středa 22. března 2017

Průchod rovnodenností: přesun na vyšší časové linieOriginál publikovala Sandra Walter 18.3.2017

Buď požehnán světelný kmeni

Náš přesun časové linie je zde, již probíhá a během příštích pár týdnů se odvine (Hlavní spouštěče Brány připadají na rovnodennost - 20.3. (3:28amPT), na 23-27.3. a na 3-7.4.) Jedná se o významnou zkušenost, kombinaci opouštění, pozvedávání se, extáze, odhalování, nových vjemů a ztělesnění - vše v jednom.

Po vizích etherických proudů světla, zhromažďujících se na rovnodennost, díky Solárnímu zesílení, a díky tomu, co se děje ve vědomí Světelného Kmene jsem se dostali do bodu, kdy budou nižší reality postupně energeticky odřezávány. Dosáhli jsme kritické masy pro odhalení alternativní reality svobody, míru a Božské Lásky. Toto je Božská příležitost pro Vzestup, Mistři.

Je naprosto důležité, abychom pomohli Gaie v odhalení toho, co již bylo vytvořeno - Kristovy planety míru a jednoty ve vědomí. Pojďme nyní ztělesnit naše nové šablony našeho PRˇITOMNÉHO SEBE. Pojďme se soustředit na globální ztělesnění, a povolání frekvencí a dimenzionálních kódů přesunu z této obrovské matrice kosmické hvězdné brány.

Tento zvláštní průchod Branou může přinášet gravitační anomálie, magnetické posuny, změny počasí a otřesy země, protože se jedná o velký skok ve frekvenci. Ztělesnění mění noosféru, mřížku LIDSKÉHO srdce a doslova otevírá Brány skrze LIDI pro to, aby byla nová realita odhalena. Jsme velmi mocné bytosti - pamatujte si, že manifestace je během období Brány zesílena. Pojďme směrovat světlo jako JEDEN, abychom toto tvoření přinesli s lehkostí a požehnáním.

Jestliže sloužíte jako čistý vodič této aktivity, tak zde jsou nějaká doporučení pro to, co se děje:

Meditace: Musíte svému sloupu Vzestupu v nehybnosti dovolit, aby se vyladil tak, aby vedení mohlo převzít vyšší já. Odpočívejte, dost pijte, buďte v tichosti, běžte ven na Gaiu, aby se vám dostalo co možná největšího přísunu světla, a to zejména ve spouštěcích dnech.

Odevzdejte se Ztělesnění: Ztělesnění čistého krystalického vědomí těmi, kdo prošlapávají cestu je nezbytné pro rozdělení časových os. To již pokračuje a máme dost ochotných účastníků, aby to bylo umožněno. Efekt na Gaiu, Říše, Elementály a kolektivní vědomí bude tak, jak se toto odvíjí kvantový. Tak, jak dojde k rozdělení, je naším záměrem pozvednout všechny ochotné bytosti do Jednoty vědomí.

Vizualizujte si a přivolejte 5D, zejména na vrcholu rovnodennosti a po dobu následujících dvou týdnů. Pociťte svobodu, pohleďte na novou Zem, vizualizujte si globální Vzestup, a nejvyšší, nejjasnější vibraci, kterou dokážete udržet. Namalujte ji, napište ji, zpívejte ji, tančete ji, meditujte o ní, a vytvořte ji V PŘITOMNOSTI. Pociťujte Božský aspekt tohoto přesunu, a nechte rozpustit všechny strachy ze Vzestupu.

Trasmutéři:
Vydejte příkaz a vyhlašte konečné, bezúsilné odstranění všech nižších časových linií, programů, entit, božstev, myšlenkových forem a bytostí, které ovládají a manipulují LIDSTVO, Gaiu, Říše a Elementály negativním způsobem. Dejte příkaz všemu, co zasahuje do Vzestupu, čemukoliv, co blokuje postupování LIDSTVA, ať toho okamžitě zanechá na všech časových liniích a realitách. Odveďte všechna neposlušná stvoření zpět do Zdroje, aby byly zcela přeměněny, a již se nikdy nevrátili.

Strážci Bran a Pracovníci s mřížkami:
Již jsme tomuto průchodu otevřeni. Buďte kreativní s vašimi mřížkami, geometrií a umisťováním krystalů, směřujte toto Světlo do vašeho Mysteria. Sjednoťte se v Božském Záměru plně odhalit 5D časové linie jako hmatatelnou realitu pro všechny. Přivolejte Solární kosmické Kristovo ztělesnění jako realitu pro všechny ochotné a schopné tohoto ztělesnění. Prosvětlete novou i starou mřížku, Posvátná místa, Chrámy, krystalická lože, akvifery a vodu, každý krystal umístěný Pracovníkem Světla, a LIDSKOU Mřížku Srdce, od krystalického jádra Země po Slunce, Galaktický Střed, Centrální Velké Slunce a Čisté Vědomí Zdroje. Vítejte v nejvyšších úrovních fotonového světla a dimenzi-měnících frekvencí, které můžeme přijmout, v nejvyšším zájmu čistého a opravdového Vzestupu. Prociťte sjednocení, jedná se o zářivou cestu pro nás pro všechny.

Mistři Strážci Bran, zvu vás, abyste se ke mě připojili v propojování s šablonami vyšší frekvence, které právě vstupují do našeho Solárního Systému. Budeme s nimi experimentovat tak, jak se to bude odvíjet. Jsme připraveni, na rychlé projevení se Nového. Pojďme si to přivolat, jako naše nejvyšší sjednocené tvoření PŘÍTOMNOSTI.

==== pozvánka na meditaci:

Unity Meditations on SUNday: Our Strongest Amplification Yet

Our Unity Meditations have been running since June 2015. As we reach critical mass for Ascension, this unified field of pure light intensifies. Yes, activations and third eye visions are amplified through this activity, however we are focused on bringing forth the timeline split with ease, grace, and the strongest LoveLight possible.

Invite everyone who is awake, your groups and beloveds to join the Light Tribe during these three 30-minute windows on SUNday: 8:11am Pacific Time, 11:11am PT, and 5:11pm PT or meditate anytime on SUNday to feel the effects and add your energy to this collective intention of service.

Connect with the HUman Heart Grid, Gaia’s crystalline core, the Crystalline Grid, the New Grid systems, Solaris (the SUN), Great Central Sun, and Source. Meditate on Pure Source embodiment and the revelation of crystalline consciousness. Use the guided Christ Light Activation meditation if you enjoy guided meditations (mp3 via the download link below), it is incredibly strong when done as ONE. All methods and forms of meditation are welcome.

Free Guided Meditation available – download it so you can be offline on SUNday:

PC: right+click on the title below to Save As
Mac: Ctrl + Click on the title below to Download

Christ Light Expansion

Infinite blessings to all as we experience this profound passage for HUmanity and Gaia. Gratitude for your Divine Service and endurance; our efforts are rewarded a thousand fold. Breathe (Creator Breath) and let the Light assist us in transforming these realities.
====

S Láskou, Světlem a k Službám,

Sandra

Zdroj: http://www.sandrawalter.com/equinox-passage-shifting-to-the-higher-timlines/Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:


1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: