pondělí 2. dubna 2012

HROMADNÉ ZATÝKÁNÍ

Originál publikoval Cobra 2. dubna 2012

Boží Zásah (Boží Vesmír od Davida Wilcocka)

HROMADNÉ ZATÝKÁNÍ

Zdá se, že brzy uvidíme hromadné zatýkání mnoha klíčových konspirátorů v Kabale Pentagonem.

To vytvoří nebývalé úklid vedoucích pracovníků, zákonodárců a soudních mocí Americké vlády, stejně tak jako velké korporace, finanční průmysl, komplex armády a hlavních médií -- který je rozsáhle ovládaný hrstí korporací.
Několik vnitřních zdrojů, každý z těch, jenž byli "prověřeni" pro jejich věrohodnost a důvěryhodnost, právě potvrdily, že hromadné zatýkání tisíců klíčových konspirátorů v této rozsáhlé kabale mají nastat. Vysoce utajená, vysoce koordinovaná operace -- pracující pro dobro lidstva -- se má dát do pohybu.

"Ti dobří" z Pentagonu jsou teď v plné politické a logistické kooperaci se značnou aliancí 134 národů -- na dovedení pachatelů spravedlnosti a osvobodit naši planetu. Tato aliance má v úmyslu vypustit volnou energii a mnoho jiných technologií, které nám byly ukradeny.

Zabezpečení okolo této obrovské operace bylo rozsáhlé. Dokonce i ti, kdo tím budou postiženi -- a zatknuti -- nemají představu o ohromném rozsahu toho, co se má odtajnit před očima veřejnosti.

My teď víme, že plán na hromadné zatýkání byl velmi aktivní ve svých činnostech posledních alespoň 33 let. Pět palců tlustý instruktážní dokument byl představen našemu novému kontaktu v 1979, který nastínil celý plán.

KAŽDÉ ÚSILÍ BUDE UDĚLÁNO PRO UKLIDNĚNÍ A OCHRANU VEŘEJNOSTI

Lidé, kteří toto hodlají udělat si jsou dobře vědomi každé obavy kterou máte -- jako informovaného čtenáře materiálů a webových stránek pravdy.

Stanné právo NEBUDE prohlášeno, až toto nastane.

Armáda NEPŘEVEZME kontrolu nad vládou.

Nevinní občané NEBUDOU zatknuti nebo postiženi žádným způsobem.

Jakékoliv jednotky, které se pokusí vykonat nezákonné rozkazy tímto způsobem jménem "padouchů" budou převýšeni počtem a zabráněni.

Každé úsilí bude uděláno pro zaměření se na odstranění problému -- a okamžité navrácení moci lidem řádným způsobem.

Nové volby budou potřebovat být organizované, s ohledem na to, že mnozí, pokud ne většina politiků ve Spojených Státech by mohla být zjištěna jako vinná -- ať už přímo nebo skrze chybu, které se dopustily.

Teď již víme, že 90 procent Americké armády si je tohoto plánu v nějaké formě vědomo -- a alespoň 60 z nich se na tom podílí. Mnohem více federálních maršálů, policie, armády aktivní, nebo ve výslužbě a civilistů vypomůže, jakmile si uvědomí, co se děje. Mnoho, mnoho vrchních generálů opustilo aktivní službu, od prvního Bushe, protože si uvědomily, co se děje -- ale oni jistě neodešly do důchodu.

Vše se teď blíží ke konci -- velmi rychle. Boží zásah -- ne fantazie, ale velmi skutečný a velmi hmatatelná asistence -- se ujišťuje, že se náš pohyb ke skutečné svobodě a míru uskuteční... s absolutně minimálním množstvím škody, jak je možné.

Hlavní zasvěceni právě potvrdily, že všichni v Pentagonu si jsou teď v nějaké formě vědomi, že se Boží Zákrok děje -- bez ohledu na jaké straně jsou. Většina z nich neví, kdo je za to zodpovědný. Dokonce "padouši" teď říkají, že by to mohly být "Andělé nebo Mimozemšťané", co tyhle věci dělají. Nikdo na Zemi nemá technologii, která by zvládla ty věci, které právě vidí -- bez ohledu na to, jak utajená by tato technologie mohla být.

Velmi málo lidí se odvážilo zlomit hodnosti a odhalit, co se děje, protože tyto informace jsou brány jako velmi vysoce klasifikované.

Naši dávní bratři a sestry, na první pohled ztracení ve stránkách historie, poskytly kritickou podporu -- teď včetně přímých, úžasných vojenských zásahů -- aby pomohly udělat tuto nebývalou operaci dosažitelnou... a zajistily její úspěch.

Proto, je teď bezpečné říct, že se vše děje přesně podle plánu.

http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1035-divineintervention1

V nedávném rozhovoru s Davidem Wilcockem, zasvěcenec ‘Drake’ uvedl, že zevrubný plán pro zatčení všech zkorumpovaných globalistů, banksterů a politické špičky v 72 hodinové periodě zahrnuje uzavření Amerických hranic a satelitní komunikace pro zabránění převodů peněz mimo zemi. Drake přidal, že přechodový plán je již v pohybu pro přeměnu Amerického dolaru na ten, který není založen na nařízené měně.

Drake zmínil, že ostatní státy a nezúčastněné národy již vystoupily z finanční kontroly G5 a G20 v novém finančním systému, který byl realizován v pondělí.

Pro financování této změny v měne, Drake prohrásil, že tu jsou staré fondy držené vlasteneckými entitami, které mají dostatek peněz a hodnotných aktiv pro zaplacení našeho národního dluhu 4 krát, a přidal, " Toto nejsou kolaterální účty, toto jsou soukromé účetnictví. Konečný výsledek bude konec zdanění, uvolnění potlačovaných technologií a prosperity pro všechny.

Plynulost zboží a služeb by měla zůstat nedotčena, a také tu může být pár krátkých přerušení služeb. Mohl by být dobrý nápad, mít menší zásobu základních potřeb, jako je voda, konzervované jídlo, toaletní papír a tak podobně...

V nedávných alternativních médiích jsme ukázaly počet článků na přehršel rezignací banksterů v posledních pár měsících. Podle Drakea, mnoho z těchto lidí shromáždilo své rodiny a velké množství peněz a odešly do zámoří. Drake přidal, že tito lidé budou dopadeni, bez ohledu na to, kde na planetě budou.

Drake prohlásil že "tu bude 72 hodinnový přerušení provozu. Nikdo nebude moct letět nebo použít žádnou satelitní technologii pro zabránění podvodníkům opustit Spojené Státy a od elektronických krádeží peněz. Zatímco vypnutí satelitů může ovlivnit telefonní službu, spojení na internetu nebo dokonce použití automobilů, toto bude uděláno jako preventivní opatření pro zajištění, že elita neukradne žádné peníze do zahraničních účtů.

Drake prohlásil, že bude v televizi vysílán specifický školící program pro vzdělání a pře-vzdělání lidí do naší nové společnosti, a přidal, že tu budou krajské, státní a národní pozice vytvořené vzhledem k množství lidí vyhnaných z kanceláří, jelikož tito politici budou dočasně nahrazeni s prozatímními úředníky jmenovanými pro dočasný základ.

V tomto bodě právě teď, je nejasné, kdo bude jmenován do jakýkoliv specifických pozic společně s těmi, kdo s lidmi, dělajícími tyto rozhodnutí.

Rozvětvení této události povede ostatní státy následovat příkladu v globální revoluci.

http://kauilapele.wordpress.com/2012/03/29/3-28-12-david-wilcock-interview-of-drake-an-insider-specifically-asked-by-the-pentagon-good-guys-to-come-forward/

Bylo nám řečeno, že lidé staré měny ještě před Revolucionářskou Válkou byly v kontaktu s naší armádou a že nějakých 80-90% armády souhlasilo s ideologií nalezenou v našich zakládajících dokumentech. Tak jak se finančníci obávají, oni nikdy nepřinesou peníze, které byly pro tuto zemi zamýšleny, těchto mnoho let, dokud nebude Washington vyčištěn, protože pokud by je přinést nechali, zmizely by černou dírou krádeže, skoro okamžitě.

Americká Armáda naznačila finančníkům, že jsou ochotni nás podpořit a že máme jejich uznání a podporu. Toto dává Armádě - pravděpodobně poprvé - moc být užita jako záloha pro federální Maršály, kteří vezmou do vazby všechny podvodníky a “lidí zábavy-a-hry” na Wall Street a jím podobné. Toto bude obrovské čištění.

Reorganizace částí vlády samotné by měla být uzavřena v 120 dnech. Tato perioda 120 dní začne formálním oznámením z tiskové místnosti Bílého Domu. Toto dá každému reportérovi jasný záběr na vysílání přechodného období. Po období zhruba 120 dní se budou konat volné volby. Pouze papírové lístky; se stroji může být manipulováno; papírové lístky na toto mnohem obtížnější.

Jisté velké mediální skupiny souhlasily s pokrytím těchto událostí a asistencí v období odtajnění. Tyto zatčení budou vysílána v televizi a plně s vámi sdílena, jelikož se to dluží lidem ve světě, aby byly svědkem každého okamžiku a rozhodnutí, které bude představovat naše uvolnění z kontroly těchto lidí, kteří tak dlouho pracovaly na vykořisťování a ovládání lidstva. Zprávy z těchto hromadných zatčení přijdou náhle a přijdou tvrdě, a mnozí, kdo jsou nepřipraveni s pochopením proč, se mohou cítit šokováni a zmateni, když uvidí tolik lidí vzato do vazby.

Tyto zatčení budou znamenat odstranění posledních překáže, které dovolí uskutečnění nových systému hojnosti, které jsou připraveny osvobodit lidstvo ze současné ekonomické a falešně stanovených podmínek chudoby a dluhu. Uvolnění zadržovaných technologií a ostatních potlačených elementů budou následovat pro asistenci tohoto přechodu.

Je tu mnoho mužů a žen oddaných této věci, kteří roky pracovaly pilně v utajení pro to, aby nás přivedly k tomuto okamžiku, kteří jsou dychtivý představit lidstvu nový systém, který přerozdělí bohatství všem a uvolní lidstvo z fádního života, které znalo.

https://jhaines6.wordpress.com/2012/03/30/david-wilcocks-audio-interview-with-drake-is-related-to-the-recent-video-that-occasioned-so-much-discussion-on-my-blog/

Překlad: Martin

Prosíme ohodnoťte překladatele
a podpořte naši práci:

1)
Mrkněte na některou z reklam,
na kterou se dostanete z reklamních bannerů
umístěných na blogu. Tím blog podpoříte.

2)
Podpořte blog finančně
PayPal: ZDE

Připojte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/pfc.cz.sk/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: