundu raketa v rozmezí 600.000,- až 3.000.000,- USD za kus, nejlépe po dlouhé časové období. 

Který člověk – jenž má ještě alespoň trošku citu – by byl schopen vydat rozkaz založený na sebou vytvořených, čistě vylhaných příbězích o takzvaných továrnách na zbraně masového ničení – který povede k zavraždění desítek tisíc iráckých otců, matek, synů a dcer? 

A to jenom protože zbrojní průmysl, který financuje lví podíl z volebních výdajů také potom za ty neuvěřitelné obraty, kterých bylo dosaženo tímto způsobem, oslavuje svého hrdinu, a tak je vyčleněno pár stovek milionů USD na další volební kampaň? 

Jestliže po tomto novém prohlášení je člověk také schopný zmást tu hloupější část vlastní populace k tomu, aby věřili, že jsou pod útokem z venku – tak jak zvládnul, skrze mnoho cest přes tajné služby, vyhodit do vzduchu „dvojčata“ a opět nějaké lidi. Je to fantastické. Každý šachový hráč na světě by obětoval dvě věže, a samozřejmě také pár svých vlastních „pěšáků“, jestliže by tím také dosáhl svého cíle a mohl by dát „šach“ nepřátelskému králi. Pouze v „demokracii“ potřebujete bohužel souhlas populace. 

Ten můžete zcela jistě celkem snadno získat, jestliže chytře zařídíte, že jsou tajné plány vykonány a skrze smrt a výbuchy uvedete všechny do hrůzy a strachu, a poté, co je v médiích ustanovena jako „viník“ ta země, kterou jste si již dlouho předtím zvolili jako příští dějiště války, abyste vystříleli pár dalších raket, abyste zajistili další obrat a k potěše americké veřejnosti i zvýšili hrubý národní produkt. Které nezaměstnané osobě by se nelíbilo, když jsou tím způsobem vytvořeny nové pracovní příležitosti a samozřejmě někdo musí vyvinout, postavit, dát dohromady nebo převézt celou tu mašinerii smrti? 

Kdo z takové práce nemá radost? Já! A já doufám, že i vy, čtenáři, byste takovou práci odmítnuli se slovy: „Děkuji, ale protože já jsem nesmrtelná Duchovní Bytost tak si zvolím smrt hlady na protest a nechám se i opustit svojí ženou, protože soused – který samozřejmě takovou práci hned vezme – má moc pěkný dům a dokonce řídí super auto.“ Lidi, to je mnohem lepší být opuštěn materialistickou ženou, závislou na nákupech, než být opuštěn všemi dobrými duchy! 

Protože jinak byste byli těmi dalšími, kdo – poté, co byl duchem opuštěn – by si zasloužili jenom titul zombie. 

Já jsem si zcela jistý, s tím, co jsem dosud napsal, že jsem plasticky popsal, co všeurčení neznamená. Všeurčení neznamená masovou manipulaci tak, jak je praktikována zkorumpovanými politiky, sebeprohlášenými válečnými presidenty a jinými kriminálníky nebo elementy, blažícími po penězích ve společnosti. 

Už jenom ten samotný koncept „mas“ je již znehodnocením, protože my nejsme masy! Vůbec neexistuje žádná velká masa lidí, existují pouze jednotliví jedinci. Pojďme již do budoucna nedovolit, abychom přes „masmedia“ jako masy byly povzbuzeny k masové panice, která nás má přimět si myslet, že musíme nenávidět Iráčany, Muslimy, Číňany nebo kohokoliv, takže budeme souhlasit s válkou, protože to vynese miliardy zisku. Protože, když poskytujeme svůj souhlas někomu, kdo dává povel zabíjet, pak jsme sami zabili! A tyto osoby budou stále zavražděni i potom, co jsme zveřejnili, že tam žádné továrny na zbraně hromadného ničení nebyly. 

Upřímně řečeno, se musím nahlas smát, když jsem četl, jak jednoduchým se stalo manipulovat německými lidmi. Stačí jen dát pár kufrů nacpaných starými elektronickými odpadky na několik centrálních míst a rozšířit v médiích pomluvu, že byly nalezeny ohromné výbušniny, které tam byly dány teroristy, a každý by řekl ano, a téměř s křikem by se dožadoval dalších kontrol a dohledu, který samozřejmě také zaplatí ze svých vlastních kapes, které jsou i tak téměř prázdné! 

T akže už ani nepotřebujete výbuch, jak tomu bylo dříve, abyste lidi dokopal k souhlasu pro odhlasování zákonů, které jim vezmou jejich svobodu! 

Připomínají mi malé děti, kterým jenom stačí pohrozit zdviženým ukazováčkem, tak, jak častým bitím v minulosti byly vycvičeni k tomu okamžitě souhlasit se vším, aby se vyhnuli možné, naznačené bolesti, jestliže neuposlechnou. 

Tak jsou poté prosazeny – „demokratickým způsobem – další protiteroristické zákony, samozřejmě daňová zátěž pro každého pracujícího bude muset být zvýšena, aby se zaplatilo více lidí, kteří sami nic neprodukují, nepracují, kromě toho, že dělají život těžší těm ostatním, kteří se snaží vydělat si na živobytí! Jeden člověk pracuje a pět lidí prověřuje jím vyplněné formuláře, jeho cestovní dokumenty, jeho testy slin, jeho kuličkové pero – které může skrývat výbušný předmět – nebo naslouchají rozhovorům v jeho mobilu, zatímco deset ozbrojených policistů – také placených z daní – nervózně sleduje celou tu scénu, protože kdokoliv by mohl být terorista! 

Rozhodně bychom si neměli plést antiteroristické zákony se zákony proti svobodě, i když nám jsou nám tak prodávány. To je demokracie? Ale ne! Demokracie může nastat pouze poté, co každý jedince myslí své vlastní myšlenky a činí svá vlastní rozhodnutí na nich založená. Ne, jestliže je příliš mnoho těch, kdo jsou příšerně snadno ovládáni přes své emoce a strachy. Pak ve skutečnosti máte společnost, která je jenom zdánlivě demokratickou společností, protože každý polointeligent, árijský pseudo Hitler – v novém těle – posedlý ovládáním má možnost s pomocí médií nechat ty bdělé bytosti přehlasovat těmi manipulovatelnými. 

Co jsem právě zmínil, by mělo učinit nezpochybnitelně jasným, proč by mírová filozofie, jako je tato, která má potenciál skutečně nastolit vědomí prostých jedinců do vyšších výšin, je oblíbeným terčem, který má být rozcupován v médiích. 

Proto bych byl velmi pyšný, když by také tuto knihu a filozofii by čekal stejný osud, protože by to bylo jasným ukazatelem pro to jak „nebezpečné“ jsou moje výroky z hlediska těch, kdo potřebují lidi, kteří mohou být manipulováni ve svých myšlenkách a emocionálně řízeni, aby udrželi jejich systém v chodu a že se bojí možné ztráty kontroly. Dobrá, určitě to udělají. Já vám to s určitou hrdostí garantuji! 

Od této chvíle jsou tyto věci minulostí. Tato kniha končí duchovní středověk tam, kde stále přetrvával, a začíná novou éru, ve které známe svůj plný potenciál a také jej vědomě používáme. Éra, ve které již nikdo neřekne: „Odpusťte jim, vždyť oni nevědí, co činí“. Nyní to víme... 

Proto je skutečně významné, aby každá Duchovní Bytost byla ve stavu plného sebeurčení, takže skutečná – a ne jenom zdánlivá demokracie byla možná a uskutečnitelná. 

Samozřejmě, že by to na první pohled vypadalo jako chaos a bezpráví, ale tento dojem je velmi zavádějící, jak uvidíte. 

Jakmile je osoba skutečně sama sebou, myslíme tím ve smyslu „impulsu 8“, pak je také ve stejnou chvíli všemi těmi ostatními a může zaujímat a stejně tak rozumět jejich hledisku. Nebude se pouze dívat na jednu stranu mince při analyzování těžkosti, ale na obě – nebo i na více – na všechny strany, jako v případě těžkosti, která se týká celé populace. Ona bude schopna vytvořit kompletní, vlastní vesmír 1 (V1), který je plně pod její vlastní kontrolou. Tím způsobem pak může pozorovat a analyzovat všechny nežádoucí stavy ve fyzikálním vesmíru (V3) a s vysokou rychlostí na takových základech vypočítávat kompletní řešení, které umožní sebeurčení každého jedince jako osoby – protože Duchovní Bytost – není podřízena zákonů prostoru a času. 

Neboť ona je také všemi ostatními, samozřejmě, že nebo bojovat, utlačovat nebo dokonce ničit jakýkoliv aspekt sebe sama, protože optimální řešení je pouze optimálním řešením tam, kde skrze výsledek těchto výpočtů je podpořeno přežití a existence všech! 

Součástí toho jsou také zvířata a rostliny, předměty a pokračující existence hmoty v prostoru a času samo o sobě. A aby měla to všechno, Duchovní Bytost nepotřebuje nic jiného než svoji nekonečnou, nesvázanou a neomezenou kreativitu – svoji fantasii, která pro tento účel samozřejmě nejdříve potřebuje být rehabilitována. Nejvyšší bytost by ani nechtěla vidět Geoge W. Bushe na elektrickém křesle za masovou vraždu – koneckonců, ty důvody pro války byly buďto vymyšlené nebo zcela mimo – protože evidentně by výsledkem byla Duchovní Bytost, která opustí tělo, která se pak znovu bude v novém těle snažit stát se presidentem spojených států! Jinými slovy žádné skutečně trvalé řešení problému. 

Mimoto, by cítil, že je s ním zacházeno nespravedlivě, což by vedlo k ještě více nenávisti, pocitovému chladu a pocitům odplaty u toho později narozeného dítěte. 

Nemyslete si rovnou, že jste špatnými rodiči, jestliže vaše dítě projevuje agresivitu, asociální a násilné chování, které si nemůžete vysvětlit, protože jste se skutečně snažili jej vychovat v milující atmosféře. 

Až dosud jste si možná ani byli vědomi, že byste v rukách mohli držet takového malého milého človíčka – rovnou po jeho vlastní popravě, nyní v porodnici – jako své „vlastní“ nově narozené dítě. A jistě byste dostali špatnou radu, když byste později nechali toho – duši a ducha popírajícího žabaře za rohem – hledat po možných příčnách v dětství. 

Mohli by vás nanejvýše kritizovat za to, že jste strávili příliš mnoho času nedůležitými přesčasy, abyste si snížili hypotéku na svůj vlastní dům. Namísto toho, abyste strávili nějaký čas duchovními záležitostmi a vyprodukovali skutečné odpovědi na dosud nezodpověděné otázky – což vše pět kondenzuje nakonec k tomu být „špatnými rodiči“. 

Ale příliš si s tím nedělejte starosti, protože jestliže se rozhlédnete kolem, stěží naleznete někoho, který v této záležitosti nebyl na stejné lodi, zejména zde, v civilizované, technicky vysoce vyspělé západní části země, byly takové “zbytečnosti“ zanedbány. 

Jak byste mohli přimět někoho takového, jako je George W. Bush, aby změnit své chování bez toho, abyste poškodili jeho sebeurčení, nebo jste ho dokonce nějak nutili? Tím, že mu pomůžete! 

Myslíte si, že nepotřebuje pomoci? Myslíte si, že je osoba, která potřebuje 60.000 bezpečnostních agentů, aby se cítila trošku bezpečněji, a potřebuje mít všechny kanály v okruhu šedesáti kilometrů zavařené, když přijede na návštěvu v dobrém emocionálním stavu?! 

Za jak „duševně zdravého“ byste považovali někoho, kdo nevyjde ven, bez toho, aby všem svým sousedům výslovně nezakázal přístup na jejich balkóny nebo vyklánět se z oken? Osoba, která vyžaduje, aby nikdo nemohl zaparkovat svůj vlastní automobil na ulici ani ve své vlastní garáži – také garáže musejí být zaplombovány – a která také nechá odstranit všechny volné poštovní schránky, odpadkové koše a rozvodné elektrické skříně, když ohlásí, že přichází na návštěvu. 

Přesně toto a ještě dost dalších byly podmínky vyžadované George W. Bushem pro jeho návštěvu Německa v roce 2005! 

Já bych takovou paranoiu ani nepodporoval, ani bych nesplnit podmínky, které stojí několik milionů euro – které by lépe mohli být investovány na to, aby nakrmili stovky chudých rodin po dobu roku nebo tak. Namísto toho bych takové osobě odepřel plánovanou návštěvu a jako alternativu bych mu nabídnul pomoc s tím, že najdu příčiny, které v něm vzbuzují takový strach. Protože on nemusí jezdit na návštěvu, jestliže tyto podmínky nebudou splněny. On by ani vůbec nechtěl přijet. A když by na světě neexistovala země, která by splnila jeho podmínky, ale namísto toho by mu všichni nabídnuli pomoc a vzdělání v tom, jak žít šťastný život beze strachu, bez toho, aby si vytvářel miliony nepřátel, kteří pak ohrožují jeho život, tak by zakrátko nebyl ničím víc, než lidem pro smích, a už by ani nebyl k ničemu svému zbrojnímu průmyslu. 

Samozřejmě, že by někdo mohl zemi jako je Německo zvýšit cely ropy za trest, ale na co máme „BMW“, které již může masově produkovat automobil na vodík! První zprávy o tom jsem četl již v roce 2004! 

Tyto automobily mimochodem vypouštějí pouze vodíkové páry, takže ani stopa po škodlivých zplodinách. Ale tak nějak se zdá, že někdo, že někomu ani tak nejde o životní prostředí, protože s, benzínem a s ropou mohou z lidí dostat více peněz a environmentální daně by také odpadnuly. To je, proč mohu rozumět, proč tohle raději nechtějí zveřejnit nebo se tím řídit! A proč by někdo podněcoval k válkám v oblasti, které mají velké ropné rezervy, když by ropa již nebyla tolik v poptávce. To by samo o sobě vykolejilo celou tu válečnou legraci! Já ale nechci být škarohlíd, takže o tom již nehovořím, tak, aby si to nikdo moc nepromýšlel – já jsem koneckonců tu a tam dobrák. 

Všeurčení pouze začíná s tím prvně poskytnout jiným bytostem jejich sebeurčení! Jestliže by ale některá z těchto bytostí překročila sebeurčení a začala bránit jiným bytostem v jejich sebeurčení, utlačovat je, odmítat nebo odepírat jim jejich právo nebo se je snažit vnutit jim svoji vůli, pak ta bytost ztratila svoje právo na sebeurčení a měla by ihned být omezena, aby byla nastolena rovnováha, protože jinak všechny dveře a brány by byly široce otevřené pro konflikty, války, hádky, násilí a také kriminalitu! 

Protože, co jiného je zločinec, než někdo, kdo by rád měl peníze, ale raději okrade někoho jiného, kdo má peníze, než aby pro sebe pracoval? Vidíte, jak v tomto případě toto sebeurčení okradené osoby, která by si raději svoje těžce vydělané peníze nechala pro sebe nerespektováno tím zločincem? 

To je společným jmenovatelem jakéhokoliv konfliktu, jakékoliv války, hádky, násilného činu, bez ohledu na velikost. Nezáleží na tom, jestli se jedná o boj mezi dvěma lidmi, válku mezi dvěma nebo vice národy nebo jestli násilná konfrontace nastala mezi fanoušky dvou fotbalových týmů. Ten důvod je vždy stejný: Sebeurčení ostatních není poskytováno nebo tolerováno! 

To má stejný význam, jako když řeknete: Vědomí ohledně všeurčení nebylo základem jejich myšlení a jednání, protože jinak by tam nedošlo k přestupku proti sebeurčení! 

Co přesně je tímto stavem všeurčení, o kterém hovořím? Zde následuje definice: Všeurčení je stav vědomí ve kterém bytost dosáhla jistoty, že má vlastní schopnost a ochotu začínat, měnit a zastavovat dvě nebo více sil, ať již jsou v protikladu nebo ne. 

Výše uvedená definice také zahrnuje: 

Dva a více jedinců, dvě a více skupiny, dvě nebo více planet, dvě nebo více německé rasy, dva nebo více vesmíry, dvě nebo více Duchovní Bytosti, stejně tak jako ovládání úvah dvou nebo více identity ať jsou si protikladné nebo ne. 

Myslíte si, že je to těžké? Mohu vám snadno ukázat na příkladu, že nikdo schopnost všeurčení neztratil, ale ztratil zde opět pouze vědomí ohledně té schopnosti! 

Pojďme si probrat okolnosti fotbalu. Nastoupily proti sobě dva týmy. Sudí a jeho asistenti jsou tam také a řídí hru. Brankář, pokaždé deset hráčů v týmu, to je 22 herců a všichni sledují stejný účel: Dát během hry více gólů nežli protivník. 

Abyste měli hru, neměli byste zaujímat stav všeurčení, protože pak by to nebyl žádná hra. Protihráči neposkytuje ani kousek sebeurčení, ale děláte všechno proto, abyste mu zabránili v prosazení jeho vůle! Ve hře se jedná o sílu proti síle, o záměr proti záměru, o úsilí proti úsilí a samozřejmě o sebeurčení proti sebeurčení. 

Jenom si představte sebe v roli útočníka týmu a s míčem zaútočte na bránu. Pojďte! Trochu rychleji v útoku byste mohli...! Dobře! Dostáváte se k bráně soupeře. Teď skoro můžete cítit na krku dech obránce, který se připlížil z levé strany se záměrem připravit vás o míč, zabránit vám v průchodu k bráně. Není tak rychlý jako vy a jako jedinou možnost vidí natáhnout nohu k míči, aby jej nasměroval do rukou vlastního brankáře, který by tak nebezpečnou situaci zvládl. 

On zvedne nohu, natáhne se a sklouzne přesně k míči, který máte těsně u nohy. Ale vy jste si to právě včas uvědomili a již malý úhybný manévr postačoval, aby zmařil jeho plány. Jenom o zlomek vteřiny později, jak vy – stojíte volný proti brankáři – chcete vsítit míč za toho brankáře do sítě, ten obránce stále sklouznutím dokáže přímo před vašima očima špičkou svých prstů ten balón vyrazit! Jasný případ hry rukou v pokutovém pásmu! Měl by následovat přímý volný kop! Ale od čárového rozhodčího se neozývá hvizd. Ten přihlouplý, rozesmátý brankář protihráče chytil míč, který mu byl odehrán do náruče jeho obráncem, a vy běžíte protestovat k čárovému rozhodčímu a velmi nahlas mu řeknete, že je slepý prase. To povede k tomu, že dostanete červenou kartu za urážku a musíte opustit hřiště, protože rozhodčí ani jeho asistenti neviděli tu šikovnou hru rukou. A protože toto bylo finále šampionátu, ve kterém scházelo dát jediný gól, abyste sezonu ukončili jako vítězi, a zatímco vy jste se vplížili do šaten, tak slyšíte, jak vás závěrečný hvizd zasáhne přímo do srdce. Hrozné, že? 

Ne, není to tak zcela hrozné, jak se to může zdát. A tak jinourčené, jak to vypadá také ne. Ať už nenávidíte rozhodčího jeho asistenty nebo toho protihráče, jak chcete, buďte si prosím vás vědomi jedné věci: Zažíváte to, co si způsobujete skrze své vlastní myšlení! Jako všichni ostatní. 

Není to tak, že hráč fotbalu potřebuje nejenom spoluhráče, ale také protihráče? Dokonce jsou i vymezené termíny, tak, aby se tak každý dostavil ke hře. Také nevezmou jakéhokoliv protihráče, protože to není žádná zábava nemít žádnou protihru. Kde pak je to uspokojení, když již dopředu víte, že vyhrajete 40:0? Takže máte v lize jenom týmy, které mají sklon vykazovat srovnatelnou úroveň schopností. 

Samozřejmě také potřebujete, doufejme nestranného, rozhodčího, který může, jak každý hráč fotbalu ví, tu a tam učinit chybné rozhodnutí. Stejně tak tam jsou protihráči, kteří se snaží nefér způsoby nebo sehranými fauly, když normální prostředky k dosažení jejich cíle nestačí - to je také každému profesionálnímu hráči fotbalu „známo“. 

A k těm úvahám o štěstí a neštěstí, osudu nebo jednoduše smůle – to vše je také obsaženo v jejich myšlení! Abychom toto celé myšlenkové souhvězdí ukončili, tak je tam myšlenka, že „míč je kulatý“ a „fotbal to je hra“ - což řeknete poté, co se emoce poněkud uklidnily. 

A každý, kdo je účastníkem takové hry, jako fotbal potvrdí, že přesně to, co se stalo zde, se může stát! To je to, co je za fotbal považováno. A bez kteréhokoliv z těchto aspektů by to nešlo, protože v jejich komplexnosti, relativní nepředvídatelnosti, a celistvosti, tyto věci poskytují přesně emocionální horskou dráhu a vzrušení, které pro mnohé činí tuto hru tak zajímavou. 

Existuje někdy ve fotbale něco, co není v harmonii s nebo v souladu s myšlením každé bytosti zapojené do hry? Ne! 

Není to tak, že protihráč je žádoucí, aby byl na místě, o kterém někdo předpokládá, že tam bude stát v cestě vlastním účelům a není to přesně to, co je požadováno, abyste to mohli vyřešit nebo vyhrát nad tímto chtěným „problémem“ nebo lépe řečeno zvítězit? Ano takhle to je! 

Takže zde můžete skutečně mít případ všeurčení! Je to jenom potlačené, zastřené a záměrně udržováno jako nevědomé, protože jinak by již protihráč nebyl skutečným protihráčem, ale spoluhráčem! Tím, že budete přesně pozorovat, co se zde děje, můžete vidět, že protihráči nejsou protihráči a nepřátelé nejsou nepřátelé! 

Zdánlivě si odporující síly, jednotlivci, skupiny nebo záměry pak nejsou ve skutečnosti protikladnými! Ale to byste pouze vnímali, jestliže byste se neidentifikovali s jednou stranou, ale nezávisle na identitě, prostoru, čase, nebo události mohli zaujmout vědomí „impulsu 8“, skrze který jste zjevně schopní začínat, měnit, zastavovat, a řídit kteroukoliv z těchto situací. 

Stejně tak, jako v případě policistů, kteří jsou zcela závislý na tom, aby byli zločinci, protože jinak by neměli žádné ospravedlnění pro voji existenci, a už vůbec by nemohli vyžadovat peníze z daní na své výplaty! Ve skutečnosti by policisté měli odevzdávat část svých příjmů těmto zločincům, protože ti jim umožňují hrát hru na „četníky a zloděje“. Nebo to policie dělá zcela po svém a svádí skrze své donašeče další zločince k páchání kriminálních činů, aby je potom byla schopná chytit při činu a uvěznit je? Ta otázka je nicméně otevřená: „Spáchali by tito zločinci své zločiny, jestliže by nebylo nikoho, kdo by je podněcoval k jejich spáchání přestrojeným policistou?“ Není podněcování ke zločinu pro policistu trestné? Nebo by se dalo říci, že také v této oblasti je něco zcela špatně? 

Nebo se zde dá použít přísloví, že každý ve hře na „četníky a zloděje“ je zcela v souhlasu s tím druhým, což indikuje stav „všeurčení“ a že to proto může být řečeno, že každý z účastníků v této hře má pozici plné příčiny? Ta odpověď je samozřejmá, jestliže máte odvahu se podívat! 

Víte, že já někdy musím potlačovat smích zrozený z totální propletenosti, když se dívám na televizní rozhovory s americkými matkami a otci, kteří pláči pro své syny, ztracené ve válce? Oni byli tak pyšní, když jejich „hrdinové“ ve skvěle padnoucích uniformách pochodovali, aby zabili ty ďábelské Iráčany! Tak proč nyní brečí? Oni byli tak pyšní na své dobře vytrénované potencionální zabijáky „cizích“ iráckých otců, matek, dcer a synů. Když tito Iráčané neřekli, och, vy jste Američané, a samozřejmě, tak to se nebudeme bránit, když vy hoši vpochodujete do naší země, abyste nás vyhnali – proti naší vůli – nebo zastřelili! Opravdu by vás to překvapilo? 

Mě to nedochází! Co si ty americké matky a otcové mysleli, že je takhle věc, které se říká válka, do které své děti poslali? Večerní procházka růžovým sadem, při které nikdo nezemře? Ten, kdo vyráží se záměrem zabít, by se neměl divit, jak se stalo, že je sám zabit. Když lidé pošlou svoje děti do prvních linií díky zbabělému hlupákovi, tak by si měli být vědomi, že ten „nepřítel“ bude na jejich děti, které vstoupili do cizí země s jejich zbraněmi také ze sebeobrany střílet! Oni vědomě poslali své děti na možnou smrt – jenom to bylo potlačeno. A to je, proč nyní brečí! Protože přesně vědí, kdo je skutečně zodpovědný za smrt svých dětí: Oni jsou a samozřejmě také ty děti, kteří se mohli stát buddhisty, aby později mohli, na základě svého přesvědčení odmítnout vzít do rukou zbraň. 

Snad – a z mého pohledu zcela jistě – jsem za to zodpovědný také já sám. Protože kdybych byl o trošku rychlejší a nepromarnil tolik času s nedůležitými věcmi, jako jsou hudební vstoupení, natáčení filmů nebo nějaká dobrodružství se ženami, tak by tato kniha byla již připravena mnohem dříve a proto by větší vědomí v populaci možná vedlo k tomu, že by již nikdo s válkou nesouhlasil – možná! Protože také s krvavou válku je to všeurčené hraní – i když ne vědomě – jako v příkladu s hráči fotbalu nebo hry „na četníky a zloděje“. 

Každý má v ruce všechny karty a snaží se skrze moc svých myšlenek účastnit se na této válečné hře nebo ne, hrát ji nebo nehrát, dostat faul nebo ne, být zabit nebo zabít. Snad na první pohled to není tak evidentní, ale nebudou o tom žádné pochyby, jestliže se na to podíváte z hlediska „impulsu 8“ a to můžete učinit kdykoliv. V uvedených příkladech jste mohli, nebo ne? Nicméně tam se nejednalo o tak velké množství převzetí zodpovědnosti, jako v případě války. Ale skutečně neexistuje tak velký rozdíl, protože společní jmenovatelé jsou stejní. 

I pro mne tam ležel na překonání velký skok mezi tím jen čistě o těch mých vlastních zodpovědnostech vědět, a mezi schopností a proměněním nebo aplikací tohoto vědění. Tuto propast jsem překonal napsáním této knihy. 

Jestliže by taková kniha byla zabránila jedné nebo dokonce oběma Bushovým válkám skrze, to je čistá spekulace. Ale bohužel já nemám - na rozdíl od vás – tu výmluvu, že jsem až dosud nevěděl, že mám schopnost věci změnit. Vy ale také tuto výmluvu již od teďka nemáte! Jakmile by všeurčení a jeho význam byl vyučován na školách, pak byste viděli, že jsme v jedné generaci vytvořili základ pro novou civilizaci, který by vzkvétala v čerstvém jasu jednoty, spravedlnosti a svobody. 

A proto si nyní myslím: až to dokážeme a tento svět již nebude zažívat války tak, jak každá Duchovní Bytost bude rehabilitována jako „Impuls 8“, co bude vší odpovědí na tuto otázku: „Pomohli jste také?“ 

Všeurčení jde mnohem dále za říši sebeurčení. Obsahuje vědomí nejenom o způsobování ve svém vlastním vesmíru (V1) toho, co zažíváte jako svých sedm impulsů existence, ale i to, co každá další bytost zažívá v jeho vesmíru (V2)! O krok dál vidíte ten další logický následek, který ukazuje, že dokonce i společně vnímaný hmotný vesmír (V3) odpovídá přesně tomu, co je v přítomném myšlení bytosti, která jej vnímá. 

Tím chci potvrdit tu častou slýchanou moudrost, která říká: „Vnější svět je jenom zrcadlem vaší vlastní duše“ jako správnou – a přidejte si k tomu, že vy nemáte duši, vy „jste“ duše“. 

A to se dá použít i na fotbalový zápas – a na to co odhalili snad jenom někteří – tedy stejně tak na policisty, zločince, dokonce i na psychology stejně tak jako na – skutečně je pro mne těžké to dostat ven – na Geoge Bushe. Protože „Před Bohem jsme si všichni rovni.“ 

Když například sedíte v kině a trháte si srdce brekotem, jak vás ta scéna, kterou jste právě viděli, pohnula k slzám, je to pak skutečně ten film, režisér, herec nebo snad fantastická hudba, která byla příčinou toho vašeho emocionálního výlevu? Nebo jste to vy sami – ve světle skutečnosti, že jste u pokladny – jenom abyste to zažili - za to skutečně zaplatili? Nebylo to již dopředu součástí vašeho myšlení, že jsou filmaři, kteří dělají filmy, které jsou vám neznámé? Nebylo to součástí vašeho myšlení, že existuje filmový průmysl, scénáristé, krásné nebo ne tak krásné slečny za kasou – nebo ošklivě smrdící, upocení sousedé, kolem kterých reklama na mýdlo a sprchové gely prošla jako biblický hrnec? 

Když jste si kupovali lístek, nechtěli jste, aby film, za který jste zaplatili, ovlivnil a ovládl svět vašich pocitů? Samozřejmě, že jste to chtěli, protože kdo by chodil do kina, kdyby z toho neměl žádný efekt, když tam jde, což je co dělá život tím, čím je: vzájemná hra příčin a účinků, které jsou znovu způsobovány „ostatními“, kterými jste ve skutečnosti vy sami. 

Ale, kdo v takovém případě vůbec myslí na to, kdo co způsobuje? Pravdou je: vy vytváříte neznámé filmy, neznámé režiséry, neznámé situace sami, které u vás mohou způsobit v neznámý čas, na neznámém místě, neznámé emoce. Podívejte se do vlastních myšlenek a připustíte, že pokud k sobě budete upřímní a nebudete se chtít vyhnout ohromné zodpovědnosti, která jak ucítíte, bude vstupovat do vašeho vědomí příšerným tempem. 

Každý amatérský nebo profesionální hráč na světě se shledá s neznámými výsledky, neznámými chybnými rozhodnutími rozhodčího, neznámými akcemi protihráče nebo nepředpokládanými reakcemi jeho obecenstva atd. V jeho vlastním vesmíru, jakmile začne takové koncepty jako možné budoucí scénáře v sobě hledat. 

A to je přesně tím, co všeurčení znamená! To je tím vysvětlením, proč ta definice říká, že můžete i regulovat, startovat, měnit, nebo zastavovat ty úvahy a ty myšlenky několika identit také, jestliže jsou nepřátelskými jedna k druhé. Protože i budoucí chování a myšlení těch jiných bytostí, celé jejich vesmíry (V2), jsou již tam ve vašem vlastním myšlení – a dokonce i přesně nyní! Jenom to podřimuje v koutku nekonečna bez toho, abyste to doposud probudili. 

To je tím důvodem, proč je všeurčení možné, jakmile bylo vněkom jednou rehabilitováno vědomí o něm. Pro začátek je potřeba zjistit, jak přesně způsobujete svým vlastním myšlením vše, co sami zažíváte. Když je toho dosaženo, a bytost rozpoznala plnou sebeurčenou pozici příčiny sohledem na svůj vlastní vesmír (V1) bez jakýchkoliv pochybností nebo omezení, pak začnete znovu rozšiřovat toto vědomí. 

Takže, když jste se podívali na všechny aspekty toho, co přesně vy způsobujete, skrze co přesně si myslíte, pak jste připraveni na ten další krok, který ale předpokládá, že máte neomezené vědomí jako „impuls 8“. Protože potom se podíváme, co necháváte všechny další bytosti způsobovat s ohledem na to, co vy poté, ale jenom zdánlivě – jako v případě toho filmu v kině – dostáváte jako efekt nebo v pozici příjemce, kterou bychom také mohli nazvat tou „pozicí oběti“ tak oblíbenou a tak oblíbenou mezi nezodpovědnými lidmi. To je nekonečně větší oblast účinků, kterou vy – skrze ostatní – činíte prožívatelnou pro sebe a stejně tak znovu pro ostatní. 

Je to výlet pro vědomí, který má nádech dobrodružství a uspokojení? Co myslíte? Já mohu říci jenom jednu věc: Já jsem ten výlet miloval. Miloval jsem to z toho důvodu, že je to cesta, která vás přivede domů – do ráje.Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: