úterý 6. ledna 2015

Revokace IV - posvátné mužství

Odvolání smluv duše - posvátné mužstvíSvolávám všechny duchovní smlouvy, které existují:

- v mých minulých, přítomných a budoucích bytostech, - v mých já a existencích v této dimenzi a časovém proudu - a ve všech proudech času nad a pod centrální Zemskou sinusoidou společné existence.

Přesně v tuto chvíli, v tomto vždy přítomném okamžiku spolutvoření, svolávám všechny DNA předky, aby vytvořili jednotný příslušný duchovní soud zvykového práva tak, abych mohl(a) najít nápravu a rozvázat se ze všech smluv, které obsahovaly tisk malými písmenky, a které jsem uzavřel(a) v prenatální období, během porodu a v pubertě či jindy. Svolávám příslušný duchovní soud zvykového práva, aby vyslyšel moje prohlášení odstoupení od smluv. Svolávám všechny předky všech příbuzných duše, aby se zúčastnili tohoto duchovního soudu rovnosti. Svolávám Matku Zemi a všechny její obyvatele světla ve všech vnitřních a vnějších dimenzích, aby přišli, a zúčastnili se, tohoto duchovního soudu zvykového práva.

Ó velké mysterium, které jsi zdrojem veškeré síly, volám k Tobě. Vy, projevené síly Matky Země, v tomto okamžiku „Já Jsem“ vzývám vaši moudrost.

Požehnejte mi, jak kráčím po této posvátné zemi. Požehnejte, jak dýchám váš posvátný vzduch, požehnejte mi, jak se ohřívám u posvátného ohně. Požehnejte mi svými posvátnými vodami Života. Požehnejte mi, tak jak se učím jít se svojí osobní silou.

Dnes, kdy procházím velkou neznámou, dodejte mi moudrosti být pokorný. Dodejte mi moudrost milovat, i když láska není opětována. Dodejte mi schopnost vybalancovat způsob mého bytí. Tak, abych mohl vyléčit svoji rodinu, svůj kmen, svůj národ a naši Matku Zemi.

„Já jsem“ připraven vyvolat svá přirozená práva jako suverénní mužská bytost zrozená na Matce Zemi, skrze dělohu posvátného ženství, které bylo také tak zrozeno.

Vyvolávám svá přirozená práva, jako bytost Matky Země. Narodil jsem se podle přírodních zákonů. S touto moudrostí mého přirozeného zrození tímto znovu potvrzuji své místo v přirozeném světě.

Odvolávám všechny energetické smlouvy se všemi lidmi, se kterými jsem měl sex, který byl ovlivněn masovými médii založenými na propagandě nebo pornografii. Navracím se do nulového bodu plodu v matčině děloze.

Odvolávám všechny smlouvy se všemi perverzními mysteriózními školami mužského principu, které pracovaly s falešnou informací, nebo které vytvořily společnost s patriarchální nadvládou.

Ruším, léčím nebo mažu všechny smlouvy, které pervertují posvátné mužství v životní fázi průchodu porodními cestami.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které vytvářejí pocit soutěžení mezi mužskými druhy, ve vztahu k jakémukoliv vyjádření posvátného ženství. Odvolávám všechna kulturní tabu, která vytvořila emoční distancování se od žen.

Odvolávám všechny perverzní duchovní smlouvy, které mně dávají nesprávné pohlaví oproti tomu mnou zvolenému před narozením.

Odvolávám všechny smlouvy, které vytvářejí perverzi mužského vyjádření vjemového chování.

Odvolávám všechny smlouvy, které poskytují prostor, zadržují nebo skladují moji mužskou energii, aby propagovaly mužské dominantní sporty, aktivity nebo zábavu, která demoralizuje posvátné ženství.

Odvolávám všechny systémy patriarchální nadvlády rodinné jednotky. Vracím všechny definice rodiny Matce Zemi tak, aby mohla být zahájena náprava a rozřešení ve všech rodinách, které nyní léčí patriarchální koncepty.

Odvolávám všechny kulturní smlouvy, se kterými jsem se inkarnoval nebo re-inkarnoval, které vytvářejí sociální strukturu pod nadvládou mužů. Navracím posvátnému ženství jeho právo a správné místo rovnocenného partnerství v tomto společně vytvářeném prožívání života.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy se všemi náboženstvími, která neposkytují plná práva, povinnosti a zodpovědnost v naprosté rovnosti posvátnému ženství a mužství.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které mne jakýmkoliv způsobem udržují nebo nutí pomocí smlouvy duše sloužit ve válce. Vymazávám všechno patriotické programování, které vytváří touhu po válce.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které definují muže jako válečníka. Odvolávám všechny smlouvy se všemi vládami, kterým jsem sloužil, počas všech válek.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které vytvářejí válečné vojenské industriální komplexy s mužskou nadvládou.

Odvolávám všechny smlouvy, které vytvářejí sexuální průmysl, který jakýmkoliv způsobem projevuje nadvládu nad ženami, a kde muži slouží nebo je jim slouženo.

Odvolávám všechny duchovní smlouvy, které vytvářejí pocit nečistoty v mém posvátném mužském vyjádření. Odvolávám všechny smlouvy, které mě drží v ostychu, obviňování nebo vině vytvořené zvrácenými mužskými nebo zvrácenými ženskými osobnostmi.

Odvolávám všechny smlouvy sítí Inkuba a Sukuba (astrální sexuální upíři), se kterými jsem se mohl(a) setkat, ve všech svých minulých přítomných i budoucích životech. Tímto vykazuji celou síť Inkuba a Sukuba ze své reality na věčnost pryč.

Tímto odvolávám celé své občanství ke všem reprezentacím království, diktatur, náboženských monarchií, náboženských výborů nebo představitelům vládních konceptů.

Tímto se trvale odstraňuji ze všech společností snového času, které jsou provázány se systémem nadvlády a kontroly, který způsobil vymazání našich orálních učitelů/historiků po celém domorodém světě.

Tímto odvolávám všechna svá rozhodnutí, která jsem kdy učinil, zatímco jsem sloužil systému ovládání a kontroly. Všechna rozhodnutí učiněná pro mě představitelem vlády držícím Mužskou smlouvu jsou nyní vložena do příslušeného duchovního soudu zvykového práva, za přítomnosti všech předků, tak, abychom mohli najít řešení a rozřešení, ne odplatu nebo odsudek.

Nyní prohlašuji, s plným suverénním přesvědčením, že já ________________ jsem nyní plně přítomný v plné moci sám. Od této chvíle deklaruji, že operuji s trvalým duchovním soudem zvykového práva, co se týče léčení božského mužství nebo ženství, takže perverze (zvrácenost) nikdy nevstoupí zpět do mého pole nebo vyjádření.

Tímto pro sebe deklaruji nadvládu Matky Země ve vztahu ke všem formám interpersonálních vztahů pro vše živé existující a koexistující v říších Matky Země.

Vyzývám všechny předky, aby respektovali tento výraz mé svobodné vůle a pro všechny vědomé bytosti zaznamenali do akašických záznamů Země, nechť rozumí, že naše svoboda pochází z nepřetržitého používání naší svobodné vůle.

Přeloženo a aktualizováno z anglického originálu: „Soul Contract Revocations“ od Andrew Bartzise.

Související články:

Revokace - úvodní slovo
Revokace I - mediální systémy
Revokace II - bankovní systémy
Revokace III - vládní systém
Revokace V- posvátné ženství

Více informací na:

http://www.galactichistorian.com/

http://www.galactichistory.com/Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: