pátek 6. ledna 2017

Nová Atlantida

Originál publikoval Cobra 4.1.2017

Nová Atlantida je kódové označení pro energetickou mřížku kolem povrchu planety, která podpoří Prolomení Komprese a současně se jedná o kódové označení pro Novou Společnost po Události.

Ve Staré Atlantidě, před změnou pólů 75.000 let nazpět, byla pozice rovníku a tím i pozice celé planetární energetické mřížky také jiná.Před 75.000 lety a dříve, byla tato energetická mřížka kompletní, pod plnou kontrolou Vzestoupených bytostí a měla podél rovníku rozmístěno mnoho posvátných chrámů. Starý Atlantský rovník můžete na tomto obrázku vidět jako červenou linku přetínající Jižní Ameriku a Afriku:


Je zajímavé si povšimnout, že mnoho energetických vertexů po planetě je stále v pozici toho starého Atlantského rovníku:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html

http://home.hiwaay.net/~jalison/


Projekt Nové Atlantidy ve skutečnosti uvádí do souladu vortex Staré Atlantidy s novým energetickým systémem, který bude brzy dokončen.

Nová Atlantida je projekt Sil Světla, který trvá již milénia. Saint-Germain je jednou z hlavních bytostí, která na tomto projektu pracuje. Části tohoto projektu odhalil lidstvu v rámci své inkarnace jako Francic Bacon v novele nazvané Nová Atlantida kde popisuje utopickou společnost založenou na meritokracii. Ve své další inkarnaci jako hrabě Saint-Garmain se pokusil spoluvytvořit novou Společnost v Americe tím, že podpořil nezávislost USA a tím, že byl tou hlavní duchovní silou za americkou Ústavou.Zde je velmi dobrý článek o posledním vývoji v projektu Nová Atlantis, který by si každý se zájmem o Novou Atlantis měl přečíst, protože to staví mnohé okultní doktríny do správné perspektivy:

http://cosmicconvergence.org/?p=13901


Zde musím dodat, že hrabě Saint-Germain zformoval tajnou mysterijní školu v Paříži v roce 1775 a ta byla tou Skytou rukou za vyhlášením nezávislosti USA.

Tato mysterijní škola se skládala z členů Bratrstva Hvězdy, kteří se přidali ke třem hlavním pozitivním zednářským lodžím v Paříži, ovlivňovali jejich členy a tím i směr globálních událostí.

Jedna skupina se přidala k zednářské lodž Les Neuf Soeurs v Paříži a skrze Benjamina Franklina, který byl členem této zednářské lodže ovlivňovali vznik Spojených Států:

https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs


Druhá skupina se přidala k zednářské lodži Philalethes v Paříži, skrze kterou se Bratrstvo Hvězdy snažilo rozšířit opravdové okultní vědomosti. Tyto okultní vědomosti z této lodže jsou zdrojem větší části moderní západní spirituality a okultismu:

http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes


Třetí skupina se přidala k lodži Cagliostro's Isis v Paříži. Tato lodž je hlavním zdrojem Isiatických mysterií, které byly následně po fragmentech zachovány v některých lodžích Memphis Misraim.

Cagliostro byl jedním z mála lidí na povrchu planety, který měl porozumějí jistému aspektu mysteria Isis, aspektu, který musí zůstat nyní záhale. Do Události o tom nemůže být nic dalšího řečeno.

A nyní mě hrabě Saint-Germain požádal, abych mu pomohl s dokončením projektu Nová Atlantida. Tato planetární energetická mřížka je zejména energetickým nástrojem, který bude manifestovat Prolomení Komprese, Událost a Novou Společnost.

Cintamani mřížka okolo planety je jedním z hlavních nástrojů v manifestování tohoto cíle. Kdekoliv je kámen Cínatany zasazen do země, někde po planetě, obrovská andělská bytost je v tom místě ukotvena, a vytváří energetický vortex o průměru v řádu mil:Jakmile bude po planetě ukotvena kritická masa těchto andělských bytostí, tak se hlava entity Yaldabouth začne rozpouštět.

Kameny Cintamani jsou těmi známými Modrými Kameny Atlantidy. Modré kameny, také zvané Modrá Jablka, byly používány Katary pro otevírání portálů:

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm


Je zbytečné zmiňovat, že Kataři tyto kameny Cintamani obdrželi od templářů, kteří obdrželi svůj první vzorek od Huberta Kocha z Untersbergu. On tento kámen obdržel přímo od bohyně Isais (aspekt Isis) v Nineveh, poblíž Mosulu v Iráku. Nineveh je jedním z nejdůležitějších vortexů Bohyně na planetě:

http://www.ancient.eu/nineveh/


A není to náhoda, že Daesh to chce zničit:

http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/


Za tím vším je boj o tuto energetickou mřížku. A v tomto Světlo zvítězí a Nová Atlantida bude zářit jako nikdy předtím.Vítězství Světla!

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: