sobota 26. prosince 2015

Ukončení smluvního systému - Untwine

Originál publikoval Untwine 11. prosince 2015

Jedním z hlavních nástrojů vězeňského systému na Zemi je manipulace lidí, aby dali na základě své svobodné vůle souhlas k vlastnímu zotročení. Je to jasně vidět na manipulaci hromadných sdělovacích prostředků. Ovšem existuje ještě hlubší a důležitější úroveň, a to jsou všechny smlouvy, které lidé podepsali v průběhu mnoha tisíc let života ve vězeňském systému na Zemi.

Když zemřeme, nedojde k automatickému vzestoupení, naše témata se žádným zázrakem nerozpustí, ani se nespojíme s naším duchem/duší a neopustíme pozemské vězení. Místo toho se přesuneme do hustoty, která je nad námi. Hustoty jsou stavem hmoty; nejhustší je pevná hmota, pak tekutina, pak plyn a následně plazma, éter, astrál, atd., jak to vidíme na grafu níže:


Na tomto grafu vidíte 7 hlavních úrovní, každá je rozdělena na 7 podúrovní. Fyzický svět představují pouze 3 podúrovně, úplně dole na grafu: hustá, tekutá a plynná.  Tečkovaná čára nad plynnou je úroveň plazmy. 4 podúrovně nad plazmou je éterická rovina.  7 podúrovní nad éterickou je astrální úroveň.

Je důležité chápat, že i když jsme inkarnováni ve fyzickém těle, máme ještě plazmické, éterické a astrální tělo (a také těla na všech dalších vyšších úrovních), která jsou spojena s fyzickým tělem. Mezi úrovněmi stále probíhá komunikace: něco se děje na úrovni tekutin, to může ovlivnit hustou úroveň a totéž platí u plazmy a éterické a astrální roviny.

Závoj, elektromagnetický plot obklopující planetu Zemi, existuje současně na fyzické, plazmické, éterické, astrální a nižní mentální úrovni. Brání tomu, aby se velká většina lidí dostala na Zemi a ze Země. Duše/Duch sám není chycen, ale jeho inkarnace ano.

Tečkovaná čára uprostřed mentální roviny představuje konec světa založeného na 3 dimenzích:
Všechny úrovně nad tím jsou čistou tekoucí Láskou a Světlem, kde nemůže existovat žádná disharmonie, temnota, ani anomálie, pouze čistá Láska a Světlo.

Když zemřeme, naše vědomí je vyňato z fyzického světa (husté, tekuté a plynné skupenství) a přejde výš do úrovně éterické a astrální. Co se stane pak, závisí na volbě, okolnostech a uvědomění lidí.

Film Nosso Lar vychází ze skutečného příběhu, který byl sdělen médiu Chico Xavierovi, který byl v Brazílii slavný tím, že pomáhal lidem komunikovat s jejich drahými zemřelými a říkal o podrobnostech z jejich soukromého života, které by nemohl znát, kdyby nebyl médiem. V tomto filmu sledujeme příběh lékaře, který zemřel a ocitne se na éterické a astrální úrovni. Po smrti se probere v úplně temném, zpustošeném a strašném světě, kde lidé nemají žádné zdroje a neustále přehrávají negativní vzorce chování.
Je to plazmická a éterická úroveň ve stavu, jak vypadá vězení na planetě Zemi,

Hledá a nenachází tam žádné milosrdenství, až se nakonec octne na konci svého lana a prosí Boha o pomoc. Pomoc přijde a je zachráněn lidmi obklopeným světelnou aurou.


Vezmou ho do nádherného města:Cobra o takových městech mluvil:

"Na vyšších astrálních úrovních existují oblasti Světla, kam mohou lidé odejít poté, co zemřou, pokud mají dostatečnou vibrační frekvenci. Mají tam nádhernou krajinu, budovy, prostředí. Ale stále jsou připoutání ke karanténě Země a dříve či později se musí vrátit a reinkarnovat, protože je stále ovládají Archoni“.

Ve filmu ten systém kontroly jasně vidíme. Město je obehnáno zdí:


A lidé nemohou ven a jsou od toho velmi zrazováni, a pokud to udělají, vrátí se zraněni. Celá struktura a hierarchie města nutí lidi se reinkarnovat,  je to vlastně jediná možnost, která se jim nabízí. Nikde není ani zmínka o tom, že by mohli odejít na jinou planetu, anebo že by mohli zůstat na astrální rovině. Lidé, kteří se snaží najít jinou možnost, jsou zesměšňováni a je jim předhazováno, že nejsou duchovní a že se nechtějí podvolit božskému plánu.
Také tuto situaci popsal Cobra:

"Také světelní průvodci jsou na éterické úrovni manipulováni Archony a oni v zásadě chtějí činit dobro, ale mají vymyté mozky, stejně jako duchovní učitelé na fyzické úrovni, je to docela podobné."

Také je to podobné tomu, co vidíme ve zdravotnictví na fyzické úrovni. Mnozí členové nemocničního personálu mají dobré úmysly, ale mají vymyté mozky a denně lidi tráví.

V těchto astrálních městech je lidem říkáno, že aby si vyřešili své osobní záležitosti a duchovně pokročili, musí se reinkarnovat a vypracovat si specifický plán reinkarnace, aby tyto problémy vyřešili. Ten plán je smlouvou, kde se uvádí, že souhlasí s tím, že při opětovném narození všechno zapomenou a že souhlasí s tím, že v budoucím životě budou trpět. Je to založeno na falešném učení o karmě, což jsem vysvětlil již v předchozím článku:

"Hodně programování bylo vytvořeno archony, aby bylo omluveno zlo. Např. karmické zákony, které např. říkají, že když rozbiji příteli talíř, pak mi vesmír někoho pošle, aby rozbil můj talíř, abych se poučil o následku mých činů. |To znamená, že vesmír pak pošle někoho, aby rozbil talíř tomu, kdo rozbil můj talíř, atd. Je to zcela vymyšlené a nemá to nic společného s opravdovým vesmírným zákonem, jednoduše proto, že kdyby mělo, nikdy by se nic nevyřešilo a utrpení by navěky eskalovalo. Skutečným vesmírným zákonem je odpuštění a milosrdenství a toto učili učitelé, kteří měli opravdové propojení. Vůle Zdroje je, že když někdo ublíží, mělo by se mu dostat odpovídající léčení, aby mohl opět získat své pravé já.  Mělo by dojít k jistému energetickému vyrovnání mezi dotčenými lidmi, např. kdo rozbil talíř, může majiteli koupit jiný talíř, anebo ho spravit anebo udělat nějakou službu, aby to majiteli energeticky kompenzoval. Anebo by vlastník talíře mohl jednoduše odpustit a nekonečná hojnost Zdroje by to nějak automaticky vyrovnala. Ne že by něco ztratil ten, co rozbil talíř, ale že by oba dostali něco, co potřebují. Zdroje a hojnost jsou nekonečné."

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html 

Je mnoho dalších dohod, které lidé ve vězení Země podepsali. Poprvé to bylo v pozdním období Atlantidy, kdy bylo mnoho lidí (nikoliv hvězdných semínek) obelháno temnými silami a bylo jim slíbeno bohatství a moc výměnou za implantování a podepsání dohody s nimi. Pak, když byly konflikty na planetě tak velké, že se síly Světla stáhly, temní zřídili vězení Zemi s hranicí kolem planety a to každému zabránilo, aby sem přišel či mohl odejít. Každý uvnitř Závoje byl přinucen podepsat smlouvy s temnými, že přijímá utrpení, že přijímá podmínky temných sil, že nedostane pomoc od sil Světla, atd.

Pak bylo v dnešním moderním životě uzavřeno mnoho kontraktů s Kabalou. Hlavní je rodný list, což je vlastně list vlastnictví vlády, kde je konstatováno, že vláda má právo na rodné jméno a že tedy vlastní vše, co je na toto jméno registrováno. To je důvod, proč nikde na světě nemohou lidé získat rodný list, vždy je to jen kopie výpisu.

Podstata všech těch dohod je energetická, získáním něčího podpisu získají temné síly energii, aby manifestovaly, co chtějí.

Řešení, zrušení těchto smluv je také energetické. Jsme suverénní bytosti Světla, inkarnací Zdroje. Moc Zdroje je největší sílou stvoření a to nás chce mít svobodné. Nejsme vázáni žádnými šílenými smlouvami, které jsou odpojeny od Zdroje. Když projevíme svobodnou vůli k tomu, abychom ty smlouvy odvolali, můžeme se od nich osvobodit. Nedostane nás to okamžitě z vězení Země, protože tu není plně respektována svobodná vůle, ale zvýší to příliv Světla do našeho energetického pole a pomůže nám to se do značné míry chránit.
Na minulé konferenci se s námi Cobra podělil o to, jak zrušit smlouvy, a já to tady uvedu. Doporučil nám, abychom si ten text napsali, plně se na to zaměřili a nahlas prohlásili, čtouc z papíru:

"Ve jménu Já jsem, který Jsem, ve jménu přítomnosti Božské Duše Já Jsem, ve jménu všech 
Vzestoupených Bytostí Světla, ve jménu Galaktické Konfederace, ve jménu Galaktického centra, prohlašuji a nařizuji, aby byly zrušeny a zneplatněny všechny moje minulé, přítomné a budoucí smlouvy a dohody, které byly učiněny mezi jakoukoliv částí mé bytosti a temnými silami. Všechny tyto smlouvy a dohody a všechny jejich důsledky jsou tímto zcela vymazány z mé reality. Teď jsem svobodný, a také je vymazána veškerá karma celé mé bytosti.
Jsem suverénní bytost světla, od teď až na věky. 

Ať se tak stane a tak to je. Ve světle. 

….XY (zde napište své jméno)"

Každému velmi doporučuji, aby to udělal,  způsobí nám to na osobní úrovni velmi silný pozitivní posun, a čím víc lidí to udělá, tím méně paliva budou mít temné síly na to, aby udržovaly vězení Zemi, a tím rychleji přijde Událost a plné osvobození všech.

Světlo zvítězí !Zdroj:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

Přeložila: Mirka

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: