středa 16. května 2018

Byla jsem pozvána do vnitřní Země

Od Teresy Yanaros, 2. 5. 2018

Ve snu, který jsem měla minulou noc, mě jedna osoba, patřící k pozitivním bytostem, požádala, abych opustila povrch planety a odešla do Vnitřní Země.

Ale od začátku. Znáte ten stav mezi bděním a spánkem? Chvilku denního snění, kdy vaší myslí táhnou myšlenky a obrazy?

Tak včera, těsně předtím, než jsem usnula, jsem se nacházela v tom meditativním stavu, v polospánku. Bytost, která vypadala jako anděl, mě vedla chodbou. Vešli jsme do bílé haly. Po levé i pravé straně byly bílé dveře.

Poté, co jsme šli asi patnáct vteřin, andělská bytost pokynula na dveře po pravé straně a já jsem vešla do místnosti, vypadající podobně jako nějaká přijímací služebna na policejní stanici.

Stoly pokrývaly přepravky, naplněné šanony, které dosahovaly až po strop a zdi té místnosti lemovaly police, plné spisů. Zdálo se, že ty krabice se kolem mě protáčí, když jsem byla zcela ochromena množstvím spisů, naplněných informacemi. Najednou jsem stála před bílou knihovnou, která měla tři či čtyři police. Anděl byl nade mnou, trochu víc vpravo. Vzhlédla jsem nahoru a telepaticky jsem věděla, že je mi dáván pokyn, abych se natáhla ke krabici úplně na horní polici. Mžourala jsem, abych viděla přes oslepující bílé světlo, které jakoby vyzařovalo z andělské postavy a natáhla jsem ruku k přepravce.

Z boku přepravky zírala na mě obrovská černá písmena a já četla:

BUDOUCÍ KATOLÍCI

Tělem mi proběhla elektrická rána a já vyskočila z postele, naplno probuzená, těžce dýchajíc.

Tu zkušenost jsem si rychle poznamenala do poznámek v mobilu a vyčerpaně se zhroutila zpátky do postele.

To, co se stalo dále, je bezpochyby zázračně a já nikdy na tu zkušenost nezapomenu.

Byla jsem v domově mého dětství. Byla noc a já zrovna otevřela dveře mého pokoje, abych vyšla na horní plošinu schodiště.

Jakmile jsem vyšla z pokoje, viděla jsem ženu, která zrovna vyšla po schodech a stoupla si na plošinu, kde jsem stála já. Schoulila ramena, skoro jakoby věděla, že v tu chvíli vyjdu z pokoje a chtěla načasovat svou návštěvu na tu dobu, aby se se mnou setkala, když jsem šla směrem k chodbě za mou ložnicí.

Vyzařoval z ní pocit naléhavosti a bílá energie, která z ní vyzařovala, docela brala dech. Měla krásnou tvář, úplně bílou, projasněnou bílým světlem, které jakoby vyzařovalo z jejího energetického pole. Zdálo se, že je o pár centimetrů vyšší než já, možná 170 cm a všechno na ní bylo laskavé a zářivé.

Chvíli jsem měla pocit, jako bych se přivítala s dávnou přítelkyní. Cítila jsem se s ní spojena, skoro jakoby to byla má nejlepší přítelkyně nebo sestra. Energie se posunuly a já jsem vnímala, že má starosti a že spěchá.

Promluvila: „Vše, o čem tví lidé řekli, že se stane, se teď začíná uskutečňovat.“

Věděla jsem, že se to vztahuje na katastroficky rušivou událost, která teď na planetě probíhá. Hned jsem začala myslet na svou rodinu a na to, co jim tento posun způsobí a také všem ostatním lidem na světě.

Přerušila mé myšlenky: „Jsem zde, abych tě vzala s sebou do Vnitřní Země“.

Zůstala jsem ochromena, zcela mimo z toho, co řekla. Tiše jsem zůstala stát, ale ona mi nenechala moc času, abych zpracovala to, co na mě z ničeho nic vybalila.

Znovu promluvila: “Můžeš jít se mnou, ale svou rodinu již nikdy neuvidíš. Nemáme moc času. Do půl hodiny musíme odejít. Mělo to by to být dost na to, aby sis´ sbalila věci.“

Ve vzduchu zavládalo ticho, když mou mysl zaplavily obrazy o možnostech, které mi nabídne nová cesta, která je přede mnou.

Opět, není čas na přemýšlení. Naposledy promluvila, tentokrát s otázkou: „Půjdeš se mnou?“

Zaslechla jsem v jejím hlase naději, skoro jakoby měla nějaké poslání a ona doufala, že opravdu budu souhlasit.

Neměla jsem moc času na přemýšlení. Ve chvilce odvahy a impulzu jsem odpověděla:

„Ano, jistě, půjdu s tebou“.

Dříve než jsem si to stačila rozmyslet, se otočila a sešla po schodech a nechala mě, abych vyřídila své neodkladné úkoly.

Otočila jsem se a otevřenými dveřmi utekla do svého pokoje, popadla jsem kufr a otevřela ho. Začala jsem ho plnit oblečením, jak nejrychleji jsem mohla a v duchu jsem sestavovala seznam věcí, o nichž jsem věděla, že je budu potřebovat vzít s sebou.

Co si člověk bere do Vnitřní Země?

Celá vykolejená jsem přemýšlela, co se mi zrovna děje.

Najednou mé myšlenky přemohl hluboký smutek a hrozilo, že mě smete, když před mým vnitřním zrakem plavaly obrazy tváří členů mé rodiny. Zastavila jsem se, ruce nerozhodně položila na kufr, jakoby jsem nebyla schopna rozhodnout se, co udělat.

Mám opustit svou rodinu? Již je nikdy neuvidím.

V hlavě mi vířily myšlenky.

Myslela jsem na otce a bratra, o němž jsem najednou měla vizi. Nějak byli do toho zapojeni. Myslela jsem na matku a sestry. Myslela jsem na všechny lidi v mém bezprostředním okolí, kteří teď budou aktivováni, aby vstoupili do svého vyššího záměru. Vše do sebe zapadalo a již nebylo kam se schovat. Docházelo k Události. A my všichni jsme měli své role, které musíme hrát. Všechna tajemství, všechny věci, o nichž jsme mluvili a které jsme se snažili předat světu - po nějakou dobu jsme byli mimo planetu a bytosti existující mimo oblast našich zkušeností zde byly mnohem déle, než by si kdo vůbec dovedl pomyslet- to všechno se teď zveřejňovalo. A význam této pravdy přinášel s sebou mnohem víc, než jsme si dokázali představit.

Oči se mi naplnily slzami a já věděla, že musím plnit svůj úkol. Před osudem nelze utéct. Cokoliv budoucnost přinese, přijmu to důstojně a budu kráčet po své cestičce. Ať vypadá jakkoliv. Byla jsem zde, abych sloužila a já neselžu. Nebojím se.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vzbudila jsem se a stěží otevřela oči. Zívla jsem. Jediné, co jsem si přála, bylo schoulit se zpět do postele a znovu spát. Podívala jsem se na telefon. Nějak se stalo, že jsem spala o mnohem déle než normálně a já začala přemýšlet, co všechno zařídit, když se dám pozdě do práce. Jak jsem se pomalu probouzela k vědomí, přede mnou se rozvíjel seznam neodkladných věcí, které bude nutno udělat, a to mi pomohlo setřást můj sen. Položila jsem nohy na podlahu a natáhla je a neochotně se pohnula, abych zahájila svůj den.

Po pár hodinách běžné denní rutiny jsem už nemohla udržet oči otevřené. Celé dopoledne jsem myslela na ženu z mého snu a věděla jsem, že potřebuji nějaký čas, abych tu část snu zpracovala a udělala si jasno, co mi to mělo říct.

Svalila jsem se na postel a zavřela oči. Soustředila jsem se na dech a dostala se do hlubokého meditativního stavu.

Soustředila jsem se na její tvář. Na její oči, které jakoby se usmívaly. Na její měkké rysy, jemné a krásné. Byly podobné lidským, ale byly jemnější a výraznější. Její mandlové oči byly trochu větší než oči lidské, ale rozdíl byl tak jemný, že byste si toho všimli, jenom pokud byste se podívali velmi pozorně. Zdálo se, že její bílé rysy září. Zářivé stříbrné vlasy, lemující obličej, jí padaly na ramena. Na její jemný úsměv a oči, které mluvily víc, než slova, vycházející z jejích rtů.

Zaměřila jsem se na to, abych se ženou vytvořila telepatické spojení. Vědomě jsem soustředila energii na své čelo. Vyčistila jsem si mysl a zaměřila tam veškerou pozornost. Pak jsem vyslala myšlenky z mého čela a vytvořila tak stříbrnou šňůru, vedoucí z mé mysli do její. Stanovila jsem záměr a soustředila se. Veškerou mentální energií, jaké jsem byla schopna, jsem se soustředila na posílení šňůry a poslala ji k ní, abych navázala spojení. Pocítila jsem, že spojovací šňůra našla druhý konec a na chvilku jsem velmi SILNĚ pocítila její energetický podpis. Chvíli jsem zůstala v tom okamžiku a pak jsem se zeptala:

„Proč jsi mi poslala ten sen? A proč k tomu patří dohoda, že už nikdy neuvidím svou rodinu?“

Sledovala jsem myšlenkovou niť a myslela na mimo-fyzický kontakt s bytostmi z vyšších dimenzí. Jaký má taková komunikace dopad? Cítila jsem, jak se mého srdce dotkl strach a myslela jsem na to, jaké mají tyto bytosti motivy a jaká je jejich agenda. Proč chtějí, abych se odloučila od rodiny? Ony se zeptaly. Bude to má volba. Ale co, když tím rozhodnutím opustit zkušenost mého života na Zemi omezím vývoj své duše? Co když je to past? Nechtěla jsem být obelhána. Chtěla jsem mít jistotu, že poznám, co je pro mě správné. Ale jak můžete něco poznat, když nic nevíte? Když s ní nepůjdu do vnitřní Země, nezískám informace, abych poznala pravdu. Ale abych informace získala, musím slepě uvěřit a možná učinit špatné rozhodnutí. Ale abych při tom ztratila cestu své duše? Byla jsem rozervána a zmatena.

Další, co řekla, ještě prohloubilo mé přemýšlení. „ Již jsi se rozhodla. Nyní musíš pochopit, proč jsi se rozhodla, jak jsi se již rozhodla“

Podivným způsobem mi to připomnělo slova, která vyslovil Oracle ve filmu Matrix.

Cítila jsem ji v myšlenkách; vysílala myšlenku, že ve snu mi byla dána příležitost zkoumat tento koncept osobní vůle a volby a vybudovat si argumentaci pro své pocity ohledně tohoto dilematu týkajícího se rozlišování.

Než jsem se mohla touto koncepcí zabývat déle, slyšela jsem odpověď.

„Když se pohneš kupředu po cestě své duše, získáš moudrost a pochopení věcí hlubší povahy. Tím se změní povaha tvých vztahů.“

Uvědomila jsem si, že když se ponoříme do hlubokých vod vědomí a získáme přístup k hlubším realitám toho, co se kolem nás děje, změní to úroveň našeho vědomého vnímání.

Znamená to, že teď máme kolem sebe multidimenzionální vrstvy významů, které nelze v našem jazyce vyjádřit. Když si zvolíme, že budeme kráčet po cestě, která nás zkontaktuje s něčím novým, změní nás to na úrovni DNA. Změní se celý náš svět. Staneme se novým člověkem. A vztahy z minulosti jsou najednou docela jiné.

Seděla jsem v meditativním stavu a přemýšlela o tom.

Pak jsem přemýšlela o strachu. O tom, jak moc se změnil můj život od doby, když jsem se cíleně zaměřila na to, vypudit strach z mého života a naučit se spoléhat na zkušenost s plným zaměřením na růst a na to, abych změnila sebe a okolní svět k lepšímu. Můj vnitřní zrak zaplavily záblesky vzpomínek; byly to chvilky, když jsem se rozhodla, že strach PROPUSTÍM. Ty chvíle byly zcela transformativní a já se pokaždé stala jiným člověkem. Vesmír odměnil mé návaly víry novými zkušenostmi, které katalyzovaly rozvoj mé duše novými způsoby. Pokaždé, když jsem procházela temnou nocí duše a musela zažít něco zničujícího, vydláždilo to cestu pro něco úžasného a neuvěřitelného, co následovalo.

Nedostanete odměnu, dokud neprojdete zkouškami. O tom je cesta vaší duše.

Pak se síla spojení prudce navýšila a já ji velmi silně slyšela:

„Tvá volba přijít do vnitřní Země, o čemž můžeš rozhodnout pouze ty, ti umožní dělat úžasnou práci v nové kvalitě; tu možnost máš v tomto životě a v této časové linii“.

Uvědomila jsem si, že když nechám odejít strach a otevřu své srdce neznámu, umožní mi to skočit do začátku nové etapy vývoje mé duše. Pak mi bylo řečeno, že práce, kterou bych dělala, by ovlivnila energii na celém světě způsobem, kterému by většina lidí nerozuměla. Do této nové sféry práce bych se přesunula po úplné proměně ega. Velká práce bude prováděna z jiné úrovně a dopad tohoto úsilí by vidělo jenom málo lidí. Musím se rozhodnout, zda bych to chtěla dělat. Odměna bude větší, než bych kdy mohla někdy dosáhnout nějak jinak.

Když jsem si vyslechla tyto myšlenky a přemýšlela o nich, hluboce jsem se soustředila na dech. Soustředila jsem se na energii odpouštění a propuštění. Můj meditativní stav se prohloubil a já jsem vyslala myšlenkovou formu:

„Jsem připravena. Chci vědět, chci vědět, chci vědět.“

V duchu jsem to třikrát zopakovala.

Pak do mého vnitřního vidění vstoupil záblesk vhledu a přede mnou stála dívka, která mi byla hodně podobná, ale byla trochu jiná. Měla ruce natažené dopředu, lokty ohnuty, dlaně směřovaly ke mě. Z prostředka každé dlaně na mě zíralo otevřené oko. Nad každým okem byl motýl. Fascinovaně jsem se dívala, jak motýli na každé dlani otevírají a zavírají křídla.

Spojení bylo ukončena a já upadla do hlubokého spánku.


Úvahy

Když jsem na internetu hledala obrázek ruky s okem na dlani, našla jsem šokující podobnost mezi mojí vizí a symbolem, známým jako “hamsa.”

Hamsa se vztahuje k nebeskému bohu HÓROVI. Týká se Hórova oka, což znamená, že lidé nemohou utéct před očima svědomí. Znamená to, že Slunce a Měsíc jsou očima Hóra. Fatmina ruka také představuje ženskost a je označována za posvátnou ženskou ruku. Wikipedia

Také motýl je velmi mocným symbolem.

Motýli jsou hlubokými a mocnými představiteli života. Mnoho kultur spojuje motýly s duší. Křesťanství považuje motýly za symbol vzkříšení. Po celém světě lidé považují motýly za představitele vytrvalosti, změny, naděje a života. – Gardens With Wings

Konečně, přišlo mi zajímavé, že ten sen mi přišel 2. května, což je den poté, kdy oficiálně skončilo temné okultní Období obětování. Je to téměř jakoby byla komunikace iniciována po ukončení tohoto temného energetického období na světě, kdy jsme se posunuli do nového prostoru pozitivnější energetické manifestace.

Co si o tom snu myslíte? Stalo se vám někdy něco podobného? Navštívila vás někdy bytost z vnitřní Země?

Překlad: MirkaPřipojte se k našim FB skupinám:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

úterý 15. května 2018

Metafora tuláka (David R. Hawkins) • Z úrovni studu (20) ho uvidíme jako špinavého, odporného a ostudného.
 • Z úrovně viny (30) si říkáme: "je to jeho vina, zaslouží si to, co má. Pravděpodobně zneužívá sociální dávky."
 • Z úrovně beznaděje (50) vidíme, že se nachází v zoufalé situaci, je to "zatracený důkaz toho, že s problémem lidí bez domova nedokáže naše společnost udělat nic."
 • Z úrovně zármutku (75) vypadá starý muž tragicky, nepřátelsky a bezútěšně.
 • Na úrovni strachu (100) jej uvidíme jako nebezpečnou společenskou hrozbu. Přemýšlíme o tom, že na něho zavoláme policii - dřív, než spáchá nějaký zločin!
 • Na úrovni touhy (120) nás situace frustruje: proč s ním někdo něco neudělá?
 • Pokud se nacházíme na úrovni hněvu (150), jeví se nám starý muž jako násilník. Anebo se rozčílíme, proč sakra v naší zemi existují takové podmínky?!
 • Z úrovně pýchy (175) tulákem pohrdáme, cítíme, jak je trapný a myslíme si, že pravděpodobně postrádá jakoukoli sebeúctu.
 • Z úrovně odvahy (200) přemýšlíme, zda není někde v okolí útulek, říkáme si - "vždyť ten člověk jen potřebuje práci a místo k životu." Máme chuť něco s tím udělat.
 • Na úrovni neutrality (250) nám připadá v pořádku, možná dokonce zajímavý. "Vždyť nikomu nijak neubližuje."
 • Na úrovni ochoty (310) se rozhodneme sejít dolů a pokusíme se ho rozveselit, dát se s ním do řeči nebo mu nabídneme cigaretu.
 • Na úrovni přijetí (350) se nám bude zdát zajímavý. Napadá nás, jaký poutavý příběh by se za tímto podivuhodným chlapíkem, jehož rysy pozorujeme, mohl skrývat. Život nám připadá záhadný a tohoto chlapíka sem jakoby život přivál z tajemných dálek.
 • Z úrovně rozumu (400) o něm přemýšlíme jako o možném subjektu pro zajímavou psychologickou či sociologickou studii. Koncentrujeme se na něho a snažíme se ho pochopit.
 • Na vyšších úrovních se nám muž začíná jevit přátelsky a mile. Možná vnímáme jeho pocit svobody, kterého má na rozdávání, a který tolika kolemjdoucím chybí. Vidíme, že překročil společenské konvence, je veselý a moudrý.
 • Nad úrovní 600 (klid) jej vidíme jako naše vlastní já v jiné formě.

Co se stane, když se k tulákovi přiblížíme? Pravděpodobně bude reagovat na naše vyzařování v tomto přítomném okamžiku. Možná uteče, možná se rozzlobí, možná mu uděláme něčím radost. Zkrátka - bude zrcadlit náš stav vědomí tady a teď - jako všichni okolo nás.
David R. Hawkins, M.D., Ph.D: Moc versus Síla, skrytí určující činitelé lidského chování. Pragma, 2009.

pondělí 14. května 2018

Přístupové protokoly - aktualizaceOriginál publikoval Cobra 14. května 2018

Článek na blogu Přístupové protokoly k Hnuté Odporu vyvolal silné reakce, takže vyžaduje aktualizaci.

Zaprvé, nikdy nebylo řečeno, že ke vstupům do Hnutí Odporu ještě před Událostí dojde. Bylo řečeno, že k nim může a nemusí dojít. Přístupové protokoly byly poskytnuty povrchové populaci proto, aby byla připravena pro případ, že k nim dojde.

Zadruhé, jestliže ke vstupům před Událostí dojde, tak nim nemusí dojít v nejbližší budoucnosti (dny, týdny ani měsíce).

Zatřetí, tyto vstupy jsou zamýšleny pouze pro velmi malý počet lidí, mezi 20 až 200 jedinci. NENÍ to masová náborová kampaň Hnutí Odporu.

Začtvrté, tyto vstupy jsou zamýšleny pro dvě kategorie lidí. První skupina - jedná se o velmi pokročilé pracovníky nebo bojovníky světla, s minimálními připoutávkami k povrchové populaci, kteří vyžadují dobře zasloužený odpočinek na hezčím místě a ve více láskyplném prostředí. Druhá skupina - jedná se o pracovníky a bojovníky světla s praktickými zkušenostmi v kulturní antropologii, komunikologii, sexuologii, klinické psychologii, kulturní psychologii, sociologii a sociální práci. Tato druhá skupina pomůže Hnutí Odporu v budoucích interakcích s povrchovou populací, protože členové Hnutí Odporu se někdy ztrácí v tom, jak přistupovat k často reaktivnímu povrchovému lidstvu.

Zapáté, tyto vstupy budou velmi zřídka nabídnuty členům na povrchu se silnými rodinnými vazbami. Povrchová populace zažije mnoho překvapení ve svých mezilidských vztazích v době po Události a potřebuje se naučit rozlišovat mezi emocionálním připoutáním a bezpodmínečnou láskou:

https://www.youtube.com/watch?v=tuMWlGuMVQU


Zašesté, kandidáti Hnutí Odporu na vstup si projdou proces vnitřních příprav, takže jestliže někdy ke vstupu dojde, budou schopni tomuto procesu důvěřovat skrze vnitřní napojení Duše na svůj vnitřní hlas pravdy a na Hnutí Odporu. Lidé s nadměrným množstvím strachu a nedůvěry nejsou považováni za kandidáty.

Zasedmé, vstup do Hnutí Odporu je považován za zkušenost duchovní iniciace a proto kandidáti musí takovouto zkušeností projít plně v souladu se svojí svobodnou vůlí a za sebe. Jedná se o vstup do vyšší reality a NENÍ to past, která vede někam do reptiliánského podzemí.

Zaosmé, primitivní komentáře (v originále banana comments), které vyrašily na Internetu za posledních pár dní jsou důkazem, že většina povrchové populace není připravena na kontakt. Takže si nestěžujte, pokud v budoucnu dojde k odkladům.
Naštěstí je mnoho lidí dostatečně duševně zdrávo, aby viděli na vlastní oči, že jsem nebyl vyměněn za klon, a že poje zpravodajství stále sedí:

https://prepareforchange.net/2018/05/13/prepare-for-change-important-cobra-announcement/Vítězství Světla!


Zdroj: https://2012portal.blogspot.cz/2018/05/entry-protocols-update.html?spref=fbPřipojte se k našim FB skupinám:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:čtvrtek 10. května 2018

Přístupové protokoly k Hnutí OdporuOriginál publikoval Cobra 9.5.2018

Za oponou Síly Světla připravují ty nejprobuzenější jedince z povrchové populace na fyzický kontakt s pozitivními podzemními a mimozemskými silami.

Tyto přípravy jsou součástí obrovského projektu, do kterého jsem zapojen.

Plně v souladu s touto novou (beta) časovou linií ti nejprobuzenější členové povrchové populace mohou ale nemusí dostat příležitost opustit povrch planety a být přijati do podzemního Hnutí Odporu nebo jiných pozitivních hnutí Agharty.

Nedávný věštecký sen Teresy Yanaros je přímým důsledkem této sekvence probuzení a vyžaduje detailní analýzu: [ODKAZ BUDE PŘELOŽEN POZDĚJI]

https://thedivinefrequency.com/2018/05/02/i-was-invited-to-the-inner-earth/

https://thedivinefrequency.com/2018/05/05/synchronicity-cobras-update-and-my-inner-earth-activation/


Tento sen se odehrál v hypnagogickém stavu, té jemné hranici mezi bdělým stavem a spánkem, která je portálem mezi fyzickou a vyššími dimenzemi:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypnagogia


Tento sen byl navozen jako signál povrchové populaci začít se připravovat na kontakt se sítí Agharty, a ve skutečnosti odhaluje velkou část přístupových protokolů.

Jestliže čtete tento článek, můžete ale nemusíte být pozváni, abyste se připojili k Hnutí Odporu, nebo jiné pozitivní frakci Agharty, ještě před Událostí.

Mohu vám poskytnout přesný popis a průvodce pro vstupní protokoly do Hnutí Odporu. Nemohu vám poskytnout přesné protokoly pro jiné pozitivní frakce Agharty, ačkoliv jsou ve většině aspektů téměř úplně stejné.

Jestliže jste vybráni pro vstup do Hnutí Odporu před Událostí, tak zde následujíc vstupní protokoly:

1. Budete fyzicky kontaktováni agentem Hnutí Odporu, velmi blízko místa, kde žijete. On anebo ona bude mít na sobě běžný civilní oděv a bude vyzařovat velmi pozitivní energii. On/ona se vám představí a zeptá se vás, jestli jste ochotni vstoupit do Hnutí Odporu. Bude vám vysvětleno, že poté, co do Hnutí Odporu vstoupíte, NEBUDETE mít možnost žádného fyzického kontaktu s povrchovou populací.

2. Bude vám poskytnuto 5-15 minut na posbírání vašich osobních věcí, které si chce vzít s sebou. Budete požádáni abyste si vzali předměty osobní emocionální hodnoty (svatební prsteny, fotky milovaných osob,...) protože všechny další předměty (oblečení, strava, zlato, peníze, ID dokumenty...) mohou snadno být replikovány replikátory. Dostanete malou tašku a všechny vaše věci se budou muset do ní vejít. Velikost a požadavky na váhu budou velmi podobné požadavkům na kosmonauty, ve smyslu jejich osobních věcí sebou na raketoplán:

https://www.quora.com/Are-astronauts-allowed-to-bring-personal-belongings-aboard-the-ISS-E-g-family-photo-teddy-bear-lucky-necklace-etc-What-are-the-physical-limitations-on-bringing-personal-stuff-by-weight-and-dimensions


3. Agent Hnutí Odporu vás doprovodí ke vstupnímu bodu do Hnutí Odporu. Obvykle se bude jednat o servisní otvor ve sklepě anebo v suterénu uvnitř komerční budovy, poblíž vašeho domova. Tam vás povede, abyste sestoupili po stupních, které vás dovedou 10-30 metrů pod zem k nejvyšší úrovni Hnutí Odporu. Ty stupně budou vypadat tak nějak:
4. Když se dostanete na úroveň Hnutí Odporu, dostanete se k high-tech dveřím, které vás později dovedou do zařízení, které bude vypadat trochu jako sprchový kout:

V tomto okamžiku se vás agent naposledy zeptá, jestli jste ochotní vstoupit do Hnutí Odporu. Jestliže odmítnete, budete doprovozeni na povrch a do Události již nikdy nebudete kontaktováni. Jestliže přijmete, agent vás nechá o samotě a vy vstoupíte skrze ty high-tech dveře sami. Budete požádáni, abyste si svlékli všechny šaty a tašku s vašimi osobními věcmi ponechali na zvláštním podnose. Pak budete požádáni, abyste vstoupili do "sprchové kabiny", kde budete vydezinfikováni od veškeré nanotechnologie a od většiny virů a bakterií. 

5. Vystoupíte druhou stranou "sprchové kabiny" do Hnutí Odporu v pořádku, osvěžení a vydezinfikovaní. V tom okamžiku se budete cítit mnohem lépe, s výbuchy vnitřní radosti, a budete se cítit velmi živí a plní energie.

Nové šaty na vás budou čekat na podnose a vaše staré oblečení bude dezintegrováno. Vaše osobní věci na vás budou čekat v tašce, vydesinfikované a bez nanitů.

6. Vstoupíte do další místnosti, kde lékař provede lékařské vyšetření. To potrvá asi 30 minut a bude to zcela neinvazivní a bezbolestné. Jestliže jste před vstupem do Hnutí Odporu měli nějaký závažný zdravotní stav, tak to bude ve většině případů napraveno během dodatečných 10-20 minut ve speciální kvantové opravné komoře za pomoci bezbolestné procedury. Poté, co budou medicínské procedury dokončeny, bude vám podán speciální nápoj, který spustí detoxifikační proces.

7. Dostanete svůj vlastní pokoj na odpočinek a spánek a projdete si detoxikační proces, který někdy může být docela intenzivní a může být trochu nepříjemný. Tento proces většinou trvá 1-3 dny a pomůže vám uvolnit většinu fyzických, energetických a emocionálních nečistot, které jste nashromáždili počas vašeho života na povrchu. Během tohoto procesu můžete zažívat mírné až středně vedlejší účinky detoxifikačního procesu, jako jsou bolesti hlavy, únava, lehká nevolnost, zvracení, silné uvolňování emocí, ztráta chuti k jídlu a větší potřeba spánku.

8. Po dokončení tohoto procesu detoxifikace, budete mít možnost se volně pohybovat po okrajových oblastech Hnutí Odporu: 

Pomalu budete integrováni do společnosti Hnutí Odporu a naleznete své místo uvnitř rodiny duše Hnutí Odporu:

ČESKÝ ČLÁNEK: http://bod-zlomu.blogspot.cz/2018/04/rodiny-duse.html

http://isigacagri2015.blogspot.com/2017/11/priestess-activation-meditation.html


9. Poté, co budete přijati do Hnutí Odporu, nebudete mít možnost jít na povrch, kontaktovat povrchovou populaci ani používat povrchový Internet a mobily kromě extrémně řídkých případů, které se budou vztahovat přímo k vaší misi. Přímý kontakt s povrchovou populací budete mít možnost jedině až po Události.

Vítězství Světla!

Připojte se k našim FB skupinám:Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:sobota 5. května 2018

Prosba za vodu – neděle 6.5.2018 v 21.00 hod.

 Duše dobré, asi se ptáte, jak je možné, že v západní Evropě pršelo a dokonce byly i záplavy a u nás jen lokálně sprchlo, což v podstatě mnoho vláhy nepřineslo. Po měsíci sucha je příroda opravdu vyprahlá. Nedalo nám to a pátrali jsme po příčině. Nezávisle na sobě jsme dostali jednoznačnou odpověď:
VODY JE MÁLO, JELIKOŽ SI JI NEVÁŽÍME, NEPEČUJEME O NÍ, NECHRÁNÍME JI.
PLÝTVÁME S NÍ, JAKO BY NEMĚLA ŽÁDNOU HODNOTU.
JEDINĚ POCÍTĚNÍM JEJÍHO NEDOSTATKU NÁS LIDI PŘINUTÍ SE NAD SEBOU ZAMYSLET, PŘEHODNOTIT VZTAH K NÍ A DO BUDOUCNA SE NAPRAVIT. 
DALŠÍ CHYBU, KTEROU MY LIDÉ DĚLÁME, JE PŘÍLIŠNÉ A ZBYTEČNÉ KÁCENÍ STROMŮ, KTERÉ JSOU DŮLEŽITÉ PRO ROVNOVÁHU VODY V PŘÍRODĚ.
JAK TEDY MŮŽEME TÉTO SMUTNÉ SITUACI POMOCI? 
NEJLÉPE, KDYŽ SE VŠICHNI SPOJÍME A VYŠLEME NEJEN PROSBU ZA DOPLNĚNÍ VODY V PŘÍRODĚ, ALE HLAVNĚ PROSBU ZA ZVĚDOMĚNÍ SI A POCHOPENÍ PROBLÉMU SKRZE KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ, JEHOŽ  JE KAŽDÝ Z NÁS SOUČÁSTÍ.
POJĎME SE PROSÍM TEDY VŠICHNI SPOJIT A SKRZE PROSBU – MEDITACI POMOCT VODĚ, PŘÍRODĚ A HLAVNĚ SOBĚ.
S LÁSKOU ALŽBĚTA A CESTY K SOBĚ
ZEMĚ JE  NAŠÍM TĚLEM , VODA JE NAŠÍ KRVÍ, VZDUCH JE NAŠÍM DECHEM, OHEŇ JE NAŠÍ DUŠÍ … EVELI


ZDROJ: https://www.cestyksobe.cz/prosba-za-vodu-nedele-6-5-2018-v-21-00-hod/26074 

pátek 4. května 2018

Nažhavení mřížky

Originál publikoval Cobra 4.5.2018
Plejáďané komunikovali, že tato krátká zpráva potřebuje být předána povrchové populaci.

Plejádská Flotila nyní používá Konverzi AN, aby duchovně a energeticky aktivovala určité klíčové členy povrchové populace. Děje se tak zcela v souladu se svobodnou vůlí jejich duše.

Účel této aktivace musí pro tuto chvíli zůstat utajený.

Tato aktivace může zahrnovat vize, lucidní sny, probuzení kundalini a rychlou transformaci systémů víry.

Jestliže takovouto aktivaci zažíváte, zachovejte klid a nejednejte impulzivně, zejména ne ve vašich blízkých osobních vztazích.

Vítězství Světla!


ČESKÝ ČLÁNEK: Konverze ANPřipojte se k našim FB skupinám:


https://www.facebook.com/groups/sestryruze/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog: