pondělí 5. ledna 2015

Revokace V - posvátné ženství

Odstranění smluv duše - posvátné ženstvíSvolávám všechny duchovní smlouvy, které existují:

- v mých minulých, přítomných a budoucích bytostech, - v mých já a existencích v této dimenzi a časovém proudu - a ve všech proudech času nad a pod centrální Zemskou sinusoidou společné existence.

Přesně v tuto chvíli, v tomto vždy přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny DNA předky, aby vytvořili jednotný příslušný duchovní soud zvykového práva tak, abych mohl(a) najít nápravu, a rozvázat se ze všech smluv, které obsahovaly tisk malými písmenky a které jsem uzavřel(a) v prenatální období, během porodu, a v pubertě či jindy.

Svolávám příslušný duchovní soud zvykového práva, aby vyslyšel moje prohlášení odstoupení od smluv.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy s pozemskými náboženstvími, kulturami, systémy víry a průmyslovými odvětvími, které mají nadvládu a ovládají sílu posvátného ženství v našem světě a vytvářejí energetickou nerovnováhu, která ovlivňuje každého muže, ženu a dítě na planetě.

Vzývám všechny předky, všech příbuzných duše, aby drželi prostor v tomto duchovním soudu zvykového práva.

Svolávám všechny předky všech příbuzných duše, aby se zúčastnili tohoto duchovního soudu rovnosti. Svolávám Matku Zemi a všechny její obyvatele světla ve všech vnitřních a vnějších dimenzích, aby přišly a zúčastnily se tohoto duchovního soudu zvykového práva. Ó velké mysterium, které jsi zdrojem veškeré síly, volám k Tobě.

Zapoj svou svatou synchronicitu, tak, aby všechny bytosti mohly držet prostor v jednotném vědomí.

Tímto odvolávám smlouvy se všemi náboženstvími a systémy kulturních tradic, které umísťují ženský princip do nerovné podřízené pozice. Toto představují projekce nerovného platového ohodnocení a nemožnosti pro ženy vydělat si na své živobytí, vlastnit půdu nebo firmu, nebo přijímat vzdělání dle své volby.

Odebírám souhlas s feministickým hnutím, které bylo vytvořeno a sponzorováno CIA, aby oddělilo ženy od jejich síly posvátného ženství, aby podněcovalo nenávist k mužům a vytvářeno separaci a oddělení v jednotce rodiny duše.

Tímto odvolávám všechny kulturní systémy víry, které vytvářejí očekávání „ženských povinností", aby ženám naložily nerealistický náklad a nechaly je tiše trpět.

Odebírám souhlas ke všem sociálně-kontrolním systémům, které byly vytvořeny, aby zajistily, že se žena bude cítit přecitlivělá, příliš emocionální, nebo jakože se neovládá, v rámci pokusu zmást ženskou duši tak, aby se cítila jako nestabilní nebo bezvýznamná.

Tímto odvolávám všechny smlouvy s kulturními systémy víry, tam, kde jsou děti ženského pohlaví vražděny po porodu, sexuálně zneužívány na základě domnělého „práva první noci“, prodávány miliardovému průmyslu s dětskou pornografií, nebo prodávány jako sexuální otrokyně.

Odebírám souhlas s pornoprůmyslem, který se stal živnou půdou pro duchovní smlouvy sexuální perverze a využívání, degradace, tyranizování a překrucování síly božského ženství.

Tímto odvolávám následující duchovní smlouvy sexuální perverze, které mají za cíl oddělit ženu od jejího posvátného ženství:

- všechny programy skupinového sexu a polygamie, které všechny jsou perverzí posvátné sexuality s cílem zajistit, aby se žena cítila, že jí tak nějak „není dost“ - všechny dvojité standardy v kulturních systémech víry, kde rekreační sexuální promiskuita, mnohoženství, harémy a milenky jsou povoleny a oslavovány u muže, ale kde způsobují sociální ruiny pro ženu. - Všechny programy, které vytvářejí projekce, které muž umísťuje při masturbaci na ženu, stejně tak jako perverzní fantazie, které jsou používány jako bariera mezi prostorem srdce muže a ženy v posvátném sexuálním svazku.

Odebírám souhlas s těmito duchovními smlouvami sexuální perverze. Nemáte nade mnou moc. Tímto pro sebe, stejně tak jako pro svoji rodinu duše a mé předky deklaruji v tomto nadvládu Matky Země. Prohlašuji, že jsem nyní očištěn od těchto projekcí sexuální perverze a navracím se ke zdroji nevinnosti jako suverénní (svébytná) bytost posvátného ženství.

Tímto odvolávám všechny smlouvy a koncepty vytvořené v nevinnosti nebo v tupých stavech bytí. Tímto deklaruji novou formu duchovní a fyzické čistoty. Odvolávám všechny předchozí mnou vytvořené koncepty čistoty a všechny zvrácené přílepku k mé osobě. Tato nová invokace čistoty odstraňuje všechny předchozí koncepty posvátné sexuality, dotýkání se a rekreačního sexu. Všechny je přivádím zpět do nulového bodu zárodku v děloze matky. Znovu napojuji všechny řetězce DNA k tomu, jenž nese srdeční tep Matky Země.

Toto posvátné ženství je napojeno na její srdce v jejím prostoru posvátného ženství a nepopírá svůj menstruační cyklus, který přijímá jako čas pro vhled, zpětné přezkoumání a odražení skutečnosti.

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy se zábavním a reklamním průmyslem, které vytvořily programy sebenenávisti, malého sebehodnocení, svévolného pojídání léků a přípravků, sebeničení, poruch příjmu potravy atd.

Tímto odvolávám všechny duchovní smlouvy s odvětvím medicíny, které poškodily zdraví žen a jejich schopnost reprodukce dle přírodních zákonů Matky Země. Antikoncepce a jiné chemikálie v naší vodě a vzduchu, které způsobují neplodnost nebo nadměrnou sexualitu. Tímto pro sebe deklaruji nadvládu Matku Země. Stejně tak jako módu, která ničí ženské zdraví jako jsou podprsenky, podpatky, korzety, sevřené nohy a tampony.

Odvolávám všechny porodní smlouvy vytvořené skrze císařské řezy, léky po dobu těhotenství, prenatální rentgeny a sonografii, vakcinaci, inkubátory, děti, které nejsou po porodu položeny na matčino srdce, odstraňování placenty a střihání pupeční šňůry, která může až 4 dny zůstat nedotčena, aby umožnila srdeční napojení dítěte s matkou a s otcem.

Odvolávám všechny smlouvy, které nutí ženy k tomu, aby nosily a porodily duši, která není výsledkem spolutvoření jejich posvátné volby s jejich zvoleným nebo přirozeným posvátným mužstvím. Toto představuje oběti znásilnění, těhotenství v raném věku a sňatky z donucení nebo domluvené sňatky. Navracím Matce Zemi přirozenou inkarnační síť. Nyní současnou reinkarnační síť trvale odstraňuji z existence mé duše.

Odebírám souhlas se všemi programy zaměřenými na to, aby se žena cítila příliš tlustá, příliš hubená, příliš stará, příliš mladá, příliš černá, příliš bílá, příliš etnická, příliš bohatá, příliš chudá, nebo jakoukoliv projekci, která způsobuje, že se žena cítí tak nějak ne dost dobrá.

Tímto deklaruji, že jsem více než dobrý(á), já jsem nekonečné vědomí. Já jsem inkarnovaný Bůh/Bohyně. Já jsem suverénní bytost a tímto si beru zpět svoji moc posvátného ženství před tímto duchovním soudem zvykového práva Vyzývám všechny předky, aby respektovali tento výraz mé svobodné vůle a pro všechny vědomé bytosti zaznamenali do akašických záznamů Země, nechť rozumí, že naše svoboda pochází z nepřetržitého používání naší svobodné vůle.

Přeloženo a aktualizováno z anglického originálu: „Soul Contract Revocations“ od Andrew Bartzise.

Související články:

Revokace - úvodní slovo
Revokace I - mediální systémy
Revokace II - bankovní systémy
Revokace III - vládní systém
Revokace IV - posvátné mužství

Více informací na:

http://www.galactichistorian.com/

http://www.galactichistory.com/Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: