pondělí 3. dubna 2017

Síla Ducha - seriál - díl 7 - Bezplatné vymývání mozku


Studium původu, nekonečných možností 
a úplné rehabilitace Duchovní Bytosti Bezplatné vymývání mozku

V podstatě je výraz vymývání mozku používán, aby označil úsilí odebrat jedinci jeho vlastní vůli nebo podlomit jeho svobodu rozhodování pomocí fyzického násilí nebo psychického nátlaku. Jak silný tento tlak musí být, se nikde nepíše, ale není dost na tom vyhlásit někoho za blázna nebo za duševně chorého, jestliže například dostal nápad, že je země kulatá, abyste pobouřili celé jeho okolí, které žilo v jiné realitě? Nebyli by lidé v sociálním prostředí takové osoby pak povzbuzeni, aby s tímto myslícím jedincem přerušili kontakty, nebo mu již déle neposkytovali žádnou podporu, protože by oni sami také byli díky svému souhlasu s tímto způsobem myšlení brzo považováni za blázny nebo za duševně nemocné?

Zmiňuji to jenom, protože já sám jsem byl již obviněn z používání vymývání mozku.

Víte, když s lidmi pracuji nebo s nimi také jenom hovořím, velmi často a většinou také velmi rychle, dojde v charakteru a jednání těchto lidí ke znatelné změně. Například jednou z těchto osob byla žena, která byla zvyklá nekompromisně poslouchat svého manžela, a během našeho rozhovoru si z ničeho nic uvědomila, jak si sama způsobuje “slabost štítné žlázy” tím, jak neustále vzdává svoje myšlenky, a dokonce i své názory, jen aby udržela klid a mír – jenomže s tím špatným následkem, že je chronicky nemocná. Logicky dostala nápad to skoncovat a vyčarovala následující situaci – což by ji dříve ani nenapadlo: jít ven s kamarádkami, přijít ke skříni a vytáhnout krásnou, krátkou sukýnku a připravit se na večer. Její manžel se na ni dívá a nevěří svým očím, protože již před lety vymýtil její pokusy se pěkně oblékat, když jde ven a on nebude přítomen, a tak nevinně jak jen to jde, se ptá: “Nejdeš dnes večer ven, že ne? Tohle jsme již dříve probrali a já si myslel, že tomu rozumíš...”, když ho ona přeruší tím, jak řekne: “Budeš ode dneška muset chápat, že já si rozhoduji, co budu nosit, když jdu ven s kamarádkami, protože už mi bylo osmnáct!”

To je pro něj nová situace. Nikdy nedělala problémy, nikdy se s ním nehádala, a nikdy nebyla tak otevřeně v protestu! Spustí se mu všechny alarmy, protože ta jinak perfektně ovladatelná, slušná žena hrozí, že si vyvine svůj vlastní názor. On to rozdýchává, a nakonec si vzpomene, že v poslední době hovořila o nějakém duchovním nesmyslu, kterému se chce v budoucnu více věnovat – Síla Ducha nebo něco takového – a samozřejmě okamžitě rozpozná nebezpečí a tu pravou příčinu konfliktu, jmenovitě: duchovní nesmysl.

To je, proč se zajíká: “Co jsi začala s tím švindlem, tak tě nepoznávám. Úplně ses změnila, takže toho bylo dost, přestaneš s tím. Už víckrát na to vymývání mozku nepůjdeš a já ti zakazuju, abys ještě někdy mluvila s tím cvokem” – to myslel se mnou! A navíc, proč už nebereš své léky...?“ Ona mu řekne pravdu: “protože jsem si uvědomila, že ty jsi byl tou příčinou mých fyzických potíží, vlastně ne skutečně ty, ale já, protože já byla samozřejmě tím, kdo dovolil, že ses nade mne povyšoval.”

Poprvé od počátku toho vztahu se cítí silná a sebe-určená, i když snad má trochu obavy, co se s tím vztahem stane, protože on to jistě nevezme na lehkou váhu, že už jí nemůže vnucovat svoji vůli. Ale to bude po nějaké době nejspíše dalším tématem, které bude chtít probrat – její vztah – protože si třeba uvědomí, že to ve skutečnosti nikdy nebyl skutečný vztah a ukončí jej, jestliže jí nezačne přijímat jako jedince s právem na to mít své vlastní názory a přání.

Z jeho pohledu je Síla Ducha pak skutečně typem “vymývání mozku”. Až na to, že je to anti-vymývání mozku, protože aby něco bylo nazýváno vymýváním mozku, tak to podle definice musí být namířeno proti vůli a svobodné volbě jedince a musí to používat psychologický nebo fyzický nátlak... Síla Ducha naopak výlučně podporuje sebe-určený impuls jedince, kde se můj osobní názor na to, co je správné nebo špatné nepočítá, stejně tak jako ne názor jednoho z papežů nebo jiného předního apoštola morality z mé nebo její čtvrti. Skutečný Duch – nebo někdo, kdo používá principy této knihy ve svém životě a svých mezilidských vztazích, by dokonce podporoval někoho, kdo ve výše uvedeném příkladě snad raději znovu poslechne svého manžela, protože by on a zbytek rodiny – děti, příbuzní a známý – vytvořili přílišný tlak a proto – z jejího hlediska – učinili pro ni nemožným dále si předmět sebeurčení pěstovat.

To také není pro Ducha ztrátou a ani to nedokazuje, zdali je Síla Ducha schopna obnovit sebeurčení osoby nebo ne. Jestliže se na to skutečně podíváte, ta osoba se nikdy sebeurčení nevzdá, protože je to ona, kdo se rozhoduje podřídit vůli někoho jiného. Tak je i jiné-určení opět další iluzí, která je založena na základním principu Síly Ducha: “zažíváte to, co tvoříte svým vlastním myšlením!”

Nabízím vám zde opět důkaz, že neexistuje cesta kam jít, protože žádná Duchovní Bytost nikdy svoje sebeurčení ani svobodu neztratila. Každá bytost nicméně také má svobodu vytvořit ve svém životě pro sebe nesvobodu a jiné-určení, aby potom tyto věci také tak vnímala. Takže jí v každém případě poskytněte její sebeurčení a nedělejte tu chybu, kterou už příliš mnoho lidí dělalo příliš dlouho: Chtít vnutit svoje vlastní přístupy a názory jiné bytosti. Pak byste nebyli lepší než ten člověk, který chce svojí ženě předepisovat, co má nosit, co si má myslet a co má dělat....

Výsledkem je pak buďto válka nebo osoba bez osobnosti, která pak bude tím či oním skrytým způsobem vést válku proti vám, takže “zcela omylem” zničí věci, které potřebujete nebo máte velmi rádi, zanedbává dohody nebo “zapomene” na schůzky atd. Osobně nepovažuji obě uvedené alternativy za moc přitažlivé.

Tato skutečně ne volně smyšlená série událostí, včetně vymývání mozku a kritiky, je dobrým příkladem, jak vám ukázat, kdo preferuje taková hesla. Jsou to ti, kdo mají strach ze ztráty kontroly nad jejich ochočenými loutkami, když se začnou stávat sebe-určenými, nebo když někdo jako já dostane nápad, že chce ostatním pomoci rehabilitovat jejich názory a vlastní vůli.

Ten výše uvedený příběh také jasně ukazuje, jak snadné je vzdát se svého dosaženého sebeurčení na prvním impulsu, pomocí útlaku na druhém impulsu, jestliže nemáte odvahu vidět tato jiná-určení jako to, čím ve skutečnosti jsou: vaše rozhodnutí být obětí. Velmi dobrým ukazatelem, zdali žijete podle své vlastní vůle nebo podle něčí jiné je to, jak se cítíte! Jste s tím rozhodnutím šťastní nebo nešťastní? Cítíte se silnější, zdravější nebo je vám špatně?

Když trpíte depresemi, jste nešťastní nebo fyzicky nemocní, měli byste se alespoň jednou zeptat sami sebe, čí život žijete, čí myšlenky myslíte a pro koho děláte to, co vlastně děláte. Budete překvapeni!

Nepropadejte panice, jestliže někdo hovoří o vymývání mozku, jestliže se začnete chovat jinak, než co by vyhovovalo ostatním. To je zcela normální jev relativně hluboko zakořeněný ve společnosti, ve které žijeme. Začíná to již, jakmile si Duchovní Bytost vezme tělo, k čemuž normálně dochází v průběhu těhotenství nebo těsně po porodu. Většina rodičů vidí své děti jako své děti. Vidí je jako svůj majetek a pořád se snaží určovat všechno, co to dítě dělá, jak myslí a co říká. Pak dorazí do školy, což je samozřejmě povinné, takže potom všichni společně mohou odříkávat ty samé věci, které musejí znát, aby fungovali jako dobří a slušní občánci.

Drcení se dat bez podkládání si otázek se stane rutinou, takže poté budou věřit všemu, co se píše v novinách a všemu, co bude jako fakt podáno skrze televizní programy.

Pak skutečně mohou začít s formováním si vlastních názorů.

Když se někoho ve škole zeptají, kdo zastřelil Johna F. Kenedyho, každý okamžitě ví, že vrahem byl Lee Harvey Oswald a za správnou odpověď dostane malou hvězdičku. Rodiče toho dítěte to již vědí, stejně jako učitelé učitelů, kteří nyní předávají tyto „vědomosti“ další generaci. Samozřejmě, že si nikdo nepovšimne rozdílu mezi souhlasením s informací, kterou jste nikdy nezhodnotili ani pro sebe nepozorovali a skutečným věděním. Jste šťastní, jestliže všechno správně odříkáte a dostanete svoji odměnu ve formě dobré známky z předmětu „politika“.

Jestliže to zpět pěkně hladce nezopakujete, jako dobře vychovaný papoušek, je vám vyhrožováno ztrátou budoucnosti, protože se špatnými závěrečnými známkami nebudete mít šanci vydělat si na chleba.

To je jenom malým příkladem bezplatného vymývání mozku, které může být prováděno denně v médiích, jakmile si někdo zvykl pohlížet na odsouhlasená data, jako na skutečné vědění: Řekněme, že jsem kriminálník, kterému patří středně velká firma a obchody a činy nějakého konkrétního chlápka mi lezou na nervy. Mimochodem má pěknou ženu, na kterou si můžu myslet. Doposud jsem nikdy neměl žádné potíže s policií, a proto si užívám dobré pověsti – vezměte si jenom můj skvělý automobil a moji vždy sněhobílou košili.

Zjistím si, že ten člověk chodí každý večer na procházku do lesa a chodí tam sám. K tomu dostanu informaci, že právě nemá hotovost a nemohl zaplatit poslední nájem. Takže nemusím udělat nic jiného, než počkat na vhodný okamžik, abych k němu při jedné z jeho nočních procházek přistoupil s plnými kapsami, a vtiskl mu do ruky nůž. Potom zakřičím, aby mne nezabíjel, vyndám peněženku a vytáhnu pár bankovek, které mu se strachem nabídnu. Krátce předtím jsem si způsobil malou ránu na tváři, jak jsem se řízl nožem, který nyní drží – takže na něm budou nejenom jeho otisky, ale i moje krev. Přesně v tu chvíli přistoupí blíže několik lidí, kteří jeho čin z dálky zcela náhodně sledovali – samozřejmě, že jsou to zaplacení členové mojí malé kriminální rodiny, se kterými v každodenním životě nepřijdu vůbec do styku a se kterými mne zcela jistě nikdo neviděl pohromadě. Když by policie vyslechla všechna ta svědectví, ze kterých je jasné, že on lže, nyní, když byl přichycen při činu. Určitě by jeho „bláznivému“ příběhu nevěřili.

Jestliže bylo všechno dobře naplánováno a zorganizováno, pak ten chlápek samozřejmě skončí před soudem za „ozbrojenou loupež“ kterou „svědecké výpovědi“ samozřejmě bez výjimky potvrdí a v novinách se pak dočteme „pravdivou zprávu“ proč nyní tento zlý člověk dostal „zasloužený trest“.

Možná ho opustí jeho krásná žena – kterou možná někdy později pozvu na večeři a samozřejmě každý, ke komu se dostala ta zpráva z novin, ten ví, co se přesně stalo a co si má o takovém člověku myslet.

Vidíte ten ohromný rozdíl mezi odsouhlasenými daty a věděním?

Uvědomujete si, kolik lidí falešně předpokládá, že něco ví? Uvědomili jste si, jak neuvěřitelně vymytá naše společnost již je, jestliže si tolik lidí ani nevšimne, že ve skutečnosti vůbec nic neví, že jenom hltá data, která potom předává ostatním? Není načase konečně skoncovat s touto přetrvávající falešnosti tím, že se ujistíte, že každý zná rozdíl mezi věděním a informacemi ze třetí ruky?

A udělali byste mi prosím vás laskavost a začali rovnou prozkoumávat veškeré informace, které dostanete z externího zdroje dříve, než je zapojíte do svého myšlení, cítění a skutečného jednání jako „pravdivé“?

Tím, že uděláte tuto chybu a nebudete to zkoumat, můžete skončit tak, že budete nenávidět jednoho člověka nebo dokonce nenávidět celé rasy lidí a budete nejraději, když budou vyhlazeni. V nejhorším případě se budete osobně účastnit ničení lidí jenom, protože jste něco četli v novinách nebo viděli ve zprávách a nechali své emoce ohledně těchto lidí formovat kusy informací, které jste nikdy sami nepozorovali a které by ve skutečnosti neměli být ničím více, než čím jsou: nepotvrzenými kusy informací!

Máte nyní představu, co jsem myslel vymýváním mozku? Ve skutečnosti to není zdarma, protože za to platíte ztrátou svého vlastního myšlení, cítění a jednání. Ztrátou svého osobního vědomí, protože se stanete malou bezmocnou částicí v systému ovládaného myšlení. Pak se stanete tím, čemu se lidově říká „masy“! Pozvedněte se z těchto mas! Myslete své vlastní myšlenky, vězte, co víte a vězte, co nevíte a pociťujte své vlastní emoce!

Otázka, kterou byste si měli pokaždé položit je: „Je tento výrok nebo informace pravdivá s ohledem na moje vlastní, osobní pozorování a vnímání?“

Několik otázek, abyste si to zkusili:

Kdo tehdy zastřelil Johna F. Kennedyho?

Kdy první lidé vkročili na měsíc?

Kdo je zodpovědný za útoky z 11. září?

Co jsou – s ohledem na vaše vlastní pozorování a osobní vnímání - ty správné odpovědi?

Přeji vám příjemné před-mytí...!Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: