pondělí 13. března 2017

Síla Ducha - seriál - díl 4 - Nic než ta pravdaStudium původu, nekonečných možností 
a úplné rehabilitace duchovní bytosti 


Nic než ta pravda


„Přísaháte, že budete říkat pravdu, nic jiného než pravdu a jenom pravdu a v tom vám pomáhej Bůh?“

„Ne, protože na takových místech pravda není ani chtěná ani akceptována. Co tím myslíte je, zdali potvrdím realitu, která je vámi falešně ustanovena za „pravdu“.

To by asi tak byla moje odpověď na tuto otázku, jestliže by mi kdy byla položena. Proč?

Nejdříve proto definuji toto malé a tak úžasně často nepochopené slovo „realita“.
Ta velká otázka filozofů, všech míst Páně a časů Páně je celá o významu tohoto slova „realita“.
Realita je stupeň nebo míra souhlasu mezi dvěma nebo více osobami nebo bytostmi.

Realita není „pravda“ nebo něco, co „opravdu a skutečně tak je“.

Jestliže by tomu tak bylo, pak mi prosím vysvětlete, proč všichni lidí nevidí, neprožívají a nehovoří o té „realitě“ života stejným způsobem.

Není to tento případ, protože existuje dokonce nekonečnost realit. Reality bylo dosaženo tam, kde alespoň jedna jiná osoba sdílí vaše hledisko, tam, kde alespoň jedna další živá bytost souhlasí, pak máte společnou „realitu“.

Jednou existoval člověk, který tvrdil, že země není placatá, ale že má tvar koule. Ve své době byl s tímto názorem velmi osamělý a byl pod těžkou palbou, jeho duševní stav byl zpochybňován, jenom protože neříkal a nemyslel si, to, s čím by většina v té době souhlasila. V té době bylo jednoduše to, co říkal „nereálné“, protože každý věděl, že kdyby to, co říkal, pravda byla, že by Země byla kulatá, tak by z ní každý spadl nebo sjel dolů atd.

Ano, dnes se tomu můžeme zasmát. V té době ale nebylo tak legrační být tím prvním, kdo pojal za realitu něco jiného, než si myslí většina.

Zrovna tak dnes jsou lidé jako on, kteří jsou zesměšňováni, jsou napadáni nebo – což je ještě účinnější – jsou rozcupování na kusy v médiích, aby byla zničena jejich reputace, nebo jsou dokonce „léčeni“ psychology, aby jim pomohli znovu se stát „normálními“ a myslet „v souladu s realitou“.

Dokonce bych zde mohl prohlásit, že je psychologie „používána“, abych tak řekl a existuje pouze – se svojí falešnou teorií „normálna“ – aby ve vás vyvolala hrozný strach, myslet rozdílně nebo být jiný než vaše prostředí protože byste utrpěli „zlom v realitě“ a měli by vás za idiota nebo za člověka s „vysněným světem“.

A já myslím, že je to hezký kompliment mít svůj svět.

Vytvářet si svůj vlastní svět znamená být kreativní, používat svoji fantasii, s pomocí které tkáte svoji vlastní myšlenkovou síť a spojujete ji s dalšími sítěmi, logickým nebo nelogickým způsobem, abyste zformovali nové pohledy na život, které později mohou být proměněny v čin.

V historii lidstva mohou být nalezeny nespočetné příklady „snílků“ tohoto druhu (považovaných za blázny). Mnozí z nich byli extrémně bohatí, ale byli to také jenom vlivní lidé, kteří pro příští generace vytvořili možnosti, které navzdory jakékoliv opozici, jako „musíš souhlasit s naší realitou, jinak.... - stráže“ také skutečně prosadili.

Mnozí za to dokonce museli zaplatit svými životy a skončili na hranici nebo na těch v jednu dobu oblíbených křížích, protože trvali na tom, že vidí věci tak, jak je vidí.

Představte si, že by se zde Ježíš Kristus skutečně objevil a řekl: „Fajn, jsem tady, jak jsem ohlásil a teď začnu se zjevením.“

Perfektní případ pro psychology a psychiatry.

Vsadil bych se, že by po prvním vyléčení rakoviny pokládáním rukou měl na krku žalobu, že k tomu nemá potřebný titul, byl by shazován v médiích jako někdo, kdo „sní“ a rychle by se objevili někteří židé z kruhu jeho nejbližší rodiny, aby mu pomohli sklapnout s ohledem na „Kristův Syndrom“ a nechali by ho přivázat ke staré popelnici s plnou narkózou v krvi, což by „vyléčilo“ jeho tendenci takové věci si myslet nebo je dokonce veřejně prohlašovat a dokonce se chovat, jako by to bylo možné; s tím, že to poslední je tím nejvyšším možným zločinem na této civilizované planetě.

A proč to tak je? Protože on neříká pravdu! Čí pravdu! No tu pravdu obecné populace! A před soudem by na tom také nebyl dobře, ale s tím již jednou měl skutečně špatnou zkušenost.

Pokud by se tedy někde potuloval, a čtenář tohoto textu by se s ním seznámil, odkažte ho prosím nejdříve sem, tak, aby se mohl zorientovat v aktuální hře, a jak to chodí, když někdo předstoupí s „unikátními“ myšlenkami a myslí si, že by si jen tak mohl dělat a myslet si, co chce!

Proč toto všechno píši, a co to má společného s pravdou?

Mohu vás nyní požádat, abyste svoji osobní pravdu přestali přizpůsobovat veřejnosti nebo si ji nechali přizpůsobovat, protože pravda je ve skutečnosti osobní a individuální věc! Pravda může existovat pro vás samotné. Když s vámi ostatní souhlasí, učinili jste z ní realitu.

Rozumíte nyní rozdílu mezi těmito dvěma slovy, která byla chybně definována od nepaměti, jako by si byla rovna?

Nesnižujte svoji osobní pravdu ohledně věcí, jenom protože jste nenašli jinou bytost, která myslí jako vy. Možná jste tím, kdo v sobě nosí takové „bláznivé nápady“, které se jednoho dne stanou realitou, tak jak se nevzdáte a pak jednoho dne potkáte tu správnou osobu, která si to s vámi s radostí zrealizuje.

Letadla byla kdysi jenom „bláznivým“ nápadem. Dnes již vám to tak nepřipadá, že?

Přemýšlejte o tomto: Nikdy neexistoval nikdo, kdo by své myšlenky nebo cíle nezrealizoval. Pouze existovali lidé, kteří v ně v nějakém nějakém bodě přestali věřit nebo na nich přestali pracovat. Již vás to někdy napadlo?


Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: